Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr hab. Krzysztof Kwiatkowski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Kubicka Emilia.

Tytuł oryginału: Was kann die Translationswissenschaft über Konrad Gesselens Übersetzung der Reimchronik Wigands von Marburg sagen?

Tytuł całości: Schriftlichkeit im Preussenland / hrsg. von Marie-Luise Heckmann und Jürgen Sarnowsky.

Adres wydawniczy: Osnabrück, fibre Verlag : 2020

Opis fizyczny: S. 315-354, tab., wykr.

Seria: (Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung ;Bd. 30)

Punktacja MNiSW: 20.000


2/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Die Teilnahme der preussischen Städte an der militärischen Aktivität der Landesherrschaft um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert : Finanzielle Aspekte am Beispiel der Altstadt Elbing.

Tytuł równoległy: The Prussian towns' participation in the military activities of the land lordship at the turn of the fourteenth/fifteenth centuries : financial aspects, taking the example of the Old Town Elbing.

Tytuł całości: Hansestädte im Konflikt, Krisenmanagement und bewaffnete Auseinandersetzung vom 13. bis 17. Jahrhundert / hrsg. von Ortwin Pelc.

Adres wydawniczy: Wismar, callidus : 2019

Opis fizyczny: S. 29-53, streszcz. ang.

Seria: (Hansische Studien ;Bd. 23)

Punktacja MNiSW: 5.000


3/87


Autorzy: Hlebionek Marcin, Kwiatkowski Krzysztof, Rozynkowski Waldemar, Strzelecka Małgorzata, Targowski Michał.

Tytuł oryginału: Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomorskiego. Cz. 1: Średniowiecze / oprac. Marcin Hlebionek, Krzysztof Kwiatkowski, Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 238 s., il.

Seria: (Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości ;t. 5)

Uwagi: Bibliogr. na str. 237-239.

Punktacja MNiSW: 50.000


4/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ziemia gdańska w okresie panowania Zakonu Krzyżackiego : struktura własności i organizacja osadnictwa wiejskiego / Tomasz Larczyński. Oświęcim 2017.

Tytuł równoległy: The Danziger Land in the era of the Teutonic Order's Reign : ownership structures and organization of rural settlements.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 24

Opis fizyczny: S. 362-373

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/OM

Punktacja MNiSW: 10.000


5/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Biskup warmiński Heinrich IV Vogelsang po bitwie pod Grunwaldem / Tannenbergiem / Žalgirisem, w lecie i na jesieni 1410 roku : regionalny władca duchowny wobec kryzysu systemu władztwa krajowego.

Tytuł całości: Collegarum et discipulorum gratitudo, studia ofiarowane prof. Andrzejowi Radzimińskiemu z okazji 60. urodzin / pod red. Radosława Biskupa i Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2018

Opis fizyczny: S. 123-196

Punktacja MNiSW: 20.000


6/87


Autorzy: Biskup Radosław, Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Collegarum et discipulorum gratitudo : studia ofiarowane prof. Andrzejowi Radzimińskiemu z okazji 60. urodzin / pod red. Radosława Biskupa i Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2018

Opis fizyczny: 282 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ritter, Verwalter und Repräsentanten - Priester und Seelsorger : Burgen, Residenzen und Kirchen des Deutschen Ordens / hrsg. von Helmut Flachenecker. Weimar 2016.

Tytuł równoległy: Knights, administrators, and representatives - priests and pastors : castles, residences, and churches of the Teutonic Order.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 23

Opis fizyczny: S. 392-397

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/OM

Punktacja MNiSW: 4.500


8/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kapitulacje załóg punktów umocnionych w wojnach pruskiej gałęzi zakonu niemieckiego z Litwą od końca XIII do początku XV stulecia.

Tytuł całości: Kapitulacje w dziejach wojen, z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej / pod red. Andrzeja Niewińskiego.

Adres wydawniczy: Oświęcim, Napoleon V : 2017

Opis fizyczny: S. 117-159, streszcz. ang.

Seria: (Homo Militans ;5)

Punktacja MNiSW: 20.000


9/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Komentarz do map załącznikowych.

Tytuł całości: Nowa kronika pruska / Wigand von Marburg ; oprac. Sławomir Zonenberg, Krzysztof Kwiatkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2017

Opis fizyczny: S. 604-608


10/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Pomorze Zachodnie i bitwa grunwaldzka : następstwa batalii 1410 r. w wymiarze lokalnym : (wybrane aspekty).

Tytuł całości: Pomorze Wschodnie za czasów panowania Gryfitów = Ostpommern zur Zeit der Greifenherrschaft / [red. tomu Lisaweta von Zitzewitz].

Adres wydawniczy: Szczecin, Fundacja Akademia Europejska Kulice - Külz : 2017

Opis fizyczny: S. 142-166, streszcz. niem.

Seria: (Zeszyty Kulickie ;nr 12)

Punktacja MNiSW: 5.000


11/87


Autorzy: Zonenberg Sławomir, Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Nowa kronika pruska / Wigand von Marburg ; oprac. Sławomir Zonenberg, Krzysztof Kwiatkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2017

Opis fizyczny: 620 s., il.

Uwagi: Projekt NPRH

Uwagi: Bibliogr. s. 612-633.

Punktacja MNiSW: 100.000


12/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie : studia i materiały / red. Marcin Wiewióra. Toruń 2014.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 330-340

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/OM

Punktacja MNiSW: 4.500


13/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Niewola księcia pomorsko-szczecińskiego Kazimierza [V] po bitwie grunwaldzkiej (1410/11) : obserwacje historycznokulturowe.

Czasopismo: Studia z Dziejów Średniowiecza

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 21

Opis fizyczny: S. 111-126, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 9.000


14/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie ze zjazdu Międzynarodowej Komisji Historycznej do badań nad zakonem niemieckim, Würzburg, 21-24 września 2016 roku.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 82 z. 1

Opis fizyczny: S. 173-177

Uwagi: 10.15762/ZH


15/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Qui bona fide a non domino emit : Digesta justyniańskie jako prawny punkt odniesienia w sporze gminy miejskiej z władcą zwierzchnim w późnośredniowiecznych Prusach.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 82 z. 3

Opis fizyczny: S. 7-31, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Toż w j. ang.: Qui bona fide a non domino emit : Justinian's Digest as the legal reference point in the conflict between the urban municipality and its ruler in Prussia in the Late Middle Ages. - Zapiski Historyczne T. 82 z. 3 2017 S. 7-30. Bibliogr. [DOI: 10.15762/ZH.2017.68]

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 15.000


16/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Eine Sammlung von Quellenregesten und Quellenabschriften aus dem Kreis des Deustchen Ordens (I. Hälfte des 16. Jh.) : Inhaltsübersicht und Editionsperspektiven.

Tytuł całości: Die Geschichte im Bild, Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015 / hrsg. von Helmut Flachenecker, Krzysztof Kopiński und Janusz Tandecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2016

Opis fizyczny: S. 343-354, il.

Seria: (Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition ;8)

Punktacja MNiSW: 5.000


17/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Toruń miastem pokoju w późnym średniowieczu.

Tytuł całości: Toruń miastem pokoju, II pokój toruński / red. nauk. Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Towarzystwo Miłośników Torunia : 2016

Opis fizyczny: S. 7-47

Punktacja MNiSW: 4.000


18/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wojska zakonu niemieckiego w Prusach 1230-1525 : korporacja, jej pruskie władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 674 s., il.

Seria: (Dzieje Zakonu Niemieckiego ;t. 3)

Uwagi: Bibliogr. s. 551-605. Indeksy.

Punktacja MNiSW: 20.000


19/87


Autorzy: Lutomierski Marcin, Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Nie tylko Krzyżacy... : z dr. Krzysztofem Kwiatkowskim o jego monografii "Wojska zakonu niemieckiego w Prusach 1230-1525" / rozm. przepr. Marcin Lutomierski.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 25 nr 7

Opis fizyczny: S. 13-15, il.


20/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Bezławki : kilka uzupełnień źródłowych dotyczących późnośredniowiecznego zespołu osadniczego na obrzeżach kraju pruskiego.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 1 (291)

Opis fizyczny: S. 31-54, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


21/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zamek w Bezławkach rzekomą bazą militarną zakonu niemieckiego podczas letniej wyprawy litewskiej 1402 roku.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 2 (292)

Opis fizyczny: S. 201-210, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


22/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zygmunt Luksemburski wobec konfliktu Królestwa Polski i Wielkiego Księstwa Litwy z zakonem niemieckim wiosną 1410 roku : kilka nowych uwag.

