Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK - Instytut Historii i Archiwistyki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

prof. dr hab. Mirosław Golon

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Trudna droga peerelowskiej prowincji do "socjalistycznego dobrobytu" : gospodarka komunalna i mieszkaniowa w małych miastach powiatowych okresu postalinowskiego na przykładzie Nidzicy w latach 1957-1975.
Tytuł wydawn. zbior.: Gospodarka PRL : wybrane zagadnienia / pod red. Witolda Gieszczyńskiego.
Opis wydawn.: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018
Opis fiz.: S. 175-211
ISBN: 978-83-8100-131-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/172

Autor: Kizik Edmund, Golon Mirosław
Tytuł: Gdańsk 1945-1990 : materiały, studia, analizy. T. 1 / pod red. nauk. Edmunda Kizika i Mirosława Golona.
Opis wydawn.: Gdańsk ; Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : Instytut Pamięci Narodowej, 2017
Opis fiz.: 267 s.
ISBN: 978-83-65880-19-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

3/172

Autor: Kłaczkow Jarosław, Golon Mirosław, Kania Krzysztof, Girzyński Zbigniew
Tytuł: Wstęp.
Tytuł wydawn. zbior.: Londyńska reduta. T. 1: Władysław Raczkiewicz (1885-1947) / red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Mirosław Golon, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
Opis fiz.: S. 7-9
Seria: O Niepodległą i jej trwanie
ISBN: 978-83-8019-812-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

4/172

Autor: Kłaczkow Jarosław, Golon Mirosław, Kania Krzysztof, Girzyński Zbigniew
Tytuł: Wstęp.
Tytuł wydawn. zbior.: Londyńska reduta. T. 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działalność polskiej emigracji niepodległościowej / red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Mirosław Golon, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
Opis fiz.: S. 5-8
Seria: O Niepodległą i jej trwanie
ISBN: 978-83-8019-813-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

5/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Akta stwierdzenia zgonu i uznania za zmarłego ("Zg") polskich sądów z lat czterdziestych i pięćdziesiątych jako źródło do badania losów Polaków na Syberii w latach czterdziestych XX wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Pod czerwoną gwiazdą : aspekty sowieckiej obecności w Europie Środkowo-Wschodniej w 1945 roku / pod red. Sebastiana Rosenbauma i Dariusza Węgrzyna.
Opis wydawn.: Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2017
Opis fiz.: S. 303-310
ISBN: 978-83-8098-285-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

6/172

Autor: Kłaczkow Jarosław, Golon Mirosław, Kania Krzysztof, Girzyński Zbigniew
Tytuł: Londyńska reduta. T. 1: Władysław Raczkiewicz (1885-1947) / red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Mirosław Golon, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
Opis fiz.: 334 s.
Seria: O Niepodległą i jej trwanie
ISBN: 978-83-8019-812-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

7/172

Autor: Kłaczkow Jarosław, Golon Mirosław, Kania Krzysztof, Girzyński Zbigniew
Tytuł: Londyńska reduta. T. 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działalność polskiej emigracji niepodległościowej / red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Mirosław Golon, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
Opis fiz.: 271 s.
Seria: O Niepodległą i jej trwanie
ISBN: 978-83-8019-813-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

8/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Wśród poniemieckich ruin i sowieckich maruderów na południowych Mazurach : działalność Armii Czerwonej i polskiej administracji w powiecie nidzickim w 1945 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Miasta, regiony i ludzie : studia i szkice z historii powszechnej i Polski w XX wieku / red. nauk. Ryszard Kozłowski, Zbigniew Girzyński, Mirosław Golon.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Opis fiz.: S. 283-325
ISBN: 978-83-8019-528-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

9/172

Autor: Kozłowski Ryszard, Girzyński Zbigniew, Golon Mirosław
Tytuł: Miasta, regiony i ludzie : studia i szkice z historii powszechnej i Polski w XX wieku / red. nauk. Ryszard Kozłowski, Zbigniew Girzyński, Mirosław Golon.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Opis fiz.: 522 s., il.
ISBN: 978-83-8019-528-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

10/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Obława pomorska NKWD : deportacje Polaków z Pomorza do obozów pracy ZSRS w 1945 r.
Czasopismo: Biul. Inf. AK, R. 26 nr 3
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 26-34, il.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Informacyjny : miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
ISSN: 1233-8567
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

11/172

Autor: Filip Krzysztof, Golon Mirosław
Tytuł: Aneks źródłowy : "Problemy z gośćmi" : żołnierze i oficerowie garnizonu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Bornem Sulinowie w wybranych dokumentach z zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej z lat 1962-1986 / [wyd.] Krzysztof Filip, Mirosław Golon.
Tytuł wydawn. zbior.: Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944-1993 : studia i szkice / pod red. Krzysztofa Filipa i Mirosława Golona.
Opis wydawn.: Gdańsk [etc.] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015
Wydanie: [Dodr. wyd. z 2014].
Opis fiz.: S. 275-300
Seria: Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 41
ISBN: 978-83-7629-581-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

12/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Armia Czerwona w Elblągu w 1945 roku : kilka uwag o "pierwszych gospodarzach" ziem nowych powojennej Polski.
Tytuł wydawn. zbior.: Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944-1993 : studia i szkice / pod red. Krzysztofa Filipa i Mirosława Golona.
Opis wydawn.: Gdańsk [etc.] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015
Wydanie: [Dodr. wyd. z 2014].
Opis fiz.: S. 26-63
Seria: Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 41
ISBN: 978-83-7629-581-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

13/172

Autor: Golon Mirosław, Osiński Krzysztof
Tytuł: Konfrontacje i negocjacje : wokół konfliktów społeczno-politycznych w PRL z początku lat osiemdziesiątych XX wieku / pod red. Mirosława Golona i Krzysztofa Osińskiego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz ; Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015
Opis fiz.: 445, [1] s.
Seria: Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 48
ISBN: 978-83-7629-803-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

14/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Polityka sowiecka a deportacje na Pomorzu Nadwiślańskim.
Tytuł wydawn. zbior.: Deportacje do Związku Sowieckiego z ziem polskich w latach 1944-1945 : perspektywa porównawcza / pod red. Sebastiana Rosenbauma i Dariusza Węgrzyna.
Opis wydawn.: Katowice : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział : Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, 2015
Opis fiz.: S. 87-102
ISBN: 978-83-7629-915-0
ISBN: 978-83-942030-1-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

15/172

Autor: Filip Krzysztof, Golon Mirosław
Tytuł: Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944-1993 : studia i szkice / pod red. Krzysztofa Filipa i Mirosława Golona.
Opis wydawn.: Gdańsk [etc.] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015
Wydanie: [Dodr. wyd. z 2014].
Opis fiz.: 320 s., [8] s. tabl.
Seria: Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 41
ISBN: 978-83-7629-581-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

16/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Armia Czerwona (Radziecka) w Bydgoszczy w latach 1945-1947.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Bydgoszczy. T. 3 cz. 1: 1945-1956 / [Krzysztof Budka et al.].
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2015
Opis fiz.: S. 59-138, tab.
ISBN: 978-83-60775-44-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

17/172

Autor: Filip Krzysztof, Golon Mirosław
Tytuł: Aneks źródłowy : "Problemy z gośćmi" : żołnierze i oficerowie garnizonu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Bornem Sulinowie w wybranych dokumentach z zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej z lat 1962-1986 / [wyd.] Krzysztof Filip, Mirosław Golon.
Tytuł wydawn. zbior.: Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944-1993 : studia i szkice / pod red. Krzysztofa Filipa i Mirosława Golona.
Opis wydawn.: Gdańsk [etc.] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014
Opis fiz.: S. 275-300
Seria: Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 41
ISBN: 978-83-7629-581-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

18/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Armia Czerwona w Elblągu w 1945 roku : kilka uwag o "pierwszych gospodarzach" ziem nowych powojennej Polski.
Tytuł wydawn. zbior.: Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944-1993 : studia i szkice / pod red. Krzysztofa Filipa i Mirosława Golona.
Opis wydawn.: Gdańsk [etc.] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014
Opis fiz.: S. 26-63
Seria: Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 41
ISBN: 978-83-7629-581-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

19/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Elbląg po 1945 r. w literaturze naukowej.
Tytuł wydawn. zbior.: Elbląg i obwód kaliningradzki w powojennej historiografii polskiej i rosyjskiej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej / pod red. Andrzeja Grotha.
Opis wydawn.: Elbląg : Biblioteka Elbląska im. C. Norwida : Wydawnictwo Wilk Stepowy, 2014
Opis fiz.: S. 79-103, streszcz. ros.
Seria: Rocznik Elbląski ; t. 25
ISBN: 978-83-61282-44-0
ISSN: 0485-3059
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

20/172

Autor: Filip Krzysztof, Golon Mirosław
Tytuł: Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944-1993 : studia i szkice / pod red. Krzysztofa Filipa i Mirosława Golona.
Opis wydawn.: Gdańsk [etc.] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014
Opis fiz.: 320 s., [8] s. tabl.
Seria: Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 41
ISBN: 978-83-7629-581-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

21/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Razmeŝenie Polâkov, deportirovannyh iz nadvislânskogo Pomor'â v 1945 godu v ispravitel'no-trudovye lagerâ NKVD, razmeŝennye na territorii Sibiri i v drugih regionah SSSR.
Tytuł równoległy: Placement of the Poles which had been deported from Gdansk Pomerania in 1945 to the corrective labour camps of NKVD situated in Siberia and other regions of the USSR.
Tytuł wydawn. zbior.: Sibirskaâ derevnâ : istoriâ, sovremennoe sostoânie, perspektivy razvitiâ : materialy X Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, posvâŝennoj 60-letiû osvoeniâ celinnyh i zaležnyh zemel', (Omsk, 23-26 aprelâ 2014 g.). Č. 1 = Siberian village : history, present state and further development : collection of articles of the 10th research-to-practice conference, dedicated to the 60th anniversary of virgin and fallow lamds reclamation, (Omsk, April 23-26, 2014). Pt. 1 / pod red. T. N. Zolotovoj [et al.].
Opis wydawn.: Omsk : Izdatel'stvo Omskogo Gosudarstvennogo Agrarnogo Universiteta, 2014
Opis fiz.: S. 242-253, tab.
ISBN: 978-5-8042-0350-5
Język: RUS
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

22/172

Autor: Golon Mirosław, Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Wydarzenia z 6-7 października 1961 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Z dziejów redemptorystów w Toruniu w latach 1939-1989 / pod red. Waldemara Rozynkowskiego.
Opis wydawn.: Kraków : Wydawnictwo Homo Dei, 2014
Opis fiz.: S. 113-131, il.
ISBN: 978-83-64451-16-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

23/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Straty rolnictwa polskich ziem nowych spowodowane przez Armię Czerwoną w latach 1945-1946 z uwzględnieniem Żuław i innych obszarów województwa gdańskiego : wybrane aspekty.
Tytuł wydawn. zbior.: Żuławy w 1945 roku / pod red. Andrzeja Gąsiorowskiego i Janusza Hochleitnera.
Opis wydawn.: Sztutowo : Muzeum Stutthof, 2014
Opis fiz.: S. 147-161, tab.
ISBN: 978-83-937076-3-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

24/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Historia Kwidzyna w latach 1945-1957.
Tytuł wydawn. zbior.: Kwidzyn : dzieje miasta. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Justyny Liguz.
Opis wydawn.: Kwidzyn : Kwidzyńskie Centrum Kultury, 2013
Wydanie: Wyd. 2 uzup.
Opis fiz.: S. 7-345
ISBN: 978-83-63355-21-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

25/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Armia Czerwona/Radziecka na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945-1947.
Tytuł wydawn. zbior.: Wojska radzieckie w Polsce 1939-1993 / pod red. Stanisława Dąbrowskiego, Kazimiery Jaworskiej, Wacława W. Szetelnickiego.
Opis wydawn.: Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2013
Opis fiz.: S. 101-113, streszcz. ang., ros.
Seria: Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
ISBN: 978-83-61389-97-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

26/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu : z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej / Witold Konopka. Toruń 2012.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 40
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 285-289
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
ISSN: 0557-2177
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

27/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Pelplin w działalności Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tczewie w latach 1949-1951 : zarys problematyki.
Czasopismo: Stud. Pelp., T. 46
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 49-69, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Pelplińskie
ISSN: 0239-4456
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

28/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Nidzica i okolice w czasach PRL.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Nidzicy i okolic / pod red. Waldemara Rezmera.
Opis wydawn.: Nidzica : Starostwo Powiatowe w Nidzicy, 2012
Opis fiz.: S. 383-515, il., tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

29/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Służba Bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego w "Polsce powiatowej" (1956-1970) : wybrane problemy.
Tytuł wydawn. zbior.: Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych / red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Waldemar Rozynkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
Opis fiz.: S. 259-288
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

30/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Akty konstatacii smerti i ob''âvleniâ umeršim (ZG) pol'skih sudov 40-h i 50-h godov kak istočnik dlâ issledovaniâ sudeb Pol'âkov v Sibiri v 1940-e gody.
Tytuł wydawn. zbior.: Sibirskaâ derevnâ : istoriâ, sovremennoe sostoânie, perspektivy razvitiâ : sbornik naučnyh trudov. Č. 1 = Siberian village : history, present-day situation, perspectives of development: proceedings of the conference. P. 1.
Opis wydawn.: Omsk : Izdatel'skij Dom "Nauka", 2012
Opis fiz.: S. 435-441
Język: RUS
Praca afiliowana przez UMK

31/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Nieoczekiwana porażka : Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Elblągu wobec NSZZ "Solidarność" i przemian politycznych w 1989 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Szkice z dziejów NSZZ "Solidarność" na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach (1980-1990) / pod red. Igora Hałagidy.
Opis wydawn.: Bydgoszcz ; Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012
Opis fiz.: S. 144-181
Seria: Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 18
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

32/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Kary za prawdę o zbrodni Stalina : represje polskich organów bezpieczeństwa w okresie stalinowskim (1944-1956) wobec osób ujawniających władze ZSRR jako sprawców zbrodni katyńskiej w świetle inwentarza dokumentacji przechowywanej w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej.
Tytuł wydawn. zbior.: Charków - Katyń - Twer - Bykownia : w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej : zbiór studiów / pod red. Andrzeja Koli i Jana Szilinga.
Opis wydawn.: Toruń : Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, 2011
Opis fiz.: S. 225-240
Seria: Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ; t. 59
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

33/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Lidzbark Warmiński 1945-1950 : pierwsze lata w nowej Polsce.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Lidzbarka Warmińskiego. T. 2 cz. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Eugeniusza Borodija.
Opis wydawn.: Lidzbark Warmiński : Urząd Miejski, 2011
Opis fiz.: S. 11-174, il., tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

34/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Lidzbark Warmiński w latach 1950-1956.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Lidzbarka Warmińskiego. T. 2 cz. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Eugeniusza Borodija.
Opis wydawn.: Lidzbark Warmiński : Urząd Miejski, 2011
Opis fiz.: S. 175-360, il., tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

35/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Lidzbark Warmiński w latach 1957-1975.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Lidzbarka Warmińskiego. T. 2 cz. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Eugeniusza Borodija.
Opis wydawn.: Lidzbark Warmiński : Urząd Miejski, 2011
Opis fiz.: S. 361-619, il., tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

36/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Wokół trzydziestosiedmiolecia Polski Ludowej i nieudanych obchodów święta 22 lipca w 1981 r. : przyczynek do dziejów komunistycznego święta.
Tytuł wydawn. zbior.: Czas przełomu : Solidarność 1980-1981 / pod red. Wojciecha Polaka [et al.].
Opis wydawn.: Gdańsk : Europejskie Centrum Solidarności, 2010
Opis fiz.: S. 695-708, 960-963
ISBN: 978-83-930472-8-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

37/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Organizacje społeczne w Elblągu w latach 1950-1957.
Tytuł wydawn. zbior.: Między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą : studia i materiały z najnowszej historii Polski i powszechnej dedykowane profesorowi Ryszardowi Kozłowskiemu w 70. rocznicę urodzin / red. Ryszard Sudziński, Mirosław Golon, Marcin Czyżniewski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 151-169
ISBN: 978-83-231-2461-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

38/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Akta Instytutu Pamięci Narodowej o Elżbiecie Zawackiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Prof. dr hab. gen. bryg. Elżbieta Zawacka (1909-2009) : materiały do biografii / pod red. Katarzyny Minczykowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, 2010
Opis fiz.: S. 129-144
Seria: Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ; t. 57
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

39/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Polâki, deportirovannye s Pomor'â v 1945 godu, v trudovyh lagerâh NKVD v Sibiri
Tytuł wydawn. zbior.: Sibirskaâ derevnâ : istoriâ, sovremennoe sostoânie, perspektivy razvitiâ : sbornik naučnyh trudov. Č. 1 = Siberian village : history, present-day situation, perspectives of development [...]
Opis wydawn.: Omsk : Izdatel'stvo "Omskblankizdat", 2010
Opis fiz.: S. 344-355
Język: RUS
Praca afiliowana przez UMK

40/172

Autor: Sudziński Ryszard, Golon Mirosław, Czyżniewski Marcin
Tytuł: Między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą : studia i materiały z najnowszej historii Polski i powszechnej dedykowane profesorowi Ryszardowi Kozłowskiemu w 70. rocznicę urodzin / pod red. Ryszarda Sudzińskiego, Mirosława Golona, Marcina Czyżniewskiego
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: 465 s., 1 portr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

41/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: "My" i "oni" : społeczeństwo Kielecczyzny i stalinowski system władzy / Grzegorz Miernik. Kielce 2007.
Czasopismo: Między Wisłą a Pilicą, T. 10
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 255-266
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne
Język: POL

42/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Deportacje mieszkańców Kościerzyny i powiatu kościerskiego do ZSRR w 1945 roku i początkowy okres działalności nowych władz
Tytuł wydawn. zbior.: Kościerzyna i powiat kościerski w latach II wojny światowej 1939-1945 / pod red. Andrzeja Gąsiorowskiego
Opis wydawn.: Kościerzyna ; Pelplin : Muzeum Ziemi Kościerskiej : Wydawnictwo Bernardinum, 2009
Opis fiz.: S. 411-433, il., tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

43/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: "Pomorska obława" : deportacje Polaków z Pomorza do obozów NKWD w ZSRR w 1945 roku
Tytuł wydawn. zbior.: Polska 1939-1945 : straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami / pod red. Wojciecha Materskiego i Tomasza Szaroty
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009
Opis fiz.: S. 291-303, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

44/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Deportacje Polaków z Pomorza do obozów NKWD w ZSRR w 1945 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Przez Sybir na ziemię gdańską : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Cecylii Riedl
Opis wydawn.: Gdańsk : Związek Sybiraków. Oddział w Gdańsku, 2009
Opis fiz.: S. 9-17
Język: POL

45/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Czyj sukces, czyja klęska? Refleksje o starciu "Solidarności" z PZPR w dwudziestą rocznicę. Cz. 1
Czasopismo: Mag. Solidar., nr 6
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 12-13, il.
Pełny tytuł czasop.: Magazyn Solidarność
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

46/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Czyj sukces, czyja klęska? Refleksje o starciu "Solidarności" z PZPR w dwudziestą rocznicę. Cz. 2
Czasopismo: Mag. Solidar., nr 7/8
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 14-15, il.
Pełny tytuł czasop.: Magazyn Solidarność
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

47/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Po elbląskim Październiku : niektóre problemy życia politycznego miasta w latach 1957-1958 w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa.
Czasopismo: Rocz. Elbl., T. 22
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 239-298, streszcz. ang., niem., ros.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Elbląski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

48/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Problem polsko-radzieckiej granicy w byłych Prusach Wschodnich w latach 1945-1958.
Tytuł wydawn. zbior.: Baltijos regiono istorija ir kultūra : Lietuva ir Lenkija : politinė istorija, politologija, filologija = History and culture of Baltic region : Lithuania and Poland : political history, political sciences, philology / tomo red. kol. Rimantas Sliužinskas [et al.].
Opis wydawn.: Klaipėda : Klaipėdos Universiteto Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas, 2008
Opis fiz.: S. 75-87, streszcz. ang., lit.
Seria: Acta Historica Universitatis Klaipedensis ; 16
ISSN: 1392-4095
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

49/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Pierwszy rok w nowej Polsce (1945 rok)
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Golubia-Dobrzynia. T. 3: Historia Golubia-Dobrzynia w latach 1945-1962 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współpr. Marii Starosty.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
Opis fiz.: S. 7-37, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

50/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Golub-Dobrzyń jako miasto powiatowe w latach 1956-1962
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Golubia-Dobrzynia. T. 3: Historia Golubia-Dobrzynia w latach 1945-1962 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współpr. Marii Starosty.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
Opis fiz.: S. 281-499, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

51/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Golub-Dobrzyń w latach 1946-1950
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Golubia-Dobrzynia. T. 3: Historia Golubia-Dobrzynia w latach 1945-1962 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współpr. Marii Starosty.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
Opis fiz.: S. 38-138, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

52/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Golub-Dobrzyń w okresie stalinizmu
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Golubia-Dobrzynia. T. 3: Historia Golubia-Dobrzynia w latach 1945-1962 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współpr. Marii Starosty.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
Opis fiz.: S. 139-279, tab.
Język: POL
Punktacja: 3.000

53/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Marzec 1968 r. w Toruniu w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa.
Czasopismo: Dzieje Najnow., R. 40 nr 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 155-165, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Dzieje Najnowsze
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

