Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

prof. dr hab. Bogusław Dybaś
profesor
Katedra Historii Wojskowej, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.05, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2365
e-mail: dybas@umk.pl
ORCID: 0000-0003-1216-3061

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym 2022/2023:

wtorek, 11.15-13.15

Zobacz profil w Bazie Wiedzy