Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK - Instytut Historii i Archiwistyki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr hab. Robert Degendr hab. Robert Degen
adiunkt
Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C 2.20
tel.: +48-56-611-2382
e-mail: rdegen@umk.pl
www: http://www.home.umk.pl/~rdegen

Zainteresowania:
- archiwistyka, szczególnie teoria archiwalna,
- selekcja archiwalna,
- zarządzanie dokumentacją,
- historia polskich archiwów,
- historia Polski w XX w.

Linki:


Terminy konsultacji:
- wtorek, godz. 11.15-13.15

UWAGA
W kończącym się roku akademickim zmuszony jestem zmienić terminy i godziny dyżurów. Mogę spotkać z Państwem trzykrotnie:

- 10 IX od godz. 13.30 (godzina zmieniona ze względu na posiedzenie Rady Wydziału NH),
- 16 IX od godz. 9.00 (dyżur dodatkowy),
- 17 IX od godz. 8.00 (godzina zmieniona ze względu na wyjazd na PZHP w Lublinie).

Bardzo proszę, by wszyscy z Państwa, który muszą przesłać mi prace pisemne, wywiązali się ze zobowiązania do 13 IX. W następnym tygodniu, od 17 do 20 IX, będę uczestniczył w zjeździe historyków polskich i nie uda mi się sprawdzić prac nadesłanych po 13 IX.


Bibliografia