Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Olimpiada Historyczna dla Szkół Ponadgimnazjalnych

Instytut Historii i Archiwistyki UMK od wielu lat wspiera organizację Olimpiady Historycznej. W budynku Collegium Humanisticum UMK – siedzibie Wydziału Nauk Historycznych UMK i Instytutu Historii i Archiwistyki UMK – przeprowadzane są eliminacje okręgowe Olimpiady.

W tym miejscu publikowane są ogłoszenia sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej.

Ogólnopolska strona www Olimpiady Historycznej.


 

16 września 2019 r.

List Sekretarza Komitetu Okręgu Toruń Olimpiady Historycznej do nauczycieli historii i przewodniczących Komitetów Szkolnych OH

Harmonogram XLVI Olimpiady Historycznej

Tematy prac badawczych eliminacji szkolnych XLVI Olimpiady Historycznej:


 

16 grudnia 2019 r.

Informacje sekretarza Komitetu Okręgu Toruń o przebiegu eliminacji okręgowych XLVI OH

Wyniki etapu szkolnego XLVI Olimpiady Historycznej 2019/2020

Informacje sekretarza Komitetu Okręgowego w Toruniu o przebiegu eliminacji okręgowych

Eliminacje Okręgowe odbędą się na Wydziale Nauk Historycznych UMK (budynek Collegium Humanisticum UMK), ul. Władysława Bojarskiego 1, Toruń.

Eliminacje pisemne odbędą się 11 stycznia 2020 r. (sobota) w sali AB.1.22 (Aula Collegium Humanisticum UMK), rozpoczęcie o godzinie 10.00; prosimy o przybycie na miejsce o godzinie 9.30 (rejestracja i zajmowanie miejsc w sali).
W czasie trwania etapu pisemnego nauczycieli i rodziców zapraszamy do Sali Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK im. Profesora Karola Górskiego (C.0.39) na wykład  dr. Tomasza Cerana z Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy promujący tekę edukacyjną Zbrodnia pomorska 1939.

Wyniki etapu pisemnego zostaną ogłoszone na tej stronie w terminie przewidzianym w terminarzu XLVI OH.

Wgląd do prac pisemnych etapu okręgowego będzie możliwy we wtorek 21 stycznia 2020 r. w godzinach 13.00-15.00 w pokoju C.1.04 (I piętro Collegium Humanisticum UMK) lub w innym terminie uzgodnionym telefonicznie: 510 709 552.

Uczniowie zakwalifikowani do etapu ustnego zobowiązani są niezwłocznie (w dniu opublikowania wyników etapu pisemnego) przesłać na adres pth.olimpiadahistoryczna@wp.pl listę lektur, przygotowaną odrębnie dla każdego ucznia.

Lista lektur powinna być umieszczona w załączniku do listu, na karcie formatu A4. Korespondencja bez tak przygotowanego załącznika zostanie odesłana nadawcy.
Lista powinna zawierać następujące informacje rozmieszczone przejrzyście na całej stronie:
imię i nazwisko ucznia bez nazwy i adresu szkoły,
epoka:
lista lektur (zapis bibliograficzny: imię i nazwisko autora, tytuł, miejsce i rok wydania)

Eliminacje ustne odbędą się 24 stycznia 2020 r. (piątek), rozpoczęcie od godziny 9.00.

Wyniki łączne etapu okręgowego zostaną ogłoszone na tej stronie w terminie przewidzianym w terminarzu XLVI OH.


 

21 stycznia 2020 r.

Wyniki eliminacji pisemnych etapu okręgowego XLVI Olimpiady Historycznej 2019/2020

Uczniowie zakwalifikowani do etapu ustnego zobowiązani są niezwłocznie (w dniu opublikowania wyników etapu pisemnego) przesłać na adres: pth.olimpiadahistoryczna@wp.pl listę lektur (przygotowaną odrębnie dla każdego ucznia).

Lista lektur powinna być umieszczona w załączniku do listu, na karcie formatu A4.
(Korespondencja bez tak przygotowanego załącznika zostanie odesłana nadawcy).
Lista powinna zawierać następujące informacje rozmieszczone przejrzyście na całej stronie:
imię i nazwisko ucznia… bez nazwy i adresu szkoły,
epoka:…
lista lektur (zapis bibliograficzny: imię i nazwisko autora, tytuł, miejsce i rok wydania)

Wyniki łączne etapu okręgowego ogłoszone zostaną bezpośrednio po zakończeniu części ustnej; na tej stronie pojawią się w poniedziałek 27 stycznia 2020 r.

Kontakt z sekretarzem: tel.: 510 709 552

Eliminacje ustne odbędą się 24 stycznia 2020 r. (piątek), rozpoczęcie od godziny 9.00 w budynku Collegium Humanisticum UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, Toruń: segment C, I piętro, sala C.1.47.
Więcej szczegółów w załączonym pliku z wynikami eliminacji.


 

27 stycznia 2020 r.

Wyniki eliminacji pisemnych i ustnych etapu okręgowego XLVI Olimpiady Historycznej w Okręgu Toruń

Wszystkich uczniów zakwalifikowanych i wytypowanych do etapu centralnego, proszę o niezwłoczne przesłanie mailem, na adres pth.olimpiadahistoryczna@wp.pl ankiety uczestnika eliminacji centralnych. Wzór ankiety znajduje się na stronie Polskiego Towarzystwa Historycznego. Ankietę należy wypełnić starannie, wyczyścić kropki, przepisać na komputerze, wydrukować, podpisać ręcznie, a następnie zeskanowaną przysłać na wskazany adres. Jeśli do wyjazdu na finał lektury ulegną zmianie, należy przed wyjazdem wydrukować ankietę z aktualną listą lektur i zabrać ją ze sobą do Gdańska. Na miejscu zostanie wymieniona na aktualną.

Do dnia 17 lutego 2020 r. nastąpi zawiadomienie uczniów o ostatecznych wynikach kwalifikacji jakich dokona Komitet Główny oraz podanie informacji szczegółowych o miejscu i terminie zawodów III stopnia.

Etap centralny (zawody III stopnia) odbędą się w dniach 2-5 kwietnia 2020 r. w Gdańsku.


 

19 lutego 2020 r.

Ostateczne wyniki etapu okręgowego XLVI Olimpiady Historycznej 2019/2020

 

UWAGA FINALIŚCI
Zgodnie z terminarzem OH zawody centralne odbędą się w Gdańsku-Jelitkowie w dniach 2-5 kwietnia 2020 r. Uczniowie pod opieką sekretarza Komitetu Okręgowego udają się do Gdańska na eliminacje centralne. Na około tydzień przez wyjazdem sekretarz nawiąże kontakt z finalistami telefonicznie i ustali szczegóły wyjazdu.

Sekretarz Komitetu Okręgowego
dr hab. Małgorzata Strzelecka, prof. UMK