Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

Powrót Wszechnicy Akademickiej

W auli imienia Profesora Andrzeja Tomczaka w dniu 14 listopada 2022 r. odbył się wykład dr. hab. Marcina Hlebionka prof. UMK pod tytułem Z najnowszych dziejów Orła Białego w ramach wznowionego cyklu Wszechnicy Akademickiej.
Wykłady pracowników naukowych Instytutu Historii i Archiwistyki oraz Instytutu Archeologii organizowane na Wydziale Nauk Historycznych UMK, skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Kolejny wykład odbędzie się w marcu 2023 roku, o czym będziemy zainteresowanych informować.

Zmarł Profesor Stefan Kwiatkowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 października 2022 r. w wieku 76 lat zmarł prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, mediewista, znakomity badacz. Profesor ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską i doktorat napisał pod kierunkiem Tadeusza Grudzińskiego. W latach 1969-2000 był pracownikiem naukowym UMK. Od 2000 był zatrudniony w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego (kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej).

Fortyfikacje na dawnych mapach

Katedra Historii Wojskowej z naszego Instytutu współorganizowała XXXIV Ogólnopolską Konferencję Historyków Kartografii pt. Fortyfikacje na dawnych mapach, która odbyła się w dniach 13-15 października 2022 na Wydziale Nauk Historycznych UMK i w Muzeum Twierdzy Toruń. 

więcej informacji

W Radzie Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Decyzją Ministra Obrony Narodowej p. Mariusza Błaszczaka dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK, pracownik naszego Wydziału, został powołany do Rady Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Serdecznie gratulujemy!

Setna rocznica urodzin prof. A. Tomczaka

W dniu 12 września 2022 roku przypadła setna rocznica urodzin prof. Andrzeja Tomczaka. Profesor był wieloletnim wykładowcą w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, nauczycielem wielu pokoleń archiwistów i historyków. Prof. Andrzej Tomczak urodził się we wsi Biesiekierz Górzewo (dawny powiat Brzeziny, obecny Zgierz) jako syn Anieli z domu Twardowskiej oraz ojca Józefa. Jego dziadkiem był Kazimierz Twardowski – twórca polskiej filozofii uniwersyteckiej, profesor na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a stryjem - biskup sufragan łódzki Kazimierz Tomczak.

więcej informacji

Wirtualny spacer po Wydziale Nauk Historycznych UMK

Strona Wydziału Nauk Historycznych UMK wzbogaciła się o dwa wirtualne spacery ukazujące budynki, w których mieszczą się jednostki wydziałowe: Instytut Archeologii i Instytut Historii i Archiwistyki UMK. Dzięki nim można zajrzeć do mniej lub bardziej typowych miejsc: począwszy od korytarzy, przez biblioteki, pracownie, sale dydaktyczne, dziekanat, na gabinecie profesorskim kończąc.

Archiwum