Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

prof. dr hab. Jarosław Wenta

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Założenia tekstów dziejopisarskich z cysterskiej Oliwy.
Tytuł wydawn. zbior.: Dzieje i kultura cystersów w Polsce. 2 / pod red. Marcina Starzyńskiego i Dariusza Tabora.
Opis wydawn.: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2018
Opis fiz.: S. 279-290
Seria: Cistercium Mater Nostra. Studia et Documenta ; 5
ISBN: 978-83-7438-649-4 ; eISBN: 978-83-7438-650-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

2/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Francuskojęzyczna redakcja statutów zakonu krzyżackiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Inter Regnum et Ducatum : studia ofiarowane profesorowi Janowi Tęgowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Piotra Guzowskiego, Marzeny Liedke i Krzysztofa Borody.
Opis wydawn.: Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2018
Opis fiz.: S. 619-632
Seria: Dissertationes / Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy ; 22. Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej ; t. 7
ISBN: 978-83-64103-22-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

3/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: O Historii Aleksandra Wielkiego, czyli: co dalej w dyskusji o Kronice Anonima - tzw. Galla.
Tytuł wydawn. zbior.: Origines, fontes et narrationes : pośród kręgów poznania historycznego : prace ofiarowane profesorowi Marcelemu Antoniewiczowi w 65. rocznicę urodzin / pod red. Marka Cetwińskiego i Macieja Janika ; przy współudziale Marka Nity.
Opis wydawn.: Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2018
Opis fiz.: S. 51-58
ISBN: 978-83-7455-565-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

4/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: O urządzaniu Królestwa, czyli o recepcji monarszych tradycji z obszaru ekskluzywizmu pochówkowego w Katedrze Krakowskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Klejnot w koronie : 650-lecie konsekracji katedry krakowskiej / pod red. Jacka Urbana i Eweliny Zych.
Opis wydawn.: Kraków : Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, 2017
Opis fiz.: S. 63-84, streszcz. ang.
Seria: Biblioteka Kapitulna na Wawelu ; t. 10
ISBN: 978-83-61793-02-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

5/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Rompre avec un dieu jaloux.
Tytuł wydawn. zbior.: Études offertes à Danielle Buschinger par ses collègues, élèves et amis à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire / textes recueillis par Florent Gabaude, Jürgen Kühnel et Mathieu Olivier.
Opis wydawn.: Amiens : Presses du Centre d'Études médiévales de Picardie, 2016
Opis fiz.: S. 410-418
Seria: Médiévales ; 60
ISBN: 978-2-901121-92-3
Język: FRE
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

6/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: O Holendrach w Prusiech niegdyś krzyżackich : przypadek Doroty z Mątów Wielkich na Żuławach.
Tytuł wydawn. zbior.: Mniejszości narodowe i religijne na Żuławach / pod red. Janusza Hochleitnera.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2016
Opis fiz.: S. 29-37, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-60518-84-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

7/185

Autor: Wenta Jarosław, Kopczyńska Magdalena
Tytuł: The cinematic discourse on the Middle Ages : (in central Europe and beyond) / ed. by Jarosław Wenta in cooperation with Magdalena Kopczyńska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Opis fiz.: 162 s.
Seria: Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ; nr 6. Spatia Mediaevalia ; 2
ISBN: 978-83-231-3385-8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

8/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: O malborskiej wieży Dietricha i pożytkach z lektury księgi wydatków malborskich komturów domowych.
Tytuł wydawn. zbior.: Ecclesia, regnum, fontes : studia z dziejów średniowiecza / kom. red. Sławomir Gawlas [et al.].
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
Opis fiz.: S. 520-527
ISBN: 978-83-235-1617-0
ISBN: 978-83-64806-28-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

9/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Jaxa von Miechów und Köpenick - Karriere.
Tytuł wydawn. zbior.: Köpenick vor 800 Jahren : von Jacza zu den Wettinern : Archäologie - Geschichte / hrsg. von. Michael Lindner und Gunnar Nath.
Opis wydawn.: Berlin : Nicolai, 2014
Opis fiz.: S. 96-103
Seria: Beiträge zur Denkmalpflege in Berlin ; Bd. 42
ISBN: 978-3-89479-885-7
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

10/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: At the threshold of hell : Northern Crusaders on the way to satan's dominion.
Tytuł wydawn. zbior.: Rules and violence : on the cultural history of collective violence from late antiquity to the confessional age = Regeln und Gewalt : zur Kulturgeschichte der kollektiven Gewalt von der Spätantike bis zum konfessionellen Zeitalter / hrsg. von Cora Dietl, Titus Knäpper.
Opis wydawn.: Berlin : De Gruyter, 2014
Opis fiz.: S. 103-113
ISBN: 978-3-11-036456-9 ; eISBN: 978-3-11-036461-3
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

11/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Co po Zwiefalten, St. Gilles, St. Blasien? Rękopis Eichstätt Cod. st 697 z Eichstätt.
Tytuł wydawn. zbior.: Między tekstem a znakiem : prace ofiarowane Profesor Barbarze Trelińskiej w siedemdziesiątąrocznicę urodzin / pod red. Aleksandry Jaworskiej i Sławomira Górzyńskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013
Opis fiz.: S. 205-217
ISBN: 978-83-7181-814-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

12/185

Autor: Wenta Jarosław, Kopczyńska Magdalena
Tytuł: Sacred space in the State of the Teutonic Order in Prussia / ed. by Jarosław Wenta ; in cooperation with Magdalena Kopczyńska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: 307 s., il.
Seria: Sacra Bella Septentrionalia ; 2. Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ; nr 5
ISBN: 978-83-231-3096-3
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

13/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Klasztor w Kościele średniowiecznym i nowożytnym / red.: Marek Derwich, Anna Pobóg-Lenartowicz. Warszawa, Opole, Warszawa 2010.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 69 H. 1
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 376-377
Uwaga: OMÓWIENIE.
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
ISSN: 0012-1223
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

14/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Bamberg, Regensburg, Zwiefalten, Saint-Gilles : początki i finał piastowskiej obecności.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia narrat : studia mediewistyczne ofiarowane profesorowi Jackowi Banaszkiewiczowi / red. Andrzej Pleszczyński [et al.].
Opis wydawn.: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012
Opis fiz.: S. 317-328
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

15/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Die Berichte über die Gründung des Deutschen Ordens und seine preussische Provinz.
Tytuł wydawn. zbior.: La mémoire des origines dans les ordres religieux-militaires au Moyen Âge : actes des journées d'études de Göttingen (25-26 juin 2009) = Die Erinnerung an die eigenen Ursprünge in den geistlichen Ritterorden im Mittelalter : Beiträge der Göttinger Tagung (25.-26. Juni 2009) / eds.: Philippe Josserand, Mathieu Olivier.
Opis wydawn.: Berlin ; Münster : LIT Verlag, 2012
Opis fiz.: S. 83-94
Seria: Vita Regularis. Abhandlungen ; Bd. 51
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

