Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3
zdjęcie

XXI Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica

W dniach 22–25 września 2021 r. odbędzie się w Toruniu XXI Konferencja z cyklu „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica” organizowana przy współpracy Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK, Uniwersytetu w Hamburgu (Universität Hamburg) i Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz przy finansowym wsparciu Gminy Miasta Toruń. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.
Temat konferencji brzmi: The Military Orders and Women: Donators – Affiliates – Sisters – Saints / Die Ritterorden und Frauen: Strifterinnen ‒ Affilierte ‒ Schwestern ‒ Heilige / Zakony rycerskie i kobiety: donatorki ‒ przynależące ‒ siostry ‒ święte.

Organizatorami konferencji są: dr hab. Krzysztof Kwiatkowski, prof. UMK z Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK oraz prof. dr Jürgen Sarnowsky z Instytutu Historii Uniwersytetu w Hamburgu (Historisches Seminar, Universität Hamburg).

więcej informacji

zdjęcie

Immatrykulacja wydziałowa 2021

Osoby przyjęte na I rok studiów na kierunki:

  • archeologia
  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • historia
  • studia skandynawsko-bałtyckie
  • wojskoznawstwo

zapraszamy na uroczystą Immatrykulację, która odbędzie się w poniedziałek 4 października 2021 r. o godzinie 10.00 w auli Collegium Humanisticum UMK przy ul. Władysława Bojarskiego 1.

logo zamiast zdjęcia

Zapisy na lektoraty z języków obcych realizowane przez SPNJO UMK

Rejestracja na egzamin zwalniający z uczestnictwa w lektoratach języka obcego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia zostanie otwarta w SPNJO w dniu 22 września 2021 r. (godz. 08.00). Egzaminy zwalniające odbędą się w dniach 23-24 września 2021 r.

Rejestracja na zajęcia z języka obcego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia zostanie otwarta w SPNJO w dniu 27 września 2021 r. (godz. 08.00) i będzie otwarta do 12 października 2021 r. (23.59).

Zasady rejestracji internetowej na zajęcia z języka obcego w roku akademickim 2021/2022 są dostępne na stronie: https://spnjo.umk.pl/student/lektoraty/zapisy-na-zajecia/

zdjęcie

Szkoła letnia w Daugavpils

W dniach 16-21 sierpnia 2021 roku prof. Dorota Michaluk z Katedry Historii Wojskowej naszego Instytutu wzięła udział w zajęciach Szkoły Letniej zorganizowanej przez Uniwersytet w Daugavpils, poświęconej spuściźnie Niemców Bałtyckich w Łatgali w XVI–XX wieku oraz kwestiom narodowościowym. Profesor wygłosiła tam wykład pt. Map of the Belarusian People's Republic as the cause of the ethnic-political conflict in Latgale in 1924-1925.

 

Szkoła Letnia zgromadziła studentów, doktorantów i wykładowców z Łotwy, Polski, Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy. Zajęciom towarzyszyły wycieczki po Łatgalii (m.in. zwiedzanie twierdzy dyneburskiej, sanktuariów w Algonie i Krasławiu) oraz nauka tańców łatgalskich.

zdjęcie

Wirtualny spacer po Wydziale Nauk Historycznych UMK

Strona Wydziału Nauk Historycznych UMK wzbogaciła się o dwa wirtualne spacery ukazujące budynki, w których mieszczą się jednostki wydziałowe: Instytut Archeologii i Instytut Historii i Archiwistyki UMK. Dzięki nim można zajrzeć do mniej lub bardziej typowych miejsc: począwszy od korytarzy, przez biblioteki, pracownie, sale dydaktyczne, dziekanat, na gabinecie profesorskim kończąc.

zdjęcie

Wyróżnienie Polskiej Akademii Umiejętności

Podręcznik szkolny Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy autorstwa profesorów: Marcina Pawlaka i Adama Szwedy z naszego Instytutu, został wyróżniony przez Polską Akademię Umiejętności jako najwyżej oceniony przez Komisję do Oceny Podręczników Szkolnych PAU w roku szkolnym 2020/2021. Oprócz autorów, dyplom otrzymał także wydawca podręcznika - wydawnictwo Nowa Era.

Informacja na stronie PAU

zdjęcie

Stypendyści Fundacji Lanckorońskich

Wśród sześciorga stypendystów z UMK, którym Polska Akademia Umiejętności przyznała Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w roku 2022, znaleźli się dwaj wykładowcy z naszego Instytutu: dr Hadrian Ciechanowski i mgr Paweł Kaźmierczak.
Stypendia przyznawane są na prowadzenie badań w ośrodkach naukowych Europy. Celem działania Fundacji jest inicjowanie badań i pomoc indywidualnym uczonym oraz instytucjom naukowym w prowadzeniu studiów w ramach szeroko pojętych nauk humanistycznych, a szczególnie nad historią i historią sztuki Polski oraz krajów sąsiadujących z ziemiami dawnej Rzeczpospolitej.

Więcej szczegółów na Portalu Informacyjnym UMK.

zdjęcie

Laureaci Nagród Marszałka Województwa 2021 z IHiA UMK

Wśród laureatów dwudziestej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego znaleźli się wykładowcy z naszego Instytutu. Podczas uroczystej gali w dniu 17 czerwca 2021 roku nagrody i wyróżnienia z rąk marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącej sejmiku województwa Elżbiety Piniewskiej odebrali:

- prof. Waldemar Rozynkowski (nagroda w kategorii "edukacja") - za działalność badawczo-edukacyjną i popularyzatorską w zakresie rozpowszechniania wiedzy na temat ważnych w historii Polski postaci pochodzących z regionu kujawsko-pomorskiego lub mających z nim związki.

- prof. Roman Czaja, prof. Jarosław Kłaczkow, prof. Krzysztof Mikulski, dr hab. Agnieszka Zielińska, prof. UMK oraz mgr Anna Maleszka, doktorantka WNH (jako członkowie Zespołu Atlasu Historycznego Miast Polskich; wyróżnienie w kategorii "nauka, badania naukowe, postęp techniczny") - za opracowanie Atlasów Historycznych Miast województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012-2019: Fordon, Koronowo, Świecie, Toruń, Włocławek.

Więcej informacji można znaleźć na Portalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

zdjęcie

Profesor Mirosław Golon odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

W środę 19 maja 2021 roku w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski czworgu pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej w uznaniu wybitnych zasług w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski. Wśród odznaczonych znalazł się prof. dr hab. Mirosław Golon – dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, ale przede wszystkim wieloletni wykładowca w naszym Instytucie (obecnie pracownik Katedry Historii XIX-XX wieku i Historii Najnowszej).

 

Informacja na stronie IPN

zdjęcie

Z kolejnym doktoratem honoris causa

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie postanowił nadać tytuł doktora honoris causa prof. dr. hab. Krzysztofowi Mikulskiemu z Wydziału Nauk Historycznych UMK. Profesor Krzysztof Mikulski zostanie uhonorowany "za wybitny wkład w rozwój nauki historycznej, niestrudzoną działalność organizacyjną i społeczną dla dobra wspólnego". Laudatorem i promotorem doktoratu jest prof. dr hab. Zdzisław Noga.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Jarosław Kłaczkow powołany do rady naukowej Instytutu De Republica

Premier Mateusz Morawiecki 15 marca 2021 r. wręczył akty powołań osobom wybranym do rady naukowej Instytutu De Republica, która będzie pełniła funkcje opiniodawcze i doradcze. W jej skład wchodzą uznani naukowcy z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, prawnych – historii, socjologii, politologii, filozofii, psychologii społecznej oraz antropologii.

Wśród tych osiemnastu osób znalazł się również Profesor Jarosław Kłaczkow z Katedry Historii XIX-XX Wieku i Historii Najnowszej naszego Instytutu.

Więcej na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

zdjęcie

Prof. Roman Czaja laureatem Nagrody Eike von Repkowa

Prof. dr hab. Roman Czaja z Wydziału Nauk Historycznych został uhonorowany prestiżową Nagrodą Eike von Repkowa. Kapituła doceniła całokształt pracy naukowej i organizacyjnej badacza z UMK, przede wszystkim jego wieloletni wkład w polsko-niemieckie pojednanie budowane poprzez pogłębioną współpracę naukową.

Informacja na stronie miasta Magdeburg

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Dybaś z austriackim odznaczeniem

Prof. dr hab. Bogusław Dybaś z Wydziału Nauk Historycznych UMK został odznaczony Austriackim Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki I Klasy (Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse).

więcej informacji

Archiwum