Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Humanista Roku

UWAGA

Poniższe informacje dotyczą zakończonej edycji konkursu z 2020 roku.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym wraz z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają do udziału w ósmej edycji konkursu „Humanista Roku” 2019/2020, który odbędzie się w piątek 8 maja 2020 r. w budynku Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Collegium Humanisticum UMK na ul. W. Bojarskiego 1 w Toruniu (miasteczko akademickie na Bielanach).

Idea konkursu
Znana myśl Terencjusza głosi: „Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”. Ideą naszego konkursu jest przywrócić wartość tej myśli i zwrócić uwagę na zobowiązanie z niej płynące – skoro jestem człowiekiem, to powinienem interesować się otaczającym światem. Jesteśmy przekonani, że tylko szeroko rozumiana wiedza humanistyczna jest gwarantem poznania, ono z kolei przybliży naszych wychowanków do zrozumienia skomplikowanej rzeczywistości współczesnego świata, na który składa się teraźniejszość i przeszłość.
Pragniemy, aby nasz konkurs wyłonił uczniów o szerokich horyzontach, dla których zainteresowanie życiem społecznym i kulturalnym nie jest efektem przygotowania się do konkursu, lecz naturalnym aspektem ludzkiej egzystencji.

Organizatorzy
1. Organizator Konkursu Humanista Roku 2019/2020 – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym (osoby kontaktowe: Dorota Romańska – tel. 690 999 417, e-mail: humanistaroku@op.pl, Maria Lamparska – tel. 692 051 760, e-mail: humanistaroku@op.pl)
2. Współorganizator – Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. Patronat – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wójt Gminy Lubicz

Zakres i tematyka
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów ósmych klas szkoły podstawowej z województwa kujawsko-pomorskiego, szczególnie zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi oraz wykazujących się umiejętnościami i wiedzą wynikającą z podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Pytania konkursowe obejmują treści z podstawy programowej w zakresie nauk humanistycznych w gimnazjum
oraz podstawowej wiedzy o kulturze i świecie współczesnym (m.in.: film, muzyka, polityka).

Termin zgłaszania szkół na adres e-mail: humanistaroku@op.pl – 8 kwietnia 2020 r.

 

Zaproszenie

Regulamin

Karta zgłoszenia