Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

500 / Server error

Błąd serwera / 500

Przepraszamy, wystąpił błąd serwera. Prosimy spróbować później. Jeśli błąd będzie się powtarzał, to prosimy o kontakt z administratorem: grusia@umk.pl, marekcz@umk.pl, efa@umk.pl

500 / Internal server error

Sorry, there was a server error. Please try reaching this page later. If the error is still here, please contact the administrator: grusia@umk.pl, marekcz@umk.pl, efa@umk.pl

dr Krzysztof Kwiatkowski
adiunkt
Zakład Historii Krajów Bałtyckich, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C 1.17
tel.: +48-56-611-3717
e-mail: kk1982@umk.pl
www: http://www.zhkb.umk.pl/kwiatkowski.html
ORCID: 0000-0003-1827-3122

Zainteresowania:
- historia zakonu niemieckiego
- historia wojskowości / militarna okresu średniowiecza i epoki wczesnonowożytnej (społeczne i kulturowe uwarunkowania militarnej działalności człowieka w okresie od V/VI do początku XVII stulecia w łacińskim kręgu kulturowym)
- historia społeczna pełnego i późnego średniowiecza
- zakon niemiecki jako element pamięci społecznej i kultury pamięci


Terminy konsultacji:
W semestrze letnim 2018/2019 konsultacje odbywają się w piątki w godz. 9:30-11:00 (pokój C.1.17).

Bibliografia