Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK - Instytut Historii i Archiwistyki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

prof. dr hab. Roman Czaja

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/231

Autor: Czaja Roman, Noga Zdzisław, Opll Ferdinand, Scheutz Martin
Tytuł: Political functions of urban spaces and town types through the ages : making use of the historic towns atlases in Europe / ed.: Roman Czaja, Zdzisław Noga, Ferdinand Opll, Martin Scheutz
Tytuł równoległy: Politische funktionen Städtischer Räume und Städtetypen im zeitlichen Wandel : nutzung der historischen Städteatlanten in Europa.
Opis wydawn.: Cracow ; Toruń ; Vienna : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego : Towarzystwo Naukowe w Toruniu : Böhlau Verlag, 2019
Opis fiz.: 538 s., il.
ISBN: 978-83-65127-44-0
ISBN: 978-3-205-20902-7
Język: ENG, GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/231

Autor: Kozieł Zenon, Golba Radosław, Pilarska Agnieszka, Czaja Roman
Tytuł: Poznawcza oraz edukacyjna rola Atlasu Historycznego Miast Polskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Generalizacja map w technologii cyfrowej : XLII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Kraków, 17-18.09.2019 roku : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Marek Baranowski, Jerzy Ostrowski].
Opis wydawn.: Kraków : Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego : Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej : Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności, 2019
Opis fiz.: S. 13-14
ISBN: 978-83-954960-0-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

3/231

Autor: Czaja Roman, Noga Zdzisław, Opll Ferdinand, Scheutz Martin
Tytuł: Wege eines Vergleiches innerhalb der europäischen Stadtgeschichte : zur Einleitung.
Tytuł równoległy: Ways of a comparison in European urban history : an introduction.
Tytuł wydawn. zbior.: Political functions of urban spaces and town types through the ages : making use of the historic towns atlases in Europe = Politische funktionen Städtischer Räume und Städtetypen im zeitlichen Wandel : nutzung der historischen Städteatlanten in Europa / ed.: Roman Czaja, Zdzisław Noga, Ferdinand Opll, Martin Scheutz.
Opis wydawn.: Cracow ; Toruń ; Vienna : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego : Towarzystwo Naukowe w Toruniu : Böhlau Verlag, 2019
Opis fiz.: S. 7-33
ISBN: 978-83-65127-44-0
ISBN: 978-3-205-20902-7
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

4/231

Autor: Czaja Roman, Tandecki Janusz
Tytuł: Rechtsverkehr zwischen dem Ordensland und Magdeburg in den Auseinandersetzungen zwischen den polnischen Städten und dem Deutschen Orden in den ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Tytuł wydawn. zbior.: Reisen, Wahrnehmen, Kommunizieren im deutsch-polnischen Kontext in der Frühen Neuzeit : Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Włodzimierz Zientara / hrsg. von Joanna Kodzik und Anna Mikołajewska.
Opis wydawn.: Bremen : Edition Lumière, 2019
Opis fiz.: S. 29-38
Seria: Presse und Geschichte : neue Beiträge ; Bd. 115
ISBN: 978-3-943245-80-6
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

5/231

Autor: Kozieł Zenon, Golba Radosław, Pilarska Agnieszka, Czaja Roman
Tytuł: Historic atlases of Polish towns : status at the end of 2018.
Czasopismo: Abstr. ICA, Vol. 1
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: Art. no. 186 S. 1
Uwaga: 29th International Cartographic Conference (ICC 2019) 15-20 July 2019, Tokyo, Japan / ed. H. Fujita.
Pełny tytuł czasop.: Abstracts of the ICA
; eISSN: 2570-2106
DOI: 10.5194/ica-abs-1-186-2019
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

6/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Quarters in the municipal authority system in late medieval Prussian towns.
Czasopismo: Acta Pol. Hist., Vol. 119
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 175-189
Pełny tytuł czasop.: Acta Poloniae Historica
ISSN: 0001-6829 ; eISSN: 2450-8462
DOI: 10.12775/APH.2019.119.10
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 70.000

7/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Obraz miasta epoki przedprzemysłowej we współczesnych badaniach historycznych.
Tytuł równoległy: The representation of the city of the pre-industrial era in contemporary historical research.
Tytuł równoległy: Das Bild der Stadt in vorindustrieller Zeit in der modernen Geschichtsforschung.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 84 z. 1
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 67-84, streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
DOI: 10.15762/ZH.2019.03
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 40.000

8/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Economic, social and political aspects of the trade of the Teutonic Order in Prussia.
Tytuł wydawn. zbior.: Communicating the Middle Ages : essays in honour of Sophia Menache / ed. by Iris Shagrir, Benjamin Z. Kedar, Michel Balard.
Opis wydawn.: London ; New York : Routledge, 2018
Opis fiz.: S. 64-75, tab.
Seria: Crusades - Subsidia
ISBN: 978-1-138-06819-3 ; eISBN: 978-1-315-15821-1
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 75.000

9/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: The social disciplining in the towns of the Baltic zone from the 14th to the 16th century.
Tytuł wydawn. zbior.: Exclusión y disciplina social en la ciudad medieval europea / eds.: Jesús Ángel Solórzano Telechea, Jelle Haemers y Roman Czaja.
Opis wydawn.: Logroño : Instituto de Estudios Riojanos, 2018
Opis fiz.: S. 251-264
Seria: Ciencias Históricas ; 39
ISBN: 978-84-9960-121-2
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

10/231

Autor: Golba Radosław, Pilarska Agnieszka, Kozieł Zenon, Czaja Roman
Tytuł: Wstępne wyniki prac realizowanych w ramach projektu Atlas Historyczny Miast Polskich - Toruń II.
Tytuł wydawn. zbior.: Funkcjonalność a estetyka map : XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 roku : streszczenia referatów i posterów.
Opis wydawn.: Gdańsk : Uniwersytet Gdański. Katedra Limnologii, 2018
Opis fiz.: S. 11
ISBN: 978-83-931734-3-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

11/231

Autor: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Czaja Roman
Tytuł: Piękno i funkcjonalność dawnych map na przykładzie wybranych tomów "Atlasu historycznego miast polskich".
Tytuł wydawn. zbior.: Funkcjonalność a estetyka map : XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 roku : streszczenia referatów i posterów.
Opis wydawn.: Gdańsk : Uniwersytet Gdański. Katedra Limnologii, 2018
Opis fiz.: S. 40
ISBN: 978-83-931734-3-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

12/231

Autor: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Czaja Roman
Tytuł: Międzynarodowe podejścia w tworzeniu cyfrowych wersji atlasu historycznego miast.
Tytuł wydawn. zbior.: Funkcjonalność a estetyka map : XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 roku : streszczenia referatów i posterów.
Opis wydawn.: Gdańsk : Uniwersytet Gdański. Katedra Limnologii, 2018
Opis fiz.: S. 23-24
ISBN: 978-83-931734-3-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

13/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Die Selbstdarstellung der Stadtgemeinden in Preussen (13.-16. Jahrhundert).
Tytuł wydawn. zbior.: Kommunale Selbstinszenierung : städtische Konstellationen zwischen Mittelalter und Neuzeit / Hrsg.: Martina Stercken, Christian Hesse.
Opis wydawn.: Zürich : Chronos Verlag, 2018
Opis fiz.: S. 37-52
Seria: Medienwandel, Medienwechsel, Medienwissen ; Bd. 40
ISBN: 978-3-0340-1435-9
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

14/231

Autor: Solórzano Telechea Jesús Ángel, Haemers Jelle, Czaja Roman
Tytuł: Exclusión y disciplina social en la ciudad medieval europea / eds.: Jesús Ángel Solórzano Telechea, Jelle Haemers y Roman Czaja.
Opis wydawn.: Logroño : Instituto de Estudios Riojanos, 2018
Opis fiz.: 386 s., il.
Seria: Ciencias Históricas ; 39
ISBN: 978-84-9960-121-2
Język: SPA, ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

15/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Polen und Preussen im hansischen Handel an der Schwelle des Mittelaters und der frühen Neuzeit.
Tytuł wydawn. zbior.: Schätze der Welt aus Landeshistorischer Perspektive : Festschrift zum 65. Geburtstag von Wolfgang Wüst / hrsg. von Sabine Wüst.
Opis wydawn.: Sankt Ottilien : EOS Verlag, 2018
Opis fiz.: S. 265-272
ISBN: 978-3-8306-7890-8
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

16/231

Autor: Okoń Emanuel, Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka
Tytuł: Kujawy. Z. 3: Fordon / oprac. hist. Emanuel Okoń przy współpr. Romana Czai ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: Teka (47 s., [18] k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 2
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: Czaja R.: 100]
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 978-83-231-3550-0
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 80.000

17/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Städtische Gemeinden im mittelalterlichen Preussen und Livland : zwischen Ratsherrschaft und bürgerlicher Partizipation.
Tytuł równoległy: Gminy miejskie w średniowiecznych Prusach i Inflantach : pomiędzy władzą rady a uczestnictwem mieszczan.
Czasopismo: Ann. UMCS Sect. F, Vol. 72
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 121-135, streszcz. ang., pol.
Pełny tytuł czasop.: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia
ISSN: 0239-4251 ; eISSN: 2083-361X
DOI: 10.17951/f.2017.72.121
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

18/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Grupa rządząca Starego Miasta Elbląga w okresie wojny trzynastoletniej.
Tytuł równoległy: The governing class of the Old Town of Elbląg during the Thirteen Years' War.
Czasopismo: Rocz. Elbl., T. 28
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 25-35, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Elbląski
ISSN: 0485-3059
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

19/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Historical Atlas of Polish Towns : between source edition and the cartographic presentation of research of the history towns.
Czasopismo: Stud. Geohist., Nr 6
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 80-89, il.
Pełny tytuł czasop.: Studia Geohistorica
ISSN: 2300-2875
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

20/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Rada i gmina w Królewcu na początku XVI wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Cum gratia et amicitia : studia z dziejów osadnictwa dedykowane pani profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej / pod red. Dagmary Adamskiej, Krystiana Chrzana i Aleksandry Pankiewicz.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : Uniwersytet Wrocławski, 2017
Opis fiz.: S. 301-311
ISBN: 978-83-948237-7-1
ISBN: 978-83-61416-18-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

21/231

Autor: Czaja Roman, Golba Radosław
Tytuł: Strasse, Haus und Parzelle auf den Stadtansichten und Karten von Elbing im 16.-18. Jahrhundert.
Tytuł równoległy: Street, house and parcel in pictures and on maps of Elbląg in the 16th-18th century.
Czasopismo: Doc. Prag., Vol. 36
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 445-457, il.; streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: Od veduty k fotografii : inscenování města v jeho historii : stati a rozšířené příspěvky z 34. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 6. a 8. října 2015 v Clam-Gallasově paláci v Praze = From veduta to photography : the staging of the city and its history : articles and expanded papers from the 34th scientific conference [...] / ed. by Olga Fejtová [et al.].
Pełny tytuł czasop.: Documenta Pragensia
ISBN: 978-80-86852-79-9
ISBN: 978-80-88013-73-0
ISSN: 0231-7443
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

22/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Polen am Ausgang des Mittelalters : zwischen der dynastischen Politik der Jagiellonen und den Machtansprüchen des Adels.
Czasopismo: Jahrb. Wiss. Zentrums Poln. Akad. Wiss. Wien, Bd. 8
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 59-74
Pełny tytuł czasop.: Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien
ISBN: 978-3-9503652-9-0
ISSN: 2520-5714
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

23/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Le origini del Baliato di Bolzano nel Quadro del primo sviluppo dell' Ordine Teutonico (1200-1270) / Francesco Filotico. Galatina 2015.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 22
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 347-349
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
DOI: 10.12775/OM.2017.016
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.250

24/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Strassen im Fluss: Schiffahrt, Flussnutzung und der lange Wandel der Verkehrsinfrastruktur in der Mark Brandenburg und der Niederlausitz vom 13. bis zum 16. Jahrhundert / Sascha Bütow. Berlin 2014.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 82 z. 1
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 155-158
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
DOI: 10.15762/ZH.2017.10
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.750

25/231

Autor: Czaja Roman, Tandecki Janusz
Tytuł: Konflikt karczmarza z Myszewa z radą Starego Miasta Elbląga : przyczynek do autonomii prawno-ustrojowej miast w Prusach na początku XV wieku.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 82 z. 2
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 201-226, streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
DOI: 10.15762/ZH.2017.28
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

26/231

Autor: Czaja Roman, Golba Radosław
Tytuł: Städtatlanten und GIS : die Edition der Katasterkarte der Stadt Thorn.
Tytuł wydawn. zbior.: Die Geschichte im Bild : Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015 / hrsg. von Helmut Flachenecker, Krzysztof Kopiński und Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2016
Opis fiz.: S. 49-66, il.
Seria: Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition ; 8
ISBN: 978-83-65127-09-9
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

27/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Führungsgruppen der mittelalterlichen Städte in der polnischen Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts.
Tytuł wydawn. zbior.: Krakau - Nürnberg - Prag : die Eliten der Städte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit : Herkunft, Nationalität, Mobilität, Mentalität = Kraków - Norymberga - Praga : elity miast w średniowieczu i epoce nowożytnej : pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność = Krakov - Norimberk - Praha : elity měst ve středověku a raném novověku : původ, národnost, mobilita, mentalita / hrsg. von Michael Diefenbacher, Olga Fejtová und Zdzisław Noga.
Opis wydawn.: Praha : Archiv Hlavního Města Prahy : Scriptorium, 2016
Opis fiz.: S. 31-45, streszcz. ang.
Seria: Documenta Pragensia. Monographia. Cracovia - Norimberga - Praga ; vol. 33/1
ISBN: 978-80-86852-68-3
ISBN: 978-80-88013-25-9
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

28/231

Autor: Czaja Roman, Marynowska Anna
Tytuł: Foreign merchants and skippers in Gdansk (Danzig) in the fourteenth and fifteenth centuries.
Tytuł wydawn. zbior.: Las sociedades portuarias de la Europa Atlántica en la Edad Media / Port societies of Atlantic Europe in the Middle Ages / eds. Jesús Ángel Solórzano Telechea, Beatriz Arízaga Bolumburu, Michel Bochaca.
Opis wydawn.: Logroño : Instituto de Estudios Riojanos, 2016
Opis fiz.: S. 67-81, tab.
ISBN: 978-84-9960-100-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

29/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Residenzstädte in ostmitteleuropäischen Ländern zwischen kommunalen Ansprüchen und herrschaftlicher Präsenz.
Tytuł wydawn. zbior.: Residenzstädte der Vormoderne : Umrisse eines europäischen Phänomens : 1. Symposiums des Projekts "Residenzstädte im Alten Reich (1300-1800)" der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Kiel, 13.-16. September 2014 / hrsg. von Gerhard Fouquet, Jan Hirschbiegel, Sven Rabeler.
Opis wydawn.: Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, 2016
Opis fiz.: S. 187-205
Seria: Residenzenforschung. Neue Folge : Stadt und Hof ; Bd. 2
ISBN: 978-3-7995-4531-0
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

30/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Pomezański statut o miastach z 1510 roku : przyczynek do polityki miejskiej biskupów pruskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Stilo et animo : prace historyczne ofiarowane Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin / red. Maciej Dorna [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016
Opis fiz.: S. 453-463
ISBN: 978-83-65663-02-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

31/231

Autor: Czaja Roman, Kozieł Zenon
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 3: Mazury. Z. 3: Mrągowo / red. nauk. serii Roman Czaja; red. kartograficzna Zenon Kozieł.
Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 3: Masuria. Book 3: Mrągowo.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Uwaga: Seria wydawnicza.
ISBN: 978-83-231-3372-8
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

32/231

Autor: Czaja Roman, Kozieł Zenon
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 2: Kujawy. Z. 4: Włocławek / red. nauk. serii Roman Czaja; red. kartograficzna Zenon Kozieł.
Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 2: Kujavia. Book 4: Włocławek.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Uwaga: Seria wydawnicza.
ISBN: 978-83-231-3551-7
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

33/231

Autor: Czaja Roman, Kozieł Zenon
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 2: Kujawy. Z. 2: Koronowo / red. nauk. serii Roman Czaja; red. kartograficzna Zenon Kozieł.
Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 2: Kujavia. Book 2: Koronowo.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Uwaga: Seria wydawnicza.
ISBN: 978-83-231-3493-0
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

34/231

Autor: Gancewski Jan, Czaja Roman, Chwiałkowski Dariusz, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Noryśkiewicz Agnieszka M., Pilarska Agnieszka
Tytuł: Mazury. Z. 3: Mrągowo / oprac. hist. Jan Gancewski, Roman Czaja ; oprac. kartograficzne Dariusz Chwiałkowski, Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Agnieszka Pilarska.
Tytuł równoległy: Masuria. Book 3: Mrągowo.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: Teka (24 s., 12 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., tab., mapy
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 3
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 978-83-231-3372-8
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000

35/231

Autor: Czaja Roman, Marynowska Anna, Wąsik Tomasz, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka
Tytuł: Kujawy. Z. 4: Włocławek / oprac. hist. Roman Czaja, Anna Marynowska, Tomasz Wąsik ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.
Tytuł równoległy: Kujavia. Book 4: Włocławek.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: Teka (81 s., 22 k. tabl. luz.), il., tab., wykr., mapy
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 2
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 978-83-231-3551-7
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000

36/231

Autor: Okoń Emanuel, Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka
Tytuł: Kujawy. Z. 2: Koronowo / oprac. hist. Emanuel Okoń, Roman Czaja ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.
Tytuł równoległy: Kujavia. Book 2: Koronowo.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: Teka (76 s., 20 k. tabl. luz.), il., wykr., mapy
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 2
ISBN: 978-83-231-3493-0
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000

37/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 5: Małopolska. Z. 4: Bochnia / red. nauk. serii Roman Czaja.
Tytuł równoległy: Historical atlas of Polish towns. Vol. 5: Lesser Poland. Fasc. 4: Bochnia.
Opis wydawn.: Toruń ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Uniwersytet Pedagogiczny, 2016
Uwaga: Seria wydawnicza.
ISBN: 978-83-231-3649-1
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

38/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Regionalität und Transfergeschichte : Ritterordenskommenden der Templer und Johanniter im nordöstlichen Deutschland und in Polen / hrsg. v. Christian Gahlbeck, Heinz-Dieter Heimann, Dirk Schumann. Berlin 2014.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 21
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 233-236
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
DOI: 10.12775/OM.2016.013
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

39/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Władztwo rady i gmina w reprezentacji dużych miast pruskich w średniowieczu.
Czasopismo: Prz. Zach.pom., R. 60 z. 1
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 27-39, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Zachodniopomorski
ISSN: 0552-4245 ; eISSN: 2353-3021
DOI: 10.18276/pz.2016.1-01
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

40/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Znaczenie gospodarcze Grudziądza w średniowieczu.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 24
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 65-76, tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
ISSN: 0080-3464
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

41/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Antoni Czacharowski (1931-2015) : badacz dziejów Pomorza i miast.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 81 z. 1
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S 167-171
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
DOI: 10.15762/ZH.2016.07
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

42/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Porticoes in central-eastern and northern Europe (Poland, Czech Republic, Lithuania, Baltic States) from the 13th through the 18th century.
Tytuł wydawn. zbior.: I portici di Bologna nel contesto Europeo : Bologna's porticos in the European context / a cura di Francesca Bocchi e Rosa Smurra.
Opis wydawn.: Boligna : Luca Sossella, 2015
Opis fiz.: S. 259-264, il.; streszcz. wł.
ISBN: 978-88-97356-24-0
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

43/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Die Städte und der Deutsche Orden in der Neumark und in Preussen.
Tytuł wydawn. zbior.: Landesherr, Adel und Städte in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Neumark / Hrsg.: Klaus Neitmann.
Opis wydawn.: Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2015
Opis fiz.: S. 235-243
Seria: Bibliothek der Brandenburgischen und Preussischen Geschichte ; Bd. 14
ISBN: 978-3-8305-3029-9
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

44/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Polish town plans as expressions of political and economic power.
Tytuł wydawn. zbior.: Lords and towns in medieval Europe : the European historic towns atlas project / ed. by Anngret Simms and Howard B. Clarke.
Opis wydawn.: Farnham ; Burlington : Ashgate, 2015
Opis fiz.: S. 235-254, il.
ISBN: 978-0-7546-6354-6
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

45/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Statut o obronności Królewca z początku XVI wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Memoria viva : studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967-2014) / red. Grażyna Rutkowska i Antoni Gąsiorowski.
Opis wydawn.: Warszawa ; Poznań : Instytut Historii PAN, 2015
Opis fiz.: S. 728-735
ISBN: 978-83-63352-47-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

46/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Urban history research in Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Stadtgeschichte des Baltikums oder baltische Stadtgeschichte? Annäherungen an ein neues Forschungsfeld zur baltischen Geschichte / herausgegeben von Heidi Hein-Kircher und Ilgvars Misāns.
Opis wydawn.: Marburg : Verlag Herder-Institut, 2015
Opis fiz.: S. 43-59
Seria: Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung ; 33
ISBN: 978-3-87969-399-3
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

47/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Towns and urban space in the state of the Teutonic Order in Prussia.
Tytuł wydawn. zbior.: The Teutonic Order in Prussia and Livonia : the political and ecclesiastical structures 13th-16th c. / ed. by Roman Czaja and Andrzej Radzimiński.
Opis wydawn.: Toruń ; Köln [etc.] : Towarzystwo Naukowe w Toruniu : Böhlau Verlag, 2015
Opis fiz.: S. 79-107, il.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]
ISBN: 978-83-65127-11-2
ISBN: 978-3-412-50517-2
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

48/231

Autor: Czaja Roman, Nowak Zenon Hubert
Tytuł: An attempt to characterise the state of the Teutonic Knights in Prussia.
Tytuł wydawn. zbior.: The Teutonic Order in Prussia and Livonia : the political and ecclesiastical structures 13th-16th c. / ed. by Roman Czaja and Andrzej Radzimiński.
Opis wydawn.: Toruń ; Köln [etc.] : Towarzystwo Naukowe w Toruniu : Böhlau Verlag, 2015
Opis fiz.: S. 13-30, il.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]
ISBN: 978-83-65127-11-2
ISBN: 978-3-412-50517-2
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

49/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Livonian towns from the 13th to the 16th century.
Tytuł wydawn. zbior.: The Teutonic Order in Prussia and Livonia : the political and ecclesiastical structures 13th-16th c. / ed. by Roman Czaja and Andrzej Radzimiński.
Opis wydawn.: Toruń ; Köln [etc.] : Towarzystwo Naukowe w Toruniu : Böhlau Verlag, 2015
Opis fiz.: S. 225-252, il.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]
ISBN: 978-83-65127-11-2
ISBN: 978-3-412-50517-2
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

50/231

Autor: Czaja Roman, Kopiński Krzysztof
Tytuł: Piśmienność pragmatyczna - edytorstwo źródeł historycznych - archiwistyka : studia ofiarowane profesorowi Januszowi Tandeckiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin / pod red. Romana Czai i Krzysztofa Kopińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2015
Opis fiz.: 706 s., il.
ISBN: 978-83-65127-04-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

51/231

Autor: Czaja Roman, Radzimiński Andrzej
Tytuł: The Teutonic Order in Prussia and Livonia : the political and ecclesiastical structures 13th-16th c. / ed. by Roman Czaja and Andrzej Radzimiński.
Opis wydawn.: Toruń ; Köln [etc.] : Towarzystwo Naukowe w Toruniu : Böhlau Verlag, 2015
Opis fiz.: 422 s., il., tab.
ISBN: 978-83-65127-11-2
ISBN: 978-3-412-50517-2
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

52/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Die Handelsbücher des Hildebrand Veckinchusen : Kontobücher und übrige Manuale / hrsg. von Michail P. Lesnikov und Walter Stark. Schlussred. Albrecht Cordes. Köln [et al.] 2013.
Czasopismo: Mitt. Inst. Österr. Gesch.forsch., Bd. 123 Teilbd. 1
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 151-152
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung
ISSN: 0073-8484 ; eISSN: 2307-2903
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

53/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Jerusalem in the North : Denmark and the Baltic Crusades 1100-1522 / Anne Bysted, Carsten Selch Jensen, Kurt Villads Jensen, John H. Lind. Turnhout 2012.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 20
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 281-282
Uwaga: OMÓWIENIE.
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
DOI: 10.12775/OM.2015.013
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

54/231

Autor: Filbrandt-Czaja Anna, Czaja Roman, Kamiński Dariusz
Tytuł: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju miast w Prusach w średniowieczu.
Czasopismo: Pr. Mater. Muz. Archeol. Etnogr. Łódź Ser. Archeol., Nr 46
Opis wydawn.: 2013-2015 [2015]
Opis fiz.: S. 71-88, il.; streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: Materiały z VIII Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej "Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego", Łódź-Łęczyca, 22-25 września 2014 roku.
Pełny tytuł czasop.: Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna
ISBN: 978-83-61293-19-4
ISSN: 0458-1520
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

55/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Das Elbinger Kriegsbuch (1383-1409) : Rechnungen für städtische Aufgebote / bearb. von Dieter Heckmann unter Mitbearb. von Krzysztof Kwiatkowski. Köln-Weimar-Wien 2013.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 80 z. 4
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 103-105
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
DOI: 10.15762/ZH.2015.56
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

56/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Hanza : tradycja, znaczenie gospodarcze, struktura organizacyjna.
Tytuł wydawn. zbior.: Bałtyk w edukacji historycznej : studia i materiały / red. nauk.: Danuta Konieczka-Śliwińska, Małgorzata Machałek, Stanisław Roszak.
Opis wydawn.: Szczecin : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2014
Opis fiz.: S. 1-8, il.
Uwaga: Płyta DVD
ISBN: 978-83-64236-98-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

57/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Der Wandel des mittelalterluchen Zentrums in ostmitteleuropäischen Städten zwischen dm 13. und dem 19. Jahrhundert.
Tytuł wydawn. zbior.: Cities and their spaces : concepts and their use in Europe / hrsg. von Michel Pauly und Martin Scheutz.
Opis wydawn.: Köln [etc.] : Böhlau Verlag, 2014
Opis fiz.: S. 123-137, il.; streszcz. ang.
Seria: Städteforschung : Veröffentlichungen des Instituts für Vergleichende Städtegeschichte in Münster. R. A: Darstellungen ; Bd. 88
ISBN: 978-3-412-22127-0
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

58/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Das soziale und wirtschaftliche Leben der preussischen Städte im Lichte der normativen Quellen.
Tytuł wydawn. zbior.: Gelebte Normen im urbanen Raum? Zur sozial- und kulturgeschichtlichen Interpretation rechtlicher Quellen in mitteleuropäischen Städten des Mittelalters (13. bis 16. Jahrhundert) / hrsg. von Hanno Brand, Sven Rabeler, Harm von Seggern.
Opis wydawn.: Hilversum : Uitgeverij Verloren BV, 2014
Opis fiz.: S. 15-27, tab.
Seria: Groninger Hanze Studies ; 5
ISBN: 978-9-0870-4096-3
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

59/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Städtische Läufer und Briefboten im Ostseeraum im Spätmittelalter.
Tytuł wydawn. zbior.: Hanse und Stadt : Akteure, Strukturen und Entwicklungen im regionalen und europäischen Raum : Festschrift für Rolf Hammel-Kiesow zum 65. Geburtstag / hrsg. von Michael Hundt und Jan Lokers.
Opis wydawn.: Lübeck : Schmidt-Römhild, 2014
Opis fiz.: S. 69-78
Seria: Einzelveröffentlichung des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde
ISBN: 978-3-7950-5219-5
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

60/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Social mobility as a paradigm of research on cities in central and east-central Europe in the late Middle Ages.
Tytuł wydawn. zbior.: Lo sguardo lungimirante delle capitali : saggi in onore di Francesca Bocchi = The far-sighted gaze of capital cities : essays in honour of Francesca Bocchi / a cura di Rosa Smurra, Hubert Houben, Manuela Ghizzoni.
Opis wydawn.: Roma : Viella, 2014
Opis fiz.: S. 249-259
ISBN: 978-88-6728-313-2
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

61/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Patriziat in den Hansestädten im Spätmittelalter : soziale Mobilität und Identität.
Tytuł wydawn. zbior.: Műveltség és társadalmi szerepek : arisztokraták Magyarországon és Európában = Learning, intellect and social roles : aristocrats in Hungary and Europe / szerkesztette: Bárány Attila [et al.].
Opis wydawn.: Debrecen : Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2014
Opis fiz.: S. 37-49
Seria: Speculum historiae Debreceniense ; 18
ISBN: 978-963-473-767-4
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

62/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 5: Małopolska. Z. 2: Sandomierz / red. nauk. serii Roman Czaja.
Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 5: Lesser Poland. Book 2: Sandomierz.
Opis wydawn.: Sandomierz ; Kraków : Towarzystwo Naukowe Sandomierskie : Wydawnictwo Antykwa, 2014
Uwaga: Seria wydawnicza.
ISBN: 978-83-60154-38-0
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

63/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Urzędy niższe i słudzy miejscy Starego Miasta Elbląga na początku XV w.
Tytuł wydawn. zbior.: Scientia nihil est quam veritatis imago : studia ofiarowane profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin / pod red. Anny Sochackiej i Pawła Jusiaka.
Opis wydawn.: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014
Opis fiz.: S. 248-263
ISBN: 978-83-7784-591-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

64/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 4: Śląsk. Z. 16: Ziębice / red. nauk. serii Roman Czaja.
Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 4: Silesia. Book 16: Ziębice.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Uwaga: Seria wydawnicza.
ISBN: 978-83-231-3298-1
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

65/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 3: Mazury. Z. 2: Ostróda / red. nauk. serii Roman Czaja.
Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 3: Masuria. Book 2: Ostróda.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Uwaga: Seria wydawnicza.
ISBN: 978-83-231-3371-1
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

66/231

Autor: Skowrońska Renata, Flachenecker Helmut, Czaja Roman, Roszak Stanisław, Tandecki Janusz
Tytuł: Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (15.-18. Jahrhundert) / hrsg. von Renata Skowrońska, Helmut Flachenecker, Roman Czaja, Stanisław Roszak, Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: 366 s.
Seria: Studienreihe der Polnischen Historischen Mission ; Bd. 1
ISBN: 978-83-231-3201-1
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

67/231

Autor: Kozieł Zenon, Golba Radosław, Czaja Roman
Tytuł: Historic town atlases of Poland : the progress up of today.
Tytuł wydawn. zbior.: 26th International Cartographic Conference, August 25-30, 2013, Dresden : proceedings / ed. by Manfred F. Buchroithner [et al.].
Opis wydawn.: Dresden : International Cartographic Association, 2013
Opis fiz.: S. 764 [1-2]
Uwaga: Dokument elektroniczny
ISBN: 978-1-907075-06-3
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

68/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Die Identität des Deutschen Ordens in Preussen.
Tytuł wydawn. zbior.: Cura animarum : Seelsorge im Deutschordensland Preussen / hrsg. von Stefan Samerski.
Opis wydawn.: Köln [etc.] : Böhlau Verlag, 2013
Opis fiz.: S. 44-57
Seria: Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands ; Bd. 45
ISBN: 978-3-412-21027-4
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

69/231

Autor: Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych : XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Lublin, 19-21 września 2013 r. : streszczenia referatów i komunikatów / [oprac. red. Paweł Cebrykow, Jerzy Ostrowski].
Opis wydawn.: Lublin : Kartpol S.C., 2013
Opis fiz.: S. 17
ISBN: 978-83-62664-25-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

70/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Średniowieczne miasto jako europejskie miejsce pamięci.
Tytuł wydawn. zbior.: Fundamenty średniowiecznej Europy / pod red. Żanety Sztylc [et al.].
Opis wydawn.: Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2013
Opis fiz.: S. 27-40
ISBN: 978-83-7823-359-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

71/231

Autor: Czaja Roman, Strzelecka Małgorzata, Wroniszewski Jan
Tytuł: Historia 1 : podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych : zakres rozszerzony. Cz. 2, Średniowiecze.
Opis wydawn.: Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2013
Opis fiz.: 344 s., il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

72/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Klaipėdos vieta Baltijos jūros prekyboje viduramžiais.
Tytuł wydawn. zbior.: Klaipėda Europos istorijos kontekstuose / ed. Vasilijus Safronovas.
Opis wydawn.: Klaipėda : Klaipėdos Universiteto Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas, 2013
Opis fiz.: S. 26-33, il.
ISBN: 978-9955-18-721-9
Język: LIT
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

73/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Organizacja władz miejskich i podstawy ustrojowe Chełmna w średniowieczu (do 1454 r.).
Tytuł wydawn. zbior.: Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XIII-XVIII w. / red. nauk. Mateusz Goliński, Krzysztof Mikulski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013
Opis fiz.: S. 7-21
Seria: Między Zachodem a Wschodem ; t. 6
ISBN: 978-83-7780-777-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

74/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Organizacja władz miasta Elbląga w średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XIII-XVIII w. / red. nauk. Mateusz Goliński, Krzysztof Mikulski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013
Opis fiz.: S. 54-77
Seria: Między Zachodem a Wschodem ; t. 6
ISBN: 978-83-7780-777-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

75/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Zu editorischen Problemen der Katasterkarte im "Historischen Atlas Polnischer Sädte".
Tytuł wydawn. zbior.: Städteatlanten : vier Jahrzehnte Atlasarbeit in Europa / hrsg. von Wilfried Ehbrecht.
Opis wydawn.: Köln [etc.] : Böhlau Verlag, 2013
Opis fiz.: S. 141-151, il.
ISBN: 978-3-412-20631-4
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

76/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: From the 1839 cadastre to the 1417 land book : about the metod of the reconstruction of the spatial structure of the Old Town of Elbląg in the Middle Ages.
Tytuł wydawn. zbior.: Städteatlanten : vier Jahrzehnte Atlasarbeit in Europa / hrsg. von Wilfried Ehbrecht.
Opis wydawn.: Köln [etc.] : Böhlau Verlag, 2013
Opis fiz.: S. 243-254, il.
ISBN: 978-3-412-20631-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

77/231

Autor: Czaja Roman, Radzimiński Andrzej
Tytuł: Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach : podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Romana Czai i Andrzeja Radzimińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: 573 s., tab., il.
Seria: Dzieje Zakonu Niemieckiego ; t. 2
ISBN: 978-83-231-3073-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

78/231

Autor: Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Lewandowska Izabela
Tytuł: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 7: Chojnice / oprac. hist. Roman Czaja ; oprac. kartogr. Radosław Golba, Zenon Kozieł, Izabela Lewandowska.
Tytuł równoległy: Royal Prussia and Ermland. Book 7: Chojnice.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: Teka (25 s., [16] k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 1
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 978-83-231-3298-1
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000

79/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 7: Chojnice / red. nauk. serii Roman Czaja.
Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 1: Royal Prussia and Ermland. Book 7: Chojnice.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Uwaga: Seria wydawnicza.
ISBN: 978-83-231-3298-1
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

80/231

Autor: Czaja Roman, Sarnowsky Jürgen, Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica. Vol. 18 / ed. in chief: Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky ; assistant ed.: Krzysztof Kwiatkowski.
Tytuł równoległy: Yearbook for the Study of the Military Orders.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: 316 s., il.
Język: GER, ENG
Praca afiliowana przez UMK

81/231

Autor: Czaja Roman, Nowak Zenon Hubert
Tytuł: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach : próba charakterystyki.
Tytuł wydawn. zbior.: Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach : podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Romana Czai i Andrzeja Radzimińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: S. 11-27, il.
Seria: Dzieje Zakonu Niemieckiego ; t. 2
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3073-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

82/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Miasta inflanckie XIII-XVI w.
Tytuł wydawn. zbior.: Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach : podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Romana Czai i Andrzeja Radzimińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: S. 215-240, il.
Seria: Dzieje Zakonu Niemieckiego ; t. 2
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3073-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

83/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Działalność gospodarcza.
Tytuł wydawn. zbior.: Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach : podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Romana Czai i Andrzeja Radzimińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: S. 525-543
Seria: Dzieje Zakonu Niemieckiego ; t. 2
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3073-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

84/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Miasta i przestrzeń miejska w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach.
Tytuł wydawn. zbior.: Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach : podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Romana Czai i Andrzeja Radzimińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: S.81-106, il.
Seria: Dzieje Zakonu Niemieckiego ; t. 2
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3073-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

85/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Die geldpolitischen Fragen und die wirtschaftliche Lage des Ordenslandes in Preussen im 14. und in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Czasopismo: Acta Class. Univ. Sci. Debr., T. 49
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 81-91
Pełny tytuł czasop.: Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis
ISSN: 0418-453X
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

86/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Zur sozialen Differenzierung in den Preussischen Hansestädten im Spätmittelalter.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 78 z. 4
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 5-18, streszcz. pol., ang.
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

87/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Die europäische Stadt.
Tytuł wydawn. zbior.: Europäische Erinnerungsorte. 2: Das Haus Europa / Hrsg.: Pim den Boer.
Opis wydawn.: München : Oldenbourg Verlag, 2012
Opis fiz.: S. 527-534
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

88/231

Autor: Czaja Roman, Strzelecka Małgorzata, Wroniszewski Jan
Tytuł: Historia 1. Cz. 1: strarożytność : podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych : zakres rozszerzony.
Opis wydawn.: Gdynia : Operon, 2012
Opis fiz.: 238, [1], il. kolor.
Uwaga: Tytuł na okładce: Ciekawi świata 1 : historia : podręcznik. Część 1 : zakres rozszerzony.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

89/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: The changes of the navigation and the maritime trade in the Baltic Sea in the late medieval period.
Tytuł wydawn. zbior.: Gentes de mar en la ciudad Atlántica Medieval / ed. Jesús Solórzano Telechea, Michel Bochaca, Amélia Aguiar Andrade.
Opis wydawn.: Logrono : Instituto de Estudios Riojanos, 2012
Opis fiz.: S. 235-248, il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

90/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Die Ritterbrüder des Deutschen Ordens und die städtische Gesellschaft in Preussen bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts.
Tytuł wydawn. zbior.: Herrschaft, Netzwerke, Brüder des deutschen Ordens in Mittelalter und Neuzeit : Vorträge der Tagung der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Marburg 2010 / hrsg. von Klaus Militzer.
Opis wydawn.: Weimar : Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, 2012
Opis fiz.: S. 119-132
Seria: Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens ; Bd. 12. Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ; Bd. 72
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

91/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Położenie gospodarcze państwa zakonnego na początku XV wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Narodziny Rzeczypospolitej : studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych. T. 1 / pod red. Waldemara Bukowskiego i Tomasza Jurka.
Opis wydawn.: Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2012
Opis fiz.: S. 551-565, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

92/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Santok i Drezdenko w sporze między Zakonem Krzyżackim w Prusach a Królestwem Polskim w XV wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Santok i Drzeń w konflikcie polsko-krzyżackim : w 600 rocznicę bitwy pod Grunwaldem : wydawnictwo pokonferencyjne 22 czerwca 2010 roku / [red. nacz. Wojciech Popek].
Opis wydawn.: Gorzów Wielkopolski : Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, 2012
Opis fiz.: S. 7-16
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

93/231

Autor: Czaja Roman, Mühle Eduard, Radzimiński Andrzej
Tytuł: Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter / hrsg. von Roman Czaja, Eduard Mühle, Andrzej Radzimiński.
Tytuł równoległy: Przezwyciężanie konfliktów i ustanawianie pokoju w średniowieczu.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2012
Opis fiz.: 430 s.
ISBN: 978-83-61487-92-0
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

94/231

Autor: Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka, Chwiałkowski Dariusz, Noryśkiewicz Agnieszka M.
Tytuł: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 6: Świecie / oprac. hist. Roman Czaja ; oprac. kartogr. Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska ; przy współpr. Dariusza Chwiałkowskiego, Agnieszki Noryśkiewicz.
Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 6: Schwetz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: Teka (20 s., 18 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 1
Uwaga: Tekst pol. i niem.
ISBN: 978-83-231-3036-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000

95/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 6: Świecie / red. nauk. serii Roman Czaja.
Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 1: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 6: Schwetz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Uwaga: Seria wydawnicza.
ISBN: 978-83-231-3036-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

96/231

Autor: Czaja Roman, Sarnowsky Jürgen, Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica. Vol. 17 / ed. in chief: Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky ; assistant ed.: Krzysztof Kwiatkowski.
Tytuł równoległy: Yearbook for the Study of the Military Orders.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: 226 s., il.
Język: GER, ENG
Praca afiliowana przez UMK

97/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Bitwa pod Grunwaldem i jej wpływ na sytuację polityczną w Europie na początku XV w.
Tytuł wydawn. zbior.: Wojna, pamięć, tożsamość : o bitwach i mitach bitewnych / pod red. Jan M. Piskorskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Bellona, 2012
Opis fiz.: S. 71-79, 165-169
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

98/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Przenoszenie listów między miastami hanzeatyckimi w strefie bałtyckiej w XIV-XV wieku.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 23
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 7-24, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

99/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie / Marek Słoń. Wrocław 2010.
Czasopismo: Rocz. Hist., R. 78
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 281-285
Pełny tytuł czasop.: Roczniki Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

100/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Czas wolny i rozrywka w Toruniu, Chełmnie, Grudziądzu, Brodnicy w XIV-XVI wieku / Krzysztof Mastykarz. Toruń 2010.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 77 z. 2
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 139-146
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

101/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Marian Biskup jako badacz zakonu krzyżackiego i jego państwa nad Bałtykiem.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 77 z. 4
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 75-85, streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

102/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Społeczna mobilność jako paradygmat badań nad patrycjatem i grupami kierowniczymi w średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku) : zbiór studiów / pod red. Zdzisława Nogi.
Opis wydawn.: Kraków : Wydawnictwo Antykwa, 2011
Opis fiz.: S. 9-21
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

103/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Pismo i przekaz ustny w służbie władzy w Prusach w XV wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia społeczna późnego średniowiecza : nowe badania / pod red. Sławomira Gawlasa ; przy współudziale Michała T. Szczepańskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fiz.: S. 233-243, wykr.
Seria: Colloquia / Centrum Historii Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego ; 4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

104/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Zakład Historii Średniowiecznej.
Tytuł wydawn. zbior.: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1945-2011) : dzieje zakładów i główne kierunki badań / red. Jarosław Kłaczkow.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
Opis fiz.: S. 203-215
Seria: Homines et Historia ; 11
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

105/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Zenon Hubert Nowak.
Tytuł wydawn. zbior.: Mediewiści / red. Jerzy Strzelczyk.
Opis wydawn.: Poznań : Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011
Opis fiz.: S. 197-204
Seria: Publikacje Instytutu Historii UAM ; 102
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

106/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Die preussischen Städte und ihr Hinterland : ein Beitrag zu Wegen und Methoden der Kommunikation im Ordensland in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Tytuł wydawn. zbior.: Mobilität und regionale Vernetzung zwischen Oder und Memel : eine europäische Landschaft neu zusammensetzen / Hrsg.: Olga Kurilo.
Opis wydawn.: Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2011
Opis fiz.: S. 85-93
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

107/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Städte und Bürgertum in den polnischen Ländern an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert.
Tytuł wydawn. zbior.: Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen / hrsg. von Eduard Mühle.
Opis wydawn.: Köln [etc.] : Böhlau Verlag, 2011
Opis fiz.: S. 323-338
Seria: Städteforschung. Reihe A, Darstellungen ; Bd. 81
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

108/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Die preussische Handel um die Wende zum 15. Jahrhundert : zwischen Krise und Expansion.
Tytuł wydawn. zbior.: Städtische Wirtschaft im Mittelalter : Festschrift für Franz Irsigler zum 70. Geburtstag / hrsg. von Rudolf Holbach und Michael Pauly.
Opis wydawn.: Köln [etc.] : Böhlau Verlag, 2011
Opis fiz.: S. 93-108, wykr.
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

109/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Die Anfänge preussischer Hansestädte im Lichte der historischen und archäologischen Quellen : Danzig/Gdańsk, Elbing/Elbląg, Thorn/Toruń.
Tytuł wydawn. zbior.: Stadtgründung und Stadtwerdung : Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung / hrsg. von Ferdinand Opll.
Opis wydawn.: Linz : Österreichischer Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung, 2011
Opis fiz.: S. 59-74, il.
Seria: Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas ; 22
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

110/231

Autor: Czaja Roman, Sarnowsky Jürgen, Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica. Vol. 16 / ed. in chief: Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky ; assistant ed.: Krzysztof Kwiatkowski.
Tytuł równoległy: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
Opis fiz.: 342 s., il.
Uwaga: Tyt. tomu: Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten = The military orders in times of change and crisis
Język: GER, ENG
Praca afiliowana przez UMK

111/231

Autor: Czaja Roman, Sarnowsky Jürgen
Tytuł: Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten / [ed. in chief: Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky].
Tytuł równoległy: The military orders in times of change and crisis.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2011
Opis fiz.: 342 s.
Seria: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica ; vol. 16
Język: GER, ENG
Praca afiliowana przez UMK

112/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: The regional and long-distance communication of Prussian towns in the 15th century.
Tytuł wydawn. zbior.: Towns and Communication. Vol. 2: Communication between towns : proceedings of the Meetings of the International Commission for the History of Towns (ICHT), London 2007 - Lecce 2008 / ed. by Hubert Houben and Kristjan Toomaspoeg.
Opis wydawn.: Galatina : Mario Congedo Editore, 2011
Opis fiz.: S. 21-37, wykr.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

113/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Zwischen Bürgerhaus und Frauenhaus: Stadtgestalt, Grundbesitz und Sozialstruktur im spätmittelalterlichen Greifswald / Karsten Igel. Köln 2010.
Czasopismo: Jahrb. Gesch. Mittel- Ostdtschl., Bd. 57
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 434-436
Pełny tytuł czasop.: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

114/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Brakteaty : pieniądz średniowiecznych Prus / Borys Paszkiewicz. Wrocław 2009.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 16
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 333-334
Uwaga: OMÓWIENIE
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

115/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Die Krise der Landesherrschaft : der Deutsche Orden und Gesellschaft seines Staate in Preussen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 16
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 159-171
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

116/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411 / Sławomir Jóźwiak, Krzysztof Kwiatkowski, Adam Szweda & Sobiesław Szybkowski. Malbork 2010.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 16
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 332-333
Uwaga: OMÓWIENIE
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

117/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Urzędnicy miejscy Elbląga do 1524 roku.
Opis wydawn.: Elbląg : Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa Societas Scientiarum Elbingensis, 2010
Opis fiz.: 206 s., streszcz. niem.
Seria: Spisy Urzędników Miejskich z Obszaru Dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego. T. 2: Prusy Królewskie ; z. 1 cz. 1
Uwaga: Indeks.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

118/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Die Gestaltung des Stadtraumes und das Sozialgefüge mittelalterlicher Städte am Beispiel Polens.
Tytuł wydawn. zbior.: Europäische Städte im Mittelalter / Hrsg.: Ferdinand Opll, Christopher Sonnlechner.
Opis wydawn.: Innsbruck [etc.] : Studien-Verlag, 2010
Opis fiz.: S. 203-216, il.
Seria: Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte ; 52.. Veröffentlichungen des Wiener Stadt- und Landesarchivs. Reihe C: Sonderpublikationen ; 14
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

119/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Społeczeństwo miast pruskich w średniowieczu w świetle źródeł normatywnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Świat średniowiecza : studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi / red. nauk. Agnieszka Bartoszewicz [et al.].
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
Opis fiz.: S. 234-241
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

120/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: The military orders. Vol. 4: On land and by sea / ed. by Judi Upton-Ward [et al.]. Ashgate 2008.
Czasopismo: Hist. Z., Bd. 291 H. 2
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 451-452
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Historische Zeitschrift
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

121/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Brakteaty : pieniądz średniowiecznych Prus / Borys Paszkiewicz. Wrocław 2009.
Czasopismo: Rocz. Hist., R. 76
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 308-310
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Roczniki Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

122/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Gesellschaft und Landesheer im Ordensland Preussen zu Beginn des Jahrhunderts.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 75 z. 4
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 19-31, streszcz. pol.
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

123/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Handel jedwabiem i jego wykorzystanie w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV i XV w.
Tytuł równoległy: Silk trade and its exploitation in Monastic State of the Teutonic Knights in Prussia in 14th and 15th century.
Tytuł wydawn. zbior.: Katedra w Kwidzynie - tajemnica krypt = Kwidzyn cathedral - the mystery of the crypts / red. Małgorzata Grupa, Tomasz Kozłowski.
Opis wydawn.: Kwidzyn : Kwidzyńskie Centrum Kultury, 2009
Opis fiz.: S. 177-181
Uwaga: Tekst równol. pol. i ang.
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

124/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Pochówki wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego w katedrze w Kwidzynie w świetle źródeł pisanych.
Tytuł równoległy: Teutonic Grand Masters' burials in Kwidzyn cathedral in the light of written sources.
Tytuł wydawn. zbior.: Katedra w Kwidzynie - tajemnica krypt = Kwidzyn cathedral - the mystery of the crypts / red. Małgorzata Grupa, Tomasz Kozłowski.
Opis wydawn.: Kwidzyn : Kwidzyńskie Centrum Kultury, 2009
Opis fiz.: S. 29-40
Uwaga: Tekst równol. pol. i ang.
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

125/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Die Kulmer Handfeste, das kulmische Recht und die Stadt Kulm : ein Beitrag zur Gestaltung der Städtelandschaft im Ordensland Preussen.
Tytuł wydawn. zbior.: Städtelandschaften im Ostseeraum in Mittelalter und in der Frühen Neuzeit / hrsg. von Roman Czaja und Carsten Jahnke.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009
Opis fiz.: S. 73-85, il.
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

126/231

Autor: Czaja Roman, Sarnowsky Jürgen
Tytuł: Die Rolle der Schriftlichkeit in den Geistlichen Ritterorden des Mittelalters : innere Organisation, Sozialstruktur, Politik / hrsg. von Roman Czaja und Jürgen Sarnowsky.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009
Opis fiz.: 327 s., il.
Seria: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica ; 15
Język: GER, ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

