Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

Profesor Roman Czaja z grantem NCN

W rozstrzygniętym właśnie konkursie Narodowego Centrum Nauki BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce prof. dr hab. Roman Czaja we współpracy z Prof. Dr. Wernerem Freitagiem uzyskał finansowanie projektu: Historyczne mapy pomiarowe i badania porównawcze nad funkcjonalnością i morfologią przestrzeni miejskiej. Standaryzacja - opracowanie cyfrowe - badania.
Projekt będzie realizowany przez międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół badaczy skupionych wokół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Westfälische-Wilhelms-Universität, Institut für vergleichende Städtegeschichte (The Institute for the Comparative Urban History). Wartość projektu to 1 394 460 zł. Panom Profesorom serdecznie gratulujemy, wszystkich pracowników zachęcamy do aplikowania w otwartych konkursach NCN. Więcej informacji: http://www.ncn.gov.pl/

O zbiorach pieczęci - konferencja on-line

W dniach 25-26 października 2021 r. odbędzie się konferencja ARCHIWALNE ZBIORY PIECZĘCI. CHARAKTERYSTYKA ZBIORÓW, METODY OPRACOWANIA, KONSERWACJA. Organizatorem spotkania jest Instytut Historii i Archiwistyki UMK pod patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Konferencja odbędzie przy wykorzystaniu platformy wideokonferencyjnej BigBlueButton. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres archiwaipieczecie@gmail.com, co umożliwi organizatorom udostępnienie linku do platformy, na której będzie odbywała się transmisja wystąpień.

więcej informacji

Wracamy na Uczelnię - zarządzenia Rektora i Kanclerza

Katedra Historii XIX-XX wieku i Historii Najnowszej uhonorowana

Katedra Historii XIX-XX wieku i Historii Najnowszej z naszego Instytutu została uhonorowana medalem dla osób i instytucji, które przyczyniły się do upamiętnienia rocznicy powrotu Pomorza do Wolnej Polski w 1920 roku. Pamiątkowy medal z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego odebrał kierownik Katedry prof. Jarosław Kłaczkow.

Wśród w ten sposób wyróżnionych instytucji znalazł się też gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej, którym kieruje prof. Mirosław Golon - również wykładowca w Katedrze Historii XIX-XX wieku i Historii Najnowszej.

Profesor Mirosław Golon z Medalem Za Długoletnią Służbę

Wyjątkowo nie 19 lutego, w dniu Święta Uczelni, a 29 września odbyła się uroczystość wręczenia pracownikom naszej Uczelni odznaczeń i medali państwowych i uniwersyteckich, przyznanych w 2020 roku. Wśród uhonorowanych w ten sposób znalazł się Profesor Mirosław Golon z Katedry Historii XIX-XX Wieku i Historii Najnowszej naszego Instytutu. Profesor odebrał z rąk Rektora UMK, Profesora Andrzeja Sokali, Medal Złoty Za Długoletnią Służbę.

Szkoła letnia w Daugavpils

W dniach 16-21 sierpnia 2021 roku prof. Dorota Michaluk z Katedry Historii Wojskowej naszego Instytutu wzięła udział w zajęciach Szkoły Letniej zorganizowanej przez Uniwersytet w Daugavpils, poświęconej spuściźnie Niemców Bałtyckich w Łatgali w XVI–XX wieku oraz kwestiom narodowościowym. Profesor wygłosiła tam wykład pt. Map of the Belarusian People's Republic as the cause of the ethnic-political conflict in Latgale in 1924-1925.

 

Szkoła Letnia zgromadziła studentów, doktorantów i wykładowców z Łotwy, Polski, Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy. Zajęciom towarzyszyły wycieczki po Łatgalii (m.in. zwiedzanie twierdzy dyneburskiej, sanktuariów w Algonie i Krasławiu) oraz nauka tańców łatgalskich.

Wirtualny spacer po Wydziale Nauk Historycznych UMK

Strona Wydziału Nauk Historycznych UMK wzbogaciła się o dwa wirtualne spacery ukazujące budynki, w których mieszczą się jednostki wydziałowe: Instytut Archeologii i Instytut Historii i Archiwistyki UMK. Dzięki nim można zajrzeć do mniej lub bardziej typowych miejsc: począwszy od korytarzy, przez biblioteki, pracownie, sale dydaktyczne, dziekanat, na gabinecie profesorskim kończąc.

Wyróżnienie Polskiej Akademii Umiejętności

Podręcznik szkolny Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy autorstwa profesorów: Marcina Pawlaka i Adama Szwedy z naszego Instytutu, został wyróżniony przez Polską Akademię Umiejętności jako najwyżej oceniony przez Komisję do Oceny Podręczników Szkolnych PAU w roku szkolnym 2020/2021. Oprócz autorów, dyplom otrzymał także wydawca podręcznika - wydawnictwo Nowa Era.

Informacja na stronie PAU

Stypendyści Fundacji Lanckorońskich

Wśród sześciorga stypendystów z UMK, którym Polska Akademia Umiejętności przyznała Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w roku 2022, znaleźli się dwaj wykładowcy z naszego Instytutu: dr Hadrian Ciechanowski i mgr Paweł Kaźmierczak.
Stypendia przyznawane są na prowadzenie badań w ośrodkach naukowych Europy. Celem działania Fundacji jest inicjowanie badań i pomoc indywidualnym uczonym oraz instytucjom naukowym w prowadzeniu studiów w ramach szeroko pojętych nauk humanistycznych, a szczególnie nad historią i historią sztuki Polski oraz krajów sąsiadujących z ziemiami dawnej Rzeczpospolitej.

Więcej szczegółów na Portalu Informacyjnym UMK.

Laureaci Nagród Marszałka Województwa 2021 z IHiA UMK

Wśród laureatów dwudziestej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego znaleźli się wykładowcy z naszego Instytutu. Podczas uroczystej gali w dniu 17 czerwca 2021 roku nagrody i wyróżnienia z rąk marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącej sejmiku województwa Elżbiety Piniewskiej odebrali:

- prof. Waldemar Rozynkowski (nagroda w kategorii "edukacja") - za działalność badawczo-edukacyjną i popularyzatorską w zakresie rozpowszechniania wiedzy na temat ważnych w historii Polski postaci pochodzących z regionu kujawsko-pomorskiego lub mających z nim związki.

- prof. Roman Czaja, prof. Jarosław Kłaczkow, prof. Krzysztof Mikulski, dr hab. Agnieszka Zielińska, prof. UMK oraz mgr Anna Maleszka, doktorantka WNH (jako członkowie Zespołu Atlasu Historycznego Miast Polskich; wyróżnienie w kategorii "nauka, badania naukowe, postęp techniczny") - za opracowanie Atlasów Historycznych Miast województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012-2019: Fordon, Koronowo, Świecie, Toruń, Włocławek.

Więcej informacji można znaleźć na Portalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Archiwum