Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK - Instytut Historii i Archiwistyki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

prof. dr hab. Stanisław Roszak

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/169

Autor: Roszak Stanisław, Orzeł Joanna
Tytuł: Lesen statt Erleben : über Beschränkungen beim Reisen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Tytuł wydawn. zbior.: Reisen, Wahrnehmen, Kommunizieren im deutsch-polnischen Kontext in der Frühen Neuzeit : Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Włodzimierz Zientara / hrsg. von Joanna Kodzik und Anna Mikołajewska.
Opis wydawn.: Bremen : Edition Lumière, 2019
Opis fiz.: S. 137-148, il.
Seria: Presse und Geschichte : neue Beiträge ; Bd. 115
ISBN: 978-3-943245-80-6
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Wiek XVIII - w poszukiwaniu syntezy historii edukacji.
Tytuł równoległy: The 18th century - the search for the synthesis of the history of education.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z dziejów edukacji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Korony i Litwy / red. Kazimierz Puchowski i Joanna Orzeł.
Opis wydawn.: Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019
Opis fiz.: S. 17-37, il.; streszcz. ang.
Seria: Silva Rerum / Muzeum Pałac w Wilanowie
ISBN: 978-83-66104-08-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

3/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Entre l'école et le musée : les dilemmes de l'enseignement de l'héritage des époques historiques en Pologne.
Tytuł wydawn. zbior.: Éducation et culture matérielle en France et en Europe du XVIe siècle à nos jours / sous la dir. de Marguerite Figeac-Monthus.
Opis wydawn.: Paris : Honoré Champion Éditeur, 2018
Opis fiz.: S. 207-218
Seria: Didactiques des Lettres et des Cultures ; no. 5
ISBN: 978-2-7453-4860-9 ; eISBN: 978-2-7453-4861-6
ISSN: 2274-3006
Język: FRE
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

4/169

Autor: Kucharski Adam, Roszak Stanisław, Wieczorek Agnieszka
Tytuł: Guwernerzy Rzewuskich na Podhorcach w XVII-XVIII wieku : szkic do portretu.
Tytuł równoległy: Tutors of the Rzewuski family of Podhorce in the 17th and 18th centuries : a draft for a portrayal.
Tytuł wydawn. zbior.: Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku : materiały z badań. Cz. 2 / red. Kazimierz Puchowski ; wstęp i oprac. Joanna Orzeł.
Opis wydawn.: Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2018
Opis fiz.: S. 149-183, tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-949983-3-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

5/169

Autor: Orzeł Joanna, Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka
Tytuł: Reformowanie edukacji historycznej : zbiór studiów / pod red. Joanny Orzeł, Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej i Agnieszki Wieczorek.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Oddział, 2018
Opis fiz.: 175 s.
Seria: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ; 12
ISBN: 978-83-7443-225-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

6/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Thinking about the enlightenment : modernity and its ramifications / ed. Martin L. Davies. London-New York 2016.
Czasopismo: Czasy Nowoż., T. 31
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 367-372
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Czasy Nowożytne
ISSN: 1428-8982
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

7/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Between dominance and democracy in the selection and content of textbooks in Poland.
Czasopismo: Int. J. Res. Hist. Didact., Vol. 39
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 179-188
Uwaga: [Wcześniejszy tytuł: Jahrbuch - Yearbook - Annales / International Society for History Didactics]
Pełny tytuł czasop.: International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture
ISSN: 1608-8751 ; eISSN: 2567-1014
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

8/169

Autor: Orzeł Joanna, Roszak Stanisław
Tytuł: Listy Piotra Hiacynta Śliwickiego do nuncjusza Alberica Archinto z lat 1754-1757 w zbiorach Archiwum Watykańskiego.
Tytuł równoległy: Letters of Piotr Hiacynt Śliwicki to Alberic Archinto from the Years 1754-1757 in the collections of the Vatican Archive.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 83 z. 1
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 175-191, streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
DOI: 10.15762/ZH.2018.07
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

9/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Morze jako miejsce pamięci w edukacji.
Tytuł wydawn. zbior.: Bałtyk jako miejsce pamięci w edukacji historycznej / red. nauk. Danuta Konieczka-Śliwińska, Małgorzata Machałek, Stanisław Roszak.
Opis wydawn.: Szczecin ; Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2017
Opis fiz.: S. 11-21
ISBN: 978-83-929107-9-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

10/169

Autor: Konieczka-Śliwińska Danuta, Machałek Małgorzata, Roszak Stanisław
Tytuł: Wstęp.
Tytuł wydawn. zbior.: Bałtyk jako miejsce pamięci w edukacji historycznej / red. nauk. Danuta Konieczka-Śliwińska, Małgorzata Machałek, Stanisław Roszak.
Opis wydawn.: Szczecin ; Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2017
Opis fiz.: S. 7-9
ISBN: 978-83-929107-9-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

11/169

Autor: Roszak Stanisław, Wieczorek Agnieszka, Adamczyk-Nowak Renata, Stasiak Piotr A.
Tytuł: Pałac jednego króla, dwóch państw i dwóch kultur : unia polsko-saska 1697-1763 / [red. Stanisław Roszak, Agnieszka Wieczorek, Renata Adamczyk-Nowak, Piotr A. Stasiak].
Opis wydawn.: Kutno : Muzeum Regionalne w Kutnie, [2017]
Opis fiz.: 164 s., il. + DVD
ISBN: 978-83-63899-17-2 ; eISBN: 978-83-63899-16-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

12/169

Autor: Kucharski Adam, Roszak Stanisław, Wieczorek Agnieszka
Tytuł: O podróżach edukacyjnych w XVII i XVIII wieku : przypadek Rzewuskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku : materiały z badań. Cz. 1 / red. Kazimierz Puchowski ; wstęp i oprac. Joanna Orzeł.
Opis wydawn.: Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2017
Opis fiz.: S. 75-97, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-949983-1-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

13/169

Autor: Konieczka-Śliwińska Danuta, Machałek Małgorzata, Roszak Stanisław
Tytuł: Bałtyk jako miejsce pamięci w edukacji historycznej / red. nauk. Danuta Konieczka-Śliwińska, Małgorzata Machałek, Stanisław Roszak.
Opis wydawn.: Szczecin ; Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2017
Opis fiz.: 158 s., il.
ISBN: 978-83-929107-9-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

14/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Echo of the Journey and Adventures of My Life by Salomea Pilsztynowa : a multi-faceted diary.
Tytuł wydawn. zbior.: The Istanbul memories in Salomea Pilsztynowa's diary Echo of the Journey and Adventures of My Life (1760) / ed. Paulina D. Dominik.
Opis wydawn.: Bonn : Max Weber Stiftung - Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 2017
Opis fiz.: S. 11-21
Seria: Memoria : fontes minores ad historiam Imperii Ottomanici pertinentes ; Vol. 2
ISSN: 2364-5989 ; eISSN: 2364-5997
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

15/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: La mémoire de nos maîtres : la coopération entre les historiens de Poznań et de Toruń.
Czasopismo: Hist.@Teor., Vol. 2 nr 4
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 37-41
Pełny tytuł czasop.: Historia@Teoria
ISSN: 2450-8047
DOI: 10.14746/ht.2017.4.2.06
Język: FRE
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

16/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Historia społeczna i historia kulturowa epoki nowożytnej : doświadczenia oraz perspektywy ukrywania i odkrywania jednostki.
Czasopismo: Historyka, T. 47
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 77-88, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Historyka : studia metodologiczne
ISSN: 0073-277X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 13.000

17/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: La cour, les cafés et les cabinets scientifiques : Paris dans les yeux d'un jeune voyageur de Livonie Jozef Jerzy Hylzen.
Tytuł wydawn. zbior.: France-Pologne : contacts, échanges culturels, représentations (fin XVIe - fin XIX siècle) / textes réunis par Jaroslaw Dumanowski, Michel Figeac et Daniel Tollet.
Opis wydawn.: Paris : Honoré Champion Éditeur, 2016
Opis fiz.: S. 395-405
Seria: Bibliothèque d'Études de l'Europe Centrale ; 19
ISBN: 978-2-7453-3141-0 ; eISBN: 978-2-7453-4496-0
ISSN: 2110-9966
Język: FRE
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

18/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: "Eruditio" in the culture of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 18th century.
Tytuł wydawn. zbior.: Hybride Identitäten in den preussisch-polnischen Stadtkulturen der Aufklärung : Studien zur Aufklärungsdiffusion zwischen Stadt und Land, zur Identitätsbildung und zum Kulturaustausch in regionalen und internationalen Kommunikationsnetzwerken / hrsg. von Joanna Kodzik und Włodzimierz Zientara.
Opis wydawn.: Bremen : Edition Lumière, 2016
Opis fiz.: S. 235-244
Seria: Presse und Geschichte : neue Beiträge ; Bd. 99
ISBN: 978-3-943245-53-0
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

19/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Od "piśmiennictwa przestrzeni prywatnej" do Villi Vigoni : z doświadczeń europejskich zespołów badaczy egodokumentów.
Tytuł wydawn. zbior.: Memuarystyka w dawnej Polsce / red. Piotr Borek, Dariusz Chemperek i Anna Nowicka-Struska.
Opis wydawn.: Kraków : Collegium Columbinum, 2016
Opis fiz.: S. 9-17
Seria: Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 149
ISBN: 978-83-7624-129-6
ISSN: 1895-6076
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

20/169

Autor: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka, Wróbel Łukasz
Tytuł: Tradycja i nowoczesność w edukacji historycznej : zbiór studiów / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej, Agnieszki Wieczorek i Łukasza Wróbla.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Oddział, 2016
Opis fiz.: 221 s., il., tab.
Seria: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ; 11
ISBN: 978-83-7443-199-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

21/169

Autor: Konieczka-Śliwińska Danuta, Roszak Stanisław
Tytuł: HistorioZofia : księga jubileuszowa Zofii Teresy Kozłowskiej / pod redakcją Danuty Konieczki-Śliwińskiej i Stanisława Roszaka.
Opis wydawn.: Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2016
Opis fiz.: 284 s., il.
ISBN: 978-83-929107-1-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

22/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Der Herrscher und die Stadt : das intellektuelle Milieu Warschaus während der Sachsenzeit.
Tytuł wydawn. zbior.: Zwie Staaten, eine Krone : die polnisch-sächsische Union 1697-1763 / Hrsg.: Frank-Lothar Kroll, Hendrik Thoss.
Opis wydawn.: Berlin : be.bra wissenschaft, 2016
Opis fiz.: S. 177-188, il.
ISBN: 978-3-95410-057-6
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

23/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Contesting history : narratives of public history / Jeremy Black. London 2014.
Czasopismo: Czasy Nowoż., T. 29
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 262-266
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Czasy Nowożytne
ISSN: 1428-8982
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

24/169

Autor: Roszak Stanisław, Orzeł Joanna
Tytuł: Tożsamość i przynależność : Józef Jerzy Hylzen w pięciu odsłonach.
Tytuł wydawn. zbior.: Egodokumenty : tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze / red. Waldemar Chorążyczewski, Arvydas Pacevičius, Stanisław Roszak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Opis fiz.: S. 57-78
ISBN: 978-83-231-3400-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

25/169

Autor: Chorążyczewski Waldemar, Pacevičius Arvydas, Roszak Stanisław
Tytuł: Egodokumenty : tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze / red. Waldemar Chorążyczewski, Arvydas Pacevičius, Stanisław Roszak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Opis fiz.: 199, [1] s.
ISBN: 978-83-231-3400-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

26/169

Autor: Bohun Tomasz, Roszak Stanisław
Tytuł: Andrzej Nieuważny (1960-2015).
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 33
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 169-173
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
ISSN: 1643-8191
DOI: 10.12775/KLIO.2015.025
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

27/169

Autor: Konieczka-Śliwińska Danuta, Roszak Stanisław
Tytuł: Między szkołą, muzeum i archiwum : dylematy współpracy i konkurencji w edukacji historycznej.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 34
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 43-61, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
ISSN: 1643-8191
DOI: 10.12775/KLIO.2015.028
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 13.000

28/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Władcy, janseniści, filozofowie : uwagi o przyczynach upadku jezuitów w XVIII wieku.
Czasopismo: Stud. Bobol., nr 1
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 63-73, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Bobolanum
ISSN: 1642-5650
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

29/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Nowa matura z wiedzy o społeczeństwie.
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 58 nr 1
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 24-29, tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
ISSN: 0511-9162
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

30/169

Autor: Konieczka-Śliwińska Danuta, Machałek Małgorzata, Roszak Stanisław
Tytuł: Propozycje dydaktyczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Bałtyk w edukacji historycznej : studia i materiały / red. nauk.: Danuta Konieczka-Śliwińska, Małgorzata Machałek, Stanisław Roszak.
Opis wydawn.: Szczecin : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2014
Opis fiz.: S. 1-49, tab.
Uwaga: Płyta DVD
ISBN: 978-83-64236-98-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

31/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Sarmatów obraz własny : egodokumenty szlacheckie XVII i XVIII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Sarmacka pamięć : wokół bitwy pod Wiedniem / pod red. Bogusława Dybasia, Aloisa Woldana i Anny Ziemlewskiej.
Opis wydawn.: Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2014
Opis fiz.: S. 51-64, il.; streszcz. ang.
Seria: Silva Rerum / Muzeum Pałac w Wilanowie
ISBN: 978-83-63580-43-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

