Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr hab. Marcin Hlebionek, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Herby wojewódzkie i miejskie.

Tytuł całości: Kujawy i Ziemia Dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku. Cz. 2: Komentarz, indeksy / pod red. Wiesławy Duży ; przy współpr. Arkadiusza Borka i Michała Słomińskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Historii : 2021

Opis fizyczny: S. 221-225

Seria: (Atlas Historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku ;6)


2/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Piętnastowieczny tłok pieczęci rycerskiej z zamku w Papowie Biskupim.

Tytuł równoległy: 15th century knight seal piston from the castle of Papowo Biskupie.

Tytuł całości: Castra Terrae Culmensis, na rubieży chrześcijańskiego świata : interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem zakonu krzyżackiego w świetle źródeł archeologiczno-architektonicznych, historycznych i przyrodniczych. T. 2 = Castra Terrae Culmensis : on the boundary of Christian world : interdisciplinary studies on fortified constructions of theTeutonic Order in the light of archaeological, architectonic, historical and natural sciences sources. Vol. 2 / pod red. Marcina Wiewióry.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 144-148, il.; streszcz. ang. s. 261

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 266-312.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: W średniowieczu : rozwój demograficzny, gospodarczy i administracyjny.

Tytuł całości: Na pograniczu Krajny i Pałuk, dzieje powiatu nakielskiego / red. nauk. Sławomir Łaniecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2020

Opis fizyczny: S. 81-133, il.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Sfragistyka w systemie nauk : podstawowe pojęcia sfragistyczne.

Tytuł całości: Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach / pod red. Pawła Guta i Marcina Hlebionka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : 2020

Opis fizyczny: S. 17-20, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/157


Autorzy: Bednarek Dariusz, Hlebionek Marcin, Gut Paweł, Żygadło Dorota, Baniecki Adam, Górski Robert, Forysiak-Wójciński Robert, Grabowski Janusz, Laszuk Anna, Leśniewska Jolanta.

Tytuł oryginału: Wskazówki metodyczne do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie archiwów państwowych.

Tytuł całości: Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach / pod red. Pawła Guta i Marcina Hlebionka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : 2020

Opis fizyczny: S. 93-219, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Typologia pieczęci : wybrane zagadnienia.

Tytuł całości: Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach / pod red. Pawła Guta i Marcina Hlebionka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : 2020

Opis fizyczny: S. 55-60

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/157


Autorzy: Gut Paweł, Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Prawo pieczętne : rodzaje kancelaryjno-prawne i fałszerstwa pieczęci. Kręgi funkcjonowania pieczęci.

Tytuł całości: Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach / pod red. Pawła Guta i Marcina Hlebionka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : 2020

Opis fizyczny: S. 21-34, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Pieczęć jako medium, dzieło sztuki i źródło historyczne.

Tytuł całości: Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach / pod red. Pawła Guta i Marcina Hlebionka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : 2020

Opis fizyczny: S. 61-66

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/157


Autorzy: Gut Paweł, Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Słowo wstępne.

Tytuł całości: Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach / pod red. Pawła Guta i Marcina Hlebionka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : 2020

Opis fizyczny: S. 11-14


10/157


Autorzy: Bonczkowski Janusz, Chyła Dariusz, Hlebionek Marcin, Superczyński Mateusz.

Tytuł oryginału: Pieczęcie królów i królowych polskich do 1572 r. / oprac. Janusz Bonczkowski, Dariusz Chyła, Marcin Hlebionek, Mateusz Superczyński ; pod red. Marcina Hlebionka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu : 2020

Opis fizyczny: 195 s., il., tab.

Seria: (Katalog pieczęci Archiwum Państwowego w Toruniu ;z. 1)

Uwagi: Bibliogr. s. 187-195.

Punktacja MNiSW: 50.000


11/157


Autorzy: Gut Paweł, Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach / pod red. Pawła Guta i Marcina Hlebionka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : 2020

Opis fizyczny: 219 s., il.

Punktacja MNiSW: 20.000


12/157


Autorzy: Hlebionek Marcin, Jankowska Jagoda.

Tytuł oryginału: Herb powiatu noteckiego (Netzekreis).

Czasopismo: Kronika Ziemi Trzcianeckiej

Rocznik: 2020

Szczegóły: Nr 10

Opis fizyczny: S. 7-21, il.

Punktacja MNiSW: 5.000


13/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Pieczęcie i herb miasta Ornety.

Tytuł równoległy: Seals and the coat of arms of the city of Orneta.

Czasopismo: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Nowa Seria

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 235-251, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.36693/RPTHer

Punktacja MNiSW: 20.000


14/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Czternastowieczna pieczęć Solca Kujawskiego z wyobrażeniem św. Stanisława.

Tytuł równoległy: The fourteenth-century seal of Solec Kujawski with the image of St Stanislaus.

Czasopismo: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Nowa Seria

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 253-264, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.36693/RPTHer

Punktacja MNiSW: 20.000


15/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Die Siegel der Stadt Wormditt.

Tytuł równoległy: Pieczęcie miasta Ornety.
Tytuł równoległy: Seals of the city Orneta.

Czasopismo: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands

Rocznik: 2020

Szczegóły: Bd. 64

Opis fizyczny: S. 3-22, il.; streszcz. pol., ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


16/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Jakich nauk pomocniczych potrzebuje archiwistyka?

Tytuł całości: Archiwa bez granic, pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwów Polskich, Kielce, 20-21 września 2017 r. / red. Waldemar Chorążyczewski i Krzysztof Stryjkowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich : 2019

Opis fizyczny: S. 151-164

Punktacja MNiSW: 5.000


17/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: O opracowaniu materiałów sfragistycznych w archiwach państwowych.

Tytuł całości: Pogranicza archiwistyki / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Agnieszki Rosy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 229-249

Seria: (Toruńskie Konfrontacje Archiwalne ;t. 6)

Punktacja MNiSW: 20.000


18/157


Autorzy: Hlebionek Marcin, Kwiatkowski Krzysztof, Rozynkowski Waldemar, Strzelecka Małgorzata, Targowski Michał.

Tytuł oryginału: Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomorskiego. Cz. 1: Średniowiecze / oprac. Marcin Hlebionek, Krzysztof Kwiatkowski, Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 238 s., il.

Seria: (Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości ;t. 5)

Uwagi: Bibliogr. na str. 237-239.

Punktacja MNiSW: 50.000


19/157


Autorzy: Gut Paweł, Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Polskie podręczniki i pomoce dydaktyczne do nauczania nauk pomocniczych dla historii XIX i XX wieku.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 24 nr 2

Opis fizyczny: S. 27-45

Punktacja MNiSW: 5.000


20/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Miasto na pieczęci : wokół wizualności pieczęci miejskich z terenu Prus.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 84 z. 1

Opis fizyczny: S. 85-121, il.; streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 70.000


21/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Z dziejów starostwa soleckiego w XVII-XVIII wieku.

Tytuł równoległy: From the history of the Solec starosty in the 17th-18th centuries.

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 27

Opis fizyczny: S. 23-48, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


22/157


Autorzy: Krzepkowski Marcin, Kostyrko Mikołaj, Bartkowiak Romuald, Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Między Czarnkowem, Ujściem i Chodzieżą : o kilku nieznanych siedzibach rycerskich z północnej Wielkopolski.

Tytuł całości: Archeologia dawnego osadnictwa Wielkopolski / [red. Henryk Machajewski].

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział : 2018

Opis fizyczny: S. 157-172, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


23/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: ISAD (P) - międzynarodowy standard opisu archiwalnych materiałów sfragistycznych.

Tytuł całości: Archiwa, źródła, historia, prace ofiarowane w siedemdziesiąte urodziny profesora Władysława Stępniaka / pod red. nauk. Ewy Rosowskiej i Huberta Wajsa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : 2018

Opis fizyczny: S. 102-114

Punktacja MNiSW: 20.000


24/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Problema publikacii sfragističeskih materialov na primere mnogopečatnyh dokumentov.

Tytuł całości: Istoriâ i istoriografiâ, ob''ektivnaâ realnost' i naučnaâ interpretaciâ : sbornik naučnyh statej po materialam meždunarodnoj naučnoj konferencii, posvâŝennoj 140-letiû so dlâ roždeniâ akademika V. I. Pičety / gl. red. A. D. Korol'.

Adres wydawniczy: Minsk, BGU : 2018

Opis fizyczny: S. 189-211

Punktacja MNiSW: 5.000


25/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Katalog VI : z dziejów opracowania zasobu sfragistycznego toruńskiego Archiwum.

Tytuł całości: Wokół metodyki archiwalnej, księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego, Agnieszki Rosy i Mateusza Zmudzińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 249-261, tab.

Punktacja MNiSW: 20.000


26/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Walki o Trzciankę w styczniu 1945 r. (w świetle materiałów rosyjskich).

Czasopismo: Kronika Ziemi Trzcianeckiej

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 8

Opis fizyczny: S. 31-74, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


27/157


Autorzy: Hlebionek Marcin, Szałańska Anna.

Tytuł oryginału: Pieczęć cechu garncarzy soleckich z 1626 r.

Czasopismo: Rocznik Solecki

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 8-9

Opis fizyczny: S. 115-118

Punktacja MNiSW: 1.000


28/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Mittelalterliche Siegel des Urkundenfonds Walkenried bis zum Ende der Klosterzeit (um 1578) / Barbara Klössel-Luckhardt. Göttingen 2017.

Czasopismo: Studia Źródłoznawcze

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 56

Opis fizyczny: S. 210-211

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/SZ

Punktacja MNiSW: 5.000


29/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Infuła i korona : kilka uwag o pieczęciach Karola Ferdynanda Wazy.

Tytuł równoległy: Mitre and crown : remarks on the seals of Charles Ferdinand Vasa.

Czasopismo: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 73 nr 1

Opis fizyczny: S. 7-34, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 11.000


30/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Nieznana pieczęć księcia Kazimierza II przy dokumencie pokoju brzeskiego z 1435 r.

Tytuł równoległy: The unknown seal of Duke Kazimierz II on the Treaty of Brest document of 1435.

Tytuł całości: Dziedzictwo książąt mazowieckich, stan badań i postulaty badawcze : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum i Archiwum Główne Akt Dawnych, 27-28 października 2016 r. / red. nauk. Janusz Grabowski, Rafał Mroczek, Przemysław Mrozowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, Archiwum Główne Akt Dawnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : 2017

Opis fizyczny: S. 263-271, il.; streszcz. ang.

Seria: (Studia i Materiały / Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum ;7)

Punktacja MNiSW: 20.000


31/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Pieczęcie przy dokumentach Związku Pruskiego : akt erekcyjny i dokumenty akcesyjne.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 400 s., 48 s. tabl., streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 365-375.

Punktacja MNiSW: 50.000


32/157


Autorzy: Hlebionek Marcin, Jankowska Jagoda.

Tytuł oryginału: Munimenta w szkatule żółwiowej : archiwalia w świecie rzeczy Krzysztofa Grzymułtowskiego.

Czasopismo: Archiwa, Kancelarie, Zbiory

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 8 (10)

Opis fizyczny: S. 11-66, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AKZ

Punktacja MNiSW: 10.000


33/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Pieczęcie przy dokumentach Związku Pruskiego : problemy edytorskie.

Czasopismo: Paginae Historiae

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 25 no. 1

Opis fizyczny: S. 149-157

Punktacja MNiSW: 1.000


34/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Między literaturą a pragmatyzmem : pamięć historyczna rodziny Czarnkowskich.

Tytuł równoległy: Between literature and pragmatism : historical memory of the family Czarnkowski.

Czasopismo: Studia Historica Nitriensia

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 21 č. 1

Opis fizyczny: S. 107-120, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 15.000


35/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto sfragistika ir heraldika / Edmundas Rimša. Vilnius 2016.

Czasopismo: Studia Źródłoznawcze

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 55

Opis fizyczny: S. 295-296

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/SZ

Punktacja MNiSW: 5.000


36/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Pečeti hradiských premonstrátů v pozdním středověku a raném novověku / Martina Bolom-Kotari. Červený Kostelec 2015.

Czasopismo: Studia Źródłoznawcze

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 55

Opis fizyczny: S. 297-298

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/SZ

Punktacja MNiSW: 5.000


37/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Książęta, pieczęcie i władza : studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich / Ilona Matejko-Peterka. Warszawa 2016.

Czasopismo: Studia Źródłoznawcze

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 55

Opis fizyczny: S. 286-295

Uwagi: Artykuł recenzyjny

Uwagi: 10.12775/SZ

Punktacja MNiSW: 5.000


38/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Nauki pomocnicze historii w programie kierunku studiów archiwistyka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Tytuł równoległy: Auxiliary studies of history in the archival studies program at Nicolaus Copernicus University.

Czasopismo: Wschodni Rocznik Humanistyczny

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 14 no. 2

Opis fizyczny: S. 91-104, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


39/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Nauki pomocnicze historii w programie kierunku studiów archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tytuł całości: Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej, problemy dydaktyki archiwistyki / red. nauk. Alicja Kulecka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 125-134, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


40/157


Autorzy: Müller Karel, Vrtel Ladislav, Hlebionek Marcin, Keresztes Veronika.

Tytuł oryginału: Vocabularium internationale sigillographicum / eds.: Karel Müller, Ladislav Vrtel ; red. L. Vrtel, K. Müller, Marcin Hlebionek, Veronka Keresztes.

Adres wydawniczy: Bratislava, Veda, Vydavatel'stvo Slovenskej Akadémie Vied : 2016

Opis fizyczny: 618 s., il.

Punktacja MNiSW: 4.000


41/157


Autorzy: Hlebionek Marcin, Szweda Adam.

Tytuł oryginału: Die Urkunden des Friedens von Brest (31.12.1435) und ihre Bedeutung für die Siegelkunde und Heraldik : editorische Herausforderungen.

Tytuł całości: Die Geschichte im Bild, Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015 / hrsg. von Helmut Flachenecker, Krzysztof Kopiński und Janusz Tandecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2016

Opis fizyczny: S. 85-101, il.

Seria: (Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition ;8)

Punktacja MNiSW: 5.000


42/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Kilka uwag o genezie formuły S.S.P. (sigillum serenissimi principis) w legendach polskich pieczęci królewskich.

Tytuł całości: Inskrypcje na pieczęciach, treści, formy, funkcje / pod red. Piotra Pokory, Marcina Hlebionka, Tomasza Kałuskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2016

Opis fizyczny: S. 27-36

Seria: (Publikacje Instytutu Historii UAM ;125)

Punktacja MNiSW: 4.000


43/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Pieczęcie książąt Zygmunta Kiejstutowicza i Michała Zygmuntowicza przy dokumencie pokoju brzeskiego z 1435 r.

Tytuł całości: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos atodangos, profesoriaus Mečislovo Jučo 90-mečio jubiliejui skirtas mokslinių straipsnių rinkinys / sudarytojai Vydas Dolinskas, Rimvydas Petrauskas, Edmundas Rimša.

Adres wydawniczy: Vilnius, Nacionalinis Muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų Rūmai : 2016

Opis fizyczny: S. 237-247, il.; streszcz. lit.

Seria: (Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių Rūmų Studijos ;t. 24)

Punktacja MNiSW: 4.000


44/157


Autorzy: Pokora Piotr, Hlebionek Marcin, Kałuski Tomasz.

Tytuł oryginału: Inskrypcje na pieczęciach : treści, formy, funkcje / pod red. Piotra Pokory, Marcina Hlebionka, Tomasza Kałuskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2016

Opis fizyczny: 157 s., il.

Seria: (Publikacje Instytutu Historii UAM ;125)

Uwagi: Bibliogr. s. 145-157.

Punktacja MNiSW: 4.000


45/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Uwagi o pieczęciach przy dokumentach II pokoju toruńskiego.

Tytuł całości: Toruń miastem pokoju, II pokój toruński / red. nauk. Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Towarzystwo Miłośników Torunia : 2016

Opis fizyczny: S. 60-118, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


46/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Plomba tekstylna, Anglia.

Tytuł całości: Wokół początków Kalisza, 60 lat Stacji Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu / [red. nauk. Adam Kędzierski].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2016

Opis fizyczny: S. 174-175, il.

Uwagi: Bibliogr.


47/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Plomba tekstylna miasta Lejda.

Tytuł całości: Wokół początków Kalisza, 60 lat Stacji Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu / [red. nauk. Adam Kędzierski].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2016

Opis fizyczny: S. 134-135, il.

Uwagi: Bibliogr.


48/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Plomba tekstylna, Czechy.

Tytuł całości: Wokół początków Kalisza, 60 lat Stacji Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu / [red. nauk. Adam Kędzierski].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2016

Opis fizyczny: S. 154-155, il.

Uwagi: Bibliogr.


49/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Instrukcje w sprawie używania pieczęci : przykład zakładów Telkom-Telfa w Bydgoszczy.

Tytuł całości: Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i ... koty, księga jubileuszowa profesor Haliny Robótki / red.: Robert Degen, Marlena Jabłońska, Wanda K. Roman.