16/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Kilka uwag o genezie martyrologium - obituarza z rękopisu Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej MS 209, a może i o dziejach krakowskiej kapituły katedralnej.
Tytuł wydawn. zbior.: Limen expectationis : księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia / red. Jacek Urban, Andrzej Witko.
Opis wydawn.: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2012
Opis fiz.: S. 419-430
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

17/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: O relacjach o założeniu zakonu krzyżackiego i jego pruskich prowincji.
Tytuł wydawn. zbior.: In tempore belli et pacis : ludzie, miejsca, przedmioty : księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej / pod red. Tadeusza Grabarczyka, Anny Kowalskiej-Pietrzak, Tadeusza Nowaka.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fiz.: S. 499-508
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

18/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Holy Islands and their christianization in medieval Prussia
Tytuł wydawn. zbior.: Islands and cities in medieval myth, literature and history : papers delivered at the International Medieval Congress, University of Leeds, in 2005, 2006, and 2007 / ed. by Andrea Grafetstätter [et al.]
Opis wydawn.: Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2011
Opis fiz.: S. 37-54
Seria: Beihefte zur Mediaevistik : Monographien, Editionen, Sammelbände ; Bd. 14
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

19/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Kronika tzw. Galla Anonima : historyczne (monastyczne i genealogiczne) oraz geograficzne konteksty powstania.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
Opis fiz.: 225 s., streszcz. ang.
Seria: Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ; nr 4. Scientiae Auxiliares Historiae ; t. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

20/185

Autor: Wyszomirski Sławomir, Wenta Jarosław
Tytuł: Kronika ziemi pruskiej / Piotr z Dusburga ; przetł. Sławomir Wyszomirski ; wstępem i koment. historycznym opatrzył Jarosław Wenta.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
Wydanie: Wyd. 2 przejrz. i popr.
Opis fiz.: XLI, 281 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

21/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Wer war Verfasser der Chronik des sogenannten Gallus Anonymus?
Tytuł wydawn. zbior.: Wege der Erinnerung im und an das Mittelalter : Festschrift für Joachim Wollasch zum 80. Geburtstag / Hrsg.: Andreas Sohn.
Opis wydawn.: Bochum : Winkler, 2011
Opis fiz.: S. 83-94
Seria: Aufbrüche ; 3
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

22/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach : T. 1 : Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku 25 czerwca - 12 września 2010 roku. T. 2 : Eseje. Malbork, 2010.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 67 H. 1
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 409-410
Uwaga: [Omówienie]
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

23/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Zrod stavovského Hlohovska : mocenská uskupení ve slezském pozdním středověku / Petr Kozák. Opava 2008.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 67 H. 1
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 407
Uwaga: [Omówienie]
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

24/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Dziejopisarstwo i literatura w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach.
Tytuł wydawn. zbior.: Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach. T. 2: Eseje / red. nauk. Barbara Pospieszna.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2010
Opis fiz.: S. 260-268, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

25/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Jak czytać Kronikę Galla Anonima?
Tytuł wydawn. zbior.: Klio viae et invia : opuscula Marco Cetwiński dedicata / pod red. Anny Odrzywolskiej-Kidawy.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2010
Opis fiz.: S. 25-29
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

26/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Rozważań o miejscu historycznego romantyzmu ciąg dalszy.
Tytuł wydawn. zbior.: Recepcja kultury średniowiecznej w humanistyce / pod red. Krzysztofa Obremskiego i Jarosława Wenty.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 27-39
Seria: Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ; nr 3. Mediaevalia ; nr 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

27/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: O zagadce powstania Unii między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim : uwagi do syntezy dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Średniowieczne zakony rycerskie i tradycja Rzeczypospolitej Obojga Narodów / pod red. Janusza Hochleitnera.
Opis wydawn.: Elbląg : Centrum Spotkań Europejskich Światowid, 2010
Opis fiz.: S. 93-107, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

28/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach.
Tytuł wydawn. zbior.: Średniowieczne zakony rycerskie i tradycja Rzeczypospolitej Obojga Narodów / pod red. Janusza Hochleitnera.
Opis wydawn.: Elbląg : Centrum Spotkań Europejskich Światowid, 2010
Opis fiz.: S. 39-55, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

29/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Dlaczego Bamberg, dlaczego Nordgau?
Tytuł wydawn. zbior.: Świat średniowiecza : studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi / red. nauk. Agnieszka Bartoszewicz [et al.].
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
Opis fiz.: S. 483-491
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

30/185

Autor: Obremski Krzysztof, Wenta Jarosław
Tytuł: Recepcja kultury średniowiecznej w humanistyce / pod red. Krzysztofa Obremskiego i Jarosława Wenty.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: 196 s.
Seria: Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ; nr 3. Mediaevalia ; nr 1
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego K. Obremskiego: 5]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

31/185

Autor: Wenta Jarosław, Oliński Piotr
Tytuł: In memoriam honoremque Casimiri Jasiński / pod red. Jarosława Wenty i Piotra Olińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: 299 s.
Seria: Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ; nr 2. Scientiae Auxiliares Historiae ; t. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

32/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386-1454 / Adam Szweda. Toruń, 2009.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 66 H. 2
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 881-882
Uwaga: [Omówienie]
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

33/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza i na progu czasów nowożytnych : (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Braniewo) / Piotr Oliński. Toruń, 2008.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 66 H. 2
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 882
Uwaga: [Omówienie]
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

34/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Miasta, ludzie, instytucje, znaki : księga jubileuszowa ofiarowana profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin / pod red. Zenona Piecha. Kraków 2008.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 66 H. 2
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 654-655
Uwaga: [Omówienie]
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

35/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Kolekcja Liber legum i jej miejsce w kulturze umysłowej późnośredniowiecznego Przemyśla / Anna Łosowska. Warszawa, Przemyśl, 2007.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 66 H. 2
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 766
Uwaga: [Omówienie]
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

36/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Królowie węgierscy w Kronice Galla Anonima / Dániel Bagi. Kraków 2008.
Czasopismo: Kwart. Hist., R. 117 nr 4
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 128-132
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historyczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

37/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Das Domkapitel von Samland (1285-1525) / Radosław Biskup. Toruń 2007.
Czasopismo: Speculum, Vol. 85 no. 4
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 934-935
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Speculum : a journal of medieval studies
DOI: 10.1017/S0038713410003131
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

38/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Ikonografia monet piastowskich : 1173 - ok. 1280 / Witold Garbaczewski. Warszawa, Lublin, 2007.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 65 H. 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 279
Uwaga: [Omówienie]
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

39/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Joannici na Śląsku w średniowieczu / Robert Heś. Kraków, 2007.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 65 H. 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 400
Uwaga: [Omówienie]
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

40/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Książka i pismo w średniowieczu : studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej / Edward Potkowski. Pułtusk, 2006.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 65 H. 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 266
Uwaga: [Omówienie]
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

41/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach / red. naukowa Antoni Barciak. Katowice, 2007.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 65 H. 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 399-400
Uwaga: [Omówienie]
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

42/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej / pod red. Antoniego Barciaka i Wojciecha Iwańczaka. Katowice, 2006.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 65 H. 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 186-187
Uwaga: [Omówienie]
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

43/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza / Krzysztof Kaczmarek. Poznań, 2005.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 65 H. 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 400
Uwaga: [Omówienie]
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

44/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Formuła, archetyp, konwencja w źródle historycznym : materiały IX Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne, Kazimierz Dolny, 14-15 grudnia 2000 r. / pod red. Artura Góraka i Krzysztofa Skupieńskiego. Lublin, 2006.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 65 H. 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 186
Uwaga: [Omówienie]
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

45/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Dynastische Bündnisse in der Renaissance : Untergang der Jagellonen.
Czasopismo: Jahrb. Oswald von Wolkenstein Ges., Bd. 17
Opis wydawn.: 2008-2009
Opis fiz.: S. 383-396
Pełny tytuł czasop.: Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

46/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Uwagi wokół rękopisu "Klejnotów Królestwa Polskiego" z Biblioteki Kórnickiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Miasta, ludzie, instytucje, znaki : księga jubileuszowa ofiarowana profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin / pod red. Zenona Piecha.
Opis wydawn.: Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana : Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
Opis fiz.: S. 589-598
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

47/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Niemieckojęzyczna, rymowana redakcja Złotej Legendy : przyczynek do dziejów literatury mendykanckiej w Czechach czasów Przemysła Otokara II.
Tytuł wydawn. zbior.: Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku / red. nauk. Antoni Barciak.
Opis wydawn.: Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział [etc.], 2008
Opis fiz.: S. 321-330
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

48/185

Autor: Wenta Jarosław, Hartmann Sieglinde, Vollmann-Profe Gisela
Tytuł: Mittelalterliche Kultur und Literatur im Deutschordensstaat in Preussen : Leben und Nachleben / hrsg. von Jarosław Wenta, Sieglinde Hartmann und Gisela Vollmann-Profe.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: 652 s., il. kolor.
Seria: Sacra Bella Septentrionalia ; 1. Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ; nr 1
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

49/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Wokół nowoczesnych konsekwencji romantyzmu w polskiej historiografii.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 2
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 29-39, il.
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

50/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Katalog der mittelalterlichen deutschsprachigen Handschriften der ehemaligen Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg : nebst Beschreibungen der mittelalterlichen deutschsprachigen Fragmente des ehemaligen Staatsarchivs Königsberg / auf der Grundlage der Vorarbeiten Ludwig Deneckes erarbeitet von Ralf G. Päsler ; hrsg. von Uwe Meves. München 2000.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 73 z. 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 176-180
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

51/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Deutschsprachige Literatur des Mittelalters im östlichen Europa : Forschungsstand und Forschungsperspektiven / hrsg. von Ralf G. Päsler, Dietrich Schmidtke. Heidelberg 2006.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 73 z. 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 171-175
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

52/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Bemerkungen über die Funktion eines mittelalterlichen historiographischen Textes : die Chronik des peter von Dusburg.
Tytuł wydawn. zbior.: De litteris, manuscriptis, inscriptionibus ... : Festschrift zum 65. Geburtstag von Walter Koch / hrsg. von Theo Kölzer [et. al.].
Opis wydawn.: Wien [etc.] : Böhlau, 2007
Opis fiz.: S. 675-685
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

53/185

Autor: Wenta Jarosław, Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Kronika ziemi pruskiej / Piotr z Dusburga ; wyd., wstępem i przypisami opatrzyli Jarosław Wenta i Sławomir Wyszomirski.
Opis wydawn.: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2007
Opis fiz.: LXXX, 331, [2] s.
Seria: Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 13
Język: LAT, POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

54/185

Autor: Wenta Jarosław, Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Wstęp.
Tytuł równoległy: Praefatio.
Tytuł wydawn. zbior.: Kronika ziemi pruskiej / Piotr z Dusburga ; wyd., wstępem i przypisami opatrzyli Jarosław Wenta i Sławomir Wyszomirski.
Opis wydawn.: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2007
Opis fiz.: S. V-LX
Seria: Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 13
Uwaga: Wstęp w języku polskim i łacińskim
Język: POL, LAT

55/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Bemerkungen zur Funktion des historiographischen Textes im Deutschordenskonvent im Mittelalter : Kategorie - Stiftung des Ordens.
Tytuł wydawn. zbior.: Chroniques en tous genres : actes du colloque d'Amiens (Mars 2006) / publ. par Peter Hvilshøj Andersen et Danielle Buschinger.
Opis wydawn.: Amiens : Presses du "Centre d'Études Médiévales" Université de Picardie - Jules Verne, 2006
Opis fiz.: S. 109-116
Seria: Médiévales ; 40
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

56/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: "Die Annalen des Königreiches" : das Problem der Anfänge der Annalistik in Polen.
Tytuł wydawn. zbior.: Die Hofgeschichtsschreibung im mittelalterlichen Europa : Projekte und Forschungsprobleme / hrsg. von Rudolf Schieffer und Jarosław Wenta.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: S. 39-50
Seria: Subsidia Historiographica ; 3
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

57/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Kilka uwag o początkach katalogów biskupów krakowskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Ecclesia cultura potestas : studia z dziejów kultury i społeczeństwa / pod red. Pawła Krasa [et al.].
Opis wydawn.: Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2006
Opis fiz.: S. 743-752
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

58/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: An den Berührungspunkten der Sprachgebiete : die Inschriften in den Städten der "preussischen Lande königlich polnischen Anteils".
Tytuł wydawn. zbior.: Epigraphik 2000 : neunte Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik : Klosterneuburg, 9.-12. Oktober 2000 / hrsg. von Gertrud Mras und Renate Kohn.
Opis wydawn.: Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2006
Opis fiz.: S. 207-215
Seria: Forschungen zur Geschichte des Mittelalters ; Bd. 10. Denkschriften / Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse ; Bd. 335
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

59/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Kronika w klasztorze : typ tekstu dziejopisarskiego?
Tytuł wydawn. zbior.: Formuła, archetyp, konwencja w źródle historycznym : materiały IX Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne, Kazimierz Dolny, 14-15 grudnia 2000 r. / pod red. Artura Góraka i Krzysztofa Skupieńskiego.
Opis wydawn.: Radzyń Podlaski [etc.] : Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Instytut Badawczy "Libra", 2006
Opis fiz.: S. 53-64, streszcz. ang.
Seria: Biblioteka Wschodniego Rocznika Humanistycznego ; no 4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

60/185

Autor: Schieffer Rudolf, Wenta Jarosław
Tytuł: Die Hofgeschichtsschreibung im mittelalterlichen Europa : Projekte und Forschungsprobleme / hrsg. von Rudolf Schieffer und Jarosław Wenta.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: 251, [3] s.
Seria: Subsidia Historiographica ; 3
Język: GER, LAT
Praca afiliowana przez UMK

61/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Przepływ ludzi, przepływ idei.
Czasopismo: Forum Akad., R. 13 nr 10
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 24-25
Pełny tytuł czasop.: Forum Akademickie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

62/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Lektüre preussischer Chroniken : Skandinavische Spuren.
Czasopismo: Jahrb. Oswald von Wolkenstein Ges., Bd. 16
Opis wydawn.: 2006-2007
Opis fiz.: S. 195-204
Pełny tytuł czasop.: Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

63/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Die Ritter des Königs Artus in den Grossstädten Preussens.
Tytuł wydawn. zbior.: Artus-Mythen und Moderne : Aspekte der Rezeption in Literatur, Kunst, Musik und in den Medien / hrsg. von S. Hartmann [et al.]
Opis wydawn.: Wetzlar : Phantastische Bibliothek Wetzlar, 2005
Opis fiz.: S. 199-213
Seria: Schriftenreihe und Materialien der Phantastischen Bibliothek Wetzlar ; Bd. 70
Język: GER

64/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Wstęp.
Tytuł wydawn. zbior.: Kronika ziemi pruskiej / Piotr z Dusburga ; przetł. Sławomir Wyszomirski ; wstępem i koment. historycznym opatrzył Jarosław Wenta.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Wydanie: Wyd. 2 przejrz. i popr.
Opis fiz.: S. VII-XLI
Język: POL

65/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Zu Gog und Magog : einige Bemerkungen über die Verfasserschaft der "Descriptiones Terrarum".
Tytuł wydawn. zbior.: La prose du moyen age a l'epoque moderne / Danielle Buschinger.
Opis wydawn.: Amiens : Centre d'Études Médiévales, 2005
Opis fiz.: S. 331-339
Seria: Études Médiévales ; No. 7
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

66/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Der Deutschordenspriester Peter von Dusburg und sein Bemühen um die geistige Bildung der Laienbrüder
Tytuł wydawn. zbior.: Selbstbild und Selbstverständnis der geistlichen Ritterorden / hrsg. von Roman Czaja und Jürgen Sarnowsky.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: S. 115-125
Seria: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica ; 13
Język: GER

67/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Roczniki Królestwa.
Tytuł wydawn. zbior.: Tekst źródła : krytyka, interpretacja / pod red. Barbary Trelińskiej.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2005
Opis fiz.: S. 127-135
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

68/185

Autor: Wyszomirski Sławomir, Wenta Jarosław
Tytuł: Kronika ziemi pruskiej / Piotr z Dusburga ; przetł. Sławomir Wyszomirski ; wstępem i koment. historycznym opatrzył Jarosław Wenta.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Wydanie: Wyd. 2 przejrz. i popr.
Opis fiz.: XLI, 280, [1] s., wykr.
Uwaga: Na s. tyt. rok wydania 2004.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

69/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą) / Elżbieta Kowalczyk. Warszawa 2003.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 61 H. 2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 822
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

70/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Geneza i rozwój posiadłości zakonu krzyżackiego na terenie Królestwa Francji do połowy XIV wieku / Karol Polejowski. Gdańsk 2003.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 61 H. 2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 842-843
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

71/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Mędrcy ze Wschodu : legenda i kult Trzech Króli w średniowiecznej Polsce / Jerzy Kaliszuk. Warszawa 2005.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 61 H. 2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 681
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

72/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów / Zenon Piech. Warszawa 2003.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 61 H. 2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 726
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

73/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu : formy, funkcjonowanie, ewolucja / Jacek Adamczyk. Warszawa 2004.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 61 H. 2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 796-797
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

74/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420-1433 : studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza / Jarosław Nikodem. Poznań 2004.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 61 H. 2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 771-772
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

75/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu / pod red. Macieja Salamona i Jerzego Strzelczyka. Kraków 2004.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 61 H. 2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 730-731
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

76/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1309 : studium prozopograficzne / Maciej Dorna. Poznań 2004.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 61 H. 2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 821
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

77/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej / pod red. Marcelego Antoniewicza. Warszawa 2002.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 61 H. 2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 820-821
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

78/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Odpowiedź Bognie Jakubowskiej.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 70 z. 1
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 99-104
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

79/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Jerzy Schwengel (1697-1766) - przeor Kartuzji Kaszubskiej i dziejopis Kościoła / Rafał Witkowski. Poznań 2004.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 70 z. 2-3
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 202-205
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

80/185

Autor: Wyszomirski Sławomir, Wenta Jarosław
Tytuł: Kronika ziemi pruskiej / Piotr z Dusburga ; przetł. Sławomir Wyszomirski ; wstępem i koment. historycznym opatrzył Jarosław Wenta.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: XL, [2], 280, [1] s., wykr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

81/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Peter von Dusburg.
Tytuł wydawn. zbior.: Die deutsche Literatur des Mittelalters : Verfasserlexikon. Bd. 11 / hrsg. von Burghart Wachinger zusammen mit Gundolf Keil [et al.].
Opis wydawn.: Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2003
Opis fiz.: Szp. 1187-1192
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

82/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Gdańskie aspekty zaginionej kroniki dominikańskiej
Tytuł wydawn. zbior.: Dominikanie : Gdańsk-Polska-Europa : materiały z konferencji międzynarodowej pt. Gdańskie i europejskie dziedzictwo - zakon Dominikanów w dziejach Gdańska [...] / pod red. D. A. Dekańskiego, A. Gołembnika, M. Grubki
Opis wydawn.: Gdańsk ; Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2003
Opis fiz.: S. 541-548
Język: POL

83/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Stanisław (zm. ok. 1356), cysters, opat oliwski
Tytuł wydawn. zbior.: Polski słownik biograficzny. T. 42.
Opis wydawn.: Warszawa ; Kraków : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2003-2004
Opis fiz.: S. 5-7
Język: POL

84/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Kronika Piotra z Dusburga : szkic źródłoznawczy.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
Opis fiz.: 142 s., streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

85/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Kilka uwag o sytuacji nauk pomocniczych historii w Niemczech
Czasopismo: Stud. Źródłozn., T. 41
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 131-134
Uwaga: Recenzja książki: Moderne Mediävistik : Stand und Perspektiven der Mitelalterforschung / Hans Werner Goetz. Darmstadt 1999.
Pełny tytuł czasop.: Studia Źródłoznawcze
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

86/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Kazanie i historyczne egzemplum w późnośredniowiecznym Chełmnie.
Tytuł wydawn. zbior.: Ecclesia et civitas : kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym / pod red. Haliny Manikowskiej i Hanny Zaremskiej.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Historii PAN, 2002
Opis fiz.: S. 473-482
Seria: Colloquia Mediaevalia Varsoviensia ; 4
Język: POL

87/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Świadectwa fundacji pelplińskiej : na marginesie fundatio i pierwszych dokumentów.
Tytuł wydawn. zbior.: Pelplin : 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego : kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21-23 września 2001 r., przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zespół do badań nad historią i kulturą cystersów w Polsce Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu / kom. red. Dariusz Aleksander Dekański [et al.].
Opis wydawn.: Pelplin ; Tczew : Wydawnictwo Bernardinum : Starostwo Powiatowe, 2002
Opis fiz.: S. 28-37
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

88/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Formacja rycerska braci zakonu krzyżackiego za Kroniką Piotra z Dusburga.
Czasopismo: Acta Univ. Carol. Philos. Hist., nr 1-2
Opis wydawn.: 2002 [2007]
Opis fiz.: S. 415-422, streszcz. niem.
Uwaga: Tytuł tomu: Z pomocných věd historických XVI : Inter laurum et olivam.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

89/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu. Kraków 2000.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 58 H. 2
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 736-738
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER

90/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Kodeks Matyldy : księga obrzędów z kartami dedykacyjnymi. Kraków 2000.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 58 H. 2
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 660
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER

91/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Arengi w dokumentach Władysława Łokietka / Anna Adamska. Kraków 1999.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 58 H. 2
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 618
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER

92/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Prusy - Polska - Europa : studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych prace ofiarowane Zenonowi Hubertowi Nowakowi [...] / pod red. Andrzeja Radzimińskiego i Janusza Tandeckiego. Toruń 1999.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 58 H. 2
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 580-581
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER

93/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Sąsiedztwo mazowiecko-krzyżackie / Wiesław Sieradzan. Toruń 1999.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 58 H. 2
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 815-816
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER

94/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Miasta pruskie a zakon krzyżacki / Roman Czaja. Toruń 1999.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 58 H. 2
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 816-817
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER

95/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: 1000 lat archidiecezji gnieźnieńskiej. Gniezno 2000.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 58
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 813-814
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER

96/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Księgi polskiej kancelarii koronnej i książęcej szczecińskiej w bibliotekach Lüneburga, Hanoweru i Giessen z biblioteki Oxenstiemów
Czasopismo: Stud. Źródłozn., T. 40
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 95-105
Pełny tytuł czasop.: Studia Źródłoznawcze
Język: POL

97/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Kilka uwag do Bogny Jakubowskiej "Renesansowej galerii konterfektów oliwskich"
Czasopismo: Zap. Hist., T. 67 z. 3/4
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 197-202
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL

98/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Do Goga z Magog : głos w sprawie autorstwa Descriptiones terrarum.
Tytuł wydawn. zbior.: Drogą historii : studia ofiarowane profesorowi Józefowi Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Piotra Dymmela, Krzysztofa Skupieńskiego, Barbary Trelińskiej
Opis wydawn.: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001
Opis fiz.: S. 31-39
Język: POL

99/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Z dziejów liturgii w zakonie krzyżackim : "historia i translatio" św. Barbary.
Tytuł wydawn. zbior.: Memoriae amici et magistri : studia historyczne poświęcone pamięci prof. Wacława Korty (1919-1999) / [red. nauk. Marek Derwich, Wojciech Mrozowicz, Rościsław Żerelik].
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001
Opis fiz.: S. 205-210
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

100/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Tradycja o Piotrze : na marginesie jednej z wielkich dyskusji.
Tytuł wydawn. zbior.: Scriptura custos memoriae : prace historyczne / pod red. Danuty Zydorek.
Opis wydawn.: Poznań : Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001
Opis fiz.: S. 523-538
Seria: Publikacje Instytutu Historii UAM ; 44
Język: POL

101/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Gnieźnieński dyptych żywych i umarłych z XII wieku? : próba interpretacji lubińskiej księgi brackiej.
Tytuł wydawn. zbior.: 1000 lat archidiecezji gnieźnieńskiej / pod red. Jerzego Strzelczyka i Janusza Górnego.
Opis wydawn.: Gniezno : Prymasowskie Wydawnictwa Gaudentinum, 2000
Opis fiz.: S. 235-243
Seria: Bibliotheca Millennium
Język: POL

102/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Pelplińska modlitwa za dusze wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej : materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Mogilnie z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów [...] / red. nauk. Andrzej Marek Wyrwa, Józef Dobosz.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2000
Opis fiz.: S. 205-219
Język: POL

103/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Johann Długosz und das ritterliche Abenteuer.
Tytuł wydawn. zbior.: Die Wahrnehmung und Darstellung von Kriegen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit / Hg. von Horst Brunner.
Opis wydawn.: Wiesbaden : Reichert, 2000
Opis fiz.: S. 223-235
Seria: Imagines Medii Aevi ; Bd. 6
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

104/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: W służbie rady miasta : historiograficzne kompedia kaznodziejskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 6-8 V 1999 r. przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego / pod red. Marka Derwicha, Anny Pobóg-Lenartowicz.
Opis wydawn.: Wrocław ; Opole : Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych "Larhcor", 2000
Opis fiz.: S. 315-322, streszcz. niem.
Seria: Opera ad Historiam Monasticam Spectantia. Series 1: Colloquia ; 4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

105/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Bernardus serviens conventus est pro tribus marcis cunarum.
Tytuł wydawn. zbior.: Nihil superfluum esse : studia z dziejów średniowiecza ofiarowane profesor Jadwidze Krzyżaniakowej / pod red. Jerzego Strzelczyka i Józefa Dobosza.
Opis wydawn.: Poznań : Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2000
Opis fiz.: S. 221-227
Seria: Publikacje Instytutu Historii UAM ; 33
Język: POL

106/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Studien über die Ordensgeschichtsschreibung am Beispiel Preussens.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: 287 s.
Seria: Subsidia Historiographica ; 2
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

107/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Ständische und religiöse Identitäten in Mittelalter und früher Neuzeit / hrsg. von Stefan Kwiatkowski und Janusz Małłek. Toruń 1998.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 56 H. 1
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 324-325
Uwaga: Omówienie
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

108/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Die polnischen und deutschen Forschungen über die Geschichte Preussens im Mittelalter : Bilanz und Perspektiven.
Czasopismo: Jahrb. Oswald von Wolkenstein Ges., Bd. 12
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 241-258
Pełny tytuł czasop.: Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

109/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Krieg und Verbrechen nach spätmittelalterlichen Chroniken : kollektive Einstellungen und sozialer Wandel im Mittelalterlichen / Christoph Heiduk, Almut Höfert, Cord Ulrichs. Köln 1997.
Czasopismo: Stud. Źródłozn., T. 37
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 238-239
Uwaga: OMÓWIENIE
Pełny tytuł czasop.: Studia Źródłoznawcze
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

110/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Predigt und Geschichte : historische Exempel in der geistlichen Rhetorik des Mittelalters / von Michael Menzel. Köln 1998.
Czasopismo: Stud. Źródłozn., T. 38
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 160
Uwaga: OMÓWIENIE
Pełny tytuł czasop.: Studia Źródłoznawcze
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

111/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Spätmittelalterliche Bistumsgeschichtsschreibung : Überlieferung und Entwicklung / von Marcus Müller. Köln 1998.
Czasopismo: Stud. Źródłozn., T. 38
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 160-161
Uwaga: OMÓWIENIE
Pełny tytuł czasop.: Studia Źródłoznawcze
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

112/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Auf dem Weg zur Reedition der Denkmäler der preussichen, mittelalterlichen Geschichtsschreibung : das Problem der Fassung des Textes.
Tytuł wydawn. zbior.: Die Geschichtsschreibung in Mitteleuropa : Projekte und Forschungsprobleme / hrsg. von Jarosław Wenta.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: S. 323-330
Seria: Subsidia Historiographica ; 1
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

113/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: O stróżach "testamentu" Bolesława Krzywoustego.
Tytuł wydawn. zbior.: Społeczeństwo Polski średniowiecznej : zbiór studiów. T. 8 / pod red. Stefana K. Kuczyńskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 1999
Opis fiz.: S. 68-112
Język: POL

114/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Die Geschichtsschreibung in Mitteleuropa : Projekte und Forschungsprobleme / hrsg. von Jarosław Wenta.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: 338 s.
Seria: Subsidia Historiographica ; 1
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

115/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Annaty papieskie w Polsce XIV w. / Stanisław Szczur. Kraków 1998
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 55
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 824
Uwaga: Omówienie
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER

116/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Kultura piśmienna średniowiecza i czasów nowożytnych : problemy i konteksty badawcze / red. nauk. Piotr Dymmel, Barbara Trelińska. Lublin 1998.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 55
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 855-856
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER

117/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Zakon niemiecki w Prusach a umysłowość średniowieczna / Stefan Kwiatkowski. Toruń 1998.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 55
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 694
Uwaga: Omówienie
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER

118/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier. T. 1: (Do 1450 r.) / wyd. i oprac. Stanisław A. Sroka. Kraków 1998.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 55
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 646
Uwaga: Omówienie
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER

119/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Humboldczycy.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 8 nr 7-8
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 24
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

120/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Od tradycji ustnej do tradycji pisanej na przykładzie Kroniki Piotra z Dusburga.
Tytuł wydawn. zbior.: Kultura piśmienna średniowiecza i czasów nowożytnych : problemy i konteksty badawcze / red. Piotr Dymmel, Barbara Trelińska.
Opis wydawn.: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998
Opis fiz.: S. 73-85
Seria: Res Historica ; z. 3
Język: POL

121/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Przemysł II : odnowienie Królestwa Polskiego / pod red. Jadwigi Krzyżaniakowej. Poznań 1997.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 54 H. 1
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 383-384
Uwaga: Omówienie
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

122/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: O kształt zjednoczonego królestwa : niemieckie władztwo terytorialne a geneza społecznoustrojowej odrębności Polski / Sławomir Gawlas. Warszawa 1996.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 54 H. 1
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 382-383
Uwaga: Omówienie
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

123/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Formularz ciechanowski : z historii tworzenia języka dokumentu polskiego wieków średnich / Grażyna Klimecka. Warszawa 1997.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 54 H. 1
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 229
Uwaga: Omówienie
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

124/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Detmar von Lübeck und Preussen.
Czasopismo: Jahrb. Oswald von Wolkenstein Ges., Bd. 10
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 409-418
Pełny tytuł czasop.: Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

125/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Chronicon coenobii Olivensis saec. XIII et XIV? Methodische Bemerkungen.
Czasopismo: Z. Ostmitteleur.-Forsch., Jg. 47 H. 4
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 568-589
Pełny tytuł czasop.: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung
Język: GER

126/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Mikołaj v. Radam (Radamski) (pocz. XIV w. - 1376).
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 3 / pod red. Zbigniewa Nowaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1997
Opis fiz.: S. 216-217
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

127/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Otto z Rewala (ok. 1280-1349).
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 3 / pod red. Zbigniewa Nowaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1997
Opis fiz.: S. 372-373
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

128/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Piotr z Dusburga (koniec XIII w. - po 1356).
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 3 / pod red. Zbigniewa Nowaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1997
Opis fiz.: S. 427-429
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

129/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Mikołaj v. Jeroschin (koniec XIII w. - poł. XIV w.)
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 3 / pod red. Zbigniewa Nowaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1997
Opis fiz.: S. 215-216
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

130/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Mikołaj Bock (Buck) v. Schiffenburg, Schippenbeil (z Sępopola) (poł. XIV w. - 1410).
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 3 / pod red. Zbigniewa Nowaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1997
Opis fiz.: S. 212-213
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

131/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Lindau Jan (I ćw. XV w. - ok. 1480-3).
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 3 / pod red. Zbigniewa Nowaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1997
Opis fiz.: S. 63-64
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

132/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Pipin (pocz. XIII w. - 1247?).
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 3 / pod red. Zbigniewa Nowaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1997
Opis fiz.: S. 431
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

133/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Reinhard v. Sayn (I ćw. XIV w. - 24 VIII 1390).
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 4 / pod red. Zbigniewa Nowaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1997
Opis fiz.: S. 50
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

134/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Stefan v. Neidenburg (z Niborka, z Nidzicy) (ok. 1412-1495).
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 4 / pod red. Zbigniewa Nowaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1997
Opis fiz.: S. 264-266
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

135/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Koncepcja memoratywno-liturgiczna funkcjonowania zapisek w tablicy paschalnej a sprawa Rocznika Rychezy.
Tytuł wydawn. zbior.: Venerabiles, nobiles et honesti : studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej : prace ofiarowane profesorowi Januszowi Bieniakowi [...] / red. nauk. Andrzej Radzimiński [et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 563-571
Język: POL

136/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu : studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / red. nauk. Roman Czaja i Janusz Tandecki. Toruń 1996.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 53 H. 2
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 754-756
Uwaga: Omówienie
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

137/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Prace wybrane z nauk pomocniczych historii. Toruń 1996.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 53 H. 2
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 592
Uwaga: Omówienie
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

138/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Geschichtsschreibung im Deutschordensstaat Preussen-Entwicklungsmöglichkeiten der Forschung anhand der Handschriften.
Czasopismo: Jahrb. Oswald von Wolkenstein Ges., Bd. 9
Opis wydawn.: 1996-1997
Opis fiz.: S. 323-339
Pełny tytuł czasop.: Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft
Język: GER

139/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Dyplomatyka, genealogia, pasja : zmarł profesor Kazimierz Jasiński.
Czasopismo: Nowości, 14 VIII
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 7
Pełny tytuł czasop.: Nowości
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

140/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Dziejopisarstwo cystersów a memoria na przykładzie Henrykowa, Lubiąża i Oliwy.
Tytuł wydawn. zbior.: Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 8-11 V 1996 [...] / red. Marek Derwich, Anna Pobóg-Lenartowicz.
Opis wydawn.: Opole ; Wrocław : LARHCOR, 1996
Opis fiz.: S. 191-198, streszcz. niem.
Seria: Opera ad Historiam Monasticam Spectantia. Series 1: Colloquia ; 2
Język: POL

141/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Nowe źródło do krytyki franciszkańskich Roczników toruńskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu : studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / red. nauk. Roman Czaja i Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 269-283
Seria: Studia Polonica Historiae Urbanae ; t. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

142/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: O metodzie badań nad rocznikami.
Tytuł wydawn. zbior.: Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej : średniowiecze - początek czasów nowożytnych / pod red. Urszuli Borkowskiej.
Opis wydawn.: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1996
Opis fiz.: S. 51-61, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

143/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Jaksa z Miechowa i krakowskie tablice paschalne.
Czasopismo: Stud. Hist., R. 39
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 3-13, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Historyczne
Język: POL

144/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Dziejopisarstwo w klasztorze : środowiska a formy dziejopisarskie na przykładzie Prus.
Tytuł wydawn. zbior.: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Dąbrowie Niemodlińskiej w dniach 4-6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego / pod red. Anny Pobóg-Lenartowicz, Marka Derwicha.
Opis wydawn.: Opole : Wydawnictwo Św. Krzyża, 1995
Opis fiz.: S. 159-171
Język: POL

145/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Studium, Arbeit, Intrige : die Karriere im Deutschen Orden in Preussen.
Tytuł wydawn. zbior.: La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Age et temps modernes : actes du Premier Colloque International du L.A.R.H.C.O.R., Wrocław - Książ, 30 novembre - 4 decembre 1994. T. 1 / sous la dir. de Marek Derwich.
Opis wydawn.: Wrocław : Institut d'Histoire de l'Université de Wrocław, 1995
Opis fiz.: S. 195-202, streszcz. eng., pol.
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

146/185

Autor: Wenta Jarosław, Wroniszewski Jan
Tytuł: Lubawa i okolice / wyd. Jarosław Wenta i Jan Wroniszewski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: 121, [1] s., [44] s., il., tab.
Seria: Corpus Inscriptionum Poloniae ; t. 9. Corpus Inscriptionum Poloniae. Województwo olsztyńskie ; z. 1
Język: POL, LAT
Praca afiliowana przez UMK

147/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Konrad (Bytschin, Bitczen, Bitcze) Bitschin (ok. 1395-1470?).
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 2 / pod red. Zbigniewa Nowaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1994
Opis fiz.: S. 439-441
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

148/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Kaspar Linke (ok. 1400-1463).
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 2 / pod red. Zbigniewa Nowaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1994
Opis fiz.: S. 363-364
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

149/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Jan z Posilge (ok. 1340-1405?).
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 2 / pod red. Zbigniewa Nowaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1994
Opis fiz.: S. 290-291
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

150/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Jan Mergenow (Marienau) (ok. 1375-1457).
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 2 / pod red. Zbigniewa Nowaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1994
Opis fiz.: S. 282
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

151/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Jan III Mewe (v. Heilsberg) z Lidzbarka (zm. 1440).
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 2 / pod red. Zbigniewa Nowaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1994
Opis fiz.: S. 276-277
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

152/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Jan II Ryman (ok. 1350-1417).
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 2 / pod red. Zbigniewa Nowaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1994
Opis fiz.: S. 276
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

153/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Jan I Mönch (Monachus) (ok. 1340-1409).
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 2 / pod red. Zbigniewa Nowaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1994
Opis fiz.: S. 275-276
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

154/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Jan "de Redden" (z Radzynia?) (zm. 1442).
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 2 / pod red. Zbigniewa Nowaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1994
Opis fiz.: S. 280-281
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

155/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Gerhard Stolpmann (1370-1427).
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 2 / pod red. Zbigniewa Nowaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1994
Opis fiz.: S. 35-36
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

156/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Jan z Kwidzyna (1343-1417).
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 2 / pod red. Zbigniewa Nowaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1994
Opis fiz.: S. 288-289
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

157/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Forschungsprogramm zur Geschichtsschreibung in Preussen bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts.
Czasopismo: Inter Finitimos, Nr. 5
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 3-6
Pełny tytuł czasop.: Inter Finitimos
ISSN: 0948-1818
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

158/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Über die ältesten preussischen Annalen.
Czasopismo: Preussenland, Jg. 32
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 1-15
Pełny tytuł czasop.: Preussenland
Język: GER

159/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Dokument Świętopełka z 5 XI 1263 i początki Darłowa.
Czasopismo: Rocz. Gdań., T. 54 z. 2
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 71-89
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Gdański
Język: POL

160/185

Autor: Wenta Jarosław, Wroniszewski Jan
Tytuł: Corpus Inscriptionum Poloniae. T. 9
Czasopismo: Spraw. TNT, Nr 47
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 36-39
Pełny tytuł czasop.: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

161/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Informacja o 14 oryginałach średniowiecznych dokumentów małopolskich, prawdopodobnie z aneksów Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Czasopismo: Stud. Hist., R. 37 z. 1
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 117-123
Pełny tytuł czasop.: Studia Historyczne
Język: POL

162/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Tradycja rękopiśmienna Roczników Jana Długosza : studium analityczne ksiąg X-XII / Piotr Dymmel. Warszawa 1992.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 59 z. 1
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 142-143
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

