Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK - Instytut Historii i Archiwistyki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK
profesor nadzwyczajny
Zakład Historii Średniowiecza, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C 1.32
tel.: +48-56-611-2375
e-mail: olinskip@umk.pl
ORCID: 0000-0003-1428-0800

Zainteresowania:
historia średniowiecza, historia krajów nadbałtyckich, wczesny humanizm, średniowieczna i wczesnonowożytna religijność, klimatologia historyczna

Terminy konsultacji:
środa, 8.00-9.30

Bibliografia