Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Olimpiada Historyczna dla Szkół Ponadgimnazjalnych

Instytut Historii i Archiwistyki UMK od wielu lat wspiera organizację Olimpiady Historycznej. W budynku Collegium Humanisticum UMK – siedzibie Wydziału Nauk Historycznych UMK i Instytutu Historii i Archiwistyki UMK – przeprowadzane są eliminacje okręgowe Olimpiady.

W tym miejscu publikowane są ogłoszenia sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej.

Ogólnopolska strona www Olimpiady Historycznej dla Szkół Ponadgimnazjalnych.


 

10 września 2018 r.

List Sekretarza Komitetu Okręgu Toruń Olimpiady Historycznej do nauczycieli historii i przewodniczących Komitetów Szkolnych OH

Harmonogram XLV Olimpiady Historycznej

Tematy prac badawczych eliminacji szkolnych XLV Olimpiady Historycznej:


 

11 grudnia 2018 r.

Informacje sekretarza Komitetu Okręgu Toruń o przebiegu eliminacji okręgowych XLV OH

Wyniki etapu szkolnego XLV Olimpiady Historycznej 2018/2019


 

18 stycznia 2019 r.

Wyniki eliminacji pisemnych etapu okręgowego XLV Olimpiady Historycznej 2018/2019

Uprzejmie prosimy, by po ogłoszeniu w dniu 18 stycznia 2019 r. listy uczniów zaproszonych na eliminacje ustne, wymienieni uczniowie niezwłocznie w tym dniu przesłali listę lektur na adres mailowy sekretarza Komitetu Okręgowego: pth.olimpiadahistoryczna@wp.pl

Listę lektur uczniów należy sporządzić indywidualnie dla każdego ucznia według następujących wskazówek:

Całościowe wyniki etapu okręgowego zamieszczone zostaną w czasie określonym w terminarzu XLV OH na tej stronie.

Kontakt z sekretarzem: tel.: 510 709 552

Eliminacje ustne odbędą się 30 stycznia 2019 r. (środa), rozpoczęcie od godziny 9.00 w budynku Collegium Humanisticum UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, Toruń. Więcej szczegółów w załączonym pliku z wynikami eliminacji.


 

1 lutego 2019 r.

Wyniki eliminacji pisemnych i ustnych II etapu XLV Olimpiady Historycznej w Okręgu Toruń

Wszystkich uczniów wymienionych powyżej, zakwalifikowanych i wytypowanych do etapu centralnego, proszę o niezwłoczne przesłanie mailem, na adres pth.olimpiadahistoryczna@wp.pl, przepisanej na komputerze (nie fotografowanej, estetycznie i starannie przygotowanej) ankiety uczestnika eliminacji centralnych. Wzór ankiety znajduje się na stronie Polskiego Towarzystwa Historycznego w zakładce Olimpiada Historyczna dla szkół ponadgimnazjalnych. Ankieta uczestnika eliminacji centralnych jest niezbędna do złożenia pełnej dokumentacji z przebiegu Etapu Okręgowego. Analogiczne, jak to odbywało się na etapie okręgowym, w przypadku zmiany lektury ankietę z listą aktualnych lektur będzie można zamienić w Gdańsku.

Do dnia 18 lutego 2019 r. na niniejszej stronie nastąpi zawiadomienie uczniów o kwalifikacji uczniów dodatkowo typowanych do finału oraz zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu, terminie, organizacji wspólnego przejazdu na eliminacje III stopnia.


 

18 lutego 2019 r.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej poinformował Komitet Okręgowy, iż podjął decyzję o powiększeniu listy osób zakwalifikowanych do eliminacji centralnych XLV Olimpiady Historycznej o tych uczestników, którzy w eliminacjach II stopnia, po zweryfikowaniu prac pisemnych przez Przewodniczącego KOMITETU GŁÓWNEGO, uzyskali minimum 95 punktów.

Ostateczne wyniki etapu okręgowego XLV Olimpiady Historycznej 2018/2019

 

UWAGA FINALIŚCI
Zgodnie z terminarzem OH zawody centralne odbędą się w Gdańsku-Jelitkowie w dniach 5-8 kwietnia 2019 r. Uczniowie pod opieką sekretarza Komitetu Okręgowego udają się do Gdańska na eliminacje centralne. Na około 10 dni przez wyjazdem sekretarz nawiąże kontakt indywidualny z każdym uczniem w sprawie przebiegu wyjazdu i eliminacji centralnych. W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt: 510 709 552.

Sekretarz Komitetu Okręgowego
dr hab. Małgorzata Strzelecka
Toruń, 18 II 2019 r.