Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Marcelemu Łukowiczowi

W dniu 16 maja 2023 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej zasłużonemu mieszkańcowi i miłośnikowi Torunia - doktorowi medycyny Marcelemu Łukowiczowi. Tablica została umieszczona na froncie kamienicy przy ulicy św. Katarzyny 10, w której żył i pracował Marceli Łukowicz.

Doktor Łukowicz był nie tylko cenionym lekarzem wojskowym i działaczem społecznym, ale także radnym miasta Torunia w latach 1934-1939. W Muzeum Twierdzy Toruń (Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu) przy ulicy Wały Gen. Sikorskiego 23/25 prezentowana jest wystawa "Marceli Łukowicz (1889-1979): doktor medycyny, lekarz wojskowy, działacz społeczny, polski patriota", przybliżająca postać Doktora.

Relacja z wydarzenia na stronie TVP3 Bydgoszcz.

Wykład dr A. Bartnickiej

Zapraszamy na kolejny wykład dr Alicji Bartnickiej, zatytułowany Pakt z diabłem? Wokół relacji Watykanu z III Rzeszą. Odbędzie się on we wtorek 30 maja 2023 roku o godzinie 13.00 w auli Collegium Humanisticum UMK (AB.1.22).

więcej informacji

Wielka modernizacja – konferencja

W ramach grantu Nauka dla Społeczeństwa. Człowiek twórcą historii XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich (17-20 września Białystok 2024) – w Lublinie odbędzie się w dniach 24-26 maja 2023 r. konferencja  pt. Wielka modernizacja – Europa Środkowa od połowy XIX do końca lat trzydziestych XX wieku. Jej kierownikami naukowymi są: dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS, prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, oraz i dr hab. Beata Surmacz (IEŚ).

Organizatorami instytucjonalnymi są: Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Tematem wiodącym uczynili organizatorzy modernizację, rozumiejąc ją jako proces, który, naszym zdaniem, pozwala nie tylko na wieloaspektowe spojrzenie na szereg zagadnień ale także na pokazanie ciągłości zachodzących procesów. Obrady odbędą się w dwóch panelach: Państwa i narody oraz Infrastruktura i metropolie.

więcej informacji

Odnowienie doktoratu prof. Janusza Małłka

Na Wydziale Nauk Historycznych w dniu 13 grudnia 2022 roku odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Janusza Małłka, wybitnego znawcy historii Prus Królewskich i Książęcych, skandynawisty, badacza życia i dzieła Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

Setna rocznica urodzin prof. A. Tomczaka

W dniu 12 września 2022 roku przypadła setna rocznica urodzin prof. Andrzeja Tomczaka. Profesor był wieloletnim wykładowcą w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, nauczycielem wielu pokoleń archiwistów i historyków. Prof. Andrzej Tomczak urodził się we wsi Biesiekierz Górzewo (dawny powiat Brzeziny, obecny Zgierz) jako syn Anieli z domu Twardowskiej oraz ojca Józefa. Jego dziadkiem był Kazimierz Twardowski – twórca polskiej filozofii uniwersyteckiej, profesor na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a stryjem - biskup sufragan łódzki Kazimierz Tomczak.

więcej informacji

Wirtualny spacer po Wydziale Nauk Historycznych UMK

Strona Wydziału Nauk Historycznych UMK wzbogaciła się o dwa wirtualne spacery ukazujące budynki, w których mieszczą się jednostki wydziałowe: Instytut Archeologii i Instytut Historii i Archiwistyki UMK. Dzięki nim można zajrzeć do mniej lub bardziej typowych miejsc: począwszy od korytarzy, przez biblioteki, pracownie, sale dydaktyczne, dziekanat, na gabinecie profesorskim kończąc.

Archiwum