Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

prof. dr hab. Wanda Roman

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Razem czy osobno? U źródeł koncepcji zarządzania archiwami w Polsce.

Tytuł całości: 100 lat polskich archiwów państwowych / pod red. Ireny Mamczak-Gadkowskiej.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydział Historii UAM : 2020

Opis fizyczny: S. 71-83

Punktacja MNiSW: 20.000


2/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Środowisko archiwalne w Polsce : zarys problematyki badawczej.

Tytuł równoległy: Archivist community in Poland : an outline of research issues.

Tytuł całości: Archiwiści i historycy wobec państwa i społeczeństwa, zbiór studiów / red. nauk. Jacek Kordel, Alicja Kulecka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2020

Opis fizyczny: S. 13-25, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: O metodyce opracowania zasobu Archiwum Emigracji w Toruniu.

Tytuł całości: Metodyka i standardy opracowania archiwalnego, rzeczywistość i potrzeby / pod red. Ireny Mamczak-Gadkowskiej i Krzysztofa Stryjkowskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Historii : 2019

Opis fizyczny: S. 51-64

Seria: (Publikacje Instytutu Historii UAM ;181)

Punktacja MNiSW: 20.000


4/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Kulturowe oblicza archiwistyki.

Tytuł całości: Pogranicza archiwistyki / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Agnieszki Rosy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 67-84

Seria: (Toruńskie Konfrontacje Archiwalne ;t. 6)

Punktacja MNiSW: 20.000


5/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Narzędzia zarządzania informacją w organizacji.

Tytuł równoległy: Tools for information management in an organization.

Tytuł całości: Zarządzanie informacją = Information management / pod red. nauk. Wiesława Babika.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : 2019

Opis fizyczny: S. 167-189

Seria: (Nauka, Dydaktyka, Praktyka)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Aby pamięć nie zginęła? Polskie Archiwum Wojenne (1915-1921) i jego zbiory.

Tytuł równoległy: Saving memory from oblivion? Polish War Archive (1915-1921) and its collections.

Czasopismo: Archeion

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 120

Opis fizyczny: S. 185-202, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/26581264ARC

Punktacja MNiSW: 70.000


7/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Problematyka powszechnych zjazdów archiwistów polskich 1986-2017.

Tytuł całości: Archiwa, źródła, historia, prace ofiarowane w siedemdziesiąte urodziny profesora Władysława Stępniaka / pod red. nauk. Ewy Rosowskiej i Huberta Wajsa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : 2018

Opis fizyczny: S. 158-171

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Punktacja MNiSW: 20.000


8/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: O kształtowaniu się metodyki opracowania zasobu w archiwach wojskowych.

Tytuł całości: Wokół metodyki archiwalnej, księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego, Agnieszki Rosy i Mateusza Zmudzińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 179-206

Punktacja MNiSW: 20.000


9/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Dokumentacja elektroniczna i użytkownicy archiwów : problemy udostępniania.

Tytuł całości: Współczesna dokumentacja - współczesne archiwa / pod red. Ireny Mamczak-Gadkowskiej i Krzysztofa Stryjkowskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Historii UAM : 2018

Opis fizyczny: S. 11-27

Seria: (Publikacje Instytutu Historii UAM ;159)

Punktacja MNiSW: 20.000


10/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Magdaleny Samozwaniec spotkania z Rumunią.

Tytuł całości: Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze = Legături istorice şi culturale polono-române / oprac. red. Karina Stempel-Gancarczyk, Elżbieta Wieruszewska-Calistru.

Adres wydawniczy: Suceava, Związek Polaków w Rumunii : 2018

Opis fizyczny: S. 396-404

Punktacja MNiSW: 5.000


11/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Między archiwistyką a architekturą informacji.

Tytuł równoległy: Between archival science and information architecture.

Czasopismo: Archiwa, Kancelarie, Zbiory

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 9 (11)

Opis fizyczny: S. 221-239, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AKZ

Punktacja MNiSW: 10.000


12/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Rewolucja lutowa w Rosji we wspomnieniach Kazimierza Trębickiego.

Czasopismo: Europa Orientalis : studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 185-211

Uwagi: 10.12775/EO

Punktacja MNiSW: 7.000


13/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: System informacji archiwalnej wobec współczesnego użytkownika.

Tytuł całości: Archiwa Polski i Europy, wspólne dziedzictwo różne doświadczenia / red. nauk. Alicja Kulecka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 227-243

Punktacja MNiSW: 20.000


14/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Archiwalny opis informacyjny : od lokalności do uniwersalizmu.

Tytuł całości: Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Agnieszki Rosy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 109-123

Seria: (Toruńskie Konfrontacje Archiwalne ;t. 5)

Punktacja MNiSW: 20.000


15/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Dorobek historiografii w zakresie internowania Polaków w Rumunii.

Tytuł całości: Historia i dzień dzisiejszy relacji polsko-rumuńskich = Istoria şi prezentul relaţiilor polono-române / [oprac. red. Karina Stempel-Gancarczyk, Elżbieta Wieruszewska-Calistru].

Adres wydawniczy: Suceava, Związek Polaków w Rumunii : 2017

Opis fizyczny: S. 164-177, streszcz. rum.

Punktacja MNiSW: 5.000


16/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Spuścizna polityczna, piśmiennicza i archiwalna Kazimierza Sabbata.

Tytuł całości: Londyńska reduta. T. 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działalność polskiej emigracji niepodległościowej / red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Mirosław Golon, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2017

Opis fizyczny: S. 175-193, streszcz. ang.

Seria: (O Niepodległą i jej trwanie)

Punktacja MNiSW: 20.000


17/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Od bieżącej polityki do wymagającej perspektywy historii / Kazimierz Trębicki ; wstęp, zarys biografii, wybór i oprac. tekstów Wanda Krystyna Roman.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 2017

Opis fizyczny: 270, [1] s., [13] s. tabl.

Seria: (Biografie, Wspomnienia i Dokumenty Polskich Dyplomatów)

Punktacja MNiSW: 50.000


18/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Spuścizny archiwalne Polaków przechowywane poza krajem i ich zawartość.

Tytuł równoległy: Archival legacies of Poles stored abroad and their contents.

Tytuł całości: Wschodnie i zachodnie szlaki migracji Polaków, ślady działalności kulturalnej / pod red. Piotra Kraszewskiego, Magdaleny Lachowicz i Tomasz Nakonecznego.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Wschodni UAM : 2017

Opis fizyczny: S. 25-42, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


19/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Od opisu archiwalnego do metadanych.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 22 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 7-30, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


20/93


Autorzy: Roman Wanda.

Tytuł oryginału: Komu i dlaczego potrzebne jest zarządzanie informacją?

Tytuł całości: "Archiwista cyfrowy" i infobroker, kształcenie, sylwetka, wyzwania / pod red. Doroty Drzewieckiej i Bartosza Drzewieckiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Antykwa : 2016

Opis fizyczny: S. 65-74

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


21/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Archiwa polskie za granicą w systemie informacji archiwalnej.

Tytuł całości: Historia, pamięć, tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 4: Archiwum jako "strażnik pamięci", studia historyczno-archiwalne / red. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Libron : 2016

Opis fizyczny: S. 77-90, streszcz. ang.

Seria: (Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Punktacja MNiSW: 4.000


22/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Losy polskich akt wojskowych po wybuchu II wojny światowej : epizod rumuński 17 września - 19 listopada 1939 roku.

Tytuł całości: Historyczne i kulturowe aspekty relacji polsko-rumuńskich = Aspectele istorice şi culturale ale relaţiilor polono-române / [oprac. red. Karina Stempel-Gancarczyk, Elżbieta Wieruszewska-Calistru].

Adres wydawniczy: Suceava, Związek Polaków w Rumunii : 2016

Opis fizyczny: S. 226-238, streszcz. rum.

Punktacja MNiSW: 4.000


23/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Władysław Kołaciński "Żbik" : wojna żołnierza wyklętego.

Tytuł całości: Miasta, regiony i ludzie, studia i szkice z historii powszechnej i Polski w XX wieku / red. nauk. Ryszard Kozłowski, Zbigniew Girzyński, Mirosław Golon.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2016

Opis fizyczny: S. 263-281

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 2.000


24/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Poezja i walka w życiu Józefa Bujnowskiego.

Tytuł całości: Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939, materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn 8-9 grudnia 2012 r. / pod red. Dobrosławy Platt.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, Biblioteka Polska POSK : 2016

Opis fizyczny: S. 265-280

Punktacja MNiSW: 4.000


25/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Kazimierz Trębicki i Konstantyn Zełenko : emigracyjni działacze na rzecz zbliżenia polsko-ukraińskiego.

Tytuł całości: Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2 / pod red. Violetty Wejs-Milewskiej i Ewy Rogalewskiej.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku : 2016

Opis fizyczny: S. 833-846, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


26/93


Autorzy: Degen Robert, Jabłońska Marlena, Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i ... koty : księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki / red.: Robert Degen, Marlena Jabłońska, Wanda K. Roman.

Adres wydawniczy: Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : 2016

Opis fizyczny: 314 s., il., tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


27/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Służba archiwalna 2 Korpusu Polskiego

Tytuł całości: Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i ... koty, księga jubileuszowa profesor Haliny Robótki / red.: Robert Degen, Marlena Jabłońska, Wanda K. Roman.

Adres wydawniczy: Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : 2016

Opis fizyczny: S. 145-153

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 2.000


28/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Zarządzanie dokumentacją jako kierunek/specjalność w szkołach wyższych w Polsce.

Tytuł całości: Zarządzanie dokumentacją, badania i dydaktyka / pod red. Roberta Degena i Marleny Jabłońskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 113-138, tab.

Seria: (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji ;t. 7)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Archiwa Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Czasopismo: Archiwa, Kancelarie, Zbiory

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 7 (9)

Opis fizyczny: S. 49-75, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AKZ

Punktacja MNiSW: 10.000


30/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Powojenne losy generała Nikodema Sulika.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Wojskowy

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 17 nr 4

Opis fizyczny: S. 115-139, streszcz. ang., ros.


31/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Funkcje archiwum bieżącego.

Tytuł całości: Archiwa bieżące, zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania / pod red. Marleny Jabłońskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 57-74

Seria: (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji ;t. 6)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


32/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i kultura informacyjna.

Tytuł całości: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym, teoria i praktyka. T. 1 / pod red. nauk. Hanny Batorowskiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją : 2015

Opis fizyczny: S. 180-194, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


33/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Archiwa w hiperprzestrzeni, czyli współczesna podróż w czasie.

Tytuł całości: Migracje - podróże w dziejach, starożytność i średniowiecze : monografia oparta na materiałach z VII Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin, 26-28 lipca 2014 / red. Maciej Franz, Karol Kościelniak, Zbigniew Pilarczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : 2015

Opis fizyczny: S. 26-50, il.

Seria: (Mare Integrans ;t. 7)

Punktacja MNiSW: 4.000


34/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Początki wojskowej kariery generała Nikodema Sulika.

Tytuł całości: Od pedagogiki do polityki / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2015

Opis fizyczny: S. 281-296

Punktacja MNiSW: 4.000


35/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Pismo a rozwój kultury dokumentacyjnej.

Tytuł całości: Piśmienność pragmatyczna - edytorstwo źródeł historycznych - archiwistyka, studia ofiarowane profesorowi Januszowi Tandeckiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin / pod red. Romana Czai i Krzysztofa Kopińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2015

Opis fizyczny: S. 369-386

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 2.000


36/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Uwagi o badaniach nad zagadnieniem obywateli polskich internowanych w latach II wojny światowej : na marginesie wydawnictwa źródłowego Polscy uchodźcy w Rumunii 1939-1947 : dokumenty z Narodowych Archiwów Rumunii. Warszawa-Bukareszt 2013.

Tytuł całości: Polska pod okupacją 1939-1945. T. 1 / [kolegium redakcyjne Marek Gałęzowski et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : 2015

Opis fizyczny: S. 335-357, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


37/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Archiwalia prywatne polskich emigrantów : problem gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 20 nr 2

Opis fizyczny: S. 35-51, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


38/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Polacy internowani na Litwie w oczach historyka litewskiego.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Wojskowy

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 16 nr 1

Opis fizyczny: S. 208-217

Uwagi: W związku z książką: Uchodźcy wojenni i polscy żołnierze internowani na Litwie w czasie II wojny światowej / Gintautas Surgailis. Warszawa 2013.


39/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Współczesna globalna przestrzeń kultury dokumentacyjnej.

Tytuł całości: Belliculum diplomaticum V Lublinense, dokumenty, kancelarie i archiwa między wschodem i zachodem Europy / red. Artur Górak, Małgorzata Szabaciuk.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2014

Opis fizyczny: S. 43-58, streszcz. ang., ros.

Punktacja MNiSW: 4.000


40/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Władze i społeczeństwo Litwy wobec polskich internowanych i uchodźców we wrześniu 1939 roku.

Tytuł całości: Między Rusią a Polską, Litwa : od Wielkiego Księstwa Litewskiego do Republiki Litewskiej / pod red. nauk. Jerzego Grzybowskiego i Joanny Kozłowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 158-174

Seria: (Druga Europa ;t. 7)

Punktacja MNiSW: 4.000


41/93


Autorzy: Roman Wanda.

Tytuł oryginału: Szulc (Szlaski, Prawdzic-Szlaski) Janusz Feliks (1902-1983), podpułkownik Armii Krajowej, pułkownik Wojska Polskiego.

Tytuł całości: Polski słownik biograficzny. T. 49 / red. nacz. Andrzej Romanowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : 2013-2014

Opis fizyczny: S. 233-237

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


42/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Status formalnoprawny i traktowanie Polaków internowanych na Litwie i Łotwie w obozach NKWD (lipiec 1940 r. - sierpień 1941 r.).

Tytuł całości: Sowiecki system obozów i więzień, przykłady wybranych państw / pod red. Jerzego Bednarka.

Adres wydawniczy: Łódź, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział : 2013

Opis fizyczny: S. 43-58

Seria: (Biblioteka Instytutu Pamięci Narodowej ;t. 32)

Punktacja MNiSW: 4.000


43/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Współczesna kultura dokumentacyjna.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2013

Opis fizyczny: 252 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 227-252

Punktacja MNiSW: 20.000


44/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Kultura dokumentacyjna : geneza, definicja, charakterystyka.

Czasopismo: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 11

Opis fizyczny: S. 212-228, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


45/93


Autorzy: Roman Wanda.

Tytuł oryginału: O informacji archiwalnej na marginesie monografii: System informacji archiwalnej w Polsce : historia, infrastruktura, standardy i metody / Justyna Adamus-Kowalska. Katowice 2011.

Czasopismo: Archiwa, Kancelarie, Zbiory

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 4 (6)

Opis fizyczny: S. 260-266

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 5.000


46/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Rozproszenie polskiej dokumentacji audiowizualnej a zasady archiwalne.

Czasopismo: Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 6

Opis fizyczny: S. 305-315

Punktacja MNiSW: 4.000


47/93


Autorzy: Roman Wanda.

Tytuł oryginału: Współczesne stosunki polsko-rosyjskie : wybrane problemy / Gracjan Cimek, Maciej Franz, Karolina Szydywar-Grabowska. Toruń 2012.

