Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Plany zajęć kierunków studiów realizowanych przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK

SEMESTR ZIMOWY

Plany zajęć – studia stacjonarne:
Kolor czerwony = wartość może ulec zmianie

 

Plany zajęć – studia podyplomowe:

 • w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją
 • w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych

SEMESTR LETNI

Plany zajęć – studia stacjonarne:
Kolor czerwony = wartość może ulec zmianie

 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • historia
 • studia skandynawsko-bałtyckie
 • wojskoznawstwo
 • seminaria licencjackie i magisterskie
 • translatoria z języków obcych
 • wykłady monograficzne
 • ERASMUS+

 

Plany zajęć – studia podyplomowe:

 • w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją
 • w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych