Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

prof. dr hab. Stanisław Roszak
profesor
Katedra Metodologii, Dydaktyki i Historii Kultury, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.04, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3719
e-mail: sroszak@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6029-3672

Terminy konsultacji:
konsultacje:
wtorki 12-14

Zobacz profil w Bazie Wiedzy