Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Kierunki studiów realizowanych przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK

NA SKRÓTY

Informacje dla kandydatów na stronie Wydziału Nauk Historycznych UMK.


 

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
(studia stacjonarne I i II stopnia)

Studia te dają poszukiwany na rynku pracy zawód archiwisty i zarządcy dokumentacją (records manager). Umożliwiają zdobycie wykształcenia zbudowanego z elementów wielu dziedzin: historii, prawa, zarządzania, komunikacji społecznej, informatologii oraz informatyki. Rozwijają kompetencje zawodowe w zakresie administracji. Dobrze przygotowują do pracy w archiwach wszystkich typów, ułatwiają zatrudnienie w urzędach państwowych i samorządowych, pozwalają z powodzeniem prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług kancelaryjno-archiwalnych.

 

Więcej informacji…

 

HISTORIA
(studia stacjonarne I i II stopnia)

To jedno z najciekawszych wyzwań dla osób o bogatych zainteresowaniach humanistycznych, Dzięki takim studiom poznają nie tylko historię Polski i świata, ale także zdobywają wiedzę z wielu pokrewnych dziedzin, Absolwenci potrafią interpretować mechanizmy społeczne, polityczne i gospodarcze kształtujące dzieje poszczególnych narodów i państw. W 2001 r. kierunek, jako jeden z pierwszych uzyskał certyfikat wysokiej jakości kształcenia nadany na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich, a później Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ośrodek historyczny toruńskiej uczelni należy do najlepszych w kraju i w Europie oraz szczyci się bogatymi tradycjami naukowymi i dydaktycznymi.

 

Więcej informacji…

 

STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE
(studia stacjonarne I i II stopnia)

Studia skandynawsko-bałtyckie łączą wiedzę na temat historii, dorobku kultury materialnej i duchowej basenu Morza Bałtyckiego oraz znajomość dwóch wybranych języków tego obszaru (norweski, niemiecki, rosyjski) z wiedzą dotyczącą geografii regionu bałtyckiego. Kierunek ten kształci obywatela otwartego na Europę i świat, świadomego wartości spuścizny kulturowej regionu Morza Bałtyckiego. Są to studia unikatowe w skali ogólnopolskiej.

 

Więcej informacji…

 

WOJSKOZNAWSTWO
(studia stacjonarne I i II stopnia)

Wojskoznawstwo jest kierunkiem unikatowym, którego program dostosowany jest do specyficznych potrzeb polskich sił zbrojnych. Zdobyta na studiach wiedza i umiejętności znacznie ułatwią wykonywanie obowiązków służbowych oraz będą podstawą sukcesu w karierze wojskowej. Absolwenci wojskoznawstwa będą także posiadali kwalifikacje stanowiące dobry punkt wyjścia do kariery zawodowej w Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundurowych. Uzyskana podczas studiów wiedza będzie też przydatna przyszłym pracownikom instytucji zajmujących się ochroną i popularyzacją dziedzictwa historycznego oraz mediów specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa. Na studia zapraszamy także osoby, których pasją jest historia wojskowa i szeroko pojęta problematyka militarna oraz członków grup rekonstrukcji historycznej.

 

Więcej informacji…

 

Ponadto w ramach kierunku HISTORIA:

HISTORIA REGIONALNA 40+
(studia stacjonarne I stopnia)

Historia regionalna 40+ to bezpłatne studia stacjonarne na kierunku historia, realizowane w pełnym zakresie godzin wynikającym z programu studiów. Do wyboru jest… jedna specjalność: historia regionalna. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowo-wieczornych od poniedziałku do piątku. Tym samym są czymś pośrednim między klasycznymi studiami stacjonarnymi i płatnymi studiami niestacjonarnymi. Pasuje do nich określenie studia wieczorowe. Taka forma ma umożliwić słuchaczom pogodzenie pracy zawodowej ze studiami. I nie trzeba wcale mieć skończonych 40 lat, by móc się na nie zapisać… Nabór na historię regionalną 40+ odbywa się w ramach rekrutacji śródrocznej, a zajęcia rozpoczynają się od semestru letniego.

 

Studia I stopnia Historia regionalna 40+ trwają 3 lata i kończyły się uzyskaniem tytułu licencjata. Adresatami tych studiów są osoby, które chcą pracować na rzecz społeczności lokalnej z wykorzystaniem potencjału zawartego w historii, kulturze i tradycji regionu kujawsko-pomorskiego. Została ona przygotowana z myślą przede wszystkim o ludziach dojrzałych, którzy egzamin maturalny mają już dawno za sobą, ale chcą kontynuować kształcenie i zdobyć bądź poszerzyć wiedzę na temat regionu kujawsko-pomorskiego, by móc efektywnie wykorzystać ją na rynku pracy bądź dla realizacji osobistych zainteresowań. Stworzenie specjalności dla konkretnej grupy wiekowej jest całkowicie zasadne, ponieważ ze względu na współczesne procesy demograficzne osoby dojrzałe stanowią coraz większą grupę mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego, a także kraju i całego kontynentu. Jest to ważna grupa obywateli, których potencjał należy docenić dla rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego regionu kujawsko-pomorskiego. Adresatami są zarówno osoby już zaangażowane w pracę na rzecz regionu, jak i te, które dopiero chcą ją podjąć oraz wszyscy miłośnicy lokalnych wartości.

 

Studia I stopnia na kierunku historia mogą przygotować absolwentów do zatrudnienia na polach związanych z usługami i komunikacją społeczną, np. w służbach cywilnych, lokalnej i regionalnej administracji, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, dziennikarstwie, organizacjach międzynarodowych, w dziedzinie turystyki, administracji, zachowywaniu i podtrzymywaniu dziedzictwa kulturowego we wszelkich formach w tym np. w archiwach, muzeach, bibliotekach itp. Mogą też dać przygotowanie do pracy w sektorze edukacji na poziomie szkolnictwa podstawowego.

 

Absolwent wszystkich specjalności istniejących na kierunku historia ma kwalifikacje do prowadzenia badań w zakresie historii, a także do pracy w instytucjach i organizacjach prowadzących działalność w zakresie zarządzania, ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego.

 

Więcej informacji…

 

HISTORYCZNA KOMPARATYSTYKA I TRANZYTOLOGIA (ROSJA-POLSKA) / STUDIA POLSKO-ROSYJSKIE
(studia stacjonarne II stopnia)

Specjalność oficjalnie odbywa się w ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku historia, jednak rządzi się własnymi prawami (w tym i planem studiów). A to dlatego, że została powołana i jest wspólnie prowadzona przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Rossijskij Gosudartswiennyj Gumanitarnyj Uniwersitet w Moskwie.

 

W ramach tej specjalności studenci zapoznają się z historią i geografią państw wchodzących w skład byłego Związku Radzieckiego, historią relacji Polska-ZSRR / Polska-Rosja na przestrzeni dziesięcioleci oraz nauczą się języka rosyjskiego i uzyskają dyplomy ukończenia studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Rossijskim Gosudartswiennym Gumanitarnym Uniwersitecie w Moskwie.

 

Porozumienie zawarte pomiędzy UMK i RGGU zakłada, że studenci specjalności (zarówno ze strony polskiej, jak i rosyjskiej) jeden semestr studiów zrealizują w partnerskiej placówce. Dzięki temu studenci z Polski na II semestrze studiów stają się słuchaczami RGGU w Moskwie i uczęszczają tam na zajęcia prowadzone w języku rosyjskim. Takie rozwiązanie umożliwia z kolei uzyskanie przez polskiego studenta dyplomu RGGU (niezależnie od dyplomu UMK).

 

Studenci w ramach praktyk w Moskwie będą mieli możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem i zawartością wybranych moskiewskich archiwów. Pobyt tam otwiera możliwości zwiedzenia stolicy Rosji, ale także poznania innych zakątków tego interesującego kraju.

 

Jednak zanim student z Polski trafi na moskiewski uniwersytet, przechodzi intensywny kurs nauki języka rosyjskiego (aż 120 godzin dydaktycznych w semestrze, co daje 6 godzin zegarowych nauki w tygodniu!). W RGGU dochodzą do tego kolejne 64 godziny lektoratu i – to chyba najistotniejsze – obcowanie z językiem rosyjskim na co dzień: w akademiku, na zajęciach czy po prostu na ulicy.

 

Więcej informacji…