Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Jakub Kazimierz Rubinkowski jako głowa rodziny i patron toruńskich współwyznawców.

Tytuł całości: Scientia magnam laetitiam parat, studia z historii kultury, społeczeństwa i polityki ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Maliszewskiemu / pod red. Adama Kucharskiego, Agnieszki Laddach, Wojciecha Piaska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 51-74, tab.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Fronvorwerk und Bauernhof im Polen des 16. Jahrhunderts : die Bedeutung der Exportnachfrage für die Entwicklung der Fronvorwerkswirtschaft.

Tytuł całości: Studies on the military orders, Prussia, and urban history, essays in honour of Roman Czaja on the occasion of his sixtieth birthday = Beiträge zur Ritterordens-, Preussen- und Städteforschung : Festschrift für Roman Czaja zum 60. Geburtstag / ed. by Jürgen Sarnowsky [et al.].

Adres wydawniczy: Debrecen, University of Debrecen "Hungary in Medieval Europe" Research Group : 2020

Opis fizyczny: S. 571-582

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


3/204


Autorzy: Potoniec Patrycja, Obremski Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Jarmark małżeński serdecznej miłości" : toruńskie wiersze weselne przełomu XVII i XVIII wieku / oprac. tekstów Patrycja Potoniec i Krzysztof Obremski przy współpracy Krzysztofa Mikulskiego ; wprow. i posłowie K. Obremski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 173 s., il.

Punktacja MNiSW: 50.000


4/204


Autorzy: Wijaczka Jacek, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Historia Polski wczesnonowożytnej w syntezach Jerzego Topolskiego.

Tytuł równoległy: History of early modern Poland in syntheses by Jerzy Topolski.

Czasopismo: Historyka : studia metodologiczne

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 50

Opis fizyczny: S. 89-110, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 70.000


5/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Wroniszewski Jan.

Tytuł oryginału: Manor estates in the context of changes in the economic situation of Poland in the 14th-17th centuries.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2020

Szczegóły: Nr 55

Opis fizyczny: S. 137-154

Uwagi: Oryg. pol.: Folwark i zmiany koniunktury gospodarczej w Polsce XIV-XVII wieku. - Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, Nr 4 2003. S. 25-40.

Uwagi: 10.12775/KLIO


6/204


Autorzy: Uziembło Romualda, Mikulski Krzysztof, Molewski Paweł, Sosnowski Mateusz, Wroniecki Piotr, Stępień Wiesław.

Tytuł oryginału: Pierwotna lokacja Torunia : osadnictwo średniowieczne na równinie zalewowej Wisły zachodniej części prawobrzeżnego Torunia.

Tytuł całości: Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2017-2018, IX konferencja sprawozdawcza, Biskupin 2019, 23-24 maja 2019 r. : abstrakty.

Adres wydawniczy: [Biskupin, Muzeum Archeologiczne] : 2019

Opis fizyczny: S. 60-61


7/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kariery zawodowe osób wykształconych w Toruniu w XVI-XVIII wieku.

Tytuł równoległy: Professional careers of educated people in Toruń in the 16th-18th centuries.

Tytuł całości: Studia z dziejów edukacji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Korony i Litwy / red. Kazimierz Puchowski i Joanna Orzeł.

Adres wydawniczy: Warszawa, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie : 2019

Opis fizyczny: S. 75-93, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Silva Rerum / Muzeum Pałac w Wilanowie)

Punktacja MNiSW: 20.000


8/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Allen Tiedeman (Tile, Tileman) I von (ok. 1380-1437), ławnik i rajca tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 8 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 15-16

Uwagi: Bibliogr.


9/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Watzenrode (Waczczenrode, Waczelrode, Waczenrode, Waczilrode, Watczelrode, Watczenrode, Watsenrode, Watzelrode, Wetczelrode) Albrecht (Albertus, Olbrecht, Ulbrecht) II (ok. 1368-ok. 1440), ławnik i kupiec tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 8 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 248-250

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Watzenrode (Waczenrode, Waczenroden, Waczinrode) Albrecht (Albertus, Olbrecht) I (ok. 1340-pocz. 1400), starszy ławy tor., przodek wszystkich późniejszych tor. Watzenrodów.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 8 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 246-248

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Allen Bertram IV von (ok. 1453-1503), ławnik, rajca i burmistrz tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 8 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 13-14

Uwagi: Bibliogr.


12/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Allen Bertram III von (ok. 1425-1469), ławnik, rajca i burmistrz tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 8 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 11-13

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


13/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Watzenrode (Waczenrode, Watczelrode, Watczenrode) Fryderyk (Frederich) III (ok. 1370-1416), ławnik i rajca tor., ławnik sądu ziemskiego ziemi chełm.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 8 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 250-251

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


14/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Allen (Alle, Alln) Bertram II von (ok.1380-po 1443), ławnik i rajca tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 8 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 11

Uwagi: Bibliogr.


15/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Allen (Alln) Godfried (Gotke) II von (ok. 1365-1422), ławnik i rajca tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 8 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 14-15

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


16/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Toruński słownik biograficzny. T. 8 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 276 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy hasłach.

Punktacja MNiSW: 20.000


17/204


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław, Kardasz Cezary, Kłaczkow Jarosław, Kozieł Zenon, Mikulski Krzysztof, Pilarska Agnieszka, Zielińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 8: Toruń.

Tytuł równoległy: Royal Prussia and Ermland. Fasc. 8: Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2019

Opis fizyczny: Teka (97 s., [31] k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 100.000


18/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kształcenie uniwersyteckie mieszczan toruńskich w XVI-XVIII wieku.

Tytuł równoległy: University education of Toruń's burghers in the 16th-18th centuries

Tytuł całości: Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, materiały z badań. Cz. 2 / red. Kazimierz Puchowski ; wstęp i oprac. Joanna Orzeł.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Historyczne : 2018

Opis fizyczny: S. 117-123, streszcz. ang.


19/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof, Tandecki Janusz.

Tytuł oryginału: Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1479-1515). Cz. 1: (1479-1501) ; Cz. 2 (1502-1515) / wyd. Krzysztof Kopiński, Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki.

Tytuł równoległy: Liber scabinorum Veteris Civitatis Torunensis (1479-1515). Pars 1: (1479-1501) ; Pars 2 (1502-1515).

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2018

Opis fizyczny: XXXVI, 998 s.

Seria: (Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ;113)

Uwagi: Projekt NPRH

Punktacja MNiSW: 100.000


20/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dzieje nowożytne.

Tytuł całości: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego / pod red. Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Urząd Marszałkowski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2017

Opis fizyczny: S. 234-301, il., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 587-589.

Punktacja MNiSW: 20.000


21/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Strategie kształceniowe w rodzinach mieszczańskich w XV-XVIII wieku : (na przykładzie Torunia).

Tytuł całości: Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, materiały z badań. Cz. 1 / red. Kazimierz Puchowski ; wstęp i oprac. Joanna Orzeł.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Historyczne : 2017

Opis fizyczny: S. 135-148, tab., wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


22/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Podwójna obsada urzędów ziemskich, urzędy "tytularne"/"nielegalne" w Rzeczypospolitej w XVII-XVIII wieku : kilka uwag wstępnych.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 82 z. 2

Opis fizyczny: S. 71-83, streszcz. ang., niem.

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 15.000


23/204


Autorzy: Michaluk Dorota, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Szlachta i ziemiaństwo na pograniczach kulturowych dawnej Rzeczypospolitej : od XVI do początku XX wieku / pod red. Doroty Michaluk i Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2016

Opis fizyczny: 255 s.

Seria: (Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)

Punktacja MNiSW: 4.000


24/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Jerzy Wojtowicz jako historyk Torunia.

Tytuł całości: Jerzy Wojtowicz - historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury doby nowożytnej, indywidualny przypadek z historiografii PRL / red. Kazimierz Maliszewski, Wojciech Piasek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 69-82

Seria: (Homines et Historia ;13)


25/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Herbarz patrycjatu toruńskiego. T. 2.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia : 2015

Opis fizyczny: 340 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 305-316. Indeksy.

Punktacja MNiSW: 20.000


26/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Mikołaj Kopernik : środowisko społeczne, pochodzenie i młodość.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 449 s., il.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 349-368. Indeksy.

Punktacja MNiSW: 20.000


27/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Tarcze herbowe z Kościoła Mariackiego w Toruniu.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2015

Opis fizyczny: 252 s., il.

Seria: (Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)

Punktacja MNiSW: 20.000


28/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Socjotopografia przedmieść toruńskich w XIV-XVIII wieku : przypadek Żabieńca.

Tytuł równoległy: The socio-topography of Toruń's suburbs in the 14th-18th century : the Żabieniec case.

Czasopismo: Archaeologia Historica Polona

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 57-82, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AHP

Punktacja MNiSW: 5.000


29/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Borodij Eugeniusz.

Tytuł oryginału: Historia Lidzbarka Warmińskiego. T. 2 cz. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Eugeniusza Borodija.

Adres wydawniczy: Lidzbark Warmiński, Urząd Miejski : 2014

Opis fizyczny: 469 s., [171] s. tabl., il.

Uwagi: Indeksy.

Punktacja MNiSW: 4.000


30/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rozwój przestrzenny i społeczny Nowego Miasta Torunia w XIII-XVIII w.

Tytuł całości: Nowe Miasto Toruń, 750 lat od lokacji / red. nauk.: Krzysztof Mikulski, Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Towarzystwo Miłośników Torunia : 2014

Opis fizyczny: S. 117-134

Seria: (Biblioteka ToMiTo)

Uwagi: [uwaga wewnętrzna]


31/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Historia ulic nowomiejskich w XIII-XVIII w.

Tytuł całości: Nowe Miasto Toruń, 750 lat od lokacji / red. nauk.: Krzysztof Mikulski, Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Towarzystwo Miłośników Torunia : 2014

Opis fizyczny: S. 135-176

Seria: (Biblioteka ToMiTo)

Uwagi: Tekst jest częścią artykułu: Topografia i hodonomastyka Nowego Miasta Torunia w XIV-XVIII / Krzysztof Mikulski. Zapiski Historyczne T. 62., z. 1 , s. 7-38.


32/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Oliński Piotr, Rozynkowski Waldemar.

Tytuł oryginału: Nowe Miasto Toruń : 750 lat od lokacji / red. nauk.: Krzysztof Mikulski, Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Towarzystwo Miłośników Torunia : 2014

Opis fizyczny: 397 s., il., tab.

Seria: (Biblioteka ToMiTo)

Punktacja MNiSW: 4.000


33/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Humanista - technoidiota czy świadomy empatyczny współobywatel?

Czasopismo: Nauka (Wrocław)

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 139-147, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


34/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Szlachcic w mieście, czyli kariera rodziny Szeligów alias Czirasów w Toruniu.

Czasopismo: Rocznik Łódzki

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 61

Opis fizyczny: S. 59-68, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


35/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Liguz Justyna.

Tytuł oryginału: Kwidzyn : dzieje miasta. T. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Justyny Liguz.

Adres wydawniczy: Kwidzyn, Kwidzyńskie Centrum Kultury : 2013

Opis fizyczny: 376 s., [32] s., tabl., il.; streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 327-336


36/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Liguz Justyna.

Tytuł oryginału: Kwidzyn : dzieje miasta. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Justyny Liguz.

Adres wydawniczy: Kwidzyn, Kwidzyńskie Centrum Kultury : 2013

Opis fizyczny: 613 s., [40] s., tabl., il.; streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 4.000


37/204


Autorzy: Goliński Mateusz, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XIII-XVIII w. / red. nauk. Mateusz Goliński, Krzysztof Mikulski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2013

Opis fizyczny: 348 s.

Seria: (Między Zachodem a Wschodem ;t. 6)

Punktacja MNiSW: 4.000


38/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rodzinne mikroświaty w nurcie życia miejskiego Polski przedrozbiorowej : (mody onomastyczne wśród mieszczan miast polskich na przykładzie Torunia w XVII-XVIII wieku).

Tytuł całości: Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej - ciągłość czy zmiana? / pod red. Cezarego Kukli.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2012

Opis fizyczny: S. 151-172, tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


39/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rypin - dzieje miasta. T. 2, Od 1918 roku / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Rypin, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej : 2012

Opis fizyczny: 1182 s., [8] s. tabl., il.

Punktacja MNiSW: 4.000


40/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Nowosad Wiesław.

Tytuł oryginału: Księga ławnicza miasta Nowego nad Wisłą (1416-1527) / wyd. Krzysztof Mikulski, Wiesław Nowosad.

Tytuł równoległy: Schöffenbuch der Stadt Neuenburg an der Weichsel (1416-1527).

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2012

Opis fizyczny: XXXIV, 460 s.

Seria: (Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ;106)

Punktacja MNiSW: 25.000


41/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. Nr 20-22 / red. nacz. Krzysztof Mikulski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012


42/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Wijaczka Jacek.

Tytuł oryginału: Historia powszechna : wiek XVI-XVIII.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2012

Opis fizyczny: 633, [4] s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 584-587


43/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dzieje toruńskiej rodziny Watzenrode w XIV-XVI w.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 20

Opis fizyczny: S. 69-110, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


44/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zwodnicze losy pewnej kupieckiej fortuny : historia rodziny Teschnerów z Torunia w XV wieku.

Czasopismo: Roczniki Historyczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 78

Opis fizyczny: S. 153-170, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 8.000


45/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Zielińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Historia i współczesność Zakładu Historii Gospodarczej.

Tytuł całości: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1945-2011), dzieje zakładów i główne kierunki badań / red. Jarosław Kłaczkow.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 85-100

Seria: (Homines et Historia ;11)

Punktacja MNiSW: 4.000


46/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Borodij Andrzej.

Tytuł oryginału: Historia Lidzbarka Warmińskiego. T. 2 cz. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Eugeniusza Borodija.

Adres wydawniczy: Lidzbark Warmiński, Urząd Miejski : 2011

Opis fizyczny: 630, [5] s., il., tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


47/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Zielińska Agnieszka, Pękacka-Falkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków / red. nauk. Krzysztof Mikulski, Agnieszka Zielińska, Katarzyna Pękacka-Falkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Grado : 2011

Opis fizyczny: 218 s., il.

Seria: (Między Zachodem a Wschodem ;t. 5)

Punktacja MNiSW: 4.000


48/204


Autorzy: Kempa Tomasz, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Unia lubelska z 1569 roku : z tradycji unifikacyjnych i Rzeczypospolitej / red. Tomasz Kempa, Krzysztof Mikulski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Historycznego : 2011

Opis fizyczny: 238 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


49/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. Nr 16-19 / red. nacz. Krzysztof Mikulski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 4 numery w roku.


50/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Urzędnicy miejscy Elbląga w latach 1524-1772.

Adres wydawniczy: Elbląg, Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa Societas Scientiarum Elbingensis : 2010

Opis fizyczny: [2], 266 s.

Seria: (Spisy Urzędników Miejskich z Obszaru Dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego. T. 2: Prusy Królewskie ;z. 1, cz. 2)

Punktacja MNiSW: 12.000


51/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rypin - dzieje miasta. T. 1: Do 1918 roku / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Rypin, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej : 2010

Opis fizyczny: 580 s., [72] s. tabl., il.

Punktacja MNiSW: 3.000


52/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rubit (Robit, Robyt, Rubith, Rubyt) Gotfryd II (ok. 1414 - zm. po 1477), ławnik i rajca tor., reprezentant rycerstwa chełm., właściciel Turzna i Orłowa, dowódca na zamku w Brodnicy w czasie wojny trzynastoletniej.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 162-165

Uwagi: Bibliogr.


53/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rockendorff (Rackendorf, Rackendorff) Jan VII (ok. 1425-1483), rajca i dyplomata tor., witryk kościoła św. Janów, fundator ołtarzy w kościele św. Janów.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 160-162

Uwagi: Bibliogr.


54/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Reusse (Rawse, Rawsse, Rewse, Rewsse, Russe, Rüsse, Rutenus, Ruthenus) Piotr II (ok. 1344-1414), rajca i burmistrz tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 158-159

Uwagi: Bibliogr.


55/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Reusse (Rawse, Rawsse, Rewse, Rewsse, Russe, Rüsse, Rutenus, Ruthenus) Łukasz II (ok. 1380 - zm. 1443), ławnik i rajca tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 157-158

Uwagi: Bibliogr.


56/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Reusse (Rawse, Rawsse, Rewse, Rewsse, Russe, Rüsse, Rutenus, Ruthenus) Jan IV (ok. 1415-1473), burmistrz tor., burgrabia królewski w Toruniu.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 155-157

Uwagi: Bibliogr.


57/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Reusse (Rawse, Rawsse, Rewse, Rewsse, Russe, Rüsse, Rutenus, Ruthenus) Jan II (ok. 1345-1414), ławnik i rajca tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 154-155

Uwagi: Bibliogr.


58/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Reusse (Rawse, Rawsse, Rewse, Rewsse, Russe, Rüsse, Rutenus, Ruthenus) Albrecht (ok. 1355-1404), rajca tor., dowódca hanzeatycki na zamku w Sztokholmie.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 153-154

Uwagi: Bibliogr.


59/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rawze (Rawsse, Rawsze) Piotr I (ok. 1400-1450), karczmarz, ławnik i rajca w Nowym M. Toruniu.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 152-153

Uwagi: Bibliogr.


60/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Putten (Patton, Potten, Pottin, Pottyng, Puteo, Putte, Puttem, Putting, Puttyng) Werner I von (de, van, vom) (ok. 1297-1376), rajca i burmistrz tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 152

Uwagi: Bibliogr.


61/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Putten (Patton, Potten, Pottin, Pottyng, Puteo, Putte, Puttem, Putting, Puttyng) Jan I von (de, van, vom) (ok. 1330-1406), rajca i burmistrz tor., dyplomata.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 149-151

Uwagi: Bibliogr.


62/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Musing (Mewsing, Mewsingk, Mewsinger, Meusing, Mwsing, Muesing, Mueszinge, Musinger, Musinch, Musinghe, Musyng, Muzing, Muzink, Newsynge) Arnold II (ok. 1382-1446), burmistrz i dyplomata tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 117-119

Uwagi: Bibliogr.


63/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ludenscheide (Lewdescheide, Lewdenscheide, Ludescheide, Ludenscheyd) Konrad I (ok. 1353-1411), ławnik tor., starszy kwartału prusko-westfalskiego w Brugii, dowódca oddz. tor. wyprawionych na Gotlandię.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 99-100

Uwagi: Bibliogr.


64/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ludenscheide (Lewdescheide, Lewdenscheide, Ludescheide, Ludenscheyd) Bertram II (ok. 1379-1428), ławnik i rajca tor., właściciel folwarku w Folsągu.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 98-99

Uwagi: Bibliogr.


65/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Loe (Lave, Lewe, Louwe, Loch, Lo, Lö, Loo, Lohe, Louch, Loye) Jan VI vom (de, von, von der) (ok. 1388-1460), dyplomata i burmistrz tor., jeden z przywódców Zw. Pruskiego.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 94-98

Uwagi: Bibliogr.


66/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Loe (Lave, Lewe, Louwe, Loch, Lo, Lö, Loo, Lohe, Louch, Loye) Jan III vom (de, von, von der) (ok. 1312-1383), rajca i burmistrz tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 93-94

Uwagi: Bibliogr.


67/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Loe (Lave, Lewe, Louwe, Loch, Lo, Lö, Loo, Lohe, Louch, Loye) Filip vom (de, von, von der) (ok. 1385-1452), kupiec i ławnik tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 92-93

Uwagi: Bibliogr.


68/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Loe (Lave, Lewe, Louwe, Loch, Lo, Lö, Loo, Lohe, Louch, Loye) Arnold II vom (de, von, von der) (ok. 1350-1416/18), ławnik i rajca tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 90-91

Uwagi: Bibliogr.


69/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Jachin (Iachin, Iachim, Iachyn, Jachen, Jachim, Jachyn, Yachin) Piotr I (ok. 1405 - po 1475), kupiec tor., właściciel folwarku w Mirakowie.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 53-55

Uwagi: Bibliogr.


70/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rubit (Robit, Robyt, Rubith, Rubyt) Grzegorz (ok. 1375 - zm. przed 1422), mieszczanin tor., starszy kwartału prusko-westfalskiego w Brugii.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 165-166

Uwagi: Bibliogr.


71/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rubit (Robit, Robyt, Rubith, Rubyt) Jan III (ok. 1365 - zm. 1439), rajca i dyplomata tor., starszy kwartału prusko-westfalskiego w Brugii, właściciel folwarku w Mirakowie.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 166-168

Uwagi: Bibliogr.


72/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rubit (Robit, Robyt, Rubith, Rubyt) Jerzy II (ok. 1450 - zm. 1522), ławnik tor., właściciel Turzna i Zakrzewka.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 168

Uwagi: Bibliogr.


73/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rubit (Robit, Robyt, Rubith, Rubyt) Reinhard (Reineke) (ok. 1422 - zm. 1494/95), mieszczanin tor., właściciel Turzna.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 168-169

Uwagi: Bibliogr.


74/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Weise (Jungeweise, Jungeweize, Jungeweyse, Weisse, Weisze, Weyse, Weysze, Weyze, Wise, Wize, Wyse, Wyze) Bertold II (ok. 1320-1393), rajca Nowego i Starego M. Torunia.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 185-186

Uwagi: Bibliogr.


75/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Weise (Weisse, Weisze, Weyse, Weysze, Weyze, Wise, Wize, Wyse, Wyze) Maciej I (ok. 1327-1393), burmistrz Starego M. Torunia.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 186-187

Uwagi: Bibliogr.


76/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Weise (Weisse, Weisze, Weyse, Weysze, Weyze, Wise, Wize, Wyse, Wyze) Maciej III (ok. 1395-przed 1463), ławnik i rajca tor., właściciel Zalesia.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 187-188

Uwagi: Bibliogr.


