Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

SIDAS EZD dla studentów archiwistyki i zarządzania dokumentacją!

Miło nam poinformować, że dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Madkom SA nasi studenci mogą korzystać na zajęciach z systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją SIDAS EZD.

Uzyskaliśmy pełny dostęp do systemu i wszystkich jego modułów, zatem będziemy go wykorzystywać podczas zajęć z Nowoczesnej technologii w biurze i archiwum bieżącym (moduł Kancelaria) oraz Zarządzania dokumentacją we współczesnym archiwum bieżącym (moduł Archiwum), a w tym roku także - Systemów teleinformatycznych w administracji i biznesie.

Madkom SA serdecznie dziękujemy za udostępnienie systemu oraz wsparcie merytoryczne i techniczne. To świetny przykład współpracy sektora biznesowego ze światem nauki!

W Radzie Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

Miło nam zawiadomić, że pracownik naszego Wydziału Nauk Historycznych UMK prof. dr hab. Bogusław Dybaś został powołany do Rady Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Wirtualny spacer po Wydziale Nauk Historycznych UMK

Strona Wydziału Nauk Historycznych UMK wzbogaciła się o dwa wirtualne spacery ukazujące budynki, w których mieszczą się jednostki wydziałowe: Instytut Archeologii i Instytut Historii i Archiwistyki UMK. Dzięki nim można zajrzeć do mniej lub bardziej typowych miejsc: począwszy od korytarzy, przez biblioteki, pracownie, sale dydaktyczne, dziekanat, na gabinecie profesorskim kończąc.

Archiwum