Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3
zdjęcie

Rozpoczęcie roku akademickiego na Wydziale Nauk Historycznych UMK

Wszystkie osoby przyjęte na I rok studiów informujemy, iż immatrykulacja wydziałowa odbędzie się 2 października 2019 r. o godzinie 10.00 w auli Collegium Humanisticum UMK (sala AB.1.22).

 

Rozpoczęcie rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2019/2020 dla studentów od II roku wzwyż: 18 września 2019 r. (archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - godzina 8.30; historia - godzina 9.00; studia skandynawsko-bałtyckie - godzina 9.30; wojskoznawstwo - godzina 10.00).

Studenci I roku II stopnia również mogą się rejestrować od tego terminu - jeżeli tylko zostali przeniesieni z IRK do USOS do 16 września. Pozostałe osoby zostaną dodane do rejestracji około 27 września.
Zapisy dla studentów przyjętych na I rok studiów I stopnia - najpewniej po godzinie 18.00 w dniu immatrykulacji.

 

Rozpoczęcie rejestracji (w systemie USOS!) na wykłady ogólnowydziałowe w semestrze zimowym 2019/2020 dla studentów, których to dotyczy: 24 września 2019 r. od godziny 8.00.

 

Rozpoczęcie rejestracji na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym 2019/2020 zostało przesunięte na 18 września 2019 r. - godzina 12.00.

 

Plan zajęć na semestr zimowy dostępny jest na stronie https://www.historia.umk.pl/studia/plany-zajec/

zdjęcie

Prozopografia – drogi kariery na przestrzeni dziejów

Wydział Nauk Historycznych UMK, Instytut Historii i Archiwistyki UMK oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Karola Górskiego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Prozopografia. Drogi kariery na przestrzeni dziejów, która odbędzie się w Toruniu we wtorek 24 września 2019 roku w Collegium Humanisticum UMK w Toruniu.

więcej informacji

zdjęcie

XX Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica

W dniach 25–28 września 2019 r. odbędzie się w Toruniu XX Konferencja z cyklu „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica” organizowana przy współpracy Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK, Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Uniwersytetu w Hamburgu (Universität Hamburg) oraz przy finansowym wsparciu Gminy Miasta Toruń oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.

Temat konferencji brzmi: Communication in the Military Orders: Spaces – Structures – Forms / Die Kommunikation in den Ritterorden: Räume – Strukturen – Formen / Komunikacja w zakonach rycerskich: przestrzenie – struktury – formy.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Spotkania polsko-białoruskie

W dniach 14-18 października 2019 r. Instytut Historii i Archiwistyki UMK, wraz z Państwowym Uniwersytetem im. Franciszka Skaryny w Homlu (Białoruś) organizuje Spotkania polsko-białoruskie. W zamyśle organizatorów przedsięwzięcie to, analogicznie do organizowanych przez IHiA już od trzech lat Spotkań polsko-ukraińskich, ma być imprezą cykliczną. Spotkania poświęcone będą historii oraz współczesnym problemom Polski i Białorusi, a także wzajemnym relacjom obu państw. Pierwsza edycja Spotkań polsko-białoruskich zrealizowana zostanie jako projekt w ramach programu MOST. W jej ramach odbędzie się Homelsko-toruńskie seminarium naukowe na temat: Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 i jej następstwa.

więcej informacji

zdjęcie

Historia pod znakiem rocznic

Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki UMK serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. Historia pod znakiem rocznic. Rocznice historyczne na przestrzeni dziejów (różne perspektywy badawcze).

Konferencja odbędzie się w Toruniu, na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dniach 17–18 października 2019 r.

więcej informacji

Archiwum