Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr hab. Robert Degen, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.2.20, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2382
e-mail: rdegen@umk.pl
www: http://www.home.umk.pl/~rdegen
ORCID: 0000-0003-3467-9341

Zainteresowania:
- archiwistyka, szczególnie teoria archiwalna,
- selekcja archiwalna,
- zarządzanie dokumentacją,
- historia polskich archiwów,
- historia Polski w XX w.

Linki:Terminy konsultacji:
wtorek od 11.15 do 13.15,

za wyjątkiem dni z posiedzeniami Rady Dyscypliny Historia, kiedy dyżur będę rozpoczynać o 13.15.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy