Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3
logo zamiast zdjęcia

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Historycznych z dnia 16 października 2020 roku

W związku z komunikatem JM Rektora UMK uprzejmie informuję, że od dnia 19 października 2020 r. do odwołania:

  • wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Historycznych oraz praktyki będą odbywać się w formie zdalnej;
  • wszystkie dyżury i konsultacje pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych będą odbywać się zdalnie zgodnie z ustalonymi harmonogramami;
  • wstrzymuje się, do odwołania, wszystkie wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów naszej uczelni;
  • pracownicy administracji pracować będą w systemie rotacyjnym zgodnie z przygotowanymi wcześniej harmonogramami;
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni pracować będą w systemie rotacyjnym zgodnie z przygotowanymi wcześniej harmonogramami;
  • wszystkie dyżury Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WNH odbywać się będą w formie zdalnej.

W przypadku ograniczeń technicznych oraz wszelkich innych problemów, które uniemożliwiają udział lub przeprowadzenie zajęć zdalnych, studenci oraz pracownicy zobligowani są do  niezwłocznego  zgłoszenia  tego  faktu do Pani Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Marleny Jabłońskiej, prof. UMK.

Prof. dr hab. Stanisław Roszak
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych

zdjęcie

Komunikat JM Rektora

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją Rządu RP o wprowadzeniu szczególnych ograniczeń w działalności szkół wyższych zlokalizowanych w tzw. strefach czerwonych uprzejmie informuję o nowych zasadach funkcjonowania Uniwersytetu od dnia 19 października 2020 r. do odwołania, z wyjątkiem pkt. 1 i 3, które obowiązują od dnia 17 października 2020 r.:

więcej informacji

zdjęcie

Informacja o pracy administracji

Zgodnie z informacją Kanclerza UMK dra Tomasza Jędrzejewskiego od poniedziałku 19 października 2020 r. dziekanat (w tym sekretariat IHiA UMK) rozpoczyna pracę w systemie rotacyjnym do odwołania. W związku z tym polecamy kontakt mailowy z wybranym pracownikiem.

Harmonogram pracy pracowników dziekanatu WNH UMK

zdjęcie

Prof. Dybaś z austriackim odznaczeniem

Prof. dr hab. Bogusław Dybaś z Wydziału Nauk Historycznych UMK został odznaczony Austriackim Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki I Klasy (Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse).

więcej informacji

Archiwum