Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

prof. dr hab. Wiesław Sieradzan

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Narodziny miasta Grudziądza w średniowieczu w świetle XIX- i XX-wiecznej historiografii polskiej i niemieckiej

Tytuł całości: Graudentum, studia z dziejów Grudziądza i okolic. T. 1: Średniowiecze / pod red. Wiesława Sieradzana.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : 2020

Opis fizyczny: S. 65-78

Punktacja MNiSW: 20.000


2/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Grudziądz w XVI w. w świetle XIX- i XX-wiecznej historiografii polskiej i niemieckiej

Tytuł całości: Graudentum, studia z dziejów Grudziądza i okolic. T. 2: Okres wczesnonowożytny / pod red. Wiesława Sieradzana.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : 2020

Opis fizyczny: S. 41-54

Punktacja MNiSW: 20.000


3/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: The influence of Teutonic Order's castle architecture on Poland's neighbours in the 15th century.

Tytuł całości: Studies on the military orders, Prussia, and urban history, essays in honour of Roman Czaja on the occasion of his sixtieth birthday = Beiträge zur Ritterordens-, Preussen- und Städteforschung : Festschrift für Roman Czaja zum 60. Geburtstag / ed. by Jürgen Sarnowsky [et al.].

Adres wydawniczy: Debrecen, University of Debrecen "Hungary in Medieval Europe" Research Group : 2020

Opis fizyczny: S. 185-197, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


4/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Graudentum : studia z dziejów Grudziądza i okolic. T. 2: Okres wczesnonowożytny / pod red. Wiesława Sieradzana.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : 2020

Opis fizyczny: 268 s., il.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Graudentum : studia z dziejów Grudziądza i okolic. T. 1: Średniowiecze / pod red. Wiesława Sieradzana.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : 2020

Opis fizyczny: 210 s., il.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/121


Autorzy: Sieradzan Ewa, Sieradzan Wiesław, Tyborski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Życie i twórczość Józefa Tyborskiego (1877-1922), kaszubskiego nauczyciela, artysty malarza i rzeźbiarza.

Tytuł równoległy: Life and works of Józef Tyborski (1877-1922), a Kashubian teacher, painter and sculptor.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 28

Opis fizyczny: S. 277-299, il.

Punktacja MNiSW: 40.000


7/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Ericha Keysera (1893-1968) wkład w rozwój wiedzy o historii kartografii miast Prus Wschodnich i Zachodnich.

Tytuł całości: Historia, ludzie i miejsca, księga pamiątkowa profesora Henryka Gapskiego / red. Robert Kozyrski.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo KUL : 2019

Opis fizyczny: S. 663-671, il.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Zamek malborski w XX w. (do 1960 r.) w niemieckiej i polskiej narracji historycznej : dziedzictwo nasze czy obce?

Tytuł równoległy: Malbork Castle in the 20th century (until 1960) in the German and polish historical narrative : our legacy or foreign heritage?

Tytuł całości: Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 8: Dziedzictwo nasze czy obce? / pod red. Katarzyny Zdeb, Kamila Rabiegi i Rafała Soleckiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2019

Opis fizyczny: S. 135-145, il.; streszcz. ang.

Seria: (Archaeologica Hereditas ;16)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Verlorenes Kulturerbe? Leben und Werk des Konservators von Westpreussen Bernhard Schmid (1872-1947).

Tytuł równoległy: Zagubione dziedzictwo kulturowe? Życie i dzieło konserwatora Prus Zachodnich Bernharda Schmida (1872-1947).
Tytuł równoległy: A lost cultural heritage? Life and works of Bernhard Schmid (1872-1947), a West-Prussian conservator-restorer.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 345 s., il., tab.; streszcz. pol., ang.

Punktacja MNiSW: 100.000


10/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Kartografia wojskowa Malborka od XVII do początku XX wieku.

Tytuł równoległy: Military cartography of Malbork from the 17th to the beginning of the 20th century.

Tytuł całości: Dawna kartografia historyczna i wojskowa / oprac. red. Beata Konopska, Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Warszawy : 2018

Opis fizyczny: S. 209-222, il.; streszcz. ang.

Seria: (Z Dziejów Kartografii ;t. 22)

Punktacja MNiSW: 20.000


11/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Bernharda Schmida (1872-1947) zasługi dla ziemi chełmińskiej.

Tytuł równoległy: The services of Bernhard Schmid (1872-1947) to the region of Chełmno (Kulmerland).

Tytuł całości: Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu / pod red. Juliusza Raczkowskiego ; przy współpr. Moniki Jakubek-Raczkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 21-35, streszcz. ang.

Seria: (Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu ;t. 2)

Punktacja MNiSW: 20.000


12/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Friedrich Wilhelm Gustav Schmid (13 IV 1826 - 16 II 1922), oficer wojska pruskiego, bibliofil.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 269-275, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


13/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Andrzej Tomczak (1922-2017), historyk, archiwista.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 261-267, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


14/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Rocznik Grudziądzki. T. 25 / red. nacz. Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Grudziądz, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : 2017

Opis fizyczny: 426 s., il., tab.; streszcz. ang.


15/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Diecezja toruńska kontynuatorką wielkiego dziedzictwa historycznego i duchowej diecezji chełmińskiej.

Tytuł całości: Jubileusz Diecezji Toruńskiej, spojrzenie w przeszłość i w przyszłość / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Pawła Borowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne : 2017

Opis fizyczny: S. 29-44

Punktacja MNiSW: 5.000


16/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Zamek i miasto Malbork po 1466 r. w świetle badań prof. Karola Górskiego : szanse i bariery w nowych uwarunkowaniach.

Tytuł całości: Polska i ziemie pruskie po pokoju toruńskim (1466 r.), skutki i znaczenie dla ziem pruskich : pamięci profesorów Karola Górskiego i Mariana Biskupa / red. nauk. Dariusz Makiłła.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania : 2017

Opis fizyczny: S. 29-41, il.

Punktacja MNiSW: 20.000


17/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Homines et Historia. T. 14 / red. Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: LIII, [3], 490 s., il.

Uwagi: Seria wydawnicza.


18/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Początki warsztatu naukowo-konserwatorskiego Bernharda Schmida (1872-1947) : uwagi na marginesie albumu "Rathaus in Marienburg".

Tytuł równoległy: The beginnings of the scientific and conservation workshop of Bernhard Schmid (1872-1947) : notes on the album "Rathaus in Marienburg".

Tytuł całości: W służbie zabytków / pod red. Janusza Hochleitnera, Karola Polejowskiego.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2017

Opis fizyczny: S. 218-230, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


19/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Obiekty wojskowe jako czynnik rozwoju przestrzennego wybranych miast ziemi chełmińskiej od końca XVIII w. do 1914 r. w świetle zachowanych źródeł kartograficznych.

Tytuł równoległy: Military sites and the elements of spatial development of selected cities of the Chełmno Land from the end of 18th c. to 1914.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 25

Opis fizyczny: S. 49-65, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


20/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Stefan Hartmann (1943-2016) : niemiecki historyk i archiwista.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 25

Opis fizyczny: S. 313-315

Punktacja MNiSW: 4.000


21/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Hans Kyser (1882-1940) : grudziądzanin, pisarz niemiecki.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 25

Opis fizyczny: S. 289-293, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


22/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Andrzej Tomczak (1922-2017).

Czasopismo: Studia Geohistorica

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 5

Opis fizyczny: S. 307-308, il.


23/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław, Pacuszka Wioletta, Wajler Anna.

Tytuł oryginału: Wpisani w dzieje miasta : znani i mniej znani ludzie Grudziądza na przestrzeni wieków / pod red. Wiesława Sieradzana ; przy współpr. Wioletty Pacuszki i Anny Wajler.

Adres wydawniczy: Grudziądz, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : 2016

Opis fizyczny: 438 s., il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


24/121


Autorzy: Ciszewska Wanda A., Degen Dorota, Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : działalność badawcza, dydaktyka, perspektywy rozwoju / oprac. i red. Wanda A. Ciszewska, Dorota Degen, Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 228 s., il.

Punktacja MNiSW: 4.000


25/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Horst Drawert 1910-1976, botanik / Peter Scholz ; tł. Wiesław Sieradzan.

Tytuł równoległy: Horst Drawert 1910-1976, a botanist.

Tytuł całości: Wpisani w dzieje miasta, znani i mniej znani ludzie Grudziądza na przestrzeni wieków / pod red. Wiesława Sieradzana ; przy współpr. Wioletty Pacuszki i Anny Wajler.

Adres wydawniczy: Grudziądz, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : 2016

Opis fizyczny: S. 268-272, 383-384, il.; streszcz. ang.


26/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Wpisani w dzieje miasta, znani i mniej znani ludzie Grudziądza na przestrzeni wieków / pod red. Wiesława Sieradzana ; przy współpr. Wioletty Pacuszki i Anny Wajler.

Adres wydawniczy: Grudziądz, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : 2016

Opis fizyczny: S. 11-14


27/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Gustav Karl Ludwig Roethe 1859-1926, mediewista, filolog, germanista, historyk literatury.

Tytuł równoległy: Gustav Karl Ludwig Roethe 1859-1926, a medievalist, philologist, Germanist, historian of literature.

Tytuł całości: Wpisani w dzieje miasta, znani i mniej znani ludzie Grudziądza na przestrzeni wieków / pod red. Wiesława Sieradzana ; przy współpr. Wioletty Pacuszki i Anny Wajler.

Adres wydawniczy: Grudziądz, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : 2016

Opis fizyczny: S. 122-131, 351-353, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


28/121


Autorzy: Rezmer Waldemar, Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Historia i współczesność Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu (1993-2016).

Tytuł całości: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, działalność badawcza, dydaktyka, perspektywy rozwoju / oprac. i red. Wanda A. Ciszewska, Dorota Degen, Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 13-43

Punktacja MNiSW: 4.000


29/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Narodziny miasta Grudziądza w średniowieczu w świetle XIX i XX-wiecznej historiografii polskiej i niemieckiej.

Tytuł równoległy: The birth of the city of Grudziądz in the Middle Ages in the light of Polish and German historiography of the 19th and 20th centuries.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 145-158, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


30/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Grudziądzanie w aktach procesu kanonizacyjnego Doroty z Mątów od 1394 do 1521 r. : uwagi na marginesie wydania ich polskiej edycji.

Tytuł równoległy: Grudziądz townspeople in the files of the process of canonization of Dorota from Mątowy : remarks on the Polish edition.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 187-196, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


31/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Malbork w świetle źródeł w spuściźnie po prof. Karolu Górskim przechowywanej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 1 (16)

Opis fizyczny: S. 39-55, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/TSB

Punktacja MNiSW: 6.000


32/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Wieża Klesza i Domek Dzwonnika na Zamku Wysokim w Malborku : dzieje i konserwacja / pod red. Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego. Malbork 2016.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 81 z. 3

Opis fizyczny: S. 180-186

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 15.000


33/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Rocznik Grudziądzki. T. 23 / red. nacz. Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Grudziądz, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : 2015

Opis fizyczny: 342 s., il., tab.


34/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Uzupełnienia do rekonstrukcji księgozbioru Bernharda Schmida.

Tytuł całości: Księgozbiory rozproszone, losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej / red. Aleksandra Siuciak.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2015

Opis fizyczny: S. 187-203, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


35/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Proces warszawsko-uniejowski w 1339 r. a polityka książąt mazowieckich wobec państwa zakonu krzyżackiego w pierwszej połowie XIV wieku.

Tytuł całości: Początki Warszawy, spojrzenie po 700 latach / pod red. Henryka Rutkowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2015

Opis fizyczny: S. 130-139

Punktacja MNiSW: 4.000


36/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Homines et Historia. T. 13 / red. Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 354, [3] s., il.

Uwagi: Seria wydawnicza.


37/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: "The slippery memory of men" : the place of Pomerania in the medieval Kingdom of Poland / Paul Milliman. Leiden-Boston 2013.

Czasopismo: Kwartalnik Historyczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 122 nr 2

Opis fizyczny: S. 377-384

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 11.000


38/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Duchowieństwo kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku : studium prozopograficzne / Radosław Krajniak. Toruń 2013.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 251-255

Uwagi: RECENZJA.

Punktacja MNiSW: 4.000


39/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Rocznik Grudziądzki. T. 22 / red. Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Grudziądz, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : 2014

Opis fizyczny: 310 s.


40/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Mazury. Z. 2: Ostróda / oprac. hist. Wiesław Sieradzan ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.

Tytuł równoległy: Masuria. Book 2: Ostróda.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: Teka (18, [5] s., 16 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 3)

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 21-23.

Punktacja MNiSW: 25.000


41/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Historia i znaczenie zbiorów Biblioteki Katedry Filologii Germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - depozyt w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Czasopismo: Folia Toruniensia

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 14

Opis fizyczny: S. 41-62, il.; streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 5.000


42/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Czy Bernhard Schmid (1872-1947), ostatni niemiecki konserwator zamku malborskiego, był nazistą?

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 2 (284)

Opis fizyczny: S. 251-271, il.

Punktacja MNiSW: 5.000


43/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Preussenland. N. F. Jg. 4. 2013.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 297-300

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


44/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Rocznik Grudziądzki. T. 21 / red. Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Grudziądz, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : 2013

Opis fizyczny: 379 s., il., tab.


45/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Kolekcja map Ernsta von der Oelsnitz (1858-1944) i jej znaczenie.

Tytuł całości: Kamienie milowe w kartografii = Milestones in the cartography / pod red. Jerzego Ostrowskiego i Pawła E. Weszpińskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa IHN PAN [etc.] : 2013

Opis fizyczny: S. 387-397

Seria: (Z Dziejów Kartografii ;t. 17)

Punktacja MNiSW: 4.000


46/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: The sacral space in Mazovian cities as an example of late reception of European models.

Tytuł całości: Sacred space in the State of the Teutonic Order in Prussia / ed. by Jarosław Wenta ; in cooperation with Magdalena Kopczyńska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 277-289

Seria: (Sacra Bella Septentrionalia ;2)
Seria: (Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ;nr 5)

Punktacja MNiSW: 5.000


47/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Homines et Historia. T. 12 / red. Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 147, [1] s., il.

Uwagi: Seria wydawnicza.


48/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Oblicza kultury intelektualnej.

Tytuł całości: Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach, podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Romana Czai i Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 493-523

Seria: (Dzieje Zakonu Niemieckiego ;t. 2)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 1.000


49/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia / red. hist. Roman Czaja. Toruń 2012.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 321-323

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


50/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Diecezja toruńska kontynuatorką wielkiego dziedzictwa.

Tytuł całości: 20 lat Diecezji Toruńskiej, Kościół w służbie Bogu i człowiekowi / pod red. Dariusza Zagórskiego i Katarzyny Żanety Sztylc.

Adres wydawniczy: Toruń, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne : 2012

Opis fizyczny: S. 33-57

Punktacja MNiSW: 4.000


51/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Introduction.

Tytuł całości: Arguments and counter-arguments, the political thought of the 14th-15th centuries during the Polish-Teutonic Order trials and disputes / ed. by Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 8-17

Punktacja MNiSW: 5.000


52/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Bendek (Benedict) Makrai as a subarbiter in the conflict between the Teutonic Order and its neighbour countries in 1412-1413.

Tytuł całości: Arguments and counter-arguments, the political thought of the 14th-15th centuries during the Polish-Teutonic Order trials and disputes / ed. by Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 157-168

Punktacja MNiSW: 5.000


53/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Rocznik Grudziądzki. T. 20 / red. Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Grudziądz, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : 2012


54/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Der Thorner Frieden von 1411 und die Prozesse zwischen dem Deutschen Orden und Polen als Beispiel der Bewältigung zwischenstaatlicher Konflikte im Spätmittelalter.

Tytuł całości: Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter = Przezwyciężanie konfliktów i ustanawianie pokoju w średniowieczu / hrsg. von Roman Czaja, Eduard Mühle, Andrzej Radzimiński.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2012

Opis fizyczny: S. 135-149

Punktacja MNiSW: 5.000


55/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Granica krzyżacko-pomorska w świetle materiałów z procesu polubownego Zygmunta Luksemburskiego w latach 1412-1413.

Tytuł całości: Pogranicza kulturowe w Europie średniowiecznej, Słowianie i ich sąsiedzi / red. Kazimierz Grążawski i Marek Dulinicz.

Adres wydawniczy: Brodnica [etc.], Multi : 2012

Opis fizyczny: S. 229-238, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


56/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Homines et Historia. T. 10 / red. Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 279, [1] s., il.

Uwagi: Seria wydawnicza.


57/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Arguments and counter-arguments : the political thought of the 14th-and 15th centuries during the Polish-Teutonic Order trials and disputes / ed. by Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 200 s., [9] s. tabl., il.

Punktacja MNiSW: 5.000


58/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Związki ostatniego konserwatora zabytków Prus Zachodnich Bernharda Schmida (1872-1947) i jego rodziny z Grudziądzem.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 203-222, il.

Punktacja MNiSW: 3.000


59/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Przywilej grudziądzki z 18 czerwca 1291 roku / B. Jähnig; tł. Wiesław Sieradzan.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 31-42


60/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: W odpowiedzi na artykuł polemiczny Sobiesława Szybkowskiego.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 77 z. 1

Opis fizyczny: S. 141-146, streszcz. niem., ang.

Punktacja MNiSW: 9.000


61/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Zainteresowania dawną kartografią miejską Bernharda Schmida (1872-1947) - ostatniego niemieckiego konserwatora zabytków w Malborku.

Tytuł całości: Dawna kartografia miast = Old cartography of towns / pod red. Jerzego Ostrowskiego i Pawła E. Weszpińskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk : 2011

Opis fizyczny: S. 421-428, tab.; streszcz. ang.

Seria: (Z Dziejów Kartografii ;t. 15)

Punktacja MNiSW: 4.000


62/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Rocznik Grudziądzki. T. 19 / red. Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Grudziądz, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : 2011


63/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Zakład Metod Komputerowych i Zakład Historii Nauki.

Tytuł całości: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1945-2011), dzieje zakładów i główne kierunki badań / red. Jarosław Kłaczkow.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 125-128

Seria: (Homines et Historia ;11)


64/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Proces warszawsko-uniejowski w 1339 roku na tle średniowiecznych metod rozwiązywania konfliktu międzypaństwowego w późnym średniowieczu.

Tytuł całości: Kazimierz Wielki i jego państwo, w siedemsetną rocznicę urodzin ostatniego Piasta na tronie polskim / pod red. Jacka Maciejewskiego, Tomasza Nowakowskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2011

Opis fizyczny: S. 175-185, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


65/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Bernhard Schmid (1872-1947) : księgozbiór prywatny ostatniego niemieckiego konserwatora zamku w Malborku : próba rekonstrukcji.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2011

Opis fizyczny: 128 s., il., tab.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 121-125

Punktacja MNiSW: 20.000


66/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Karol Górski (1903-1988).

Tytuł całości: Mediewiści / red. Jerzy Strzelczyk.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2011

Opis fizyczny: S. 49-58

Seria: (Publikacje Instytutu Historii UAM ;102)

Punktacja MNiSW: 4.000


67/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Die Werkstatt des deutschen Denkmalpflegers Bernhard Schmid (1872-1947) in Marienburg.

Tytuł całości: Mobilität und regionale Vernetzung zwischen Oder und Memel, eine europäische Landschaft neu zusammensetzen / Hrsg.: Olga Kurilo.

Adres wydawniczy: Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag : 2011

Opis fizyczny: S. 195-208, il.

Punktacja MNiSW: 5.000


68/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Homines et Historia. T. 11 / red. Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 290 s., il.

Uwagi: Seria wydawnicza.


69/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Bernhard Schmid (1872-1947) jako członek kościoła unijnego w świetle referatu wygłoszonego na synodzie superintendentury malborskiej w 1929/1930 r.

Czasopismo: Gdański Rocznik Ewangelicki

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 5

Opis fizyczny: S. 118-155, il., streszcz. niem.

Uwagi: Tekst źródłowy niem. i pol., S. 139-153

Punktacja MNiSW: 1.000


70/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Książki Bernharda Schmida (1872-1947) w Bibliotece Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Czasopismo: Folia Toruniensia

Rocznik: 2009-2010, 2010

Szczegóły: T. 9/10

Opis fizyczny: S. 57-66, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 9.000


71/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Jak pogodzić zwaśnionych sąsiadów : misja Benedykta Makraia w latach 1412-1413.

Czasopismo: Mówią Wieki

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 5

Opis fizyczny: S. 20-22, il.


72/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach : mity i rzeczywistość.

Czasopismo: Rocznik Działdowski

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 8

Opis fizyczny: S. 56-71


73/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Rocznik Grudziądzki. T. 18 / red. Wiesław Sieradzan

Adres wydawniczy: Grudziądz, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : 2009


74/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Książę słupski Bogusław VIII (1364-1418) a konflikt polsko-litewsko-mazowiecko-krzyżacki w latach 1411-1414 w świetle najnowszych badań.

Tytuł całości: Krajobraz grunwaldzki w dziejach polsko-krzyżackich i polsko-niemieckich na przestrzeni wieków, wokół mitów i rzeczywistości : tradycje kulturowe i historyczne ziem pruskich / pod red. Jana Gancewskiego.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Pracownia Wydawnicza ElSet : 2009

Opis fizyczny: S. 209-223, streszcz. niem.

Seria: (Biblioteka "Mrągowskich Studiów Humanistycznych". Historia ;nr 1)

Punktacja MNiSW: 3.000


75/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Misja Benedykta Makraia w latach 1412-1413 : z dziejów pokojowych metod rozwiązywania konfliktów międzypaństwowych w Europie Środkowo-Wschodniej w późnym średniowieczu

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2009

Opis fizyczny: 241 s., il.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 195-210. Indeksy

Punktacja MNiSW: 12.000


76/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Mazowiecki etap misji Benedykta Makraia w 1413 r. w świetle najnowszych badań.

Tytuł całości: Mazowsze północne i jego sąsiedzi od średniowiecza do czasów współczesnych / pod red. Ryszarda Sajkowskiego i Leszka Zygnera.

Adres wydawniczy: Ciechanów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Wydział Humanistyczny : 2009

Opis fizyczny: S. 73-90

Punktacja MNiSW: 3.000


77/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Uzupełnienia do dziejów kartografii Grudziądza

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 18

Opis fizyczny: S. 235-243, il.


78/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Kartografia Grudziądza XVIII-XX wieku jako źródło wiedzy o mieście i okolicy.

Tytuł całości: Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie, materiały XXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Pobierowo 11-13 października 2007 r. / pod red. Stanisława Alexandrowicza i Radosława Skryckiego.

Adres wydawniczy: Szczecin, PPH Zapol : 2008

Opis fizyczny: S. 265-274, streszcz. ang.

Seria: (Z Dziejów Kartografii ;t. 14)

Punktacja MNiSW: 3.000


79/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Der Kulturtransfer zwischen dem Deutschen Ordensstaat und Masowien im Spätmittelalter.

Tytuł całości: Mittelalterliche Kultur und Literatur im Deutschordensstaat in Preussen, Leben und Nachleben / hrsg. von Jarosław Wenta, Sieglinde Hartmann und Gisela Vollmann-Profe.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 569-586

Seria: (Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ;nr 1)
Seria: (Sacra Bella Septentrionalia ;1)

Punktacja MNiSW: 3.000


80/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Mitteleuropäische Grenzräume, hrsg. v. Hendrik Thoss (Chemnitzer Europastudien, Bd. 3), Berlin 2006.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 73 z. 2/3

Opis fizyczny: S. 221-223

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


81/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Toruńskie internetowe portale historyczne : doświadczenia i perspektywy.

Tytuł całości: Megabajty dziejów, informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii / red. Rafał T. Prinke.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2007

Opis fizyczny: S. 107-114

Punktacja MNiSW: 6.000


82/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Mazowiecko-krzyżackie rokowania graniczne w marcu 1420 roku.

Tytuł całości: Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie. (2) / pod red. Kazimierza Grążawskiego.

Adres wydawniczy: Włocławek, Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego : 2007

Opis fizyczny: S. 89-101, il.; streszcz. niem.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 5.000


83/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Odpowiedź na skargi skierowane przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu ze strony księcia słupskiego Bogusława VIII z 1413 r.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 72 z. 2-3

Opis fizyczny: S. 169-175, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 6.000


84/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Ludwik Kolankowski (1882-1956) : w pięćdziesiątą rocznicę śmierci / pod red. Wiesława Sieradzana.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: 156 s., il.

Seria: (Homines et Historia ;7)

Punktacja MNiSW: 10.000


85/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Acta processus seu iudici und acta causa der Prozesse zwischen Polen und dem Deutschen Orden im Licht der historischen Kritik.

Czasopismo: Preussenland

Rocznik: 2006

Szczegóły: Jg. 44 Nr. 2

Opis fizyczny: S. 40-53

Punktacja MNiSW: 1.000


86/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Kartografia miasta Ostródy od XVIII do XX wieku.

Tytuł całości: Ostróda - siedem wieków dziejów miasta / pod red. nauk. Ryszarda Sajkowskiego.

Adres wydawniczy: Ostróda, Muzeum : 2005

Opis fizyczny: S. 131-145, il., tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


87/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Oblicza kultury intelektualnej / wstęp i wybór Wiesław Sieradzan.

Tytuł całości: Zakon krzyżacki i jego państwo w Prusach, wybór tekstów źródłowych / pod red. Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 89-108

Uwagi: Teksty źródłowe s. 94-108.

Uwagi: a


88/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Die Stadtpläne Marienburgs vom 17. bis 20. Jahrhundert : auf dem Weg zur Veröffentlichung des historischen Atlasses der Stadt.

Czasopismo: Beiträge zur Geschichte Westpreussens

Rocznik: 2005

Szczegóły: Nr. 19

Opis fizyczny: S. 113-140

Uwagi: a


89/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: "Festung Osterode" : czy Ostróda miała być twierdzą?

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 549-552

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


90/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Portale historyczne w Internecie : nowy kształt warsztatu naukowego historyka?

Tytuł całości: Historyk, archiwista, komputer, historyk a nowoczesny system informacji archiwalnej : materiały z konferencji Toruń, 10 i 11 kwietnia 2003 roku / pod red. Roberta Degena i Haliny Robótki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 141-151

Punktacja MNiSW: 2.000


91/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Naukowa współpraca między profesorem Zenonem Hubertem Nowakiem i profesorem Hartmutem Boockmannem.

Tytuł równoległy: Die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Professor Hartmut Boockmann und Professor Zenon Hubert Nowak.

Czasopismo: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission

Rocznik: 2004

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 141-149 (pol.), 297-306 (niem.)

Uwagi: a


92/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Kartograficzne i monograficzne obrazy Malborka od XV do XX w. : przegląd źródeł na marginesie prac nad wydaniem atlasu historycznego miasta.

Tytuł równoległy: Kartographische und ikonographische Bilder der Stadt Marienburg vom 15. bis 20. Jh. : ein Quellenüberblick auf der Grundlage der Editionsarbeiten am historischen Atlas der Stadt Marienburg.

Czasopismo: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission

Rocznik: 2004

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 107-117 (pol.), 261-273 (niem.)


93/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Uwagi o rozwoju przestrzennym miasta Malborka od drugiej połowy XV do końca XIX w. z uwzględnieniem źródeł kartograficznych.

Tytuł całości: Miasta i mieszczaństwo w Europie Środkowowschodniej do połowy XIX wieku / red. Dorota Michaluk, Krzysztof Mikulski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2003

Opis fizyczny: S. 151-179, tab.

Seria: (Studia ad Historiam Civitatum Pertinentia ;1)

Uwagi: Zawiera aneks : Plany miasta Malborka XVII-XX w. (s. 168-179)


94/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Rola Janowa na pograniczu mazowiecko-krzyżackim w XV wieku : przyczynek do rozwiązywania sporów pogranicznych w średniowieczu

Tytuł całości: Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie, materiały z konferencji naukowej, Górzno, 1-2 czerwca 2002 r. / red. Kazimierz Grążawski

Adres wydawniczy: Włocławek, Lega : 2003

Opis fizyczny: S. 199-216


95/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Źródła do procesów polsko-krzyżackich w XIV i XV w. w zasobie Centralnego Archiwum Zakonu Niemieckiego w Wiedniu.

Czasopismo: Studia Źródłoznawcze

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 41

Opis fizyczny: S. 87-89

Uwagi: a


96/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Historia ziemi chełmińskiej w latach 1230-1466.

Tytuł całości: Materiały XV Seminarium Krajoznawczego Wojska Polskiego "Fortyfikacje Ziemi Chełmińskiej" [...], Toruń, Chełmno, Grudziądz, 22-25 kwietnia 2002 r. / red. Janusz Furtak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Departament Wychowania i Promocji Obronności MON : 2002

Opis fizyczny: S. 115-144, il., mapy

Uwagi: a


97/121


Autorzy: Rozynkowski Waldemar, Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Informator dla kandydatów na studia historyczne na rok akademicki 2002/2003 / oprac. Waldemar Rozynkowski, Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 24 s.


98/121


Autorzy: Długokęcki Wiesław, Sieradzan Wiesław, Mierzwiński Mariusz, Chwiałkowski Dariusz, Noryśkiewicz Agnieszka M..

Tytuł oryginału: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 5: Malbork / oprac. hist. Wiesław Długokęcki, Wiesław Sieradzan przy współpr. Mariusza Mierzwińskiego ; oprac. kartograficzne Dariusz Chwiałkowski, Agnieszka Noryśkiewicz, Wiesław Sieradzan.

Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 5: Marienburg.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Muzeum Zamkowe w Malborku, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2002

Opis fizyczny: Teka (30, [1] s., 21 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 1)

Uwagi: Tekst pol. i niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 26-27.

Punktacja MNiSW: 18.000


99/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Ausgewählte Probleme der Geschichte der Grenezgebiets von Zawkrzeland und Preussen im 14. und 15. Jahrhundert.

Czasopismo: Preussenland

Rocznik: 2001

Szczegóły: Jg. 39

Opis fizyczny: S. 43-57


100/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: W związku z polemiką Beaty Możejko.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 259-260

Uwagi: a


101/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Die Aussagechroniken in der Quellensammlung Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum.

Tytuł całości: Geschichtsschreibung im Mitteleuropa, Projekte und Forschungsprobleme / hrsg. von Jarosław Wenta.

Adres wydawniczy: Toruń : 1999

Opis fizyczny: S. 277-289

Seria: (Subsidia Historiographica ;1)

Uwagi: a


102/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Sąsiedztwo mazowiecko-krzyżackie w okresie przemian politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1411-1466.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: 274 s., streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 228-247. Indeksy

Uwagi: a


103/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Ród Świnków na pograniczu polsko-krzyżackim w średniowieczu / Beata Możejko. Gdańsk 1999.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 149-154

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


104/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Rozejm mazowiecko-krzyżacki w 1459 roku : jeszcze o polityce książąt mazowieckich w pierwszych latach wojny trzydziestoletniej.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 179-196

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


105/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Der gottgefällige Bischof oder Missionar-Märtyrer?

Tytuł całości: Ständische und religiöse Identitäten in Mittelalter und früher Neuzeit / hrsg. von Stefan Kwiatkowski und Janusz Małłek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: S. 147-161

Uwagi: a


106/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Plany Grudziądza w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin Dahlem i Staatsbibliothek zu Berlin - Stiftung Preussischer Kulturbesitz (SBB-PK).

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 1998

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 249-260

Uwagi: a


107/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Nazwy miejscowe północnego Mazowsza w edycji źródłowej Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum.

Tytuł całości: Studia i materiały do dziejów ziemi zawkrzeńskiej, praca zbiorowa. T. 3 / red. Kazimierz Tański.

Adres wydawniczy: Mława, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej : 1997

Opis fizyczny: S. 171-177

Uwagi: a


108/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 4: Grudziądz / oprac. hist. Wiesław Sieradzan ; oprac. kartograficzne Zenon Kozieł.

Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 4: Graudenz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1997

Opis fizyczny: Teka (20 s., 22 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 1)

Uwagi: Tekst pol. i niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 18.

Punktacja MNiSW: 18.000


109/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Kartoteka Pracowni Atlasu Historycznego Miast Polskich.

Tytuł całości: Ziemie dawnych Prus Wschodnich w kartografii, [materiały z XVI Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Olsztyn, 29-30 września 1995] / pod red. Piotra Grabowskiego i Jerzego Ostrowskiego.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego : 1997

Opis fizyczny: S. 199-202

Seria: (Z Dziejów Kartografii ;t. 8)
Seria: (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ;nr 164)

Uwagi: a


110/121


Autorzy: Czacharowski Antoni, Czarciński Ireneusz, Makowiecki Adam, Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Bibliografia historii miast polskich za lata 1993-1994 : (selektywna).

Tytuł całości: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu. 1 / przew. zespołu red. Antoni Czacharowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 261-291 + dyskietka

Seria: (Studia Polonica Historiae Urbanae ;t. 1)

Uwagi: a


111/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Świadomość historyczna przedstawicieli patrycjatu miasta Poznania w świetle ich zeznań na procesie polsko-krzyżackim w latach 1422-1423.

Tytuł całości: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / red. nauk. Roman Czaja i Janusz Tandecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 193-207

Seria: (Studia Polonica Historiae Urbanae ;t. 2)

Punktacja MNiSW: 2.000


112/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Die Stadtpläne von Graudenz aus dem 17.-20. Jahrhundert : Perspektiven zur Veröffentlichung eines geschichtlichen Atlasses.

Czasopismo: Beiträge zur Geschichte Westpreussens

Rocznik: 1995

Szczegóły: Nr. 14

Opis fizyczny: S. 55-68, il., streszcz. ang.

Uwagi: a


113/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Das nationale Selbstbewusstsein der Zeugen in den Prozessen zwischen Polen und dem Deutschen Orden im 14.-15. Jahrhundert.

Tytuł całości: Nationale, ethnische Minderheiten und regionale Identitąten in Mittelalter und Neuzeit / hrsg. von Antoni Czacharowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1994

Opis fizyczny: S. 161-169

Uwagi: a


114/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Świadomość historyczna świadków w procesach polsko-krzyżackich w XIV-XV wieku.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: 234 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


115/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Mazowiecki materiał dowodowy w procesach polsko-krzyżackich w latach 1412-1423.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 495-509

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


116/121


Autorzy: Karczewski Krzysztof, Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Mazowsze a spory polsko-krzyżackie w latach 1320-1423.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach

Rocznik: 1993, 1994

Szczegóły: Z. 36

Opis fizyczny: S. 5-30


117/121


Autorzy: Karczewski Krzysztof, Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Postawy polityczne książąt kujawskich Ziemomysłowiców.

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 1993

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 33-44

Uwagi: a


118/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: 730 lat kultu błogosławionej Juty von Sangerhausen.

Czasopismo: Studia Pelplińskie

Rocznik: 1990-1991, 1991

Szczegóły: T. 21-22

Opis fizyczny: S. 317-322


119/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski / tł. Janina Pleziowa ; oprac. i wstęp Marian Plezia. Warszawa 1987.

Czasopismo: Studia Źródłoznawcze

Rocznik: 1990

Szczegóły: T. 32-33

Opis fizyczny: S. 222-223

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


120/121


Autorzy: Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Der Bericht über den Dänenkönig in den St.-Wenzels-Biographien des 13. und 14. Jahrhunderts / von Herman Kølln. København 1986.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1990

Szczegóły: T. 55 z. 2/3

Opis fizyczny: S. 120-122

Punktacja MNiSW: 6.000


121/121


Autorzy: Karczewski Krzysztof, Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Udział Kościoła włocławskiego w procesach polsko-krzyżackich w XIV-XV w.

Czasopismo: Studia Pelplińskie

Rocznik: 1988, 1991

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 179-192

Uwagi: a