Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3
logo zamiast zdjęcia

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim rozpocznie się w poniedziałek 17 lutego 2020 r. od godziny:
8.00 - archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
8.30 - historia
9.00 - studia skandynawsko-bałtyckie
9.30 - wojskoznawstwo
10.00 - zapisy na wykłady ogólnowydziałowe.
Rejestracja potrwa do 4 marca włącznie.
Od 21 lutego rozpoczną się zapisy na zajęcia ogólnouniwersyteckie, od 17 lutego startują zapisy na zajęcia W-F, od 10 lutego trwa rejestracja na lektoraty z języków obcych.

Plan zajęć na semestr letni jest już dostępny.

zdjęcie

Zaproszenie do udziału w konferencji "Historie wygnanych, przybyszów, obywateli świata"

Wydział Humanistyczny UMK, Wydział Nauk Historycznych UMK oraz Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Historie wygnanych, przybyszów, obywateli świata. Doświadczenie migracji w świetle literatury dokumentu osobistego, która odbędzie się w Toruniu w dniach 4–5 czerwca 2020 r.

więcej informacji

zdjęcie

Gościnne wykłady prof. K.V. Jensena

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorancka Academia Copernicana UMK oraz Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych Academia Artium Humaniorum UMK serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładach prof. Kurta Villadsa Jensena z Uniwersytetu Sztokholmskiego, które odbędą się 5 maja 2020 r. w Collegium Humanisticum UMK w sali C.0.39:

Medieval Warfare – Can We Learn from It Today? – godz. 15.00
Conversion to Christianity around the Baltic: Some Methodological Considerations – godz. 17.15

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Długa lutowa przerwa

W myśl zarządzenia Rektora UMK nr 70 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 planowe zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych nie będą odbywały się od 3 do 28 lutego 2020 r. A to oznacza cały luty wolny dla naszych studentów i wykładowców (no, prawie cały wolny, w końcu w tej przerwie mieszczą się dwie sesje egzaminacyjne :) . Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim rozpoczną się w poniedziałek 2 marca 2020 r.

zdjęcie

Zajęcia Wszechnicy Akademickiej

Serdecznie zapraszamy na zajęcia Wszechnicy Akademickiej. Wykład pt. "Dlaczego Białoruś nie wybiła się na niepodległość po I wojnie światowej?" wygłosi dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK.

więcej informacji

Archiwum