Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK - Instytut Historii i Archiwistyki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr Aneta Niewęgłowska
adiunkt
Zakład Historii XIX wieku, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C 1.43
tel.: +48-56-611-2376
e-mail: hera@umk.pl

Terminy konsultacji:
czwartek, godz. 13:00-14:30

Bibliografia