Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr Katarzyna Pepłowska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Zmienność prawa a zarządzanie dokumentacją : studium przypadku na przykładzie dokumentacji osobowo-płacowej.

Tytuł całości: Zarządzanie dokumentacją w instytucji, czynniki sprzyjające i ograniczenia / pod red. Roberta Degena i Marleny Jabłońskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 65-96

Seria: (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji ;t. 9)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Najnowsze trendy w archiwistyce światowej : na marginesie obrad Międzynarodowej Rady Archiwów w Adelajdzie "Designing the Archive 2019".

Tytuł równoległy: The latest trends in the world archival science : a commentary on the session of the International Council on Archives in Adelaide "Designing the Archive 2019".

Czasopismo: Archeion

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 121

Opis fizyczny: S. 372-410, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/26581264ARC

Punktacja MNiSW: 70.000


3/31


Autorzy: Drzewiecka Dorota, Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: "Jakie usprawnienia i udogodnienia wprowadziłbym w mej pracy urzędniczej" : o oddolnych próbach usprawnienia biurowości w instytucjach wymiaru sprawiedliwości w dwudziestoleciu międzywojennym.

Tytuł całości: 100-lecie sądownictwa polskiego / [red. Agnieszka Wojciechowska, Marek Wojciechowski].

Adres wydawniczy: Płock, Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2019

Opis fizyczny: S. 108-116

Punktacja MNiSW: 20.000


4/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Co o archiwach cyfrowych wiedzą studenci archiwistyki i zarządzania dokumentacją?

Tytuł całości: Pogranicza archiwistyki / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Agnieszki Rosy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 183-203, tab., wykr.

Seria: (Toruńskie Konfrontacje Archiwalne ;t. 6)

Punktacja MNiSW: 20.000


5/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Konferencja Międzynarodowej Rady Archiwów Designing the Archive 2019, Adelajda 21-25 października 2019 r.

Czasopismo: Archeion

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 120

Opis fizyczny: S. 438-442


6/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo dokumentów i danych cyfrowych w kancelarii parafialnej.

Tytuł całości: Bezpieczeństwo dokumentów w urzędzie parafialnym / red.: Halina Dudała, Wojciech Schäffer.

Adres wydawniczy: Katowice, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej : 2018

Opis fizyczny: S. 23-34

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


7/31


Autorzy: Barciak Antoni, Drzewiecka Dorota, Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Rola archiwów w procesie wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją : z doświadczeń archiwów szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych / pod red. Antoniego Barciaka, Doroty Drzewieckiej, Katarzyny Pepłowskiej.

Tytuł równoległy: The role of archives in the implementation process of electronic document management systems from the experiences of school archives.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2018

Opis fizyczny: 136 s., streszcz. ang.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 3748)

Uwagi: Bibliogr. s. 127-133.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: System EZD RP w polityce rządowej.

Tytuł całości: Rola archiwów w procesie wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, z doświadczeń archiwów szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych / pod red. Antoniego Barciaka, Doroty Drzewieckiej, Katarzyny Pepłowskiej.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 119-125

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 3748)

Punktacja MNiSW: 20.000


9/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Rola zagranicznych archiwów narodowych w procesie projektowania i wdrażania systemów do elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Tytuł całości: Rola archiwów w procesie wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, z doświadczeń archiwów szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych / pod red. Antoniego Barciaka, Doroty Drzewieckiej, Katarzyny Pepłowskiej.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 97-108

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 3748)

Punktacja MNiSW: 20.000


10/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Kilka uwag na temat gromadzenia elektronicznego zasobu.

Tytuł całości: Wokół metodyki archiwalnej, księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego, Agnieszki Rosy i Mateusza Zmudzińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 353-366

Punktacja MNiSW: 20.000


11/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Archiwa cyfrowe w Polsce a archiwa cyfrowe na świecie.

Tytuł całości: Współczesna dokumentacja - współczesne archiwa / pod red. Ireny Mamczak-Gadkowskiej i Krzysztofa Stryjkowskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Historii UAM : 2018

Opis fizyczny: S. 161-167

Seria: (Publikacje Instytutu Historii UAM ;159)

Punktacja MNiSW: 20.000


12/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Archiwum Dokumentów Elektronicznych - koncepcja z 2015 r.

Tytuł równoległy: Electronic Records Archives - the 2015 concept.

Czasopismo: Archiwa, Kancelarie, Zbiory

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 9 (11)

Opis fizyczny: S. 195-219, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AKZ

Punktacja MNiSW: 10.000


13/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Archiwistyka cyfrowa : długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury / Aneta Januszko-Szakiel. Warszawa 2017.

Czasopismo: Archiwa, Kancelarie, Zbiory

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 9 (11)

Opis fizyczny: S. 317-328

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AKZ

Punktacja MNiSW: 5.000


14/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Archiwa cyfrowe w wybranych krajach europejskich, USA i Australii.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 193 s., il.

Seria: (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji ;t. 8)

Uwagi: Bibliogr. s. 161-178.

Punktacja MNiSW: 100.000


15/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych / Andrzej Regliński. Wrocław 2016.

Czasopismo: Archiwa, Kancelarie, Zbiory

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 8 (10)

Opis fizyczny: S. 281-287

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/AKZ

Punktacja MNiSW: 5.000


16/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Archiwa cyfrowe - przyszłość czy rzeczywistość? : przegląd wybranych archiwów cyfrowych na świecie.

Tytuł całości: "Archiwista cyfrowy" i infobroker, kształcenie, sylwetka, wyzwania / pod red. Doroty Drzewieckiej i Bartosza Drzewieckiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Antykwa : 2016

Opis fizyczny: S. 41-55, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


17/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Kocie zakątki.

Tytuł całości: Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i ... koty, księga jubileuszowa profesor Haliny Robótki / red.: Robert Degen, Marlena Jabłońska, Wanda K. Roman.

Adres wydawniczy: Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : 2016

Opis fizyczny: S. 305-311

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]


18/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: VI Wiosenne Spotkania Archiwalne "Zarządzanie dokumentacją w badaniach naukowych, dydaktyce i praktyce" Toruń, 21-22 kwietnia 2016 r.

Czasopismo: Archiwa, Kancelarie, Zbiory

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 7 (9)

Opis fizyczny: S. 165-172

Uwagi: 10.12775/AKZ


19/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Archiwa bieżące w świetle prawa.

Tytuł całości: Archiwa bieżące, zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania / pod red. Marleny Jabłońskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 35-55

Seria: (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji ;t. 6)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


20/31


Autorzy: Drzewiecka Dorota, Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Access to polish archival materials : legal dilemmas.

Tytuł całości: Discovering the past, looking to the future, european archives in the digital age / [ed. by Silke Jagodzinski].

Adres wydawniczy: Stockholm, Ríksarkívet : 2015

Opis fizyczny: S. 110-123

Uwagi: Dokument elektroniczny

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


21/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Koncepcja organizacyjna archiwum cyfrowego.

Tytuł całości: Materiały pokonferencyjne, Wrocław, 2013 / Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości.

Adres wydawniczy: Wrocław, Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości : 2013

Opis fizyczny: S. 123-130, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


22/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Procedury postępowania z dokumentacją, czyli system kancelaryjny (system biurowości).

Tytuł całości: Współczesna biurowość w administracji publicznej, komentarz do instrukcji biurowej Prezesa Rady Ministrów z 2011 roku / [wstęp Halina Robótka].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 33-[49], tab.

Seria: (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji ;t. 4)


23/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Dokumentacja masowa : z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego / pod red. Ireny Mamczak-Gadkowskiej i Krzysztofa Stryjkowskiego. Poznań 2012.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 18 nr 2

Opis fizyczny: S. 73-76

Uwagi: OMÓWIENIE


24/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Australijskie "archiwum cyfrowe".

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 18 nr 2

Opis fizyczny: S. 41-48, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


25/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: System ochrony prawnej archiwaliów jako dóbr kultury.

Czasopismo: Scriptor Nowy

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 99-106


26/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (1946-1955) / Dariusz Burczyk. Gdańsk 2012.

Czasopismo: Archiwa, Kancelarie, Zbiory

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 3 (5)

Opis fizyczny: S. 272-274

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 2.000


27/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Obchody 60-lecia toruńskiej archiwistyki.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 17 nr 2

Opis fizyczny: S. 101-110


28/31


Autorzy: Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Dokumentacja osobowa i płacowa.

Tytuł całości: Współczesna dokumentacja urzędowa / pod red. Haliny Robótki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 115-150

Seria: (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/31


Autorzy: Pawłowska Marta, Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Panel Sekcji Edukacji Archiwalnej SAP dotyczący podręczników do nauki archiwistyki.

Czasopismo: Archiwa, Kancelarie, Zbiory

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 2 (4)

Opis fizyczny: S. 247-248


30/31


Autorzy: Pawłowska Marta, Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Dokumentacja masowa : problemy wartościowania i selekcji.

Czasopismo: Archiwa, Kancelarie, Zbiory

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 2 (4)

Opis fizyczny: S. 240-247

Uwagi: Sprawozadanie z konferencji naukowej w Instytucie Historii UAM, Poznań, 25-26 listopada 2010 r.


31/31


Autorzy: Niedźwiedzka Magdalena, Pepłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne: "Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją", Toruń, 17-18 listopada 2011

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 19

Opis fizyczny: S. 217-228