Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

prof. dr hab. Jacek Wijaczka

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: The Reformation in private towns in the Polish Crown in the 16th century.

Czasopismo: Reformation and Renaissance Review

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 23

Opis fizyczny: S. 1-21

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1179/14622459

Punktacja MNiSW: 70.000


2/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Jezuici polscy a procesy o czary.

Tytuł całości: Scientia magnam laetitiam parat, studia z historii kultury, społeczeństwa i polityki ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Maliszewskiemu / pod red. Adama Kucharskiego, Agnieszki Laddach, Wojciecha Piaska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 445-462

Punktacja MNiSW: 20.000


3/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: "Czarownice" w dobrach miejskich Gdańska w czasach wczesnonowożytnych.

Tytuł równoległy: "Witches" in the townestates of Gdańsk in the early modern period.

Tytuł całości: Kobiety w Prusach Królewskich / red. Wojciech Zawadzki.

Adres wydawniczy: Pelplin, Wydawnictwo Bernardinum : 2020

Opis fizyczny: S. 39-54, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/120


Autorzy: Wijaczka Jacek, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Historia Polski wczesnonowożytnej w syntezach Jerzego Topolskiego.

Tytuł równoległy: History of early modern Poland in syntheses by Jerzy Topolski.

Czasopismo: Historyka : studia metodologiczne

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 50

Opis fizyczny: S. 89-110, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 70.000


5/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Próba zimnej wody (pławienie) w procesach o czary we wczesnonowożytnej Europie.

Tytuł równoległy: A cold water ordeal in witchcraft cases in early modern Europe.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2020

Szczegóły: Nr 53

Opis fizyczny: S. 19-66, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/KLIO

Punktacja MNiSW: 40.000


6/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Die Umwandlung des Ordensstaates in ein weltliches Fürstentum Preussen (1525) in der Darstellung der Apologie (Christiana responsio) Herzog Albrechts von Brandenburg-Ansbach von 1526 / Volker Hentrich. Hamburg 2018.

Czasopismo: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands

Rocznik: 2020

Szczegóły: Bd. 64

Opis fizyczny: S. 130-134

Uwagi: RECENZJA


7/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Preussenland, Kirche und Reformation : geplantes Zusammenspiel von geistlicher Macht und weltlicher Herrschaft / Bernhart Jähnig. Berlin 2019.

Czasopismo: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands

Rocznik: 2020

Szczegóły: Bd. 64

Opis fizyczny: S. 134-136

Uwagi: RECENZJA


8/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490-1568) : der letzte Hochmeister des Deutschen Ordens und der erste Herzog in Preussen : die Biographie.

Adres wydawniczy: Buskow, edition bodoni : 2019

Opis fizyczny: 448 s., [16] s. tabl.

Seria: (Schriftenreihe des Brandenburg-Preussen Museums ;2)

Uwagi: Oryg. pol.: Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490-1568) : ostatni mistrz zakonu krzyżackiego i pierwszy książę "w Prusiech". Olsztyn 2010

Uwagi: Bibliogr. s. 418-419. Indeks.


9/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Jagiellonen und Habsburger : Rivalität um Dominanz in Mittel- und Osteuropa im 15. und 16. Jahrhundert.

Tytuł całości: Das Wiener Fürstentreffen von 1515, Beiträge zur Geschichte der Habsburgisch-Jagiellonischen Doppelvermählung / hrsg. von Bogusław Dybaś und István Tringli.

Adres wydawniczy: Budapest, Research Centre for the Humanities. Hungarian Academy of Sciences : 2019

Opis fizyczny: S. 261-291

Seria: (21st-Century Studies in Humanities)

Punktacja MNiSW: 20.000


10/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI-XVIII wieku.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Oficyna Wydawnicza PRUTHENIA : 2019

Opis fizyczny: 398 s., il., tab.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Procesy o czary w Królewcu w XVI-XVIII wieku.

Tytuł całości: Zjawiska magiczno-demoniczne na terenie dawnych ziem pruskich na tle porównawczym. T. 2 / pod red. Kazimierza Grążawskiego.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski : 2019

Opis fizyczny: S. 207-221

Punktacja MNiSW: 20.000


12/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Ekscesy katowskiego syna na początku XVIII w. : przyczynek do życia codziennego katów w Prusach Brandenburskich.

Czasopismo: Przegląd Historyczny

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 110 z. 1

Opis fizyczny: S. 125-131

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 70.000


13/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Procesy o czary w Gdańsku w XVI-XVII wieku.

Tytuł równoległy: Witchcraft trials in Gdańsk in the sixteenth-seventeenth centuries.

Czasopismo: Przegląd Historyczny

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 110 z. 3

Opis fizyczny: S. 399-417, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 70.000


14/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Reformation und Freiheit : Luther und die Folgen für Preussen und Brandenburg / hrsg. von Ruth Slenczka für das Haus der Brandenburgisch-Preussischen Geschichte. Petersberg 2017 ; Reformation und Hofkultur. Die Silberbibliothek aus Königsberg (1545-1562). Bestandskatalog der 12 Bände der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Torun und je eines Bandes der Nationalbibliothek in Warszawa, des Museums für Ermland und Masuren in Olsztyn sowie des Königsschlosses auf dem Wawel - Staatliche Kunstsammlungen in Kraków / Michał Woźniak ; aus dem Polnischen von Agnieszka Lindenhayn-Fiedorowicz, hrsg. von Ruth Slenczka für das Haus der Brandenburgisch-Preussischen Geschichte. Petersberg 2017.

Czasopismo: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands

Rocznik: 2019

Szczegóły: Bd. 63

Opis fizyczny: S. 110-114

Uwagi: RECENZJA


15/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Die Reformation im Grossfürstentum Litauen und in Preussisch-Litauen (1520er Jahre bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts) / Ingė Lukšaitė.

Czasopismo: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands

Rocznik: 2019

Szczegóły: Bd. 63

Opis fizyczny: S. 106-109

Uwagi: RECENZJA


16/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Czy w państwie polsko-litewskim w czasach wczesnonowożytnych nastąpiła konfesjonalizacja?

Tytuł równoległy: Did the confessionalization take place in the Polish-Lithuanian country in the early modern times?

Tytuł całości: Dysydenci czy decydenci? Protestanci w obu częściach Prus i Koronie w XVI-XVIII wieku / red. Wojciech Zawadzki.

Adres wydawniczy: Elbląg, Studio Poligrafii Komputerowej SQL : 2018

Opis fizyczny: S. 13-29, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


17/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Die Reformation in Polen im 16. Jahrhundert : Erfolg oder Misserfolg?

Tytuł całości: Museen in Polen - Reformation in Polen / Chefred. Robert Traba.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Neriton : 2017-2018, 2018

Opis fizyczny: S. 141-155, streszcz. ang.

Seria: (Historie ;Bd. 11)

Punktacja MNiSW: 20.000


18/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: The role and significance of Jews in the economy of the Polish-Lithuanian Commonwealth : the state of research and research directions.

Tytuł całości: New directions in the history of the Jews in the Polish lands / ed. by Antony Polonsky, Hanna Węgrzynek and Andrzej Żbikowski.

Adres wydawniczy: Boston, MA, Academic Studies Press, Museum of the History of Polish Jews : 2018

Opis fizyczny: S. 231-254

Seria: (Jews of Poland)

Punktacja MNiSW: 5.000


19/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Instrukcja wizytacyjna z 1528 roku dla luterańskich biskupów Sambii i Pomezanii.

Tytuł całości: Studia z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Wiesław Bondyra [et al.].

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2018

Opis fizyczny: S. 499-512

Punktacja MNiSW: 20.000


20/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Kaci kontra medycy : kaci a praktyki lekarskie w Prusach Brandenburskich w XVIII wieku.

Tytuł całości: Z dziejów ziem pruskich w XV-XVIII wieku, państwo, społeczeństwo, kultura : zbiór studiów ofiarowanych profesorowi Januszowi Małłkowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Dariusza Makiłły i Grzegorza Mrowińskiego.

Adres wydawniczy: Działdowo, Urząd Miasta : 2018

Opis fizyczny: S. 121-135

Punktacja MNiSW: 5.000


21/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Juden im öffentlichen Raum einer christlichen Stadt : Posen im 16.-18. Jahrhundert / Rex Rexheuser. Wiesbaden 2017.

Czasopismo: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung

Rocznik: 2018

Szczegóły: Bd. 126 Teilbd. 2

Opis fizyczny: S. 419-422

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 5.000


22/120


Autorzy: Dygdała Jerzy, Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Historyk Kujaw i nie tylko : sylwetka naukowa profesora Zenona Guldona.

Tytuł równoległy: A historian of Kuyavia and more : an academic profile of Zenon Guldon.

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 109-121, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


23/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Jagiellonowie a Habsburgowie : rywalizacja o dominację w środkowo-wschodniej Europie w XV i XVI wieku.

Tytuł całości: Europa Środkowo-Wschodnia - w kręgu koncepcji Międzymorza / red. Edward Czapiewski, Anna Szczepańska-Dudziak.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa : 2017

Opis fizyczny: S. 13-46

Punktacja MNiSW: 20.000


24/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Sprawa Aarona Kielmanowicza z Dubna z 1779 roku : przyczynek do dziejów handlu w końcu XVIII wieku.

Tytuł całości: Historia na źródłach oparta, studia ofiarowane profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin / red. Andrzej Stroynowski.

Adres wydawniczy: Częstochowa, Akademia im. Jana Długosza : 2017

Opis fizyczny: S. 917-924, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


25/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Polen.

Tytuł całości: Reformation, historisch-kulturwissenschaftliches Handbuch / Hrsg.: Helga Schnabel-Schüle.

Adres wydawniczy: Stuttgart, J.B. Metzler Verlag : 2017

Opis fizyczny: S. 273-281

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


26/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Książę Albrecht von Brandenburg-Ansbach jako polski lennik.

Tytuł całości: Sic erat in votis, studia i szkice ofiarowane profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin : Europa i świat w czasach nowożytnych / pod red. Małgorzaty Karkochy i Piotra Robaka.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2017

Opis fizyczny: S. 81-97, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


27/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Zur Biografie Stanisław Poniatowskis (1754-1833).

Tytuł całości: Tagebuch einer Reise durch die deutschen Länder im Jahre 1784 / Stanisław Poniatowski ; aus dem Manuskript übers. und hrsg. von Ingo Pfeifer.

Adres wydawniczy: Halle (Saale), Mitteldeutscher Verlag : 2017

Opis fizyczny: S. 13-22

Punktacja MNiSW: 5.000


28/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Scots.

Tytuł całości: Under a common sky, ethnic groups of the Commonwealth of Poland and Lithuania / ed. by Michał Kopczyński and Wojciech Tygielski.

Adres wydawniczy: Warsaw, Polish History Museum, PIASA Books - Polish Institute of Arts and Sciences of America : 2017

Opis fizyczny: S. 213-225

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


29/120


Autorzy: Brückmann Asmut, Gutowski Krzysztof, Huneke Friedrich, Kopczyński Michał, Kowalewski Krzysztof, Scholz Birgit, Schröder Helge, Ugniewski Piotr, Wallmeier Franz-Josef, Wijaczka Jacek, Wunderer Hartmann.

Tytuł oryginału: Europa : unsere Geschichte. Bd. 2: Neuzeit bis 1815.

Adres wydawniczy: Wiesbaden, Eduversum : 2017

Opis fizyczny: 256 s., il., tab., wykr.


30/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Procesy o czary w Wielkopolsce w XVI-XVIII wieku.

Czasopismo: Czas Przeszły : poznańskie studia historyczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 177-190

Uwagi: Na marginesie pracy: Witchcraft in early modern Poland 1500-1800 / Wanda Wyporska. Basingstoke 2013.

Punktacja MNiSW: 1.000


31/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Wpływ antyżydowskich stereotypów na pogromy ludności żydowskiej w Europie od średniowiecza do 1945 roku : pamięci profesora Zenona Guldona (1936-2012).

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 30

Opis fizyczny: S. 141-162, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


32/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Historiografia polska epoki wczesnonowożytnej po 1989 roku : próba oceny.

Czasopismo: Historyka : studia metodologiczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 47

Opis fizyczny: S. 7-75, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 13.000


33/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Transkulturelle Kommunikation und Verflechtung die jüdischen Wirtschaftseliten in Polen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert.

Czasopismo: Zeitschrift für historische Forschung

Rocznik: 2017

Szczegóły: Bd. 44 H. 1

Opis fizyczny: S. 93-94

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 5.000


34/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Procesy o czary przed sądem sołtysim Kowalewa (Pomorskiego).

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 82 z. 2

Opis fizyczny: S. 101-119, streszcz. ang., niem.

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 15.000


35/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Hexenprozesse in Polen im Zeitalter der Aufklärung.

Tytuł całości: Späte Hexenprozesse, der Umgang der Aufklärung mit dem Irrationalen / hrsg. von Wolfgang Behringer, Sönke Lorenz und Dieter R. Bauer.

Adres wydawniczy: Gütersloh, Verlag für Regionalgeschichte : 2016

Opis fizyczny: S. 205-223

Seria: (Hexenforschung ;Bd. 14)

Punktacja MNiSW: 5.000


36/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Kościół wobec czarów w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku (na tle europejskim).

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Neriton : 2016

Opis fizyczny: 321 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 275-302.

Punktacja MNiSW: 20.000


37/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Czasy Nowożytne. T. 29 / red. nacz. Jacek Wijaczka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego : 2016

Opis fizyczny: 280 s., il.


38/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Próba zimnej wody (pławienie) w oskarżeniach i procesach o czary w państwie polsko-litewskim w XVI-XVIII wieku.

Czasopismo: Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 60

Opis fizyczny: S. 73-110, streszcz. ang.

Uwagi: Toż w j. ang.: The cold water ordeal (swimming) in witchcraft accusations and trials in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the sixteenth-eighteenth century. - Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 60 SI 2016 S. 149-187 [10.12775/OiRwP.2016.SI.05]

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/OiRwP

Punktacja MNiSW: 10.000


39/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Reformacja w miastach prywatnych w Koronie w XVI wieku.

Czasopismo: Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 77 (spec.)

Opis fizyczny: S. 379-406, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


40/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Oskarżenia i procesy o czary w Koźminie w XVII-XVIII wieku.

Czasopismo: Roczniki Historyczne

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 82

Opis fizyczny: S. 197-219, streszcz. niem., ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RH

Punktacja MNiSW: 12.000


41/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Żydzi w aglomeracji Krakowa w czasach stanisławowskich : przemiany prawne, gospodarcze i społeczne / Przemysław Zarubin. Kraków 2012.

Czasopismo: Studia Judaica

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 19 nr 2

Opis fizyczny: S. 344-348

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.4467/24500100STJ

Punktacja MNiSW: 10.000


42/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Handelsstadt und Zollregister : der Krakauer Aussenhandel und seine Quellen in der Frühen Neuzeit.

Tytuł całości: Wiegen, Zählen, Registrieren, handelsgeschichtliche Massenquellen und die Erforschung mitteleuropäischer Märkte (13.-18. Jahrhundert) / Hrsg.: Peter Rauscher, Andrea Serles.

Adres wydawniczy: Innsbruck [etc.], Studien-Verlag : 2015

Opis fizyczny: S. 169-193

Seria: (Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas ;Bd. 25)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


43/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Witchcraft in early modern Poland 1500-1800 / Wanda Wyporska. Basingstoke 2013.

Czasopismo: Acta Poloniae Historica

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 112

Opis fizyczny: S. 344-350

Uwagi: RECENZJA.

Punktacja MNiSW: 15.000


44/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Ojczyzna czy rodzina? Dylemat księcia Bogusława Radziwiłła (1620-1669).

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 28

Opis fizyczny: S. 61-72, streszcz. ang.


45/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Artykuły henrykowskie (1573-1576) : geneza, obowiązywanie, stosowanie : studium historyczno-prawne / Dariusz Makiłła. Warszawa 2012.

Czasopismo: Przegląd Historyczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 106 z. 2

Opis fizyczny: S. 387-390

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 12.000


46/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Utrzymywanie czystości w wielkich miastach Prus Królewskich XVI-XVIII wieku : studium z dziejów kultury sanitarnej w mieście nowożytnym / Dariusz Kaczor. Gdańsk 2014.

Czasopismo: Przegląd Historyczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 106 z. 4

Opis fizyczny: S. 849-854

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 12.000


47/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: The Reformation in sixteenth-century Poland : a success story or a failure?

Czasopismo: Reformation and Renaissance Review

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 17 no. 1

Opis fizyczny: S. 9-26

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1179/14622459

Punktacja MNiSW: 10.000


48/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Podróż służbowa luterańskiego biskupa Joachima Mörlina po diecezji sambijskiej w latach 1569-1570.

Tytuł całości: Itinera clericorum, kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych / pod red. Danuty Quirini-Popławskiej i Łukasza Burkiewicza.

Adres wydawniczy: Kraków, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM : 2014

Opis fizyczny: S. 269-286, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


49/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Traktat krakowski z 1525 roku : sukces Jagiellonów czy Hohenzollernów?

Tytuł całości: Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego, polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343-1660 : praca zbiorowa = Vom Frieden von Kalisch bis zum Frieden von Oliva : diplomatische Beziehungen zwischen dem Königreich Polen und dem Deutschen Orden / Herzogtum Preussen in den Jahren 1343-1660 : Kooperation / red. Almut Bues [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2014

Opis fizyczny: S. 283-296

Punktacja MNiSW: 4.000


50/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Herzog Albrecht und die Hexen : Hexenprozesse im Herzogtum Preussen im Reformationszeitalter.

Tytuł całości: Preussen und Livland im Zeichen der Reformation / mit Beitr. von Bernhart Jähnig ; hrsg. von Arno Mentzel-Reuters und Klaus Neitmann.

Adres wydawniczy: Osnabrück, fibre : 2014

Opis fizyczny: S. 77-92

Seria: (Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung ;Bd. 28)

Punktacja MNiSW: 5.000


51/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Badania nad dziejami Żydów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tytuł całości: Studia żydowskie w Polsce, przeszłość, stan obecny, perspektywy : studium selektywne / pod red. Stefana Gąsiorowskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Polska Akademia Umiejętności : 2014

Opis fizyczny: S. 247-255

Seria: (Prace Komisji Historii i Kultury Żydów ;6)

Punktacja MNiSW: 4.000


52/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Das "Goldene Zeitalter" der Juden in Polen : Legende und Wirklichkeit.

Czasopismo: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 9

Opis fizyczny: S. 33-49, streszcz. ang., pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


53/120


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Humanista - technoidiota czy świadomy empatyczny współobywatel?

Czasopismo: Nauka (Wrocław)

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 139-147, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


54/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Dzieci w procesach o czary : casus Prus Książęcych w XVII wieku.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 79 z. 1

Opis fizyczny: S. 101-116, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 9.000


55/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: "Polowanie" na czarownice i związane z nim procesy w regionie świętokrzyskim w XVII-XVIII wieku.

Tytuł całości: Początki osadnictwa, infrastruktura miejska i życie religijne w Opatowie do końca XVIII wieku = Begginnigs of settlement, urban infrastructure and religious life in Opatow until the end of the 18th century / red. Radosław Kubicki.

Adres wydawniczy: Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Urząd Miasta i Gminy: Powiatowa i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna im. S. Czernika : 2013

Opis fizyczny: S. 89-102, streszcz. ang.

Seria: (Studia nad Rozwojem Miasta Opatowa i Powiatu Opatowskiego ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


56/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Vaterland oder Familie? Das Dilemma des Fürsten Bogusław Radziwiłł (1620-1669).

Czasopismo: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 8

Opis fizyczny: S. 75-98, streszcz. pol., ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


57/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Niedole katowskiego życia : Conrad Johann Stoff a Casper Friedrich Gebhard.

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 75-97, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


58/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Zwischen Ekklesiologie und Administration : Modelle territorialer Kirchenleitung und Religionsverwaltung im Jahrhundert der europäischen Reformation / hrsg. von Johannes Wischmeyer. Göttingen 2013.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 27

Opis fizyczny: S. 180-186

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 8.000


59/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Spory o pochówki katów w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w czasach wczesnonowożytnych.

Czasopismo: Przegląd Historyczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 104 z. 3

Opis fizyczny: S. 539-548

Punktacja MNiSW: 10.000


60/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Die jüdische Bevölkerung im Herzoglichen (Brandenburgischen) Preussen in der frühen Neuzeit.

Czasopismo: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands

Rocznik: 2013

Szczegóły: Bd. 57

Opis fizyczny: S. 18-42, streszcz. pol., ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


61/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Epidemia dżumy w Prusach Brandenburskich w latach 1708-1711.

Tytuł całości: Dżuma, ospa, cholera, w trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1708-1711 / pod red. Edmunda Kizika.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska : 2012

Opis fizyczny: S. 133-143, tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


62/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Dzieje Nidzicy w latach 1466-1807.

Tytuł całości: Historia Nidzicy i okolic / pod red. Waldemara Rezmera.

Adres wydawniczy: Nidzica, Starostwo Powiatowe w Nidzicy : 2012

Opis fizyczny: S. 73-164

Punktacja MNiSW: 4.000


63/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Dzieje wsi do końca XVIII wieku.

Tytuł całości: Historia Nidzicy i okolic / pod red. Waldemara Rezmera.

Adres wydawniczy: Nidzica, Starostwo Powiatowe w Nidzicy : 2012

Opis fizyczny: S. 165-202

Punktacja MNiSW: 4.000


64/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Luteranie w Koronie od 1517 do 1795 roku.

Tytuł całości: Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.). T. 1: W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów / red. nauk. Jarosław Kłaczkow.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: S. 13-88

Punktacja MNiSW: 4.000


65/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Prusy Królewskie : dzieje polityczne do 1660 r.

Tytuł całości: Prusy Królewskie, społeczeństwo, kultura, gospodarka : szkice z dziejów / pod red. Edmunda Kizika.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Narodowe : 2012

Opis fizyczny: S. 34-70

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


66/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Gospodarka Prus Królewskich.

Tytuł całości: Prusy Królewskie, społeczeństwo, kultura, gospodarka : szkice z dziejów / pod red. Edmunda Kizika.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Narodowe : 2012

Opis fizyczny: S. 131-202, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


67/120


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Historia powszechna : wiek XVI-XVIII.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2012

Opis fizyczny: 633, [4] s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 584-587


68/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Czasy Nowożytne. T. 25 / red. nacz. Jacek Wijaczka.

Tytuł równoległy: Modern Ages.

Adres wydawniczy: Warszawa, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego : 2012

Opis fizyczny: 282 s.


69/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Between the devil and the host : imagining witchcraft in early modern Poland / Michael Ostling. Oxford 2011.

Czasopismo: Acta Poloniae Historica

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 105

Opis fizyczny: S. 199-203

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 14.000


70/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Friedrich II. zwischen Deutschland und Polen : Ereignis- und Erinnerungsgeschichte / Hans-Jürgen Bömelburg ; unter Mitarb. von Matthias Barelkowski. Stuttgart 2011.

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 25

Opis fizyczny: S. 256-259

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 7.000


71/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Die Reformation in Polen (Grosspolen und Kleinpolen).

Tytuł całości: Die Reformation in Mitteleuropa, Beiträge anlässlich des 500. Geburtstages von Primus Truber, 2008 = Reformacija v srednji Evropi : prispevki ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja, 2008 / hrsg. von Vincenc Rajšp [et al.].

Adres wydawniczy: Ljubljana, Slovenia, Založba ZRC : 2011

Opis fizyczny: S. 215-229

Punktacja MNiSW: 5.000


72/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Czasy Nowożytne. T. 24 / red. nacz. Jacek Wijaczka.

Tytuł równoległy: Modern Ages.

Adres wydawniczy: Warszawa, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego : 2011

Opis fizyczny: 316 s., tab.


73/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Hexen und Hexenverfolgung in der Frühen Neuzeit / Walter Rummel, Rita Voltmer. Darmstadt 2008.

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 273-275

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 7.000


74/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Kultureller Austausch : Bilanz und Perspektiven der Frühneuzeitforschung / hrsg. von Michael North. Köln [etc.], 2009.

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 301-305

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 7.000


75/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Proces o czary we wsi Osowo z 1686 roku.

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 221-230

Punktacja MNiSW: 7.000


76/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Spis wyprawy ślubnej kasztelanki poznańskiej Anny Mycielskiej z 1744 roku.

Czasopismo: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 59 nr 2

Opis fizyczny: S. 225-234

Punktacja MNiSW: 12.000


77/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Od połowy XVII po schyłek XVIII w.

Tytuł całości: Atlas historii Żydów polskich / [red. Witold Sienkiewicz ; aut. tekstów Hanna Zaremska et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Demart : 2010

Opis fizyczny: S. 103-153, il., mapy

Punktacja MNiSW: 3.000


78/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Długi "złoty wiek" dziejów Żydów w Rzeczypospolitej (od początku XVI do połowy XVII w.).

Tytuł całości: Atlas historii Żydów polskich / [red. Witold Sienkiewicz ; aut. tekstów Hanna Zaremska et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Demart : 2010

Opis fizyczny: S. 59-101, il., mapy

Punktacja MNiSW: 3.000


79/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Jerzy Woyna-Okołow (ok. 1760-1828) : Litwin, Polak, Rosjanin czy Europejczyk?

Tytuł całości: Człowiek w teatrze świata, studia o historii i kulturze dedykowane profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin / pod red. Bożeny Popiołek.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej : 2010

Opis fizyczny: S. 391-397

Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ;nr 578)


80/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Procesy o czary przed sądem miejskim w Nidzicy w XVI-XVII w.

Tytuł całości: Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych, studia ofiarowane pani profesor Marii Boguckiej / red. Andrzej Karpiński, Edward Opaliński, Tomasz Wiślicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2010

Opis fizyczny: S. 369-384


81/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490-1568) : ostatni mistrz zakonu krzyżackiego i pierwszy książę "w Prusiech".

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Littera : 2010

Opis fizyczny: 336 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 324-325. Indeks

Punktacja MNiSW: 12.000


82/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Szkoci.

Tytuł całości: Pod wspólnym niebem, narody dawnej Rzeczypospolitej / pod red. Michała Kopczyńskiego i Wojciecha Tygielskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Muzeum Historii Polski, Bellona : 2010

Opis fizyczny: S. 201-214, il.

Uwagi: Bibliogr.


83/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Czasy Nowożytne. T. 23 / red. nacz. Jacek Wijaczka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego : 2010

Opis fizyczny: 330 s.

Punktacja MNiSW: 18.000


84/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Hrabstwo szydłowieckie u schyłku XVIII wieku.

Tytuł całości: Z dziejów powiatu szydłowieckiego, sesja II / pod red. Grzegorza Miernika.

Adres wydawniczy: Szydłowiec, Panzet : 2010

Opis fizyczny: S. 27-45, tab.

Punktacja MNiSW: 3.000


85/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Potop szwedzki w świadomości historycznej Polaków.

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 29-45, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 9.000


86/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia / Danuta Kowalewska. Toruń 2009

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 283-287

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 9.000


87/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Warmia w dobie "potopu" szwedzkiego 1654-1660 : protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta / oprac. Alojzy Szorc, Irena Makarczyk. Olsztyn 2008.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 75 z. 1

Opis fizyczny: S. 141-144

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 9.000


88/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Wizytacje domen bytowskiej i lęborskiej z XVI wieku / wybór, wstęp i oprac. Zygmunt Szultka, Bogdan Wachowiak. Warszawa 2009.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 75 z. 2

Opis fizyczny: S. 178-181

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 9.000


89/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Jerzy Woyna-Okołow : Litauer, Pole, Russe oder Europäer?

Tytuł całości: Grenzüberschreitende Biographien zwischen Ost- und Mitteleuropa, Wirkung, Interaktion, Rezeption / Hrsg.: Tobias Weger.

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main, Peter Lang : 2009

Opis fizyczny: S. 363-370

Seria: (Mitteleuropa - Osteuropa ;Bd. 11)


90/120


Autorzy: Wijaczka Jacek, Saletra Wojciech.

Tytuł oryginału: Dzieje powiatu kieleckiego 1810-2008 / pod red. Jacka Wijaczki i Wojciecha Saletry

Adres wydawniczy: Kielce, Wydawnictwo XYZ : 2009

Opis fizyczny: 391 s., il.

Punktacja MNiSW: 3.000


91/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: "Tolerancja podatkowa" : Żydzi w Prusach Brandenburskich w XVIII wieku

Tytuł całości: Religia i polityka, kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie w XVIII wieku / pod red. Lucyny Harc i Gabrieli Wąs

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 2009

Opis fizyczny: S. 281-294

Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ;178)


92/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Czasy Nowożytne. T. 22 / przew. kolegium red. Jacek Wijaczka

Tytuł równoległy: Modern Ages

Adres wydawniczy: Warszawa, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego : 2009

Opis fizyczny: 218 s.


93/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Frühneuzeitliche Nationen im östlichen Europa : das polnische Geschichtsdenken und die Reichweite einer humanistischen Nationalgeschichte (1500-1700) / Hans-Jürgen Bömelburg. Wiesbaden 2006.

Czasopismo: Acta Poloniae Historica

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 99

Opis fizyczny: S. 167-169

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 12.000


94/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Polowanie na czarownice i czarowników w Nowem nad Wisłą i najbliższej okolicy miasta w XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku.

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 119-144

Uwagi: Toż w j. ang. w: Acta Poloniae Historica 2008, t. 98, s. 103-134.


95/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Sól - białe złoto : na marginesie pracy Radosława Gazińskiego Prusy a handel solą w Rzeczypospolitej w latach 1772-1795. Warszawa 2007

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 12

Opis fizyczny: S. 151-157

Punktacja MNiSW: 4.000


96/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Dynamik der Macht : städtischer Widerstand und Konfliktbewältigung im Reich Karls V. / Ludolf Pelizaeus. Münster 2007

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 12

Opis fizyczny: S. 183-185

Punktacja MNiSW: 4.000


97/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Gedenkbuch der Stadt Teschen. Tl. 1-3 / Aloys Kaufmann ; hrsg. und kommentiert von Ingeborg Buchholz-Johanek, unter Mitw. von Janusz Spyra. Cieszyn 2007.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 13

Opis fizyczny: S. 189-193

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


98/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Warmia wczesnonowożytna w polskich badaniach historycznych po 1945 roku

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 225-238, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 4.000


99/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Procesy o czary w Polsce w epoce wczesnonowożytnej.

Czasopismo: Kwartalnik Historyczny

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 116 nr 3

Opis fizyczny: S. 113-126

Uwagi: Na marginesie pracy: Procesy o czary w Polsce w wiekach XV-XVIII / Małgorzata Pilaszek. Kraków 2008.

Punktacja MNiSW: 8.000


100/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Procesy o rzekome mordy rytualne w Sandomierzu.

Czasopismo: Mówią Wieki

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 6 (593)

Opis fizyczny: S. 46-50, il.


101/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Procesy o czary przed sądem miejskim w Grudziądzu w XVI-XVII wieku.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 18

Opis fizyczny: S. 87-101, streszcz. ang.


102/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Procesy o czary w Polsce w XVI-XVIII wieku.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 52 nr 5

Opis fizyczny: S. 43-46


103/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Strategie rodzinne wobec oskarżonych o czary w Prusach Książęcych w XVI-XVII wieku.

Tytuł całości: Czary i czarownictwo na Pomorzu, materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 17-18 maja 2007 r. w Marianowie / pod red. Arlety Majewskiej.

Adres wydawniczy: Stargard, Muzeum : 2008, 2009

Opis fizyczny: S. 119-129, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 3.000


104/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Witch- and sorcerer-hunts in the town of Nowe the 17th and the 1st half of the 18th century.

Czasopismo: Acta Poloniae Historica

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 98

Opis fizyczny: S. 103-134

Punktacja MNiSW: 12.000


105/120


Autorzy: Guldon Zenon, Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Skupiska i gminy żydowskie w Polsce do końca XVI wieku.

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 149-191, tab.


106/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Das Willkür über Recht ginge. Hexenverfolgung in Mecklenburg im 16. und 17. Jahrhundert (=Hexenforschung, t. 10) / Katrin Moeller. Bielefeld 2007.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2008

Szczegóły: Nr 10

Opis fizyczny: S. 180-185

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


107/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm - wielki elektor? Na marginesie pracy Barbary Szymczak Fryderyk Wilhelm: Wielki Elektor. Wrocław 2006.

Czasopismo: Kwartalnik Historyczny

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 115 nr 1

Opis fizyczny: S. 55-61

Punktacja MNiSW: 8.000


108/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Folter und Hexenprozess. Die strafrechtliche Spruchpraxis der Juristenfakultät Rostock im. 17. Jahrhundert (Hexenforschung, Bd. 11) / Robert Zagolla, Bielefeld 2007.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 73 z. 2/3

Opis fizyczny: S. 240-243

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


109/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Protestantyzm w regionie świętokrzyskim w XVI-XVII wieku : (ze szczególnym uwzględnieniem dawnego powiatu radomskiego).

Tytuł całości: Ewangelicy w Radomiu i regionie (XVI-XX w.), studia i materiały / pod red. Jarosława Kłaczkowa.

Adres wydawniczy: Radom, Parafia Ewangelicko-Augsburska, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy : 2007

Opis fizyczny: S. 11-31, mapa, tab.

Punktacja MNiSW: 6.000


110/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Das kirchliche Leben des Samlands im Spiegel der Visitationsniederschrift des Jahres 1569.

Tytuł całości: Kirche und Welt in der frühen Neuzeit im Preussenland / mit Beitr. von Jan-Erik Beuttel [et al.] ; hrsg. von Bernhart Jähnig.

Adres wydawniczy: Marburg, N. G. Elwert Verlag : 2007

Opis fizyczny: S. 117-132, il.

Seria: (Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung ;Bd. 22)

Punktacja MNiSW: 6.000


111/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI-XVIII wieku

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 363 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 337-354. Indeks

Punktacja MNiSW: 20.000


112/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Postępowanie sądowe w sprawie o czary w Toruniu w 1712 roku.

Czasopismo: Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 51

Opis fizyczny: S. 199-212, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


113/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Sukces czy klęska? Traktat welawsko-bydgoski z 1657 roku.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 72 z. 4

Opis fizyczny: S. 7-21, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 6.000


114/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Men standing trial for witchcraft at the Łobżenica court in the second half of the 17th century

Czasopismo: Acta Poloniae Historica

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 93

Opis fizyczny: S. 69-85

Punktacja MNiSW: 6.000


115/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Dämonische Besessenheit : zur Interpretation eines kulturhistorischen Phänomens / hrsg. von Hans de Waardt [et al.]. Bielefeld 2005.

Czasopismo: Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 50

Opis fizyczny: S. 337-340

Punktacja MNiSW: 8.000


116/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Wizytacja Biskupstwa Sambijskiego z 1570 roku / wyd. Jacek Wijaczka

Tytuł równoległy: Visitatio Episcopatus Sambiensis 1570

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2005

Opis fizyczny: XX, [2], 144, [2] s.

Seria: (Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ;96)

Punktacja MNiSW: 10.000


117/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Uroczystości weselne księcia Albrechta pruskiego w 1526 i 1550 roku.

Tytuł całości: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich, obchody rocznicowe i świąteczne : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka

Adres wydawniczy: Olsztyn, OBN : 2004, 2005

Opis fizyczny: S. 5-13


118/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Miotła i miecz : jak kaci i ich słudzy sprzątali ulice w Królewcu w końcu XVII i na początku XVIII wieku.

Czasopismo: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 53 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 377-382

Punktacja MNiSW: 6.000


119/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Acta Maleficorum Wisniciae : księga złoczyńców sądu kryminalnego w Wiśniczu (1629-1665) / oprac. i wyd. Wacław Uruszczak przy współpracy Ireny Dwornickiej. Kraków 2003.

Czasopismo: Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 49

Opis fizyczny: S. 246-247

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 8.000


120/120


Autorzy: Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Mężczyźni jako ofiary procesów o czary przed sądem łobżenickim w drugiej połowie XVII wieku.

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 17

Opis fizyczny: S. 17-30

Punktacja MNiSW: 1.000