Czasopismo: Nowe Studia Grunwaldzkie

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 35-68


23/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zamek krzyżacki w Świeciu : próba rekonstrukcji zamku wysokiego w średniowieczu / Maria Spławska-Korczak. Toruń 2014.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 21

Opis fizyczny: S. 249-257

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/OM

Punktacja MNiSW: 9.000


24/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zentrale und Region : Gesammelte Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens in Preussen, Livland und im Deutschen Reich aus den Jahren 1968 bis 2008 / Klaus Militzer. Weimar 2015.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 21

Opis fizyczny: S. 258-262

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/OM

Punktacja MNiSW: 9.000


25/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: (Wild)haus w Bezławkach (Bayselauken, Bäslack) : uwagi na temat budownictwa warownego zakonu niemieckiego w późnośredniowiecznych Prusach.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 81 z. 2

Opis fizyczny: S. 7-46, streszcz. ang., niem.

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 15.000


26/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: The Muslim people of Desht-i Qipchaq in fifteenth-century Prussia.

Tytuł całości: Fear and loathing in the North, Jews and Muslims in Medieval Scandinavia and the Baltic Region / ed. by Cordelia Hess and Jonathan Adams.

Adres wydawniczy: Berlin, Walter de Gruyter GmbH : 2015

Opis fizyczny: S. 141-170

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


27/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Auf die reyse ken Danczke : chełmińska zapiska dotycząca kontyngentu wojskowego : przyczynek do zagadnień wojskowości miejskiej w strefie bałtyckiej w późnym średniowieczu.

Tytuł całości: Piśmienność pragmatyczna - edytorstwo źródeł historycznych - archiwistyka, studia ofiarowane profesorowi Januszowi Tandeckiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin / pod red. Romana Czai i Krzysztofa Kopińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2015

Opis fizyczny: S. 499-531

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 2.000


28/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Memoria continenter historiam denotat : bitwa pod Grunwaldem / Tannenbergiem / Žalgirisem 1410 w najnowszych badaniach.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2015

Opis fizyczny: 277 s. + 2 mapy złoż., streszcz. ang.

Seria: (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ;r. 95 z. 1)

Uwagi: Bibliogr. s. 242-270.

Punktacja MNiSW: 20.000


29/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190-2012 / hrsg. von Udo Arnold. 2., erw. und korriegierte Aufl. Weimar 2014.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 20

Opis fizyczny: S. 297-300

Uwagi: RECENZJA.

Uwagi: 10.12775/OM

Punktacja MNiSW: 9.000


30/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Generalprobe Burzenland : neue Forschungen zur Geschichte des Deutschen Ordens in Siebenbürgen und im Banat / hrsg. von Konrad Gündisch. Köln, Weimar, Wien 2013.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 20

Opis fizyczny: S. 288-296

Uwagi: RECENZJA.

Uwagi: 10.12775/OM

Punktacja MNiSW: 9.000


31/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Bezławki : ocalić od zniszczenia : wyniki prac interdyscyplinarnych prowadzonych w latach 2008-2011 / pod red. Arkadiusza Koperkiewicza. Gdańsk 2013.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 20

Opis fizyczny: S. 301-310

Uwagi: RECENZJA.

Uwagi: 10.12775/OM

Punktacja MNiSW: 9.000


32/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Urkunden der Komturei Tuchel - Handfesten und Zinsbuch / bearb. von Paul Panske. Münster 2014 ; Handfesten der Komturei Schlochau : nebst einigen Verwandten urkunden / bearb. von Paul Panske. Münster 2014.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 80 z. 1

Opis fizyczny: S. 129-132

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 15.000


33/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Pamięć kulturowa (i miejsca pamięci?) związana z przeszłością średniowieczną i wczesnonowożytną we współczesnym (administracyjnym) regionie kujawsko-pomorskim.

Tytuł całości: Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej i Michała Targowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 15-53

Punktacja MNiSW: 4.000


34/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Maskoŭska-lìtoŭskaâ vajna 1507-1508 gg. : vaennyâ aspekty.

Czasopismo: ARCHE : Pačatak

Rocznik: 2014

Szczegóły: no. 12 (133)

Opis fizyczny: S. 267-289

Uwagi: Oryg. pol.: Wojna moskiewsko-litewska 1507-1508 : aspekty militarne. - Studenckie Zapiski Historyczne Z. 2 2005 S. 41-62.


35/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Bìtva na racè Vâdrošy 14 lìpenâ 1500 goda : vaenna-palìtyčnyâ peradumovy, abstavìny ì hada sečy, vynìkì ì značènne dlâ ŭsëj kampanìì 1500 goda.

Czasopismo: ARCHE : Pačatak

Rocznik: 2014

Szczegóły: no. 12 (133)

Opis fizyczny: S. 40-120, il.

Uwagi: Oryg. pol.: Bitwa nad rzeką Wiedroszą i jej znaczenie dla kampanii moskiewsko-litewskiej 1500 roku. - Czasy Nowożytne T. 13 2002 S. 9-80


36/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ab arganìzacyì vaennaj spravy ŭ Pol'ščy, Lìtve ì Maskovìì ŭ pačatku XVI stagoddzâ : (na palâh knìgì P. Druždža "Orša 1514").

Czasopismo: ARCHE : Pačatak

Rocznik: 2014

Szczegóły: no. 12 (133)

Opis fizyczny: S. 529-545

Uwagi: Oryg. pol.: O wojskowości polskiej, litewskiej i moskiewskiej w początku XVI stulecia : (na marginesie książki P. Dróżdża "Orsza 1514", Warszawa 2000). - Czasy Nowożytne T. 15 2003 S. 225-242


37/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wojny polsko-krzyżackie.

Czasopismo: Mówią Wieki

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 1 wyd. spec.

Opis fizyczny: S. 48-52, il.


38/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Brama do Prus : zakon niemiecki w ziemi chełmińskiej i na Kujawach w późnym średniowieczu.

Czasopismo: Mówią Wieki

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 11 (658)

Opis fizyczny: S. 32-36, il.


39/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Cura animarum : Seelsorge im Deutschordensland Preussen / hrsg. von Stefan Samerski. Köln [etc.] 2013.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 299-308

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/OM

Punktacja MNiSW: 6.000


40/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: On the military orders in medieval Europe : structures and perceptions / Jürgen Sarnowsky. Farnham, Surrey [etc.] 2011.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 309-312

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/OM

Punktacja MNiSW: 6.000


41/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zakon niemiecki w późnośredniowiecznych Prusach i jego tamtejsze władztwo : XX-wieczna wizja Karola Górskiego.

Czasopismo: Rocznik Działdowski

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 136-164


42/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Książęta pomorscy wobec konfliktu Polski i Litwy z Zakonem Niemieckim w 1409/1410 roku (przyczynek do uwarunkowań aktywności władczej w późnym średniowieczu).

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 79 z. 3

Opis fizyczny: S. 7-37, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 9.000


43/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: A porosz városok részvétele a német lovagrend hadjárataiban a 14-15 szazad. fordulóján (a hadellátás és finanszírozás kerdese Altstadt Elbing péladáján.

Tytuł całości: "A hadtáp wolt maga a fegyver", tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseirő / [red. Pósán László és Veszprémy László].

Adres wydawniczy: Budapest, Zrínyi Kiadó : 2013

Opis fizyczny: S. 134-148

Punktacja MNiSW: 4.000


44/87


Autorzy: Heckmann Dieter, Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Das Elbinger Kriegsbuch (1383-1409) : Rechnungen für städtische Aufgebote / bearb. von Dieter Heckmann unter Mitbearb. von Krzysztof Kwiatkowski.

Adres wydawniczy: Köln [etc.], Böhlau-Verlag GmbH : 2013

Opis fizyczny: 436 s.

Seria: (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz ;Band 68)

Punktacja MNiSW: 25.000


45/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Christ ist erstanden... and Christians win : liturgy and the sacralization of armed fight against pagans as determinants of the identity of the members of the Teutonic Order in Prussia.

Tytuł całości: Sacred space in the State of the Teutonic Order in Prussia / ed. by Jarosław Wenta ; in cooperation with Magdalena Kopczyńska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 101-127

Seria: (Sacra Bella Septentrionalia ;t. 2)
Seria: (Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ;nr 5)

Uwagi: Toż w jęz. pol.: Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 4 2009.


46/87


Autorzy: Czaja Roman, Sarnowsky Jürgen, Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica. Vol. 18 / ed. in chief: Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky ; assistant ed.: Krzysztof Kwiatkowski.

Tytuł równoległy: Yearbook for the Study of the Military Orders.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 316 s., il.


47/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kulturelle Bedingungen der militärischen Aktivität im Spätmittelalter : der Fall des Preussen(landes) unter der Herrschaft des Deutschen Ordens (I).

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 18

Opis fizyczny: S. 105-180

Punktacja MNiSW: 6.000


48/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Najnowsze badania nad bitwą pod Grunwaldem/Tannenbergiem/Žalgiris : próba sprawozdawczego przeglądu.

Czasopismo: Roczniki Historyczne

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 79

Opis fizyczny: S. 153-182, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Toż w j. ang.: http://www.ptpn.poznan.pl/Wydawnictwo/czasopisma/rocz-hist/rocz-hist.html

Punktacja MNiSW: 5.000


49/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Nowa Marchia w działaniach militarnych 1410-1411 roku.

Tytuł całości: Santok i Drzeń w konflikcie polsko-krzyżackim, w 600 rocznicę bitwy pod Grunwaldem : wydawnictwo pokonferencyjne 22 czerwca 2010 roku / [red. nacz. Wojciech Popek].

Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski, Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta : 2012

Opis fizyczny: S. 31-88

Punktacja MNiSW: 4.000


50/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zakon niemiecki jako "corporatio militaris". Cz. 1, Korporacja i krąg przynależących do niej : kulturowe i społeczne podstawy działalności militarnej zakonu w Prusach (do początku XV wieku).

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 602 s., streszcz. ang.

Seria: (Dzieje Zakonu Niemieckiego ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr. s. 465-547. Indeksy

Punktacja MNiSW: 20.000


51/87


Autorzy: Czaja Roman, Sarnowsky Jürgen, Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica. Vol. 17 / ed. in chief: Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky ; assistant ed.: Krzysztof Kwiatkowski.

Tytuł równoległy: Yearbook for the Study of the Military Orders.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 226 s., il.


52/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: 128. Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins "Hansestädte im Konflikt. Kriesenmanagement und bewaffnete Auseinandersetzung vom 13. bis zum 17. Jahrhundert", Lüneburg, 28-31 maja 2012 roku.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 22

Opis fizyczny: S. 210-216

Uwagi: Bibliogr.


53/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Tannenberg - Grunwald - Žalgiris 1410 : Krieg und Frieden im späten Mittelalter / hrsg. von Werner Paravicini, Rimvydas Petrauskas und Grischa Vercamer. Wiesbaden 2012.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 17

Opis fizyczny: S. 222-226

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


54/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Die Johanniter : ein geistlicher Ritterorden in Mittelalter und Neuzeit / Jürgen Sarnowsky. München 2011.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 17

Opis fizyczny: S. 217-220

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


55/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: The Teutonic Knights in the Holy Land 1190-1291 / Nicholas Morton. Woodbridge 2009.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 17

Opis fizyczny: S. 211-213

Punktacja MNiSW: 4.000


56/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Durch Got lub umb solt - "goście" i najemnicy w służbie zakonu niemieckiego w Prusach w 1410-1411 r. Druga część edycji "Księgi żołdu" Svena Ekdahla.

Czasopismo: Studia Źródłoznawcze

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 50

Opis fizyczny: S. 122-130

Uwagi: Recenzja książki: Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410/1411. T. 2, Indices mit personengeschichtlichen Kommentaren / bearb. von Sven Ekdahl. Köln 2010

Punktacja MNiSW: 10.000


57/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Szweda Adam.

Tytuł oryginału: Nieco uwag o książce Marka Radocha.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 77 z. 3

Opis fizyczny: S. 95-124

Uwagi: W związku z książką: Walki Zakonu Krzyżackiego o Żmudź od połowy XIII wieku do 1411 roku / Marek Radoch. Olsztyn 2011

Punktacja MNiSW: 9.000


58/87


Autorzy: Czaja Roman, Sarnowsky Jürgen, Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica. Vol. 16 / ed. in chief: Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky ; assistant ed.: Krzysztof Kwiatkowski.

Tytuł równoległy: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 342 s., il.

