Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3
logo zamiast zdjęcia

Spotkania polsko-białoruskie

W dniach 14-18 października 2019 r. Instytut Historii i Archiwistyki UMK, wraz z Państwowym Uniwersytetem im. Franciszka Skaryny w Homlu (Białoruś) organizuje Spotkania polsko-białoruskie. W zamyśle organizatorów przedsięwzięcie to, analogicznie do organizowanych przez IHiA już od trzech lat Spotkań polsko-ukraińskich, ma być imprezą cykliczną. Spotkania poświęcone będą historii oraz współczesnym problemom Polski i Białorusi, a także wzajemnym relacjom obu państw. Pierwsza edycja Spotkań polsko-białoruskich zrealizowana zostanie jako projekt w ramach programu MOST. W jej ramach odbędzie się Homelsko-toruńskie seminarium naukowe na temat: Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 i jej następstwa.

więcej informacji

zdjęcie

Historia pod znakiem rocznic

Katedra Historii XIX-XX wieku i Historii Najnowszej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. Historia pod znakiem rocznic. Rocznice historyczne na przestrzeni dziejów (różne perspektywy badawcze).

Konferencja odbędzie się w Toruniu, na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dniach 17–18 października 2019 r.

więcej informacji

Archiwum