32/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Writing in a private space : three case studies.
Tytuł wydawn. zbior.: Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (15.-18. Jahrhundert) / hrsg. von Renata Skowrońska [et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: S. 11-30
Seria: Studienreihe der Polnischen Historischen Mission ; Bd. 1
ISBN: 978-83-231-3201-1
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

33/169

Autor: Konieczka-Śliwińska Danuta, Machałek Małgorzata, Roszak Stanisław
Tytuł: Bałtyk w edukacji historycznej : studia i materiały / red. nauk.: Danuta Konieczka-Śliwińska, Małgorzata Machałek, Stanisław Roszak.
Opis wydawn.: Szczecin : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2014
Opis fiz.: Płyta DVD
ISBN: 978-83-64236-98-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

34/169

Autor: Roszak Stanisław, Targowski Michał
Tytuł: Olimpiada historyczna 1974-2014 : historia i pamięć / pod red. Stanisława Roszaka i Michała Targowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2014
Opis fiz.: 371 s., il. tab.
ISBN: 978-83-929107-8-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

35/169

Autor: Skowrońska Renata, Flachenecker Helmut, Czaja Roman, Roszak Stanisław, Tandecki Janusz
Tytuł: Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (15.-18. Jahrhundert) / hrsg. von Renata Skowrońska, Helmut Flachenecker, Roman Czaja, Stanisław Roszak, Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: 366 s.
Seria: Studienreihe der Polnischen Historischen Mission ; Bd. 1
ISBN: 978-83-231-3201-1
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

36/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Księgi pamięci : pamięć w historii, historiografii i dydaktyce : uwagi o perspektywach badawczych.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia, pamięć, tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 1: Historia i edukacja / red. nauk. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Urszula Kicińska.
Opis wydawn.: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2013
Opis fiz.: S. 21-31
ISBN: 978-83-64275-06-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

37/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: La correspondance de Józef Andrzej Załuski : du Cercle des correspondants à l'egodocument dans les recherches sur la culture polonaise.
Tytuł wydawn. zbior.: La correspondance et la construction des identités en Europe Centrale (1648-1848) / sous la dir. de François Cadilhon, Michel Figeac, Caroline Le Mao.
Opis wydawn.: Paris : Honoré Champion Éditeur, 2013
Opis fiz.: S. 275-284
ISBN: 978-2-7453-2634-8
Język: FRE
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

38/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: "Miejsca pamięci" : refleksje o pamięci zbiorowej i pamięci historycznej.
Tytuł wydawn. zbior.: Polacy, Niemcy, Ukraińcy w XIX i XX wieku : o przeszłości dla przyszłości w miejscach pamięci / pod red. Marka Białokura.
Opis wydawn.: Opole : Wydawnictwo Cum Laude, 2013
Opis fiz.: S. 7-13
ISBN: 9788363904203
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

39/169

Autor: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka, Wróbel Łukasz
Tytuł: Kierunki badań dydaktycznych - kierunki zmian edukacji historycznej : zbiór studiów / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej, Agnieszki Wieczorek i Łukasza Wróbla.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Oddział, 2013
Opis fiz.: 318 s.
Seria: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ; 10
ISBN: 978-83-7352-204-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

40/169

Autor: Pacevičius Arvydas, Orzeł Joanna, Roszak Stanisław
Tytuł: Juozapo Jurgio Hilzeno 1752-1754 metų kelionės dienoraštis / sudarė Arvydas Pacevičius ; parengė Joanna Orzeł, Arvydas Pacevičius, Stanisław Roszak.
Tytuł równoległy: Dziennik podróży Józefa Jerzego Hylzena z lat 1752-1754.
Opis wydawn.: Vilnius : Vilniaus Universitetas, 2013
Opis fiz.: 538 s.
ISBN: 978-609-459-238-6
Język: LIT
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

41/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Ego-documents : some remarks about Polish and European historiographical and methodological experience.
Czasopismo: Biul. Pol. Misji Hist., Nr 8
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 27-42, streszcz. pol., niem.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission
ISSN: 2083-7755
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

42/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: La vie quotidienne et la culture matérielledans l'éducationhistorique en Pologne : les rêves non-accomplis ou les propositions de la réforme de l'enseignement non réalisées.
Czasopismo: Cahiers d'Esquisse, no. 3
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 53-58
Uwaga: Tyt. numeru: Territoires et etats: ouvertures aux questions d'éducation.
Pełny tytuł czasop.: Cahiers d'Esquisse
ISSN: 2109-3733
Język: FRE
Praca afiliowana przez UMK

43/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Kategorie i funkcje społeczne kultury w perspektywie historycznej / Maria Bogucka. Warszawa 2013.
Czasopismo: Czasy Nowoż., T. 26
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 229-232
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Czasy Nowożytne
ISSN: 1428-8982
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

44/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Kto do Panteonu?
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 56 nr 2
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 4-5
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
ISSN: 0511-9162
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

45/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Kontakty i bariery między polskimi i saskimi kulturami wiedzy w XVIII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: "Trzeba dyscypliny - bez niej nie da się pasji składnie wyrazić..." : studia z dziejów nowożytnych (XVI-XVIII w.) / pod red. Macieja Foryckiego, Adama Perłakowskiego, Filipa Wolańskiego.
Opis wydawn.: Poznań : Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012
Opis fiz.: S. 141-147
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

46/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Hlavní směry vývoje polské historiografie zabývající se barokem a osvícenstvím ve druhé polovině 20. století.
Tytuł wydawn. zbior.: Niky české historiografie : uherskobrodská sympozia J.A. Komenského v ofenzivě (1971-1989) / Doubravka Olšáková.
Opis wydawn.: Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012
Opis fiz.: S. 91-101
Język: CZE
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

47/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: The noble books of wisdom in Poland in the 18th century.
Tytuł wydawn. zbior.: Notions of the self : the search for identity in the East Central Europe in the 18th century / eds. Dariusz Dolański, Agnieszka Pufelska.
Opis wydawn.: Zielona Góra ; Potsdam : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego : Universität Potsdam, 2012
Opis fiz.: S. 151-160
ISBN: 978-83-7842-018-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

48/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Kierunki rozwoju polskiej historiografii Baroku i Oświecenia w drugiej połowie XX w.
Tytuł wydawn. zbior.: Sic erat in fatis : studia i szkice historyczne dedykowane profesorowi Bogdanowi Rokowi. T. 2 / red. nauk. Elżbieta Kościk [et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
Opis fiz.: S. 316-326
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

49/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Koniec świata sarmackich erudytów.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Oddział, 2012
Opis fiz.: 218 s., streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

50/169

Autor: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka
Tytuł: Wizualizacje historii / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej i Agnieszki Wieczorek.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2012
Opis fiz.: 248, [1] s.
Seria: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ; t. 9
Język: POL
Punktacja: 4.000

51/169

Autor: Kłaczkow Jarosław, Radzimiński Andrzej, Roszak Stanisław
Tytuł: The history of Poland : a nation and state between West and East.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
Opis fiz.: 310 s., il., tab., wykr.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000

52/169

Autor: Roszak Stanisław, Kłaczkow Jarosław
Tytuł: Poznać przeszłość. Wiek XX : podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy.
Opis wydawn.: Warszawa : Nowa Era, 2012
Opis fiz.: 368 s., il. kolor. + 1 dysk optyczny (CD).
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

53/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Toruńskie doświadczenia w kształceniu historyków w latach 1945-2011.
Tytuł wydawn. zbior.: Wokół problemów edukacji... : księga pamiątkowa dedykowana pani profesor Grażynie Pańko z okazji 40-lecia Zakładu Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego / pod red. Joanny Wojdon i Barbary Techmańskiej.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2012
Opis fiz.: S. 115-127
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

54/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Egodokumenty epoki nowożytnej w perspektywie europejskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa : przekroje i zbliżenia / pod red. Piotra Borka.
Opis wydawn.: Kraków : Collegium Columbinum, 2012
Opis fiz.: S. 15-29
Seria: Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; 114
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

55/169

Autor: Wilczyński Marek, Roszak Stanisław
Tytuł: Programy kształcenia historyków w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 21
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 31-55, tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

56/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Korespondencja braci Załuskich : świadectwo erudycji kręgu respublica litteraria w Rzeczypospolitej XVIII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Bracia Załuscy - ich epoka i dzieło : zbiór studiów / pod red. nauk. Doroty Dukwicz.
Opis wydawn.: Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2011
Opis fiz.: S. 128-145
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

57/169

Autor: Roszak Stanisław, Łaszkiewicz Anna
Tytuł: Śladami przeszłości : podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum.
Opis wydawn.: Straszyn k. Gdańska : Nowa Era, 2011
Opis fiz.: 283, [1] s., il. kolor. + dysk optyczny (CD-ROM).
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

58/169

Autor: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka
Tytuł: Parlament, konstytucja, demokracja w edukacji historycznej i obywatelskiej : zbiór studiów / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej i Agnieszki Wieczorek.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2011
Opis fiz.: 316 s.
Seria: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ; t. 8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

59/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Obraz wojny w ego-dokumentach początku XVIII stulecia.
Tytuł wydawn. zbior.: Z Żywca do Opola : Góral z urodzenia, opolanin z wyboru : księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Adamowi Suchońskiemu z okazji pięćdziesięciolecia pracy dla środowiska naukowego i pięćdziesięciolecia działalności dla miasta Opola / pod red. Barbary Kubis.
Opis wydawn.: Opole : Agencja Wydawnicza AlMar, 2011
Opis fiz.: S. 117-123
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

60/169

Autor: Roszak Stanisław, Targowski Michał
Tytuł: Pamięć rodu Działowskich w świetle XVIII i XIX-wiecznych zapisów rodzinnych.
Czasopismo: Folia Tor., T. 11
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 35-44, streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Folia Toruniensia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

61/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Historia, polityka, edukacja.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 16
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 141-150
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

62/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Problems connected with professional and academic careers in the so-called post-doctoral phase : Polish and French experiences.
Czasopismo: Pol. Polit. Sci. Yearbook, Vol. 40
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 362-366
Pełny tytuł czasop.: Polish Political Science. Yearbook
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

63/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Globalisierung in der Frühen Neuzeit : zwischen universaler und nationaler Kultur.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 76 z. 4
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 95-106, streszcz. pol.
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

64/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Les écrits du for privé en Pologne : les recherches sur les livres silva rerum.
Tytuł wydawn. zbior.: Les écrits du for privé en Europe : (du Moyen Âge a l'époque contemporaine) : enquêtes, analyses, publications / sous la dir. de Jean-Pierre Bardet [et al.].
Opis wydawn.: Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux, 2010
Opis fiz.: S. 91-101
Seria: Mémoires Vives
Język: FRE
Praca afiliowana przez UMK

65/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Śladami przeszłości : podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum.
Opis wydawn.: Straszyn k. Gdańska : Nowa Era, 2010
Opis fiz.: 267, [1] s., il. + dysk optyczny (CD-ROM)
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

66/169

Autor: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka
Tytuł: Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej : zbiór studiów / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej i Agnieszki Wieczorek.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2010
Opis fiz.: 328 s., il., tab.
Seria: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ; 7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

67/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Forms of patriotism in the early modern Polish-Lithuanian Commonwealth.
Tytuł wydawn. zbior.: Whose love of which country? : composite states, national histories and patriotic discourses in early modern East Central Europe / ed. by Balázs Trencsényi, Márton Zászkaliczky.
Opis wydawn.: Leiden ; Boston : Brill, 2010
Opis fiz.: S. 443-460
Seria: Studies in the History of Political Thought ; vol. 3
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

68/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Spór zażegnany : konflikt Franciszka Bohomolca z Ubaldo Mignonim w świetle korespondencji z 1752 roku.
Czasopismo: Wiek Oświec., T. 26
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 13-21, streszcz. ang., fr.
Uwaga: Tyt. tomu: Południe wieku / [red. Marcin Cieński et al.]
Pełny tytuł czasop.: Wiek Oświecenia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

69/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Les activités de la congrégation des missionnaires de Saint-Vincent de Paul les lazaristes dans la République Polonaise des XVIIe et XVIIIe siècles entre la résignation, la confrontation et l'adaptation.
Tytuł wydawn. zbior.: Le rayonnement Français en Europe centrale du XVIIe siècle à nos jours / sous la direction d'Olivier Chaline, Jaroslaw Dumanowski et Michel Figeac.
Opis wydawn.: Pessac : Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2009
Opis fiz.: S. 357-364, il.
Język: FRE
Praca afiliowana przez UMK

70/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Między sylwą a encyklopedią : Skarbiec rozmaitych sciencyi nieznanego Litwina z 1759 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Staropolskie kompendia wiedzy / pod red. Iwony M. Dackiej-Górzyńskiej i Joanny Partyki.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2009
Opis fiz.: S. 173-181
Seria: Staropolskie Teksty Paraliterackie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

71/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Śladami przeszłości : podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum / pod red. Stanisława Roszaka.
Opis wydawn.: Straszyn k. Gdańska : Wydawnictwo Era, 2009
Opis fiz.: 223, [1] s., il. kolor.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

72/169

Autor: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka
Tytuł: Miejsca pamięci w edukacji historycznej : zbiór studiów / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej i Agnieszki Wieczorek.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2009
Opis fiz.: 276 s.
Seria: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ; t. 6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

73/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Nauczyciel historii w archiwum - archiwista w szkole : czy istnieją pola współpracy?
Tytuł wydawn. zbior.: Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie : pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn, 6-8 września 2007 r. / pod red. Jarosława Porazinskiego i Krzysztofa Stryjkowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2008
Opis fiz.: S. 441-448
Uwaga: [Uwaga wewnętrzna]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

74/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Kujawy w świadomości nauczycieli i uczniów na początku XXI wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Kujawy : tradycja, tożsamość, świadomość : zbiór studiów / pod red. Tomasza Łaszkiewicza.
Opis wydawn.: Inowrocław : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2008
Opis fiz.: S. 91-100
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

75/169

Autor: Dumanowski Jarosław, Roszak Stanisław
Tytuł: Wiedza o kulturze dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy.
Opis wydawn.: Toruń : SOP Oświatowiec, 2008
Wydanie: Wyd. 2.
Opis fiz.: 112 s., il. kolor.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

76/169

Autor: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka
Tytuł: Polska - Europa - świat w szkolnych podręcznikach historii : zbiór studiów / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej i Agnieszki Wieczorek.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2008
Opis fiz.: 376 s., il.
Seria: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ; t. 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

77/169

Autor: Chorąży Ewa, Konieczka-Śliwińska Danuta, Roszak Stanisław
Tytuł: Edukacja historyczna w szkole : teoria i praktyka.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Opis fiz.: 491 s., il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

78/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej.
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 51 nr 4
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 57-58, tab.
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

79/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Badania nad kulturą i mentalnością społeczeństwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów : perspektywa porównawcza.
Tytuł wydawn. zbior.: Baltijos regiono istorija ir kultūra : Lietuva ir Lenkija : socialinė istorija, kultūrologija = History and culture of Baltic Region : Lithuania and Poland : social history, cultural sciences.
Opis wydawn.: Klaipėda : Klaipėdos Universiteto. Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas, 2007
Opis fiz.: S. 87-93
Seria: Acta Historica Universitatis Klaipedensis ; 14
Język: POL
Punktacja: 6.000

80/169

Autor: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata
Tytuł: Muzea i archiwa w edukacji historycznej / pod red. Stanisława Roszaka i Małgorzaty Strzeleckiej
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2007
Opis fiz.: 220 s., il.
Seria: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ; t. 4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

81/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Patriotyzm i wychowanie patriotyczne w I Rzeczypospolitej.
Tytuł wydawn. zbior.: Wychowanie patriotyczne : tradycje i wyzwania współczesności : Konferencja Muzeum Historii Polski, Stowarzyszenia Oświatowców Polskich i Polskiego Towarzystwa Historycznego, Toruń, 15-16 grudnia 2006 r. : materiały pokonferencyjne / [red. Małgorzata Żaryn].
Opis wydawn.: Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2007
Opis fiz.: S. 12-20
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

82/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie z przebiegu 33 Olimpiady Historycznej.
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 50 nr 4
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 46-48, tab.
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

83/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Uwagi o kulturowym podejściu do historii politycznej.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 72 z. 1
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 81-89
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

84/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Badania nad mentalnością społeczeństwa szlacheckiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII i XVIII (perspektywa porównawcza).
Tytuł równoległy: The researches into mentality of Noble Society Polish - Lithuanian Commonwealth in the 17th i 18th centuries (the comparative perspective).
Tytuł wydawn. zbior.: Baltijos regiono istorija ir kultūra : Lietuva ir Lenkija : tarptautinė mokslinė konferencija, 2006 m. birželio 8-10 d.d., Klaipėda : tezės = History and culture of baltic region : Lithuania and Poland. Abstracts : June 8-10, 2006, Klaipeda, Lithuania / Rimantas Sliužinskas [et al.].
Opis wydawn.: Klaipėda : Klaipėdos Universiteto Leidykla, 2006
Opis fiz.: S. 168-169
Uwaga: Tekst ang. i pol.
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

85/169

Autor: Chorążyczewski Waldemar, Roszak Stanisław
Tytuł: System kształcenia historyków na UMK w Toruniu w latach 1945-2005.
Tytuł wydawn. zbior.: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1945-2005) : wybrane problemy / pod red. Jana Szilinga.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: S. 163-244, tab.
Seria: Homines et Historia ; 6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

86/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Der kluge Hausvater Florinusa oraz Skład albo skarbiec znakomitych sekretów Haura : dwa wzorce szczęśliwego bytowania.
Tytuł wydawn. zbior.: Między barokiem a oświeceniem : radości i troski dnia codziennego : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka.
Opis wydawn.: Olsztyn : Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006
Opis fiz.: S. 36-42
Seria: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 231
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

87/169

Autor: Chorążyczewski Waldemar, Roszak Stanisław
Tytuł: Bunt w konwikcie : karta z dziejów oświaty w czasach saskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Między Lwowem a Wrocławiem : księga jubileuszowa profesora Krystyna Matwijowskiego / pod red. Bogdana Roka i Jerzego Maronia.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006
Opis fiz.: S. 631-639
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

88/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Silvae rerum : les manuscrits de la noblesse polonaise des XVIIe et XVIIIe siècles.
Tytuł wydawn. zbior.: Noblesse française et noblesse polonaise : mémoire, identité culture XVIe-XXe siècles / sous la dir. de Jarosław Dumanowski et Michel Figeac.
Opis wydawn.: Pessac : Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2006
Opis fiz.: S. 357-369
Język: FRE
Praca afiliowana przez UMK

89/169

Autor: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka
Tytuł: Źródła w edukacji historycznej / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej, Agnieszki Wieczorek.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2006
Opis fiz.: 320 s., il.
Seria: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ; t. 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

90/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: O pożytkach płynących z edukacji regionalnej.
Czasopismo: Biul. Pol. Tow. Hist., Nr 3
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 46-50
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Historycznego
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

91/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: L'eglise et les evenements religieux dans les programmes d'histoire en Pologne.
Czasopismo: Esquisse, No. 48-50
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 23-31
Pełny tytuł czasop.: Esquisse
Język: FRE
Praca afiliowana przez UMK

92/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie i wnioski z przebiegu XXXII Olimpiady Historycznej i Konkursu Parlamentaryzm w Polsce.
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 49 nr 4
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 39-42
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
Język: POL

93/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie z przebiegu 32 Olimpiady Historycznej.
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 49 nr 4
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 39-42, tab.
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

94/169

Autor: Karczewski Dariusz, Roszak Stanisław
Tytuł: "Dzieje Kujaw" : stan prac nad przygotowaniem i edycją syntezy.
Czasopismo: Ziemia Kuj., T. 19
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 147-151
Pełny tytuł czasop.: Ziemia Kujawska
Język: POL

95/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Dwór warszawski a dwory prowincji : między konfrontacją a potrzebą adaptacji.
Tytuł wydawn. zbior.: Dwory magnackie w XVIII wieku : rola i znaczenie kulturowe / pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Agaty Roćko.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2005
Opis fiz.: S. 9-18
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

