Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr hab. Krzysztof Syta, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.2.21
tel.: +48-56-611-2383
e-mail: ksyta@umk.pl

Terminy konsultacji:
Na konsultacje w II semestrze roku akademickiego 2019-2020 zapraszam we wtorki w godzinach 11.15-13.15.
Wyjątkowo dyżur z 18 lutego 2020 r. muszę przenieść na czwartek 20 lutego w godzinach 10.00-12.00.


Bibliografia