Uwagi: Tyt. tomu: Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten = The military orders in times of change and crisis


59/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Das Domkapitel von Samland (1285-1525) / Radosław Biskup. Toruń 2007.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 16

Opis fizyczny: S. 325

Uwagi: OMÓWIENIE


60/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach : katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku 25 czerwca - 12 września 2010 roku. T. 1-2. Malbork 2010.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 16

Opis fizyczny: S. 329

Uwagi: OMÓWIENIE


61/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Joannici w polityce książąt polskich i pomorskich : od połowy XII wieku do pierwszego ćwierczwiecza XIV wieku / Marek Smoliński. Gdańsk 2008.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 16

Opis fizyczny: S. 338-339

Uwagi: OMÓWIENIE


62/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zakon rycerski templariuszy na ziemiach Polski piastowskiej i na Pomorzu Zachodnim / Edmund Burzyński. Wodzisław Śląski 2010.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 16

Opis fizyczny: S. 326-327

Uwagi: OMÓWIENIE


63/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Die Grundlagen des Militärdienstes im Deutschen Orden in Preussen (vom 13. bis Anfang des 15. Jahrhunderts).

Tytuł całości: Beiträge zur Militärgeschichte des Preussenlandes von der Ordenszeit bis zum Zeitalter der Weltkriege / hrsg. von Bernhart Jähnig.

Adres wydawniczy: Marburg, Elwert : 2010

Opis fizyczny: S. 25-52

Seria: (Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung ;Bd. 25)

Punktacja MNiSW: 3.000


64/87


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Kwiatkowski Krzysztof, Szweda Adam, Szybkowski Sobiesław.

Tytuł oryginału: Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2010

Opis fizyczny: 846 s., 1 mapa złoż. + 1 CD

Uwagi: Bibliogr. s. 766-813. Indeksy

Punktacja MNiSW: 12.000


65/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Wojna litewska" zakonu niemieckiego w XIV stuleciu w przedstawieniu Wiganda z Marburga

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 53 nr 3

Opis fizyczny: S. 5-19


66/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Pierwsze wrażenia w Prusach po porażce zakonu niemieckiego w bitwie grunwaldzkiej

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 75 z. 2

Opis fizyczny: S. 47-63, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 9.000


67/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Neue Quellen aus dem Kreis des Deutschen Ordens zum Krieg von 1409-1411. Tl. 1.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 75 z. 4

Opis fizyczny: S. 67-112, streszcz. pol.

Punktacja MNiSW: 9.000


68/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Das Preussenland als (Grenz-)Raum des Kulturtransfers und der Kulturbegegnung.

Tytuł całości: Grenzüberschreitende Biographien zwischen Ost- und Mitteleuropa, Wirkung, Interaktion, Rezeption / Hrsg.: Tobias Weger.

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main, Peter Lang : 2009

Opis fizyczny: S. 313-344

Seria: (Mitteleuropa - Osteuropa ;Bd. 11)

Punktacja MNiSW: 3.000


69/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Misericordia jako element konstytutywny norm funkcjonowania zakonu niemieckiego w XIII-XIV wieku.

Tytuł całości: Miłosierdzie, teoria i praktyka życiowa / pod red. Pawła F. Nowakowskiego i Wiktora Szymborskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Księgarnia Akademicka : 2009

Opis fizyczny: S. 73-110, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


70/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Die militärische Funktion der Städte unter der Herrschaft des Deutschen Ordens in Preussen (vom 13. bis zum Anfang des 15. Jh.).

Tytuł całości: Städtelandschaften im Ostseeraum im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit / hrsg. von Roman Czaja und Carsten Jahnke.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 167-186

Punktacja MNiSW: 3.000


71/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Christ ist erstanden... i chrześcijanie zwyciężają! : sakralizacja w porządku liturgicznym zbrojnej walki przeciwko poganom jako element określający tożsamość członków korporacji zakonu niemieckiego w Prusach.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 472-489, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 4.000


72/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Okoliczności wypowiedzenia wojny królowi polskiemu Władysławowi II przez wielkiego mistrza Zakonu Niemieckiego Ulricha von Jungingen w sierpniu 1409 roku.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 74 z. 3

Opis fizyczny: S. 7-36, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 6.000


73/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Prolog und Epilog temporis sanctis : die Belagerung Kauens 1362 in der Beschreibung Wigands von Marburg.

Czasopismo: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung

Rocznik: 2008

Szczegóły: Jg. 57 H. 2

Opis fizyczny: S. 238-254

Punktacja MNiSW: 12.000


74/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Die "Eroberung Preussens" durch den Deutschen Orden : ihr Bild und ihre Wahrnehmung in der Literatur des Deutschen Ordens im 14. Jahrhundert.

Tytuł całości: Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje, mokslinių straipsnių rinkinys / sudare Rita Regina Trimonienė, Robertas Jurgaitis.

Adres wydawniczy: Šiauliai, Saulės delta : 2007

Opis fizyczny: S. 131-160, streszcz. lit.

