Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 lutego 2023 r.  w wieku 68 lat zmarł nasz Przyjaciel, Kolega, Nauczyciel Akademicki Profesor Jacek Gzella. Pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1979-2021. Dziekan Wydziału Nauk Historycznych w latach 2008-2016, Prodziekan Wydziału Nauk Historycznych w latach 2002-2008. Badacz historii Polski XIX i XX w., historii myśli politycznej, prasoznawstwa i historii książki. Ceniony Nauczyciel i Wychowawca studentów i doktorantów. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako życzliwy, pogodny i serdeczny Człowiek.

Cześć Jego pamięci!

Pracownicy Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu

Odnowienie doktoratu prof. Janusza Małłka

Na Wydziale Nauk Historycznych w dniu 13 grudnia 2022 roku odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Janusza Małłka, wybitnego znawcy historii Prus Królewskich i Książęcych, skandynawisty, badacza życia i dzieła Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

Setna rocznica urodzin prof. A. Tomczaka

W dniu 12 września 2022 roku przypadła setna rocznica urodzin prof. Andrzeja Tomczaka. Profesor był wieloletnim wykładowcą w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, nauczycielem wielu pokoleń archiwistów i historyków. Prof. Andrzej Tomczak urodził się we wsi Biesiekierz Górzewo (dawny powiat Brzeziny, obecny Zgierz) jako syn Anieli z domu Twardowskiej oraz ojca Józefa. Jego dziadkiem był Kazimierz Twardowski – twórca polskiej filozofii uniwersyteckiej, profesor na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a stryjem - biskup sufragan łódzki Kazimierz Tomczak.

więcej informacji

Wirtualny spacer po Wydziale Nauk Historycznych UMK

Strona Wydziału Nauk Historycznych UMK wzbogaciła się o dwa wirtualne spacery ukazujące budynki, w których mieszczą się jednostki wydziałowe: Instytut Archeologii i Instytut Historii i Archiwistyki UMK. Dzięki nim można zajrzeć do mniej lub bardziej typowych miejsc: począwszy od korytarzy, przez biblioteki, pracownie, sale dydaktyczne, dziekanat, na gabinecie profesorskim kończąc.

Archiwum