Czasopismo: Studia Orientalne

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 2 (4)

Opis fizyczny: S. 278-280

Uwagi: RECENZJA


48/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Status formalnoprawny wschodnich ziem II Rzeczypospolitej po 17 września 1939 r.

Tytuł całości: Tabula gratulatoria, księga jubileuszowa 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Adama Marcinkowskiego dr. h. c. / [red. nauk. Donat Mierzejewski, Sławomir Sadowski].

Adres wydawniczy: Piła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica : 2012

Opis fizyczny: S. 43-56

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


49/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Podstawy zarządzania informacją.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 216 s.

Seria: (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji ;t. 3)


50/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Naukowy dorobek toruńskich archiwistów w ostatnim dziesięcioleciu (2001-2011).

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 17 nr 2

Opis fizyczny: S. 45-56, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


51/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Towards the information society : the birth and development of the new records culture.

Czasopismo: Knygotyra

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 58

Opis fizyczny: S. 129-135, streszcz. lit.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


52/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Kazimierz Trębicki - ostatni konsul II Rzeczypospolitej w Genewie.

Tytuł całości: Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku, księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Kołodziejowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Janusza Łosowskiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2011

Opis fizyczny: S. 577-598, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


53/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Społeczeństwo Europy dziś i jutro, czyli o kulturze informacyjnej.

Tytuł całości: O polityce, która rządzi losami człowieka / red nauk. Maciej Franz i Karol Kościelniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: S. 67-86

Seria: (Człowiek w Europie)

Punktacja MNiSW: 4.000


54/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Terminologia archiwalna - ewolucja czy rewolucja?

Tytuł całości: Teoria archiwalna, wczoraj, dziś, jutro / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Agnieszki Rosy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 203-217

Seria: (Toruńskie Konfrontacje Archiwalne ;t. 2)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 2.500


55/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Dokumentacja niejawna.

Tytuł całości: Współczesna dokumentacja urzędowa / pod red. Haliny Robótki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 151-186, tab.

Seria: (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


56/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Stosunki polsko-ukraińskie po II wojnie światowej w publicystyce politycznej Kazimierza Trębickiego.

Tytuł całości: Z morza i Pomorza spojrzenie na wrzesień 1939, pamięć i odpowiedzialność / red. nauk. Andrzej Drzewiecki, Bartłomiej Siek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: S. 323-341

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


57/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Solidarność w myśli politycznej Kazimierza Sabbata.

Tytuł całości: Czas przełomu, Solidarność 1980-1981 / pod red. Wojciecha Polaka [et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności : 2010

Opis fizyczny: S. 157-168, 893-895


58/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Polskie archiwa w mediach

Tytuł całości: Public relations w archiwach, zbiór studiów / pod red. Marleny Jabłońskiej.

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich : 2010

Opis fizyczny: S. 87-105

Seria: (Studia, Materiały, Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich ;4)

Punktacja MNiSW: 3.000


59/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Życie religijne w obozach dla Polaków internowanych na Litwie

Tytuł całości: Religia ludów Morza Bałtyckiego, stosunki polsko-duńskie w dziejach : materiały z V Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin, 31 VII - 2 VIII 2009 / red. Michał Bogacki [et al.]

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2010

Opis fizyczny: S. 402-419

Seria: (Mare Integrans)

Punktacja MNiSW: 3.000


60/93


Autorzy: Roman Wanda.

Tytuł oryginału: Sibirskie pejzaži - derevnâ, lûdi, obyčai, priroda - v vospominaniâh pol'skih ssyl'nych vtoroj mirovoj vojny

Tytuł całości: Sibirskaâ derevnâ, istoriâ, sovremennoe sostoânie, perspektivy razvitiâ : sbornik naučnyh trudov. Č. 2 = Siberian village : history, present-day situation, perspectives of development [...]

Adres wydawniczy: Omsk, Izdatel'stvo "Omskblankizdat" : 2010

Opis fizyczny: S. 437-441


61/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Archiwum Kazimierza Sabbata

Czasopismo: Archiwa, Kancelarie, Zbiory

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1 (3)

Opis fizyczny: S. 69-89, streszcz. ang.


62/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Polityka Związku Radzieckiego wobec państw nadbałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii) we wrześniu i październiku 1939 roku.

Czasopismo: Europa Orientalis : studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 199-218, streszcz. ang.


63/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Stan i perspektywy badań nad archiwalnymi systemami informacyjnymi a potrzeby archiwów.

Tytuł całości: Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Agnieszki Rosy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 91-102

Seria: (Toruńskie Konfrontacje Archiwalne ;t. 1)


64/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Przejęcie i odbudowa portów nad Bałtykiem przez władze polskie w latach 1945-1947.

Tytuł całości: Gospodarka ludów Morza Bałtyckiego, materiały z IV Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin, 1-3 sierpnia 2008. T. 2, Nowożytność i współczesność / red. Michał Bogacki, Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 194-209

Seria: (Mare Integrans)


65/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Dialog polsko-ukraiński : rozmowy o przeszłości.

Tytuł całości: Od Zborowa do NATO (1649-2009), studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku : monografia naukowa : politologia / red. Maciej Franz, Krzysztof Pietkiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 23-41

Punktacja MNiSW: 3.000


66/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Spuścizny archiwalne polskiej emigracji oraz ich zabezpieczanie, opracowanie i udostępnianie na przykładzie Archiwum Kazimierza Sabbata.

Tytuł całości: Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork / pod red. Violetty Wejs-Milewskiej i Ewy Rogalewskiej.

Adres wydawniczy: Białystok, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana : 2009

Opis fizyczny: S. 579-595

Punktacja MNiSW: 3.000


67/93


Autorzy: Roman Wanda.

Tytuł oryginału: Kazimež Trembeckij o Fevral'skoj revolûcii v Rossii.

Tytuł całości: Revolûcionnaâ Rossiâ 1917 goda i pol'skij vopros, novye istočniki, novye vzglâdy / [otv. red. M. Volos, A. Orehov].

Adres wydawniczy: Moskva, Institut Slavânovedeniâ RAN : 2009

Opis fizyczny: S. 125-151

Punktacja MNiSW: 3.000


68/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: [Głos w dyskusji].

Tytuł całości: Spojrzenie w przeszłość, Konferencja Muzeum Historii Polski, Jadwisin, 25-26 października 2007 r. T. 2: Wiek XIX, XX / [red. zespół pod kier. Pawła Skibińskiego i Agnieszki Przeszowskiej: Jakub Brodacki et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Muzeum Historii Polski : 2009

Opis fizyczny: S. 237-238

Seria: (Materiały Pokonferencyjne)


69/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Vaclovas Sidzikauskas i rozmowy z Polakami.

Tytuł całości: Stosunki polsko-litewskie wczoraj i dziś, historia, kultura, polityka / pod red. nauk. Wandy K. Roman i Joanny Marszałek-Kawy.

Adres wydawniczy: Toruń, Europejskie Centrum Edukacyjne : 2009

Opis fizyczny: S. 277-297

Punktacja MNiSW: 3.000


70/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna, Marszałek-Kawa Joanna.

Tytuł oryginału: Stosunki polsko-litewskie wczoraj i dziś : historia, kultura, polityka / pod red. nauk. Wandy K. Roman i Joanny Marszałek-Kawy

Adres wydawniczy: Toruń, Europejskie Centrum Edukacyjne : 2009

Opis fizyczny: 458 s., il.

Punktacja MNiSW: 3.000


71/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Polska na drodze do wolności i niepodległości : pisma polityczne / Kazimierz Sabbat ; wybór i oprac. Wanda Krystyna Roman

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: 448 s., [15] s. tabl.

Punktacja MNiSW: 12.000


72/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Walka, więzienie, zesłanie : w sześciu odsłonach / Józef Bujnowski ; wstęp, zarys biogr. i oprac. dokumentów Wanda Krystyna Roman

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 199 s., 40 s. tabl., il.

Seria: (Archiwum Emigracji : źródła i materiały do dziejów emigracji polskiej po 1939 roku ;t. 29)

Uwagi: Indeks

Punktacja MNiSW: 12.000


73/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Władze litewskie wobec polskiej konspiracji niepodległościowej na Wileńszczyźnie 1939-1941.

Czasopismo: Europa Orientalis : studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 1

Opis fizyczny: S. 563-578, streszcz. ang.


74/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Generał Wacław Jan Przeździecki w obozach na Litwie i w Związku Sowieckim.

Czasopismo: Łambinowicki Rocznik Muzealny : jeńcy wojenni w latach II wojny światowej

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 32

Opis fizyczny: S. 29-46, il.; streszcz. ang., niem.


75/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Międzynarodowe prawo wojenne w polskim piśmiennictwie okresu I wojny światowej.

Czasopismo: Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 14

Opis fizyczny: S. 27-45


76/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Badania naukowo-archiwalne w działalności Centralnego Archiwum Wojskowego.

Tytuł całości: 90 lat Centralnego Archiwum Wojskowego, konferencja naukowa, Warszawa, 18 listopada 2008 r. / red. nauk. Andrzej Czesław Żak.

Adres wydawniczy: [Warszawa, Grasp-Drukarnia : 2008]

Opis fizyczny: S. 44-51


77/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Bałtyk areną działań wojennych w świetle międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.

Tytuł całości: Kultura ludów Morza Bałtyckiego. T. 2, Nowożytność i współczesność / pod red. Michała Bogackiego, Macieja Franza, Zbigniewa Pilarczyka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 166-188

Seria: (Mare Integrans)

Punktacja MNiSW: 3.000


78/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Naukowa informacja archiwalna o materiałach audiowizualnych i jej rola w badaniach historycznych.

Tytuł całości: Media audiowizualne w warsztacie historyka / pod red. Doroty Skotarczak.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2008

Opis fizyczny: S. 109-128

Punktacja MNiSW: 3.000


79/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Wojciech Jastrzębowski i Jan Bloch czyli dwa oblicza polskiego pacyfizmu w XIX wieku

Tytuł całości: Od najazdów pogańskich dotąd są państwa Waszej Królewskiej Mości spokojne..., studia ofiarowane w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesorowi Karolowi Olejnikowi / pod red. Zbigniewa Pilarczyka i Macieja Franza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 230-244

Punktacja MNiSW: 3.000


80/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Sulik Nikodem, pseud.: Ładyna, Józef Żywczak, Żywczak, Jodko, Karol Jodko, Karol Sarnowski, Nikodem Sarnowski, Sarnowski, Oleś, Jod (1893-1954), generał brygady Wojska Polskiego.

Tytuł całości: Polski słownik biograficzny. T. 45.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : 2007-2008, 2008

Opis fizyczny: S. 434-438


81/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: O naturze i definicji informacji archiwalnej.

Czasopismo: Archeion

Rocznik: 2007-2008, 2010

Szczegóły: T. 110

Opis fizyczny: S. 34-45, streszcz. ang., fr., ros.


82/93


Autorzy: Roman Wanda.

Tytuł oryginału: Informator o zasobie archiwalnym Centralnego Archiwum Wojskowego : praca zbiorowa / pod red. Natalii Bujniewicz.

Czasopismo: Archeion

Rocznik: 2007-2008, 2010

Szczegóły: T. 110

Opis fizyczny: S. 194-199

Uwagi: RECENZJA


83/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Co i jak zachować dla przyszłości? Obrazy kultur oczami archiwisty.

Tytuł całości: Obrazy kultur / pod red. Grzegorza Pełczyńskiego i Ryszarda Vorbricha.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Biblioteka Telgte : 2007

Opis fizyczny: S. 235-244

Seria: (Biblioteka Telgte)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


84/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Internowani i przemytnicy : akcja pułkownika Leona Mitkiewicza.

Tytuł całości: Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego, materiały z II Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin 4-6 sierpnia 2006 / pod red. Michała Bogackiego, Macieja Franz, Zbigniewa Pilarczyka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2007

Opis fizyczny: S. 445-460

Seria: (Mare Integrans)

Punktacja MNiSW: 6.000


85/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Przewodnik po zasobie archiwalnym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu / Iwona Biegun, Ryszarda Mrzygłocka, Krzysztof Sznotala. Opole 2004. Przewodnik po zbiorach muzealnych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu / Beata Madej. Opole 2006.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 12 nr 1

Opis fizyczny: S. 99-100

Uwagi: RECENZJA


86/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: W kręgu "teczek" : z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej / pod red. Jerzego Bednarka i Pawła Perzyny. Łodź-Toruń 2006.

Czasopismo: Archiwista Polski

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 12 nr 1

Opis fizyczny: S. 93-98

Uwagi: RECENZJA


87/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Wanda Grabowska (1883-1957) : nauczycielka, uczestniczka pracy niepodległościowej w okresie zaborów, działaczka społeczna i polityczna podczas I wojny światowej, w okresie międzywojennym, organizatorka tajnego nauczania podczas okupacji niemieckiej.

Tytuł całości: Piotrkowski słownik biograficzny. Z. 1 / red. nauk. Maciej Szczurowski.

Adres wydawniczy: Piotrków Trybunalski, Druk P.P.H.U. SET : 2006

Opis fizyczny: S. 30-37


88/93


Autorzy: Roman Wanda.

Tytuł oryginału: Stan i perspektywy edytorstwa źródeł do historii wojskowej.

Tytuł całości: Polska historiografia wojskowa wobec wyzwań badawczych i politycznych XXI wieku (VIII Forum Historyków Wojskowych) / pod red. nauk. Tadeusza Dubickiego, Tadeusza Paneckiego.

Adres wydawniczy: Częstochowa, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza : 2006

Opis fizyczny: S. 233-236

Punktacja MNiSW: 6.000


89/93


Autorzy: Roman Wanda.

Tytuł oryginału: Geneza struktur wywiadowczych Armii Krajowej na Wileńszczyźnie.

Tytuł całości: Polski wywiad wojskowy 1918-1945, materiały z konferencji / pod red. Piotra Kołakowskiego i Andrzeja Pepłońskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2006

Opis fizyczny: S. 423-438

Punktacja MNiSW: 6.000


90/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Zagadnienia techniczno-porządkowe.

Tytuł całości: Praca doktorska na kierunkach historycznych, przewodnik metodyczny / pod red. Benona Miśkiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2006

Opis fizyczny: S. 55-71


91/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Wskazówki metodyczne o przygotowywaniu pracy doktorskiej.

Tytuł całości: Praca doktorska na kierunkach historycznych, przewodnik metodyczny / pod red. Benona Miśkiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2006

Opis fizyczny: S. 39-53


92/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Niewola i internowanie jako zjawiska towarzyszące wojnie.

Tytuł całości: Wojna jako przedmiot badań historycznych / red. nauk. Karol Olejnik.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2006

Opis fizyczny: S. 81-112

Seria: (Historia Militaris / Adam Marszałek)

Punktacja MNiSW: 6.000


93/93


Autorzy: Roman Wanda Krystyna.

Tytuł oryginału: Międzynarodowe prawo wojenne w piśmiennictwie polskim epoki rozbiorowej.

Czasopismo: Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej

Rocznik: 2006

Szczegóły: Nr 10

Opis fizyczny: S. 9-29

Punktacja MNiSW: 1.000