Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Kierunki studiów realizowanych przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK

NA SKRÓTY

Informacje dla kandydatów na stronie Wydziału Nauk Historycznych UMK.


 

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
(studia stacjonarne I i II stopnia)

Studia te dają poszukiwany na rynku pracy zawód archiwisty i zarządcy dokumentacją (records manager). Umożliwiają zdobycie wykształcenia zbudowanego z elementów wielu dziedzin: historii, prawa, zarządzania, komunikacji społecznej, informatologii oraz informatyki. Rozwijają kompetencje zawodowe w zakresie administracji. Dobrze przygotowują do pracy w archiwach wszystkich typów, ułatwiają zatrudnienie w urzędach państwowych i samorządowych, pozwalają z powodzeniem prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług kancelaryjno-archiwalnych.

 

Więcej informacji…

 

HISTORIA
(studia stacjonarne I i II stopnia)

To jedno z najciekawszych wyzwań dla osób o bogatych zainteresowaniach humanistycznych, Dzięki takim studiom poznają nie tylko historię Polski i świata, ale także zdobywają wiedzę z wielu pokrewnych dziedzin, Absolwenci potrafią interpretować mechanizmy społeczne, polityczne i gospodarcze kształtujące dzieje poszczególnych narodów i państw. W 2001 r. kierunek, jako jeden z pierwszych uzyskał certyfikat wysokiej jakości kształcenia nadany na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich, a później Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ośrodek historyczny toruńskiej uczelni należy do najlepszych w kraju i w Europie oraz szczyci się bogatymi tradycjami naukowymi i dydaktycznymi.

 

Więcej informacji…

 

STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE
(studia stacjonarne I stopnia)

Studia skandynawsko-bałtyckie łączą wiedzę na temat historii, dorobku kultury materialnej i duchowej basenu Morza Bałtyckiego oraz znajomość dwóch wybranych języków tego obszaru (norweski, niemiecki, rosyjski) z wiedzą dotyczącą geografii regionu bałtyckiego. Kierunek ten kształci obywatela otwartego na Europę i świat, świadomego wartości spuścizny kulturowej regionu Morza Bałtyckiego. Są to studia unikatowe w skali ogólnopolskiej.

 

Więcej informacji…

 

WOJSKOZNAWSTWO
(studia stacjonarne I i II stopnia)

Wojskoznawstwo jest kierunkiem unikatowym, którego program dostosowany jest do specyficznych potrzeb polskich sił zbrojnych. Zdobyta na studiach wiedza i umiejętności znacznie ułatwią wykonywanie obowiązków służbowych oraz będą podstawą sukcesu w karierze wojskowej. Absolwenci wojskoznawstwa będą także posiadali kwalifikacje stanowiące dobry punkt wyjścia do kariery zawodowej w Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundurowych. Uzyskana podczas studiów wiedza będzie też przydatna przyszłym pracownikom instytucji zajmujących się ochroną i popularyzacją dziedzictwa historycznego oraz mediów specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa. Na studia zapraszamy także osoby, których pasją jest historia wojskowa i szeroko pojęta problematyka militarna oraz członków grup rekonstrukcji historycznej.

 

Więcej informacji…