Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Plany zajęć kierunków studiów realizowanych przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK

SEMESTR ZIMOWY

Plany zajęć – studia stacjonarne:

 

Plany zajęć – studia podyplomowe:

SEMESTR LETNI

Plany zajęć – studia stacjonarne:

 

Plany zajęć – studia podyplomowe: