Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

O ludności wiejskiej w Ciechanowcu na Podlasiu

W dniach 9-10 czerwca 2022 roku w pałacowych wnętrzach Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Przemiany życia społecznego i gospodarczego ludności wiejskiej w Polsce i krajach sąsiednich w okresie międzywojennym. W czasie obrad przedstawiono i przedyskutowano wiele aspektów dotyczących m.in. podstaw ekonomicznych życia ludności wiejskiej, życia codziennego, formowania się światopoglądu politycznego i religijnego, wpływu służby wojskowej na zmiany mentalnościowe. Uczestnicy konferencji mieli także okazję zwiedzić skansen i bogate zbiory muzealne, wraz z przewodnikami obejrzeć Ciechanowiec i Tykocin, a także skosztować wiele potraw kuchni podlaskiej.

więcej informacji

Uhonorowani naukowcy z naszego Instytutu

W ostatnim czasie dwoje naukowców zatrudnionych w naszym Instytucie otrzymało nagrody w uznaniu ich działalności naukowej. We wtorek 14 czerwca 2022 roku prof. Sylwia Galij-Skarbińska odebrała wyróżnienie w kategorii Nauka, badania naukowe, postęp techniczny na gali Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za lata 2020 i 2021 (za działalność naukową w zakresie badań najnowszej historii Polski, zwłaszcza regionu kujawsko-pomorskiego oraz popularyzację dziejów naszych ziem i związanych z nimi postaci).
W ramach obchodów 800-lecia istnienia Papowa Biskupiego, w sobotę 18 czerwca 2022 roku tytuł Honorowego Obywatela Gminy Papowo Biskupie otrzymał prof. Waldemar Rozynkowski, autor publikacji Średniowieczne dzieje Papowa Biskupiego, Zarys dziejów gminy Papowo Biskupie, Szkice z dziejów gminy Papowo Biskupie.

więcej informacji

Prof. Jewhen Sinkewycz na WNH UMK

W ubiegłym tygodniu na Wydziale Nauk Historycznych UMK gościł prof. dr hab. Jewhen Sinkewycz z Uniwersytetu Narodowego im. Bohdana Chmielnickiego w Czerksach. Profesor od wielu już lat współpracuje naukowo z pracownikami naszej Katedry Historii Wojskowej, a od 2014 r. bardzo aktywnie działa na rzecz wspierania ukraińskich sił zbrojnych. W lutym 2022 r. prof. Sinkewycz, mieszkając w Chersoniu, znalazł się pod rosyjską okupacją i spędził w takich warunkach prawie dwa miesiące. W kwietniu udało mu się wydostać z okupowanego miasta. 2 czerwca 2022 r. prof. Sinkewycz wygłosił u nas wykład zatytułowany „Historyk i wojna. Rosyjska Agresja na Ukrainę w oczach ukraińskiego profesora”, podczas którego podzielił się z słuchaczami swoimi osobistymi wojennymi doświadczeniami. Wykład był niezwykle ciekawy i spotkał się ze sporym zainteresowaniem naszej społeczności akademickiej.

Promotor duńskiej poezji

Mgr Paweł Kaźmierczak z Wydziału Nauk Historycznych UMK otrzymał grant Statens Kunstfond (Danish Arts Foundation) na projekt przekładu z języka duńskiego wyboru wierszy mieszkającego w Kopenhadze poety Nielsa Hav'a. Projekt związany jest z promocją duńskiej literatury poza granicami kraju.

więcej informacji

Medale 100-lecia Torunia w Wolnej Polsce dla wykładowców IHiA UMK

W przeddzień 102. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski trzej wykładowcy z naszego Instytutu otrzymali z rąk prezydenta Torunia Michała Zaleskiego i przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego medale 100-lecia Torunia w Wolnej Polsce. W ten sposób uhonorowano ich zaangażowanie w prace komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszu setnej rocznicy powrotu Torunia do Polski. Wyróżnieni w ten sposób zostali: prof. Jarosław Kłaczkow, prof. Krzysztof Mikulski i dr Michał Targowski.

Fotorelacja z "Wieczoru polskiego" (16.01.2022 r.) na stronie torun.pl.

Historyczni debiutanci

Dwoje absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zostało docenionych za swoje prace magisterskie i doktorskie w XIV edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

PMH informuje

Polska Misja Historyczna w Würzburgu zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen […].“ Migrationsbewegungen zwischen den deutschen und polnischen Gebieten vom Mittelalter bis 1989 / „Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny […].“ Ruchy migracyjne między ziemiami niemieckimi i polskimi od średniowiecza do 1989 roku, która odbędzie się w Würzburgu w dniach 19-20 września 2022 roku. Szczegóły na stronie PMH.

Bawarska Kancelaria Państwowa ufundowała stypendia, które można przeznaczyć na półmiesięczny pobyt związany z badaniami naukowymi w zakresie nauk historycznych w Würzburgu w 2022 roku. Szczegóły na stronie PMH.

Wirtualny spacer po Wydziale Nauk Historycznych UMK

Strona Wydziału Nauk Historycznych UMK wzbogaciła się o dwa wirtualne spacery ukazujące budynki, w których mieszczą się jednostki wydziałowe: Instytut Archeologii i Instytut Historii i Archiwistyki UMK. Dzięki nim można zajrzeć do mniej lub bardziej typowych miejsc: począwszy od korytarzy, przez biblioteki, pracownie, sale dydaktyczne, dziekanat, na gabinecie profesorskim kończąc.

Archiwum