Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

prof. dr hab. Mirosław Golon

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Hitlerowska zemsta za plebiscyt : polscy działacze narodowi w Prusach Wschodnich w latach 1918-1939/1945 : wybrane sylwetki.

Tytuł całości: Polacy w Prusach Wschodnich i Zachodnich w latach 1918-1920 / red. Wojciech Zawadzki.

Adres wydawniczy: Pelplin, Wydawnictwo Bernardinum : 2019

Opis fizyczny: S. 324-358, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Terror Armii Czerwonej i NKWD na ziemiach polskich w latach 1944-1945.

Tytuł równoległy: Terror of the Red Army and NKVD in the Polish territories in 1944-1945.

Tytuł całości: W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej / [red. nauk. tomu Wojciech Polak, Jan Wiśniewski, Sylwia Galij-Skarbińska, Krystian Chołaszczyński].

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej : 2019

Opis fizyczny: S. 70-98

Seria: (Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie ;nr 10-11)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę w działalności edukacyjnej i naukowej Instytutu Pamięci Narodowej : zarys problemu na wybranych przykładach.

Tytuł całości: W drodze do Niepodległej..., dylematy, działania i programy polityczne Polaków i Czechów w latach 1914-1918 / red. nauk. Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow, Aleš Zářický.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2019

Opis fizyczny: S. 29-63

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Koncepcje lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej / Józef Binnebesel. Toruń 2018.

Czasopismo: Seminare

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 40 nr 1

Opis fizyczny: S. 222-223

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.21852/sem

Punktacja MNiSW: 5.000


5/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Trudna droga peerelowskiej prowincji do "socjalistycznego dobrobytu" : gospodarka komunalna i mieszkaniowa w małych miastach powiatowych okresu postalinowskiego na przykładzie Nidzicy w latach 1957-1975.

Tytuł całości: Gospodarka PRL, wybrane zagadnienia / pod red. Witolda Gieszczyńskiego.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 175-211

Punktacja MNiSW: 20.000


6/178


Autorzy: Kizik Edmund, Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Gdańsk 1945-1990 : materiały, studia, analizy. T. 1 / pod red. nauk. Edmunda Kizika i Mirosława Golona.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Pamięci Narodowej : 2017

Opis fizyczny: 267 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/178


Autorzy: Kłaczkow Jarosław, Golon Mirosław, Kania Krzysztof, Girzyński Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Londyńska reduta. T. 1: Władysław Raczkiewicz (1885-1947) / red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Mirosław Golon, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2017

Opis fizyczny: S. 7-9

Seria: (O Niepodległą i jej trwanie)


8/178


Autorzy: Kłaczkow Jarosław, Golon Mirosław, Kania Krzysztof, Girzyński Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Londyńska reduta. T. 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działalność polskiej emigracji niepodległościowej / red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Mirosław Golon, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2017

Opis fizyczny: S. 5-8

Seria: (O Niepodległą i jej trwanie)


9/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Akta stwierdzenia zgonu i uznania za zmarłego ("Zg") polskich sądów z lat czterdziestych i pięćdziesiątych jako źródło do badania losów Polaków na Syberii w latach czterdziestych XX wieku.

Tytuł całości: Pod czerwoną gwiazdą, aspekty sowieckiej obecności w Europie Środkowo-Wschodniej w 1945 roku / pod red. Sebastiana Rosenbauma i Dariusza Węgrzyna.

Adres wydawniczy: Katowice, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział : 2017

Opis fizyczny: S. 303-310

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/178


Autorzy: Kłaczkow Jarosław, Golon Mirosław, Kania Krzysztof, Girzyński Zbigniew.

Tytuł oryginału: Londyńska reduta. T. 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działalność polskiej emigracji niepodległościowej / red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Mirosław Golon, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2017

Opis fizyczny: 271 s.

Seria: (O Niepodległą i jej trwanie)

Uwagi: BIbliogr. s. 221-250.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/178


Autorzy: Kłaczkow Jarosław, Golon Mirosław, Kania Krzysztof, Girzyński Zbigniew.

Tytuł oryginału: Londyńska reduta. T. 1: Władysław Raczkiewicz (1885-1947) / red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Mirosław Golon, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2017

Opis fizyczny: 334 s.

Seria: (O Niepodległą i jej trwanie)

Punktacja MNiSW: 20.000


12/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Wśród poniemieckich ruin i sowieckich maruderów na południowych Mazurach : działalność Armii Czerwonej i polskiej administracji w powiecie nidzickim w 1945 r.

Tytuł całości: Miasta, regiony i ludzie, studia i szkice z historii powszechnej i Polski w XX wieku / red. nauk. Ryszard Kozłowski, Zbigniew Girzyński, Mirosław Golon.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2016

Opis fizyczny: S. 283-325

Punktacja MNiSW: 4.000


13/178


Autorzy: Kozłowski Ryszard, Girzyński Zbigniew, Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Miasta, regiony i ludzie : studia i szkice z historii powszechnej i Polski w XX wieku / red. nauk. Ryszard Kozłowski, Zbigniew Girzyński, Mirosław Golon.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2016

Opis fizyczny: 522 s., il.

Punktacja MNiSW: 4.000


14/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Obława pomorska NKWD : deportacje Polaków z Pomorza do obozów pracy ZSRS w 1945 r.

Czasopismo: Biuletyn Informacyjny : miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 26 nr 3

Opis fizyczny: S. 26-34, il.


15/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Armia Czerwona w Elblągu w 1945 roku : kilka uwag o "pierwszych gospodarzach" ziem nowych powojennej Polski.

Tytuł całości: Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944-1993, studia i szkice / pod red. Krzysztofa Filipa i Mirosława Golona.

Adres wydawniczy: Gdańsk [etc.], Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : 2015

Opis fizyczny: S. 26-63

Seria: (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ;t. 41)


16/178


Autorzy: Filip Krzysztof, Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Aneks źródłowy : "Problemy z gośćmi" : żołnierze i oficerowie garnizonu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Bornem Sulinowie w wybranych dokumentach z zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej z lat 1962-1986 / [wyd.] Krzysztof Filip, Mirosław Golon.

Tytuł całości: Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944-1993, studia i szkice / pod red. Krzysztofa Filipa i Mirosława Golona.

Adres wydawniczy: Gdańsk [etc.], Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : 2015

Opis fizyczny: S. 275-300

Seria: (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ;t. 41)


17/178


Autorzy: Golon Mirosław, Osiński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Konfrontacje i negocjacje : wokół konfliktów społeczno-politycznych w PRL z początku lat osiemdziesiątych XX wieku / pod red. Mirosława Golona i Krzysztofa Osińskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : 2015

Opis fizyczny: 445, [1] s.

Seria: (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ;t. 48)

Punktacja MNiSW: 4.000


18/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Polityka sowiecka a deportacje na Pomorzu Nadwiślańskim.

Tytuł całości: Deportacje do Związku Sowieckiego z ziem polskich w latach 1944-1945, perspektywa porównawcza / pod red. Sebastiana Rosenbauma i Dariusza Węgrzyna.

Adres wydawniczy: Katowice, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności : 2015

Opis fizyczny: S. 87-102

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


19/178


Autorzy: Filip Krzysztof, Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944-1993 : studia i szkice / pod red. Krzysztofa Filipa i Mirosława Golona.

Adres wydawniczy: Gdańsk [etc.], Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : 2015

Opis fizyczny: 320 s., [8] s. tabl.

Seria: (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ;t. 41)


20/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Armia Czerwona (Radziecka) w Bydgoszczy w latach 1945-1947.

Tytuł całości: Historia Bydgoszczy. T. 3 cz. 1: 1945-1956 / [Krzysztof Budka et al.].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2015

Opis fizyczny: S. 59-138, tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


21/178


Autorzy: Filip Krzysztof, Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Aneks źródłowy : "Problemy z gośćmi" : żołnierze i oficerowie garnizonu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Bornem Sulinowie w wybranych dokumentach z zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej z lat 1962-1986 / [wyd.] Krzysztof Filip, Mirosław Golon.

Tytuł całości: Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944-1993, studia i szkice / pod red. Krzysztofa Filipa i Mirosława Golona.

Adres wydawniczy: Gdańsk [etc.], Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : 2014

Opis fizyczny: S. 275-300

Seria: (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ;t. 41)


22/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Armia Czerwona w Elblągu w 1945 roku : kilka uwag o "pierwszych gospodarzach" ziem nowych powojennej Polski.

Tytuł całości: Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944-1993, studia i szkice / pod red. Krzysztofa Filipa i Mirosława Golona.

Adres wydawniczy: Gdańsk [etc.], Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : 2014

Opis fizyczny: S. 26-63

Seria: (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ;t. 41)

Punktacja MNiSW: 4.000


23/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Elbląg po 1945 r. w literaturze naukowej.

Tytuł całości: Elbląg i obwód kaliningradzki w powojennej historiografii polskiej i rosyjskiej, materiały z międzynarodowej konferencji naukowej / pod red. Andrzeja Grotha.

Adres wydawniczy: Elbląg, Biblioteka Elbląska im. C. Norwida, Wydawnictwo Wilk Stepowy : 2014

Opis fizyczny: S. 79-103, streszcz. ros.

Seria: (Rocznik Elbląski ;t. 25)

Punktacja MNiSW: 4.000


24/178


Autorzy: Filip Krzysztof, Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944-1993 : studia i szkice / pod red. Krzysztofa Filipa i Mirosława Golona.

Adres wydawniczy: Gdańsk [etc.], Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : 2014

Opis fizyczny: 320 s., [8] s. tabl.

Seria: (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ;t. 41)

Punktacja MNiSW: 4.000


25/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Razmeŝenie Polâkov, deportirovannyh iz nadvislânskogo Pomor'â v 1945 godu v ispravitel'no-trudovye lagerâ NKVD, razmeŝennye na territorii Sibiri i v drugih regionah SSSR.

Tytuł równoległy: Placement of the Poles which had been deported from Gdansk Pomerania in 1945 to the corrective labour camps of NKVD situated in Siberia and other regions of the USSR.

Tytuł całości: Sibirskaâ derevnâ, istoriâ, sovremennoe sostoânie, perspektivy razvitiâ : materialy X Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, posvâŝennoj 60-letiû osvoeniâ celinnyh i zaležnyh zemel', (Omsk, 23-26 aprelâ 2014 g.). Č. 1 = Siberian village : history, present state and further development : collection of articles of the 10th research-to-practice conference, dedicated to the 60th anniversary of virgin and fallow lamds reclamation, (Omsk, April 23-26, 2014). Pt. 1 / pod red. T. N. Zolotovoj [et al.].

Adres wydawniczy: Omsk, Izdatel'stvo Omskogo Gosudarstvennogo Agrarnogo Universiteta : 2014

Opis fizyczny: S. 242-253, tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


26/178


Autorzy: Golon Mirosław, Rozynkowski Waldemar.

Tytuł oryginału: Wydarzenia z 6-7 października 1961 roku.

Tytuł całości: Z dziejów redemptorystów w Toruniu w latach 1939-1989 / pod red. Waldemara Rozynkowskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Homo Dei : 2014

Opis fizyczny: S. 113-131, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


27/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Straty rolnictwa polskich ziem nowych spowodowane przez Armię Czerwoną w latach 1945-1946 z uwzględnieniem Żuław i innych obszarów województwa gdańskiego : wybrane aspekty.

Tytuł całości: Żuławy w 1945 roku / pod red. Andrzeja Gąsiorowskiego i Janusza Hochleitnera.

Adres wydawniczy: Sztutowo, Muzeum Stutthof : 2014

Opis fizyczny: S. 147-161, tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


28/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Historia Kwidzyna w latach 1945-1957.

Tytuł całości: Kwidzyn, dzieje miasta. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Justyny Liguz.

Adres wydawniczy: Kwidzyn, Kwidzyńskie Centrum Kultury : 2013

Opis fizyczny: S. 7-345


29/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Armia Czerwona/Radziecka na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945-1947.

Tytuł całości: Wojska radzieckie w Polsce 1939-1993 / pod red. Stanisława Dąbrowskiego, Kazimiery Jaworskiej, Wacława W. Szetelnickiego.

Adres wydawniczy: Legnica, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona : 2013

Opis fizyczny: S. 101-113, streszcz. ang., ros.

Seria: (Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy)

Punktacja MNiSW: 4.000


30/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu : z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej / Witold Konopka. Toruń 2012.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 40

Opis fizyczny: S. 285-289

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


31/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Pelplin w działalności Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tczewie w latach 1949-1951 : zarys problematyki.

Czasopismo: Studia Pelplińskie

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 46

Opis fizyczny: S. 49-69, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


32/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Nidzica i okolice w czasach PRL.

Tytuł całości: Historia Nidzicy i okolic / pod red. Waldemara Rezmera.

Adres wydawniczy: Nidzica, Starostwo Powiatowe w Nidzicy : 2012

Opis fizyczny: S. 383-515, il., tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


33/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Służba Bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego w "Polsce powiatowej" (1956-1970) : wybrane problemy.

Tytuł całości: Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych / red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Waldemar Rozynkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: S. 259-288

Punktacja MNiSW: 4.000


34/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Akty konstatacii smerti i ob''âvleniâ umeršim (ZG) pol'skih sudov 40-h i 50-h godov kak istočnik dlâ issledovaniâ sudeb Pol'âkov v Sibiri v 1940-e gody.

Tytuł całości: Sibirskaâ derevnâ, istoriâ, sovremennoe sostoânie, perspektivy razvitiâ : sbornik naučnyh trudov. Č. 1 = Siberian village : history, present-day situation, perspectives of development: proceedings of the conference. P. 1.

Adres wydawniczy: Omsk, Izdatel'skij Dom "Nauka" : 2012

Opis fizyczny: S. 435-441


35/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Nieoczekiwana porażka : Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Elblągu wobec NSZZ "Solidarność" i przemian politycznych w 1989 roku.

Tytuł całości: Szkice z dziejów NSZZ "Solidarność" na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach (1980-1990) / pod red. Igora Hałagidy.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : 2012

Opis fizyczny: S. 144-181

Seria: (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ;t. 18)

Punktacja MNiSW: 4.000


36/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Kary za prawdę o zbrodni Stalina : represje polskich organów bezpieczeństwa w okresie stalinowskim (1944-1956) wobec osób ujawniających władze ZSRR jako sprawców zbrodni katyńskiej w świetle inwentarza dokumentacji przechowywanej w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej.

Tytuł całości: Charków - Katyń - Twer - Bykownia, w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej : zbiór studiów / pod red. Andrzeja Koli i Jana Szilinga.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej : 2011

Opis fizyczny: S. 225-240

Seria: (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ;t. 59)

Punktacja MNiSW: 4.000


37/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Lidzbark Warmiński 1945-1950 : pierwsze lata w nowej Polsce.

Tytuł całości: Historia Lidzbarka Warmińskiego. T. 2 cz. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Eugeniusza Borodija.

