Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK - Instytut Historii i Archiwistyki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr hab. Krzysztof Kwiatkowski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Die Teilnahme der preussischen Städte an der militärischen Aktivität der Landesherrschaft um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert : Finanzielle Aspekte am Beispiel der Altstadt Elbing.
Tytuł równoległy: The Prussian towns' participation in the military activities of the land lordship at the turn of the fourteenth/fifteenth centuries : financial aspects, taking the example of the Old Town Elbing.
Tytuł wydawn. zbior.: Hansestädte im Konflikt : Krisenmanagement und bewaffnete Auseinandersetzung vom 13. bis 17. Jahrhundert / hrsg. von Ortwin Pelc.
Opis wydawn.: Wismar : callidus, 2019
Opis fiz.: S. 29-53, streszcz. ang.
Seria: Hansische Studien ; Bd. 23
ISBN: 978-3-940677-18-1
ISSN: 1617-061X
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

2/86

Autor: Hlebionek Marcin, Kwiatkowski Krzysztof, Rozynkowski Waldemar, Strzelecka Małgorzata, Targowski Michał
Tytuł: Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomorskiego. Cz. 1: Średniowiecze / oprac. Marcin Hlebionek, Krzysztof Kwiatkowski, Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fiz.: 238 s., il.
Seria: Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości ; t. 5
ISBN: 978-83-231-4164-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000

3/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Ziemia gdańska w okresie panowania Zakonu Krzyżackiego : struktura własności i organizacja osadnictwa wiejskiego / Tomasz Larczyński. Oświęcim 2017.
Tytuł równoległy: The Danziger Land in the era of the Teutonic Order's Reign : ownership structures and organization of rural settlements.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 24
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 362-373
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
DOI: 10.12775/OM.2019.015
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

4/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Biskup warmiński Heinrich IV Vogelsang po bitwie pod Grunwaldem / Tannenbergiem / Žalgirisem, w lecie i na jesieni 1410 roku : regionalny władca duchowny wobec kryzysu systemu władztwa krajowego.
Tytuł wydawn. zbior.: Collegarum et discipulorum gratitudo : studia ofiarowane prof. Andrzejowi Radzimińskiemu z okazji 60. urodzin / pod red. Radosława Biskupa i Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2018
Opis fiz.: S. 123-196
ISBN: 978-83-65127-40-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

5/86

Autor: Biskup Radosław, Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Collegarum et discipulorum gratitudo : studia ofiarowane prof. Andrzejowi Radzimińskiemu z okazji 60. urodzin / pod red. Radosława Biskupa i Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2018
Opis fiz.: 282 s.
ISBN: 978-83-65127-40-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

6/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Ritter, Verwalter und Repräsentanten - Priester und Seelsorger : Burgen, Residenzen und Kirchen des Deutschen Ordens / hrsg. von Helmut Flachenecker. Weimar 2016.
Tytuł równoległy: Knights, administrators, and representatives - priests and pastors : castles, residences, and churches of the Teutonic Order.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 23
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 392-397
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
DOI: 10.12775/OM.2018.019
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.250

7/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Kapitulacje załóg punktów umocnionych w wojnach pruskiej gałęzi zakonu niemieckiego z Litwą od końca XIII do początku XV stulecia.
Tytuł wydawn. zbior.: Kapitulacje w dziejach wojen : z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej / pod red. Andrzeja Niewińskiego.
Opis wydawn.: Oświęcim : Napoleon V, 2017
Opis fiz.: S. 117-159, streszcz. ang.
Seria: Homo Militans ; 5
ISBN: 978-83-7889-581-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

8/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof, Golba Radosław
Tytuł: Komentarz do map załącznikowych.
Tytuł wydawn. zbior.: Nowa kronika pruska / Wigand von Marburg ; oprac. Sławomir Zonenberg, Krzysztof Kwiatkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2017
Opis fiz.: S. 604-608
ISBN: 978-83-65127-28-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

9/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Pomorze Zachodnie i bitwa grunwaldzka : następstwa batalii 1410 r. w wymiarze lokalnym : (wybrane aspekty).
Tytuł wydawn. zbior.: Pomorze Wschodnie za czasów panowania Gryfitów = Ostpommern zur Zeit der Greifenherrschaft / [red. tomu Lisaweta von Zitzewitz].
Opis wydawn.: Szczecin : Fundacja Akademia Europejska Kulice - Külz, 2017
Opis fiz.: S. 142-166, streszcz. niem.
Seria: Zeszyty Kulickie ; nr 12
ISBN: 978-83-946698-0-5
ISSN: 1508-9207
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

10/86

Autor: Zonenberg Sławomir, Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Nowa kronika pruska / Wigand von Marburg ; oprac. Sławomir Zonenberg, Krzysztof Kwiatkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2017
Opis fiz.: 620 s., il.
ISBN: 978-83-65127-28-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000

11/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie : studia i materiały / red. Marcin Wiewióra. Toruń 2014.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 22
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 330-340
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
DOI: 10.12775/OM.2017.014
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.250

12/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Niewola księcia pomorsko-szczecińskiego Kazimierza [V] po bitwie grunwaldzkiej (1410/11) : obserwacje historycznokulturowe.
Czasopismo: Stud. Dziejów Średniow., Nr 21
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 111-126, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia z Dziejów Średniowiecza
ISSN: 2084-4492
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

13/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Sprawozdanie ze zjazdu Międzynarodowej Komisji Historycznej do badań nad zakonem niemieckim, Würzburg, 21-24 września 2016 roku.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 82 z. 1
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 173-177
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
DOI: 10.15762/ZH.2017.14
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

14/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Qui bona fide a non domino emit : Digesta justyniańskie jako prawny punkt odniesienia w sporze gminy miejskiej z władcą zwierzchnim w późnośredniowiecznych Prusach.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 82 z. 3
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 7-31, streszcz. ang., niem.
Uwaga: Toż w j. ang.: Qui bona fide a non domino emit : Justinian's Digest as the legal reference point in the conflict between the urban municipality and its ruler in Prussia in the Late Middle Ages. - Zapiski Historyczne T. 82 z. 3 2017 S. 7-30. Bibliogr. [DOI: 10.15762/ZH.2017.68]
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
DOI: 10.15762/ZH.2017.33
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

15/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Eine Sammlung von Quellenregesten und Quellenabschriften aus dem Kreis des Deustchen Ordens (I. Hälfte des 16. Jh.) : Inhaltsübersicht und Editionsperspektiven.
Tytuł wydawn. zbior.: Die Geschichte im Bild : Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015 / hrsg. von Helmut Flachenecker, Krzysztof Kopiński und Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2016
Opis fiz.: S. 343-354, il.
Seria: Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition ; 8
ISBN: 978-83-65127-09-9
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

16/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Toruń miastem pokoju w późnym średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruń miastem pokoju : II pokój toruński / red. nauk. Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek : Towarzystwo Miłośników Torunia, 2016
Opis fiz.: S. 7-47
ISBN: 978-83-8019-559-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

17/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Wojska zakonu niemieckiego w Prusach 1230-1525 : korporacja, jej pruskie władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: 674 s., il.
Seria: Dzieje Zakonu Niemieckiego ; t. 3
ISBN: 978-83-231-3483-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

18/86

Autor: Lutomierski Marcin, Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Nie tylko Krzyżacy... : z dr. Krzysztofem Kwiatkowskim o jego monografii "Wojska zakonu niemieckiego w Prusach 1230-1525" / rozm. przepr. Marcin Lutomierski.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 25 nr 7
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 13-15, il.
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISSN: 1230-9710
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

19/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Bezławki : kilka uzupełnień źródłowych dotyczących późnośredniowiecznego zespołu osadniczego na obrzeżach kraju pruskiego.
Czasopismo: Kom. Mazur.-Warm., nr 1 (291)
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 31-54, streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN: 0023-3196
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

20/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Zamek w Bezławkach rzekomą bazą militarną zakonu niemieckiego podczas letniej wyprawy litewskiej 1402 roku.
Czasopismo: Kom. Mazur.-Warm., nr 2 (292)
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 201-210, streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN: 0023-3196
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

21/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Zygmunt Luksemburski wobec konfliktu Królestwa Polski i Wielkiego Księstwa Litwy z zakonem niemieckim wiosną 1410 roku : kilka nowych uwag.
Czasopismo: Nowe Stud. Grunwaldzkie, T. 2
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 35-68
Pełny tytuł czasop.: Nowe Studia Grunwaldzkie
ISSN: 2449-6332
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

22/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Zamek krzyżacki w Świeciu : próba rekonstrukcji zamku wysokiego w średniowieczu / Maria Spławska-Korczak. Toruń 2014.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 21
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 249-257
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
DOI: 10.12775/OM.2016.016
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

23/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Zentrale und Region : Gesammelte Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens in Preussen, Livland und im Deutschen Reich aus den Jahren 1968 bis 2008 / Klaus Militzer. Weimar 2015.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 21
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 258-262
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
DOI: 10.12775/OM.2016.017
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

24/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: (Wild)haus w Bezławkach (Bayselauken, Bäslack) : uwagi na temat budownictwa warownego zakonu niemieckiego w późnośredniowiecznych Prusach.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 81 z. 2
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 7-46, streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
DOI: 10.15762/ZH.2016.17
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

25/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: The Muslim people of Desht-i Qipchaq in fifteenth-century Prussia.
Tytuł wydawn. zbior.: Fear and loathing in the North : Jews and Muslims in Medieval Scandinavia and the Baltic Region / ed. by Cordelia Hess and Jonathan Adams.
Opis wydawn.: Berlin ; Boston : Walter de Gruyter GmbH, 2015
Opis fiz.: S. 141-170
ISBN: 978-3-11-034646-6 ; eISBN: 978-3-11-038392-8
DOI: 10.1515/9783110346473-012
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

26/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Auf die reyse ken Danczke : chełmińska zapiska dotycząca kontyngentu wojskowego : przyczynek do zagadnień wojskowości miejskiej w strefie bałtyckiej w późnym średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Piśmienność pragmatyczna - edytorstwo źródeł historycznych - archiwistyka : studia ofiarowane profesorowi Januszowi Tandeckiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin / pod red. Romana Czai i Krzysztofa Kopińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2015
Opis fiz.: S. 499-531
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-65127-04-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

27/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Memoria continenter historiam denotat : bitwa pod Grunwaldem / Tannenbergiem / Žalgirisem 1410 w najnowszych badaniach.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2015
Opis fiz.: 277 s. + 2 mapy złoż., streszcz. ang.
Seria: Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ; r. 95 z. 1
ISBN: 978-83-65127-13-6
ISSN: 0082-5522
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

28/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190-2012 / hrsg. von Udo Arnold. 2., erw. und korriegierte Aufl. Weimar 2014.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 20
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 297-300
Uwaga: RECENZJA.
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
DOI: 10.12775/OM.2015.017
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

29/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Generalprobe Burzenland : neue Forschungen zur Geschichte des Deutschen Ordens in Siebenbürgen und im Banat / hrsg. von Konrad Gündisch. Köln, Weimar, Wien 2013.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 20
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 288-296
Uwaga: RECENZJA.
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
DOI: 10.12775/OM.2015.016
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

30/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Bezławki : ocalić od zniszczenia : wyniki prac interdyscyplinarnych prowadzonych w latach 2008-2011 / pod red. Arkadiusza Koperkiewicza. Gdańsk 2013.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 20
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 301-310
Uwaga: RECENZJA.
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
DOI: 10.12775/OM.2015.018
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

31/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Urkunden der Komturei Tuchel - Handfesten und Zinsbuch / bearb. von Paul Panske. Münster 2014 ; Handfesten der Komturei Schlochau : nebst einigen Verwandten urkunden / bearb. von Paul Panske. Münster 2014.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 80 z. 1
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 129-132
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
DOI: 10.15762/ZH.2015.09
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

32/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Pamięć kulturowa (i miejsca pamięci?) związana z przeszłością średniowieczną i wczesnonowożytną we współczesnym (administracyjnym) regionie kujawsko-pomorskim.
Tytuł wydawn. zbior.: Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej i Michała Targowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: S. 15-53
ISBN: 978-83-231-3244-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

33/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Maskoŭska-lìtoŭskaâ vajna 1507-1508 gg. : vaennyâ aspekty.
Czasopismo: ARCHE, no. 12 (133)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 267-289
Uwaga: Oryg. pol.: Wojna moskiewsko-litewska 1507-1508 : aspekty militarne. - Studenckie Zapiski Historyczne Z. 2 2005 S. 41-62.
Pełny tytuł czasop.: ARCHE : Pačatak
ISSN: 1392-9682
Język: BEL
Praca afiliowana przez UMK

34/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Bìtva na racè Vâdrošy 14 lìpenâ 1500 goda : vaenna-palìtyčnyâ peradumovy, abstavìny ì hada sečy, vynìkì ì značènne dlâ ŭsëj kampanìì 1500 goda.
Czasopismo: ARCHE, no. 12 (133)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 40-120, il.
Uwaga: Oryg. pol.: Bitwa nad rzeką Wiedroszą i jej znaczenie dla kampanii moskiewsko-litewskiej 1500 roku. - Czasy Nowożytne T. 13 2002 S. 9-80
Pełny tytuł czasop.: ARCHE : Pačatak
ISSN: 1392-9682
Język: BEL
Praca afiliowana przez UMK

35/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Ab arganìzacyì vaennaj spravy ŭ Pol'ščy, Lìtve ì Maskovìì ŭ pačatku XVI stagoddzâ : (na palâh knìgì P. Druždža "Orša 1514").
Czasopismo: ARCHE, no. 12 (133)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 529-545
Uwaga: Oryg. pol.: O wojskowości polskiej, litewskiej i moskiewskiej w początku XVI stulecia : (na marginesie książki P. Dróżdża "Orsza 1514", Warszawa 2000). - Czasy Nowożytne T. 15 2003 S. 225-242
Pełny tytuł czasop.: ARCHE : Pačatak
ISSN: 1392-9682
Język: BEL
Praca afiliowana przez UMK

36/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Wojny polsko-krzyżackie.
Czasopismo: Mówią Wieki, nr 1 wyd. spec.
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 48-52, il.
Pełny tytuł czasop.: Mówią Wieki
ISSN: 1230-4018 ; eISSN: 1689-4197
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

37/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Brama do Prus : zakon niemiecki w ziemi chełmińskiej i na Kujawach w późnym średniowieczu.
Czasopismo: Mówią Wieki, nr 11 (658)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 32-36, il.
Pełny tytuł czasop.: Mówią Wieki
ISSN: 1230-4018 ; eISSN: 1689-4197
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

38/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: On the military orders in medieval Europe : structures and perceptions / Jürgen Sarnowsky. Farnham, Surrey [etc.] 2011.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 19
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 309-312
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
DOI: 10.12775/OM.2014.028
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

39/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Cura animarum : Seelsorge im Deutschordensland Preussen / hrsg. von Stefan Samerski. Köln [etc.] 2013.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 19
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 299-308
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
DOI: 10.12775/OM.2014.027
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

40/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Zakon niemiecki w późnośredniowiecznych Prusach i jego tamtejsze władztwo : XX-wieczna wizja Karola Górskiego.
Czasopismo: Rocz. Działd., T. 9
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 136-164
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Działdowski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

41/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Książęta pomorscy wobec konfliktu Polski i Litwy z Zakonem Niemieckim w 1409/1410 roku (przyczynek do uwarunkowań aktywności władczej w późnym średniowieczu).
Czasopismo: Zap. Hist., T. 79 z. 3
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 7-37, streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

42/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: A porosz városok részvétele a német lovagrend hadjárataiban a 14-15 szazad. fordulóján (a hadellátás és finanszírozás kerdese Altstadt Elbing péladáján.
Tytuł wydawn. zbior.: "A hadtáp wolt maga a fegyver" : tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseirő / [red. Pósán László és Veszprémy László].
Opis wydawn.: Budapest : Zrínyi Kiadó, 2013
Opis fiz.: S. 134-148
ISBN: 978-963-327-596-2
Język: HUN
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

43/86

Autor: Heckmann Dieter, Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Das Elbinger Kriegsbuch (1383-1409) : Rechnungen für städtische Aufgebote / bearb. von Dieter Heckmann unter Mitbearb. von Krzysztof Kwiatkowski.
Opis wydawn.: Köln [etc.] : Böhlau-Verlag GmbH, 2013
Opis fiz.: 436 s.
Seria: Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz ; Band 68
ISBN: 978-3-412-21011-3
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000

44/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Christ ist erstanden... and Christians win : liturgy and the sacralization of armed fight against pagans as determinants of the identity of the members of the Teutonic Order in Prussia.
Tytuł wydawn. zbior.: Sacred space in the State of the Teutonic Order in Prussia / ed. by Jarosław Wenta ; in cooperation with Magdalena Kopczyńska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: S. 101-127
Seria: Sacra Bella Septentrionalia ; t. 2. Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ; nr 5
Uwaga: Toż w jęz. pol.: Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 4 2009.
ISBN: 978-83-231-3096-3
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

45/86

Autor: Czaja Roman, Sarnowsky Jürgen, Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica. Vol. 18 / ed. in chief: Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky ; assistant ed.: Krzysztof Kwiatkowski.
Tytuł równoległy: Yearbook for the Study of the Military Orders.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: 316 s., il.
Język: GER, ENG
Praca afiliowana przez UMK

46/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Kulturelle Bedingungen der militärischen Aktivität im Spätmittelalter : der Fall des Preussen(landes) unter der Herrschaft des Deutschen Ordens (I).
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 18
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 105-180
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

47/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Najnowsze badania nad bitwą pod Grunwaldem/Tannenbergiem/Žalgiris : próba sprawozdawczego przeglądu.
Czasopismo: Rocz. Hist., R. 79
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 153-182, streszcz. ang., niem.
Uwaga: Toż w j. ang.: http://www.ptpn.poznan.pl/Wydawnictwo/czasopisma/rocz-hist/rocz-hist.html
Pełny tytuł czasop.: Roczniki Historyczne
ISSN: 0324-8585
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

48/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Nowa Marchia w działaniach militarnych 1410-1411 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Santok i Drzeń w konflikcie polsko-krzyżackim : w 600 rocznicę bitwy pod Grunwaldem : wydawnictwo pokonferencyjne 22 czerwca 2010 roku / [red. nacz. Wojciech Popek].
Opis wydawn.: Gorzów Wielkopolski : Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, 2012
Opis fiz.: S. 31-88
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

49/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Zakon niemiecki jako "corporatio militaris". Cz. 1, Korporacja i krąg przynależących do niej : kulturowe i społeczne podstawy działalności militarnej zakonu w Prusach (do początku XV wieku).
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: 602 s., streszcz. ang.
Seria: Dzieje Zakonu Niemieckiego ; t. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

50/86

Autor: Czaja Roman, Sarnowsky Jürgen, Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica. Vol. 17 / ed. in chief: Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky ; assistant ed.: Krzysztof Kwiatkowski.
Tytuł równoległy: Yearbook for the Study of the Military Orders.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: 226 s., il.
Język: GER, ENG
Praca afiliowana przez UMK

51/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: 128. Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins "Hansestädte im Konflikt. Kriesenmanagement und bewaffnete Auseinandersetzung vom 13. bis zum 17. Jahrhundert", Lüneburg, 28-31 maja 2012 roku.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 22
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 210-216
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

52/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Tannenberg - Grunwald - Žalgiris 1410 : Krieg und Frieden im späten Mittelalter / hrsg. von Werner Paravicini, Rimvydas Petrauskas und Grischa Vercamer. Wiesbaden 2012.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 17
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 222-226
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

53/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Die Johanniter : ein geistlicher Ritterorden in Mittelalter und Neuzeit / Jürgen Sarnowsky. München 2011.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 17
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 217-220
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

54/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: The Teutonic Knights in the Holy Land 1190-1291 / Nicholas Morton. Woodbridge 2009.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 17
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 211-213
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

55/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Durch Got lub umb solt - "goście" i najemnicy w służbie zakonu niemieckiego w Prusach w 1410-1411 r. Druga część edycji "Księgi żołdu" Svena Ekdahla.
Czasopismo: Stud. Źródłozn., T. 50
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 122-130
Uwaga: Recenzja książki: Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410/1411. T. 2, Indices mit personengeschichtlichen Kommentaren / bearb. von Sven Ekdahl. Köln 2010
Pełny tytuł czasop.: Studia Źródłoznawcze
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

56/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof, Szweda Adam
Tytuł: Nieco uwag o książce Marka Radocha.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 77 z. 3
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 95-124
Uwaga: W związku z książką: Walki Zakonu Krzyżackiego o Żmudź od połowy XIII wieku do 1411 roku / Marek Radoch. Olsztyn 2011
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

57/86

Autor: Czaja Roman, Sarnowsky Jürgen, Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica. Vol. 16 / ed. in chief: Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky ; assistant ed.: Krzysztof Kwiatkowski.
Tytuł równoległy: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
Opis fiz.: 342 s., il.
Uwaga: Tyt. tomu: Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten = The military orders in times of change and crisis
Język: GER, ENG
Praca afiliowana przez UMK

58/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Das Domkapitel von Samland (1285-1525) / Radosław Biskup. Toruń 2007.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 16
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 325
Uwaga: OMÓWIENIE
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

59/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach : katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku 25 czerwca - 12 września 2010 roku. T. 1-2. Malbork 2010.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 16
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 329
Uwaga: OMÓWIENIE
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

60/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Joannici w polityce książąt polskich i pomorskich : od połowy XII wieku do pierwszego ćwierczwiecza XIV wieku / Marek Smoliński. Gdańsk 2008.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 16
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 338-339
Uwaga: OMÓWIENIE
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

61/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Zakon rycerski templariuszy na ziemiach Polski piastowskiej i na Pomorzu Zachodnim / Edmund Burzyński. Wodzisław Śląski 2010.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 16
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 326-327
Uwaga: OMÓWIENIE
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

62/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Die Grundlagen des Militärdienstes im Deutschen Orden in Preussen (vom 13. bis Anfang des 15. Jahrhunderts).
Tytuł wydawn. zbior.: Beiträge zur Militärgeschichte des Preussenlandes von der Ordenszeit bis zum Zeitalter der Weltkriege / hrsg. von Bernhart Jähnig.
Opis wydawn.: Marburg : Elwert, 2010
Opis fiz.: S. 25-52
Seria: Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung ; Bd. 25
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

63/86

Autor: Jóźwiak Sławomir, Kwiatkowski Krzysztof, Szweda Adam, Szybkowski Sobiesław
Tytuł: Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2010
Opis fiz.: 846 s., 1 mapa złoż. + 1 CD
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

64/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: "Wojna litewska" zakonu niemieckiego w XIV stuleciu w przedstawieniu Wiganda z Marburga
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 53 nr 3
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 5-19
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

65/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Pierwsze wrażenia w Prusach po porażce zakonu niemieckiego w bitwie grunwaldzkiej
Czasopismo: Zap. Hist., T. 75 z. 2
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 47-63, streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

66/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Neue Quellen aus dem Kreis des Deutschen Ordens zum Krieg von 1409-1411. Tl. 1.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 75 z. 4
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 67-112, streszcz. pol.
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

67/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Das Preussenland als (Grenz-)Raum des Kulturtransfers und der Kulturbegegnung.
Tytuł wydawn. zbior.: Grenzüberschreitende Biographien zwischen Ost- und Mitteleuropa : Wirkung, Interaktion, Rezeption / Hrsg.: Tobias Weger.
Opis wydawn.: Frankfurt am Main : Peter Lang, 2009
Opis fiz.: S. 313-344
Seria: Mitteleuropa - Osteuropa ; Bd. 11
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

68/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Misericordia jako element konstytutywny norm funkcjonowania zakonu niemieckiego w XIII-XIV wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Miłosierdzie : teoria i praktyka życiowa / pod red. Pawła F. Nowakowskiego i Wiktora Szymborskiego.
Opis wydawn.: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009
Opis fiz.: S. 73-110, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

69/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Die militärische Funktion der Städte unter der Herrschaft des Deutschen Ordens in Preussen (vom 13. bis zum Anfang des 15. Jh.).
Tytuł wydawn. zbior.: Städtelandschaften im Ostseeraum im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit / hrsg. von Roman Czaja und Carsten Jahnke.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009
Opis fiz.: S. 167-186
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

70/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Christ ist erstanden... i chrześcijanie zwyciężają! : sakralizacja w porządku liturgicznym zbrojnej walki przeciwko poganom jako element określający tożsamość członków korporacji zakonu niemieckiego w Prusach.
Czasopismo: Kom. Mazur.-Warm., nr 4
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 472-489, streszcz. niem.
Pełny tytuł czasop.: Komunikaty Mazursko-Warmińskie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

71/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Okoliczności wypowiedzenia wojny królowi polskiemu Władysławowi II przez wielkiego mistrza Zakonu Niemieckiego Ulricha von Jungingen w sierpniu 1409 roku.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 74 z. 3
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 7-36, streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

72/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Prolog und Epilog temporis sanctis : die Belagerung Kauens 1362 in der Beschreibung Wigands von Marburg.
Czasopismo: Z. Ostmitteleur.-Forsch., Jg. 57 H. 2
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 238-254
Pełny tytuł czasop.: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

73/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Die "Eroberung Preussens" durch den Deutschen Orden : ihr Bild und ihre Wahrnehmung in der Literatur des Deutschen Ordens im 14. Jahrhundert.
Tytuł wydawn. zbior.: Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje : mokslinių straipsnių rinkinys / sudare Rita Regina Trimonienė, Robertas Jurgaitis.
Opis wydawn.: Šiauliai : Saulės delta, 2007
Opis fiz.: S. 131-160, streszcz. lit.
ISBN: 978-9955-732-23-5
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

74/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Wzorzec krucjaty "litewskiej" w piśmiennictwie kręgu zakonu krzyżackiego i jego przemiany w XIV wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Pierwsze Polsko-Czeskie Forum Młodych Mediewistów : materiały z konferencji naukowej, Gniezno, 27-29 września 2005 roku = První Polsko-České fórum mladých medievistů : sborník příspěvků z vědecké konference, Hnězdno, 27.-29. září 2005 / pod red. Józefa Dobosza, Jakuba Kujawińskiego i Marzeny Matli-Kozłowskiej.
Opis wydawn.: Poznań : Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007
Opis fiz.: S. 243-270, tab.
Seria: Publikacje Instytutu Historii UAM ; 75
ISBN: 978-83-89407-22-1
ISSN: 1234-2041
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

75/86

Autor: Jóźwiak Sławomir, Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Wykaz świadczeń czynszowych z obszaru komturstwa nieszawskiego i domen krzyżackich na Kujawach z 1407 roku
Czasopismo: Ziemia Kuj., T. 20
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 81-92, mapa
Pełny tytuł czasop.: Ziemia Kujawska
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

76/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Problem "początku" i "końca" w narracji Kroniki Wiganda z Marburga.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia i polityka : tom specjalny doktorancki / pod red. Huberta Stysa.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: S. 87-114
Seria: Historia i Polityka ; t. 4
ISBN: 83-231-1923-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

77/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Wojna moskiewsko-litewska 1507-1508 : aspekty militarne. (Cz. 2).
Czasopismo: Studenckie Zap. Hist., Z. 3
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 65-75, il.
Pełny tytuł czasop.: Studenckie Zapiski Historyczne
ISSN: 1731-6995
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

78/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Die Selbstdarstellung des Deutschen Ordens in der Chronik Wigands von Marburg.
Tytuł wydawn. zbior.: Selbstbild und Selbstverständnis der geistlichen Ritterorden / hrsg. von Roman Czaja und Jürgen Sarnowsky.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: S. 127-138
Seria: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica ; 13
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

79/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Wojna moskiewsko-litewska 1507-1508 : aspekty militarne.
Czasopismo: Studenckie Zap. Hist., Z. 2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 41-62, il.
Pełny tytuł czasop.: Studenckie Zapiski Historyczne
ISSN: 1731-6995
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

80/86

Autor: Balcerek Mariusz, Centek Jarosław, Kwiatkowski Krzysztof, Paradowski Michał
Tytuł: O wojnach w Prusach.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 70 z. 4
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 109-125
Uwaga: Na marginesie pracy: Wojny w Prusach / pod red. Witolda Gieszczyńskiego, Norberta Kasparka, Jerzego Maronia. Olsztyn 2004.
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

81/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Przeciw Batu-chanowi czy Mendogowi - okoliczności, wymowa i znaczenie polityczne koronacji Daniela Romanowicza Halickiego na króla Rusi w 1253/1254 roku.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 5
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 37-61, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
ISSN: 1643-8191
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

82/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Pochód przez wielką dzicz : krzyżackie wyprawy na Litwę w XIII i XIV wieku.
Czasopismo: Mówią Wieki, nr 7 (535)
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 34-39, il.
Pełny tytuł czasop.: Mówią Wieki
ISSN: 1230-4018 ; eISSN: 1689-4197
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

83/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: O wojskowości polskiej, litewskiej i moskiewskiej w początku XVI stulecia : (na marginesie książki P. Dróżdża, Orsza 1514 , Warszawa 2010).
Czasopismo: Czasy Nowoż., T. 15
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 225-242
Pełny tytuł czasop.: Czasy Nowożytne
ISSN: 1428-8982
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

84/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Początki znaczenia smoleńskiego kierunku operacyjnego : (na przykładzie planów i działań armii moskiewskich w pierwszym etapie kampanii 1500 roku wojny moskiewsko-litewskiej 1498-1503).
Czasopismo: Studenckie Zap. Hist., Z. 1
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 43-64, il.
Pełny tytuł czasop.: Studenckie Zapiski Historyczne
ISSN: 1731-6995
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

85/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Drohiczyn n. Bugiem jako miejsce stykania się wpływów rusko-bałtyjsko-polskich (XII-XIV w.).
Czasopismo: Zesz. Nauk. Studenckiego Koła Nauk. Hist. Uniw. Białyst., Nr 1
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 65-78
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu w Białymstoku
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

86/86

Autor: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Bitwa nad rzeką Wiedroszą i jej znaczenie dla kampanii moskiewsko-litewskiej 1500 r.
Czasopismo: Czasy Nowoż., T. 13
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 9-95, il.
Pełny tytuł czasop.: Czasy Nowożytne
ISSN: 1428-8982
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK