Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK - Instytut Historii i Archiwistyki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

prof. dr hab. Janusz Tandecki
profesor zwyczajny
Zakład Źródłoznawstwa i Edytorstwa, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C 2.50
tel.: +48-56-611-3734
e-mail: tandecki@umk.pl


Bibliografia