Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3
logo zamiast zdjęcia

Przerwa wielkanocna - wakacje wiosenne

Przypominamy o terminie wakacji wiosennych - będą one trwały od 19 do 23 kwietnia 2019 r.

W tych dniach nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

więcej informacji

zdjęcie

Historia pod znakiem rocznic - zaproszenie do udziału w konferencji

Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki UMK serdecznie zaprasza do zgłaszania tematów referatów na ogólnopolską konferencję pt. Historia pod znakiem rocznic. Rocznice historyczne na przestrzeni dziejów (różne perspektywy badawcze).

Konferencja odbędzie się w Toruniu, na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dniach 17–18 października 2019 r. Termin zgłaszania referatów wyznaczamy do końca czerwca 2019 r.

więcej informacji

zdjęcie

Prelekcja Profesora Jana Żaryna

W dniu 9 kwietnia 2019 roku na Wydziale Nauk Historycznych UMK odbyła się prelekcja senatora RP, prof. Jana Żaryna - Relacje Kościół-państwo w polskich realiach po II wojnie światowej.

Prelegent to wykładowca Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nauczyciel akademicki, publicysta, działacz społeczno-katolicki i polityczny. Jest autorem prac poświęconych historii Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku, historii obozu narodowego oraz dziejów emigracji politycznej. Wśród publikacji prof. Żaryna znajdują się: Kościół a władza w Polsce. 1945-1950 (Warszawa 1997), Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989) (Warszawa 2003), Kościół, naród, człowiek czyli opowieść optymistyczna o Polakach w XX wieku (Warszawa 2012).

więcej informacji

zdjęcie

Dwóch pasjonatów i wyrzutnia

Student wojskoznawstwa potrafi! Na ekspozycji głównej Muzeum Artylerii w Toruniu, po wykonaniu prac remontowych, ponownie pojawiła się wyrzutnia WP-8z. Remont eksponatu to efekt pracy dwóch absolwentów UMK kierunku wojskoznawstwo. Łukasz Owczyński realizował projekt w ramach stażu studenckiego wspólnie z Jackiem Bilskim, pracownikiem muzeum.

więcej informacji

zdjęcie

„Czterej pancerni i pies” - wokół fenomenu kulturowego

Zapraszamy do udziału w konferencji „Czterej pancerni i pies” - wokół fenomenu kulturowego, która odbędzie się na Wydziale Nauk Historycznych UMK w dniach 23-25 maja 2019 r. Konferencję organizują wspólnie Wydział Nauk Historycznych i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, patronatem objęło ją Polskie Towarzystwo Historyczne. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą do 15 marca 2019 roku.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Spotkania polsko-białoruskie

W dniach 13-18 października 2019 r. Instytut Historii i Archiwistyki UMK, wraz z Państwowym Uniwersytetem im. Franciszka Skaryny w Homlu (Białoruś) organizuje Spotkania polsko-białoruskie. W zamyśle organizatorów przedsięwzięcie to, analogicznie do organizowanych przez IHiA już od trzech lat Spotkań polsko-ukraińskich, ma być imprezą cykliczną. Spotkania poświęcone będą historii oraz współczesnym problemom Polski i Białorusi, a także wzajemnym relacjom obu państw. Pierwsza edycja Spotkań polsko-białoruskich zrealizowana zostanie jako projekt w ramach programu MOST. W jej ramach odbędzie się Homelsko-toruńskie seminarium naukowe na temat: Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 i jej następstwa.

więcej informacji

Archiwum