Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr hab. Krzysztof Syta, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.2.21, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2383
e-mail: ksyta@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9466-1525

Terminy konsultacji:
Dyżury pełnię we wtorki w godzinach 11.30-13.30, w gabinecie C.2.21.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy