Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr Agnieszka Rosadr Agnieszka Rosa
adiunkt
Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.2.53, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3723
e-mail: arosa@umk.pl
www: https://www.historia.umk.pl/instytut/wykladowcy/?id=71078750
ORCID: 0000-0002-8560-1387

Zainteresowania:
Archiwistyka
Działalność edukacyjna i regionalna archiwów
Teoria egodokumentu
Archiwizacja Internetu
Kształcenie archiwistów
Badania użytkowników archiwów
Komputeryzacja archiwów

Terminy konsultacji:
Możliwy jest kontakt email: arosa@umk.pl

PBN-ID: 1274251
OPI PIB ID: 232752
Researcher ID: O-4866-2015
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=RmvrF5QAAAAJ&hl=pl

Zobacz profil w Bazie Wiedzy