Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Olimpiada Historyczna Juniorów

Instytut Historii i Archiwistyki UMK wspiera organizację Olimpiady Historycznej Juniorów. W budynku Collegium Humanisticum UMK – siedzibie Wydziału Nauk Historycznych UMK i Instytutu Historii i Archiwistyki UMK – przeprowadzane są eliminacje okręgowe Olimpiady.

W tym miejscu publikowane są ogłoszenia Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej.

Ogólnopolska strona www Olimpiady Historycznej Juniorów.


 

12 września 2019 r.

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się pierwsza edycja Olimpiady Historycznej Juniorów. Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Historyczne. Zasady udziału w Olimpiadzie zostały określone w regulaminie, który znajduje się na stronie internetowej: http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl/. Tam też można znaleźć harmonogram pierwszej edycji Olimpiady

Zwracamy się z prośbą o szerzenie idei Olimpiady, której celem jest wspieranie zainteresowania historią i doskonalenie umiejętności historycznych uczniów, a także zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w Olimpiadzie Historycznej Juniorów. Tegoroczna pierwsza edycja Olimpiady skierowana jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych.

Na zgłoszenia czekamy od 16 września do 4 października 2019 r. Prosimy o rejestrację uczestników przez komisje szkolne za pośrednictwem strony internetowej http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl/formularz-zgloszeniowy.

Z poważaniem,
Komitet Okręgowy OHJ w Toruniu

List KO OHJ w Toruniu


 

19 listopada 2019 r.

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice,
w załączonym pliku znajduje się lista osób zakwalifikowanych do eliminacji II etapu (okręgowego) Olimpiady Historycznej Juniorów w Okręgu w Toruniu w roku szkolnym 2019/2020.

Wszystkim zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!

Eliminacje okręgowe – etap pisemny, odbędą się 30 listopada 2019 r. w sobotę w Toruniu, w budynku Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ul. W. Bojarskiego 1 w sali AB.1.14. Prosimy o przyjazd na godzinę 10.40. Test pisemny rozpocznie się o godzinie 11.00.

W celu potwierdzenia tożsamości prosimy uczniów o zabranie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.

Sekretarz Komitetu Okręgowego w Toruniu
dr Agnieszka Laddach

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu OHG (okręgowego).


 

3 grudnia 2019 r.

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice,
w załączonym pliku znajduje się lista osób zakwalifikowanych do eliminacji ustnych etapu okręgowego Olimpiady Historycznej Juniorów w Okręgu w Toruniu w roku szkolnym 2019/2020.

Etap ustny eliminacji okręgowych odbędzie się 13 grudnia (piątek) br. w budynku Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (ul. Bojarskiego 1) w sali C.1.47. Początek eliminacji o godzinie 8.50.

W celu potwierdzenia tożsamości prosimy uczniów o zabranie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.

Do 6 grudnia (piątek), do godziny 12.00 uczniowie są zobowiązani przesłać na adres e-mail: olimpiada.juniorow@gmail.com informację o wybranej lekturze i zagadnieniu na etap ustny.

Wszystkim zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!

Sekretarz Komitetu Okręgowego w Toruniu
dr Agnieszka Laddach

 

Lista osób zakwalifikowanych do etapu ustnego eliminacji okręgowych OHG.