Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

Wojsko w przestrzeni miast w XIX i XX wieku

W dniu 7 października 2022 r., w Grudziądzu odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Wojsko w przestrzeni miast w XIX i XX wieku, współorganizowana przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK oraz Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. Planowana konferencja dotyczyć będzie przede wszystkim szerokiego wpływu, jaki obecność wojska w przestrzeni miejskiej XIX i XX wieku, wywierała na lokalne społeczności, ale także oddziaływania miast na żołnierzy w nich służących.

Rozpoczęcie o godzinie 9.00 w Gmachu Głównym Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, ul. Wodna 3/5, wstęp wolny.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Terminy rejestracji na semestr zimowy 2022/23

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym 2022/2023 r. w USOS-ie rozpocznie się:

- archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - od 28 września, godzina 15.30 (do 9 października, godzina 23:59)

- historia - od 28 września, godzina 16.00 (do 9 października, godzina 23:59)

- studia skandynawsko-bałtyckie - od 28 września, godzina 16.30 (do 9 października, godzina 23:59)

- wojskoznawstwo - od 28 września, godzina 17.00 (do 9 października, godzina 23:59)

 

Studenci pierwszego roku pierwszego stopnia będą mogli zapisać się na zajęcia dopiero po immatrykulacji.

 

- wykłady ogólnowydziałowe (tylko roczniki, których to dotyczy) - od 28 września, godzina 17.30 (do 9 października, godzina 23:59)

- zajęcia ogólnouniwersyteckie (tylko roczniki, których to dotyczy) - od 21 września, godzina 12.00 (do 10 października, godzina 23:59)

- lektoraty z języków obcych (tylko roczniki, których to dotyczy) - od 28 września, godzina 8.00 (do 13 października, godzina 23:59)

- egzamin zwalniający z uczestnictwa w lektoratach z języków obcych (tylko roczniki, których to dotyczy) - od 22 września, godzina 8.00 (same egzaminy odbędą się w dniach 23-26 września 2022 r.)

- wychowanie fizyczne (tylko roczniki, których to dotyczy) - od 27/28/29 września, godzina 12.00 (do 8 października, godzina 23:59)

- komisje lekarskie - zwolnienie z zajęć WF (tylko roczniki, których to dotyczy) - od 27 września, godzina 12.00 (do 8 października, godzina 23:59)


Plany zajęć zostały opublikowane na tej stronie.

„Stawka większa niż życie” – wokół fenomenu kulturowego

Wydział Nauk Historycznych oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Stawka większa niż życie” – wokół fenomenu kulturowego.
Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 1-3 grudnia 2022 roku.

więcej informacji

Zajęcia z historii Holocaustu na UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał grant w ramach University Partnership Program in Holocaust Studies, na zrealizowanie zajęć poświęconych tematyce związanej z historią Holocaustu. Finansowanie zostało przyznane przez organizację Claims Conference. The Conference on Jewish Material Claims Against Germany z Nowego Jorku. Claims Conference przyznaje granty europejskim uniwersytetom na prowadzenie kursów o Holocauście przez okres jednego roku, z możliwością przedłużenia programu o kolejne trzy lata. Uniwersytet Mikołaja Kopernika był jedną z trzech placówek akademickich, które otrzymały finansowanie w tegorocznej edycji tego konkursu.  

więcej informacji

Setna rocznica urodzin prof. A. Tomczaka

W dniu 12 września 2022 roku przypadła setna rocznica urodzin prof. Andrzeja Tomczaka. Profesor był wieloletnim wykładowcą w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, nauczycielem wielu pokoleń archiwistów i historyków. Prof. Andrzej Tomczak urodził się we wsi Biesiekierz Górzewo (dawny powiat Brzeziny, obecny Zgierz) jako syn Anieli z domu Twardowskiej oraz ojca Józefa. Jego dziadkiem był Kazimierz Twardowski – twórca polskiej filozofii uniwersyteckiej, profesor na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a stryjem - biskup sufragan łódzki Kazimierz Tomczak.

więcej informacji

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Archeologii ogłasza konkurs na stanowisko doktorant(ka)-stypendysta(tka), w ramach projektu NCN nr 2018/30/E/HS3/00567 pt. „Krzemień czekoladowy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Wydobywanie, użytkowanie i dystrybucja”

więcej informacji

Nowe konkursy IDUB

Ruszają kolejne nabory w konkursach realizowanych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 

Debiuty (IV edycja): 
Celem konkursu jest wspieranie rozwoju działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one wszelkiego rodzaju badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, czynny udział w konferencjach naukowych lub wyjazdy konsultacyjne.
Konkurs jest skierowany do badaczy i badaczek Uniwersytetu, którzy aktualnie nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych.
Nabór trwa od 5.09. do 03.10.2022r.
Szczegóły

więcej informacji

Reprezentant WNH na International Congress of Byzantine Studies

Prof. dr hab. Szymon Olszaniec reprezentował Wydział Nauk Historycznych UMK podczas 24 International Congress of Byzantine Studies, który odbył się w Wenecji i Padwie w dn. 22 – 27 sierpnia br.. Podczas Kongresu w dn. 23 sierpnia wygłosił wystąpienie Administrative divisions of Eastern Roman provinces in the 4th- 6th centuries: stability or variability: the special case of Palestine.

więcej informacji

Obchody 42 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Dnia 26 sierpnia 2022 r. w Przysieku, pod patronatem Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego, odbyły się obchody 42 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Zgromadziły one duże grono osób z całego województwa, które brały udział w działaniach struktur opozycyjnych w PRL. Podczas uroczystości czterech pracowników naszego Wydziału zostało uhonorowanych medalami „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” za badania naukowe nad opozycją i strukturami "Solidarności" na Kujawach i Pomorzu. Są to: dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK i ks. dr Michał Damazyn z Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL oraz prof. dr hab. Mirosław Golon i prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski.

XXX Kongres Historyków Nordyckich

W dniach od 8 do 10 sierpnia br. w Göteborgu odbył się XXX Kongres Historyków Nordyckich, w którym udział wzięli m.in. naukowcy z naszego Wydziału Nauk Historycznych UMK: mgr Piotr Kołodziejczak, dr Piotr Pranke, dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK oraz dr Cezary Kardasz. Podczas sesji "Beyond the Scandinavian Peninsula: Cultural, economic and religious relations between Scandinavia and Pomerania, northern Poland and Prussia" wygłosili szereg referatów, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczetników: dr Piotr Pranke i dr Mateusz Sosnowski "Gothiscandza re-found? Discovering traces of possible first millennium AD Nordic settlements in the lower Vistula river basin", dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK "Cistercian monasteries of Esrum, Kołbacz and Oliva, and their commemorative sources", dr Cezary Kardasz "Trade contacts between Prussia and Scandinavia in the late Middle Ages", mgr Piotr Kołodziejczak "The Rogge family through the lens of pious gifts: A study in religious foundations and social promotion in late medieval Stockholm". Sesję moderowała prof. Cordelia Heß z Universität Greifswald. Kongres odbywa się co trzy lata.

więcej informacji

Znamy wyniki ewaluacji

Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ocenianych było 29 dyscyplin: 28 naukowych i jedna dyscyplina sztuki.

więcej informacji

Polowanie na mity

Skąd wziął się mit, że Polska była krajem bez stosów, jak przebiegały procesy o czary w czasach wczesnonowożytnych i jak polowanie na czarownice wpłynęło na rozwój współczesnego sądownictwa - opowiada prof. dr hab. Jacek Wijaczka z Wydziału Nauk Historycznych UMK, autor książki "Czarownicom żyć nie dopuścisz".

więcej informacji

Historie o bitwie wiedeńskiej

Miejsca pamięci i narracje wokół bitwy pod Wiedniem są głównym tematem rozmowy w drugim odcinku podcastu "Historie przy kawie". Gościem Anny Brzezińskiej jest prof. dr hab. Bogusław Dybaś z Wydziału Nauk Historycznych UMK.

więcej informacji

O ludności wiejskiej w Ciechanowcu na Podlasiu

W dniach 9-10 czerwca 2022 roku w pałacowych wnętrzach Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Przemiany życia społecznego i gospodarczego ludności wiejskiej w Polsce i krajach sąsiednich w okresie międzywojennym. W czasie obrad przedstawiono i przedyskutowano wiele aspektów dotyczących m.in. podstaw ekonomicznych życia ludności wiejskiej, życia codziennego, formowania się światopoglądu politycznego i religijnego, wpływu służby wojskowej na zmiany mentalnościowe. Uczestnicy konferencji mieli także okazję zwiedzić skansen i bogate zbiory muzealne, wraz z przewodnikami obejrzeć Ciechanowiec i Tykocin, a także skosztować wiele potraw kuchni podlaskiej.

więcej informacji

Uhonorowani naukowcy z naszego Instytutu

W ostatnim czasie dwoje naukowców zatrudnionych w naszym Instytucie otrzymało nagrody w uznaniu ich działalności naukowej. We wtorek 14 czerwca 2022 roku prof. Sylwia Galij-Skarbińska odebrała wyróżnienie w kategorii Nauka, badania naukowe, postęp techniczny na gali Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za lata 2020 i 2021 (za działalność naukową w zakresie badań najnowszej historii Polski, zwłaszcza regionu kujawsko-pomorskiego oraz popularyzację dziejów naszych ziem i związanych z nimi postaci).
W ramach obchodów 800-lecia istnienia Papowa Biskupiego, w sobotę 18 czerwca 2022 roku tytuł Honorowego Obywatela Gminy Papowo Biskupie otrzymał prof. Waldemar Rozynkowski, autor publikacji Średniowieczne dzieje Papowa Biskupiego, Zarys dziejów gminy Papowo Biskupie, Szkice z dziejów gminy Papowo Biskupie.

więcej informacji

Prof. Jewhen Sinkewycz na WNH UMK

W ubiegłym tygodniu na Wydziale Nauk Historycznych UMK gościł prof. dr hab. Jewhen Sinkewycz z Uniwersytetu Narodowego im. Bohdana Chmielnickiego w Czerksach. Profesor od wielu już lat współpracuje naukowo z pracownikami naszej Katedry Historii Wojskowej, a od 2014 r. bardzo aktywnie działa na rzecz wspierania ukraińskich sił zbrojnych. W lutym 2022 r. prof. Sinkewycz, mieszkając w Chersoniu, znalazł się pod rosyjską okupacją i spędził w takich warunkach prawie dwa miesiące. W kwietniu udało mu się wydostać z okupowanego miasta. 2 czerwca 2022 r. prof. Sinkewycz wygłosił u nas wykład zatytułowany „Historyk i wojna. Rosyjska Agresja na Ukrainę w oczach ukraińskiego profesora”, podczas którego podzielił się z słuchaczami swoimi osobistymi wojennymi doświadczeniami. Wykład był niezwykle ciekawy i spotkał się ze sporym zainteresowaniem naszej społeczności akademickiej.

Promotor duńskiej poezji

Mgr Paweł Kaźmierczak z Wydziału Nauk Historycznych UMK otrzymał grant Statens Kunstfond (Danish Arts Foundation) na projekt przekładu z języka duńskiego wyboru wierszy mieszkającego w Kopenhadze poety Nielsa Hav'a. Projekt związany jest z promocją duńskiej literatury poza granicami kraju.

więcej informacji

Medale 100-lecia Torunia w Wolnej Polsce dla wykładowców IHiA UMK

W przeddzień 102. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski trzej wykładowcy z naszego Instytutu otrzymali z rąk prezydenta Torunia Michała Zaleskiego i przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego medale 100-lecia Torunia w Wolnej Polsce. W ten sposób uhonorowano ich zaangażowanie w prace komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszu setnej rocznicy powrotu Torunia do Polski. Wyróżnieni w ten sposób zostali: prof. Jarosław Kłaczkow, prof. Krzysztof Mikulski i dr Michał Targowski.

Fotorelacja z "Wieczoru polskiego" (16.01.2022 r.) na stronie torun.pl.

Historyczni debiutanci

Dwoje absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zostało docenionych za swoje prace magisterskie i doktorskie w XIV edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

PMH informuje

Polska Misja Historyczna w Würzburgu zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen […].“ Migrationsbewegungen zwischen den deutschen und polnischen Gebieten vom Mittelalter bis 1989 / „Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny […].“ Ruchy migracyjne między ziemiami niemieckimi i polskimi od średniowiecza do 1989 roku, która odbędzie się w Würzburgu w dniach 19-20 września 2022 roku. Szczegóły na stronie PMH.

Bawarska Kancelaria Państwowa ufundowała stypendia, które można przeznaczyć na półmiesięczny pobyt związany z badaniami naukowymi w zakresie nauk historycznych w Würzburgu w 2022 roku. Szczegóły na stronie PMH.

Wirtualny spacer po Wydziale Nauk Historycznych UMK

Strona Wydziału Nauk Historycznych UMK wzbogaciła się o dwa wirtualne spacery ukazujące budynki, w których mieszczą się jednostki wydziałowe: Instytut Archeologii i Instytut Historii i Archiwistyki UMK. Dzięki nim można zajrzeć do mniej lub bardziej typowych miejsc: począwszy od korytarzy, przez biblioteki, pracownie, sale dydaktyczne, dziekanat, na gabinecie profesorskim kończąc.

Archiwum