163/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Tradycja rękopiśmienna Roczników Jana Długosza : studium analityczne ksiąg X-XII / Piotr Dymmel. Warszawa 1992.
Czasopismo: Kwart. Hist., R. 100 nr 1
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 136-138
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historyczny
Język: POL

164/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Wschodniopomorska tradycja historyczna.
Czasopismo: Stud. Gdań., T. 9
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 89-98
Pełny tytuł czasop.: Studia Gdańskie
Język: POL

165/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: O dwóch mieczach z bitwy grunwaldzkiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Balticum : studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XII-XVII w. ofiarowane Marianowi Biskupowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Zenona Huberta Nowaka.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1992
Opis fiz.: S. 381-388
ISBN: 83-85196-11-0
Język: POL

166/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Dorota z Mątowów Wielkich (1347-1394).
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 1 / pod red. Stanisława Gierszewskiego.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1993
Opis fiz.: S. 345
Język: POL

167/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: O hipotezach, czyli zaginionych kronikach z Prus.
Czasopismo: Acta UNC Hist., Z. 26
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 165-172, streszcz. niem.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

168/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Zewnętrzne warunki sprzyjające zamachowi stanu w Polsce w latach 1145-1146.
Tytuł wydawn. zbior.: Personae, colligationes, facta / [kom. red. Janusz Bieniak et. al.].
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1991
Opis fiz.: S. 211-225
Język: POL

169/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Dziejopisarstwo w klasztorze cysterskim w Oliwie na tle porównawczym.
Opis wydawn.: Gdańsk-Oliwa : Kuria Biskupia Gdańska, 1990
Opis fiz.: 189, [2] s., il., wykr.
Seria: Studia Gdańskie ; t. 7. Studia Olivensia ; t. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

170/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Kierunki rozwoju rocznikarstwa w państwie zakonu niemieckiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1990
Opis fiz.: 148, [2] s., wykr.
Seria: Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ; R. 83 z. 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

171/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: O Scriptores rerum Prussicarum, czyli konieczności nowego wydania źródeł historiograficznych do dziejów państwa zakonu krzyżackiego.
Czasopismo: Kwart. Hist., R. 97 nr 1-2
Opis wydawn.: 1990 [1991]
Opis fiz.: S. 133-139
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historyczny
Język: POL

172/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Zur Verfasserschaft der sog. Chronik des Johann von Posilg.e
Czasopismo: Preussenland, Jg. 28 Nr. 1
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 1-9
Pełny tytuł czasop.: Preussenland
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

173/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Dokument Humbalda, kardynała, legata papieskiego, wystawiony dla Trzemeszna w dniu 2 marca 1146 roku, Gniezno. In: Studia i Materiały Historyczne T. 1 (1984) S. 27-49.
Czasopismo: Stud. Źródłozn., T. 31
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 90
Uwaga: OMÓWIENIE
Pełny tytuł czasop.: Studia Źródłoznawcze
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

174/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: W sprawie dokumentu Świętopełka z 5 listopada 1263 r. dla klasztoru w Bukowie.
Czasopismo: Rocz. Słup., T. 4
Opis wydawn.: 1985 [1989]
Opis fiz.: S. 24-29
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Słupski
Język: POL

175/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Über die Notwendigkeit einer Neuausgabe der Annalen für das Gebiet des Deutschordenslandes.
Tytuł wydawn. zbior.: Werkstatt des Historikers der mittelalterlichen Ritterorden : Quellenkundliche Probleme und Forschungsmethoden / hrsg. von Zenon Hubert Nowak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1987
Opis fiz.: S. 185-192
Seria: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica ; 4
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

176/185

Autor: Wenta Jarosław, Zdrenka Joachim
Tytuł: Uzupełnienia do dziejów opactwa bukowskiego : uwagi o monografii dominium bukowskiego - dokument Świętopełka z 5 XI 1263 r.
Czasopismo: Rocz. Gdań., T. 47 z. 1
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 231-249
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Gdański
Język: POL

177/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Na marginesie dokumentu legata Humbalda z 2 marca 1146 roku dla Trzemeszna.
Czasopismo: Rocz. Hist., R. 53
Opis wydawn.: 1987 [1990]
Opis fiz.: S. 101-114
Pełny tytuł czasop.: Roczniki Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

178/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Kariera Jana z Dobrzynia?
Czasopismo: Zap. Hist., T. 52 z. 1
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 169-174
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

179/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Walki polsko-pruskie w X-XIII w. / Kazimierz Wiliński. Łódź 1984.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 52 z. 1
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 194-197
Uwaga: RECENZJE
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

180/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Sprawozdanie z konferencji "Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica".
Czasopismo: Kom. Mazur.-Warm., nr 3/4
Opis wydawn.: 1986
Opis fiz.: S. 267-268
Pełny tytuł czasop.: Komunikaty Mazursko-Warmińskie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

181/185

Autor: Wenta Jarosław, Wroniszewski Jan
Tytuł: Inskrypcje województwa olsztyńskiego.
Czasopismo: Kom. Mazur.-Warm., nr 3/4
Opis wydawn.: 1986
Opis fiz.: S. 199-201
Pełny tytuł czasop.: Komunikaty Mazursko-Warmińskie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

182/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Co napisano w Prusach w XIII w. : (o źródłach Kroniki Piotra z Dusburga).
Czasopismo: Spraw. Wydz. Hist. PTPN, Nr 104
Opis wydawn.: 1986
Opis fiz.: S. 36-37
Pełny tytuł czasop.: Sprawozdania / Wydział Historii i Nauk Społecznych. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Język: POL

183/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: List Awinioński w dziejopisarstwie pomorskim i pruskim połowy XIV wieku.
Czasopismo: Prz. Hist., T. 73 z. 3-4
Opis wydawn.: 1982
Opis fiz.: S. 275-281
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Historyczny
ISSN: 0033-2186
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

184/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Kronika Piotra z Dusburga a dzieje Zakonu Krzyżackiego zawarte w Kronice oliwskiej.
Tytuł równoległy: Le chronique de Pierre de Dusburg et l'histoire de l'Ordre Teutonique présentée dans la Chronique d'Oliwa.
Czasopismo: Stud. Źródłozn., T. 25
Opis wydawn.: 1980
Opis fiz.: S. 121-132, streszcz. fr.
Pełny tytuł czasop.: Studia Źródłoznawcze
ISSN: 0081-7147
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

185/185

Autor: Wenta Jarosław
Tytuł: Zaginiony rocznik oliwski z XIII/XIV wieku.
Tytuł równoległy: Ein verlorenes Olivaer Jahrbuch aus dem 13./14. Jahrhundert.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 45 z. 3
Opis wydawn.: 1980
Opis fiz.: S. 7-24, streszcz. niem.
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
ISSN: 0044-1791
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK