Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3
zdjęcie

Trzech profesorów z IHiA UMK w Radzie Naukowej Książnicy Kopernikańskiej

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki powołał w skład Rady Naukowej przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na lata 2018-2023 trzech profesorów z naszego Instytutu: prof. Krzysztofa Mikulskiego, prof. Waldemara Rozynkowskiego oraz prof. Janusza Tandeckiego.

Według Regulaminu Rada Naukowa jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora w zakresie wypełniania przez Bibliotekę jej powinności wobec społeczeństwa i ochrony jej zbiorów.

więcej informacji

zdjęcie

Obraz miast na ziemiach polskich w epoce przedrozbiorowej

W dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Collegium Humanisticum UMK odbędzie się konferencja Obraz miast na ziemiach polskich w epoce przedrozbiorowej organizowana przez Polską Akademię Nauk, Towarzystwo Naukowe w Toruniu i nasz Instytut. Konferencję poprzedzi Forum Młodych Badaczy Historii Miast Miasto a natura, zaplanowane na 7 czerwca.

Szczegółowe informacje, w tym program obu spotkań dostępny jest na stronie Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

więcej informacji

zdjęcie

Z wizytą w Kijowie

Na początku maja 2018 r. dziekan Wydziału Nauk Historycznych, prof. dr hab. Stanisław Roszak oraz zastępca dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, dr hab. Maciej Krotofil przebywali w Kijowie. Stolicę Ukrainy odwiedzili na zaproszenie władz Wydziału Historycznego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Nasi przedstawiciele odbyli szereg spotkań, m.in. z dziekanem wspomnianego wydziału, prof. dr hab. Iwanem Patrylakiem, a także z kierownikami poszczególnych katedr Wydziału Historycznego. Przedmiotem rozmów były praktyczne aspekty realizacji umowy o współpracy zawartej niedawno przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika i uczelnię z Kijowa. Rozmowy były bardzo owocne. Zaplanowano wspólne przedsięwzięcia związane z wymianą studentów i kadry naukowej, a także organizację konferencji naukowych.

więcej informacji

Archiwum wiadomości