Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

mgr Adam Wróblewski
asystent
Katedra Historii Starożytnej i Bizancjum, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.16
tel.: +48-56-611-2367
e-mail: sparrow@umk.pl

Terminy konsultacji:
środa, 13.00-15.00

Bibliografia