Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

prof. dr hab. Danuta Musiał
profesor
Katedra Historii Starożytnej i Bizancjum, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.27, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3722
e-mail: dmusial@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0707-6799

Terminy konsultacji:
konsultacje w semestrze zimowym 2022/23 we wtorki 11.00 - 13.00.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy