Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Rekrutacja

Czy mogę podjąć studia na kierunkach prowadzonych przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK?

Tak, jeżeli legitymujesz się jednym z tych dokumentów:

 

Gdzie znajdę zasady ubiegania się o przyjęcie na kierunki prowadzone przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK?

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w katalogu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Oznaczenia przy nazwach kierunków wskazują na tryb i stopień studiów:

 

Jeżeli zdecyduję się przystąpić do rekrutacji, to od czego mam zacząć?

Pierwszym krokiem jest obowiązkowa rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

UWAGA: Rejestracja w IRK będzie możliwa jedynie do 20 lutego 2018 r.!

UWAGA: wszystkie funkcje IRK są wspierane wyłącznie w przeglądarce internetowej Mozilla Firefox! Przed przystąpieniem do rejestracji proszę zainstalować ją w swoim systemie! Do pobrania ze strony https://www.mozilla.org/pl/

Podczas rejestracji należy wypełnić wymagane pola (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, obywatelstwo, telefon kontaktowy) oraz utworzyć hasło do swojego konta w IRK.

 

Do czego służy IRK?

Internetowa Rejestracja Kandydatów usprawnia proces rekrutacji, “pilnuje” kompletności kolejnych etapów, a w przypadku ewentualnych braków wyłapuje je i sygnalizuje to kandydatowi. Na koncie kandydata widoczne są efekty działań podejmowanych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną podczas rekrutacji.

 

Zarejestrowałem się w IRK – co dalej?

Po rejestracji w IRK, kandydat powinien podać wymagane do procesu rekrutacji informacje. Jest to dość złożony proces, dlatego trzeba uważnie czytać każde polecenie / instrukcję. Proszę mieć pod ręką dowód osobisty i świadectwo dojrzałości. Podczas tego etapu należy m.in. wskazać przedmioty, które zdawało się na maturze, jak również określić, który z nich ma być brany pod uwagę podczas rekrutacji.

 

Jeżeli kandydat nie zdawał na maturze wymaganego przedmiotu, nie może ubiegać się o przyjęcie na wybrane studia!

UWAGA: Wskazanie przedmiotu maturalnego nie obowiązuje osób, które ukończyły studia I stopnia i rejestrują się na studia II stopnia.

Po wskazaniu wybranego przedmiotu maturalnego, można przystąpić do zapisania się na wybrany kierunek studiów. W tym celu:

Kliknięciem wskazujemy kierunek, który nas interesuje. Po tym kroku kandydat zostanie poproszony o wniesienie opłaty rekrutacyjnej na swoje indywidualne konto rekrutacyjne (a którego numer można znaleźć na koncie IRK). W dalszej kolejności, już po zakończeniu rejestracji, następuje ewentualna kwalifikacja kandydata – jeżeli spełnia wymagania, to zostanie poproszony o przesłanie zdjęcia w postaci cyfrowej (poprzez konto IRK, zdjęcie musi spełniać wymogi zdjęcia do dowodu osobistego: lewy półprofil, lewe ucho odsłonięte, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy oraz posiadać wymiary min. 300×375 pikseli lub większe o proporcji zbliżonej do 4:5), wniesienie opłaty za legitymację studencką oraz o dostarczenie kompletu dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UMK.

 

Jakie dokumenty należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej?

Do UKR osoby zakwalifikowane powinny dostarczyć:

 

Jaki jest adres Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UMK?

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK
ul. Gagarina 11 [budynek Rektoratu UMK]
87-100 Toruń
pok. 408

 

Do kiedy mogę dostarczyć dokumenty i wnieść wymagane opłaty?

Należy tego dokonać w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Opłatę rekrutacyjną zazwyczaj należy uiścić najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji na dany kierunek. Dokumenty należy złożyć po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych (jeżeli zostało się zakwalifikowanym na dany kierunek).
W przypadku wysłania dokumentów pocztą / kurierem, muszą one też dotrzeć do UKR w tym terminie!

 

Gdzie mogę znaleźć dodatkowe informacje na temat rekrutacji?

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.umk.pl/kandydaci/.