Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr hab. Wioletta Zielecka-Mikołajczyk
adiunkt
Katedra Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.05, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2365
e-mail: zielecka@umk.pl
www: https://www.wnh.umk.pl/wydzial/pracownicy/?id=5967160
ORCID: 0000-0001-6100-0563

Terminy konsultacji:
Dyżur w semestrze zimowym:
Środa: 9:45-11:30
CH, pok. C 1.05.

My office hours are held on Wednesdays from 9:30 to 11.15 in room C. 1.05.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy