Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK - Instytut Historii i Archiwistyki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr hab. Krzysztof Syta, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.2.21
tel.: +48-56-611-2383
e-mail: ksyta@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury we wrześniu 2019 r. przewiduję we wtorki w godzinach 11.00- 13.00. Wyjątkowo na dyżur w dniu 10 września zapraszam w godzinach 14.00 - 16.00.


Bibliografia