Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr inż. Robert Rybak
adiunkt
Katedra Historii Wojskowej, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.21
tel.: +48-56-611-2369
e-mail: robertrybak@umk.pl
ORCID: 0000-0003-2935-1982

Zainteresowania:
Sztuka wojenna XX wieku rozwijana w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sztuki operacyjnej sił morskich Układu Warszawskiego.


Bibliografia