Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

prof. dr hab. Stanisław Roszak

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/170


Autorzy: Jakuboszczak Agnieszka, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Hrabina Louise Charlotte Schwerin (1684-1732) i Regina Salomea z Rusieckich Pilsztynowa (1718 - po 1763) : w poszukiwaniu nowej ojczyzny i miejsca w społeczeństwie.

Tytuł równoległy: Countess Louise Charlotte Schwerin (1684-1732) and Salomea from Rusiecki Pilsztynowa (1718 - after 1763) : in search of a new homeland and place in society.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2020

Szczegóły: Nr 52

Opis fizyczny: S. 111-130, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/KLIO

Punktacja MNiSW: 40.000


2/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Orzeł Joanna.

Tytuł oryginału: Lesen statt Erleben : über Beschränkungen beim Reisen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Tytuł całości: Reisen, Wahrnehmen, Kommunizieren im deutsch-polnischen Kontext in der Frühen Neuzeit, Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Włodzimierz Zientara / hrsg. von Joanna Kodzik und Anna Mikołajewska.

Adres wydawniczy: Bremen, Edition Lumière : 2019

Opis fizyczny: S. 137-148, il.

Seria: (Presse und Geschichte : neue Beiträge ;Bd. 115)

Punktacja MNiSW: 20.000


3/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Wiek XVIII - w poszukiwaniu syntezy historii edukacji.

Tytuł równoległy: The 18th century - the search for the synthesis of the history of education.

Tytuł całości: Studia z dziejów edukacji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Korony i Litwy / red. Kazimierz Puchowski i Joanna Orzeł.

Adres wydawniczy: Warszawa, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie : 2019

Opis fizyczny: S. 17-37, il.; streszcz. ang.

Seria: (Silva Rerum / Muzeum Pałac w Wilanowie)

Punktacja MNiSW: 20.000


4/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Entre l'école et le musée : les dilemmes de l'enseignement de l'héritage des époques historiques en Pologne.

Tytuł całości: Éducation et culture matérielle en France et en Europe du XVIe siècle à nos jours / sous la dir. de Marguerite Figeac-Monthus.

Adres wydawniczy: Paris, Honoré Champion Éditeur : 2018

Opis fizyczny: S. 207-218

Seria: (Didactiques des Lettres et des Cultures ;no. 5)

Punktacja MNiSW: 5.000


5/170


Autorzy: Kucharski Adam, Roszak Stanisław, Wieczorek Agnieszka.

Tytuł oryginału: Guwernerzy Rzewuskich na Podhorcach w XVII-XVIII wieku : szkic do portretu.

Tytuł równoległy: Tutors of the Rzewuski family of Podhorce in the 17th and 18th centuries : a draft for a portrayal.

Tytuł całości: Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, materiały z badań. Cz. 2 / red. Kazimierz Puchowski ; wstęp i oprac. Joanna Orzeł.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Historyczne : 2018

Opis fizyczny: S. 149-183, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/170


Autorzy: Orzeł Joanna, Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka.

Tytuł oryginału: Reformowanie edukacji historycznej : zbiór studiów / pod red. Joanny Orzeł, Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej i Agnieszki Wieczorek.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Oddział : 2018

Opis fizyczny: 175 s.

Seria: (Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ;12)

Punktacja MNiSW: 5.000


7/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Thinking about the enlightenment : modernity and its ramifications / ed. Martin L. Davies. London-New York 2016.

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 31

Opis fizyczny: S. 367-372

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


8/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Between dominance and democracy in the selection and content of textbooks in Poland.

Czasopismo: International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 39

Opis fizyczny: S. 179-188

Uwagi: [Wcześniejszy tytuł: Jahrbuch - Yearbook - Annales / International Society for History Didactics]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


9/170


Autorzy: Orzeł Joanna, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Listy Piotra Hiacynta Śliwickiego do nuncjusza Alberica Archinto z lat 1754-1757 w zbiorach Archiwum Watykańskiego.

Tytuł równoległy: Letters of Piotr Hiacynt Śliwicki to Alberic Archinto from the Years 1754-1757 in the collections of the Vatican Archive.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 83 z. 1

Opis fizyczny: S. 175-191, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 15.000


10/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Morze jako miejsce pamięci w edukacji.

Tytuł całości: Bałtyk jako miejsce pamięci w edukacji historycznej / red. nauk. Danuta Konieczka-Śliwińska, Małgorzata Machałek, Stanisław Roszak.

Adres wydawniczy: Szczecin, Polskie Towarzystwo Historyczne : 2017

Opis fizyczny: S. 11-21

Punktacja MNiSW: 20.000


11/170


Autorzy: Konieczka-Śliwińska Danuta, Machałek Małgorzata, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Bałtyk jako miejsce pamięci w edukacji historycznej / red. nauk. Danuta Konieczka-Śliwińska, Małgorzata Machałek, Stanisław Roszak.

Adres wydawniczy: Szczecin, Polskie Towarzystwo Historyczne : 2017

Opis fizyczny: S. 7-9


12/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Wieczorek Agnieszka, Adamczyk-Nowak Renata, Stasiak Piotr A..

Tytuł oryginału: Pałac jednego króla, dwóch państw i dwóch kultur : unia polsko-saska 1697-1763 / [red. Stanisław Roszak, Agnieszka Wieczorek, Renata Adamczyk-Nowak, Piotr A. Stasiak].

Adres wydawniczy: Kutno, Muzeum Regionalne w Kutnie : [2017]

Opis fizyczny: 164 s., il. + DVD


13/170


Autorzy: Kucharski Adam, Roszak Stanisław, Wieczorek Agnieszka.

Tytuł oryginału: O podróżach edukacyjnych w XVII i XVIII wieku : przypadek Rzewuskich.

Tytuł całości: Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, materiały z badań. Cz. 1 / red. Kazimierz Puchowski ; wstęp i oprac. Joanna Orzeł.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Historyczne : 2017

Opis fizyczny: S. 75-97, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


14/170


Autorzy: Konieczka-Śliwińska Danuta, Machałek Małgorzata, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Bałtyk jako miejsce pamięci w edukacji historycznej / red. nauk. Danuta Konieczka-Śliwińska, Małgorzata Machałek, Stanisław Roszak.

Adres wydawniczy: Szczecin, Polskie Towarzystwo Historyczne : 2017

Opis fizyczny: 158 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 156-158.

Punktacja MNiSW: 20.000


15/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Echo of the Journey and Adventures of My Life by Salomea Pilsztynowa : a multi-faceted diary.

Tytuł całości: The Istanbul memories in Salomea Pilsztynowa's diary Echo of the Journey and Adventures of My Life (1760) / ed. Paulina D. Dominik.

Adres wydawniczy: Bonn, Max Weber Stiftung - Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland : 2017

Opis fizyczny: S. 11-21

Seria: (Memoria : fontes minores ad historiam Imperii Ottomanici pertinentes ;Vol. 2)


16/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: La mémoire de nos maîtres : la coopération entre les historiens de Poznań et de Toruń.

Czasopismo: Historia@Teoria

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 2 nr 4

Opis fizyczny: S. 37-41

Uwagi: 10.14746/ht

Punktacja MNiSW: 1.000


17/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Historia społeczna i historia kulturowa epoki nowożytnej : doświadczenia oraz perspektywy ukrywania i odkrywania jednostki.

Czasopismo: Historyka : studia metodologiczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 47

Opis fizyczny: S. 77-88, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 13.000


18/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: La cour, les cafés et les cabinets scientifiques : Paris dans les yeux d'un jeune voyageur de Livonie Jozef Jerzy Hylzen.

Tytuł całości: France-Pologne, contacts, échanges culturels, représentations (fin XVIe - fin XIX siècle) / textes réunis par Jaroslaw Dumanowski, Michel Figeac et Daniel Tollet.

Adres wydawniczy: Paris, Honoré Champion Éditeur : 2016

Opis fizyczny: S. 395-405

Seria: (Bibliothèque d'Études de l'Europe Centrale ;19)

Punktacja MNiSW: 5.000


19/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: "Eruditio" in the culture of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 18th century.

Tytuł całości: Hybride Identitäten in den preussisch-polnischen Stadtkulturen der Aufklärung, Studien zur Aufklärungsdiffusion zwischen Stadt und Land, zur Identitätsbildung und zum Kulturaustausch in regionalen und internationalen Kommunikationsnetzwerken / hrsg. von Joanna Kodzik und Włodzimierz Zientara.

Adres wydawniczy: Bremen, Edition Lumière : 2016

Opis fizyczny: S. 235-244

Seria: (Presse und Geschichte : neue Beiträge ;Bd. 99)

Punktacja MNiSW: 5.000


20/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Od "piśmiennictwa przestrzeni prywatnej" do Villi Vigoni : z doświadczeń europejskich zespołów badaczy egodokumentów.

Tytuł całości: Memuarystyka w dawnej Polsce / red. Piotr Borek, Dariusz Chemperek i Anna Nowicka-Struska.

Adres wydawniczy: Kraków, Collegium Columbinum : 2016

Opis fizyczny: S. 9-17

Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ;nr 149)

Punktacja MNiSW: 4.000


21/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka, Wróbel Łukasz.

Tytuł oryginału: Tradycja i nowoczesność w edukacji historycznej : zbiór studiów / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej, Agnieszki Wieczorek i Łukasza Wróbla.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Oddział : 2016

Opis fizyczny: 221 s., il., tab.

Seria: (Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ;11)

Punktacja MNiSW: 4.000


22/170


Autorzy: Konieczka-Śliwińska Danuta, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: HistorioZofia : księga jubileuszowa Zofii Teresy Kozłowskiej / pod redakcją Danuty Konieczki-Śliwińskiej i Stanisława Roszaka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Historyczne : 2016

Opis fizyczny: 284 s., il.


23/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Der Herrscher und die Stadt : das intellektuelle Milieu Warschaus während der Sachsenzeit.

Tytuł całości: Zwie Staaten, eine Krone, die polnisch-sächsische Union 1697-1763 / Hrsg.: Frank-Lothar Kroll, Hendrik Thoss.

Adres wydawniczy: Berlin, be.bra wissenschaft : 2016

Opis fizyczny: S. 177-188, il.

Punktacja MNiSW: 5.000


24/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Contesting history : narratives of public history / Jeremy Black. London 2014.

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 262-266

Uwagi: RECENZJA


25/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Orzeł Joanna.

Tytuł oryginału: Tożsamość i przynależność : Józef Jerzy Hylzen w pięciu odsłonach.

Tytuł całości: Egodokumenty, tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze / red. Waldemar Chorążyczewski, Arvydas Pacevičius, Stanisław Roszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 57-78

Punktacja MNiSW: 4.000


26/170


Autorzy: Chorążyczewski Waldemar, Pacevičius Arvydas, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Egodokumenty : tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze / red. Waldemar Chorążyczewski, Arvydas Pacevičius, Stanisław Roszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 199, [1] s.

Punktacja MNiSW: 4.000


27/170


Autorzy: Bohun Tomasz, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Andrzej Nieuważny (1960-2015).

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 33

Opis fizyczny: S. 169-173

Uwagi: 10.12775/KLIO


28/170


Autorzy: Konieczka-Śliwińska Danuta, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Między szkołą, muzeum i archiwum : dylematy współpracy i konkurencji w edukacji historycznej.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 34

Opis fizyczny: S. 43-61, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/KLIO

Punktacja MNiSW: 13.000


29/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Władcy, janseniści, filozofowie : uwagi o przyczynach upadku jezuitów w XVIII wieku.

Czasopismo: Studia Bobolanum

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 63-73, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


30/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Nowa matura z wiedzy o społeczeństwie.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 58 nr 1

Opis fizyczny: S. 24-29, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 10.000


31/170


Autorzy: Konieczka-Śliwińska Danuta, Machałek Małgorzata, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Propozycje dydaktyczne.

Tytuł całości: Bałtyk w edukacji historycznej, studia i materiały / red. nauk.: Danuta Konieczka-Śliwińska, Małgorzata Machałek, Stanisław Roszak.

Adres wydawniczy: Szczecin, Polskie Towarzystwo Historyczne : 2014

Opis fizyczny: S. 1-49, tab.

Uwagi: Płyta DVD

Uwagi: Bibliogr.


32/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Sarmatów obraz własny : egodokumenty szlacheckie XVII i XVIII wieku.

Tytuł całości: Sarmacka pamięć, wokół bitwy pod Wiedniem / pod red. Bogusława Dybasia, Aloisa Woldana i Anny Ziemlewskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie : 2014

Opis fizyczny: S. 51-64, il.; streszcz. ang.

Seria: (Silva Rerum / Muzeum Pałac w Wilanowie)

Punktacja MNiSW: 4.000


33/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Writing in a private space : three case studies.

Tytuł całości: Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (15.-18. Jahrhundert) / hrsg. von Renata Skowrońska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 11-30

Seria: (Studienreihe der Polnischen Historischen Mission ;Bd. 1)

Punktacja MNiSW: 5.000


34/170


Autorzy: Konieczka-Śliwińska Danuta, Machałek Małgorzata, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Bałtyk w edukacji historycznej : studia i materiały / red. nauk.: Danuta Konieczka-Śliwińska, Małgorzata Machałek, Stanisław Roszak.

Adres wydawniczy: Szczecin, Polskie Towarzystwo Historyczne : 2014

Opis fizyczny: Płyta DVD


35/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Targowski Michał.

Tytuł oryginału: Olimpiada historyczna 1974-2014 : historia i pamięć / pod red. Stanisława Roszaka i Michała Targowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towarzystwo Historyczne : 2014

Opis fizyczny: 371 s., il. tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


36/170


Autorzy: Skowrońska Renata, Flachenecker Helmut, Czaja Roman, Roszak Stanisław, Tandecki Janusz.

Tytuł oryginału: Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (15.-18. Jahrhundert) / hrsg. von Renata Skowrońska, Helmut Flachenecker, Roman Czaja, Stanisław Roszak, Janusz Tandecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 366 s.

Seria: (Studienreihe der Polnischen Historischen Mission ;Bd. 1)

Punktacja MNiSW: 5.000


37/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Księgi pamięci : pamięć w historii, historiografii i dydaktyce : uwagi o perspektywach badawczych.

Tytuł całości: Historia, pamięć, tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 1: Historia i edukacja / red. nauk. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Urszula Kicińska.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Libron : 2013

Opis fizyczny: S. 21-31

Punktacja MNiSW: 4.000


38/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: La correspondance de Józef Andrzej Załuski : du Cercle des correspondants à l'egodocument dans les recherches sur la culture polonaise.

Tytuł całości: La correspondance et la construction des identités en Europe Centrale (1648-1848) / sous la dir. de François Cadilhon, Michel Figeac, Caroline Le Mao.

Adres wydawniczy: Paris, Honoré Champion Éditeur : 2013

Opis fizyczny: S. 275-284

Punktacja MNiSW: 5.000


39/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: "Miejsca pamięci" : refleksje o pamięci zbiorowej i pamięci historycznej.

Tytuł całości: Polacy, Niemcy, Ukraińcy w XIX i XX wieku, o przeszłości dla przyszłości w miejscach pamięci / pod red. Marka Białokura.

Adres wydawniczy: Opole, Wydawnictwo Cum Laude : 2013

Opis fizyczny: S. 7-13


40/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka, Wróbel Łukasz.

Tytuł oryginału: Kierunki badań dydaktycznych - kierunki zmian edukacji historycznej : zbiór studiów / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej, Agnieszki Wieczorek i Łukasza Wróbla.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Oddział : 2013

Opis fizyczny: 318 s.

Seria: (Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ;10)

Punktacja MNiSW: 4.000


41/170


Autorzy: Pacevičius Arvydas, Orzeł Joanna, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Juozapo Jurgio Hilzeno 1752-1754 metų kelionės dienoraštis / sudarė Arvydas Pacevičius ; parengė Joanna Orzeł, Arvydas Pacevičius, Stanisław Roszak.

Tytuł równoległy: Dziennik podróży Józefa Jerzego Hylzena z lat 1752-1754.

Adres wydawniczy: Vilnius, Vilniaus Universitetas : 2013

Opis fizyczny: 538 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


42/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Ego-documents : some remarks about Polish and European historiographical and methodological experience.

Czasopismo: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 8

Opis fizyczny: S. 27-42, streszcz. pol., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


43/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: La vie quotidienne et la culture matérielledans l'éducationhistorique en Pologne : les rêves non-accomplis ou les propositions de la réforme de l'enseignement non réalisées.

Czasopismo: Cahiers d'Esquisse

Rocznik: 2013

Szczegóły: no. 3

Opis fizyczny: S. 53-58

Uwagi: Tyt. numeru: Territoires et etats: ouvertures aux questions d'éducation.

Uwagi: Bibliogr.


44/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Kategorie i funkcje społeczne kultury w perspektywie historycznej / Maria Bogucka. Warszawa 2013.

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 229-232

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


45/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Kto do Panteonu?

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 56 nr 2

Opis fizyczny: S. 4-5

Punktacja MNiSW: 3.000


46/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Kontakty i bariery między polskimi i saskimi kulturami wiedzy w XVIII wieku.

Tytuł całości: "Trzeba dyscypliny - bez niej nie da się pasji składnie wyrazić...", studia z dziejów nowożytnych (XVI-XVIII w.) / pod red. Macieja Foryckiego, Adama Perłakowskiego, Filipa Wolańskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2012

Opis fizyczny: S. 141-147


47/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Hlavní směry vývoje polské historiografie zabývající se barokem a osvícenstvím ve druhé polovině 20. století.

Tytuł całości: Niky české historiografie, uherskobrodská sympozia J.A. Komenského v ofenzivě (1971-1989) / Doubravka Olšáková.

Adres wydawniczy: Červený Kostelec, Pavel Mervart : 2012

Opis fizyczny: S. 91-101

Punktacja MNiSW: 4.000


48/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: The noble books of wisdom in Poland in the 18th century.

Tytuł całości: Notions of the self, the search for identity in the East Central Europe in the 18th century / eds. Dariusz Dolański, Agnieszka Pufelska.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Universität Potsdam : 2012

Opis fizyczny: S. 151-160

Punktacja MNiSW: 5.000


49/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Kierunki rozwoju polskiej historiografii Baroku i Oświecenia w drugiej połowie XX w.

Tytuł całości: Sic erat in fatis, studia i szkice historyczne dedykowane profesorowi Bogdanowi Rokowi. T. 2 / red. nauk. Elżbieta Kościk [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: S. 316-326

Punktacja MNiSW: 4.000


50/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Koniec świata sarmackich erudytów.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Oddział : 2012

Opis fizyczny: 218 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 188-203. Indeks osób.

Punktacja MNiSW: 20.000


51/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka.

Tytuł oryginału: Wizualizacje historii / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej i Agnieszki Wieczorek.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich : 2012

Opis fizyczny: 248, [1] s.

Seria: (Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ;t. 9)

Punktacja MNiSW: 4.000


52/170


Autorzy: Kłaczkow Jarosław, Radzimiński Andrzej, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: The history of Poland : a nation and state between West and East.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: 310 s., il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 25.000


53/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Kłaczkow Jarosław.

Tytuł oryginału: Poznać przeszłość. Wiek XX : podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Nowa Era : 2012

Opis fizyczny: 368 s., il. kolor. + 1 dysk optyczny (CD).


54/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Toruńskie doświadczenia w kształceniu historyków w latach 1945-2011.

Tytuł całości: Wokół problemów edukacji..., księga pamiątkowa dedykowana pani profesor Grażynie Pańko z okazji 40-lecia Zakładu Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego / pod red. Joanny Wojdon i Barbary Techmańskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Chronicon : 2012

Opis fizyczny: S. 115-127

Punktacja MNiSW: 4.000


55/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Egodokumenty epoki nowożytnej w perspektywie europejskiej.

Tytuł całości: Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa, przekroje i zbliżenia / pod red. Piotra Borka.

Adres wydawniczy: Kraków, Collegium Columbinum : 2012

Opis fizyczny: S. 15-29

Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ;114)

Punktacja MNiSW: 4.000


56/170


Autorzy: Wilczyński Marek, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Programy kształcenia historyków w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 21

Opis fizyczny: S. 31-55, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


57/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Korespondencja braci Załuskich : świadectwo erudycji kręgu respublica litteraria w Rzeczypospolitej XVIII wieku.

Tytuł całości: Bracia Załuscy - ich epoka i dzieło, zbiór studiów / pod red. nauk. Doroty Dukwicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Biblioteka Narodowa : 2011

Opis fizyczny: S. 128-145

Punktacja MNiSW: 4.000


58/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Łaszkiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Śladami przeszłości : podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum.

Adres wydawniczy: Straszyn k. Gdańska, Nowa Era : 2011

Opis fizyczny: 283, [1] s., il. kolor. + dysk optyczny (CD-ROM).


59/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka.

Tytuł oryginału: Parlament, konstytucja, demokracja w edukacji historycznej i obywatelskiej : zbiór studiów / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej i Agnieszki Wieczorek.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich : 2011

Opis fizyczny: 316 s.

Seria: (Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ;t. 8)

Punktacja MNiSW: 4.000


60/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Obraz wojny w ego-dokumentach początku XVIII stulecia.

Tytuł całości: Z Żywca do Opola, Góral z urodzenia, opolanin z wyboru : księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Adamowi Suchońskiemu z okazji pięćdziesięciolecia pracy dla środowiska naukowego i pięćdziesięciolecia działalności dla miasta Opola / pod red. Barbary Kubis.

Adres wydawniczy: Opole, Agencja Wydawnicza AlMar : 2011

Opis fizyczny: S. 117-123


61/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Targowski Michał.

Tytuł oryginału: Pamięć rodu Działowskich w świetle XVIII i XIX-wiecznych zapisów rodzinnych.

Czasopismo: Folia Toruniensia

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 35-44, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 5.000


62/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Historia, polityka, edukacja.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 16

Opis fizyczny: S. 141-150

Punktacja MNiSW: 8.000


63/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Problems connected with professional and academic careers in the so-called post-doctoral phase : Polish and French experiences.

Czasopismo: Polish Political Science. Yearbook

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 40

Opis fizyczny: S. 362-366

Punktacja MNiSW: 5.000


64/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Globalisierung in der Frühen Neuzeit : zwischen universaler und nationaler Kultur.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 76 z. 4

Opis fizyczny: S. 95-106, streszcz. pol.

Punktacja MNiSW: 9.000


65/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Les écrits du for privé en Pologne : les recherches sur les livres silva rerum.

Tytuł całości: Les écrits du for privé en Europe, (du Moyen Âge a l'époque contemporaine) : enquêtes, analyses, publications / sous la dir. de Jean-Pierre Bardet [et al.].

Adres wydawniczy: Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux : 2010

Opis fizyczny: S. 91-101

Seria: (Mémoires Vives)


66/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Śladami przeszłości : podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum.

Adres wydawniczy: Straszyn k. Gdańska, Nowa Era : 2010

Opis fizyczny: 267, [1] s., il. + dysk optyczny (CD-ROM)


67/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka.

Tytuł oryginału: Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej : zbiór studiów / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej i Agnieszki Wieczorek.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich : 2010

Opis fizyczny: 328 s., il., tab.

Seria: (Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ;7)

Punktacja MNiSW: 3.000


68/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Forms of patriotism in the early modern Polish-Lithuanian Commonwealth.

Tytuł całości: Whose love of which country?, composite states, national histories and patriotic discourses in early modern East Central Europe / ed. by Balázs Trencsényi, Márton Zászkaliczky.

Adres wydawniczy: Leiden, Brill : 2010

Opis fizyczny: S. 443-460

Seria: (Studies in the History of Political Thought ;vol. 3)

Punktacja MNiSW: 7.000


69/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Spór zażegnany : konflikt Franciszka Bohomolca z Ubaldo Mignonim w świetle korespondencji z 1752 roku.

Czasopismo: Wiek Oświecenia

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 13-21, streszcz. ang., fr.

Uwagi: Tyt. tomu: Południe wieku / [red. Marcin Cieński et al.]

Punktacja MNiSW: 10.000


70/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Les activités de la congrégation des missionnaires de Saint-Vincent de Paul les lazaristes dans la République Polonaise des XVIIe et XVIIIe siècles entre la résignation, la confrontation et l'adaptation.

Tytuł całości: Le rayonnement Français en Europe centrale du XVIIe siècle à nos jours / sous la direction d'Olivier Chaline, Jaroslaw Dumanowski et Michel Figeac.

Adres wydawniczy: Pessac, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine : 2009

Opis fizyczny: S. 357-364, il.


71/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Między sylwą a encyklopedią : Skarbiec rozmaitych sciencyi nieznanego Litwina z 1759 roku.

Tytuł całości: Staropolskie kompendia wiedzy / pod red. Iwony M. Dackiej-Górzyńskiej i Joanny Partyki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2009

Opis fizyczny: S. 173-181

Seria: (Staropolskie Teksty Paraliterackie)


72/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Śladami przeszłości : podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum / pod red. Stanisława Roszaka.

Adres wydawniczy: Straszyn k. Gdańska, Wydawnictwo Era : 2009

Opis fizyczny: 223, [1] s., il. kolor.


73/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka.

Tytuł oryginału: Miejsca pamięci w edukacji historycznej : zbiór studiów / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej i Agnieszki Wieczorek.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich : 2009

Opis fizyczny: 276 s.

Seria: (Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ;t. 6)

Punktacja MNiSW: 3.000


74/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Nauczyciel historii w archiwum - archiwista w szkole : czy istnieją pola współpracy?

Tytuł całości: Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie, pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn, 6-8 września 2007 r. / pod red. Jarosława Porazinskiego i Krzysztofa Stryjkowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich : 2008

Opis fizyczny: S. 441-448

Uwagi: [Uwaga wewnętrzna]

Punktacja MNiSW: 3.000


75/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Kujawy w świadomości nauczycieli i uczniów na początku XXI wieku.

Tytuł całości: Kujawy, tradycja, tożsamość, świadomość : zbiór studiów / pod red. Tomasza Łaszkiewicza.

Adres wydawniczy: Inowrocław, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział : 2008

Opis fizyczny: S. 91-100

Punktacja MNiSW: 3.000


76/170


Autorzy: Dumanowski Jarosław, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Wiedza o kulturze dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy.

Adres wydawniczy: Toruń, SOP Oświatowiec : 2008

Opis fizyczny: 112 s., il. kolor.


77/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka.

Tytuł oryginału: Polska - Europa - świat w szkolnych podręcznikach historii : zbiór studiów / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej i Agnieszki Wieczorek.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich : 2008

Opis fizyczny: 376 s., il.

Seria: (Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ;t. 5)

Punktacja MNiSW: 3.000


78/170


Autorzy: Chorąży Ewa, Konieczka-Śliwińska Danuta, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Edukacja historyczna w szkole : teoria i praktyka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2008

Opis fizyczny: 491 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 387-391. Indeks

Punktacja MNiSW: 12.000


79/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 51 nr 4

Opis fizyczny: S. 57-58, tab.


80/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Badania nad kulturą i mentalnością społeczeństwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów : perspektywa porównawcza.

Tytuł całości: Baltijos regiono istorija ir kultūra, Lietuva ir Lenkija : socialinė istorija, kultūrologija = History and culture of Baltic Region : Lithuania and Poland : social history, cultural sciences.

Adres wydawniczy: Klaipėda, Klaipėdos Universiteto. Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas : 2007

Opis fizyczny: S. 87-93

Seria: (Acta Historica Universitatis Klaipedensis ;14)

Punktacja MNiSW: 6.000


81/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata.

Tytuł oryginału: Muzea i archiwa w edukacji historycznej / pod red. Stanisława Roszaka i Małgorzaty Strzeleckiej

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich : 2007

Opis fizyczny: 220 s., il.

Seria: (Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ;t. 4)

Punktacja MNiSW: 10.000


82/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Patriotyzm i wychowanie patriotyczne w I Rzeczypospolitej.

Tytuł całości: Wychowanie patriotyczne, tradycje i wyzwania współczesności : Konferencja Muzeum Historii Polski, Stowarzyszenia Oświatowców Polskich i Polskiego Towarzystwa Historycznego, Toruń, 15-16 grudnia 2006 r. : materiały pokonferencyjne / [red. Małgorzata Żaryn].

Adres wydawniczy: Warszawa, Muzeum Historii Polski : 2007

Opis fizyczny: S. 12-20

Punktacja MNiSW: 6.000


83/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z przebiegu 33 Olimpiady Historycznej.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 50 nr 4

Opis fizyczny: S. 46-48, tab.


84/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Uwagi o kulturowym podejściu do historii politycznej.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 72 z. 1

Opis fizyczny: S. 81-89

Punktacja MNiSW: 6.000


85/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Badania nad mentalnością społeczeństwa szlacheckiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII i XVIII (perspektywa porównawcza).

Tytuł równoległy: The researches into mentality of Noble Society Polish - Lithuanian Commonwealth in the 17th i 18th centuries (the comparative perspective).

Tytuł całości: Baltijos regiono istorija ir kultūra, Lietuva ir Lenkija : tarptautinė mokslinė konferencija, 2006 m. birželio 8-10 d.d., Klaipėda : tezės = History and culture of baltic region : Lithuania and Poland. Abstracts : June 8-10, 2006, Klaipeda, Lithuania / Rimantas Sliužinskas [et al.].

Adres wydawniczy: Klaipėda, Klaipėdos Universiteto Leidykla : 2006

Opis fizyczny: S. 168-169

Uwagi: Tekst ang. i pol.


86/170


Autorzy: Chorążyczewski Waldemar, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: System kształcenia historyków na UMK w Toruniu w latach 1945-2005.

Tytuł całości: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1945-2005), wybrane problemy / pod red. Jana Szilinga.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 163-244, tab.

Seria: (Homines et Historia ;6)

Punktacja MNiSW: 6.000


87/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Der kluge Hausvater Florinusa oraz Skład albo skarbiec znakomitych sekretów Haura : dwa wzorce szczęśliwego bytowania.

Tytuł całości: Między barokiem a oświeceniem, radości i troski dnia codziennego : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego : 2006

Opis fizyczny: S. 36-42

Seria: (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ;nr 231)

Punktacja MNiSW: 6.000


88/170


Autorzy: Chorążyczewski Waldemar, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Bunt w konwikcie : karta z dziejów oświaty w czasach saskich.

Tytuł całości: Między Lwowem a Wrocławiem, księga jubileuszowa profesora Krystyna Matwijowskiego / pod red. Bogdana Roka i Jerzego Maronia.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2006

Opis fizyczny: S. 631-639

Punktacja MNiSW: 6.000


89/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Silvae rerum : les manuscrits de la noblesse polonaise des XVIIe et XVIIIe siècles.

Tytuł całości: Noblesse française et noblesse polonaise, mémoire, identité culture XVIe-XXe siècles / sous la dir. de Jarosław Dumanowski et Michel Figeac.

Adres wydawniczy: Pessac, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine : 2006

Opis fizyczny: S. 357-369

Punktacja MNiSW: 6.000


90/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka.

Tytuł oryginału: Źródła w edukacji historycznej / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej, Agnieszki Wieczorek.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich : 2006

Opis fizyczny: 320 s., il.

Seria: (Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ;t. 3)

Punktacja MNiSW: 10.000


91/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: O pożytkach płynących z edukacji regionalnej.

Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Historycznego

Rocznik: 2006

Szczegóły: Nr 3

Opis fizyczny: S. 46-50


92/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: L'eglise et les evenements religieux dans les programmes d'histoire en Pologne.

Czasopismo: Esquisse

Rocznik: 2006

Szczegóły: No. 48-50

Opis fizyczny: S. 23-31

Punktacja MNiSW: 3.000


93/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie i wnioski z przebiegu XXXII Olimpiady Historycznej i Konkursu Parlamentaryzm w Polsce.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 49 nr 4

Opis fizyczny: S. 39-42

Uwagi: a


94/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z przebiegu 32 Olimpiady Historycznej.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 49 nr 4

Opis fizyczny: S. 39-42, tab.


95/170


Autorzy: Karczewski Dariusz, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: "Dzieje Kujaw" : stan prac nad przygotowaniem i edycją syntezy.

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 147-151


96/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Dwór warszawski a dwory prowincji : między konfrontacją a potrzebą adaptacji.

Tytuł całości: Dwory magnackie w XVIII wieku, rola i znaczenie kulturowe / pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Agaty Roćko.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2005

Opis fizyczny: S. 9-18

Punktacja MNiSW: 6.000


97/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Formy opisu rzeczywistości w szlacheckich księgach "silva rerum".

Tytuł całości: Staropolski ogląd świata, materiały z konferencji, Wrocław, 23-24 października 2003 r. / pod red. Bogdana Roka i Filipa Wolańskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, IH UWr, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii : 2004

Opis fizyczny: S. 169-176

Seria: (Prace Historyczne / Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego ;36)


98/170


Autorzy: Dumanowski Jarosław, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Wiedza o kulturze dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy.

Adres wydawniczy: Toruń, SOP Oświatowiec : 2005

Opis fizyczny: 112 s., il.


99/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka.

Tytuł oryginału: Region w edukacji historycznej : nauka, doradztwo, praktyka / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej, Agnieszki Wieczorek.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich : 2005

Opis fizyczny: 319 s., il., tab.

Seria: (Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ;2)

Punktacja MNiSW: 10.000


100/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: O początkach i rozwoju Orderu Orła Białego.

Tytuł całości: Za ojczyznę i naród, 300 lat Orderu Orła Białego : wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie 9 listopada 2005 - 31 stycznia 2006. / [red. katalogu Marta Męclewska, Anna Szczecina-Berkan, Michał Zawadzki przy współprac. Marka Makowskiego et al.]

Adres wydawniczy: Warszawa, Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego : 2005

Opis fizyczny: S. 60-67, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


101/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Dumanowski Jarosław.

Tytuł oryginału: French nobility - Polish nobility : memory, identity, culture.

Czasopismo: Acta Poloniae Historica

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 91

Opis fizyczny: S. 273-276


102/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Historyk kultury na rozdrożu, czyli w poszukiwaniu oświecenia.

Czasopismo: Wiek Oświecenia

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 195-205, streszcz. fr.

Punktacja MNiSW: 6.000


103/170


Autorzy: Dumanowski Jarosław, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Międzynarodowa konferencja "Szlachta francuska - szlachta polska : pamięć, tożsamość, kultura" w Toruniu.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 70 z. 1

Opis fizyczny: S. 181-184


104/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Między folklorem a kulturą oficjalną : znaczenie ksiąg silvae rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku.

Tytuł całości: Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej / pod red. Aleksandra Jankowskiego i Andrzeja Klondera.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego : 2004

Opis fizyczny: S. 41-53, Streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


105/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Inter arma florent musae : wojenne inspiracje kultury kryzysu.

Tytuł całości: Między barokiem a oświeceniem, wojny i niepokoje czasów saskich : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego : 2004

Opis fizyczny: S. 84-89

Seria: (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ;nr 217)

Punktacja MNiSW: 2.000


106/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Formy opisu rzeczywistości w szlacheckich księgach "silva rerum".

Tytuł całości: Staropolski ogląd świata, materiały z konferencji, Wrocław, 23-24 października 2004 r. [i.e. 2003 r.] / pod red. Bogdana Roka i Filipa Wolańskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii : 2004

Opis fizyczny: S. 169-176

Seria: (Prace Historyczne / Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego ;36)

Punktacja MNiSW: 2.000


107/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Ziółkowski Mariusz.

Tytuł oryginału: Tradycja i mity w edukacji historycznej w dobie reformy / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej i Mariusza Ziółkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich : 2004

Opis fizyczny: 384 s., il.

Seria: (Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ;1)

Punktacja MNiSW: 5.000


108/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Archiwa sarmackiej pamięci : funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: 285 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 245-[266]

Punktacja MNiSW: 16.000


109/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Tradycja i mity w edukacji historycznej w dobie reformy / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej i Mariusza Ziółkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich : 2004

Opis fizyczny: S. 9-10

Seria: (Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ;1)


110/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Między folklorem a kulturą oficjalną : znaczenie ksiąg silvae rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku.

Tytuł równoległy: Zwischen Folklore und der offiziellen Kultur : die Bedeutung der handschriftlichen Bücher Silvae rerum in der Kultur der polnischen Adelsrepublik im 18. Jahrhundert.

Czasopismo: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission

Rocznik: 2004

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 65-77 (pol.), 215-229 (niem.)

Punktacja MNiSW: 1.000


111/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Polacka Krystyna.

Tytuł oryginału: Przez wieki : podręcznik do historii dla klasy II gimnazjum

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydaw. Marek Rożak : 2003

Opis fizyczny: 246 s.


112/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Geneza i rozwój Orderu Orła Białego w czasach saskich.

Tytuł całości: Między Zachodem a Wschodem, studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego. T. 2 / pod red. Jarosława Dumanowskiego [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2003

Opis fizyczny: S. 519-529

Punktacja MNiSW: 2.000


113/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: La bibliothèque des frères Zaluski à Varsovie, collection des livres d'un magnat ou première acadèmie des science polonaise?

Tytuł całości: Stanislas et son Acadèmie / colloque du 250 anniversaire, 17-19 septembre 2001 / pod red. J.C. Bonnefont

Adres wydawniczy: Nancy, Presses Universitaires de Nancy : 2003

Opis fizyczny: S. 325-331

Punktacja MNiSW: 3.000


114/170


Autorzy: Dumanowski Jarosław, Dybaś Bogusław, Mikulski Krzysztof, Porazinski Jarosław, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Między Zachodem a Wschodem : studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego. T. 2 / pod red. Jarosława Dumanowskiego [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2003

Opis fizyczny: 663 s.

Uwagi: Tekst częśc. niem., ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


115/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 29 Olimpiady Historycznej 2002/2003.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 46 nr 5

Opis fizyczny: S. 309-310


116/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: "Pan Podstoli" i Pan Cześnik : dydaktyczny wzorzec a rzeczywistość oświeconego sarmaty.

Tytuł całości: Między barokiem a oświeceniem, sarmacki konterfekt : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego : 2002

Opis fizyczny: S. 25-30

Seria: (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ;nr 218)

Punktacja MNiSW: 2.000


117/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Mieszczanin szlachcicem : o mieszczańskich sylwach pogranicza kulturowego w XVIII stuleciu.

Tytuł całości: Między Zachodem a Wschodem, studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej / pod red. Jacka Staszewskiego, Krzysztofa Mikulskiego i Jarosława Dumanowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2002

Opis fizyczny: S. 215-220

Seria: (Między Zachodem a Wschodem)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 2.000


118/170


Autorzy: Chorążyczewski Waldemar, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Pamięć domu Komierowskich : studium z dziejów rodu szlacheckiego w XVIII. wieku

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 162 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 141-145

Punktacja MNiSW: 16.000


119/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Kolokwium z okazji 250 rocznicy założenia Akademii Stanisława Leszczyńskiego, Nancy, 17-19 września 2001 roku (Colloque des 250 ans de l'Académie de Stanislas).

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2002

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 225-228


120/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Globalizacja w epoce nowożytnej : z rozważań nad kulturą uniwersalną i kulturą narodową

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2002

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 143-155, Streszcz. ang.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


121/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė vidaus karo išvakarėse : didikų grupuočių kova 1690-1697 m. / Gintautas Sliesoriunas. Vilnius 2000.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2002

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 192-195

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


122/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z przebiegu XXVIII Olimpiady Historycznej 2001/2002.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 45 nr 3

Opis fizyczny: S. 187-190


123/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Politik und Mäzenautentum : Einstellungen und Verhaltensweisen der polnische Bischöfe angesichts der kulturellen und politischen Wandlungen unter August dem Starken und August III.

Czasopismo: Zeitschrift für historische Forschung

Rocznik: 2002

Szczegóły: Bd. 29

Opis fizyczny: S. 323-343

Punktacja MNiSW: 1.000


124/170


Autorzy: Dumanowski Jarosław, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Molier i Racine na Kujawach : program pijarskiego teatru w Radziejowie z 1765 r.

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 155-166

Punktacja MNiSW: 1.000


125/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: W poszukiwaniu syntezy Kujaw : region, regiony, centra i pogranicza kujawskie.

Tytuł całości: Dwie części Kujaw, związki i podziały w dziejach regionu : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 18-19 września 2000 roku / red. Dariusz Karczewski, Mirosław Krajewski i Stanisław Roszak.

Adres wydawniczy: Włocławek, WSH-E, PTH - Oddział : 2001

Opis fizyczny: S. 9-17

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 2.000


126/170


Autorzy: Karczewski Dariusz, Krajewski Mirosław, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Dwie części Kujaw : związki i podziały w dziejach regionu : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 18-19 września 2000 roku / pod red. Dariusza Karczewskiego, Mirosława Krajewskiego i Stanisława Roszaka

Adres wydawniczy: Włocławek, WSH-E, PTH - Oddział : 2001

Opis fizyczny: 164, [1] s.

Punktacja MNiSW: 5.000


127/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Europejska peregrynacja Franciszka Rzewuskiego z lat 1746-1748 w świetle listów do matki.

Tytuł całości: Z badań nad historią, oświatą i kulturą, studia ofiarowane Ryszardowi W. Wołoszyńskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą piątą pracy naukowej / pod red. Jerzego Kukulskiego.

Adres wydawniczy: Piotrków Trybunalski, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie : 2001

Opis fizyczny: S. 411-420

Punktacja MNiSW: 2.000


128/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: "Settecento" czy "Illuminismo" : dylematy oświeceniowe w świetle najnowszych badań włoskich.

Czasopismo: Wiek Oświecenia

Rocznik: 2001

Szczegóły: T. 17

Opis fizyczny: S. 33-46, streszcz. fr.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


129/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Dumanowski Jarosław, Musiał Danuta, Polacka Krystyna.

Tytuł oryginału: Historia i społeczeństwo : podręcznik dla klasy V.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo M. Rożak : 2000

Opis fizyczny: 117 s., il., mapy

Uwagi: Bibliogr. s. 120


130/170


Autorzy: Polacka Krystyna, Przybyliński Maciej, Roszak Stanisław, Wendt Jan.

Tytuł oryginału: Historia : podręcznik dla klasy II gimnazjum / Krystyna Polacka [et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo M. Rożak : 2000

Opis fizyczny: 246, [2] s., il. kolor.


131/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Tradycja i reforma w działalności misjonarzy na kresach w czasach saskich.

Tytuł całości: Między barokiem a oświeceniem, obyczaje czasów saskich : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego : 2000

Opis fizyczny: S. 202-207

Seria: (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ;nr 187)

Punktacja MNiSW: 2.000


132/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Mączyński Andrzej (1697-1771), jezuita, rektor kolegium toruńskiego.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 171

Uwagi: a


133/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Majewski Michał (1729 - ok. 1813), jezuita, profesor toruńskiego kolegium.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 168

Uwagi: a


134/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: L'eta dei Lumi : saggi sulla cultura settecentesca. Bologna 1998.

Czasopismo: Kwartalnik Historyczny

Rocznik: 2000

Szczegóły: R. 107 nr 1

Opis fizyczny: S. 95-96

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


135/170


Autorzy: Musiał Danuta, Polacka Krystyna, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Historia. Podręcznik dla klasy I gimnazjum.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydaw. Marek Rożak : 1999

Opis fizyczny: 247 s., il., mapy


136/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Musiał Danuta, Polacka Krystyna.

Tytuł oryginału: Historia : zeszyt ćwiczeń dla klasy I gimnazjum.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo M. Rożak : 1999

Opis fizyczny: 95 s., il., wykr.


137/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Polacka Krystyna.

Tytuł oryginału: Historia : podręcznik historii dla klasy VI.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo M. Rożak : 1999

Opis fizyczny: 135 s., il.


138/170


Autorzy: Polacka Krystyna, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Historia : zeszyt ćwiczeń dla klasy VI.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo M. Rożak : 1999

Opis fizyczny: 95 s.

Uwagi: a


139/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Musiał Danuta, Polacka Krystyna.

Tytuł oryginału: Podręcznik historii dla klasy I gimnazjum.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo M. Rożak : 1999

Opis fizyczny: 175 s.


140/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Polacka Krystyna.

Tytuł oryginału: Przewodnik metodyczny do nauczania historii w klasie VI.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo M. Rożak : 1999

Uwagi: a


141/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Musiał Danuta, Polacka Krystyna.

Tytuł oryginału: Przewodnik metodyczny do nauczania historii w klasie I gimnazjum.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo M. Rożak : 1999

Opis fizyczny: 35 s.


142/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Entre le Sarmatisme et le siècle des lumières. Le milieu Varsovien dans la culture polonaise au coeur du XVIII siècle.

Tytuł całości: La recherche dix-hiutièmiste, raisonuniverselle et culture nationale au siècle des lumières / ed. par David A. Bell, Ludmila Pimenova et Stèphane Pujol.

Adres wydawniczy: Paris, Honoré Champion Éditeur : 1999

Opis fizyczny: S.71-80

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


143/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Teoria i praktyka w działalności edukacyjnej Augusta Sułkowskiego.

Tytuł całości: Sułkowscy, życie i dzieło : materiały z sesji naukowej "Sułkowscy - życie i dzieło", Zamek w Rydzynie, 23-26 września 1998 / pod red. Zdzisława Molińskiego.

Adres wydawniczy: Rydzyna, Zamek SIMP : 1999

Opis fizyczny: S. 77-84, il.

Punktacja MNiSW: 2.000


144/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Peterburgskaâ Akademiâ Nauk i russko-nemeckie naučnye svâzi v poslednej treti XVIII veka / V. I. Osipov. Sankt-Peterburg 1995.

Czasopismo: Kwartalnik Historyczny

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 105 nr 4

Opis fizyczny: S. 150-153

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


145/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Dybaś Bogusław.

Tytuł oryginału: Göttingen - Toruń im Mittelalter bis zur Neuzeit.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 201-205

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


146/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Metryka uczniów Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego / wyd. Zenon Hubert Nowak, Janusz Tandecki. Toruń 1997-1998.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 197-200

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


147/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Wokół sporów o przełom oświeceniowy w czasach saskich.

Tytuł całości: Polska - Saksonia w czasach unii (1697-1763), próba nowego spojrzenia / pod red. Kazimierza Bartkiewicza.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Lubuskie Towarzystwo Naukowe : 1998

Opis fizyczny: S. 213-221

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 2.000


148/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Między Barokiem a Oświeceniem : rozważania na marginesie konferencji "Raison universelle et culture nationale au Siècle des Lumières".

Czasopismo: Barok

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 5 nr 1

Opis fizyczny: S. 203-213, streszcz. niem.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


149/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Warszawscy erudyci czasów Augusta III : ludzie, instytucje, poglądy.

Czasopismo: Rocznik Warszawski

Rocznik: 1998, 1999

Szczegóły: R. 28

Opis fizyczny: S. 33-40

Punktacja MNiSW: 1.000


150/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Warszawskie środowisko naukowe i literackie w XVIII w.

Czasopismo: Wiek Oświecenia

Rocznik: 1998

Szczegóły: T. 14

Opis fizyczny: S. 31-49, Streszcz. fr.

Punktacja MNiSW: 6.000


151/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Toruńskie kolegium jezuickie wobec przemian życia umysłowego połowy XVIII w.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1998

Szczegóły: T. 63 z. 1

Opis fizyczny: S. 81-91

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


152/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Rola sanktuarium markowickiego w rozwoju kultu maryjnego na Kujawach w XVII i XVIII wieku.

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 1998

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 77-85, 1 mapa

Punktacja MNiSW: 1.000


153/170


Autorzy: Chorążyczewski Waldemar, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Komierowski Józef Antoni herbu Pomian (1720-1813), cześnik inowrocławski, pisarz

Tytuł całości: Inowrocławski słownik biograficzny. Z. 3 / pod red. Edmunda Mikołajczaka.

Adres wydawniczy: Inowrocław, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział : 1997

Opis fizyczny: S. 38


154/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Zieliński Gustaw (1809-1881), poeta, powstaniec.

Tytuł całości: Inowrocławski słownik biograficzny. Z. 3 / pod red. Edmunda Mikołajczaka.

Adres wydawniczy: Inowrocław, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział : 1997

Opis fizyczny: S. 110-111, 1 il.


155/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Geografia kultury Rzeczypospolitej u schyłku XVII wieku.

Tytuł całości: Między barokiem a oświeceniem, apogeum sarmatyzmu : kultura polska drugiej połowy XVII wieku : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych : 1997

Opis fizyczny: S. 71-77

Seria: (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ;nr 167)

Punktacja MNiSW: 2.000


156/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Środowisko intelektualne i artystyczne Warszawy w połowie XVIII wieku.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 1997

Opis fizyczny: 182 s.

Punktacja MNiSW: 16.000


157/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Nadzieja i zwątpienie : ostatnie lata Józefa Andrzeja Załuskiego na zesłaniu w Kałudze.

Czasopismo: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 4 (143)

Opis fizyczny: S. 8-10

Punktacja MNiSW: 1.000


158/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Sąd nad postacią Aleksandra Wielopolskiego : konspekt lekcji dla klasy VII.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 1997

Szczegóły: R. 40 nr 3

Opis fizyczny: S. 175-176, tab.


159/170


Autorzy: Chorążyczewski Waldemar, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Komierowscy na Kujawach : z dziejów awansu rodziny szlacheckiej w XVIII wieku.

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 139-154, tabl.

Punktacja MNiSW: 1.000


160/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Czynniki stabilizacjii i entropii środowiska intelektualnego Warszawy w czasach Augusta III.

Tytuł całości: Między barokiem a oświeceniem, nowe spojrzenie na czasy saskie : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka.

Adres wydawniczy: Olsztyn, OBN im. Wojciecha Kętrzyńskiego : 1996

Opis fizyczny: S. 189-194

Seria: (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ;nr 147)

Punktacja MNiSW: 2.000


161/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Korespondencja elit Polski stanisławowskiej : analiza wybranych kręgów politycznych / Wojciech Jurkiewicz. Bydgoszcz 1992.

Czasopismo: Acta Poloniae Historica

Rocznik: 1996

Szczegóły: Vol. 73

Opis fizyczny: S. 170-172

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


162/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Bogactwo pogranicza. Uwagi o książce Anatolija Makarowa Switło ukrainskogo Baroko.

Czasopismo: Barok : historia, literatura, sztuka

Rocznik: 1996, 1997

Szczegóły: R. 3 nr 2

Opis fizyczny: S. 225-231

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


163/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Kadra kolegium jezuickiego w Toruniu w świetle katalogów z lat 1758 i 1764.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 133-138, tab.

Punktacja MNiSW: 1.000


164/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Uwagi o ciągłości kultury sarmackiej w środowisku warszawskim w czasach Augusta II.

Tytuł całości: Barok, sarmatyzm, Psalmodia, materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Nowożytnej, Toruń, 22-23 września 1993 / pod red. Kazimierza Maliszewskiego i Krzysztofa Obremskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 113-120

Punktacja MNiSW: 2.000


165/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Akt fundacyjny dla klasztoru karmelitów trzewiczkowych w Markowicach z r. 1642.

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 1995

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 85-90

Punktacja MNiSW: 1.000


166/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Współpraca kulturalna Inowrocławia i Lwowa.

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 1995

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 157-159


167/170


Autorzy: Roszak Stanisław, Mikołajczak Edmund.

Tytuł oryginału: Stulecie założenia "Dziennika Kujawskiego"

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 1994

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 143-146


168/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Stanisław Kościeszka Kosmowski i jego "opus vitae"

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 1994

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 133-136


169/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Spór "oświeconych sarmatów" o ponowne otwarcie Biblioteki Publicznej w świetle korespondencji z 1747 roku.

Tytuł całości: Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem, studia z dziejów nowożytnej Polski i Europy : ku czci profesora Jacka Staszewskiego / [kom. red. Kazimierz Wajda et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: S. 155-162

Punktacja MNiSW: 2.000


170/170


Autorzy: Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Przełom czy kontynuacja? Elementy sarmackie i oświeceniowe w życiu kulturalnym Warszawy w połowie XVIII wieku.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia

Rocznik: 1993

Szczegóły: Z. 28

Opis fizyczny: S. 161-173, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 1.000