96/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Formy opisu rzeczywistości w szlacheckich księgach "silva rerum".
Tytuł wydawn. zbior.: Staropolski ogląd świata : materiały z konferencji, Wrocław, 23-24 października 2003 r. / pod red. Bogdana Roka i Filipa Wolańskiego.
Opis wydawn.: Wrocław : IH UWr : Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2004
Opis fiz.: S. 169-176
Seria: Prace Historyczne / Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego ; 36
Język: POL

97/169

Autor: Dumanowski Jarosław, Roszak Stanisław
Tytuł: Wiedza o kulturze dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy.
Opis wydawn.: Toruń : SOP Oświatowiec, 2005
Opis fiz.: 112 s., il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

98/169

Autor: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka
Tytuł: Region w edukacji historycznej : nauka, doradztwo, praktyka / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej, Agnieszki Wieczorek.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2005
Opis fiz.: 319 s., il., tab.
Seria: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ; 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

99/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: O początkach i rozwoju Orderu Orła Białego.
Tytuł wydawn. zbior.: Za ojczyznę i naród : 300 lat Orderu Orła Białego : wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie 9 listopada 2005 - 31 stycznia 2006. / [red. katalogu Marta Męclewska, Anna Szczecina-Berkan, Michał Zawadzki przy współprac. Marka Makowskiego et al.]
Opis wydawn.: Warszawa : Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, 2005
Opis fiz.: S. 60-67, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

100/169

Autor: Roszak Stanisław, Dumanowski Jarosław
Tytuł: French nobility - Polish nobility : memory, identity, culture.
Czasopismo: Acta Pol. Hist., Vol. 91
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 273-276
Pełny tytuł czasop.: Acta Poloniae Historica
Język: ENG

101/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Historyk kultury na rozdrożu, czyli w poszukiwaniu oświecenia.
Czasopismo: Wiek Oświec., T. 21
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 195-205, streszcz. fr.
Pełny tytuł czasop.: Wiek Oświecenia
Język: POL

102/169

Autor: Dumanowski Jarosław, Roszak Stanisław
Tytuł: Międzynarodowa konferencja "Szlachta francuska - szlachta polska : pamięć, tożsamość, kultura" w Toruniu.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 70 z. 1
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 181-184
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

103/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Między folklorem a kulturą oficjalną : znaczenie ksiąg silvae rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej / pod red. Aleksandra Jankowskiego i Andrzeja Klondera.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004
Opis fiz.: S. 41-53, Streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

104/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Inter arma florent musae : wojenne inspiracje kultury kryzysu.
Tytuł wydawn. zbior.: Między barokiem a oświeceniem : wojny i niepokoje czasów saskich : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka.
Opis wydawn.: Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2004
Opis fiz.: S. 84-89
Seria: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 217
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

105/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Formy opisu rzeczywistości w szlacheckich księgach "silva rerum".
Tytuł wydawn. zbior.: Staropolski ogląd świata : materiały z konferencji, Wrocław, 23-24 października 2004 r. [i.e. 2003 r.] / pod red. Bogdana Roka i Filipa Wolańskiego.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego : Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2004
Opis fiz.: S. 169-176
Seria: Prace Historyczne / Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego ; 36
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

106/169

Autor: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Ziółkowski Mariusz
Tytuł: Tradycja i mity w edukacji historycznej w dobie reformy / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej i Mariusza Ziółkowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2004
Opis fiz.: 384 s., il.
Seria: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ; 1
ISBN: 83-7352-099-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

107/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Archiwa sarmackiej pamięci : funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: 285 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

108/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Wstęp.
Tytuł wydawn. zbior.: Tradycja i mity w edukacji historycznej w dobie reformy / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej i Mariusza Ziółkowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2004
Opis fiz.: S. 9-10
Seria: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ; 1
ISBN: 83-7352-099-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

109/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Między folklorem a kulturą oficjalną : znaczenie ksiąg silvae rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku.
Tytuł równoległy: Zwischen Folklore und der offiziellen Kultur : die Bedeutung der handschriftlichen Bücher Silvae rerum in der Kultur der polnischen Adelsrepublik im 18. Jahrhundert.
Czasopismo: Biul. Pol. Misji Hist., Nr 2
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 65-77 (pol.), 215-229 (niem.)
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission
Język: POL, GER
Praca afiliowana przez UMK

110/169

Autor: Roszak Stanisław, Polacka Krystyna
Tytuł: Przez wieki : podręcznik do historii dla klasy II gimnazjum
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydaw. Marek Rożak, 2003
Wydanie: Wyd. 2. popr. i rozszerz.
Opis fiz.: 246 s.
Język: POL

111/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Geneza i rozwój Orderu Orła Białego w czasach saskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Między Zachodem a Wschodem : studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego. T. 2 / pod red. Jarosława Dumanowskiego [et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003
Opis fiz.: S. 519-529
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

112/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: La bibliothèque des frères Zaluski à Varsovie, collection des livres d'un magnat ou première acadèmie des science polonaise?
Tytuł wydawn. zbior.: Stanislas et son Acadèmie / colloque du 250 anniversaire, 17-19 septembre 2001 / pod red. J.C. Bonnefont
Opis wydawn.: Nancy : Presses Universitaires de Nancy, 2003
Opis fiz.: S. 325-331
Język: FRE
Praca afiliowana przez UMK

113/169

Autor: Dumanowski Jarosław, Dybaś Bogusław, Mikulski Krzysztof, Porazinski Jarosław, Roszak Stanisław
Tytuł: Między Zachodem a Wschodem : studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego. T. 2 / pod red. Jarosława Dumanowskiego [et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003
Opis fiz.: 663 s.
Uwaga: Tekst częśc. niem., ang.
Język: POL, GER
Praca afiliowana przez UMK

114/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie z 29 Olimpiady Historycznej 2002/2003.
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 46 nr 5
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 309-310
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

115/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: "Pan Podstoli" i Pan Cześnik : dydaktyczny wzorzec a rzeczywistość oświeconego sarmaty.
Tytuł wydawn. zbior.: Między barokiem a oświeceniem : sarmacki konterfekt : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka.
Opis wydawn.: Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2002
Opis fiz.: S. 25-30
Seria: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 218
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

116/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Mieszczanin szlachcicem : o mieszczańskich sylwach pogranicza kulturowego w XVIII stuleciu.
Tytuł wydawn. zbior.: Między Zachodem a Wschodem : studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej / pod red. Jacka Staszewskiego, Krzysztofa Mikulskiego i Jarosława Dumanowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002
Opis fiz.: S. 215-220
Seria: Między Zachodem a Wschodem
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

117/169

Autor: Chorążyczewski Waldemar, Roszak Stanisław
Tytuł: Pamięć domu Komierowskich : studium z dziejów rodu szlacheckiego w XVIII. wieku
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: 162 s., il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

118/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Kolokwium z okazji 250 rocznicy założenia Akademii Stanisława Leszczyńskiego, Nancy, 17-19 września 2001 roku (Colloque des 250 ans de l'Académie de Stanislas).
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 2
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 225-228
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

119/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Globalizacja w epoce nowożytnej : z rozważań nad kulturą uniwersalną i kulturą narodową
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 2
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 143-155, Streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

120/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė vidaus karo išvakarėse : didikų grupuočių kova 1690-1697 m. / Gintautas Sliesoriunas. Vilnius 2000.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 2
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 192-195
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

121/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie z przebiegu XXVIII Olimpiady Historycznej 2001/2002.
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 45 nr 3
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 187-190
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

122/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Politik und Mäzenautentum : Einstellungen und Verhaltensweisen der polnische Bischöfe angesichts der kulturellen und politischen Wandlungen unter August dem Starken und August III.
Czasopismo: Z. Hist. Forsch., Bd. 29
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 323-343
Pełny tytuł czasop.: Zeitschrift für historische Forschung
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

123/169

Autor: Dumanowski Jarosław, Roszak Stanisław
Tytuł: Molier i Racine na Kujawach : program pijarskiego teatru w Radziejowie z 1765 r.
Czasopismo: Ziemia Kuj., T. 15
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 155-166
Pełny tytuł czasop.: Ziemia Kujawska
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

124/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: W poszukiwaniu syntezy Kujaw : region, regiony, centra i pogranicza kujawskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Dwie części Kujaw : związki i podziały w dziejach regionu : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 18-19 września 2000 roku / red. Dariusz Karczewski, Mirosław Krajewski i Stanisław Roszak.
Opis wydawn.: Włocławek ; Inowrocław : WSH-E : PTH - Oddział, 2001
Opis fiz.: S. 9-17
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

125/169

Autor: Karczewski Dariusz, Krajewski Mirosław, Roszak Stanisław
Tytuł: Dwie części Kujaw : związki i podziały w dziejach regionu : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 18-19 września 2000 roku / pod red. Dariusza Karczewskiego, Mirosława Krajewskiego i Stanisława Roszaka
Opis wydawn.: Włocławek ; Inowrocław : WSH-E : PTH - Oddział, 2001
Opis fiz.: 164, [1] s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

126/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Europejska peregrynacja Franciszka Rzewuskiego z lat 1746-1748 w świetle listów do matki.
Tytuł wydawn. zbior.: Z badań nad historią, oświatą i kulturą : studia ofiarowane Ryszardowi W. Wołoszyńskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą piątą pracy naukowej / pod red. Jerzego Kukulskiego.
Opis wydawn.: Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2001
Opis fiz.: S. 411-420
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

127/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: "Settecento" czy "Illuminismo" : dylematy oświeceniowe w świetle najnowszych badań włoskich.
Czasopismo: Wiek Oświec., T. 17
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 33-46, streszcz. fr.
Pełny tytuł czasop.: Wiek Oświecenia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

128/169

Autor: Roszak Stanisław, Dumanowski Jarosław, Musiał Danuta, Polacka Krystyna
Tytuł: Historia i społeczeństwo : podręcznik dla klasy V.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 2000
Opis fiz.: 117 s., il., mapy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

129/169

Autor: Polacka Krystyna, Przybyliński Maciej, Roszak Stanisław, Wendt Jan
Tytuł: Historia : podręcznik dla klasy II gimnazjum / Krystyna Polacka [et al.].
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 2000
Opis fiz.: 246, [2] s., il. kolor.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

130/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Tradycja i reforma w działalności misjonarzy na kresach w czasach saskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Między barokiem a oświeceniem : obyczaje czasów saskich : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka.
Opis wydawn.: Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2000
Opis fiz.: S. 202-207
Seria: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 187
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

131/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Mączyński Andrzej (1697-1771), jezuita, rektor kolegium toruńskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 171
Język: POL

132/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Majewski Michał (1729 - ok. 1813), jezuita, profesor toruńskiego kolegium.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 168
Język: POL

133/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: L'eta dei Lumi : saggi sulla cultura settecentesca. Bologna 1998.
Czasopismo: Kwart. Hist., R. 107 nr 1
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 95-96
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historyczny
Język: POL

134/169

Autor: Musiał Danuta, Polacka Krystyna, Roszak Stanisław
Tytuł: Historia. Podręcznik dla klasy I gimnazjum.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydaw. Marek Rożak, 1999
Opis fiz.: 247 s., il., mapy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

135/169

Autor: Roszak Stanisław, Musiał Danuta, Polacka Krystyna
Tytuł: Historia : zeszyt ćwiczeń dla klasy I gimnazjum.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1999
Opis fiz.: 95 s., il., wykr.
ISBN: 83-88056-07-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

136/169

Autor: Roszak Stanisław, Polacka Krystyna
Tytuł: Historia : podręcznik historii dla klasy VI.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1999
Opis fiz.: 135 s., il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

137/169

Autor: Polacka Krystyna, Roszak Stanisław
Tytuł: Historia : zeszyt ćwiczeń dla klasy VI.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1999
Opis fiz.: 95 s.
Język: POL

138/169

Autor: Roszak Stanisław, Musiał Danuta, Polacka Krystyna
Tytuł: Podręcznik historii dla klasy I gimnazjum.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1999
Opis fiz.: 175 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

139/169

Autor: Roszak Stanisław, Polacka Krystyna
Tytuł: Przewodnik metodyczny do nauczania historii w klasie VI.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1999
Język: POL

140/169

Autor: Roszak Stanisław, Musiał Danuta, Polacka Krystyna
Tytuł: Przewodnik metodyczny do nauczania historii w klasie I gimnazjum.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1999
Opis fiz.: 35 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

141/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Entre le Sarmatisme et le siècle des lumières. Le milieu Varsovien dans la culture polonaise au coeur du XVIII siècle.
Tytuł wydawn. zbior.: La recherche dix-hiutièmiste : raisonuniverselle et culture nationale au siècle des lumières / ed. par David A. Bell, Ludmila Pimenova et Stèphane Pujol.
Opis wydawn.: Paris : Honoré Champion Éditeur, 1999
Opis fiz.: S.71-80
Język: FRE
Praca afiliowana przez UMK

142/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Teoria i praktyka w działalności edukacyjnej Augusta Sułkowskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Sułkowscy : życie i dzieło : materiały z sesji naukowej "Sułkowscy - życie i dzieło", Zamek w Rydzynie, 23-26 września 1998 / pod red. Zdzisława Molińskiego.
Opis wydawn.: Rydzyna ; Leszno : Zamek SIMP, 1999
Opis fiz.: S. 77-84, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

143/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Peterburgskaâ Akademiâ Nauk i russko-nemeckie naučnye svâzi v poslednej treti XVIII veka / V. I. Osipov. Sankt-Peterburg 1995.
Czasopismo: Kwart. Hist., R. 105 nr 4
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 150-153
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historyczny
Język: POL

144/169

Autor: Roszak Stanisław, Dybaś Bogusław
Tytuł: Göttingen - Toruń im Mittelalter bis zur Neuzeit.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 26
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 201-205
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

145/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Metryka uczniów Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego / wyd. Zenon Hubert Nowak, Janusz Tandecki. Toruń 1997-1998.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 26
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 197-200
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

146/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Wokół sporów o przełom oświeceniowy w czasach saskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Polska - Saksonia w czasach unii (1697-1763) : próba nowego spojrzenia / pod red. Kazimierza Bartkiewicza.
Opis wydawn.: Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1998
Opis fiz.: S. 213-221
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

147/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Między Barokiem a Oświeceniem : rozważania na marginesie konferencji "Raison universelle et culture nationale au Siècle des Lumières".
Czasopismo: Barok, R. 5 nr 1
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 203-213, streszcz. niem.
Pełny tytuł czasop.: Barok
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

148/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Warszawscy erudyci czasów Augusta III : ludzie, instytucje, poglądy.
Czasopismo: Rocz. Warsz., R. 28
Opis wydawn.: 1998 [1999]
Opis fiz.: S. 33-40
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Warszawski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

149/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Warszawskie środowisko naukowe i literackie w XVIII w.
Czasopismo: Wiek Oświec., T. 14
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 31-49, Streszcz. fr.
Pełny tytuł czasop.: Wiek Oświecenia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

150/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Toruńskie kolegium jezuickie wobec przemian życia umysłowego połowy XVIII w.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 63 z. 1
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 81-91
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

151/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Rola sanktuarium markowickiego w rozwoju kultu maryjnego na Kujawach w XVII i XVIII wieku.
Czasopismo: Ziemia Kuj., T. 13
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 77-85, 1 mapa
Pełny tytuł czasop.: Ziemia Kujawska
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

152/169

Autor: Chorążyczewski Waldemar, Roszak Stanisław
Tytuł: Komierowski Józef Antoni herbu Pomian (1720-1813), cześnik inowrocławski, pisarz
Tytuł wydawn. zbior.: Inowrocławski słownik biograficzny. Z. 3 / pod red. Edmunda Mikołajczaka.
Opis wydawn.: Inowrocław : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 1997
Opis fiz.: S. 38
Język: POL

153/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Zieliński Gustaw (1809-1881), poeta, powstaniec.
Tytuł wydawn. zbior.: Inowrocławski słownik biograficzny. Z. 3 / pod red. Edmunda Mikołajczaka.
Opis wydawn.: Inowrocław : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 1997
Opis fiz.: S. 110-111, 1 il.
Język: POL

154/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Geografia kultury Rzeczypospolitej u schyłku XVII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Między barokiem a oświeceniem : apogeum sarmatyzmu : kultura polska drugiej połowy XVII wieku : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka.
Opis wydawn.: Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych, 1997
Opis fiz.: S. 71-77
Seria: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 167
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

155/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Środowisko intelektualne i artystyczne Warszawy w połowie XVIII wieku.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997
Opis fiz.: 182 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

156/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Nadzieja i zwątpienie : ostatnie lata Józefa Andrzeja Załuskiego na zesłaniu w Kałudze.
Czasopismo: Biul. Inf. Bibl. Nar., nr 4 (143)
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 8-10
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

157/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Sąd nad postacią Aleksandra Wielopolskiego : konspekt lekcji dla klasy VII.
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 40 nr 3
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 175-176, tab.
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

158/169

Autor: Chorążyczewski Waldemar, Roszak Stanisław
Tytuł: Komierowscy na Kujawach : z dziejów awansu rodziny szlacheckiej w XVIII wieku.
Czasopismo: Ziemia Kuj., T. 12
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 139-154, tabl.
Pełny tytuł czasop.: Ziemia Kujawska
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

159/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Czynniki stabilizacjii i entropii środowiska intelektualnego Warszawy w czasach Augusta III.
Tytuł wydawn. zbior.: Między barokiem a oświeceniem : nowe spojrzenie na czasy saskie : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka.
Opis wydawn.: Olsztyn : OBN im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1996
Opis fiz.: S. 189-194
Seria: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 147
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

160/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Korespondencja elit Polski stanisławowskiej : analiza wybranych kręgów politycznych / Wojciech Jurkiewicz. Bydgoszcz 1992.
Czasopismo: Acta Pol. Hist., Vol. 73
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 170-172
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Acta Poloniae Historica
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

161/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Bogactwo pogranicza. Uwagi o książce Anatolija Makarowa Switło ukrainskogo Baroko.
Czasopismo: Barok, R. 3 nr 2
Opis wydawn.: 1996 [1997]
Opis fiz.: S. 225-231
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Barok : historia, literatura, sztuka
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

162/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Kadra kolegium jezuickiego w Toruniu w świetle katalogów z lat 1758 i 1764.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 23
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 133-138, tab.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

163/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Uwagi o ciągłości kultury sarmackiej w środowisku warszawskim w czasach Augusta II.
Tytuł wydawn. zbior.: Barok, sarmatyzm, Psalmodia : materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Nowożytnej, Toruń, 22-23 września 1993 / pod red. Kazimierza Maliszewskiego i Krzysztofa Obremskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: S. 113-120
ISBN: 83-231-0594-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

164/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Akt fundacyjny dla klasztoru karmelitów trzewiczkowych w Markowicach z r. 1642.
Czasopismo: Ziemia Kuj., T. 11
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 85-90
Pełny tytuł czasop.: Ziemia Kujawska
Język: POL

165/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Współpraca kulturalna Inowrocławia i Lwowa.
Czasopismo: Ziemia Kuj., T. 11
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 157-159
Pełny tytuł czasop.: Ziemia Kujawska
Język: POL

166/169

Autor: Roszak Stanisław, Mikołajczak Edmund
Tytuł: Stulecie założenia "Dziennika Kujawskiego"
Czasopismo: Ziemia Kuj., T. 10
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 143-146
Pełny tytuł czasop.: Ziemia Kujawska
Język: POL

167/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Stanisław Kościeszka Kosmowski i jego "opus vitae"
Czasopismo: Ziemia Kuj., T. 10
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 133-136
Pełny tytuł czasop.: Ziemia Kujawska
Język: POL

168/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Spór "oświeconych sarmatów" o ponowne otwarcie Biblioteki Publicznej w świetle korespondencji z 1747 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem : studia z dziejów nowożytnej Polski i Europy : ku czci profesora Jacka Staszewskiego / [kom. red. Kazimierz Wajda et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: S. 155-162
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

169/169

Autor: Roszak Stanisław
Tytuł: Przełom czy kontynuacja? Elementy sarmackie i oświeceniowe w życiu kulturalnym Warszawy w połowie XVIII wieku.
Czasopismo: Acta UNC Hist., Z. 28
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 161-173, streszcz. niem.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK