Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3
zdjęcie

Dr hab M. Krotofil w Polsko-Ukraińskiej Komisji dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917-1921

Dr hab. Maciej Krotofil, zastępca dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, został członkiem Polsko-Ukraińskiej Komisji dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917-1921. Komisja została powołana przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”. W skład zespołu wchodzi 16 naukowców (po 8 osób z Polski i Ukrainy) reprezentujących różne ośrodki naukowe. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniach 11-13 czerwca 2018 r. w Warszawie. Poniżej publikujemy komunikat z posiedzenia Komisji.

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na granty dla doktorantów i młodych pracowników nauki WNH UMK

Dziekan naszego Wydziału ogłosił konkurs na granty dla doktorantów i młodych pracowników nauki Wydziału Nauk Historycznych UMK.

Warunki konkursu zgodne z Regulaminem przyznawania grantów uczestnikom studiów doktoranckich oraz młodym naukowcom na Wydziale Nauk Historycznych UMK:

1. Granty wydziałowe są przeznaczone na działalność naukową młodych naukowców i słuchaczy studiów doktoranckich, w szczególności na realizację:
a) prac naukowo-badawczych lub artystycznych,
b) badań i przedsięwzięć związanych z przygotowaniem prac doktorskich lub habilitacyjnych.

2. Istnieje możliwość pokrycia z grantu wydziałowego kosztów przewodu doktorskiego i postępowania habilitacyjnego.

Wnioski (do pobrania ze strony Wydziału) należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych UMK (pokój C 0.23A) do 30 czerwca 2018 roku.

więcej informacji

Archiwum wiadomości