Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Struktura Instytutu Historii i Archiwistyki UMK

Instytut Historii i Archiwistyki UMK jest jedną z jednostek wchodzących w skład Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Strukturę Instytutu tworzy 17 zakładów i 1 pracownia:

 

ZAKŁAD ARCHIWISTYKI
kierownik: dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK
dr Agnieszka Rosa
dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak

 

ZAKŁAD DYDAKTYKI HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
kierownik: prof. dr hab. Stanisław Roszak
dr hab. Małgorzata Strzelecka

 

ZAKŁAD HISTORII EUROPY WSCHODNIEJ
kierownik: dr hab. Tomasz Kempa, prof. UMK
prof. dr hab. Bogusław Dybaś
dr Wioletta Zielecka-Mikołajczyk

 

ZAKŁAD HISTORII GOSPODARCZEJ
kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
dr hab. Agnieszka Zielińska
dr Michał Targowski

 

ZAKŁAD HISTORII KRAJÓW BAŁTYCKICH
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Radzimiński
dr hab. Radosław Biskup
dr Magda Gawinecka-Woźniak
dr Radosław Krajniak
dr Krzysztof Kwiatkowski
dr Marcin Sumowski
mgr Paweł Kaźmierczak

 

ZAKŁAD HISTORII KRAJÓW NIEMIECKICH
kierownik: prof. dr hab. Jacek Wijaczka
prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak
dr Jacek Młynarczyk

 

ZAKŁAD HISTORII NAUKI
kierownik: prof. dr hab. Wiesław Sieradzan
dr hab. Wiesław Nowosad
mgr Dariusz Jasieniecki

 

ZAKŁAD HISTORII NOWOŻYTNEJ
kierownik: dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK
dr hab. Agnieszka Wieczorek

 

ZAKŁAD HISTORII STAROŻYTNEJ
kierownik: prof. dr hab. Danuta Musiał
prof. dr hab. Szymon Olszaniec
dr hab. Przemysław Wojciechowski, prof. UMK
dr hab. Hanna Appel
dr hab. Marcin Pawlak
mgr Adam Wróblewski

 

ZAKŁAD HISTORII ŚREDNIOWIECZA
kierownik: prof. dr hab. Roman Czaja
prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski
dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK

 

ZAKŁAD HISTORII WOJSKOWEJ
kierownik: dr hab. Maciej Krotofil
prof. dr hab. Aleksander Smoliński
dr hab. Jarosław Centek
prof. dr hab. Waldemar Rezmer
dr Robert Rybak

 

ZAKŁAD HISTORII XIX WIEKU
kierownik: dr hab. Magdalena Niedzielska, prof. UMK
dr Aneta Niewęgłowska
dr Ilona Zaleska

 

ZAKŁAD HISTORII XX WIEKU
kierownik: prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow
prof. dr hab. Mirosław Golon
dr hab. Sylwia Grochowina
dr hab. Krzysztof Kania
dr Zbigniew Girzyński

 

ZAKŁAD METODOLOGII HISTORII I WIEDZY O KULTURZE
kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski
dr hab. Adam Kucharski
dr hab. Wojciech Piasek

 

ZAKŁAD NAUK POMOCNICZYCH HISTORII
kierownik: prof. dr hab. Jan Wroniszewski
prof. dr hab. Jarosław Wenta
dr hab. Adam Szweda, prof. UMK
dr hab. Marcin Hlebionek

 

ZAKŁAD ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ I INFORMACJI ARCHIWALNEJ
kierownik: prof. dr hab. Wanda Krystyna Roman
dr hab. Robert Degen
dr hab. Marlena Jabłońska
dr Katarzyna Pepłowska

 

ZAKŁAD ŹRÓDŁOZNAWSTWA I EDYTORSTWA
kierownik: prof. dr hab. Janusz Tandecki
dr hab. Krzysztof Kopiński, prof. UMK
dr hab. Krzysztof Syta

 

PRACOWNIA ATLASU HISTORYCZNEGO MIAST
kierownik: prof. dr hab. Roman Czaja

 

PRACOWNIA SŁOWNIKA HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNEGO PRUS ŚREDNIOWIECZNYCH
kierownik: dr hab. Radosław Biskup
dr Radosław Krajniak
dr Marcin Sumowski

 

Ponadto wykładowcy Instytutu Historii i Archiwistyki UMK kierują 3 centrami badawczymi w ramach Wydziału Nauk Historycznych UMK:

CENTRUM BADAŃ KOPERNIKAŃSKICH
kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

CENTRUM DZIEDZICTWA KULINARNEGO
kierownik: dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK

CENTRUM MEDIEWISTYCZNE
kierownik: prof. dr hab. Jarosław Wenta