Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

prof. dr hab. Tomasz Kempa
profesor
Katedra Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.06, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3736
e-mail: tkempa@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9990-2412

Zainteresowania:
Stosunki wyznaniowe w Rzeczypospolitej w XVI - XVIII wieku.
Dzieje prawosławia i unii brzeskiej.
Historia polityczna i społeczna Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziem ruskich Korony w epoce nowożytnej.




Terminy konsultacji:
wtorek 12.30-13.30

Zobacz profil w Bazie Wiedzy