Adres wydawniczy: Lidzbark Warmiński, Urząd Miejski : 2011

Opis fizyczny: S. 11-174, il., tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


38/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Lidzbark Warmiński w latach 1950-1956.

Tytuł całości: Historia Lidzbarka Warmińskiego. T. 2 cz. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Eugeniusza Borodija.

Adres wydawniczy: Lidzbark Warmiński, Urząd Miejski : 2011

Opis fizyczny: S. 175-360, il., tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


39/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Lidzbark Warmiński w latach 1957-1975.

Tytuł całości: Historia Lidzbarka Warmińskiego. T. 2 cz. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Eugeniusza Borodija.

Adres wydawniczy: Lidzbark Warmiński, Urząd Miejski : 2011

Opis fizyczny: S. 361-619, il., tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


40/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Wokół trzydziestosiedmiolecia Polski Ludowej i nieudanych obchodów święta 22 lipca w 1981 r. : przyczynek do dziejów komunistycznego święta.

Tytuł całości: Czas przełomu, Solidarność 1980-1981 / pod red. Wojciecha Polaka [et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności : 2010

Opis fizyczny: S. 695-708, 960-963


41/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Organizacje społeczne w Elblągu w latach 1950-1957.

Tytuł całości: Między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą, studia i materiały z najnowszej historii Polski i powszechnej dedykowane profesorowi Ryszardowi Kozłowskiemu w 70. rocznicę urodzin / red. Ryszard Sudziński, Mirosław Golon, Marcin Czyżniewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 151-169

Punktacja MNiSW: 3.000


42/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Akta Instytutu Pamięci Narodowej o Elżbiecie Zawackiej.

Tytuł całości: Prof. dr hab. gen. bryg. Elżbieta Zawacka (1909-2009), materiały do biografii / pod red. Katarzyny Minczykowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej : 2010

Opis fizyczny: S. 129-144

Seria: (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ;t. 57)


43/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Polâki, deportirovannye s Pomor'â v 1945 godu, v trudovyh lagerâh NKVD v Sibiri

Tytuł całości: Sibirskaâ derevnâ, istoriâ, sovremennoe sostoânie, perspektivy razvitiâ : sbornik naučnyh trudov. Č. 1 = Siberian village : history, present-day situation, perspectives of development [...]

Adres wydawniczy: Omsk, Izdatel'stvo "Omskblankizdat" : 2010

Opis fizyczny: S. 344-355


44/178


Autorzy: Sudziński Ryszard, Golon Mirosław, Czyżniewski Marcin.

Tytuł oryginału: Między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą : studia i materiały z najnowszej historii Polski i powszechnej dedykowane profesorowi Ryszardowi Kozłowskiemu w 70. rocznicę urodzin / pod red. Ryszarda Sudzińskiego, Mirosława Golona, Marcina Czyżniewskiego

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 465 s., 1 portr.

Punktacja MNiSW: 3.000


45/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: "My" i "oni" : społeczeństwo Kielecczyzny i stalinowski system władzy / Grzegorz Miernik. Kielce 2007.

Czasopismo: Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 255-266

Uwagi: RECENZJA


46/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Deportacje mieszkańców Kościerzyny i powiatu kościerskiego do ZSRR w 1945 roku i początkowy okres działalności nowych władz

Tytuł całości: Kościerzyna i powiat kościerski w latach II wojny światowej 1939-1945 / pod red. Andrzeja Gąsiorowskiego

Adres wydawniczy: Kościerzyna, Muzeum Ziemi Kościerskiej, Wydawnictwo Bernardinum : 2009

Opis fizyczny: S. 411-433, il., tab.

Punktacja MNiSW: 3.000


47/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: "Pomorska obława" : deportacje Polaków z Pomorza do obozów NKWD w ZSRR w 1945 roku

Tytuł całości: Polska 1939-1945, straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami / pod red. Wojciecha Materskiego i Tomasza Szaroty

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu : 2009

Opis fizyczny: S. 291-303, tab.

Uwagi: Bibliogr.


48/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Deportacje Polaków z Pomorza do obozów NKWD w ZSRR w 1945 r.

Tytuł całości: Przez Sybir na ziemię gdańską, praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Cecylii Riedl

Adres wydawniczy: Gdańsk, Związek Sybiraków. Oddział w Gdańsku : 2009

Opis fizyczny: S. 9-17


49/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Czyj sukces, czyja klęska? Refleksje o starciu "Solidarności" z PZPR w dwudziestą rocznicę. Cz. 1

Czasopismo: Magazyn Solidarność

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 6

Opis fizyczny: S. 12-13, il.


50/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Czyj sukces, czyja klęska? Refleksje o starciu "Solidarności" z PZPR w dwudziestą rocznicę. Cz. 2

Czasopismo: Magazyn Solidarność

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 7/8

Opis fizyczny: S. 14-15, il.


51/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Po elbląskim Październiku : niektóre problemy życia politycznego miasta w latach 1957-1958 w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa.

Czasopismo: Rocznik Elbląski

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 239-298, streszcz. ang., niem., ros.


52/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Problem polsko-radzieckiej granicy w byłych Prusach Wschodnich w latach 1945-1958.

Tytuł całości: Baltijos regiono istorija ir kultūra, Lietuva ir Lenkija : politinė istorija, politologija, filologija = History and culture of Baltic region : Lithuania and Poland : political history, political sciences, philology / tomo red. kol. Rimantas Sliužinskas [et al.].

Adres wydawniczy: Klaipėda, Klaipėdos Universiteto Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas : 2008

Opis fizyczny: S. 75-87, streszcz. ang., lit.

Seria: (Acta Historica Universitatis Klaipedensis ;16)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


53/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Pierwszy rok w nowej Polsce (1945 rok)

Tytuł całości: Historia Golubia-Dobrzynia. T. 3: Historia Golubia-Dobrzynia w latach 1945-1962 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współpr. Marii Starosty.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 7-37, tab.

Punktacja MNiSW: 3.000


54/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Golub-Dobrzyń w okresie stalinizmu

Tytuł całości: Historia Golubia-Dobrzynia. T. 3: Historia Golubia-Dobrzynia w latach 1945-1962 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współpr. Marii Starosty.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 139-279, tab.

Punktacja MNiSW: 3.000


55/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Golub-Dobrzyń w latach 1946-1950

Tytuł całości: Historia Golubia-Dobrzynia. T. 3: Historia Golubia-Dobrzynia w latach 1945-1962 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współpr. Marii Starosty.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 38-138, tab.

Punktacja MNiSW: 3.000


56/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Golub-Dobrzyń jako miasto powiatowe w latach 1956-1962

Tytuł całości: Historia Golubia-Dobrzynia. T. 3: Historia Golubia-Dobrzynia w latach 1945-1962 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współpr. Marii Starosty.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 281-499, tab.

Punktacja MNiSW: 3.000


57/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Marzec 1968 r. w Toruniu w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa.

Czasopismo: Dzieje Najnowsze

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 40 nr 1

Opis fizyczny: S. 155-165, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


58/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Olsztyński rok 1956 : rola studentów w wydarzeniach / Ryszard Tomkiewicz. Olsztyn 2007.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 530-534

Punktacja MNiSW: 4.000


59/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Ustanowienie granicy polsko-radzieckiej w rejonie Zalewu Wiślanego i jej konsekwencje dla Elbląga.

Czasopismo: Rocznik Elbląski

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 133-168


60/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Starania o utworzenie polskiego konsulatu w Mińsku w latach 1944-1972 : na marginesie polsko-radzieckich stosunków dyplomatycznych w okresie "Polski Ludowej".

Tytuł całości: Białoruś w XX stuleciu, w kręgu kultury i polityki / pod red. Doroty Michaluk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 453-488, streszcz. ang., białorus.

Seria: (Białoruś : polityka, historia, kultura ;t. 1)

Punktacja MNiSW: 6.000


61/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Fundamenty sowietyzacji : polityka ZSRR wobec Polski w latach 1947-1948 : wybrane zagadnienia.

Tytuł całości: Emigracja polska wobec problemów przebudowy i sowietyzacji kraju po drugiej wojnie światowej, studia / pod red. Ryszarda Sudzińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2007

Opis fizyczny: S. 33-70

Punktacja MNiSW: 6.000


62/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Gromada Ryńsk w latach 1954-1972.

Tytuł całości: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Gminy Wąbrzeźno : 2007

Opis fizyczny: S. 203-232, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


63/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Gromada Wąbrzeźno w latach 1958-1972.

Tytuł całości: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Gminy Wąbrzeźno : 2007

Opis fizyczny: S. 261-307, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


64/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Gromada Zieleń w latach 1954-1971.

Tytuł całości: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Gminy Wąbrzeźno : 2007

Opis fizyczny: S. 233-259, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


65/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Gromady Łabędź, Myśliwiec, Orzechowo i Jarantowice w latach 1954-1961.

Tytuł całości: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Gminy Wąbrzeźno : 2007

Opis fizyczny: S. 179-201, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


66/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Kres kolektywizacji, "gromadzkie zamieszanie" i stabilizacja lat sześćdziesiątych : "wąbrzeskie" gromady jako jednostki administracyjne : grudzień 1954-grudzień 1972.

Tytuł całości: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Gminy Wąbrzeźno : 2007

Opis fizyczny: S. 165-178, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


67/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Ostatnie lata PRL : tereny wiejskie gminy miejsko-wiejskiej Wąbrzeźno w latach 1986-1990 : od przymusowego połączenia z miastem do "aksamitnego rozwodu".

Tytuł całości: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Gminy Wąbrzeźno : 2007

Opis fizyczny: S. 393-406


68/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Ostatnie lata PRL : tereny wiejskie gminy miejsko-wiejskiej Wąbrzeźno w latach 1986-1990 : od przymusowego połączenia z miastem do "aksamitnego rozwodu".

Tytuł całości: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Gminy Wąbrzeźno : 2007

Opis fizyczny: S. 393-406


69/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Po 1 stycznia 1973 roku : "wielka" gmina Wąbrzeźno w latach 1973-1986.

Tytuł całości: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Gminy Wąbrzeźno : 2007

Opis fizyczny: S. 309-392, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


70/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Początki stalinizmu : życie społeczno-polityczne gmin Wąbrzeźno i Ryńsk oraz terenów przyległych w latach 1946-1950.

Tytuł całości: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Gminy Wąbrzeźno : 2007

Opis fizyczny: S. 53-99, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


71/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Struktura administracyjna terenu późniejszej gminy Wąbrzeźno w latach 1945-1972 : uwagi wstępne.

Tytuł całości: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Gminy Wąbrzeźno : 2007

Opis fizyczny: S. 13-23, tab.


72/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: W cieniu kolektywizacji : życie gospodarcze "wąbrzeskich" gmin w latach 1950-1954.

Tytuł całości: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Gminy Wąbrzeźno : 2007

Opis fizyczny: S. 141-164

Punktacja MNiSW: 2.000


73/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: "Wąbrzeskie" gromady w 1945 roku.

Tytuł całości: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Gminy Wąbrzeźno : 2007

Opis fizyczny: S. 25-51, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


74/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Życie gospodarcze "wąbrzeskich" gromad w latach 1946-1950.

Tytuł całości: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Gminy Wąbrzeźno : 2007

Opis fizyczny: S. 101-111, tab.


75/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Epoka stalinowska "na poziomie gminnym" : "wąbrzeskie" gminy w latach 1950-1954.

Tytuł całości: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Gminy Wąbrzeźno : 2007

Opis fizyczny: S. 114-139, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


76/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Józef Piłsudski w powojennej historiografii polskiej oraz w propagandzie.

Tytuł całości: Józef Piłsudski wobec Europy i wybranych zagadnień wewnętrznych Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1935) w 70. rocznicę śmierci, studia / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego i Zbigniewa Karpusa.

Adres wydawniczy: Włocławek, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Stosunków Międzynarodowych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 197-221, streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 3.000


77/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Opór społeczny na prowincji a działalność Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego (Powiatowych Urzędów ds. Bezpieczeństwa Publicznego ) w okresie stalinowskim na przykładzie wybranych ośrodków Pomorza Nadwiślańskiego.

Tytuł całości: Opór społeczny i konspiracja w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956, zbiór studiów / pod red. Tomasza Chincińskiego i Zbigniewa Karpusa.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Muzeum Wolności i "Solidarności" : 2007

Opis fizyczny: S. 51-93, tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 5.000


78/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Konsekwencje polityki germanizacyjnej na Pomorzu w pierwszych miesiącach po zakończeniu okupacji niemieckiej : zarys problematyki.

Tytuł całości: Polityka germanizacyjna Trzeciej Rzeszy na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945, materiały sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 18 listopada 2006 roku / pod red. Katarzyny Minczykowskiej i Jana Szilinga.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek" : 2007

Opis fizyczny: S. 205-216

Seria: (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ;t. 51)

Punktacja MNiSW: 6.000


79/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Radzieckie służby dyplomatyczne i konsularne w Polsce w latach 1944-1961

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 165-251, tab.

Punktacja MNiSW: 1.000


80/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Problem polsko-radzieckiej granicy w byłych Prusach Wschodnich w latach 1945-1957.

Tytuł równoległy: Problem of the Polish-Soviet border in the former East Prussia in years 1945-1957.

Tytuł całości: Baltijos regiono istorija ir kultūra, Lietuva ir Lenkija : tarptautinė mokslinė konferencija, 2006 m. birželio 8-10 d.d., Klaipėda : tezės = History and culture of baltic region : Lithuania and Poland. Abstracts : June 8-10, 2006, Klaipeda, Lithuania / Rimantas Sliužinskas [et al.].

Adres wydawniczy: Klaipėda, Klaipėdos Universiteto Leidykla : 2006

Opis fizyczny: S. 60-65

Uwagi: Tekst pol. i ang.


81/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Grudzień 1970 roku w Elblągu w świetle akt administracyjnych i partyjnych : charakterystyka wybranych źródeł.

Tytuł całości: Elbląg w grudniu 1970 roku / pod red. Janusza Hochleitnera.

Adres wydawniczy: Elbląg, Fundacja Elbląg : 2006

Opis fizyczny: S. 21-32

Punktacja MNiSW: 6.000


82/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Historia Elbląga. T. 5: (1945-1975). Cz. 1: Historia polityczna i gospodarka Elbląga.

Adres wydawniczy: Elbląg, Wydawnictwo Marpress : 2006

Opis fizyczny: 337 s., [24] s. tabl., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 295-303. Indeksy

Punktacja MNiSW: 20.000


83/178


Autorzy: Rogoziński Michał, Czarnecki Aleksander, Golon Mirosław, Jeziorski Paweł A., Kopiński Krzysztof, Rozynkowski Waldemar, Urbańska Iwona.

