Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Struktura Instytutu Historii i Archiwistyki UMK

Instytut Historii i Archiwistyki UMK jest jedną z jednostek wchodzących w skład Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Strukturę Instytutu tworzy 8 katedr:

 

KATEDRA HISTORII STAROŻYTNEJ I BIZANCJUM
kierownik: prof. dr hab. Danuta Musiał
prof. dr hab. Szymon Olszaniec
dr hab. Hanna Appel, prof. UMK
dr hab. Marcin Pawlak, prof. UMK
dr hab. Przemysław Wojciechowski, prof. UMK
mgr Adam Wróblewski

 

KATEDRA HISTORII ŚREDNIOWIECZA I NAUK POMOCNICZYCH HISTORII
kierownik: prof. dr hab. Roman Czaja
prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak
prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski
prof. dr hab. Jan Wroniszewski
dr hab. Marcin Hlebionek, prof. UMK
dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK
dr hab. Adam Szweda, prof. UMK
dr Anna Maleszka
dr Aliaksei Shalanda

 

KATEDRA HISTORII NOWOŻYTNEJ I EDYTORSTWA ŹRÓDEŁ
kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
prof. dr hab. Krzysztof Kopiński
prof. dr hab. Wojciech Polak
prof. dr hab. Jacek Wijaczka
dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK
dr hab. Wiesław Nowosad, prof. UMK
dr hab. Agnieszka Zielińska, prof. UMK
dr Alicja Bartnicka
ks. dr Michał Damazyn
dr Jacek Młynarczyk
dr Marcin Sumowski
dr Michał Targowski

 

KATEDRA HISTORII XIX-XX WIEKU I HISTORII NAJNOWSZEJ
kierownik: prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow
prof. dr hab. Mirosław Golon
prof. dr hab. Magdalena Niedzielska
dr hab. Zbigniew Girzyński, prof. UMK
dr hab. Sylwia Grochowina, prof. UMK
dr hab. Tomasz Krzemiński, prof. UMK
dr Ilona Zaleska

 

KATEDRA ARCHIWISTYKI I ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ
O Katedrze (prezentacja w formacie PowerPoint)

kierownik: prof. dr hab. Wanda Krystyna Roman
prof. dr hab. Jarosław Wenta
dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK
dr hab. Robert Degen, prof. UMK
dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK
dr hab. Krzysztof Syta, prof. UMK
dr Hadrian Ciechanowski
dr Katarzyna Pepłowska
dr Agnieszka Rosa
dr Marcin Smoczyński
dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak

 

KATEDRA HISTORII WOJSKOWEJ
kierownik: dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK
prof. dr hab. Bogusław Dybaś
prof. dr hab. Aleksander Smoliński
dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK
dr hab. Krzysztof Kania, prof. UMK
dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK
dr Robert Rybak

 

KATEDRA HISTORII SKANDYNAWII I EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Radzimiński
prof. dr hab. Tomasz Kempa
prof. dr hab. Wiesław Sieradzan
dr hab. Radosław Biskup, prof. UMK
dr hab. Krzysztof Kwiatkowski, prof. UMK
dr Magda Gawinecka-Woźniak
dr Piotr Pranke
dr Wioletta Zielecka-Mikołajczyk
mgr Paweł Kaźmierczak

 

KATEDRA METODOLOGII, DYDAKTYKI I HISTORII KULTURY
kierownik: dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK
prof. dr hab. Stanisław Roszak
dr hab. Adam Kucharski, prof. UMK
dr hab. Wojciech Piasek, prof. UMK
dr hab. Małgorzata Strzelecka, prof. UMK
dr hab. Agnieszka Wieczorek, prof. UMK

 

Poza tym funkcjonują 2 pracownie:

PRACOWNIA ATLASU HISTORYCZNEGO MIAST
kierownik: prof. dr hab. Roman Czaja

 

PRACOWNIA SŁOWNIKA HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNEGO PRUS ŚREDNIOWIECZNYCH
kierownik: dr hab. Radosław Biskup, prof. UMK
dr Radosław Krajniak
dr Marcin Sumowski

 

Ponadto wykładowcy Instytutu Historii i Archiwistyki UMK kierują 4 uniwersyteckimi centrami naukowymi:

CENTRUM BADANIA HISTORII “SOLIDARNOŚCI” I OPORU SPOŁECZNEGO W PRL
e-mail: cbhs@umk.pl
dyrektor: prof. dr hab. Wojciech Polak
dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK
ks. dr Michał Damazyn

CENTRUM BADAŃ KOPERNIKAŃSKICH
dyrektor: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

CENTRUM DZIEDZICTWA KULINARNEGO
dyrektor: dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK

CENTRUM MEDIEWISTYCZNE
dyrektor: prof. dr hab. Jarosław Wenta