Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Plany zajęć kierunków studiów realizowanych przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK

SEMESTR ZIMOWY

Plany zajęć – studia stacjonarne:
Kolor czerwony = wartość może ulec zmianie

SEMESTR LETNI

Plany zajęć – studia stacjonarne:
Kolor czerwony = wartość może ulec zmianie