Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Ogłoszenia dla studentów


Zapisy na seminaria licencjackie i magisterskie

Przypominamy o obowiązującej procedurze zapisów na seminaria dyplomowe (licencjackie dla studentów III roku studiów i magisterskie dla studentów I i II roku studiów II stopnia):

- student deklaruje chęć uczęszczania na seminarium kontaktując się z prowadzącym (osobiście, telefonicznie lub mailowo);

- lista wykładowców, którzy mogą / chcą prowadzić seminarium publikowana jest na stronie z planem zajęć;

- zapisanie na seminarium w USOS-ie następuje dopiero po przekazaniu przez prowadzącego listy słuchaczy do sekretariatu IHiA UMK.


Poszukiwani wolontariusze na konferencję naukową

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej przy współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych UMK w Toruniu poszukuje wolontariuszy na 28. sesję naukową pod hasłem: Polskie zmagania o niepodległość w XX w. Konferencja odbędzie 16 listopada 2018 r. na WNH. Jeśli chcesz zdobyć doświadczenie w organizacji konferencji naukowych i osobiście zobaczyć jak wyglądają przygotowanie do takiego przedsięwzięcia zapraszamy do naszego "zespołu". Ponadto każdy wolontariusz otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w kongresie.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się drogą mailową: sekretariat@zawacka.pl, telefoniczną: 56 65-22-186 lub osobiście w siedzibie Fundacji przy ul. Podmurnej 93.


Wyjątkowa zmiana terminu dyżuru - dr Aneta Niewęgłowska

Szanowni Państwo,

w przyszłym tygodniu zapraszam na dyżur 16 października (wtorek), w godzinach 10:00-11:30.

Z poważaniem,

Aneta Niewęgłowska


Dzień ERASMUS+ na UMK

We wtorek 23 października 2018 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odbędą się spotkania poświęcone programowi ERASMUS+ - programowi umożliwiającemu studia w wielu krajach Europy:

1. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, sala VIII, godzina 13.00

2. Biblioteka Główna, sala nr 8, godzina 14.30

3. Wydział Filologiczny (ul. Fosa Staromiejska), sala nr 307, godzina 16.30

Więcej informacji o programie można znaleźć na tej stronie.


ERASMUS+ 2019

Uprzejmie informujemy, że właśnie rozpoczyna się rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ (rekrutacja potrwa do 10 listopada br.). Szczegółowe informacje oraz listę formalnych wymagań można znaleźć tutaj:

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/rekrutacja/

Dodatkowe informacje można uzyskać od wydziałowego koordynatora programu Erasmus+ dr hab. Marcina Pawlaka: felix@umk.pl (Instytut Historii i Archiwistyki, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Katedra Historii Sztuki), prof. dra hab. Daniela Makowieckiego: daniel.makowiecki@umk.pl (Instytut Archeologii), dr Veslavy Osińskiej: wieo@umk.pl (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii) oraz od mgr Małgorzaty Lewandowskiej: gosialm@umk.pl z Dziekanatu WNH UMK.


Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku

Dział Szkoleń BHP UMK przypomina studentom pierwszych lat studiów o obowiązku odbycia szkolenia BHP na platformie Moodle. Szkolenie  podstawowe będzie można zaliczać od 15.10.2018 r. do 31.01.2019 r. pod adresem: https://moodle.umk.pl/BHP/

Brak zaliczenia szkolenia BHP skutkować będzie niezaliczeniem roku!