Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK - Instytut Historii i Archiwistyki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

prof. dr hab. Waldemar Rezmer
profesor zwyczajny
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Wydziały,o=Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,c=PL

tel.: +48-56-611-3749
e-mail: wre@umk.pl


Bibliografia