Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Zaproszenie do udziału w konferencji "Historie wygnanych, przybyszów, obywateli świata"

obrazek: Arriving at Ellis Island [Przybycie na Ellis Island], 1915 r. [fot. Bain News Service; Library of Congress via wikipedia.org]
Arriving at Ellis Island [Przybycie na Ellis Island], 1915 r. fot. Bain News Service; Library of Congress via wikipedia.org

Wydział Humanistyczny UMK, Wydział Nauk Historycznych UMK oraz Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Historie wygnanych, przybyszów, obywateli świata. Doświadczenie migracji w świetle literatury dokumentu osobistego, która odbędzie się w Toruniu w dniach 4–5 czerwca 2020 r.

Planowana konferencja jest drugim z cyklu ogólnopolskich spotkań poświęconych naukowej refleksji nad dokumentami osobistymi w perspektywie interdyscyplinarnej. Pierwsze, będące efektem międzywydziałowej współpracy przedstawicieli nauk historycznych, społecznych i humanistycznych, koncentrowało się na pamiętnikarstwie; tegoroczne – stanowi kontynuację tamtego przedsięwzięcia. Tym razem proponujemy spojrzenie na literaturę dokumentu osobistego od strony jej kluczowych tematów i problemów: wygnania, przesiedlenia, migracji, kosmopolityzmu, asymilacji i integracji ze społecznościami przyjmującymi. Podejmowana tematyka wpisuje się zarówno w migracyjną genezę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego struktury współtworzyli pracownicy naukowi Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, jak i w bogate toruńskie tradycje badawcze i kulturalne związane z szeroko rozumianymi procesami migracyjnymi.
Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na poznawczą i archiwalną wartość literatury dokumentu osobistego dla badaczy wszystkich epok historycznych, reprezentujących różne dyscypliny naukowe.

W trakcie konferencji chcielibyśmy skupić się na następujących zagadnieniach (nie wykluczających innych propozycji):
− dynamika procesów migracyjnych;
− motywy, kierunki i okoliczności migracji: przymus czy wybór?, strata czy szansa?, ojczyzna czy świat?;
− problemy kulturowej adaptacji migrantów: napięcia pomiędzy mniejszością a większością kulturową, poczucie dyskryminacji i wykorzenienia, językowe dylematy emigranta;
− społeczno-demograficzna charakterystyka migrantów (pozycja społeczna, wiek, płeć, wykształcenie, profil zawodowy itp.);
− podtrzymywanie tożsamości narodowej, miejsca pamięci i dyskursy nostalgiczne;
− kosmopolityzm: migranci jako obywatele świata;
− centra polskiej emigracji i skupiska diaspor;
− różne formy utrwalania doświadczeń związanych z migracją, narracje migracyjne i ich poetyka.

Zależy nam szczególnie na ujęciach syntetycznych. Dopuszczamy także prezentację studiów przypadku, o ile będą się łączyć z szerzej pojętymi zjawiskami i problemami. Po zakończeniu konferencji teksty, które uzyskają pozytywną recenzję, zamierzamy opublikować w monograficznym numerze czasopisma naukowego „Archiwum Emigracji” (https://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/gazeta/).
Sesja odbędzie się w Toruniu (Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3) w dniach 4–5 czerwca 2020 r. Uprzejmie prosimy o przesyłanie deklaracji uczestnictwa na załączonym formularzu pocztą elektroniczną na adres: migracje2020@umk.pl do dnia 15 marca 2020 r.
Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji.

Potwierdzenie uczestnictwa oraz pozostałe informacje organizacyjne przekażemy Państwu 31 marca 2020 r. na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Opłata konferencyjna wynosząca 400 zł obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, dofinansowanie publikacji oraz wyżywienie (obiady i przerwy kawowe w dniach obrad oraz uroczystą kolację pierwszego dnia konferencji). Nie zapewniamy noclegów, ale w późniejszym terminie prześlemy listę proponowanych obiektów hotelowych.

 

Komitet organizacyjny:
dr Elwira Piszczek
dr Mirosława Radowska-Lisak
dr Ilona Zaleska

Sekretarze:
mgr Agnieszka Górska
mgr Piotr Osiński

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak
prof. dr hab. Andrzej Kaleta
prof. dr hab. Wacław Lewandowski
dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK
dr hab. Sylwia Grochowina, prof. UMK
dr hab. Kinga Litowska
dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK
dr hab. Mirosław Supruniuk
dr hab. Marcin Wołk, prof. UMK
dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK

pozostałe wiadomości