Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Olimpiada Historyczna Juniorów

Instytut Historii i Archiwistyki UMK wspiera organizację Olimpiady Historycznej Juniorów. W budynku Collegium Humanisticum UMK – siedzibie Wydziału Nauk Historycznych UMK i Instytutu Historii i Archiwistyki UMK – przeprowadzane są eliminacje okręgowe Olimpiady.

W tym miejscu publikowane są ogłoszenia Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej.

Ogólnopolska strona www Olimpiady Historycznej Juniorów.


 

12 września 2019 r.

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się pierwsza edycja Olimpiady Historycznej Juniorów. Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Historyczne. Zasady udziału w Olimpiadzie zostały określone w regulaminie, który znajduje się na stronie internetowej: http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl/. Tam też można znaleźć harmonogram pierwszej edycji Olimpiady

Zwracamy się z prośbą o szerzenie idei Olimpiady, której celem jest wspieranie zainteresowania historią i doskonalenie umiejętności historycznych uczniów, a także zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w Olimpiadzie Historycznej Juniorów. Tegoroczna pierwsza edycja Olimpiady skierowana jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych.

Na zgłoszenia czekamy od 16 września do 4 października 2019 r. Prosimy o rejestrację uczestników przez komisje szkolne za pośrednictwem strony internetowej http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl/formularz-zgloszeniowy.

Z poważaniem,
Komitet Okręgowy OHJ w Toruniu

List KO OHJ w Toruniu