Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Ogłoszenia dla studentów


Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku

Dział Szkoleń BHP UMK przypomina studentom pierwszych lat studiów o obowiązku odbycia szkolenia BHP na platformie Moodle. Szkolenie  podstawowe będzie można zaliczać od 15.10.2018 r. do 31.01.2019 r. pod adresem: https://moodle.umk.pl/BHP/

Brak zaliczenia szkolenia BHP skutkować będzie niezaliczeniem roku!