Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK - Instytut Historii i Archiwistyki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr hab. Marlena Jabłońskadr hab. Marlena Jabłońska
adiunkt
Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C 2.48
tel.: +48-56-611-3733
e-mail: mjablon@umk.pl
ORCID: 0000-0001-7189-9007

Zainteresowania:
archiwistyka: organizacja archiwów i metodyka archiwalna,
zarządzanie dokumentacją współczesną,
komunikacja społeczna i public relations,

Terminy konsultacji:
czwartek 13.00-14.00

Bibliografia