77/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Putten (Patton, Potten, Pottin, Pottyng, Puteo, Putte, Puttem, Putting, Puttyng) Jan II von (de, van, vom) (ok. 1375-1439), ławnik i rajca tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 151-152

Uwagi: Bibliogr.


78/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 267 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy biogramach


79/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. Nr 14-15 / red. nacz. Krzysztof Mikulski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 2 numery w roku.

Punktacja MNiSW: 18.000


80/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. Nr 12-13 / red. nacz. Krzysztof Mikulski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 2 numery w roku.

Punktacja MNiSW: 4.000


81/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Porazinski Jarosław.

Tytuł oryginału: W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej (1466-1772).

Tytuł całości: Historia Golubia-Dobrzynia. T. 1: Środowisko geograficzne, pradzieje i historia Golubia do roku 1939 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współpr. Marii Starosty.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 169-210

Punktacja MNiSW: 3.000


82/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Wroniszewski Jan.

Tytuł oryginału: W cieniu krzyżackiej warowni (do 1466 roku).

Tytuł całości: Historia Golubia-Dobrzynia. T. 1: Środowisko geograficzne, pradzieje i historia Golubia do roku 1939 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współpr. Marii Starosty.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 129-168

Punktacja MNiSW: 3.000


83/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rodzina Jachin z Torunia w XIV i XV wieku : przykład średniozamożnych mieszczan.

Tytuł całości: Homo doctus in se semper divitias habet, księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej / pod red. Wojciecha Polaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 237-250

Punktacja MNiSW: 3.000


84/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Z Westfalii przez Toruń i Kraków za węgierską miedzią : rodzina von der Linde od XIV do pierwszej połowy XVI wieku.

Tytuł całości: Miasta, ludzie, instytucje, znaki, księga jubileuszowa ofiarowana profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin / pod red. Zenona Piecha.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 263-288

Punktacja MNiSW: 3.000


85/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Herbarz patrycjatu toruńskiego. T. 1

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2008

Opis fizyczny: 303 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 267-279. Indeksy

Punktacja MNiSW: 12.000


86/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Starosta Maria.

Tytuł oryginału: Historia Golubia-Dobrzynia. T. 2, Dzieje Dobrzynia do 1939 roku, Golub-Dobrzyń w latach 1939-1945 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego, przy współpr. Marii Starosty.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: 255 s., [12] s. tabl.

Punktacja MNiSW: 3.000


87/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Starosta Maria.

Tytuł oryginału: Historia Golubia-Dobrzynia. T. 1, Środowisko geograficzne, pradzieje i historia Golubia do 1939 roku / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współpr. Marii Starosty.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: 372 s., [38] s. tabl.

Punktacja MNiSW: 3.000


88/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Linde (Lynde) Mikołaj IV von der (ok. 1429-1480), burmistrz tor., ławnik ziemski chełm., właściciel Tylic i części Ostaszewa.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 110-111

Uwagi: Bibliogr.


89/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Linde (Lynde) Mikołaj II von der (ok. 1362 - przed 1432), starszy ławnik i dyplomata, kupiec i finansista tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 108-110

Uwagi: Bibliogr.


90/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Linde (Lynde) Mikołaj I von der (ok. 1310-1365), rajca tor., protoplasta rodziny.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 108

Uwagi: Bibliogr.


91/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Linde (Lynde) Jan IV von der (ok. 1390-1454/5), właściciel Ostaszewa i Tylic, ławnik ziemski chełm., mieszczanin tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 107-108

Uwagi: Bibliogr.


92/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Linde (Lynde) Gerhard I von der (ok. 1392 - przed 1462), właściciel Ostaszewa, Ostaszewka i Obrębu, ławnik tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 104-105

Uwagi: Bibliogr.


93/204


Autorzy: Kucharski Adam, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Letyński (Lateński, Latyński, Letyński, Leteński) Jan (ok. 1710-1789), złotnik tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 101-103

Uwagi: Bibliogr.


94/204


Autorzy: Kucharski Adam, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Langenhahn Jan Antoni I (Starszy) (1700-1757), rzeźbiarz tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 97-98

Uwagi: Bibliogr.


95/204


Autorzy: Kucharski Adam, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Jenny (Jenni, Jenii) Jacob (1672-1749), złotnik gd. i tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 67-69

Uwagi: Bibliogr.


96/204


Autorzy: Kucharski Adam, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Hausmann Michał Dawid (Michael David) (1716-1784), złotnik tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 52-53

Uwagi: Bibliogr.


97/204


Autorzy: Kucharski Adam, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Magierski (Magersky) Karol (1724-1790), złotnik tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 119-120

Uwagi: Bibliogr.


98/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Pape (Pappe, Papaw) Piotr (ok. 1380 - po 1448), ławnik tor., patron altarii św. Krzyża w kościele śś. Janów.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 155-156

Uwagi: Bibliogr.


99/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Pape Eberhard II (ok. 1330 - po 1401), ławnik i rajca tor., właściciel Wytrębowic.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 153

Uwagi: Bibliogr.


100/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Pape Eberhard V (ok. 1400-1453), ławnik i rajca tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 153-154

Uwagi: Bibliogr.


101/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Pape Herman IV (ok. 1420-1477/84), ławnik tor., właściciel Wybcza.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 154-155

Uwagi: Bibliogr.


102/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rebber (Rebbir, Reber, Rebir, Reeber) Albrecht IV (Olbrecht) (ok. 1370 - po 1450), kupiec tor., szpieg krzyżacki.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 175-176

Uwagi: Bibliogr.


103/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rebber (Reber) Albrecht III (Olbrecht) (ok. 1345 - po 1417), kupiec tor., właściciel Piwnic k. Torunia.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 174-175

Uwagi: Bibliogr.


104/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rebber (Reber, Rebir, Riber) Gotfryd I (Gatcze, Gocze, Gotcze, Gotke) (ok. 1340-1415/17), burmistrz tor., dyplomata.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 176-177

Uwagi: Bibliogr.


105/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rebber (Reber, Rewer) Marek (Marcus) (ok. 1385-1428), ławnik i kupiec tor.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 177-178

Uwagi: Bibliogr.


106/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rebber (Ribber) Albrecht II (ok. 1320 - po 1398), ławnik i rajca tor., kupiec.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 173-174

Uwagi: Bibliogr.


107/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Linde (Lynde) Herman II von der (ok. 1360 - przed 1445), burmistrz i dyplomata tor., starszy kwartału prusko-westfalskiego w Brugii.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 105-106

Uwagi: Bibliogr.


108/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 267 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy biogramach


109/204


Autorzy: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof, Tandecki Janusz.

Tytuł oryginału: Księga kamlarii miasta Torunia z lat 1453-1495 / wyd. Krzysztof Kopiński, Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki.

Tytuł równoległy: Kämmereibuch der Stadt Thorn von 1453 bis 1495.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: XXXI, 438 s.

Seria: (Źródła do Dziejów Średniowiecznego Torunia ;cz. 3)

Uwagi: Wstęp także w j. niem. Źródła w j. staroniem. i łac.

Punktacja MNiSW: 20.000


110/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Genealogia toruńskiej rodziny Weise (Wize), fundatorów i patronów kaplicy św. Zofii w kościele św. Jakuba.

Tytuł całości: Ad fontes, studia ofiarowane księdzu profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesieciolecie urodzin / pod red. Zoi Jaroszewicz-Pieresławcew i Ireny Makarczyk.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Pracownia Wydawnicza "Elset" : 2006

Opis fizyczny: S. 260-267


111/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rockendorfowie - najstarsza rodzina patrycjuszowska w Toruniu, fundatorzy kaplicy i beneficjów w kościele św. Janów.

Tytuł całości: Między Lwowem a Wrocławiem, księga jubileuszowa profesora Krystyna Matwijowskiego / pod red. Bogdana Roka i Jerzego Maronia.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2006

Opis fizyczny: S. 361-376


112/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rodzina Pape - kupcy i bankierzy z Torunia w średniowiecznej Europie.

Czasopismo: Przegląd Nauk Historycznych

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 5 nr 1

Opis fizyczny: S. 21-39

Punktacja MNiSW: 1.000


113/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rebberowie w XIV-XV w. : w kręgu toruńskich kupców, patrycjuszy i szpiegów.

Czasopismo: Rocznik Elbląski

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 243-255

Punktacja MNiSW: 1.000


114/204


Autorzy: Kola Robert, Kotlewski Leszek, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Źródła pozyskiwania wody i jej wykorzystanie w produkcji rzemiosł toruńskich w XIV-XVIII wieku.

Tytuł całości: Město a voda, Praha, město u vody : sborník příspěvků z 22. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy [...] / sest. Olga Fejtová, Václav Ledvinka a Jiří Pešek.

Adres wydawniczy: Praha, Scriptorium : 2005

Opis fizyczny: S. 207-215, 1 pl.; streszcz. niem. s. 548-550

Seria: (Documenta Pragensia ;24)


115/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Czarnecki Aleksander.

Tytuł oryginału: Historia Wąbrzeźna. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współudz. Aleksandra Czarneckiego.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Miejski : 2005

Opis fizyczny: 523 s., [20] s. tabl., il.

Uwagi: Bibliogr. s.507-523. Indeks.

Punktacja MNiSW: 10.000


116/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Wroniszewski Jan.

Tytuł oryginału: Folwark i zmiany koniunktury gospodarczej w Polsce XIV-XVII wieku.

Czasopismo: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission

Rocznik: 2005

Szczegóły: Nr 3

Opis fizyczny: S. 43-55

Uwagi: Toż. w: Klio (Toruń), Nr 4, 2003, s. 25-40


117/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Liguz Justyna.

Tytuł oryginału: Kwidzyn : dzieje miasta. T. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Justyny Liguz.

Adres wydawniczy: Kwidzyn, Kwidzyńskie Centrum Kultury : 2004

Opis fizyczny: 376 s., [32] s. tabl., il.; streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 327-336

Punktacja MNiSW: 5.000


118/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Liguz Justyna.

Tytuł oryginału: Kwidzyn : dzieje miasta. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Justyny Liguz.

Adres wydawniczy: Kwidzyn, Kwidzyńskie Centrum Kultury : 2004

Opis fizyczny: 520 s., [40] s. tabl., il.; streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 459-467

Punktacja MNiSW: 5.000


119/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Toruński słownik biograficzny. T. 4 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: 302 s., portr.


120/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dzieje parafii świętojańskiej w XIII-XVIII w.

Tytuł całości: Bazylika katedralna Świętych Janów w Toruniu / pod red. Mariana Biskupa.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2003

Opis fizyczny: S. 7-28

Seria: (Prace Popularnonaukowe / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ;nr 68)
Seria: (Zabytki Polski Północnej ;nr 12)


121/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Polskie badania nad genealogią i elitami miejskimi w średniowieczu.

Tytuł całości: Genealogia, stan i perspektywy badań nad społeczeństwem Polski średniowiecznej na tle porównawczym / pod red. Jana Pakulskiego, Jana Wroniszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 149-156, streszcz. niem.

Uwagi: a


122/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Początki miasta Golubia

Tytuł całości: Golub Dobrzyń, szkice z dziejów miasta / pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Marii Starosty

Adres wydawniczy: Toruń : 2003

Opis fizyczny: S. 7-15


123/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Początki zaboru pruskiego 1793-1806

Tytuł całości: Historia Torunia. T. 3 cz. 1: W czasach zaboru pruskiego (1793-1920) / pod red. Mariana Biskupa.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2003

Opis fizyczny: S. 9-39


124/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Społeczne i klimatyczne uwarunkowania dziejów politycznych i ustrojowych Rzeczypospolitej w II połowie XVI i XVII wieku

Tytuł całości: Między Zachodem a Wschodem, studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego. T. 2 / pod red. Jarosława Dumanowskiego [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2003

Opis fizyczny: S. 425-433


125/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Hołd Pruski

Tytuł całości: Monarchia Jagiellonów 1399-1586 / red. nauk. Marek Derwich

Adres wydawniczy: Warszawa, Horyzont, Wydawnictwo Dolnośląskie : 2003

Opis fizyczny: S. 100-105, il.

Seria: (Polska - dzieje cywilizacji i narodu ;t. 3)


126/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Polska nad Bałtykiem

Tytuł całości: Monarchia Jagiellonów 1399-1586 / red. nauk. Marek Derwich

Adres wydawniczy: Warszawa, Horyzont, Wydawnictwo Dolnośląskie : 2003

Opis fizyczny: S. 154-157, il.

Seria: (Polska - dzieje cywilizacji i narodu ;t. 3)


127/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ruch egzekucyjny

Tytuł całości: Monarchia Jagiellonów 1399-1586 / red. nauk. Marek Derwich

Adres wydawniczy: Warszawa, Horyzont, Wydawnictwo Dolnośląskie : 2003

Opis fizyczny: S. 146-151, il.

Seria: (Polska - dzieje cywilizacji i narodu ;t. 3)


128/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Społeczeństwo złotego wieku

Tytuł całości: Monarchia Jagiellonów 1399-1586 / red. nauk. Marek Derwich

Adres wydawniczy: Warszawa, Horyzont, Wydawnictwo Dolnośląskie : 2003

Opis fizyczny: S. 160-165, il.

Seria: (Polska - dzieje cywilizacji i narodu ;t. 3)


129/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zmierzch jagiellońskiej Europy

Tytuł całości: Monarchia Jagiellonów 1399-1586 / red. nauk. Marek Derwich

Adres wydawniczy: Warszawa, Horyzont, Wydawnictwo Dolnośląskie : 2003

Opis fizyczny: S. 108-113, il.

Seria: (Polska - dzieje cywilizacji i narodu ;t. 3)


130/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Gospodarka folwarczna

Tytuł całości: Monarchia Jagiellonów 1399-1586 / red. nauk. Marek Derwich

Adres wydawniczy: Warszawa, Horyzont, Wydawnictwo Dolnośląskie : 2003

Opis fizyczny: S. 116-119, il.

Seria: (Polska - dzieje cywilizacji i narodu ;t. 3)


131/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Wroniszewski Jan.

Tytuł oryginału: Das Vorwerk und die Wandlungen der wirtschaftlichen Konjunktur in den polnischen Ländern im. 14. - 17. Jahrhundert.

Tytuł całości: Ostmitteleuropa im 14.-17. Jahrhundert - eine Region oder Region der Regionen? / hrsg. von Marian Dygo, Sławomir Gawlas, Hieronim Grala.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2003

Opis fizyczny: S. 115-125

Seria: (Colloquia / Centrum Historii Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego ;3)

Punktacja MNiSW: 3.000


132/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Geneza i rozwój ławniczych sądów ziemskich w państwie krzyżackim w XIII-XV wieku

Tytuł całości: Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością, państwo, społeczeństwo, kultura : zbiór studiów / pod red. Bogusława Dybasia i Dariusza Makiłły.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 45-61


133/204


Autorzy: Dumanowski Jarosław, Dybaś Bogusław, Mikulski Krzysztof, Porazinski Jarosław, Roszak Stanisław.

Tytuł oryginału: Między Zachodem a Wschodem : studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego. T. 2 / pod red. Jarosława Dumanowskiego [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2003

Opis fizyczny: 663 s.

Uwagi: Tekst częśc. niem., ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


134/204


Autorzy: Michaluk Dorota, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Miasta i mieszczaństwo w Europie Środkowowschodniej do połowy XIX wieku

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2003

Opis fizyczny: 380 s., tab.

Seria: (Studia ad Historiam Civitatum Pertinentia ;1)

Punktacja MNiSW: 5.000


135/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. Nr 4 / red. nacz. Krzysztof Mikulski

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 181 s.


136/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. Nr 3 / red. nacz. Krzysztof Mikulski

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 238 s.


137/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Wroniszewski Jan.

Tytuł oryginału: Folwark i zmiany koniunktury gospodarczej w Polsce XIV-XVII wieku.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2003

Szczegóły: Nr 4

Opis fizyczny: S. 25-40, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


138/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kryzys średniej szlachty w Prusach Królewskich w XVII wieku i powstanie nowej elity średnioszlacheckiej na przełomie XVII i XVIII wieku : (przyczynek do dyskusji na temat modelu rozwoju gospodarczego i społecznego Polski).

Tytuł całości: Między Zachodem a Wschodem, studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej / pod red. Jacka Staszewskiego, Krzysztofa Mikulskiego i Jarosława Dumanowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2002

Opis fizyczny: S. 263-276

Uwagi: a


139/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Toruński słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 268 s., portr.


140/204


Autorzy: Staszewski Jacek, Mikulski Krzysztof, Dumanowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Między Zachodem a Wschodem : studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej / pod red. Jacka Staszewskiego, Krzysztofa Mikulskiego i Jarosława Dumanowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2002

Opis fizyczny: 400 s.

Seria: (Między Zachodem a Wschodem)

Punktacja MNiSW: 5.000


141/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. Nr 2 / red. nacz. Krzysztof Mikulski

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 243 s.


142/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Tandecki Janusz.

Tytuł oryginału: Księgi małoletnich z lat 1376-1429 / wyd. Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki.

Tytuł równoległy: Mündelbücher aus den Jahren 1376-1429

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: XXVII, 111 s.

Seria: (Źródła do Dziejów Średniowiecznego Torunia ;cz. 2)

Punktacja MNiSW: 5.000


143/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Tandecki Janusz, Czacharowski Antoni.

Tytuł oryginału: Księgi szosu i wykazy obciążeń mieszkańców Starego Miasta Torunia z lat 1394-1435 / wydali Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, Antoni Czacharowski.

Tytuł równoległy: Schossbücher uns Lastenverzeichnisse der Einwohner der Altstadt Thorn von 1394 bis 1435

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: XLVIII, 267 s., 1 pl. złoż.

Seria: (Źródła do Dziejów Średniowiecznego Torunia ;cz. 1)

Punktacja MNiSW: 5.000


144/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Strategie rodzinne rzeźników toruńskich w XVII-XVIII wieku

Czasopismo: Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 62

Opis fizyczny: S. 49-84, 11 tab.


145/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dzieje rodziny Steinerów : studium prozopograficzne na marginesie identyfikacji portretu Johanna Steinera (1687-1750)

Czasopismo: Rocznik Muzeum w Toruniu

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 10-17


146/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Krajobraz społeczno-polityczny wsi województwa pomorskiego w XVI-XVII w.

Tytuł całości: Przełomy w historii, XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław, 15-18 września 1999 roku : pamiętnik. T. 3 cz. 1.

Adres wydawniczy: Toruń : 2001

Opis fizyczny: S. 527-534

Uwagi: a


147/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Regres demograficzny w Toruniu w XVII wieku w świetle analizy małżeństw luteranów.

Tytuł całości: Przełomy w historii, XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław, 15-18 września 1999 roku : pamiętnik. T. 3 cz. 1.

Adres wydawniczy: Toruń : 2001

Opis fizyczny: S. 305-315

Uwagi: a


148/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Urzędnicy miejscy Torunia : spisy. Cz. 2: 1454-1650.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2001

Opis fizyczny: 214, [1] s.

Seria: (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ;R. 89 z. 3)

Uwagi: a


149/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. Nr 1 / red. nacz. Krzysztof Mikulski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: 225 s.

Uwagi: a


150/204


Autorzy: Czaja Roman, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Sozialökonomische Aspekte des Grundeigentums in preussichen Städten im Mittelalter.

Czasopismo: Quaestiones Medii Aevi Novae

Rocznik: 2001

Szczegóły: Vol. 6

Opis fizyczny: S. 103-128

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


151/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zasady wymiaru powinności wojskowych kupców toruńskich w świetle wykazów z 1400-1402 roku.

Tytuł całości: Aetas media, aetas moderna, studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Halina Manikowska, Agnieszka Bartoszewicz, Wojciech Fałkowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego : 2000

Opis fizyczny: S. 192-198

Uwagi: a


152/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Mieszczanie toruńscy w kapitule warmińskiej i chełmińskiej.

Tytuł całości: Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej, studia nad pochodzeniem i funkcjonowaniem elity kościelnej / pod red. Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 101-116, wykr.

Seria: (Opera ad Historiam Ecclesiam Spectantia. Ser. 1: Colloquia ;1)

Uwagi: a


153/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Badania nad historią gospodarczą i społeczną Prus Królewskich (XVI-XVIII wiek) w drugiej połowie XX wieku : próba bilansu i perspektywy badawcze.

Tytuł całości: Historiograficzna prognoza 2000, stan i potrzeby badań nad dziejami regionów kujawsko-pomorskiego i sąsiednich / pod red. Maksymiliana Grzegorza.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej : 2000

Opis fizyczny: S. 265-280

Uwagi: a


154/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dzieje apteki Pod Złotym Lwem.

Tytuł całości: Społeczeństwo w dobie modernizacji, Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku : studia ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Wajdzie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Roman Bäcker, Marek Chamot, Zbigniew Karpus.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 365-372

Punktacja MNiSW: 2.000


155/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Fredewald (Friedewald, Friedwald) Adrian (ok. 1490-1551), kupiec i rajca toruński.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 84-85

Uwagi: a


156/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Fredewald (Friedewald, Friedwald) Mikołaj (Niclas) II (przed 1420-1499), kupiec, ławnik i rajca staromiejski.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 85-86

Uwagi: a


157/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Fredewald (Friedewald, Friedwald) Mikołaj (Niclas) III (ok. 1445-1524), kupiec, rajca i burmistrz toruński.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 86-87

Uwagi: a


158/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Hitfeld (Hetfeld, Hetvelt, Hüttfelt) Henryk (Heinrich) (zm. 1398), kupiec, rajca i burmistrz toruński.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 114

Uwagi: a


159/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Hitfeld (Hetfeld, Hetvelt, Hüttfelt) Herman III (ok. 1440-1501), kupiec, rajca i burmistrz toruński.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 114-116

Uwagi: a


160/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Koye (Coye, Koie) Benedykt (Benedict) I (zm. 1505), kuśnierz i kupiec, rajca toruński, protoplasta znanej rodziny patrycjuszowskiej.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 148-149

Uwagi: a


161/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Koye (Coye, Koie) Jan (Hans) I (1475-1550), kupiec, rajca i burmistrz toruński.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 149

Uwagi: a


162/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Hitfeld (Hetfeld, Hetvelt, Hüttfelt) Gotschalk III (ok. 1405-1458), kupiec, rajca i burmistrz toruński, członek Tajnej Rady Związku Pruskiego.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 112-114

Uwagi: a


163/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Toruński słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: 287 s., portr.


164/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Adel und Patriziat im Königlichen Preussen vom 15. bis 18. Jahrhundert : Versuch einer Bestimmung ihrer Beziehungen zueinander.

Czasopismo: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung

Rocznik: 2000

Szczegóły: Jg. 49 H. 1

Opis fizyczny: S. 38-51

Uwagi: a


165/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Die Herkunft des heraldischen Forschungen.

Tytuł całości: "Origine Cujavus", Beiträge zur Tagung anlässlich des 150. Geburtstags Ulrich von Wilamowitz-Moellendorffs (1848-1931) / hrsg. von Włodzimierz Appel.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: S. 55-62

Seria: (Xenia Toruniensia ;4)

Uwagi: a


166/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: 464 s., wykr. + 1 pl. złoż.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 407-420.

Punktacja MNiSW: 16.000


167/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Komturstwo nieszawskie i starostwo dybowskie w XIII-XVII wieku : zasięg, osadnictwo.

Tytuł całości: Zamek dybowski, archeologia, historia, przyszłość : materiały z sesji naukowej zorganizowanej 10.9.1999 w Toruniu z okazji Dni Dziedzictwa Europejskiego / red. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia : 1999

Opis fizyczny: S. 11-16

Uwagi: a


168/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zmiany w strukturze zawodowej mieszkańców a nazewnictwo ulic w średniowiecznym i nowożytnym Toruniu.

Czasopismo: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 47 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 157-162

Uwagi: a


169/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Koleje życia Georga Friedricha Steinera toruńskiego rysownika i białoskórnika (1704-1766).

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 64 z. 2

Opis fizyczny: S. 41-47, streszcz. niem.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


170/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Porazinski Jarosław.

Tytuł oryginału: Starogard w czasach Rzeczypospolitej (1466-1772).

Tytuł całości: Dzieje Starogardu Gdańskiego. T. 1: Historia miasta do 1920 r. : praca zbiorowa / pod red. Mariana Kallasa.

Adres wydawniczy: Starogard Gdański, Wydawnictwo Errata : 1998

Opis fizyczny: S. 113-168

Punktacja MNiSW: 2.000


171/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kondycja demograficzna rodziny mieszczańskiej w Toruniu w XVI-XVII wieku : (na przykładzie genealogii Neisserów).

Tytuł całości: Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych / pod red. Zenona Huberta Nowaka i Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: S. 115-142, tab., wykr.

Uwagi: a


172/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Modernizacja społeczna szlachty i mieszczaństwa Prus Królewskich w drugiej połowie XVII i pierwszej połowie XVIII wieku.

Tytuł całości: Polska - Saksonia w czasach unii (1697-1763), próba nowego spojrzenia / pod red. Kazimierza Bartkiewicza.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Lubuskie Towarzystwo Naukowe : 1998

Opis fizyczny: S. 175-182

Uwagi: a


173/204


Autorzy: Wroniszewski Jan, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Świecie w Prusach Królewskich : czasy nowożytne.

Tytuł całości: Świecie, księga jubileuszowa 800 lecia / pod red. Józefa Borzyszkowskiego.

Adres wydawniczy: Świecie, Urząd Miejski, Instytut Kaszubski : 1998

Opis fizyczny: S. 47-132

Punktacja MNiSW: 2.000


174/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Janosz-Biskupowa Irena.

Tytuł oryginału: Birken Rutger (Rudiger) von (zm. 1472), burmistrz toruński.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia : 1998

Opis fizyczny: S. 29-30

Uwagi: a


175/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Tandecki Janusz.

Tytuł oryginału: Sieffert Jerzy.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia : 1998

Opis fizyczny: S. 223

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


176/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Tandecki Janusz.

Tytuł oryginału: Sieffert Michał.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia : 1998

Opis fizyczny: S. 224

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


177/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Watzenrode Łukasz starszy (ok. 1390-1457), ławnik staromiejski, kupiec toruński, przywódca pospólstwa.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia : 1998

Opis fizyczny: S. 245-247


178/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Krüger Henrich (Heinrich, Henryk) (ok. 1430-1504), burmistrz i burgrabia toruński, protoplasta jednej z najwybitniejszych rodzin patrycjatu toruńskiego.

Tytuł całości: Toruński słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia : 1998

Opis fizyczny: S. 143-145

Uwagi: a


179/204


Autorzy: Buze Ewa, Mikulski Krzysztof, Nowosad Wiesław, Wojdyło Sławomir.

Tytuł oryginału: Jabłonowo : gmina Jabłonowo Pomorskie : zespół pałacowo-parkowy.

Adres wydawniczy: Toruń, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Urząd Wojewódzki - Wydział Ochrony Środowiska w Toruniu : 1998

Opis fizyczny: 118 s., il.

Seria: (Parki, Pałace, Dwory Województwa Toruńskiego)

Punktacja MNiSW: 16.000


180/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Toruński słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: 262 s., portr.


181/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dom i środowisko rodzinne Adama Freitaga.

Tytuł całości: Twierdza Toruń - stan badań i problematyka konserwatorska, materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji i Generalnego Konserwatora Zabytków, Toruń 1997 ; Twierdze pruskie i niemieckie na północnych i zachodnich ziemiach Polski - stan badań i problematyka konserwatorska : skróty materiałów z konferencji naukowej zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji i Generalnego Konserwatora Zabytków, Nysa 1993 / [red. nauk. tomu Lech Narębski].

Adres wydawniczy: Warszawa, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji. Zarząd Główny, Agencja Wydawnicza Zebra : 1998

Opis fizyczny: S. 19-26

Seria: (Fortyfikacja / Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji ;t. 5)

Uwagi: a


182/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Struktura etniczna mieszkańców i status społeczny ludności pochodzenia polskiego w Toruniu od końca XIV do połowy XVII wieku.

Czasopismo: Roczniki Historyczne

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 63

Opis fizyczny: S. 111-129, streszcz. niem.

Uwagi: a


183/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Watzenrodowie i kapituła warmińska : rola związków rodzinnych w duchownych karierach mieszczan toruńskich w XIV i XV wieku.

Tytuł całości: Homines et societas, czasy Piastów i Jagiellonów : studia ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin / red. Tomasz Jasiński [et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : 1997

Opis fizyczny: S. 358-370, [1] k. tabl.

Seria: (Prace Komisji Historycznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ;t. 55)

Uwagi: a


184/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Szlachta i patrycjat w Prusach Królewskich w XV-XVIII w. : próba określenia wzajemnych relacji.

Tytuł całości: Prusy Książęce i Prusy Królewskie w XVI-XVIII wieku / pod red. Jacka Wijaczki.

Adres wydawniczy: Kielce, Wydawnictwo Takt : 1997

Opis fizyczny: S. 97-109

Seria: (Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach ;nr 6)

Uwagi: a


185/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kryterium imionowe w badaniach nad genealogią patrycjatu toruńskiego w XIV-XVI wieku na przykładzie rodziny Hitfeldów.

Tytuł całości: Venerabiles, nobiles et honesti, studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej : prace ofiarowane profesorowi Januszowi Bieniakowi [...] / red. nauk. Andrzej Radzimiński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1997

Opis fizyczny: S. 307-318, [1] k. tabl.

Uwagi: a


186/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Topografia i hodonomastyka Nowego Miasta Torunia w XIV-XVIII w.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 62 z. 1

Opis fizyczny: S. 7-38, mapy; streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 6.000


187/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Nazwy ulic Nowego Miasta Toruniu w pierwszej połowie XVIII wieku.

Tytuł całości: Europa Orientalis, Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność : studia i materiały ofiarowane profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin / red. nauk. Zbigniew Karpus, Tomasz Kempa, Dorota Michaluk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 169-176, 1 plan

Punktacja MNiSW: 2.000


188/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Elity władzy wielkich miast pruskich w XIII-XVIII wieku : (próba analizy dynamicznej procesu długiego trwania).

Tytuł całości: Genealogia, rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym / pod red. Andrzeja Radzimińskiego i Jana Wroniszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 311-330, [12] s. tabl., streszcz. ang.

Seria: (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: a


189/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Die Rolle der Besiedlung bei der Gestaltung der ethnischen Verhältnisse in Pommerellen bis zum Ende des 18. Jh.

Tytuł całości: Historische Grenzlandschaften Ostmitteleuropas im 16.-20. Jh., Gesellschaft, Wirtschaft, Politik : Studiensammlung / unter der Red. von Mieczysław Wojciechowski und Ralph Schattkowsky.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 55-66

Uwagi: Toż w jęz. pol. w: Regiony pograniczne Europy Środkowo-Wschodniej w XVI-XX wieku : społeczeństwo, gospodarka, polityka : zbiór studiów / pod red. M. Wojciechowskiego i R. Schattkowsky'ego. Toruń 1996.

Uwagi: a


190/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rola osadnictwa w kształtowaniu się stosunków etnicznych na Pomorzu Gdańskim do końca XVIII wieku.

Tytuł całości: Regiony pograniczne Europy Środkowo-Wschodniej w XVI-XX wieku, społeczeństwo, gospodarka, polityka : zbiór studiów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego i Ralpha Schattkowsky'ego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 51-61

Uwagi: Toż w jęz. niem. w: Historische Grenzlandschaften Ostmitteleuropas im 16.-20. Jh. : Gesellschaft, Wirtschaft, Politik : Studiensammlung / unter der Red. von M. Wojciechowski und R. Schattkowsky. Toruń 1996.

Uwagi: a


191/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Watzenrodowie i dom rodzinny Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tytuł całości: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / red. nauk. Roman Czaja i Janusz Tandecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 243-255

Seria: (Studia Polonica Historiae Urbanae ;t. 2)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 2.000


192/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zarys dziejów osadnictwa olęderskiego w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem terenu obecnego województwa bydgoskiego).

Czasopismo: Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu

Rocznik: 1996

Szczegóły: Z. 1

Opis fizyczny: S. 105-108

Uwagi: a


193/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Położenie najstarszej mennicy toruńskiej.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 55-67

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


194/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Problem tzw. "wyspy" toruńskiej w świetle źródeł podatkowych z końca XIV i pierwszej połowy XV wieku.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 61 z. 1

Opis fizyczny: S. 7-24

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


195/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wymiana elity władzy Torunia w II połowie XV wieku : przyczynek do badań nad mechanizmami kształtowania się elit.

Tytuł całości: Elity mieszczańskie i szlacheckie Prus Królewskich i Kujaw w XIV-XVIII wieku, zbiór studiów / pod red. Jacka Staszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 51-93

Uwagi: a


196/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Źródła do dziejów wsi w Prusach Królewskich w XVI-XVIII w.

Tytuł całości: Stan badań i potrzeby edycji źródłowych dla historii Pomorza i innych krajów południowej strefy bałtyckiej, materiały z konferencji ogólnopolskiej z 25-26 listopada 1994 r. w Toruniu / pod red. Mariana Biskupa.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 1995

Opis fizyczny: S. 69-74

Uwagi: a


197/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Rachuba Andrzej.

Tytuł oryginału: Urzędnicy inflanccy w XVI-XVIII wieku : spisy / oprac. Krzysztof Mikulski i Andrzej Rachuba.

Adres wydawniczy: Kórnik, Biblioteka Kórnicka : 1994

Opis fizyczny: 292 s.

Seria: (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku ;t. 9)

Uwagi: a


198/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od poł. XVI do końca XVII wieku.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 1994

Opis fizyczny: 214 s., mapy; streszcz. niem.

Seria: (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ;R. 86 z. 2)

Uwagi: a


199/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Najstarsze dzieje Czapskich herbu Leliwa : (Ze studiów nad genealogią szlachty pomorskiej).

Tytuł całości: Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem, studia z dziejów nowożytnej Polski i Europy : ku czci profesora Jacka Staszewskiego / [kom. red. Kazimierz Wajda et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: S. 353-364

Uwagi: a


200/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Dygdała Jerzy.

Tytuł oryginału: Zmiany w elicie władzy Prus Królewskich w XVI-XVIII.

Tytuł całości: Szlachta i ziemiaństwo na Pomorzu w XVI-XIX wieku, (przemiany struktur wewnętrznych) : materiały sympozjum w Toruniu, 9 IV 1992 r. / pod red. Jerzego Dygdały.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 1993

Opis fizyczny: S. 7-29

Uwagi: a


201/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Szlachta powiatu świeckiego w województwie pomorskim w XVI-XVIII wieku : (zmiany struktury majątkowej).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia

Rocznik: 1993

Szczegóły: Z. 28

Opis fizyczny: S. 35-60

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


202/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof, Stanek Wojciech, Górski Zbigniew, Kabaciński Ryszard.

Tytuł oryginału: Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVIII w. : spisy / oprac. Krzysztof Mikulski i Wojciech Stanek ; przy współudziale Zbigniewa Górskiego i Ryszarda Kabacińskiego.

Adres wydawniczy: Kórnik, Biblioteka Kórnicka : 1990

Opis fizyczny: 282 s.

Seria: (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku ;t. 6)
Seria: (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Kujawy i ziemia dobrzyńska ;z. 2)

Uwagi: a


203/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku : spisy / oprac. Krzysztof Mikulski.

Adres wydawniczy: Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich : 1990

Opis fizyczny: 243 s.

Seria: (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku ;t. 5)
Seria: (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Pomorze - Prusy Królewskie ;z. 2)

Uwagi: Bibliogr. s. 40-47

Uwagi: a


204/204


Autorzy: Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Drobna szlachta kaszubska w XVI-XIX wieku.

Tytuł całości: Kaszuby / [red. wyd. Wanda Andrusiak].

Adres wydawniczy: Wrocław : 1988

Opis fizyczny: S. 87-124

Seria: (Seria Popularnonaukowa Pomorze Gdańskie ;nr 18)

Uwagi: a