54/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Olsztyński rok 1956 : rola studentów w wydarzeniach / Ryszard Tomkiewicz. Olsztyn 2007.
Czasopismo: Kom. Mazur.-Warm., nr 4
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 530-534
Pełny tytuł czasop.: Komunikaty Mazursko-Warmińskie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

55/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Ustanowienie granicy polsko-radzieckiej w rejonie Zalewu Wiślanego i jej konsekwencje dla Elbląga.
Czasopismo: Rocz. Elbl., T. 21
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 133-168
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Elbląski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

56/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Starania o utworzenie polskiego konsulatu w Mińsku w latach 1944-1972 : na marginesie polsko-radzieckich stosunków dyplomatycznych w okresie "Polski Ludowej".
Tytuł wydawn. zbior.: Białoruś w XX stuleciu : w kręgu kultury i polityki / pod red. Doroty Michaluk.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 453-488, streszcz. ang., białorus.
Seria: Białoruś : polityka, historia, kultura ; t. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

57/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Fundamenty sowietyzacji : polityka ZSRR wobec Polski w latach 1947-1948 : wybrane zagadnienia.
Tytuł wydawn. zbior.: Emigracja polska wobec problemów przebudowy i sowietyzacji kraju po drugiej wojnie światowej : studia / pod red. Ryszarda Sudzińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007
Opis fiz.: S. 33-70
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

58/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Gromada Zieleń w latach 1954-1971.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Gminy Wąbrzeźno, 2007
Opis fiz.: S. 233-259, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

59/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Gromada Wąbrzeźno w latach 1958-1972.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Gminy Wąbrzeźno, 2007
Opis fiz.: S. 261-307, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

60/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Gromada Ryńsk w latach 1954-1972.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Gminy Wąbrzeźno, 2007
Opis fiz.: S. 203-232, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

61/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Gromady Łabędź, Myśliwiec, Orzechowo i Jarantowice w latach 1954-1961.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Gminy Wąbrzeźno, 2007
Opis fiz.: S. 179-201, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

62/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Kres kolektywizacji, "gromadzkie zamieszanie" i stabilizacja lat sześćdziesiątych : "wąbrzeskie" gromady jako jednostki administracyjne : grudzień 1954-grudzień 1972.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Gminy Wąbrzeźno, 2007
Opis fiz.: S. 165-178, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

63/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Po 1 stycznia 1973 roku : "wielka" gmina Wąbrzeźno w latach 1973-1986.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Gminy Wąbrzeźno, 2007
Opis fiz.: S. 309-392, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

64/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Początki stalinizmu : życie społeczno-polityczne gmin Wąbrzeźno i Ryńsk oraz terenów przyległych w latach 1946-1950.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Gminy Wąbrzeźno, 2007
Opis fiz.: S. 53-99, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

65/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Struktura administracyjna terenu późniejszej gminy Wąbrzeźno w latach 1945-1972 : uwagi wstępne.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Gminy Wąbrzeźno, 2007
Opis fiz.: S. 13-23, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

66/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: W cieniu kolektywizacji : życie gospodarcze "wąbrzeskich" gmin w latach 1950-1954.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Gminy Wąbrzeźno, 2007
Opis fiz.: S. 141-164
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

67/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: "Wąbrzeskie" gromady w 1945 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Gminy Wąbrzeźno, 2007
Opis fiz.: S. 25-51, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

68/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Życie gospodarcze "wąbrzeskich" gromad w latach 1946-1950.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Gminy Wąbrzeźno, 2007
Opis fiz.: S. 101-111, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

69/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Epoka stalinowska "na poziomie gminnym" : "wąbrzeskie" gminy w latach 1950-1954.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Gminy Wąbrzeźno, 2007
Opis fiz.: S. 114-139, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

70/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Ostatnie lata PRL : tereny wiejskie gminy miejsko-wiejskiej Wąbrzeźno w latach 1986-1990 : od przymusowego połączenia z miastem do "aksamitnego rozwodu".
Tytuł wydawn. zbior.: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Gminy Wąbrzeźno, 2007
Opis fiz.: S. 393-406
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

71/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Józef Piłsudski w powojennej historiografii polskiej oraz w propagandzie.
Tytuł wydawn. zbior.: Józef Piłsudski wobec Europy i wybranych zagadnień wewnętrznych Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1935) w 70. rocznicę śmierci : studia / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego i Zbigniewa Karpusa.
Opis wydawn.: Włocławek ; Toruń : Włocławskie Towarzystwo Naukowe : Instytut Stosunków Międzynarodowych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 197-221, streszcz. ang.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
ISBN: 978-83-60150-31-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

72/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Opór społeczny na prowincji a działalność Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego (Powiatowych Urzędów ds. Bezpieczeństwa Publicznego ) w okresie stalinowskim na przykładzie wybranych ośrodków Pomorza Nadwiślańskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Opór społeczny i konspiracja w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956 : zbiór studiów / pod red. Tomasza Chincińskiego i Zbigniewa Karpusa.
Opis wydawn.: Bydgoszcz ; Toruń : Muzeum Wolności i "Solidarności", 2007
Opis fiz.: S. 51-93, tab.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
ISBN: 83-918607-5-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

73/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Konsekwencje polityki germanizacyjnej na Pomorzu w pierwszych miesiącach po zakończeniu okupacji niemieckiej : zarys problematyki.
Tytuł wydawn. zbior.: Polityka germanizacyjna Trzeciej Rzeszy na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945 : materiały sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 18 listopada 2006 roku / pod red. Katarzyny Minczykowskiej i Jana Szilinga.
Opis wydawn.: Toruń : Fundacja "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek", 2007
Opis fiz.: S. 205-216
Seria: Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ; t. 51
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

74/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Radzieckie służby dyplomatyczne i konsularne w Polsce w latach 1944-1961
Czasopismo: Czasy Nowoż., T. 20
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 165-251, tab.
Pełny tytuł czasop.: Czasy Nowożytne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

75/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Problem polsko-radzieckiej granicy w byłych Prusach Wschodnich w latach 1945-1957.
Tytuł równoległy: Problem of the Polish-Soviet border in the former East Prussia in years 1945-1957.
Tytuł wydawn. zbior.: Baltijos regiono istorija ir kultūra : Lietuva ir Lenkija : tarptautinė mokslinė konferencija, 2006 m. birželio 8-10 d.d., Klaipėda : tezės = History and culture of baltic region : Lithuania and Poland. Abstracts : June 8-10, 2006, Klaipeda, Lithuania / Rimantas Sliužinskas [et al.].
Opis wydawn.: Klaipėda : Klaipėdos Universiteto Leidykla, 2006
Opis fiz.: S. 60-65
Uwaga: Tekst pol. i ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

76/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Grudzień 1970 roku w Elblągu w świetle akt administracyjnych i partyjnych : charakterystyka wybranych źródeł.
Tytuł wydawn. zbior.: Elbląg w grudniu 1970 roku / pod red. Janusza Hochleitnera.
Opis wydawn.: Elbląg : Fundacja Elbląg, 2006
Opis fiz.: S. 21-32
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

77/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Historia Elbląga. T. 5: (1945-1975). Cz. 1: Historia polityczna i gospodarka Elbląga.
Opis wydawn.: Elbląg : Wydawnictwo Marpress, 2006
Opis fiz.: 337 s., [24] s. tabl., il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

78/172

Autor: Rogoziński Michał, Czarnecki Aleksander, Golon Mirosław, Jeziorski Paweł A., Kopiński Krzysztof, Rozynkowski Waldemar, Urbańska Iwona
Tytuł: Słownik historyczno-geograficzny / oprac. Michał Rogoziński przy współpr. Aleksandra Czarneckiego, Mirosława Golona, Pawła A. Jeziorskiego, Krzysztofa Kopińskiego, Waldemara Rozynkowskiego, Iwony Urbańskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 1 / pod red. Romana Czai.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Gminy Wąbrzeźno, 2006
Opis fiz.: S. 277-394
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

79/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Młodzież polska na studiach cywilnych i wojskowych w ZSRR w okresie klasycznego stalinizmu (1950-1956/1957)
Tytuł wydawn. zbior.: Polska 1944/45-1989 : studia i materiały. T. 7 / [red. nacz. Tomasz Szarota]
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2006
Opis fiz.: S. 61-121
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

80/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Polityka radzieckich władz na Kujawach i Pomorzu w 1945 roku : aspekty społeczno-ekonomiczne
Tytuł wydawn. zbior.: Rok 1945 na Kujawach i Pomorzu : koniec wojny - początek nowej rzeczywistości / pod red. Zdzisława Biegańskiego i Zbigniewa Karpusa.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2006
Opis fiz.: S. 61-93
Seria: Prace Komisji Historii / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe ; t. 19
ISBN: 83-60775-00-1
ISSN: 0525-3195
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

81/172

Autor: Wasicka Wanda, Golon Mirosław
Tytuł: Życie muzyczne w Nieszawie w latach 1945-2006.
Tytuł wydawn. zbior.: Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach / pod red. Aleksandry Kłaput-Wiśniewskiej i Barbary Mielcarek-Krzyżanowskiej
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego, 2006
Opis fiz.: S. 31-56, il.
Seria: Praca Zbiorowa / Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ; nr 23
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

82/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Konsulaty radzieckie w Polsce w latach 1945-1956 (konsulat generalny w Gdańsku i konsulat w Krakowie).
Tytuł wydawn. zbior.: Zakończenie II wojny światowej : polityka i dyplomacja międzynarodowa 1945-2005 / pod red. Mieczysława Nurka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2006
Opis fiz.: S. 363-387
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

83/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Polacy z Wileńszczyzny w obozach sowieckich "saratowskiego szlaku" (1945-1946) / Dariusz Rogut. Toruń 2003.
Czasopismo: Dzieje Najnow., R. 38 nr 4
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 259-262
Pełny tytuł czasop.: Dzieje Najnowsze
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

84/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Między stalinowską propagandą a upowszechnianiem kultury : działalność Wszechzwiązkowego Towarzystwa Łączności Kulturalnej z Zagranicą (WOKS) wobec Polski w latach 1945-1956.
Czasopismo: Dzieje Najnow., R. 38 nr 4
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 123-145, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Dzieje Najnowsze
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

85/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Pozaeuropejskie przedstawicielstwa rządu RP na uchodźstwie w ocenie sowieckiej dyplomacji : od utworzenia komitetu lubelskiego do rozmów moskiewskich (lipiec 1944 r. - czerwiec 1945 r.).
Czasopismo: Niepodległość, T. 36 (56)
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 161-176
Pełny tytuł czasop.: Niepodległość
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

86/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Rozwój gospodarczy Elbląga po II wojnie światowej i jego polityczne uwarunkowania (1945-1999).
Czasopismo: Rocz. Elbl., nr specjalny
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 3-103, tab.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Elbląski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

87/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Problemy społeczne Elbląga w latach 1958-1970.
Czasopismo: Rocz. Elbl., T. 20
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 89-103
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Elbląski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

88/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Na zakrętach historii (1974-1990).
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Wąbrzeźna. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współudziale Aleksandra Czarneckiego.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Miejski, 2005
Opis fiz.: S. 299-437, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

89/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: "Nasza mała stabilizacja" (1956-1974).
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Wąbrzeźna. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współudziale Aleksandra Czarneckiego.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Miejski, 2005
Opis fiz.: S. 201-297, [6] s. tabl., tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

90/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Okowy stalinizmu i odwilż październikowa (1950-1957).
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Wąbrzeźna. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współudziale Aleksandra Czarneckiego.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Miejski, 2005
Opis fiz.: S. 126-200, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

91/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Początki ludowej niepodległości (1945-1950).
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Wąbrzeźna. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współudziale Aleksandra Czarneckiego.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Miejski, 2005
Opis fiz.: S. 7-123, [6] s. tabl.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

92/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Dyplomaci Stalina : radzieccy ambasadorowie w Polsce i Czechosłowacji w okresie stalinowskim (1945-1955).
Tytuł wydawn. zbior.: Nad Bałtykiem : w kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku : księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu : zbiór studiów / pod red. Zbigniewa Karpusa, Jarosława Kłaczkowa, Mariusza Wołosa.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: S. 541-564
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

93/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Młodzieżowe organizacje konspiracyjne w wybranych ośrodkach Pomorza Nadwiślańskiego w okresie stalinowskim.
Tytuł wydawn. zbior.: Niezależny ruch młodzieżowy w Polsce po drugiej wojnie światowej / zbiór studiów pod red. Ryszarda Sudzińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: S. 37-59
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

94/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Dzieje Nieszawy. T. 2: 1945-1990.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu : Urząd Miejski w Nieszawie, 2005
Opis fiz.: 284, [3] s., [28] s. tabl., il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

95/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Ambasadorowie Stalina - radzieccy dyplomaci w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach w latach 1944-1953.
Czasopismo: Czasy Nowoż., T. 18-19
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 129-178
Pełny tytuł czasop.: Czasy Nowożytne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

96/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Od Pomorza Gdańskiego do Górnego Śląska : deportacje ludności cywilnej z ziem polskich do obozów pracy w ZSRR w 1945 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku / pod red. Adama Dziuroka i Marcina Niedurnego.
Opis wydawn.: Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2004
Opis fiz.: S. 11-34
Seria: Konferencje IPN ; t. 20
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

97/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Historia Kwidzyna w latach 1945-1957.
Tytuł wydawn. zbior.: Kwidzyn : dzieje miasta. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Justyny Liguz.
Opis wydawn.: Kwidzyn : Kwidzyńskie Centrum Kultury, 2004
Opis fiz.: S. 7-345
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

98/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Młodzież polska na studiach cywilnych i wojskowych w ZSRR w latach 1945-1950.
Tytuł wydawn. zbior.: Młode pokolenie polskich emigrantów : jego losy i problemy w XX wieku / pod red. Ryszarda Sudzińskiego.
Opis wydawn.: Włocławek : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2004
Opis fiz.: S. 139-177, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

99/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Moskwa, Kijów, Mińsk, Leningrad, Wilno... : problem utworzenia i działalności polskich placówek konsularnych w ZSRR w latach 1944-1972.
Tytuł wydawn. zbior.: Polska polityka wschodnia w XX wieku : studia / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego, Zbigniewa Karpusa.
Opis wydawn.: Włocławek ; Toruń : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: S. 201-237
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

100/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Dzięgielewski Jan (1904-1968), działacz związkowy, polit. i gosp., II sekr. KM PPR w Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 4 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: S. 69-71, 1 portr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

101/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Frąckiewicz Kazimierz Józef (1908-1968), działacz społ. i polit., współtwórca SD na Pomorzu, wiceprezydent Torunia.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 4 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: S. 75-78, 1 portr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

102/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Kostecki Sergiusz (1914-1975), pseud. "Czarny", "Mjr Czarny", członek konspiracji niepodległościowej w l. 1939-47, ostatni kmdt PAP.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 4 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: S. 126-127, 1 portr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

103/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Tabortowski Jan (1906-1954), pseud. "Kusy", "Bruzda", mjr WP, absolwent OSA, działacz konspiracji niepodległościowej w l. 1939-1954.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 4 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: S. 259-261, 1 portr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

104/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Rasch Teodor (1912-1980), działacz polit. i społ., nauczyciel.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 4 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: S. 191-192, 1 portr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

105/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Armia Czerwona na Pomorzu Gdańskim 1945-1947 / Grzegorz Baziur. Warszawa 2003.
Czasopismo: Dzieje Najnow., R. 36 nr 2
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 262-272
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Dzieje Najnowsze
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

106/172

Autor: Golon Mirosław, Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Źródło do przebiegu zajść w parafii św. Józefa w Toruniu w dniach 6-7 X 1961 roku.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 31
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 227-241
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

107/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Obchody rocznic odzyskania niepodległości na Pomorzu od lat dwudziestych do pięćdziesiątych.
Tytuł wydawn. zbior.: Drogi do niepodległości : ziemie polskie w dobie odbudowy Państwa Polskiego : studia / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego i Zbigniewa Karpusa.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
Opis fiz.: S. 217-229
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

108/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Razem czy osobno : wybrane problemy z historii Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w latach 1945-1951.
Tytuł wydawn. zbior.: Golub Dobrzyń : szkice z dziejów miasta / pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Marii Starosty.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003
Opis fiz.: S. 63-76
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

109/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Verschleppungen der Einwohner Pommerellens durch russische Polizeiformationen des NKWD und durch den Abwehrdienst der Roten Armee "Smiersch" in den russischen Arbeitslager in der Sowjetunion im Jahre 1945.
Tytuł wydawn. zbior.: Neue Forschungen zur Geschichte des Preussenlandes, vornehmlich zur neueren Kulturgeschichte / hrsg. von Bernhart Jähnig.
Opis wydawn.: Marburg : N. G. Elwert Verlag, 2003
Opis fiz.: S. 297-312
Seria: Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung ; Bd. 15
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

110/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Powstanie pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Toruniu w 1946 roku.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 30
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 161-180, streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

111/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: The Jews, the Ukrainians, the Russians, the Belorussians and the Gypsies in Gdańsk Pomerania after the Second World War.
Tytuł wydawn. zbior.: Neighborhood dilemmas : the Poles, the Germans and the Jews in Pomerania along the Vistula River in the 19th and 20th century : a collection of studies / ed. Jan Sziling and Mieczysław Wojciechowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 201-241
Uwaga: Toż w jęz. pol. w: Mniejszości narodowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku : zbiór studiów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego. Toruń 1998
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

112/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: U źródeł "zimnowojennego" podziału świata : powstanie i działalność Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych (Kominformu) w latach 1947-1950.
Tytuł wydawn. zbior.: Polska w podzielonym świecie po II wojnie światowej (do 1989 r.) : zbiór studiów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002
Opis fiz.: S. 91-126, tab.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

113/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Różycki Bolesław (1919-1972), działacz polit., najdłużej urzędujący sekr. KM PZPR w Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 189-190, 1 portr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

114/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Jaźwiecki Piotr pseud. Schmidt (1898-1975), szef wywiadu ZWZ-AK Inspektoratu Toruń, prezydent m.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 107-108, 1 portr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

115/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Kosicki Stanisław pseud. Bohun, Czarny (1926-1997), żołnierz AK, pierwowzór Maćka Chełmickiego, bohatera powieści J. Andrzejewskiego Popiół i diament .
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 118-120, 1 portr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

116/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Siemieniecki Jan (1914-1981), działacz Komunistycznej Partii Francji, PPR i PZPR, uczestnik wojny domowej w Hiszpanii, dyplomata.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 197-198, 1 portr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

117/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Starczewski Witold pseud. Wiktor (1918-1953), działacz niepodległościowy, kapitan NSZ, AK i ROAK : ofiara stalinowskiego zabójstwa sądowego.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 204-205, 1 portr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

118/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Szymański Franciszek (1915-1985), wiceprezydent Torunia, działacz polit. i gosp., uczestnik konspiracji.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 227-228, 1 portr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

119/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Honorowe Obywatelstwo Miasta Torunia i inne ważne wyróżnienia nadawane przez władze miasta w latach 1945-1989
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 29
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 157-188, il.; streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

120/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Żydzi we Włocławku po drugiej wojnie światowej.
Tytuł wydawn. zbior.: Byli wśród nas : Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej / pod red. Mirosława Krajewskiego.
Opis wydawn.: Włocławek : Lega, 2001
Opis fiz.: S. 175-200
Uwaga: Toż w: Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie T. 13 1999
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

121/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Zbrodnia katyńska w propagandzie PRL (1944-1989) : 45 lat fałszowania historii.
Tytuł wydawn. zbior.: Charków - Katyń - Twer : w sześćdziesiątą rocznicę zbrodni : zbiór studiów / pod red. Andrzeja Koli i Jana Szilinga.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Opis fiz.: S. 23-64
ISBN: 83-231-1318-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

122/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Elity władzy na Pomorzu i Kujawach w latach 1945-1956.
Tytuł wydawn. zbior.: Kujawy i Pomorze w latach 1945-1956 : od zakończenia okupacji niemieckiej do przełomu październikowego : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 11 maja 2000 roku przez Instytut Historii WSP w Bydgoszczy oraz Wydział Humanistyczny WSHE we Włocławku / red. Włodzimierz Jastrzębski i Mirosław Krajewski.
Opis wydawn.: Włocławek : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2001
Opis fiz.: S. 125-168
Język: POL

123/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945-1947.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Opis fiz.: 377 s., streszcz. niem., ros.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

124/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Deportacje Polaków z III grupą niemieckiej listy narodowej do obozów NKWD w ZSRR po drugiej wojnie światowej (1945-1947).
Tytuł wydawn. zbior.: Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej : studia = September 1939 und dessen folgen für West- und Nordgebiete der II. Republik Polen : Studien / red. Ryszard Sudziński i Włodzimierz Jastrzębski.
Opis wydawn.: Toruń ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Akademia Bydgoska, 2001
Opis fiz.: S. 309-325, streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

125/172

Autor: Golon Mirosław, Girzyński Zbigniew
Tytuł: Indeks osób.
Tytuł wydawn. zbior.: Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej : studia = September 1939 und dessen folgen für West- und Nordgebiete der II. Republik Polen : Studien / red. Ryszard Sudziński i Włodzimierz Jastrzębski.
Opis wydawn.: Toruń ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Akademia Bydgoska, 2001
Opis fiz.: S. 421-437
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

126/172

Autor: Golon Mirosław, Girzyński Zbigniew
Tytuł: Indeks nazw geograficznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej : studia = September 1939 und dessen folgen für West- und Nordgebiete der II. Republik Polen : Studien / red. Ryszard Sudziński i Włodzimierz Jastrzębski.
Opis wydawn.: Toruń ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Akademia Bydgoska, 2001
Opis fiz.: S. 438-449
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

127/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Deportacje ludności cywilnej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej do obozów pracy Głównego Zarządu ds. Jeńców Wojennych i Internowanych NKWD ZSRR w latach 1944-1950.
Czasopismo: Balc. Posn., Vol. 11-12
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 231-238, streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: Konteksty konfliktów : stosunki narodowościowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej / pod red. Ilony Czamańskiej i Witolda Szulca
Pełny tytuł czasop.: Balcanica Posnaniensia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

128/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Tajna Organizacja Wojskowa "Gryf Pomorski" wobec Armii Czerwonej, a powojenne losy gryfowców.
Tytuł wydawn. zbior.: Losy Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" : materiały z konferencji w Gdańsku z dnia 12 maja 2000 roku / pod red. Józefa Borzyszkowskiego.
Opis wydawn.: Gdańsk : Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego : Instytut Kaszubski, 2000
Opis fiz.: S. 127-149
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

129/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Ludność cywilna deportowana z Europy Środkowo-Wschodniej do obozów pracy Głównego Zarządu NKWD do spraw Jeńców Wojennych i Internowanych w ZSRR w latach 1945-1950.
Tytuł wydawn. zbior.: Migracje polityczne XX wieku / pod red. Jana E. Zamojskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2000
Opis fiz.: S. 242-260, tab.
Seria: Migracje i Społeczeństwo ; 4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

130/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Rola Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce w czasach stalinowskich 1948-1956.
Tytuł wydawn. zbior.: Oblicza polskiego stalinizmu : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 20 maja 1999 roku przez Wydział Humanistyczny WSHE / pod red. Ryszarda Sudzińskiego.
Opis wydawn.: Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2000
Opis fiz.: S. 183-214, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

131/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: [Głos w dyskusji].
Tytuł wydawn. zbior.: Polska - Ukraina : trudne pytania. T. 7: Materiały VII Międzynarodowego Seminarium Historycznego "Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej", Łuck, 24-26 maja 2000 / [oprac. red. Romuald Niedzielko].
Opis wydawn.: Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej : Związek Ukraińców w Polsce, 2000
Opis fiz.: S. 60, 78-79, 84-85, 182, 265
ISBN: 83-908944-9-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

132/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Bołądź Karol (1904-1976), pseud. "Waligóra", "Odzew", działacz polityczny i gospodarczy.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia, 2000
Opis fiz.: S. 43-44, 1 il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

133/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Felczak Zygmunt (1903-1946), pseud. "Jasiński". "Zygmunt", "Bydgoski", publicysta i polityk, redaktor Obrony Ludu, prezes ZMP "Jedność" , wicewojewoda pomorski.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia, 2000
Opis fiz.: S. 80-83, 1 il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

134/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Nowicki Julian (1910-1936), działacz robotniczy.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 179-182, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

135/172

Autor: Golon Mirosław, Minczykowska Katarzyna
Tytuł: Wojenna służba Polek na frontach II wojny światowej : materiały IX sesji popularnonaukowej połączonej z II Zjazdem Kombatantek w Toruniu w dniach 6-7 listopada 1999 r. / pod red. Mirosława Golona i Katarzyny Minczykowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej", 2000
Opis fiz.: 557 s., [4] k. tabl., il.; streszcz. ang., niem.
Seria: Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ; t. 28. Służba Polek na Frontach II Wojny Światowej ; cz. 4
Język: POL

136/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych wobec ziem nowych i starych w latach 1945-1947 na przykładzie Pomorza Nadwiślańskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Ziemie Odzyskane pod wojskową administracją radziecką po II wojnie światowej : materiały z konferencji / pod red. Stanisława Łacha.
Opis wydawn.: Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP, 2000
Opis fiz.: S. 129-153, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

137/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: The Soviet Army Northern Military Group in Poland in the years 1945-1956 : invader in the role an ally.
Czasopismo: Mod. Times, Vol. 1
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 139-159
Uwaga: Wcześniej w jęz. pol. w: Czasy Nowożytne T. 6 1999
Pełny tytuł czasop.: Modern Times
Język: POL

138/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce w latach 1945-1956 : okupant w roli sojusznika.
Czasopismo: Czasy Nowoż., T. 6
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 37-115
Pełny tytuł czasop.: Czasy Nowożytne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

139/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Żydzi we Włocławku po II wojnie światowej.
Czasopismo: Zap. Kuj.-Dobrz., T. 13
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 275-300
Uwaga: Tytuł tomu: Mniejszości narodowe na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

140/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini i Cyganie na Pomorzu Gdańskim po drugiej wojnie światowej.
Tytuł wydawn. zbior.: Mniejszości narodowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku : zbiór studiów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998
Opis fiz.: S. 229-273, streszcz. niem.
Seria: Stosunki Narodowościowe i Wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku ; t. 6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

141/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Deportacje ludności ukraińskiej z terenów Pomorza Nadwiślańskiego do obozów pracy w ZSRR w 1945 r. na tle operacji NKWD na zapleczu 2 Frontu Białoruskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Polska i Ukraina po II wojnie światowej / pod red. Włodzimierza Bonusiaka.
Opis wydawn.: Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998
Opis fiz.: S. 187-207, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

142/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Ludność żydowska w Polsce północnej po II wojnie światowej.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia i szkice z dziejów Żydów w regionie Bałtyku / pod red. Zenona Huberta Nowaka ; przy współpr. Zbigniewa Karpusa.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998
Opis fiz.: S. 207-238, tab.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

143/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Hiller Onufry (1910-1975), komendant miejski MO w Toruniu, działacz społeczny i polityczny.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia, 1998
Opis fiz.: S. 116-117, 1 il.
Język: POL

144/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Dobrowolski Władysław (1903-1964), działacz oświatowy, prezydent Torunia.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia, 1998
Opis fiz.: S. 82-83, 1 il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

145/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Represje NKWD wobec społeczności ukraińskiej na Pomorzu w 1945 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Polska i Ukraina : sojusz 1920 roku i jego następstwa / red. nauk. Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer, Emilian Wiszka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 495-528, streszcz. ang., ukr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

146/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Polityka radzieckich władz wojskowych wobec ludności Torunia po zakończeniu okupacji niemieckiej (1945-1949) : aspekty polityczne i ekonomiczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy narodowościowe i wyznaniowe na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w XX wieku : zbiór studiów / pod red. Ryszarda Sudzińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 93-189, tab.; streszcz. niem.
Seria: Stosunki Narodowościowe i Wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku ; t. 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

147/172

Autor: Palczewski Janusz, Duczkowska-Moraczewska Henryka, Golon Mirosław
Tytuł: Kalendarium dziejów miasta Torunia. / oprac. Janusz Palczewski ; przy współpr. Henryki Duczkowskiej-Moraczewskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnicza Agencja Akces, 1997
Opis fiz.: 175 s., il.
Język: POL

