Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3
logo zamiast zdjęcia

Wtorek 25 stycznia 2022 roku jak czwartek

Przypominamy, iż:

"W celu umożliwienia realizacji zajęć zgodnie z planem studiów ustala się, że: (...) 25 stycznia (wtorek) 2022 r. odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na czwartek".

Źródło

Medale 100-lecia Torunia w Wolnej Polsce dla wykładowców IHiA UMK

W przeddzień 102. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski trzej wykładowcy z naszego Instytutu otrzymali z rąk prezydenta Torunia Michała Zaleskiego i przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego medale 100-lecia Torunia w Wolnej Polsce. W ten sposób uhonorowano ich zaangażowanie w prace komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszu setnej rocznicy powrotu Torunia do Polski. Wyróżnieni w ten sposób zostali: prof. Jarosław Kłaczkow, prof. Krzysztof Mikulski i dr Michał Targowski.

Fotorelacja z "Wieczoru polskiego" (16.01.2022 r.) na stronie torun.pl.

Organizacja kształcenia w styczniu

W związku z wprowadzoną dzisiaj zmianą Zarządzenia Nr 3 Rektora UMK w Toruniu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na wniosek Wydziałwej Rady Samorządu Studenckiego Dziekan WNH prof. dr hab. Stanisław Roszak podjął decyzję o zmianie formy wszystkich zajęć ze stacjonarnej na zdalną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie od 10 do 30 stycznia 2022 r.
 
Zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 4 Rektora UMK w Toruniu z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu konsultacje (dyżury) pracowników odbywają się na terenie Uniwersytetu.
 
dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK
Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

więcej informacji

Historyczni debiutanci

Dwoje absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zostało docenionych za swoje prace magisterskie i doktorskie w XIV edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej.

więcej informacji

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii im. Bronisława Geremka

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii im. Bronisława Geremka, III edycja (2021). Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły studia drugiego stopnia kierunków humanistycznych i społecznych oraz promotorów ich prac. Przedmiotem konkursu są oryginalne prace magisterskie z zakresu antropologii historii, napisane w języku polskim. W III edycji brane są pod uwagę prace obronione w roku 2019, 2020 i 2021. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 31 marca 2022 r.

więcej informacji

Na tropie śladów przeszłości

Efektem końcowym studenckiego projektu zachwycają się tysiące torunian. – Unaoczniliśmy historyczność miejsc, które często odwiedzamy bez refleksji na temat ich bogatej przeszłości – mówi dr Marcin Smoczyński z Wydziału Nauk Historycznych, który powierzył swoim studentom nietypowe fotograficzne zadanie.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

PMH informuje

Polska Misja Historyczna w Würzburgu zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen […].“ Migrationsbewegungen zwischen den deutschen und polnischen Gebieten vom Mittelalter bis 1989 / „Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny […].“ Ruchy migracyjne między ziemiami niemieckimi i polskimi od średniowiecza do 1989 roku, która odbędzie się w Würzburgu w dniach 19-20 września 2022 roku. Szczegóły na stronie PMH.

Bawarska Kancelaria Państwowa ufundowała stypendia, które można przeznaczyć na półmiesięczny pobyt związany z badaniami naukowymi w zakresie nauk historycznych w Würzburgu w 2022 roku. Szczegóły na stronie PMH.

Miesiąc zdalnej nauki

Od 11 grudnia do 9 stycznia zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu co do zasady będą odbywały się zdalnie.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Zakażenie koronawirusem - instrukcje postępowania

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w czasie pandemii COVID-19 dostępne są na stronie umk.pl/koronawirus.

Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia koronawirusem u studentów, doktorantów i innych uczestników procesu kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (plik pdf, link przekieruje na nową stronę)

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dotycząca zasad odbywania kwarantanny lub izolacji (plik pdf, link przekieruje na nową stronę)

Piąta edycja Legii Akademickiej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wzorem lat ubiegłych, zamierza przystąpić do kolejnej edycji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. Na szkolenie mogą zapisać się studenci (studiów I stopnia, studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów, którzy posiadają obywatelstwo polskie. 

więcej informacji

Profesor Roman Czaja z grantem NCN

W rozstrzygniętym właśnie konkursie Narodowego Centrum Nauki BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce prof. dr hab. Roman Czaja we współpracy z Prof. Dr. Wernerem Freitagiem uzyskał finansowanie projektu: Historyczne mapy pomiarowe i badania porównawcze nad funkcjonalnością i morfologią przestrzeni miejskiej. Standaryzacja - opracowanie cyfrowe - badania.
Projekt będzie realizowany przez międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół badaczy skupionych wokół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Westfälische-Wilhelms-Universität, Institut für vergleichende Städtegeschichte (The Institute for the Comparative Urban History). Wartość projektu to 1 394 460 zł. Panom Profesorom serdecznie gratulujemy, wszystkich pracowników zachęcamy do aplikowania w otwartych konkursach NCN. Więcej informacji: http://www.ncn.gov.pl/

Wirtualny spacer po Wydziale Nauk Historycznych UMK

Strona Wydziału Nauk Historycznych UMK wzbogaciła się o dwa wirtualne spacery ukazujące budynki, w których mieszczą się jednostki wydziałowe: Instytut Archeologii i Instytut Historii i Archiwistyki UMK. Dzięki nim można zajrzeć do mniej lub bardziej typowych miejsc: począwszy od korytarzy, przez biblioteki, pracownie, sale dydaktyczne, dziekanat, na gabinecie profesorskim kończąc.

Archiwum