Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Współpraca

Instytut Historii i Archiwistyki UMK współpracuje z wieloma instytucjami i towarzystwami, między innymi z:

3 Flotylla Okrętów w Gdyni

Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej

Archiwum Państwowe w Toruniu

Archiwum Wojskowe w Toruniu

Centrum Badań Antropologii Historii. Stacja Badawcza PTH

Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu

Europejski Instytut Historii i Kultury Wyżywienia (IEHCA)

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku

Instytut Kultury Polskiej w Londynie

Klub Szefów Kuchni

Książnica Kopernikańska w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Nauczycieli w Toruniu

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Muzeum im. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Muzeum Regionalne w Kutnie

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Polskie Towarzystwo Historyczne

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Towarzystwo Miłośników Torunia

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

 

 

Niektóre z tych instytucji znalazły się wśród tzw. interesariuszy naszego Instytutu – swoimi doświadczeniami pomagają nam w jak najefektywniejszym kształceniu na kierunkach studiów realizowanych przez IHiA UMK.