Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Dla mediów

OSOBY DO KONTAKTÓW Z MEDIAMI

Koordynator ze strony Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu: dr hab. Krzysztof Kopiński, prof. UMK: kkop@umk.pl