Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Olimpiada Historyczna

Instytut Historii i Archiwistyki UMK od wielu lat wspiera organizację Olimpiady Historycznej. W budynku Collegium Humanisticum UMK – siedzibie Wydziału Nauk Historycznych UMK i Instytutu Historii i Archiwistyki UMK – przeprowadzane są eliminacje okręgowe Olimpiady.

W tym miejscu publikowane są ogłoszenia sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej.

Ogólnopolska strona www Olimpiady Historycznej


 

15 września 2023 r.

Szanowni i Drodzy Uczniowie i Nauczyciele!
Z przyjemnością informujemy, że ruszyła 50. Olimpiada Historyczna.
Na stronie Olimpiady został uruchomiony formularz zgłoszeniowy.
Zapraszamy do zgłaszania chęci udziału w tegorocznej edycji.

List Sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Toruniu do nauczycieli historii i przewodniczących Komitetów Szkolnych OH

Harmonogram organizacji OH w roku szkolnym 2023-2024

Regulamin 50. OH


 

19 grudnia 2023 r.

List Sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Toruniu – podsumowanie eliminacji szkolnych

Lista osób zakwalifikowanych do etapu okręgowego 50. Olimpiady Historycznej

Eliminacje okręgowe OH w Okręgu Toruń odbędą się w budynku Collegium Humanisticum UMK (siedziba Wydziału Nauk Historycznych i Instytutu Historii i Archiwistyki) przy ulicy Władysława Bojarskiego 1 w Toruniu.

Etap pisemny – 13 stycznia 2024 r. (sobota) rozpocznie się o godzinie 10.00. Uczestnicy proszeni są o przybycie o godzinie 9.30.

Etap ustny – 26 stycznia 2024 r. (piątek) rozpocznie się o godzinie 9.00. Uczestnicy proszeni są o przybycie o godzinie 8.30.


 

23 stycznia 2024 r.

PILNE!!!

List Sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Toruniu – podsumowanie eliminacji okręgowych (etap pisemny) 50. OH

Lista osób zakwalifikowanych do etapu okręgowego (eliminacje ustne) 50. OH

Do eliminacji ustnych etapu okręgowego zakwalifikowali się uczniowie, którzy na eliminacjach pisemnych uzyskali ocenę: celujący (50 pkt), bardzo dobry (45), dobry plus (40) oraz dobry (35).

Okręgowe eliminacje ustne 50. OH odbędą się 26 stycznia 2024 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK (budynek Collegium Humanisticum UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87–100 Toruń) – rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Uczniowie zakwalifikowani do etapu ustnego niezwłocznie (dziś) powinni przesłać na adres pth.olimpiadahistoryczna@wp.pl swoją listę lektur (szczegóły w liście Sekretarza KO OH powyżej).


 

29 stycznia 2024 r.

Po przeprowadzeniu eliminacji ustnych etapu okręgowego, Komitet Okręgowy L OH w Toruniu podjął decyzję o zgłoszeniu do etapu centralnego 7 uczestników. Szczegóły w poniższym pliku (w tym też wyniki łączne eliminacji pisemnych i ustnych w Okręgu Toruń):

Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego L OH

Etap centralny (zawody III stopnia) odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2024 r. w Gdańsku-Jelitkowie.

Eliminacje pisemne etapu centralnego odbędą się 6 kwietnia 2024 r. w Toruniu w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK (budynek Collegium Humanisticum UMK).

Wszystkie informacje o organizacji finału L OH znajdą się na stronie organizatora oraz w tym miejscu na stronie Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.


 

21 lutego 2024 r.

Komitet Główny OH zakwalifikował do etapu centralnego ośmioosobową reprezentację wyłonioną przez Komitet Okręgowy.

Eliminacje pisemne etapu centralnego L Olimpiady Historycznej w okręgu Toruń odbędą w Toruniu 6 kwietnia 2024 roku. Szczegółowe informacje zostaną podane w pierwszym tygodniu marca.

Informacje sekretarza KO o wynikach eliminacji okręgowych L OH

Harmonogram eliminacji centralnych L OH