Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

Zmarł mgr Dariusz Jasieniecki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 listopada 2021 roku w wieku 57 lat odszedł od nas Kolega i Przyjaciel mgr Dariusz Jasieniecki. Przez wiele lat pracował w naszym Instytucie jako nauczyciel akademicki, był wychowawcą wielu pokoleń studentów. Jego śmierć to dla nas wielka strata. Cześć Jego pamięci!

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 3 grudnia 2021 roku, o godzinie 11.00 na cmentarzu Św. Jerzego przy ulicy Gałczyńskiego w Toruniu.

Miesiąc zdalnej nauki

Od 11 grudnia do 9 stycznia zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu co do zasady będą odbywały się zdalnie.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Zakażenie koronawirusem - instrukcje postępowania

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w czasie pandemii COVID-19 dostępne są na stronie umk.pl/koronawirus.

Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia koronawirusem u studentów, doktorantów i innych uczestników procesu kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (plik pdf, link przekieruje na nową stronę)

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dotycząca zasad odbywania kwarantanny lub izolacji (plik pdf, link przekieruje na nową stronę)

Herb w przestrzeni społecznej miasta - konferencja

W dniach 9-10 grudnia 2021 roku odbędzie się konferencja on-line Herb w przestrzeni społecznej miasta, organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne i nasz Instytut. Podczas dwóch dni obrad referenci przedstawią wystąpienia koncentrujące się wokół zagadnień: herby miast i znaki mieszkańców miast. Dostęp do konferencji jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, wystarczy kliknąć na link, który przekieruje na platformę BigBlueButton: vc.umk.pl/b/mar-id7-9ot-blm.

więcej informacji

II Spotkania polsko-białoruskie za nami

W środę 24 listopada 2021 roku  w sali Rady Wydziału Nauk Historycznych odbyło się seminarium naukowe pt. O Orle Białym i Pogoni oraz rozbiorach Rzeczpospolitej zorganizowane  przez Katedrę Historii Wojskowej i Katedrę Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. W programie znalazły się trzy wystąpienia. Dr Vadzim Anipiarkou  (Studium Europy Wschodniej UW) mówił na temat  konfederacji targowickiej na Litwie i Białorusi i mechanizmów stosowanych przez Rosję, aby zachęcić społeczeństwo do poparcia idei rozbiorów Rzeczpospolitej. Dr Alaksiej Shalanda (Studium Europy Wschodniej UW) przedstawił genezę i ewolucję herbu Pogoń jako symbolu państwowego i narodowego Białorusinów, zaś prof. Marcin Hlebionek (IHiA UMK) opowiedział o historii i współczesności godła Polski. Wszystkie wystąpienia, nawiązujące także do obecnej sytuacji politycznej, spotkały się z dobrym odbiorem słuchaczy, licznymi pytaniami z ich strony oraz ożywioną dyskusją. W seminarium, przeprowadzonym stacjonarnie oraz transmitowanym zdalnie, wzięło udział ponad osiemdziesiąt osób (pracowników naukowych, studentów i uczniów gimnazjalnych). Wystąpienia naukowe odbyły się w ramach projektu: "Spotkania polsko-białoruskie", który od 2019 roku prowadzony jest przez Katedrę Historii Wojskowej. Kolejna, trzecia edycja tego wydarzenia, planowana jest na semestr letni 2021/22.

Piąta edycja Legii Akademickiej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wzorem lat ubiegłych, zamierza przystąpić do kolejnej edycji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. Na szkolenie mogą zapisać się studenci (studiów I stopnia, studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów, którzy posiadają obywatelstwo polskie. 

więcej informacji

Profesor Roman Czaja z grantem NCN

W rozstrzygniętym właśnie konkursie Narodowego Centrum Nauki BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce prof. dr hab. Roman Czaja we współpracy z Prof. Dr. Wernerem Freitagiem uzyskał finansowanie projektu: Historyczne mapy pomiarowe i badania porównawcze nad funkcjonalnością i morfologią przestrzeni miejskiej. Standaryzacja - opracowanie cyfrowe - badania.
Projekt będzie realizowany przez międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół badaczy skupionych wokół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Westfälische-Wilhelms-Universität, Institut für vergleichende Städtegeschichte (The Institute for the Comparative Urban History). Wartość projektu to 1 394 460 zł. Panom Profesorom serdecznie gratulujemy, wszystkich pracowników zachęcamy do aplikowania w otwartych konkursach NCN. Więcej informacji: http://www.ncn.gov.pl/

Katedra Historii XIX-XX wieku i Historii Najnowszej uhonorowana

Katedra Historii XIX-XX wieku i Historii Najnowszej z naszego Instytutu została uhonorowana medalem dla osób i instytucji, które przyczyniły się do upamiętnienia rocznicy powrotu Pomorza do Wolnej Polski w 1920 roku. Pamiątkowy medal z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego odebrał kierownik Katedry prof. Jarosław Kłaczkow.

Wśród w ten sposób wyróżnionych instytucji znalazł się też gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej, którym kieruje prof. Mirosław Golon - również wykładowca w Katedrze Historii XIX-XX wieku i Historii Najnowszej.

Profesor Mirosław Golon z Medalem Za Długoletnią Służbę

Wyjątkowo nie 19 lutego, w dniu Święta Uczelni, a 29 września odbyła się uroczystość wręczenia pracownikom naszej Uczelni odznaczeń i medali państwowych i uniwersyteckich, przyznanych w 2020 roku. Wśród uhonorowanych w ten sposób znalazł się Profesor Mirosław Golon z Katedry Historii XIX-XX Wieku i Historii Najnowszej naszego Instytutu. Profesor odebrał z rąk Rektora UMK, Profesora Andrzeja Sokali, Medal Złoty Za Długoletnią Służbę.

Wirtualny spacer po Wydziale Nauk Historycznych UMK

Strona Wydziału Nauk Historycznych UMK wzbogaciła się o dwa wirtualne spacery ukazujące budynki, w których mieszczą się jednostki wydziałowe: Instytut Archeologii i Instytut Historii i Archiwistyki UMK. Dzięki nim można zajrzeć do mniej lub bardziej typowych miejsc: począwszy od korytarzy, przez biblioteki, pracownie, sale dydaktyczne, dziekanat, na gabinecie profesorskim kończąc.

Archiwum