Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Pomorski Festiwal im. ks. Janusza St. Pasierba

Zapraszamy do wzięcia udziału w Pomorskim Festiwalu im. ks. Janusza St. Pasierba, który ma w założeniach przybliżyć dorobek i osobę wybitnego poety i historyka sztuki ks. Janusza St. Pasierba, popularyzować kulturę żywego słowa, inspirować i promować twórczość artystyczną oraz kreatywność młodych ludzi, kształtować aktywną postawę młodzieży wobec zjawisk kultury.
 

Nasz Instytut patronuje najmłodszej kategorii konkursu – pamięć o dziedzictwie kulturowym (popularyzacja chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego Polski i Europy). Zachęcamy tym samym do nadsyłania zgłoszeń.

W myśl regulaminu uczestnik powinien przygotować jedną pracę i przesłać pocztą tradycyjną na adres Instytutu Historii i Archiwistyki UMK (z dopiskiem: Kategoria: Pamięć o dziedzictwie kulturowym). Praca powinna popularyzować chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe Polski i Europy za pomocą wybranej formy proponowanej przez kulturę popularną, np. gry planszowej, gry komputerowej (w tym wypadku wymaga się jedynie sporządzenia scenariusza gry), innej formy multimedialnej lub wirtualnej, rekonstrukcji, filmu, instalacji, bazy danych, audycji radiowej, albumu, pracy pisemnej albo innej formy upamiętniania dziedzictwa lub wybitnej postaci. Treść pracy może nawiązywać do opowiadania starszych osób o przeszłości, dziejów rodziny, regionu lub ojczyzny (wyklucza się formy właściwe dla pozostałych kategorii konkursu). Wysoko oceniana będzie kreatywność i pomysłowość uczestników tej kategorii.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody (rzeczowe, pieniężne i książkowe) oraz dyplomy, a wśród nich Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Nagrody Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.

Oprócz powyższej kategorii studenci mogą brać udział w kategoriach: poezja śpiewana, juwenilia poetyckie oraz esej. Szczegóły określa regulamin festiwalu.

 

Karta zgłoszenia

Regulamin festiwalu

Strona organizatora: http://liceum.pelplin.pl/festiwal/