Adres wydawniczy: Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : 2016

Opis fizyczny: S. 65-82, tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 2.000


50/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: 1000 rokìv ukraïns'koï pečatki : katalog vistavki, 24 travnâ - 15 listopada 2013 r. = 1000 years of Ukrainian seal : exhibition catalogue, 24 May - 15 November 2013 / uporâdnik: Ûrìj K. Savčuk. Kiïv 2013.

Czasopismo: Konštantínove Listy

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 9 no. 1

Opis fizyczny: S. 238-240

Uwagi: OMÓWIENIE.


51/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Byzantine and Rus' Seals : proceedings of the International colloquium on Rus'-Byzantine sigillography Kyiv, Ukraine, 13-16 September 2013 / ed. by Hlib Ivakin, Nikita Khrapunov, Werner Seibt. Kyiv 2015.

Czasopismo: Konštantínove Listy

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 9 no. 2

Opis fizyczny: S. 122-124

Uwagi: OMÓWIENIE.


52/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Czarnkowszczyzna po Czarnkowskich.

Czasopismo: Kronika Ziemi Trzcianeckiej

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 6

Opis fizyczny: S. 39-48


53/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Nieznana pieczęć króla elekta Stanisława I.

Czasopismo: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Nowa Seria

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 71-83, il.

Punktacja MNiSW: 7.000


54/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Nie tylko inskrypcje : napisy na pieczęciach przy akcie erekcyjnym Związku Pruskiego.

Czasopismo: Sfragìstičnij Ŝorìčnik

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vip. 6

Opis fizyczny: S. 52-67, il.


55/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví / Karel Maráz. Brno 2014.

Czasopismo: Studia Źródłoznawcze

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 54

Opis fizyczny: S. 233-234

Uwagi: OMÓWIENIE.


56/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Sfragistyka bizantyńska : molibdobule Chersonu / Nikolaj A. Aleksejenko. Poznań 2015.

Czasopismo: Studia Źródłoznawcze

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 54

Opis fizyczny: S. 229-230

Uwagi: OMÓWIENIE.


57/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Byzantine and Rus' Seals : proceedings of the International colloquium on Rus'-Byzantine sigillography Kyiv, Ukraine, 13-16 September 2013 / ed. by Hlib Ivakin, Nikita Khrapunov, Werner Seibt. Kyiv 2015.

Czasopismo: Studia Źródłoznawcze

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 54

Opis fizyczny: S. 230-231

Uwagi: OMÓWIENIE.


58/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: 1000 rokìv ukraïns'koï pečatki : katalog vistavki, 24 travnâ - 15 listopada 2013 r. / uporâdnik: Ûrìj K. Savčuk. Kiïv 2013.

Czasopismo: Studia Źródłoznawcze

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 54

Opis fizyczny: S. 232-233

Uwagi: OMÓWIENIE.


59/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Pieczęcie na ziemiach polskich pod zaborem pruskim : zarys problematyki.

Tytuł całości: Dawne pieczęcie, typologia - metody badań - interpretacje / pod red. Zenona Piecha.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2015

Opis fizyczny: S. 529-551, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


60/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Systematyka polskich pieczęci królewskich : wybrane zagadnienia.

Tytuł całości: Dawne pieczęcie, typologia - metody badań - interpretacje / pod red. Zenona Piecha.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2015

Opis fizyczny: S. 47-69

Punktacja MNiSW: 4.000


61/157


Autorzy: Górny Michał, Hlebionek Marcin, Jarębska Justyna, Jaskólska Izabela, Jasiński Dorian, Kaleta Przemysław, Okoniewska Katarzyna, Wysocki Jarosław, Pokora Piotr, Tomczak Sandra, Siudek Wojciech.

Tytuł oryginału: Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Adres wydawniczy: Poznań, Archiwum Państwowe, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : 2015

Opis fizyczny: XVI, [2], 325 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 325. Indeks.

Punktacja MNiSW: 20.000


62/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Piętnastowieczny rycerski tłok pieczętny ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Tytuł całości: Studia nad dawną Polską. T. 4 / red. nauk. Tomasz Sawicki.

Adres wydawniczy: Gniezno, Muzeum Początków Państwa Polskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 107-115, il.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Muzeum Początków Państwa Polskiego ;vol. 7)

Punktacja MNiSW: 4.000


63/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Az Árpád-házi királyok pecsétjei = Royal Seals of the Árpád Dynasty / Imre Takács. Budapest 2012.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 20 nr 1

Opis fizyczny: S. 103-109

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


64/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: W kręgu historii i archiwistyki : księga pamiątkowa ofiarowana Czesławowi Margasowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. R. Sielezina. Jelenia Góra 2015.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 20 nr 4

Opis fizyczny: S. 66-68

Punktacja MNiSW: 4.000


65/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: De origine et progressu dominorum a Czarnkow czyli o pamięci historycznej Czarnkowskich.

Czasopismo: Kronika Ziemi Trzcianeckiej

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 5

Opis fizyczny: S. 7-24, il.


66/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Nieznana pieczęć księcia Andrzeja Włodzimierzowica przy dokumencie pokoju brzeskiego z roku 1435.

Czasopismo: Sfragìstičnij Ŝorìčnik

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vip. 5

Opis fizyczny: S. 135-141, il.


67/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Sigillum regale terrestre : nieznana kujawska pieczęć ziemska z początków XVI w.

Tytuł całości: Ecclesia, regnum, fontes, studia z dziejów średniowiecza / kom. red. Sławomir Gawlas [et. al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 471-483, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


68/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Pieczęcie Gniewkowa do końca XVIII wieku.

Tytuł całości: Pamięć, tradycja, trwanie, szkice z dziejów Gniewkowa i okolic / pod red. Tomasza Łaszkiewicza.

Adres wydawniczy: Gniewkowo, Gmina Gniewkowo, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział : 2014

Opis fizyczny: S. 75-90, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


69/157


Autorzy: Szefer Adam, Smorowińska Katarzyna, Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Dokumenty miasta Solca Kujawskiego z lat 1571-1760 / oprac. Adam Szefer, Katarzyna Smorowińska ; pod red. Marcina Hlebionka.

Adres wydawniczy: Solec Kujawski, Muzeum Solca im. Księcia Przemysława : 2014

Opis fizyczny: 72 s.


70/157


Autorzy: Hlebionek Marcin, Targowski Michał.

Tytuł oryginału: Osadnictwo olęderskie na ziemi wieleńskiej.

Adres wydawniczy: Wieleń, Wydawnictwo "Media" Edmund Wolski : 2014

Opis fizyczny: 96 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 95-96.

Punktacja MNiSW: 20.000


71/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Stredoveká cikrevná pečať : prameň kresťanskej ikonografie / Miroslav Glejtek. Hradec Králové 2013.

Czasopismo: Archiwa, Kancelarie, Zbiory

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 5 (7)

Opis fizyczny: S. 250-254

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/AKZ

Punktacja MNiSW: 5.000


72/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Inwentarze dworu bielskiego i rezydencji trzcianeckiego ekonoma z 1662 r.

Czasopismo: Kronika Ziemi Trzcianeckiej

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 4

Opis fizyczny: S. 7-20


73/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Kat w Solcu.

Czasopismo: Rocznik Solecki

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 5

Opis fizyczny: S. 57-60


74/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Jeszcze o pieczęciach Solca Kujawskiego.

Czasopismo: Rocznik Solecki

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 5

Opis fizyczny: S. 9-18, il.


75/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Standardy międzynarodowe w archiwalnym opisie materiałów sfragistycznych : przykład francuski i włoski.

Tytuł całości: Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Agnieszki Rosy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 219-249, tab.

Seria: (Toruńskie Konfrontacje Archiwalne ;t. 3)

Punktacja MNiSW: 4.000


76/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Kilka uwag o pieczęciach w XIX wieku, na przykładzie zaboru pruskiego.

Tytuł całości: Nauki pomocnicze historii, teoria, metody badań, dydaktyka / pod red. Aleksandry Jaworskiej i Roberta Jopa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2013

Opis fizyczny: S. 191-200

Punktacja MNiSW: 4.000


77/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Pieczęcie pierwszych Piastów, czyli o tym, co było, być mogło albo nie istniało w ogóle.

Tytuł całości: Studia nad dawną Polską. T. 3 / red. Tomasz Sawicki.

Adres wydawniczy: Gniezno, Muzeum Początków Państwa Polskiego : 2013

Opis fizyczny: S. 133-155, il.

Seria: (Biblioteka Muzeum Początków Państwa Polskiego ;vol. 4)

Punktacja MNiSW: 4.000


78/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Ujskie pieczęcie.

Tytuł całości: Ujście przez wieki, szkice z historii miasta : praca zbiorowa / [pod red. Edmunda Wolskiego ; aut. Marzena Rybarczyk et al.].

Adres wydawniczy: Ujście, Wydawnictwo Media Edmund Wolski : 2013

Opis fizyczny: S. 51-68, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


79/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Kasztelania ujska.

Tytuł całości: Ujście przez wieki, szkice z historii miasta : praca zbiorowa / [pod red. Edmunda Wolskiego ; aut. Marzena Rybarczyk et al.].

Adres wydawniczy: Ujście, Wydawnictwo Media Edmund Wolski : 2013

Opis fizyczny: S. 5-40, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


80/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Przywilej lokacyjny Ujścia.

Tytuł całości: Ujście przez wieki, szkice z historii miasta : praca zbiorowa / [pod red. Edmunda Wolskiego ; aut. Marzena Rybarczyk et al.].

Adres wydawniczy: Ujście, Wydawnictwo Media Edmund Wolski : 2013

Opis fizyczny: S. 41-50, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


81/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Solecki Przemysł : rzecz o pamięci historycznej.

Czasopismo: Cuiavia Felix

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 8

Opis fizyczny: S. 17-30, il.

Uwagi: Bibliogr.


82/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Mariana Gumowskiego badania sfragistyki monarszej.

Czasopismo: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Nowa Seria

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 121-131

Punktacja MNiSW: 5.000


83/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Dowód ze szkuty, czyli o sporach Solca z Toruniem.

Czasopismo: Rocznik Solecki

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 4

Opis fizyczny: S. 89-94


84/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Pieczęcie polskich królewiczów.

Czasopismo: Sfragìstičnij Ŝorìčnik

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vip. 4

Opis fizyczny: S. 158-184, il.


85/157


Autorzy: Chyrkowski Krystian, Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Wykaz posiadłości ziemskich z powiatu wałeckiego w latach siedemdziesiątych XVIII wieku.

Czasopismo: Studia i Materiały do Dziejów Ziemi Wałeckiej

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 4

Opis fizyczny: S. 51-67, tab.


86/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Praecipum archivi effectus est probatio ac fides rei gesta publica : krytyka autentyczności i wiarygodności materiałów archiwalnych w najstarszych traktatach archiwistycznych.

Tytuł całości: Silva rerum, opera historica, diplomatica et archivistica continens, Andreae Tomczak dedicata / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego, Marcina Hlebionka.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich : 2012

Opis fizyczny: S. 127-138

Punktacja MNiSW: 4.000


87/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Przywilej lokacyjny miasta Trzcianka w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Tytuł całości: Szczeciński Informator Archiwalny. Nr 21 / [red. Maria Frankel].

