Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Ogłoszenia dla studentów


Egzamin pisemny z przedmiotu "Sztuka wojenna starożytności"

Szanowni Państwo,

egzamin pisemny z przedmiotu "Sztuka wojenna starożytności" dla studentów I roku wojskoznawstwa (studia dzienne) odbędzie się w środę, 05 lutego br. w godz. 10.00 - 11.30 w sali AB.1.08. Wstęp po okazaniu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem (np. legitymacji studenckiej).

Z poważaniem

 Szymon Olszaniec


Zajęcia prof. M. Golona

Czwartek, 30 stycznia 2020 r. - odwołanie wszystkich zajęć. Odrobione zostaną we wtorek 28 stycznia 2020 r. w planowych godzinach:

Wojsko Polskie w interwencjach, akcjach i kryzysach XX wieku - sala AB.1.17; pozostałe grupy w C.1.26.

Ponadto informuję, że dodatkowy dyżur i konsultacje (w związku z zaliczeniami) odbędzie się w piątek 24 stycznia 2020 r. w godzinach 15.00-16.30 oraz w sobotę 25 stycznia 2020 r. w godzinach 10.00-12.00 (w C.1.26).

Wszystkie pisemne prace zaliczeniowe proszę dostarczyć najpóźniej we wtorek 28 stycznia w godzinach 9.30-19.30 (lub mailowo na adres mgolon@umk.pl).


Rekrutacja do programu Erasmus+

Uprzejmie informujemy, że trwa  rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim w roku akademickim 2019/20 w ramach programu Erasmus+ (rekrutacja potrwa do 4 listopada br.). Szczegółowe informacje oraz listę formalnych wymagań można znaleźć tutaj:

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/


Dodatkowe informacje można uzyskać od wydziałowego koordynatora programu Erasmus+ dr  Magdaleny Wiśniewskiej-Drewniak: magwis@umk.pl (Instytut Historii i Archiwistyki,), prof. dra hab. Daniela Makowieckiego: daniel.makowiecki@umk.pl (Instytut Archeologii), oraz od mgr Małgorzaty Lewandowskiej: gosialm@umk.pl z Dziekanatu WNH UMK.


Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku

Dział Szkoleń BHP informuje:
słuchacze pierwszego roku studiów od 15 października 2019 r. będą mieli możliwość odbycia szkolenia podstawowego BHP na platformie Moodle. Jest ono obowiązkowe i należy je zrealizować do 31 stycznia 2020 r.

Dostęp poprzez stronę: https://moodle.umk.pl/BHP/