Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Olimpiada Historyczna

Instytut Historii i Archiwistyki UMK od wielu lat wspiera organizację Olimpiady Historycznej. W budynku Collegium Humanisticum UMK – siedzibie Wydziału Nauk Historycznych UMK i Instytutu Historii i Archiwistyki UMK – przeprowadzane są eliminacje okręgowe Olimpiady.

W tym miejscu publikowane są ogłoszenia sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej.

Ogólnopolska strona www Olimpiady Historycznej


 

16 września 2022 r.

List Sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Toruniu do nauczycieli historii i przewodniczących Komitetów Szkolnych OH

Poniżej przedstawiamy odnośniki do informacji i formularzy zamieszczonych na ogólnopolskiej stronie www Olimpiady Historycznej:

Regulamin OH na lata 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025

Harmonogram organizacji XLIX OH w roku szkolnym 2022-2023

Zgoda ucznia na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie ucznia o samodzielnym przygotowaniu pracy

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych

Protokół eliminacji szkolnych

W przypadku wystąpienia komunikatu o zagrożeniu podczas próby pobrania plików z strony OH, pod tym odnośnikiem znajdą Państwo komplet plików spakowanych w archiwum zip.


 

14 listopada 2022 r.

Powrót Wszechnicy Akademickiej

Odbył się pierwszy wykład w ramach wznowionego cyklu Wszechnicy Akademickiej. Profesor Marcin Hlebionek z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK wygłosił odczyt pod tytułem Z najnowszych dziejów Orła Białego.
Wykłady pracowników naukowych Instytutu Historii i Archiwistyki oraz Instytutu Archeologii organizowane na Wydziale Nauk Historycznych UMK skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Kolejny wykład odbędzie się w marcu 2023 roku, o czym będziemy informować zainteresowanych. Informacja pojawi się również na stronie Wszechnicy Akademickiej.


 

16 grudnia 2022 r.

List Sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Toruniu – podsumowanie eliminacji szkolnych

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu XLIX OH

Komitet Główny OH planuje przeprowadzenie eliminacji II etapu (eliminacji okręgowych), a także III etapu (eliminacji centralnych) w formie tradycyjnej (stacjonarnej).

Eliminacje II etapu OH w Okręgu Toruń odbędą się w budynku Collegium Humanisticum UMK (siedziba Wydziału Nauk Historycznych i Instytutu Historii i Archiwistyki) przy ulicy Władysława Bojarskiego 1 w Toruniu.

Etap pisemny – 14 stycznia 2023 r. (sobota) rozpocznie się o godzinie 10.00. Uczestnicy proszeni są o przybycie o godzinie 9.30.

Etap ustny – 27 stycznia 2023 r. (piątek) rozpocznie się o godzinie 9.00.


 

24 stycznia 2023 r.

List Sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Toruniu – podsumowanie eliminacji okręgowych (etap pisemny) XLIX OH

Lista osób zakwalifikowanych do etapu okręgowego (eliminacje ustne) XLIX OH

Do eliminacji ustnych etapu okręgowego zakwalifikowali się uczniowie, którzy na eliminacjach pisemnych uzyskali ocenę: celujący (50 pkt), bardzo dobry (45), dobry plus (40) oraz dobry (35).

Okręgowe eliminacje ustne XLIX OH odbędą się 27 stycznia 2023 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK (budynek Collegium Humanisticum UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87–100 Toruń) – rozpoczęcie o godzinie 9.00: sale C.1.45, C.1.50, C.1.51 i C.1.54.

Uczniowie zakwalifikowani do etapu ustnego niezwłocznie (dziś) powinni przesłać na adres pth.olimpiadahistoryczna@wp.pl swoją listę lektur (szczegóły w liście Sekretarza KO OH powyżej).