Tytuł oryginału: Słownik historyczno-geograficzny / oprac. Michał Rogoziński przy współpr. Aleksandra Czarneckiego, Mirosława Golona, Pawła A. Jeziorskiego, Krzysztofa Kopińskiego, Waldemara Rozynkowskiego, Iwony Urbańskiej.

Tytuł całości: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 1 / pod red. Romana Czai.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Gminy Wąbrzeźno : 2006

Opis fizyczny: S. 277-394

Punktacja MNiSW: 6.000


84/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Młodzież polska na studiach cywilnych i wojskowych w ZSRR w okresie klasycznego stalinizmu (1950-1956/1957)

Tytuł całości: Polska 1944/45-1989, studia i materiały. T. 7 / [red. nacz. Tomasz Szarota]

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : 2006

Opis fizyczny: S. 61-121

Punktacja MNiSW: 6.000


85/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Polityka radzieckich władz na Kujawach i Pomorzu w 1945 roku : aspekty społeczno-ekonomiczne

Tytuł całości: Rok 1945 na Kujawach i Pomorzu, koniec wojny - początek nowej rzeczywistości / pod red. Zdzisława Biegańskiego i Zbigniewa Karpusa.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2006

Opis fizyczny: S. 61-93

Seria: (Prace Komisji Historii / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe ;t. 19)

Punktacja MNiSW: 6.000


86/178


Autorzy: Wasicka Wanda, Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Życie muzyczne w Nieszawie w latach 1945-2006.

Tytuł całości: Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach / pod red. Aleksandry Kłaput-Wiśniewskiej i Barbary Mielcarek-Krzyżanowskiej

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego : 2006

Opis fizyczny: S. 31-56, il.

Seria: (Praca Zbiorowa / Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ;nr 23)

Punktacja MNiSW: 6.000


87/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Konsulaty radzieckie w Polsce w latach 1945-1956 (konsulat generalny w Gdańsku i konsulat w Krakowie).

Tytuł całości: Zakończenie II wojny światowej, polityka i dyplomacja międzynarodowa 1945-2005 / pod red. Mieczysława Nurka.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego : 2006

Opis fizyczny: S. 363-387

Punktacja MNiSW: 6.000


88/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Między stalinowską propagandą a upowszechnianiem kultury : działalność Wszechzwiązkowego Towarzystwa Łączności Kulturalnej z Zagranicą (WOKS) wobec Polski w latach 1945-1956.

Czasopismo: Dzieje Najnowsze

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 38 nr 4

Opis fizyczny: S. 123-145, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


89/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Polacy z Wileńszczyzny w obozach sowieckich "saratowskiego szlaku" (1945-1946) / Dariusz Rogut. Toruń 2003.

Czasopismo: Dzieje Najnowsze

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 38 nr 4

Opis fizyczny: S. 259-262

Punktacja MNiSW: 8.000


90/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Pozaeuropejskie przedstawicielstwa rządu RP na uchodźstwie w ocenie sowieckiej dyplomacji : od utworzenia komitetu lubelskiego do rozmów moskiewskich (lipiec 1944 r. - czerwiec 1945 r.).

Czasopismo: Niepodległość

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 36 (56)

Opis fizyczny: S. 161-176

Punktacja MNiSW: 1.000


91/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Rozwój gospodarczy Elbląga po II wojnie światowej i jego polityczne uwarunkowania (1945-1999).

Czasopismo: Rocznik Elbląski

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr specjalny

Opis fizyczny: S. 3-103, tab.

Punktacja MNiSW: 1.000


92/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Problemy społeczne Elbląga w latach 1958-1970.

Czasopismo: Rocznik Elbląski

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 89-103

Punktacja MNiSW: 1.000


93/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Na zakrętach historii (1974-1990).

Tytuł całości: Historia Wąbrzeźna. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współudziale Aleksandra Czarneckiego.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Miejski : 2005

Opis fizyczny: S. 299-437, tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


94/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: "Nasza mała stabilizacja" (1956-1974).

Tytuł całości: Historia Wąbrzeźna. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współudziale Aleksandra Czarneckiego.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Miejski : 2005

Opis fizyczny: S. 201-297, [6] s. tabl., tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


95/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Początki ludowej niepodległości (1945-1950).

Tytuł całości: Historia Wąbrzeźna. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współudziale Aleksandra Czarneckiego.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Miejski : 2005

Opis fizyczny: S. 7-123, [6] s. tabl.

Punktacja MNiSW: 5.000


96/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Okowy stalinizmu i odwilż październikowa (1950-1957).

Tytuł całości: Historia Wąbrzeźna. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współudziale Aleksandra Czarneckiego.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Miejski : 2005

Opis fizyczny: S. 126-200, tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


97/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Dyplomaci Stalina : radzieccy ambasadorowie w Polsce i Czechosłowacji w okresie stalinowskim (1945-1955).

Tytuł całości: Nad Bałtykiem, w kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku : księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu : zbiór studiów / pod red. Zbigniewa Karpusa, Jarosława Kłaczkowa, Mariusza Wołosa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 541-564

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 1.000


98/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Młodzieżowe organizacje konspiracyjne w wybranych ośrodkach Pomorza Nadwiślańskiego w okresie stalinowskim.

Tytuł całości: Niezależny ruch młodzieżowy w Polsce po drugiej wojnie światowej / zbiór studiów pod red. Ryszarda Sudzińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 37-59

Punktacja MNiSW: 6.000


99/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Dzieje Nieszawy. T. 2: 1945-1990.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Urząd Miejski w Nieszawie : 2005

Opis fizyczny: 284, [3] s., [28] s. tabl., il.

Punktacja MNiSW: 20.000


100/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Ambasadorowie Stalina - radzieccy dyplomaci w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach w latach 1944-1953.

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 18-19

Opis fizyczny: S. 129-178

Punktacja MNiSW: 1.000


101/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Od Pomorza Gdańskiego do Górnego Śląska : deportacje ludności cywilnej z ziem polskich do obozów pracy w ZSRR w 1945 r.

Tytuł całości: Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku / pod red. Adama Dziuroka i Marcina Niedurnego.

Adres wydawniczy: Katowice, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : 2004

Opis fizyczny: S. 11-34

Seria: (Konferencje IPN ;t. 20)

Punktacja MNiSW: 2.000


102/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Historia Kwidzyna w latach 1945-1957.

Tytuł całości: Kwidzyn, dzieje miasta. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Justyny Liguz.

Adres wydawniczy: Kwidzyn, Kwidzyńskie Centrum Kultury : 2004

Opis fizyczny: S. 7-345

Punktacja MNiSW: 2.000


103/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Młodzież polska na studiach cywilnych i wojskowych w ZSRR w latach 1945-1950.

Tytuł całości: Młode pokolenie polskich emigrantów, jego losy i problemy w XX wieku / pod red. Ryszarda Sudzińskiego.

Adres wydawniczy: Włocławek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego : 2004

Opis fizyczny: S. 139-177, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


104/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Moskwa, Kijów, Mińsk, Leningrad, Wilno... : problem utworzenia i działalności polskich placówek konsularnych w ZSRR w latach 1944-1972.

Tytuł całości: Polska polityka wschodnia w XX wieku, studia / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego, Zbigniewa Karpusa.

Adres wydawniczy: Włocławek, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 201-237

Punktacja MNiSW: 2.000


105/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Dzięgielewski Jan (1904-1968), działacz związkowy, polit. i gosp., II sekr. KM PPR w Toruniu.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 4 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 69-71, 1 portr.


106/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Kostecki Sergiusz (1914-1975), pseud. "Czarny", "Mjr Czarny", członek konspiracji niepodległościowej w l. 1939-47, ostatni kmdt PAP.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 4 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 126-127, 1 portr.


