Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr Andrea Bernier
adiunkt
Katedra Historii Starożytnej i Bizancjum, Instytut Historii i Archiwistyki

e-mail: andrea.bernier@umk.pl
ORCID: 0000-0001-7895-7169

Zobacz profil w Bazie Wiedzy