Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3
zdjęcie

Wykład gościnny mgr Anny Sworowskiej

Instytut Historii i Archiwistyki UMK wraz z Katedrą Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej UMK zapraszają na wykład mgr Anny Sworowskiej (Uniwersytet Warszawski) Saami – lud tubylczy Europy Północnej?

Wtorek, 19 listopada 2019 r., godzina 11.30 w sali AB.0.09 w budynku Collegium Humanisticum UMK.

zdjęcie

IV Listopadowy Wieczór Wspomnień

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK zaprasza na spotkanie Zapisane w pamięci – Wydział Nauk Historycznych UMK, które odbędzie się 21 listopada o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału.

Każda instytucja ma swoją historię. Wydział Nauk Historycznych UMK powstał 1 września 1993 r. na bazie Instytutu Historii i Archiwistyki oraz Instytutu Archeologii i Etnologii. W następnych latach w jego ramach tworzono Katedry i Instytuty. U progu obecnego roku akademickiego nastąpiły kolejne zmiany, które zostaną opisane przez historyków na podstawie dokumentów zgromadzonych w archiwach.

Instytucje mają jednak także swoją pamięć. Institutio to nie tylko „urządzenie”, ale i „zwyczaj”. Pamięć instytucji to pamięć ludzi, którzy ją tworzą. Na kolejnym spotkaniu z cyklu „Listopadowy wieczór wspomnień” postaramy się tę pamięć wywołać i spojrzeć na nasz Wydział od strony doświadczeń życiowych jego pracowników, które były i są jego „życiem”.

zdjęcie

Spotkanie autorskie

Zapraszamy na prezentację książki Jarosława Krasnodębskiego Z Wilna nad Wilią do "Wilna nad Wisłą". Ekspatriacja i osiedlenie się mieszkańców Wileńszczyzny w Toruniu (1944-1948), która została oparta na wielu wcześniej niepublikowanych źródłach archiwalnych oraz bogatej literaturze przedmiotu. Autor podczas spotkania opowie o  losach mieszkańców Wileńszczyzny w okresie powojennych przemieszczeń ludnościowych, a także przybliży proces osiedlania się różnych grup zawodowych i środowisk ekspatriantów w Toruniu, w tym między innymi osób związanych z naszym uniwersytetem oraz teatrem. 
Spotkanie odbędzie się 26 listopada 2019 r. w sali AB.0.09 w Collegium Humanisticum UMK - rozpoczęcie o godzinie 11.30.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Konkurs na granty JM Rektora UMK w 2020 roku

Konkurs JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na granty na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych oraz nawiązania kontaktów naukowych w 2020 roku.

Konkurs jest skierowany do pracowników i doktorantów wszystkich Wydziałów i Instytutów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (niezależnie od uprawianej dziedziny naukowej).

Realizacja grantu: przy placówce zagranicznej UMK Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu (Niemcy).

więcej informacji

zdjęcie

Delegacja WNH UMK w Kamieńcu Podolskim

W dniach 16-19 października 2019 r. prof. dr hab. Stanisław Roszak, dziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK, dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK oraz dr Robert Rybak z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK wzięli czynny udział w międzynarodowej konferencji naukowej VIII Polsko-Ukraińskie Dialogi Naukowe, która odbyła się w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Narodowy w Chmielnickim.

więcej informacji

zdjęcie

Spotkania polsko-białoruskie

W dniach 13-16 października 2019 roku na Wydziale Nauk Historycznych UMK w ramach projektu w ramach  programu MOST, realizowanego wspólnie z Katedrą Historii Wojskowej IHiA UMK, przebywała delegacja historyków z Wydziału Historycznego Państwowego Uniwersytetu im. Franciszka Skoryny w Homlu: prodziekan dr Elena Dubrauka, prof. dr hab. Ryhor Łaźko i dr hab. Mikałai Miazha.


więcej informacji

Archiwum