Punktacja MNiSW: 6.000


75/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wzorzec krucjaty "litewskiej" w piśmiennictwie kręgu zakonu krzyżackiego i jego przemiany w XIV wieku.

Tytuł całości: Pierwsze Polsko-Czeskie Forum Młodych Mediewistów, materiały z konferencji naukowej, Gniezno, 27-29 września 2005 roku = První Polsko-České fórum mladých medievistů : sborník příspěvků z vědecké konference, Hnězdno, 27.-29. září 2005 / pod red. Józefa Dobosza, Jakuba Kujawińskiego i Marzeny Matli-Kozłowskiej.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2007

Opis fizyczny: S. 243-270, tab.

Seria: (Publikacje Instytutu Historii UAM ;75)

Punktacja MNiSW: 6.000


76/87


Autorzy: Jóźwiak Sławomir, Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wykaz świadczeń czynszowych z obszaru komturstwa nieszawskiego i domen krzyżackich na Kujawach z 1407 roku

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 81-92, mapa

Punktacja MNiSW: 1.000


77/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Problem "początku" i "końca" w narracji Kroniki Wiganda z Marburga.

Tytuł całości: Historia i polityka, tom specjalny doktorancki / pod red. Huberta Stysa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 87-114

Seria: (Historia i Polityka ;t. 4)

Punktacja MNiSW: 6.000


78/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wojna moskiewsko-litewska 1507-1508 : aspekty militarne. (Cz. 2).

Czasopismo: Studenckie Zapiski Historyczne

Rocznik: 2006

Szczegóły: Z. 3

Opis fizyczny: S. 65-75, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


79/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Die Selbstdarstellung des Deutschen Ordens in der Chronik Wigands von Marburg.

Tytuł całości: Selbstbild und Selbstverständnis der geistlichen Ritterorden / hrsg. von Roman Czaja und Jürgen Sarnowsky.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 127-138

Seria: (Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica ;13)

Punktacja MNiSW: 6.000


80/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wojna moskiewsko-litewska 1507-1508 : aspekty militarne.

Czasopismo: Studenckie Zapiski Historyczne

Rocznik: 2005

Szczegóły: Z. 2

Opis fizyczny: S. 41-62, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


81/87


Autorzy: Balcerek Mariusz, Centek Jarosław, Kwiatkowski Krzysztof, Paradowski Michał.

Tytuł oryginału: O wojnach w Prusach.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 70 z. 4

Opis fizyczny: S. 109-125

Uwagi: Na marginesie pracy: Wojny w Prusach / pod red. Witolda Gieszczyńskiego, Norberta Kasparka, Jerzego Maronia. Olsztyn 2004.

Punktacja MNiSW: 6.000


82/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Przeciw Batu-chanowi czy Mendogowi - okoliczności, wymowa i znaczenie polityczne koronacji Daniela Romanowicza Halickiego na króla Rusi w 1253/1254 roku.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2004

Szczegóły: Nr 5

Opis fizyczny: S. 37-61, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


83/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Pochód przez wielką dzicz : krzyżackie wyprawy na Litwę w XIII i XIV wieku.

Czasopismo: Mówią Wieki

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 7 (535)

Opis fizyczny: S. 34-39, il.


84/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: O wojskowości polskiej, litewskiej i moskiewskiej w początku XVI stulecia : (na marginesie książki P. Dróżdża, Orsza 1514 , Warszawa 2010).

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 225-242

Punktacja MNiSW: 1.000


85/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Początki znaczenia smoleńskiego kierunku operacyjnego : (na przykładzie planów i działań armii moskiewskich w pierwszym etapie kampanii 1500 roku wojny moskiewsko-litewskiej 1498-1503).

Czasopismo: Studenckie Zapiski Historyczne

Rocznik: 2003

Szczegóły: Z. 1

Opis fizyczny: S. 43-64, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


86/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Drohiczyn n. Bugiem jako miejsce stykania się wpływów rusko-bałtyjsko-polskich (XII-XIV w.).

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu w Białymstoku

Rocznik: 2003

Szczegóły: Nr 1

Opis fizyczny: S. 65-78

Punktacja MNiSW: 1.000


87/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Bitwa nad rzeką Wiedroszą i jej znaczenie dla kampanii moskiewsko-litewskiej 1500 r.

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 9-95, il.

Punktacja MNiSW: 1.000