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Archiwum Państwowego "Dokument: : 2012

Opis fizyczny: S. 9-28

Punktacja MNiSW: 4.000


88/157


Autorzy: Chorążyczewski Waldemar, Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Silva rerum : opera historica, diplomatica et archivistica continens, Andreae Tomczak dedicata / red. nauk.Waldemar Chorążyczewski, Marcin Hlebionek.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich : 2012

Opis fizyczny: 197 s.

Punktacja MNiSW: 4.000


89/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Katalog pieczęci przy dokumentach samoistnych w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : 2012

Opis fizyczny: 543 s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 527-543. Indeks.

Punktacja MNiSW: 20.000


90/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Herb familijny na pieczęci wójtowskiej, czyli pana Swinarskiego spory i sprawy sfragistyczne z Rejencją w Bydgoszczy.

Tytuł całości: Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej / pod. red. Agnieszki Gut i Pawła Guta.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2012

Opis fizyczny: S. 141-148, il.


91/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Kłoda na soleckim rynku.

Czasopismo: Rocznik Solecki

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 3

Opis fizyczny: S. 55-60, il.


92/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Pieczęć jako forma komunikacji w średniowieczu i czasach nowożytnych : II Międzynarodowa Konferencja Sfragistyczna, Kijów 18-20 listopada 2011 r.

Czasopismo: Sfragìstičnij Ŝorìčnik

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vip. 2

Opis fizyczny: S. 317-323


93/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Herb ziemi kijowskiej na pieczęciach władców Rzeczpospolitej.

Czasopismo: Sfragìstičnij Ŝorìčnik

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vip. 2

Opis fizyczny: S. 82-98, il.


94/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Pieczęć jako system informacyjny : przykład polskich pieczęci królewskich.

Czasopismo: Sfragìstičnij Ŝorìčnik

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vip. 3

Opis fizyczny: S. 173-189


95/157


Autorzy: Hlebionek Marcin, Pokora Piotr.

Tytuł oryginału: Refleksje o Pieczęciach królów i królowych Polski.

Czasopismo: Studia Źródłoznawcze

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 50

Opis fizyczny: S. 112-122

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


96/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Sfragìstičnij Ŝorìčnik. Vip. 1. Kiïv 2011.

Czasopismo: Ukraïns'kij Arheografìčnij Ŝorìčnik

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 19-20

Opis fizyczny: S. 670-684

Uwagi: RECENZJA


97/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Pieczęcie Piastów kujawskich.

Adres wydawniczy: Inowrocław, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział : 2011

Opis fizyczny: 93 s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 88-93.


98/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: System heraldyczny na pieczęciech królów polskich (XIV-XVIII wiek) : propozycje badawcze.

Tytuł całości: Pieczęcie herbowe, herby na pieczęciach : [II Krakowskie Kolokwium Heraldyczne] / pod red. Wojciecha Drelicharza i Zenona Piecha.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2011

Opis fizyczny: S. 13-31, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


99/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Nowożytne pieczęcie królów polskich : projekt formularza badawczego.

Tytuł całości: Polska kancelaria królewska między władzą a społeczeństwem. Cz. 4 / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Wojciecha Krawczuka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2011

Opis fizyczny: S. 131-146

Punktacja MNiSW: 4.000


100/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Pieczęć jako obiekt archiwalny : wybrane problemy.

Tytuł całości: Teoria archiwalna, wczoraj, dziś, jutro / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Agnieszki Rosy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 303-320

Seria: (Toruńskie Konfrontacje Archiwalne ;t. 2)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 2.500


101/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: O pieczęciach starosty generalnego Wielkopolski Adama Sędziwoja Czarnkowskiego.

Czasopismo: Archiwa, Kancelarie, Zbiory

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 2 (4)

Opis fizyczny: S. 11-61, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


102/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Ukraïnskì osobovì pêčatki XV-XVII st. za matêrìlami kiïvskih arhìvoshoviŝ / O. Al'forov, O. Odnoroženko. Harkìv 2008.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 16 nr 2

Opis fizyczny: S. 87-90

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


103/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Dwie nieznane inowrocławskie pieczęcie ziemskie.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 16 nr 3

Opis fizyczny: S. 45-52, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


104/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. Nr 18. Gorzów Wielkopolski 2011.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 16 nr 4

Opis fizyczny: S. 74-77

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


105/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Pieczęć jako forma komunikacji w średniowieczu i czasch nowożytnych : II Międzynarodowa Konferencja Sfragistyczna, Kijów 18-20 listopada 2011 r.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 16 nr 4

Opis fizyczny: S. 115-119


106/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Nieznana pieczęć wielka litewska Augusta II.

Czasopismo: Gerol'd Litherland

Rocznik: 2011

Szczegóły: No. 18

Opis fizyczny: S. 124-127, il.


107/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Statut soleckiego cechu płócienników z 1750 r.

Czasopismo: Rocznik Solecki

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 2

Opis fizyczny: S. 61-73, il.


108/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Problemy opisu materiałów sfragistycznych w polskich archiwach.

Czasopismo: Sfragìstičnij Ŝorìčnik

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vip. 1

Opis fizyczny: S. 222-251, il., tab.


109/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: I Międzynarodowe seminarium sfragistyczne, Kijów, 19-20 listopada 2010 r.

Czasopismo: Sfragìstičnij Ŝorìčnik

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vip. 1

Opis fizyczny: S. 428-433


110/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Obrazy na monetach : kilka uwag o rozprawie Witolda Garbaczewskiego, Ikonografia monet piastowskich 1173-ok. 1280. Warszawa-Lublin 2007.

Czasopismo: Studia Źródłoznawcze

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 48

Opis fizyczny: S. 115-121

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


111/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Uwagi krytyczne na marginesie pracy Władysława Fabijańskiego, Pieczęcie papierowe z podkładem w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Wrocław 2009.

Czasopismo: Studia Źródłoznawcze

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 49

Opis fizyczny: S. 165-177

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


112/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Niejaki Franciszek, fałszerz pieniędzy.

Czasopismo: Wiedza i Życie. Numer specjalny: Inne Oblicza Historii

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 38-42, il.


113/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Bolesław Pobożny i Wielkopolska jego czasów.

Adres wydawniczy: Kraków, Avalon : 2010

Opis fizyczny: 267 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 231-254. Indeks

Punktacja MNiSW: 12.000


114/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Kasztelania wieleńska : studia z dziejów Wielenia i ziemi wieleńskiej

Adres wydawniczy: Wieleń nad Notecią, Wydawnictwo LIBRO : 2010

Opis fizyczny: 192 s., il.

Punktacja MNiSW: 12.000


115/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Źródła historyczne w badaniach genealogicznych na przykładzie opracowywanej historii własnej rodziny oraz mikroregionu jej zamieszkania : z dziejów powiatu starachowickiego / Andrzej Pasternak, Henryka z Pasternaków Żelazkowa. Starachowice 2009.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 15 nr 1

Opis fizyczny: S. 84-86

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


116/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. Nr 16. Gorzów Wielkopolski 2009.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 15 nr 1

Opis fizyczny: S. 78-81

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


117/157


Autorzy: Baniecki Adam, Bednarek Dariusz, Żygadło Dorota, Fortysiak-Wójciński Robert, Gut Paweł, Leśniewska Jolanta, Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Materiały do polskiego słownika sfragistycznego

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 15 nr 3

Opis fizyczny: S. 43-56, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


118/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: I Międzynarodowe seminarium sfragistyczne, Kijów, 19-20 listopada 2010 r.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 15 nr 4

Opis fizyczny: S. 102-106


119/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Nieznane źródło do dziejów mennicy bydgoskiej w I połowie XVIII w.

Czasopismo: Kronika Bydgoska

Rocznik: 2010, 2011

Szczegóły: T. 32

Opis fizyczny: S. 295-302, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


120/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Parafia katolicka w Solcu Kujawskim : wybór źródeł XVI-XX w. / oprac. Marcin Hlebionek.

Adres wydawniczy: Solec Kujawski, Muzeum Solca im. Księcia Przemysława : 2009

Opis fizyczny: 58 s., il.


121/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Zbiory sfragistyczne Kazimierza Stronczyńskiego w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.

Tytuł całości: Zbiory pieczęci w Polsce / pod red. Zenona Piecha i Wojciecha Strzyżewskiego

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2009

Opis fizyczny: S. 227-239, il.


122/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Pieczęcie w zbiorach bydgoskich. Archiwum Państwowe, Biblioteka Wojewódzka i Miejska, Muzeum Okręgowe.

Tytuł całości: Zbiory pieczęci w Polsce / pod red. Zenona Piecha i Wojciecha Strzyżewskiego

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2009

Opis fizyczny: S. 137-153, il.


123/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: III seminarium sfragistyczne, Kraków, 5 grudnia 2008 r.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 14 nr 1

Opis fizyczny: S. 98-100


124/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Jan Pakulski (1941-2008).

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 12

Opis fizyczny: S. 229-230


125/157


Autorzy: Halicki Krzysztof, Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Sprawozdania z rekwizycji dzwonów na terenie powiatu świeckiego z akt miejscowej landratury.

Czasopismo: Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 14

Opis fizyczny: S. 103-118, il., tab.


126/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Mądrością i siłą oręża : żywot Bolesława Pobożnego.

Czasopismo: Mówią Wieki

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 5

Opis fizyczny: S. 16-20, il.


127/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Metalowe pieczęcie książąt polskich z XII wieku.

Czasopismo: Studia Źródłoznawcze

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 47

Opis fizyczny: S. 35-94, il., tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


128/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Secretum templi.

Czasopismo: Wiedza i Życie. Numer specjalny: Inne Oblicza Historii

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 48-53, il.


129/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Pieczęć Bolesława, księcia Polski.

Czasopismo: Wiedza i Życie. Numer specjalny: Inne Oblicza Historii

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 21-29, il.


130/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Święte włócznie przeznaczenia.

Czasopismo: Wiedza i Życie. Numer specjalny: Inne Oblicza Historii

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 6

Opis fizyczny: S. 64-69, il.


131/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Sfragistyka miast obwodu nadnoteckiego (Netzedistrict) w latach 1772-1806.

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 39-55


132/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Przegląd piśmiennictwa archiwistycznego.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 13 nr 1

Opis fizyczny: S. 82-88


133/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Pieczęcie królów pruskich.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 13 nr 2

Opis fizyczny: S. 55-68


134/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Konferencja "Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej", Pobierowo 2-3 X 2008 r.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 13 nr 4

Opis fizyczny: S. 105


135/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Krótki kurs historii pieczęci. Cz. 2.

Czasopismo: Inne Oblicza Historii

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 1 (14)

Opis fizyczny: S. 88-97, il.


136/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Pieczęcie klasztorów bydgoskich w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Czasopismo: Kronika Bydgoska

Rocznik: 2007, 2008

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 259-267

Punktacja MNiSW: 1.000


137/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Dwie zapomniane pieczęcie Bydgoszczy.

Czasopismo: Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu

Rocznik: 2008

Szczegóły: Z. 13

Opis fizyczny: S. 23-26


138/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Od Henryka do Henryka.

Czasopismo: Rzeczpospolita

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr z 21-22 VI

Opis fizyczny: S. 4-14, il., mapy

Uwagi: Dodatek: Batalie i wodzowie wszech czasów Nr 23 : Ryszard III pod Bosworth 22 sierpnia 1485 r.


139/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Sumariusz średniowiecznych i wczesnonowożytnych (do końca XVI w.) dokumentów z akt Deputacji Kamery Wojennej i Domen w Bydgoszczy.

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 59-88


140/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Okruchy dziejów : archiwum parafii katedralnej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu.

Tytuł całości: Dzieje i skarby kościoła świętojańskiego w Toruniu, materiały z konferencji przygot. przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki w X rocznicę ustanowienia Diecezji Toruńskiej pod patronatem Biskupa Toruńskiego oraz Prezydenta Miasta Torunia, (22-23 marca 2002) / red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Woźniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2002

Opis fizyczny: S. 405-425, il.

Punktacja MNiSW: 2.000


141/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Obce rycerstwo i szlachta w ziemi wałeckiej od XIV do XVIII wieku : przewodnik genealogiczno-heraldyczny.

Adres wydawniczy: Inowrocław, Studio Grafiki Komputerowej ARTPRESS, Urząd Miasta : 2002

Opis fizyczny: 92 s., [16] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. luz., il.

Punktacja MNiSW: 16.000


142/157


Autorzy: Bocheński Jan Ignacy, Bąk Ludwik, Hlebionek Marcin, Szweda Adam.

Tytuł oryginału: Historia kościoła parafialnego w Wałczu spisana na podstawie prawdziwych dokumentów i wiarygodnych autorów przez [...] proboszcza wałeckiego w roku 1790 / Jan Ignacy Bocheński ; [oprac. Ludwik Bąk, Marcin Hlebionek, Adam Szweda].

Adres wydawniczy: Wałcz, Urząd Miasta : 2002

Opis fizyczny: 139 s., [20] s. tabl., il. + 1 mapa złoż.

Punktacja MNiSW: 16.000


143/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Poklady Státního Ústředního Archivu v Praze : český a československý stát v dokumentech 1158-1990 : katalog výstavy / ed. E. Gregorovičová. Praha 2001.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 7 nr 1

Opis fizyczny: S. 119-120

Uwagi: OMÓWIENIE


144/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: "Genealogia - stan i perspektywy badań nad społeczeństwem Polski średniowiecznej na tle porównawczym", Toruń, 25-26 października 2001 roku.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2002

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 231-233


145/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Początki sodalicji mariańskiej przy kolegium jezuickim w Toruniu : (nieznany dokument Klaudiusza Aquavivy z 14 IX 1606 r.).

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 189-196

Punktacja MNiSW: 1.000


146/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Polityka Kazimierza Wielkiego wobec rodów nowomarchijskich w okresie starań o odzyskanie północno-zachodnich kresów królestwa (1365-1369).

Tytuł całości: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, zbiór studiów. T. 9 / pod red. Stefana K. Kuczyńskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2001

Opis fizyczny: S. 169-190

Punktacja MNiSW: 2.000


147/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Obok siebie : katolicy i protestanci w Toruniu XVI-XVIII w.

Adres wydawniczy: Toruń, Muzeum Okręgowe, Parafia katedralna ss. Janów : 2001

Opis fizyczny: 2 s., il.

Uwagi: Folder wystawy w Domu Eskenów, Toruń 26 X - 4 XI 2001 r.


148/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Archiwum parafialne w Gietrzwałdzie do 1890 roku.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 6 nr 1

Opis fizyczny: S. 68-85, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


149/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Ze starej kroniki : toruńscy studenci, rocznik 1993-1998, w świetle pamięci i zachowanych dokumentów.

Czasopismo: Z Teki Archiwistów

Rocznik: 2001

Szczegóły: Nr 3

Opis fizyczny: S. 22-26


150/157


Autorzy: Hlebionek Marcin, Klimczyk Mateusz.

Tytuł oryginału: O prywatnych dokumentach panów von Wedel.

Tytuł całości: Pamiętnik III Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Lublinie / red. Janusz Łosowski.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2000

Opis fizyczny: S. 55-69

Punktacja MNiSW: 2.000


151/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: O wielkopolskich dokumentach ze zbiorów wileńskich.

Czasopismo: Z Teki Archiwistów

Rocznik: 2000

Szczegóły: Nr 1

Opis fizyczny: S. 26-31


152/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Rękopisy i kołduny, czyli wyjazd Koła na Litwę.

Czasopismo: Z Teki Archiwistów

Rocznik: 2000

Szczegóły: Nr 1

Opis fizyczny: S. 16-24


153/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Rokowania polsko-brandenburskie w I połowie XIV wieku.

Tytuł całości: Książęta, urzędnicy, złoczyńcy / pod red. Błażeja Śliwińskiego.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Officina Ferberiana : 1999

Opis fizyczny: S. 77-113

Seria: (Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza ;nr 6)

Punktacja MNiSW: 2.000


154/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: "Documenta ecclesiae parochialis Trzciankensis" w inwentarzu parafii z 1798 roku.

Tytuł całości: Pamiętnik I Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Toruń, 17-18 kwietnia 1997 roku / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Roberta Degena.

Adres wydawniczy: Toruń, Studenckie Koło Naukowe Archiwistów przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: S. 75-81

Punktacja MNiSW: 2.000


155/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Kilka uwag o trzynastowiecznych pieczęciach biskupów chełmińskich.

Tytuł całości: Pamiętnik II Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Toruń, 16-17 kwietnia 1998 roku / pod red. Ireny Mamczak-Gadkowskiej.

Adres wydawniczy: Poznań, Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza : 1998

Opis fizyczny: S. 33-38, il.

Punktacja MNiSW: 2.000


156/157


Autorzy: Hlebionek Marcin.

Tytuł oryginału: Archiwum parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance.

Czasopismo: Przegląd Zachodniopomorski

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 42 z. 1

Opis fizyczny: S. 161-170, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 3.000


157/157


Autorzy: Hlebionek Marcin, Pazda Andrzej.

Tytuł oryginału: Zapomniany współpracownik lubiszewskich joannitów.

Czasopismo: Zapiski Kociewskie

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 13-16