107/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Rasch Teodor (1912-1980), działacz polit. i społ., nauczyciel.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 4 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 191-192, 1 portr.


108/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Tabortowski Jan (1906-1954), pseud. "Kusy", "Bruzda", mjr WP, absolwent OSA, działacz konspiracji niepodległościowej w l. 1939-1954.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 4 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 259-261, 1 portr.


109/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Frąckiewicz Kazimierz Józef (1908-1968), działacz społ. i polit., współtwórca SD na Pomorzu, wiceprezydent Torunia.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 4 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 75-78, 1 portr.


110/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Armia Czerwona na Pomorzu Gdańskim 1945-1947 / Grzegorz Baziur. Warszawa 2003.

Czasopismo: Dzieje Najnowsze

Rocznik: 2004

Szczegóły: R. 36 nr 2

Opis fizyczny: S. 262-272

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


111/178


Autorzy: Golon Mirosław, Rozynkowski Waldemar.

Tytuł oryginału: Źródło do przebiegu zajść w parafii św. Józefa w Toruniu w dniach 6-7 X 1961 roku.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 31

Opis fizyczny: S. 227-241

Punktacja MNiSW: 1.000


112/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Obchody rocznic odzyskania niepodległości na Pomorzu od lat dwudziestych do pięćdziesiątych.

Tytuł całości: Drogi do niepodległości, ziemie polskie w dobie odbudowy Państwa Polskiego : studia / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego i Zbigniewa Karpusa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 217-229

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2]

Punktacja MNiSW: 1.000


113/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Razem czy osobno : wybrane problemy z historii Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w latach 1945-1951.

Tytuł całości: Golub Dobrzyń, szkice z dziejów miasta / pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Marii Starosty.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2003

Opis fizyczny: S. 63-76

Punktacja MNiSW: 2.000


114/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Verschleppungen der Einwohner Pommerellens durch russische Polizeiformationen des NKWD und durch den Abwehrdienst der Roten Armee "Smiersch" in den russischen Arbeitslager in der Sowjetunion im Jahre 1945.

Tytuł całości: Neue Forschungen zur Geschichte des Preussenlandes, vornehmlich zur neueren Kulturgeschichte / hrsg. von Bernhart Jähnig.

Adres wydawniczy: Marburg, N. G. Elwert Verlag : 2003

Opis fizyczny: S. 297-312

Seria: (Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung ;Bd. 15)

Punktacja MNiSW: 3.000


115/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Powstanie pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Toruniu w 1946 roku.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 30

Opis fizyczny: S. 161-180, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 1.000


116/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: The Jews, the Ukrainians, the Russians, the Belorussians and the Gypsies in Gdańsk Pomerania after the Second World War.

Tytuł całości: Neighborhood dilemmas, the Poles, the Germans and the Jews in Pomerania along the Vistula River in the 19th and 20th century : a collection of studies / ed. Jan Sziling and Mieczysław Wojciechowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: S. 201-241

Uwagi: Toż w jęz. pol. w: Mniejszości narodowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku : zbiór studiów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego. Toruń 1998


117/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: U źródeł "zimnowojennego" podziału świata : powstanie i działalność Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych (Kominformu) w latach 1947-1950.

Tytuł całości: Polska w podzielonym świecie po II wojnie światowej (do 1989 r.), zbiór studiów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2002

Opis fizyczny: S. 91-126, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


118/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Jaźwiecki Piotr pseud. Schmidt (1898-1975), szef wywiadu ZWZ-AK Inspektoratu Toruń, prezydent m.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: S. 107-108, 1 portr.


119/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Kosicki Stanisław pseud. Bohun, Czarny (1926-1997), żołnierz AK, pierwowzór Maćka Chełmickiego, bohatera powieści J. Andrzejewskiego Popiół i diament .

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: S. 118-120, 1 portr.


120/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Różycki Bolesław (1919-1972), działacz polit., najdłużej urzędujący sekr. KM PZPR w Toruniu.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: S. 189-190, 1 portr.


121/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Starczewski Witold pseud. Wiktor (1918-1953), działacz niepodległościowy, kapitan NSZ, AK i ROAK : ofiara stalinowskiego zabójstwa sądowego.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: S. 204-205, 1 portr.


122/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Szymański Franciszek (1915-1985), wiceprezydent Torunia, działacz polit. i gosp., uczestnik konspiracji.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: S. 227-228, 1 portr.


123/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Siemieniecki Jan (1914-1981), działacz Komunistycznej Partii Francji, PPR i PZPR, uczestnik wojny domowej w Hiszpanii, dyplomata.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: S. 197-198, 1 portr.


124/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Honorowe Obywatelstwo Miasta Torunia i inne ważne wyróżnienia nadawane przez władze miasta w latach 1945-1989

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 157-188, il.; streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 1.000


125/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Żydzi we Włocławku po drugiej wojnie światowej.

Tytuł całości: Byli wśród nas, Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej / pod red. Mirosława Krajewskiego.

Adres wydawniczy: Włocławek, Lega : 2001

Opis fizyczny: S. 175-200

Uwagi: Toż w: Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie T. 13 1999


126/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Zbrodnia katyńska w propagandzie PRL (1944-1989) : 45 lat fałszowania historii.

Tytuł całości: Charków - Katyń - Twer, w sześćdziesiątą rocznicę zbrodni : zbiór studiów / pod red. Andrzeja Koli i Jana Szilinga.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 23-64

Punktacja MNiSW: 2.000


127/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Elity władzy na Pomorzu i Kujawach w latach 1945-1956.

Tytuł całości: Kujawy i Pomorze w latach 1945-1956, od zakończenia okupacji niemieckiej do przełomu październikowego : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 11 maja 2000 roku przez Instytut Historii WSP w Bydgoszczy oraz Wydział Humanistyczny WSHE we Włocławku / red. Włodzimierz Jastrzębski i Mirosław Krajewski.

Adres wydawniczy: Włocławek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej : 2001

Opis fizyczny: S. 125-168

Punktacja MNiSW: 2.000


128/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945-1947.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: 377 s., streszcz. niem., ros.

Uwagi: Bibliogr. s. 314-330. Indeks

Punktacja MNiSW: 16.000


129/178


Autorzy: Golon Mirosław, Girzyński Zbigniew.

Tytuł oryginału: Indeks osób.

Tytuł całości: Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej, studia = September 1939 und dessen folgen für West- und Nordgebiete der II. Republik Polen : Studien / red. Ryszard Sudziński i Włodzimierz Jastrzębski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Akademia Bydgoska : 2001

Opis fizyczny: S. 421-437


130/178


Autorzy: Golon Mirosław, Girzyński Zbigniew.

Tytuł oryginału: Indeks nazw geograficznych.

Tytuł całości: Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej, studia = September 1939 und dessen folgen für West- und Nordgebiete der II. Republik Polen : Studien / red. Ryszard Sudziński i Włodzimierz Jastrzębski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Akademia Bydgoska : 2001

Opis fizyczny: S. 438-449


131/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Deportacje Polaków z III grupą niemieckiej listy narodowej do obozów NKWD w ZSRR po drugiej wojnie światowej (1945-1947).

Tytuł całości: Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej, studia = September 1939 und dessen folgen für West- und Nordgebiete der II. Republik Polen : Studien / red. Ryszard Sudziński i Włodzimierz Jastrzębski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Akademia Bydgoska : 2001

Opis fizyczny: S. 309-325, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 2.000


132/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Deportacje ludności cywilnej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej do obozów pracy Głównego Zarządu ds. Jeńców Wojennych i Internowanych NKWD ZSRR w latach 1944-1950.

Czasopismo: Balcanica Posnaniensia

Rocznik: 2001

Szczegóły: Vol. 11-12

Opis fizyczny: S. 231-238, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Konteksty konfliktów : stosunki narodowościowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej / pod red. Ilony Czamańskiej i Witolda Szulca

Punktacja MNiSW: 1.000


133/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Tajna Organizacja Wojskowa "Gryf Pomorski" wobec Armii Czerwonej, a powojenne losy gryfowców.

Tytuł całości: Losy Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski", materiały z konferencji w Gdańsku z dnia 12 maja 2000 roku / pod red. Józefa Borzyszkowskiego.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, Instytut Kaszubski : 2000

Opis fizyczny: S. 127-149

Punktacja MNiSW: 2.000


134/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Ludność cywilna deportowana z Europy Środkowo-Wschodniej do obozów pracy Głównego Zarządu NKWD do spraw Jeńców Wojennych i Internowanych w ZSRR w latach 1945-1950.

Tytuł całości: Migracje polityczne XX wieku / pod red. Jana E. Zamojskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Neriton : 2000

Opis fizyczny: S. 242-260, tab.

Seria: (Migracje i Społeczeństwo ;4)

Punktacja MNiSW: 2.000


135/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Rola Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce w czasach stalinowskich 1948-1956.

Tytuł całości: Oblicza polskiego stalinizmu, materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 20 maja 1999 roku przez Wydział Humanistyczny WSHE / pod red. Ryszarda Sudzińskiego.

Adres wydawniczy: Włocławek, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna : 2000

Opis fizyczny: S. 183-214, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


136/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: [Głos w dyskusji].

Tytuł całości: Polska - Ukraina, trudne pytania. T. 7: Materiały VII Międzynarodowego Seminarium Historycznego "Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej", Łuck, 24-26 maja 2000 / [oprac. red. Romuald Niedzielko].

Adres wydawniczy: Warszawa, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Ukraińców w Polsce : 2000

Opis fizyczny: S. 60, 78-79, 84-85, 182, 265


137/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Nowicki Julian (1910-1936), działacz robotniczy.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 179-182, il.

Uwagi: a


138/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Bołądź Karol (1904-1976), pseud. "Waligóra", "Odzew", działacz polityczny i gospodarczy.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia : 2000

Opis fizyczny: S. 43-44, 1 il.

Uwagi: a


139/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Bołądź Karol (1904-1976), pseud. "Waligóra", "Odzew", działacz polityczny i gospodarczy.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia : 2000

Opis fizyczny: S. 43-44, 1 il.

Uwagi: a


140/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Felczak Zygmunt (1903-1946), pseud. "Jasiński". "Zygmunt", "Bydgoski", publicysta i polityk, redaktor Obrony Ludu, prezes ZMP "Jedność" , wicewojewoda pomorski.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia : 2000

Opis fizyczny: S. 80-83, 1 il.

Uwagi: a


141/178


Autorzy: Golon Mirosław, Minczykowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Wojenna służba Polek na frontach II wojny światowej : materiały IX sesji popularnonaukowej połączonej z II Zjazdem Kombatantek w Toruniu w dniach 6-7 listopada 1999 r. / pod red. Mirosława Golona i Katarzyny Minczykowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej" : 2000

Opis fizyczny: 557 s., [4] k. tabl., il.; streszcz. ang., niem.

Seria: (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ;t. 28)
Seria: (Służba Polek na Frontach II Wojny Światowej ;cz. 4)

Punktacja MNiSW: 5.000


142/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych wobec ziem nowych i starych w latach 1945-1947 na przykładzie Pomorza Nadwiślańskiego.

Tytuł całości: Ziemie Odzyskane pod wojskową administracją radziecką po II wojnie światowej, materiały z konferencji / pod red. Stanisława Łacha.

Adres wydawniczy: Słupsk, Wydaw. Uczelniane WSP : 2000

Opis fizyczny: S. 129-153, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


143/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: The Soviet Army Northern Military Group in Poland in the years 1945-1956 : invader in the role an ally.

Czasopismo: Modern Times

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 1

Opis fizyczny: S. 139-159

Uwagi: Wcześniej w jęz. pol. w: Czasy Nowożytne T. 6 1999


144/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce w latach 1945-1956 : okupant w roli sojusznika.

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 6

Opis fizyczny: S. 37-115

Punktacja MNiSW: 1.000


145/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Żydzi we Włocławku po II wojnie światowej.

Czasopismo: Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 275-300

Uwagi: Tytuł tomu: Mniejszości narodowe na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej

Punktacja MNiSW: 1.000


146/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini i Cyganie na Pomorzu Gdańskim po drugiej wojnie światowej.

Tytuł całości: Mniejszości narodowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku, zbiór studiów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: S. 229-273, streszcz. niem.

Seria: (Stosunki Narodowościowe i Wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku ;t. 6)

Punktacja MNiSW: 2.000


147/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Deportacje ludności ukraińskiej z terenów Pomorza Nadwiślańskiego do obozów pracy w ZSRR w 1945 r. na tle operacji NKWD na zapleczu 2 Frontu Białoruskiego.

Tytuł całości: Polska i Ukraina po II wojnie światowej / pod red. Włodzimierza Bonusiaka.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej : 1998

Opis fizyczny: S. 187-207, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


148/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Ludność żydowska w Polsce północnej po II wojnie światowej.

Tytuł całości: Studia i szkice z dziejów Żydów w regionie Bałtyku / pod red. Zenona Huberta Nowaka ; przy współpr. Zbigniewa Karpusa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: S. 207-238, tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2]

Punktacja MNiSW: 1.000


149/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Dobrowolski Władysław (1903-1964), działacz oświatowy, prezydent Torunia.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia : 1998

Opis fizyczny: S. 82-83, 1 il.

Uwagi: a


150/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Hiller Onufry (1910-1975), komendant miejski MO w Toruniu, działacz społeczny i polityczny.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia : 1998

Opis fizyczny: S. 116-117, 1 il.

Uwagi: a


151/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Represje NKWD wobec społeczności ukraińskiej na Pomorzu w 1945 r.

Tytuł całości: Polska i Ukraina, sojusz 1920 roku i jego następstwa / red. nauk. Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer, Emilian Wiszka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1997

Opis fizyczny: S. 495-528, streszcz. ang., ukr.

Punktacja MNiSW: 2.000


152/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Polityka radzieckich władz wojskowych wobec ludności Torunia po zakończeniu okupacji niemieckiej (1945-1949) : aspekty polityczne i ekonomiczne.

Tytuł całości: Problemy narodowościowe i wyznaniowe na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w XX wieku, zbiór studiów / pod red. Ryszarda Sudzińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1997

Opis fizyczny: S. 93-189, tab.; streszcz. niem.

Seria: (Stosunki Narodowościowe i Wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku ;t. 5)

Punktacja MNiSW: 2.000


153/178


Autorzy: Palczewski Janusz, Duczkowska-Moraczewska Henryka, Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Kalendarium dziejów miasta Torunia. / oprac. Janusz Palczewski ; przy współpr. Henryki Duczkowskiej-Moraczewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnicza Agencja Akces : 1997

Opis fizyczny: 175 s., il.

Uwagi: a


154/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Majątki ziemskie na ziemiach odzyskanych pod radziecką administracją wojskową w latach 1945-1950.

Tytuł całości: Władze komunistyczne wobec Ziem Odzyskanych po II wojnie światowej, materiały z konferencji / pod red. Stanisława Łacha.

Adres wydawniczy: Słupsk, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej : 1997

Opis fizyczny: S. 279-299, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


155/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Represje ACz i NKWD wobec polskiej konspiracji niepodległościowej w latach 1944-1946. Cz. 2.

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 107-136

Punktacja MNiSW: 1.000


156/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Działalność radzieckich władz wojskowych i policyjnych w Bydgoszczy w latach 1945-1946. Cz. 2.

Czasopismo: Kronika Bydgoska

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 18

Opis fizyczny: S. 35-66, tab.

Punktacja MNiSW: 1.000


157/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Straty toruńskiej gospodarki komunalnej spowodowane przez władze radzieckie w latach 1945-1946.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 151-169, tab.; streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 1.000


158/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Bydgoszcz w polityce radzieckich władz wojskowych i policyjnych w 1945 r.

Tytuł całości: Bydgoszcz, 650 lat praw miejskich : zbiór artykułów / pod red. Maksymiliana Grzegorza i Zdzisława Biegańskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej : 1996

Opis fizyczny: S. 285-319, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


159/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Symbole wdzięczności czy uległości? Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej : przyczynek do dziejów propagandy komunistycznej w Polsce po drugiej wojnie światowej.

Tytuł całości: Europa Orientalis, Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność : studia i materiały ofiarowane profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin / red. nauk. Zbigniew Karpus, Tomasz Kempa, Dorota Michaluk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 601-618, tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2]


160/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Represje Armii Czerwonej i NKWD wobec polskiej konspiracji niepodległościowej w latach 1944-1946. Cz. 1.

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 1

Opis fizyczny: S. 75-133

Punktacja MNiSW: 1.000


161/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Działalność radzieckich władz wojskowych i policyjnych w Bydgoszczy w latach 1945-1946. Cz. 1.

Czasopismo: Kronika Bydgoska

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 17

Opis fizyczny: S. 85-116, tab.

Punktacja MNiSW: 1.000


162/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Deportacje mieszkańców powiatu grudziądzkiego do ZSRR w 1945 r.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 187-216, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


163/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Toruńska sesja naukowa "Powojenne losy konspiracji na Pomorzu".

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 61 z. 1

Opis fizyczny: S. 145-148

Uwagi: a


164/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Świeciu nad Wisłą w latach 1920-1939.

Tytuł całości: Gminy Wyznaniowe Żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920-1939), zbiór studiów / pod red. Jana Szilinga.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 173-202, tab.

Seria: (Stosunki Narodowościowe i Wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku ;t. 4)

Punktacja MNiSW: 2.000


165/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Przyczyny deportacji ludności niemieckiej z Pomorza Gdańskiego do obozów pracy w ZSRR w dokumentacji radzieckich władz bezpieczeństwa.

Tytuł całości: Ludność niemiecka na ziemiach polskich w latach 1939-1945 i jej powojenne losy, materiały z konferencji, [Bydgoszcz, 15-16 grudzień 1994 r.] / pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej : 1995

Opis fizyczny: S. 153-184, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


166/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Deportacje ludności polskiej z Pomorza do ZSRR w 1945 r.

Tytuł całości: Migracje polityczne i ekonomiczne w krajach nadbałtyckich w XIX i XX w., praca zbiorowa / pod red. Józefa Borzyszkowskiego i Mieczysława Wojciechowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 137-161, tab.; streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 2.000


167/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Młodzieżowe grupy konspiracyjne w Chełmży po 1945 roku.

Tytuł całości: Pomorze, Polska, Europa, studia i materiały z dziejów XIX i XX wieku / red. nauk. Zbigniew Karpus, Jan Sziling, Zofia Waszkiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 449-464

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2]

Punktacja MNiSW: 1.000


168/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Represje NKWD wobec uczestników konspiracji pomorskiej.

Tytuł całości: Powojenne losy konspiracji na Pomorzu, materiały sesji naukowej w Toruniu w dniu 19 listopada 1994 roku / pod red. Elżbiety Zawackiej i Ryszarda Kozłowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej" : 1995

Opis fizyczny: S. 59-80, 195-216

Seria: (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ;t. 8)

Punktacja MNiSW: 2.000


169/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Żydowska gmina wyznaniowa w Świeciu w latach 1920-1939.

Tytuł całości: Żydowskie gminy wyznaniowe / [red. Jan A. Choroszy et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej : 1995

Opis fizyczny: S. 127-151

Seria: (Studia z Dziejów Kultury Żydowskiej w Polsce ;t. 1)

Uwagi: a


170/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Deportacje mieszkańców Torunia do ZSRR w 1945 roku.

Czasopismo: Pamięć i Sprawiedliwość

Rocznik: 1995

Szczegóły: Nr 38

Opis fizyczny: S. 148-174, tab.

Punktacja MNiSW: 1.000


171/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Życie polityczne Chełmży po drugiej wojnie światowej (do połowy lat osiemdziesiątych).

Tytuł całości: Dzieje Chełmży / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.

Adres wydawniczy: Chełmża, Chełmżyńskie Towarzystwo Kultury : 1994

Opis fizyczny: S. 263-303, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


172/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Deportacje mieszkańców Grudziądza do ZSRR w 1945 r.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 1994

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 143-164

Punktacja MNiSW: 1.000


173/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Polskie Stronnictwo Ludowe na Warmii i Mazurach w latach 1945-1947 / Bohdan Łukaszewicz. Olsztyn 1991.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1994

Szczegóły: T. 59 z. 1

Opis fizyczny: S. 156-158

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


174/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Na marginesie książki Włodzimierza Jastrzębskiego o deportacjach ludności polskiej z województwa pomorskiego do ZSRR w 1945 roku.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1994

Szczegóły: T. 59 z. 2-3

Opis fizyczny: S. 79-91, tab.

Uwagi: W związku z: W dalekim, obcym kraju : deportacje Polaków z Pomorza do ZSRR w 1945 roku / Włodzimierz Jastrzębski. Bydgoszcz 1990

Punktacja MNiSW: 6.000


175/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Żołnierze Pomorskiego Okręgu Armii Krajowej deportowani przez NKWD do ZSRR w 1945 r.

Tytuł całości: Armia Krajowa na Pomorzu, materiały sesji naukowej w Toruniu w dniach 14-15 listopada 1992 r. / pod red. Elżbiety Zawackiej i Mieczysława Wojciechowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja "Archiwum Pomorskie AK" : 1993

Opis fizyczny: S. 169-191

Seria: (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ;t. 4)

Punktacja MNiSW: 2.000


176/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Deportacje rosyjskich i ukraińskich mieszkańców Torunia do ZSRR w 1945 r.

Tytuł całości: Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Toruniu w XIX i XX wieku, zbiór studiów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: S. 201-217, streszcz. niem.

Seria: (Stosunki Narodowościowe i Wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku ;t. 3)

Punktacja MNiSW: 2.000


177/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie - Druga toruńska sesja naukowa "Armia Krajowa na Pomorzu".

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1993

Szczegóły: T. 58 z. 4

Opis fizyczny: S. 183-185

Uwagi: a


178/178


Autorzy: Golon Mirosław.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z II sesji naukowej "Armia Krajowa na Pomorzu".

Czasopismo: Biuletyn Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajowej

Rocznik: 1992

Szczegóły: nr 4 (16)

Opis fizyczny: S. 1-17

Uwagi: a