Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Patronat

Instytut Historii i Archiwistyki UMK realizuje zapisy umów patronackich zawartych przez Wydział Nauk Historycznych UMK ze szkołami: