Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Olimpiada Historyczna dla Szkół Ponadgimnazjalnych

Instytut Historii i Archiwistyki UMK od wielu lat wspiera organizację Olimpiady Historycznej. W budynku Collegium Humanisticum UMK – siedzibie Wydziału Nauk Historycznych UMK i Instytutu Historii i Archiwistyki UMK – przeprowadzane są eliminacje okręgowe Olimpiady.

W tym miejscu publikowane są ogłoszenia sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej.

Ogólnopolska strona www Olimpiady Historycznej dla Szkół Ponadgimnazjalnych.


 

13 grudnia 2017 r.

Wyniki etapu szkolnego XLIII Olimpiady Historycznej 2017/2018

 

Informacje sekretarza Komitetu Okręgowego XLIV OH w Toruniu o przebiegu eliminacji drugiego stopnia

Eliminacje Okręgowe odbędą się na Wydziale Nauk Historycznych UMK (budynek Collegium Humanisticum UMK), ul. Władysława Bojarskiego 1, Toruń.

Eliminacje pisemne odbędą się 13 stycznia 2018 r. (sobota), rozpoczęcie o godzinie 10.00; prosimy o przybycie na miejsce o godzinie 9.30.
W czasie trwania etapu pisemnego nauczycieli i rodziców zapraszamy do Sali Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK im. Profesora Karola Górskiego (C 0.39) na wykład  dr Izabeli Mazanowskiej Obozy Selbstchutzu na Pomorzu Gdańskim w 1939 roku.

Wyniki etapu pisemnego zostaną ogłoszone na tej stronie w dniu 18 stycznia 2018 r.
Do eliminacji ustnych zaproszeni zostaną uczniowie, którzy uzyskają z pracy pisemnej oceny: cel (50 pkt); bdb (45pkt), db+(40 pkt) db (35 pkt).

Eliminacje ustne odbędą się 25 stycznia 2018 r. (czwartek), rozpoczęcie od godziny 9.00.

Uprzejmie prosimy, by po ogłoszeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. listy uczniów zaproszonych na eliminacje ustne, wymienieni uczniowie niezwłocznie w tym dniu przesłali listę lektur na adres mailowy sekretarza Komitetu Okręgowego: mst@umk.pl

Listę lektur uczniów należy sporządzić indywidualnie dla każdego ucznia według następujących wskazówek:

Wyniki całościowe XLIV OH Okręgu Toruń zamieszczone zostaną na tej stronie w dniu 29 stycznia 2018 r.

Kontakt z sekretarzem: mst@umk.pl, tel.: 510 709 552


 

18 stycznia 2018 r.

Wyniki eliminacji pisemnych etapu okręgowego XLIII Olimpiady Historycznej 2017/2018

 

Przypominamy, że uczniowie zakwalifikowani do eliminacji ustnych powinni niezwłocznie przesłać listę lektur do sekretarza Komitetu Okręgowego – szczegóły powyżej, w ogłoszeniu z dnia 13 grudnia 2017 r.