Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Programy studiów

Studia stacjonarne I i II stopnia:

 

Studia niestacjonarne I i II stopnia: