Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr Michał Targowski
adiunkt
Katedra Historii Nowożytnej i Edytorstwa Źródeł, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.08, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3758
e-mail: mt@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6525-0604

Zainteresowania:
- osadnictwo olęderskie na terenach nadwiślańskich w XVI-XIX w.;
- dzieje mennonitów w Polsce;
- historia Torunia;
- historia regionalna (Pomorze Gdańskie, Kujawy, ziemia chełmińska i dobrzyńska)
- rycerstwo i szlachta na Pomorzu Gdańskim i w ziemi chełmińskiej w XIII-XIX w.
- zastosowanie wiedzy historycznej o regionie w pracy przewodnika turystycznego i promocji dziedzictwa kulturowego


Stypendysta Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2019

Terminy konsultacji:
wtorki, 11.30-13.00 w Collegium Humanisticum UMK, s. C. 1.08

Zobacz profil w Bazie Wiedzy