148/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Majątki ziemskie na ziemiach odzyskanych pod radziecką administracją wojskową w latach 1945-1950.
Tytuł wydawn. zbior.: Władze komunistyczne wobec Ziem Odzyskanych po II wojnie światowej : materiały z konferencji / pod red. Stanisława Łacha.
Opis wydawn.: Słupsk : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997
Opis fiz.: S. 279-299, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

149/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Represje ACz i NKWD wobec polskiej konspiracji niepodległościowej w latach 1944-1946. Cz. 2.
Czasopismo: Czasy Nowoż., T. 2
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 107-136
Pełny tytuł czasop.: Czasy Nowożytne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

150/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Działalność radzieckich władz wojskowych i policyjnych w Bydgoszczy w latach 1945-1946. Cz. 2.
Czasopismo: Kron. Bydg., T. 18
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 35-66, tab.
Pełny tytuł czasop.: Kronika Bydgoska
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

151/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Straty toruńskiej gospodarki komunalnej spowodowane przez władze radzieckie w latach 1945-1946.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 24
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 151-169, tab.; streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

152/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Bydgoszcz w polityce radzieckich władz wojskowych i policyjnych w 1945 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Bydgoszcz : 650 lat praw miejskich : zbiór artykułów / pod red. Maksymiliana Grzegorza i Zdzisława Biegańskiego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996
Opis fiz.: S. 285-319, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

153/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Symbole wdzięczności czy uległości? Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej : przyczynek do dziejów propagandy komunistycznej w Polsce po drugiej wojnie światowej.
Tytuł wydawn. zbior.: Europa Orientalis : Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność : studia i materiały ofiarowane profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin / red. nauk. Zbigniew Karpus, Tomasz Kempa, Dorota Michaluk.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 601-618, tab.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2]
ISBN: 83-231-0821-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

154/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Represje Armii Czerwonej i NKWD wobec polskiej konspiracji niepodległościowej w latach 1944-1946. Cz. 1.
Czasopismo: Czasy Nowoż., T. 1
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 75-133
Pełny tytuł czasop.: Czasy Nowożytne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

155/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Działalność radzieckich władz wojskowych i policyjnych w Bydgoszczy w latach 1945-1946. Cz. 1.
Czasopismo: Kron. Bydg., T. 17
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 85-116, tab.
Pełny tytuł czasop.: Kronika Bydgoska
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

156/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Deportacje mieszkańców powiatu grudziądzkiego do ZSRR w 1945 r.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 12
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 187-216, tab.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

157/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Toruńska sesja naukowa "Powojenne losy konspiracji na Pomorzu".
Czasopismo: Zap. Hist., T. 61 z. 1
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 145-148
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

158/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Świeciu nad Wisłą w latach 1920-1939.
Tytuł wydawn. zbior.: Gminy Wyznaniowe Żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920-1939) : zbiór studiów / pod red. Jana Szilinga.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: S. 173-202, tab.
Seria: Stosunki Narodowościowe i Wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku ; t. 4
ISBN: 83-231-0600-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

159/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Przyczyny deportacji ludności niemieckiej z Pomorza Gdańskiego do obozów pracy w ZSRR w dokumentacji radzieckich władz bezpieczeństwa.
Tytuł wydawn. zbior.: Ludność niemiecka na ziemiach polskich w latach 1939-1945 i jej powojenne losy : materiały z konferencji, [Bydgoszcz, 15-16 grudzień 1994 r.] / pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995
Opis fiz.: S. 153-184, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

160/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Deportacje ludności polskiej z Pomorza do ZSRR w 1945 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Migracje polityczne i ekonomiczne w krajach nadbałtyckich w XIX i XX w. : praca zbiorowa / pod red. Józefa Borzyszkowskiego i Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: S. 137-161, tab.; streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

161/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Młodzieżowe grupy konspiracyjne w Chełmży po 1945 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Pomorze, Polska, Europa : studia i materiały z dziejów XIX i XX wieku / red. nauk. Zbigniew Karpus, Jan Sziling, Zofia Waszkiewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: S. 449-464
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2]
ISBN: 83-231-0610-X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

162/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Represje NKWD wobec uczestników konspiracji pomorskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Powojenne losy konspiracji na Pomorzu : materiały sesji naukowej w Toruniu w dniu 19 listopada 1994 roku / pod red. Elżbiety Zawackiej i Ryszarda Kozłowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej", 1995
Opis fiz.: S. 59-80, 195-216
Seria: Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ; t. 8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

163/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Żydowska gmina wyznaniowa w Świeciu w latach 1920-1939.
Tytuł wydawn. zbior.: Żydowskie gminy wyznaniowe / [red. Jan A. Choroszy et al.].
Opis wydawn.: Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1995
Opis fiz.: S. 127-151
Seria: Studia z Dziejów Kultury Żydowskiej w Polsce ; t. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

164/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Deportacje mieszkańców Torunia do ZSRR w 1945 roku.
Czasopismo: Pamięć Sprawiedl., Nr 38
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 148-174, tab.
Pełny tytuł czasop.: Pamięć i Sprawiedliwość
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

165/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Życie polityczne Chełmży po drugiej wojnie światowej (do połowy lat osiemdziesiątych).
Tytuł wydawn. zbior.: Dzieje Chełmży / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Chełmża : Chełmżyńskie Towarzystwo Kultury, 1994
Opis fiz.: S. 263-303, tab.
ISBN: 83-902342-0-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

166/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Deportacje mieszkańców Grudziądza do ZSRR w 1945 r.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 11
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 143-164
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

167/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Polskie Stronnictwo Ludowe na Warmii i Mazurach w latach 1945-1947 / Bohdan Łukaszewicz. Olsztyn 1991.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 59 z. 1
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 156-158
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

168/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Na marginesie książki Włodzimierza Jastrzębskiego o deportacjach ludności polskiej z województwa pomorskiego do ZSRR w 1945 roku.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 59 z. 2-3
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 79-91, tab.
Uwaga: W związku z: W dalekim, obcym kraju : deportacje Polaków z Pomorza do ZSRR w 1945 roku / Włodzimierz Jastrzębski. Bydgoszcz 1990
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

169/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Żołnierze Pomorskiego Okręgu Armii Krajowej deportowani przez NKWD do ZSRR w 1945 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Armia Krajowa na Pomorzu : materiały sesji naukowej w Toruniu w dniach 14-15 listopada 1992 r. / pod red. Elżbiety Zawackiej i Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Fundacja "Archiwum Pomorskie AK", 1993
Opis fiz.: S. 169-191
Seria: Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ; t. 4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

170/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Deportacje rosyjskich i ukraińskich mieszkańców Torunia do ZSRR w 1945 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Toruniu w XIX i XX wieku : zbiór studiów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: S. 201-217, streszcz. niem.
Seria: Stosunki Narodowościowe i Wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku ; t. 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

171/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Sprawozdanie - Druga toruńska sesja naukowa "Armia Krajowa na Pomorzu".
Czasopismo: Zap. Hist., T. 58 z. 4
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 183-185
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

172/172

Autor: Golon Mirosław
Tytuł: Sprawozdanie z II sesji naukowej "Armia Krajowa na Pomorzu".
Czasopismo: Biul. Fund. Arch. Pom. AK, nr 4 (16)
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 1-17
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajowej
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK