Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr hab. Krzysztof Syta
adiunkt
Zakład Źródłoznawstwa i Edytorstwa, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C 2.21
tel.: +48-56-611-2383
e-mail: ksyta@umk.pl

Terminy konsultacji:
Na konsultacje w roku akademickim 2018-2019 zapraszam we wtorki w godzinach 11.15-13.15.Bibliografia