Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr Hadrian Ciechanowski
adiunkt
Katedra Metodologii, Dydaktyki i Historii Kultury, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.2.52, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2384
e-mail: hc@umk.pl
ORCID: 0000-0002-4913-3600

Zainteresowania:
Archiwistyka, egodokumenty, historia XIX-XX w.

Terminy konsultacji:
Konsultacje odbywają się we wtorki w godzinach 9.45-11.15 w pok. C 2.52.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy