Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr hab. Krzysztof Kwiatkowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.17, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3717
e-mail: kk1982@umk.pl
www: http://www.zhkb.umk.pl/kwiatkowski.html
ORCID: 0000-0003-1827-3122

Zainteresowania:
- historia zakonu niemieckiego
- historia wojskowości / militarna okresu średniowiecza i epoki wczesnonowożytnej (społeczne i kulturowe uwarunkowania militarnej działalności człowieka w okresie od V/VI do początku XVII stulecia w łacińskim kręgu kulturowym)
- historia społeczna pełnego i późnego średniowiecza
- zakon niemiecki jako element pamięci społecznej i kultury pamięci


Terminy konsultacji:
W semestrze zimowym 2021/2022 konsultacje odbywają się w piątki w godz. 13:00-14:30 w pokoju C.1.17 w Collegium Humanisticum UMK oraz w formie zdalnej poprzez MS Teams (zespół "Dyżur").

Zobacz profil w Bazie Wiedzy