Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3
zdjęcie

Z kolejnym doktoratem honoris causa

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie postanowił nadać tytuł doktora honoris causa prof. dr. hab. Krzysztofowi Mikulskiemu z Wydziału Nauk Historycznych UMK. Profesor Krzysztof Mikulski zostanie uhonorowany "za wybitny wkład w rozwój nauki historycznej, niestrudzoną działalność organizacyjną i społeczną dla dobra wspólnego". Laudatorem i promotorem doktoratu jest prof. dr hab. Zdzisław Noga.

więcej informacji

zdjęcie

Nagroda dla profesora Wiesława Sieradzana

Władze Grudziądza uhonorowały Profesora Wiesława Sieradzana za wieloletnie działania promujące historię tego miasta. W Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi 15 kwietnia 2021 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagrody.
Profesor, pracownik naszego Instytutu, od wielu lat jest redaktorem naczelnym „Rocznika Grudziądzkiego”, jak również aktywnie działa przy organizacji konferencji naukowych odbywających się w grudziądzkim muzeum.

Więcej na portalu miasta Grudziądz

zdjęcie

Prof. Jarosław Kłaczkow powołany do rady naukowej Instytutu De Republica

Premier Mateusz Morawiecki 15 marca 2021 r. wręczył akty powołań osobom wybranym do rady naukowej Instytutu De Republica, która będzie pełniła funkcje opiniodawcze i doradcze. W jej skład wchodzą uznani naukowcy z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, prawnych – historii, socjologii, politologii, filozofii, psychologii społecznej oraz antropologii.

Wśród tych osiemnastu osób znalazł się również Profesor Jarosław Kłaczkow z Katedry Historii XIX-XX Wieku i Historii Najnowszej naszego Instytutu.

Więcej na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

zdjęcie

Wykład monograficzny "Polin. Historia Żydów Polskich"

W semestrze letnim 2020/21 Wydział Nauk Historycznych UMK oferować będzie wykład monograficzny pt. "Polin. Historia Żydów Polskich", przygotowany we współpracy z  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Zapisy na niego ruszą w drugiej połowie lutego poprzez USOS.  Zajęcia odbywać się będą w semestrze letnim w poniedziałki od 13.15 do 14.45 godz., na platformie Google Meet.

więcej informacji

zdjęcie

Organizacja zajęć semestrze letnim 2020/21

Ukazało się Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Stypendium naukowe PMH 2021

Rada Naukowa Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu informuje o możliwości uzyskania stypendium na pobyt związany z badaniami naukowymi  w 2021 roku. Temat projektu badawczego powinien dotyczyć zagadnień z zakresu nauk historycznych.

Fundatorem stypendium jest Bawarska Kancelaria Państwowa.

Bliższe informacje są dostępne na stronie PMH.

zdjęcie

Prof. Roman Czaja laureatem Nagrody Eike von Repkowa

Prof. dr hab. Roman Czaja z Wydziału Nauk Historycznych został uhonorowany prestiżową Nagrodą Eike von Repkowa. Kapituła doceniła całokształt pracy naukowej i organizacyjnej badacza z UMK, przede wszystkim jego wieloletni wkład w polsko-niemieckie pojednanie budowane poprzez pogłębioną współpracę naukową.

Informacja na stronie miasta Magdeburg

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Dybaś z austriackim odznaczeniem

Prof. dr hab. Bogusław Dybaś z Wydziału Nauk Historycznych UMK został odznaczony Austriackim Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki I Klasy (Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse).

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Historycznych z dnia 16 października 2020 roku

W związku z komunikatem JM Rektora UMK uprzejmie informuję, że od dnia 19 października 2020 r. do odwołania:

  • wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Historycznych oraz praktyki będą odbywać się w formie zdalnej;
  • wszystkie dyżury i konsultacje pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych będą odbywać się zdalnie zgodnie z ustalonymi harmonogramami;
  • wstrzymuje się, do odwołania, wszystkie wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów naszej uczelni;
  • pracownicy administracji pracować będą w systemie rotacyjnym zgodnie z przygotowanymi wcześniej harmonogramami;
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni pracować będą w systemie rotacyjnym zgodnie z przygotowanymi wcześniej harmonogramami;
  • wszystkie dyżury Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WNH odbywać się będą w formie zdalnej.

W przypadku ograniczeń technicznych oraz wszelkich innych problemów, które uniemożliwiają udział lub przeprowadzenie zajęć zdalnych, studenci oraz pracownicy zobligowani są do  niezwłocznego  zgłoszenia  tego  faktu do Pani Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Marleny Jabłońskiej, prof. UMK.

Prof. dr hab. Stanisław Roszak
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych

zdjęcie

Komunikat JM Rektora

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją Rządu RP o wprowadzeniu szczególnych ograniczeń w działalności szkół wyższych zlokalizowanych w tzw. strefach czerwonych uprzejmie informuję o nowych zasadach funkcjonowania Uniwersytetu od dnia 19 października 2020 r. do odwołania, z wyjątkiem pkt. 1 i 3, które obowiązują od dnia 17 października 2020 r.:

więcej informacji

Archiwum