Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Cykliczne konferencje naukowe

Instytut Historii i Archiwistyki UMK jest współorganizatorem cyklicznych konferencji naukowych:

 

Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica

Międzynarodowa konferencja poświęcona historii zakonów rycerskich, odbywająca się w Toruniu w dwuletnim cyklu od 1981 r. Więcej…
Referaty publikowane są w czasopiśmie Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders.

 

Toruńskie Konfrontacje Archiwalne

Konferencja mająca na celu ukazanie archiwistyki w różnorodnych ujęciach, odbywająca się w Toruniu w dwuletnim cyklu od 2007 r. Więcej…
Referaty wydawane są drukiem w ramach serii Toruńskie Konfrontacje Archiwalne.

 

Wiosenne Spotkania Archiwalne

Wiosenne Spotkania Archiwalne to cykl konferencji o charakterze międzynarodowym, krajowym, organizowanych przez Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej UMK w Toruniu wraz z partnerami. Więcej….

 

Polska Misja Historyczna – wrześniowy cykl międzynarodowych konferencji naukowych w Würzburgu

Organizowana corocznie międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona dziejom Europy Środkowej, podczas której przedstawiane są różne zagadnienia historyczne ze szczególnym uwzględnieniem relacji między tymi krajami, (w szczególności Polski i Niemiec. Więcej…
Referaty publikowane są w czasopiśmie: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission.

 

Toruńskie Spotkania Dydaktyczne

Od 2005 r. w Toruniu spotykają się dydaktycy historii i wiedzy o społeczeństwie. Cykl konferencji pod nazwą Toruńskie Spotkania Dydaktyczne gromadzi przedstawicieli dydaktyki uniwersyteckiej, metodyków, jak i nauczycieli z całego kraju i z zagranicy. Współpraca trzech ośrodków IHiA, PTH i Wydawnictwa SOP Oświatowiec zaowocowała 12 konferencjami i 11 tomami studiów o kluczowych problemach edukacji historycznej.

 

cykl konferencji „O Niepodległą i Jej trwanie”

Celem cyklu konferencji jest przedstawienie kluczowych i niezbadanych do tej pory wydarzeń tworzącej się przed stu laty II Rzeczypospolitej.

 

konferencje poświęcone historii Kujaw i Pomorza

Od wielu lat pracownicy Instytutu organizują liczne konferencje dotyczące różnych aspektów historii regionu kujawsko-pomorskiego.