Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Programy studiów

Od roku akademickiego 2019/2020 programy studiów i efekty uczenia się są publikowane w Biuletynie informacji Publicznej UMK (BIP UMK)
 
STUDIA STACJONARNE I I II STOPNIA: