Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3
zdjęcie

Humanista Roku 2018/2019

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym wraz z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają do udziału w siódmej edycji konkursu „Humanista Roku 2018/2019”, który odbędzie się pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wójta Gminy Lubicz w piątek 10 maja 2019 r. w budynku Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1 w Toruniu.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów trzecich klas gimnazjów i ósmych szkoły podstawowej z województwa kujawsko-pomorskiego, szczególnie zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi oraz wykazujących się umiejętnościami i wiedzą wynikającą z podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Zaproszenie dla szkół, regulamin konkursu, plakat i karta zgłoszeniowa są dostępne na tej stronie.

więcej informacji

zdjęcie

Dwóch pasjonatów i wyrzutnia

Student wojskoznawstwa potrafi! Na ekspozycji głównej Muzeum Artylerii w Toruniu, po wykonaniu prac remontowych, ponownie pojawiła się wyrzutnia WP-8z. Remont eksponatu to efekt pracy dwóch absolwentów UMK kierunku wojskoznawstwo. Łukasz Owczyński realizował projekt w ramach stażu studenckiego wspólnie z Jackiem Bilskim, pracownikiem muzeum.

więcej informacji

zdjęcie

Legia Akademicka 2019 - czas na wniosek

Studenci zainteresowani udziałem w programie edukacji wojskowej studentów Legia Akademicka zobowiązani są wypełnić i podpisać odpowiedni wniosek. Wnioski należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych UMK, Collegium Humanisticum, ul. W. Bojarskiego 1, pokój C.0.23, u pani Małgorzaty Lewandowskiej, w terminie do 18 lutego 2019 r.

Czytelnie wypełnione i podpisane wnioski można także przesłać w formie elektronicznej (skan) na adres gosialm@umk.pl. W takim wypadku konieczne będzie jednak dostarczenie oryginału wniosku najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych.

więcej informacji

zdjęcie

„Czterej pancerni i pies” - wokół fenomenu kulturowego

Zapraszamy do udziału w konferencji „Czterej pancerni i pies” - wokół fenomenu kulturowego, która odbędzie się na Wydziale Nauk Historycznych UMK w dniach 23-25 maja 2019 r. Konferencję organizują wspólnie Wydział Nauk Historycznych i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, patronatem objęło ją Polskie Towarzystwo Historyczne. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą do 15 marca 2019 roku.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Spotkania polsko-białoruskie

W dniach 13-18 października 2019 r. Instytut Historii i Archiwistyki UMK, wraz z Państwowym Uniwersytetem im. Franciszka Skaryny w Homlu (Białoruś) organizuje Spotkania polsko-białoruskie. W zamyśle organizatorów przedsięwzięcie to, analogicznie do organizowanych przez IHiA już od trzech lat Spotkań polsko-ukraińskich, ma być imprezą cykliczną. Spotkania poświęcone będą historii oraz współczesnym problemom Polski i Białorusi, a także wzajemnym relacjom obu państw. Pierwsza edycja Spotkań polsko-białoruskich zrealizowana zostanie jako projekt w ramach programu MOST. W jej ramach odbędzie się Homelsko-toruńskie seminarium naukowe na temat: Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 i jej następstwa.

więcej informacji

Archiwum