127/231

Autor: Czaja Roman, Jahnke Carsten
Tytuł: Städtelandschaften im Ostseeraum in Mittelalter und in der Frühen Neuzeit / hrsg. von Roman Czaja und Carsten Jahnke.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009
Opis fiz.: 218 s., il.
Język: GER, ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

128/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 4: Śląsk. Z. 9: Legnica / red. nauk. serii Roman Czaja.
Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 4: Schlesien. H. 9: Liegnitz.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009
Uwaga: Seria wydawnicza.
ISBN: 978-83-229-3077-9
ISBN: 978-83-89499-64-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

129/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Das Phänomen des Deutschordensstaates.
Czasopismo: Jahrb. Wiss. Zentrums Poln. Akad. Wiss. Wien, Bd. 2
Opis wydawn.: 2009 [2011]
Opis fiz.: S. 163-172
Pełny tytuł czasop.: Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

130/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Die Entwicklung der ständischen Versammlungen in Livland, Preussen und Polen im Spätmittelalter.
Czasopismo: Z. Ostmitteleur.-Forsch., Jg. 58 H. 4
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 312-328, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

131/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Czynsz gdański w polityce Kazimierza Jagiellończyka i jego synów (1468-1516) / Beata Możejko. Gdańsk 2004.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 74 z. 3
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 145-148
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

132/231

Autor: Biskup Marian, Czaja Roman, Długokęcki Wiesław, Dygo Marian, Jóźwiak Sławomir, Radzimiński Andrzej, Tandecki Janusz
Tytuł: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach : władza i społeczeństwo / Marian Biskup, Roman Czaja, Wiesław Długokęcki, Marian Dygo, Sławomir Jóźwiak, Andrzej Radzimiński, Janusz Tandecki ; red. nauk. M. Biskup, R. Czaja
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Opis fiz.: 580 s., [20] k., il., mapy
Język: POL
Punktacja: 12.000

133/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 4: Śląsk. Z. 5: Świdnica / red. nauk. serii Roman Czaja.
Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 4: Schlesien. H. 5: Schweidnitz.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008
Uwaga: Seria wydawnicza.
ISBN: 978-83-229-2959-9
ISBN: 978-83-88430-34-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

134/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Wykorzystanie energii w Starym Mieście Elblągu na początku XV w.
Czasopismo: Kwart. Hist. Kult. Mater., R. 56 nr 3-4
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 361-366, tab.
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

135/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 5: Małopolska. Z. 1: Kraków / red. nauk. serii Roman Czaja.
Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 5: Lesser Poland. Book 1: Kraków.
Opis wydawn.: Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa : Wydawnictwo Antykwa, 2007
Uwaga: Seria wydawnicza.
ISBN: 978-83-89131-53-9
ISBN: 978-83-60154-06-9
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

136/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Gminy Wąbrzeźno, 2007
Opis fiz.: 515 s., [20] s. tabl. kolor., il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

137/231

Autor: Filbrandt-Czaja Anna, Czaja Roman
Tytuł: Geograficzne warunki urbanizacji ziem Polski Północnej w średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa : II Sympozjum Archeologii Środowiskowej, w stulecie urodzin profesora Jana Dylika : streszczenia referatów, komunikatów, posterów / red. Danuta Dzieduszyńska [et al.].
Opis wydawn.: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006
Opis fiz.: S. 34
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

138/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Strefa bałtycka w gospodarce europejskiej w XIII-XV wieku ze szczególnym uwzględnieniem Prus krzyżackich.
Tytuł wydawn. zbior.: Ziemie polskie wobec zachodu : studia nad rozwojem średniowiecznej Europy / pod red. Sławomira Gawlasa.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2006
Opis fiz.: S. 195-246
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

139/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Właściciele działek bloku ratuszowego w Starym Mieście Elblągu.
Czasopismo: Rocz. Elbl., T. 20
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 27-35
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Elbląski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

140/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Władza Hanzy nad Morzem Bałtyckim w świetle przywilejów i ustawodawstwa.
Tytuł wydawn. zbior.: Hanza wczoraj, dziś i jutro : kierunki współpracy w nowej Europie / red. Eugeniusz Janowicz, Jan Górawski.
Opis wydawn.: Słupsk : Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku, 2005
Opis fiz.: S. 9-21
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

141/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: W cieniu średniowiecznego zamku (1246-1534).
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Wąbrzeźna. T. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współudziale Aleksandra Czarneckiego.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Miejski w Wąbrzeźnie, 2005
Opis fiz.: S. 77-96
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

142/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Anmerkungen zur Sozialtopographie der Stadt Elbing im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit
Tytuł wydawn. zbior.: Kulturgeschichte Preussens königlich polnischen Anteils in der frühen Neuzeit / hrsg. von Sabine Beckmann und Klaus Garber.
Opis wydawn.: Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2005
Opis fiz.: S. 75-88
Seria: Frühe Neuzeit ; Bd. 103
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

143/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Migration und Integration in die Stadt Elbing im Mittelalter und in der frühen Neuzeit.
Tytuł wydawn. zbior.: Probleme der Migration und Integration im Preussenland vom Mittelalter bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts / hrsg. von Klaus Militzer.
Opis wydawn.: Marburg : N. G. Elwert Verlag, 2005
Opis fiz.: S. 39-52
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

144/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Das Patriziat in den livländischen und preussischen Städten : eine vergleichende Analyse.
Tytuł wydawn. zbior.: Riga und der Ostseeraum : von der Gründung 1201 bis in die Frühe Neuzeit / hrsg. von Ilgvars Misans und Horst Wernicke.
Opis wydawn.: Marburg : Verlag Herder-Institut, 2005
Opis fiz.: S. 211-223
Seria: Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung ; 22
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

145/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Das Selbstverständnis der geistlichen Ritterorden im Mittelalter : Bilanz und Forschungsperspektive.
Tytuł wydawn. zbior.: Selbstbild und Selbstverständnis der geistlichen Ritterorden / hrsg. von Roman Czaja und Jürgen Sarnowsky.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: S. 3-20
Seria: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica ; 13
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

146/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Bilanz und Perspektiven der polnischen Städteforschung.
Tytuł wydawn. zbior.: Stadt und Region : internationale Forschungen und Perspektiven : Kolloquium für Peter Johanek / hrsg. von Heinz Duchhardt und Wilfried Reininghaus.
Opis wydawn.: Köln [etc.] : Böhlau Verlag, 2005
Opis fiz.: S. 13-30
Seria: Städteforschung. Reihe A, Darstellungen ; Bd. 65
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

147/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Działalność gospodarcza / wstęp i wybór Roman Czaja.
Tytuł wydawn. zbior.: Zakon krzyżacki i jego państwo w Prusach : wybór tekstów źródłowych / pod red. Andrzeja Radzimińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: S. 109-121
Uwaga: Teksty źródłowe s. 111-121.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

148/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Patrician guilds in medieval towns on the Baltic Coast.
Czasopismo: Acta Pol. Hist., Vol. 92
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 31-51
Pełny tytuł czasop.: Acta Poloniae Historica
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

149/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Troska o stan sanitarny w miastach pruskich w XIV i XV w.
Czasopismo: Kwart. Hist. Kult. Mater., R. 53 nr 3-4
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 343-349
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

150/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Miasta i mieszczaństwo na ziemiach polskich na przełomie XIII/XV w.
Tytuł wydawn. zbior.: Polska około roku 1300 : państwo, społeczeństwo, kultura / pod red. Wojciecha Fałkowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Neriton, 2003
Opis fiz.: S. 57-72
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

151/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Hanza
Tytuł wydawn. zbior.: Schyłek średniowiecznej Europy / pod red. Henryka Samsonowicza.
Opis wydawn.: Warszawa : Dom Wydaw. Bellona, 2003
Opis fiz.: S. 161-184
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

152/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Krzyżacy
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia PWN. T. 15
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003
Opis fiz.: S. 115-118
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

153/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Miasto
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia PWN. T. 17
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003
Opis fiz.: S. 329-331
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

154/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Patrycjat wielkich miast pruskich : przyczynek do formowania się i postrzegania grup społecznych w miastach Hanzy w średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Civitas & villa : miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej.
Opis wydawn.: Wrocław ; Praha : Instytut Archeologii i Etnologii PAN : Archeologický Ustav Akademie Věd České Republiky, 2002
Opis fiz.: S. 193-200, 5 tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

155/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Die Rolle der Kleinstädte im ständischen Leben des Ordenslandes Preussen.
Tytuł wydawn. zbior.: Der weite Blick des Historikers : Einsichten in Kultur-, Landes- und Stadtgeschichte : Peter Johanek zum 65. Geburtstag / hrsg. von Wilfried Ehbrecht [et al.].
Opis wydawn.: Köln : Böhlau, 2002
Opis fiz.: S. 399-407
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

156/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Miasta inflanckie i estońskie w XIII-XVI wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Inflanty w średniowieczu : władztwa zakonu krzyżackiego i biskupów / pod red. Mariana Biskupa.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2002
Opis fiz.: S. 55-74, pl.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

157/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Księgi wielkich szafarzy zakonu krzyżackiego w Prusach.
Tytuł wydawn. zbior.: Kancelarie krzyżackie : stan badań i prespektywy badawcze : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Malbork, 18-19 X 2001 / pod red. Janusza Trupindy.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2002
Opis fiz.: S. 35-43, streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

158/231

Autor: Czacharowski Antoni, Czaja Roman
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 5: Malbork / red. nauk. serii Antoni Czacharowski i Roman Czaja.
Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 1: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 5: Marienburg.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [etc.], 2002
Uwaga: Seria wydawnicza.
ISBN: 83-231-1537-0
Język: POL, GER
Praca afiliowana przez UMK

159/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Neue Erkenntnisse zur Sozialtopographie der Hansestädte im Ostseeraum.
Tytuł wydawn. zbior.: Vergleichende Ansätze in der hansischen Geschichtsforschung / hrsg. von Rolf Hammel-Kiesow.
Opis wydawn.: Trier : Porta Alba Verlag, 2002
Opis fiz.: S. 273-284
Seria: Hansische Studien ; 13
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

160/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Die historischen Atlanten der europäischen Städte : Forschungsbericht.
Czasopismo: Jahrb. eur. Gesch., Bd. 3
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 205-216
Pełny tytuł czasop.: Jahrbuch für europäische Geschichte
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

161/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Der historische Atlas polnischer Städte : ein Forschungsbericht.
Czasopismo: Siedlungsforschung, Bd. 20
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 277-281
Pełny tytuł czasop.: Siedlungsforschung : Archäologie, Geschichte, Geographie
ISSN: 0175-0046
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

162/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Z dziejów Lidzbarka Welskiego w średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia i historia o początkach Lidzbarka Welskiego / pod red. Kazimierza Grążawskiego.
Opis wydawn.: Brodnica ; Lidzbark : Wydaw. Muzeum w Brodnicy, 2001
Opis fiz.: S. 6-28, il., streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

163/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Zum Stand hansischer und preussischer Editionen.
Tytuł wydawn. zbior.: Edition deutschsprachiger Quellen aus dem Ostseeraum (14.-16. Jahrhundert) / hrsg. von Matthias Thumser, Janusz Tandecki, Dieter Heckmann.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Opis fiz.: S. 213-228
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

164/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Die soziale Mobilität des Patriziats in den preussischen Hansestädten im Mittelalter.
Tytuł wydawn. zbior.: Preussische Landesgeschichte : Festschrift für Bernhart Jähnig zum 60. Geburtstag / hrsg. von Udo Arnold, Mario Glauert und Jürgen Sarnowsky.
Opis wydawn.: Marburg : Elwert, 2001
Opis fiz.: S. 313-324
Seria: Einzelschriften der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung ; 22
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

165/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Von polnischen Herrschern, Kaufleuten und Städten : politische und wirtschaftliche Beziehungen zwischen Polen und der Hanse.
Czasopismo: Praxis Gesch., Jg. 14 Nr. 1
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 52-54
Pełny tytuł czasop.: Praxis Geschichte
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

166/231

Autor: Czaja Roman, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Sozialökonomische Aspekte des Grundeigentums in preussichen Städten im Mittelalter.
Czasopismo: Quaest. Medii Aevi Novae, Vol. 6
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 103-128
Pełny tytuł czasop.: Quaestiones Medii Aevi Novae
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

167/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Tożsamość mieszczaństwa hanzeatyckiego w średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Aetas media, aetas moderna : studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Halina Manikowska, Agnieszka Bartoszewicz, Wojciech Fałkowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2000
Opis fiz.: S. 182-191
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

168/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Jahrmärkte im Ordensland Preussen im Mittelalter.
Tytuł wydawn. zbior.: Das Preussenland als Forschungsaufgabe : eine europäische Region in ihren geschichtlichen Bezügen : Festschrift für Udo Arnold zum 60. Geburtstag / hrsg. von Bernhart Jähnig und Georg Michels.
Opis wydawn.: Lüneburg : Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, 2000
Opis fiz.: S. 319-328, 1 mapa
Seria: Einzelschriften der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung ; Bd. 20
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

169/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Regionale und hansische Identität des preussischen Bürgertums.
Tytuł wydawn. zbior.: Die Rolle der Stadtgemeinden und bürgerlichen Genossenschaften im Hanseraum in der Entwicklung und Vermittlung des gesellschaftlichen und kulturellen Gedankengutes im Spätmittelalter / hrsg. von Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S.91-102
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

170/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Marian Biskup.
Tytuł wydawn. zbior.: Odnowienie doktoratów profesorów Mariana Biskupa, Jerzego Kłoczowskiego i Andrzeja Tomczaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 7-22
Seria: Homines et Historia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

171/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Miasta i ich posiadłości ziemskie w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach.
Tytuł wydawn. zbior.: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach : podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Zenona Huberta Nowaka ; przy współpracy Romana Czai.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 45-65, mapy, pl.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

172/231

Autor: Arszyński Marian, Czaja Roman
Tytuł: Słownik nazw miast i innych miejscowości : (zamki i inne warownie).
Tytuł wydawn. zbior.: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach : podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Zenona Huberta Nowaka ; przy współpracy Romana Czai.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 129-132
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

173/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Terytorium państwa zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-XV wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach : podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Zenona Huberta Nowaka ; przy współpracy Romana Czai.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 14-15
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

174/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Miasta pomorskie w Hanzie w średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Salsa Cholbergiensis : Kołobrzeg w średniowieczu / pod red. Lecha Leciejewicza, Mariana Rębkowskiego.
Opis wydawn.: Kołobrzeg : Wydaw. Le petit Café, 2000
Opis fiz.: S. 117-125
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

175/231

Autor: Oexle Otto Gerhard, Czaja Roman
Tytuł: Ubóstwo i opieka nad ubogimi około 1200 roku : przyczynek do zrozumienia dobrowolnego ubóstwa Elżbiety z Turyngii / Otto Gerhard Oexle ; tł. Roman Czaja.
Tytuł wydawn. zbior.: Społeczeństwo średniowiecza : mentalność - grupy społeczne - formy życia / Otto Gerhard Oexle.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 147-179
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

176/231

Autor: Nowak Zenon Hubert, Czaja Roman
Tytuł: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach : podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: 132, [1] s., 4 tabl. złoż., il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

177/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Zenon Hubert Nowak jako badacz dziejów miast i edytor źródeł.
Tytuł wydawn. zbior.: Zenon Hubert Nowak (1934-1999)
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 59-68
Seria: Homines et Historia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

178/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII w. / Krzysztof Mikulski. Toruń 1999.
Czasopismo: Hans. Gesch.bl., Jg. 118
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 241-242
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Hansische Geschichtsblätter
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

179/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Preussische Hansestädte und der Deutsche Orden : ein Beitrag zu den Beziehungen zwischen Stadt und Landesherrschaft im späten Mittelalter.
Czasopismo: Hans. Gesch.bl., Jg. 118
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 57-76
Pełny tytuł czasop.: Hansische Geschichtsblätter
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

180/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Z przeszłości Elbląga / pod red. Andrzeja Grotha. Koszalin 1999.
Czasopismo: Rocz. Elbl., T. 17
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 238-241
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Elbląski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

181/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Lista światowego dziedzictwa i badania nad przeszłością miast.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 27
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 7-16
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

182/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Historia Torunia. T. 1: W czasach średniowiecza do 1454 r.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 27
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 181-184
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

183/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Handelsbeziehungen der Grossschäffer des Deutschen Ordens zu den preussischen Städten am Anfang des 15. Jahrhunderts.
Tytuł wydawn. zbior.: "Kopet uns werk by tyden" : Beiträge zur hansischen und preussischen Geschichte : Walter Stark zum 75. Geburtstag / hrsg. von Nils Jörn, Detlef Kattinger und Horst Wernicke.
Opis wydawn.: Schwerin : Helms, 1999
Opis fiz.: S. 201-209
ISBN: 3-931185-58-3
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

184/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Das Verhältnis der führenden Schichten der preussischen Grossstädte zur Landesherrschaft in vergleichender Sicht im 14. und 15. Jahrhundert.
Tytuł wydawn. zbior.: Der Deutsche Orden in der Zeit der Kalmarer Union : 1397-1521 / hrsg. von Zenon Hubert Nowak; unter Mitarb. von Roman Czaja.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: S. 75-89
Seria: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica ; 10
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

185/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Tra l'economia e la politica : iI commercio Dell'Ordine Teutonico e le città prussiane.
Tytuł wydawn. zbior.: Poteri economici e poteri politici secc. XIII-XVIII : atti della "Trentesima Settimana di Studi" 27 aprile - 1 maggio 1998 / a cura di Simonetta Cavaciocchi.
Opis wydawn.: Firenze : Le Monnier, 1999
Opis fiz.: S. 547-556
Seria: Pubblicazioni dell'Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini". Serie 2: Atti delle "Settimane di Studi" e altri Convegni ; 30
ISBN: 88-00-72230-X
Język: ITA
Praca afiliowana przez UMK

186/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Spór cechów chełmińskich z radą miejską : przyczynek do konfliktów społecznych w miastach pruskich w średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Prusy, Polska, Europa : studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych : prace ofiarowane profesorowi Zenonowi Hubertowi Nowakowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / pod red. Andrzeja Radzimińskiego i Janusza Tandeckiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: S. 327-337
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

187/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Urzędnicy miejscy Torunia : spisy. Cz. 1: Do roku 1454.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1999
Opis fiz.: 233, [2] s.
Seria: Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ; R. 89 z. 1
Język: POL, GER
Praca afiliowana przez UMK

188/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Miasta pruskie a zakon krzyżacki : studia nad stosunkami między miastem a władzą terytorialną w późnym średniowieczu.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: 259 s., streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

189/231

Autor: Nowak Zenon Hubert, Czaja Roman
Tytuł: Der Deutsche Orden in der Zeit der Kalmarer Union 1397-1521 / hrsg. von Zenon Hubert Nowak ; unter Mitarbeit von Roman Czaja.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: 219 s., il., mapy
Seria: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica ; 10
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

190/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Der Anteil des städtischen Handwerks an der Versorgung der Burgen des Deutschen Ordens im mittelalterlichen Preussen.
Czasopismo: Beitr. Gesch. Westpr., Nr. 16
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 39-53, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Beiträge zur Geschichte Westpreussens
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

191/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Neuere Hanseforschung im Polen (1970-1998).
Czasopismo: Hans. Gesch.bl., Jg. 117
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 131-149
Pełny tytuł czasop.: Hansische Geschichtsblätter
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

192/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia : przestrzeń, podatnicy, rzemiosło / Mateusz Goliński. Wrocław 1997.
Czasopismo: Hans. Gesch.bl., Jg. 117
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 268-269
Pełny tytuł czasop.: Hansische Geschichtsblätter
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

193/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Dzieje miasta w średniowieczu (XIII w. - 1466 r.).
Tytuł wydawn. zbior.: Brodnica. Siedem wieków miasta / red. J. Dygdała.
Opis wydawn.: Brodnica : Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej, 1998
Opis fiz.: S. 81-105
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

194/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Elbing.
Tytuł wydawn. zbior.: Die Hanse : Lebenswirklichkeit und Mythos : Textband zur Hamburger Hanse-Ausstellung von 1989 / hrsg. von Jörgen Bracker, Volker Henn und Rainer Postel.
Opis wydawn.: Lübeck : Schmidt-Römhild, 1998
Wydanie: 2., verb. Aufl.
Opis fiz.: S. 387-392
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

195/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Die Entwicklung des Handels der preussischen Hansestädte im 13. und 14. Jahrhundert.
Tytuł wydawn. zbior.: Die preussischen Hansestädte und ihre Stellung im Nord- und Ostseeraum des Mittelalters / hrsg. von Zenon Hubert Nowak und Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1998
Opis fiz.: S. 35-50
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

196/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Die Identität des Patriziats der preussischen Grossstädte im Mittelalter.
Tytuł wydawn. zbior.: Ständische und religiöse Identitäten in Mittelalter und früher Neuzeit / hrsg. von Stefan Kwiatkowski und Janusz Małłek.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998
Opis fiz.: S. 9-17
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

197/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Rozwój szpitali miejskich w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach.
Tytuł wydawn. zbior.: Szpitalnictwo w dawnej Polsce / pod red. Marii Dąbrowskiej i Jerzego Kruppé.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 1998 [1999]
Opis fiz.: S. 135-144
Seria: Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej ; t. 66
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

198/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Kontakty gospodarcze Gdańska z zakonem krzyżackim w XV wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Mieszczaństwo gdańskie : sesja naukowa, 21-23.11.1996 / [red. nauk. Stanisław Salmonowicz].
Opis wydawn.: Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1997
Opis fiz.: S. 12-23
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

199/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Deutscher Orden und Stadtklerus in Preussen im Mittelalter.
Tytuł wydawn. zbior.: Ritterorden und Kirche im Mittelalter / hrsg. von Zenon Hubert Nowak.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 81-96
Seria: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica ; 9
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

200/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Uwagi nad socjotopografią Starego Miasta Elbląga w średniowieczu i w czasach nowożytnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Stare miasto w Elblągu - wyzwanie historii : materiały z konferencji naukowej poświęconej pamięci Tadeusza Nawrolskiego / pod red. Grażyny Nawrolskiej i Janusza Tandeckiego.
Opis wydawn.: Elbląg ; Gdańsk : Pracownie Konserwacji Zabytków, 1997
Opis fiz.: S. 113-122
Seria: Archaeologia Elbingensis ; vol. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

201/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Korporative Formen des religiösität des Patriziats in den preussischen Grossstädten.
Czasopismo: Quaest. Medii Aevi Novae, Vol. 2
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 107-119
Pełny tytuł czasop.: Quaestiones Medii Aevi Novae
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

202/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Nowa seria prac o domach i parcelach dawnej Lubeki.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 62 z. 4
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 133-142
Uwaga: W związku z: Häuser und Höfe in Lübeck. Bd. 1-4. Neumünster 1988-1993
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

203/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Kontakty handlowe Elbląga z zakonem krzyżackim na początku XV w.
Tytuł wydawn. zbior.: 750 lat praw miejskich Elbląga : księga pamiątkowa / zbiór artykułów pod red. A. Grotha.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 1996
Opis fiz.: S. 67-78
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

204/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Gospodarcze znaczenie jarmarków w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu : studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / red. nauk. Roman Czaja i Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 121-132
Seria: Studia Polonica Historiae Urbanae ; t. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

205/231

Autor: Czaja Roman, Tandecki Janusz
Tytuł: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu : studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / [red. nauk. Roman Czaja i Janusz Tandecki].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: 338 s., il., tabl.
Seria: Studia Polonica Historiae Urbanae ; t. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

206/231

Autor: Arnold Udo, Czaja Roman
Tytuł: Początki handlu zakonu krzyżackiego / Udo Arnold ; tł. Roman Czaja.
Tytuł wydawn. zbior.: Zakon krzyżacki : z Ziemi Świętej nad Bałtyk / Udo Arnold.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 50-59
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

207/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Patrycjat Starego Miasta Torunia i Starego Miasta Elbląga w średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Elity mieszczańskie i szlacheckie Prus Królewskich i Kujaw w XIV-XVIII wieku : zbiór studiów / pod red. Jacka Staszewskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: S. 13-50
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

208/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Związki gospodarcze wielkich szafarzy zakonu krzyżackiego z miastami pruskimi na początku XV wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Zakon krzyżacki a społeczeństwo państwa w Prusach : zbiór studiów / pod red. Zenona Huberta Nowaka.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1995
Opis fiz.: S. 9-34, streszcz. niem.
Seria: Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ; R. 86 z. 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

209/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Udział wielkich miast pruskich w handlu hanzeatyckim do połowy XIV wieku. Cz. 1.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 60 z. 2/3
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 21-38
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

210/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Udział wielkich miast pruskich w handlu hanzeatyckim do połowy XV wieku. Cz. 2.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 60 z. 4
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 43-55
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

211/231

Autor: Czaja Roman, Nawrolski Tadeusz
Tytuł: Kultura materialna i życie codzienne.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Elbląga : opracowanie zbiorowe. T. 1: (Do 1466 r.) / pod red. Stanisława Gierszewskiego i Andrzeja Grotha.
Opis wydawn.: Gdańsk : Marpress, 1993
Opis fiz.: S. 204-226
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

212/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Pierwotny Elbląg.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Elbląga : opracowanie zbiorowe. T. 1: (Do 1466 r.) / pod red. Stanisława Gierszewskiego i Andrzeja Grotha.
Opis wydawn.: Gdańsk : Marpress, 1993
Opis fiz.: S. 60-130
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

213/231

Autor: Czaja Roman, Kozieł Zenon
Tytuł: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 1: Elbląg / oprac. hist. Roman Czaja ; oprac. kartograficzne Zenon Kozieł.
Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 1: Elbing.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: Teka (16 s., 11 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 1
Uwaga: Tekst pol. i niem.
ISBN: 83-231-0477-8
Język: POL, GER
Praca afiliowana przez UMK

214/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Nowy Rynek w Elblągu : przyczynek do historii przemian urbanistycznych w miastach pruskich w drugiej połowie XVIII w.
Czasopismo: Kwart. Hist. Kult. Mater., R. 41 nr 2
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 321-326, streszcz. niem.
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

215/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Westpreussen-Jahrbuch. Bd. 43. Münster 1993.
Czasopismo: Preussenland, Jg. 31
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 28-29
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Preussenland
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

216/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Kryzys handlu elbląskiego na przełomie XIV/XV w.
Czasopismo: Rocz. Elbl., T. 13
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 9-21
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Elbląski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

217/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Entwicklung des bürgerlichen Backsteinbaus in der Altstadt Elbing in der 1. Hälfte des 14. Jh. nach historischen Quellen.
Tytuł wydawn. zbior.: Elbląg - nowe spojrzenie na średniowieczne miasto : materiały z międzynarodowej konferencji archeologicznej "Elbląg '86" / pod red. nauk. Antoniego Czacharowskiego i Tadeusza Nawrolskiego.
Opis wydawn.: Gdańsk : Pracownie Konserwacji Zabytków, 1992
Opis fiz.: S. 60-72
Seria: Archaeologia Elbingensis ; vol. 1
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

218/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Der Handel des Deutschen Ordens und der preussischen Städte - Wirtschaft zwischen Zusammenarbeit und Rivalität.
Tytuł wydawn. zbior.: Ritterorden und Region - politische, soziale und wirtschaftliche Verbindungen im Mittelalter / hrsg. v. Z.H. Nowak.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1992
Opis fiz.: S. 111-124
Seria: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

219/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1992
Opis fiz.: 191, [16] s., pl.; streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

220/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Tematyka krzyżacka w sztuce polskiej / Zygmunt Kruszelnicki. W: Studia z historii sztuki Gdańska i Pomorza. Wrocław 1992.
Czasopismo: Biul. Hist. Szt., R. 54 nr 3
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 100-101
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Historii Sztuki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

221/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Atlas Historyczny Miast Europejskich.
Czasopismo: Kwart. Hist. Kult. Mater., R. 40 nr 4
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 399-405
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

222/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Place targowe w Starym Mieście Elblągu w średniowieczu.
Czasopismo: Kwart. Hist. Kult. Mater., R. 40 nr 4
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 359-363
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

223/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Das Elbinger Stadtbuch. Bd. 2: 1361-1418 / hrsg. von Hans W. Hoppe. Osnabrück 1986.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 55 z. 1
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 160-162
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

224/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Elbing.
Tytuł wydawn. zbior.: Die Hanse : Lebenswirklichkeit und Mythos. Bd. 1 / hrsg. von Jörgen Bracker.
Opis wydawn.: Hamburg : Museum für Hamburgische Geschichte, 1989
Opis fiz.: S. 280-284
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

225/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Monety i stosunki monetarne w Prusach Królewskich w II połowie XV wieku / Stanisława Kubiak. Wrocław 1986.
Czasopismo: Rocz. Dziejów Społ. Gospod., T. 50
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 231-233
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

226/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Beiträge zur Geschichte Westpreussen. Nr. 10 1987.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 54 z. 4
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 127-130
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

227/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Verwaltung und Ungeld in Basel 1360-1535 / J. Rosen. München 1987.
Czasopismo: Rocz. Dziejów Społ. Gospod., T. 49
Opis wydawn.: 1988 [1991]
Opis fiz.: S. 256-259
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

228/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Kredyt pieniężny w Starym Mieście Toruniu do 1410 roku.
Czasopismo: Rocz. Dziejów Społ. Gospod., T. 49
Opis wydawn.: 1988 [1991]
Opis fiz.: S. 2-20, rés.
Pełny tytuł czasop.: Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

229/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Życie religijne mieszczaństwa toruńskiego w XV wieku,
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 18
Opis wydawn.: 1988
Opis fiz.: S. 217-241
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

230/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Informatica e storia urbana. Il catasto di Carpi del 1472 analizzato con il computer. Milano 1985.
Czasopismo: Kwart. Archit. Urban., T. 22 z. 2
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 131-133
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

231/231

Autor: Czaja Roman
Tytuł: Rynek kupna renty w Elblągu w pierwszej połowie XIV wieku.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 52 z. 3
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 7-39
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK