Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK - Instytut Historii i Archiwistyki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr Aneta Niewęgłowska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Toruńskie średnie szkolnictwo żeńskie u progu niepodległości.
Tytuł wydawn. zbior.: Praktyczny patriotyzm w Toruniu 1918/1920-2018 : różne odsłony niepodległości / red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018
Opis fiz.: S. 81-95, 186-191, il.
ISBN: 978-83-946646-5-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

2/46

Autor: Wierzchosławski Szczepan, Niewęgłowska Aneta, Krzemiński Tomasz
Tytuł: W kręgu dwóch kultur : społeczeństwo polskich ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu / pod red. Szczepana Wierzchosławskiego, Anety Niewęgłowskiej, Tomasza Krzemińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: 296 s.
ISBN: 978-83-231-3946-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

3/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Kondycja zdrowotna mieszkańców miast prowincji Prusy Zachodnie na przełomie XIX i XX wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: W kręgu dwóch kultur : społeczeństwo polskich ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu / pod red. Szczepana Wierzchosławskiego, Anety Niewęgłowskiej, Tomasza Krzemińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 77-97
ISBN: 978-83-231-3946-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

4/46

Autor: Niewęgłowska Aneta, Zaleska Ilona
Tytuł: Wielka Wojna Polaków 1914-1918 / Andrzej Chwalba. Warszawa 2018.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 47
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 219-224
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
ISSN: 1643-8191
DOI: 10.12775/KLIO.2018.058
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 13.000

5/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku : zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości / Tomasz Krzemiński. Warszawa 2017.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 83 z. 4
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 152-155
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
DOI: 10.15762/ZH.2018.60
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

6/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Zapach świeżych malin : historie ze smakiem / Krystyna Wasilkowska-Frelichowska. Warszawa 2012.
Czasopismo: Ziemia Kuj., T. 26
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 143-145
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Ziemia Kujawska
ISSN: 0514-7549
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

7/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Przynależność narodowościowo-wyznaniowa uczennic średnich szkół żeńskich w Prusach Zachodnich w dziewiętnastym stuleciu : zarys problemu.
Tytuł wydawn. zbior.: Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: S. 55-77, tab.
Seria: Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości
ISBN: 978-83-231-3623-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

8/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Wpływ zaborów na role społeczne Polek w XIX wieku : zarys problematyki.
Tytuł wydawn. zbior.: Naród bez państwa na drogach do nowoczesności : książka jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Szczepana Wierzchosławskiego / pod red. Magdaleny Niedzielskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: S. 191-211
ISBN: 978-83-231-3781-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

9/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: "…kobiety zapewne mniej potrzebują posiadać umiejętności niż mężczyźni, nauki nie celem ale ozdobą być powinny…" : poglądy na temat kształcenia kobiet na ziemiach polskich w XIX stuleciu : zarys problemu.
Tytuł wydawn. zbior.: Modernizacja, polskość, trwanie : społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku / pod red. Szczepana Wierzchosławskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Opis fiz.: S. 253-273
ISBN: 978-83-231-3489-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

10/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Dyrektorzy wyższej szkoły żeńskiej w Toruniu w dziewiętnastym stuleciu.
Tytuł wydawn. zbior.: Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Opis fiz.: S. 85-97
Seria: Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości ; t. 3
ISBN: 978-83-231-3469-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

11/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Średnie szkolnictwo żeńskie w dziewiętnastowiecznym Grudziądzu.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 23
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 111-127, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
ISSN: 0080-3464
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

12/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Doktor Andrzej Nieuważny (1960-2015) : wspomnienie.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 42
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 309-312, il.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
ISSN: 0557-2177
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

13/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: "Stare panny", wdowy i rozwiedzione : samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815-1914 na przykładzie prowincji Pomorze / Agnieszka Chlebowska. Szczecin 2012.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 80 z. 1
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 143-146
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
DOI: 10.15762/ZH.2015.13
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

14/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Wpływ kultury arabskiej i prowansalskiej na europejski model miłości dworskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia i społeczeństwo : średniowiecze : publikacja dla szkół ponadgimnazjalnych.
Opis wydawn.: Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2014
Opis fiz.: S. 95-102, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

15/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Średnie szkolnictwo żeńskie w Prusach Zachodnich w latach 1815-1914.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2014
Opis fiz.: 306 s., tab.; streszcz. niem.
Seria: Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ; R. 94 z. 3
ISBN: 978-83-61487-33-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

16/46

Autor: Zaleska Ilona, Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Bić się czy nie bić? A jeśli tak, to o co?
Tytuł wydawn. zbior.: Zrozumieć przeszłość : lata 1815-1939 : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Cz. 3 : zakres rozszerzony / Piotr Galik ; autorki To budzi kontrowersje: Ilona Zaleska, Aneta Niewęgłowska.
Opis wydawn.: Warszawa : Nowa Era, 2014
Opis fiz.: S. 274
ISBN: 978-83-267-2026-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

17/46

Autor: Zaleska Ilona, Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Bismarck - genialny dyplomata czy brutalny prowokator?
Tytuł wydawn. zbior.: Zrozumieć przeszłość : lata 1815-1939 : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Cz. 3 : zakres rozszerzony / Piotr Galik ; autorki To budzi kontrowersje: Ilona Zaleska, Aneta Niewęgłowska.
Opis wydawn.: Warszawa : Nowa Era, 2014
Opis fiz.: S. 182, il.
ISBN: 978-83-267-2026-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

18/46

Autor: Zaleska Ilona, Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Czy powstanie listopadowe miało szanse powodzenia?
Tytuł wydawn. zbior.: Zrozumieć przeszłość : lata 1815-1939 : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Cz. 3 : zakres rozszerzony / Piotr Galik ; autorki To budzi kontrowersje: Ilona Zaleska, Aneta Niewęgłowska.
Opis wydawn.: Warszawa : Nowa Era, 2014
Opis fiz.: S. 114
ISBN: 978-83-267-2026-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

19/46

Autor: Zaleska Ilona, Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Kto zwyciężył w bitwie warszawskiej?
Tytuł wydawn. zbior.: Zrozumieć przeszłość : lata 1815-1939 : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Cz. 3 : zakres rozszerzony / Piotr Galik ; autorki To budzi kontrowersje: Ilona Zaleska, Aneta Niewęgłowska.
Opis wydawn.: Warszawa : Nowa Era, 2014
Opis fiz.: S. 432, il.
ISBN: 978-83-267-2026-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

20/46

Autor: Zaleska Ilona, Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Mniejszości narodowe w II Rzeczypospolitej - dyskryminowane czy równouprawnione?
Tytuł wydawn. zbior.: Zrozumieć przeszłość : lata 1815-1939 : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Cz. 3 : zakres rozszerzony / Piotr Galik ; autorki To budzi kontrowersje: Ilona Zaleska, Aneta Niewęgłowska.
Opis wydawn.: Warszawa : Nowa Era, 2014
Opis fiz.: S. 451
ISBN: 978-83-267-2026-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

21/46

Autor: Zaleska Ilona, Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Socjalizm utopijny Roberta Owena.
Tytuł wydawn. zbior.: Zrozumieć przeszłość : lata 1815-1939 : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Cz. 3 : zakres rozszerzony / Piotr Galik ; autorki To budzi kontrowersje: Ilona Zaleska, Aneta Niewęgłowska.
Opis wydawn.: Warszawa : Nowa Era, 2014
Opis fiz.: S. 41, il.
ISBN: 978-83-267-2026-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

22/46

Autor: Zaleska Ilona, Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Spór między Marksem a Bakuninem.
Tytuł wydawn. zbior.: Zrozumieć przeszłość : lata 1815-1939 : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Cz. 3 : zakres rozszerzony / Piotr Galik ; autorki To budzi kontrowersje: Ilona Zaleska, Aneta Niewęgłowska.
Opis wydawn.: Warszawa : Nowa Era, 2014
Opis fiz.: S. 218
ISBN: 978-83-267-2026-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

23/46

Autor: Zaleska Ilona, Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Wpływ I wojny światowej na sytuację kobiet.
Tytuł wydawn. zbior.: Zrozumieć przeszłość : lata 1815-1939 : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Cz. 3 : zakres rozszerzony / Piotr Galik ; autorki To budzi kontrowersje: Ilona Zaleska, Aneta Niewęgłowska.
Opis wydawn.: Warszawa : Nowa Era, 2014
Opis fiz.: S. 336, il.
ISBN: 978-83-267-2026-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

24/46

Autor: Zaleska Ilona, Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Współpracować czy walczyć?
Tytuł wydawn. zbior.: Zrozumieć przeszłość : lata 1815-1939 : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Cz. 3 : zakres rozszerzony / Piotr Galik ; autorki To budzi kontrowersje: Ilona Zaleska, Aneta Niewęgłowska.
Opis wydawn.: Warszawa : Nowa Era, 2014
Opis fiz.: S. 102, il.
ISBN: 978-83-267-2026-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

25/46

Autor: Zaleska Ilona, Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Aleksander I : car o dwóch obliczach?
Tytuł wydawn. zbior.: Zrozumieć przeszłość : lata 1815-1939 : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Cz. 3 : zakres rozszerzony / Piotr Galik ; autorki To budzi kontrowersje: Ilona Zaleska, Aneta Niewęgłowska.
Opis wydawn.: Warszawa : Nowa Era, 2014
Opis fiz.: S. 76
ISBN: 978-83-267-2026-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

26/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Retro reklama : za kulisami warszawskiego biznesu reklamowego w XIX wieku / Aleksandra Łuczak. Warszawa 2012.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 29
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 240-245
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
ISSN: 1643-8191
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

27/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Podzielona jedność : zabór pruski i Królestwo Polskie w latach 1815-1918.
Tytuł wydawn. zbior.: "Pogranicze Czarnych Orłów" : dawne podziały zaborowe ziem polskich w perspektywie historycznej, społecznej i kulturowej : materiały pokonferencyjne / pod red. Andrzeja Cieśli i Tomasza Krzemińskiego.
Opis wydawn.: Aleksandrów Kujawski : Urząd Miejski, 2013
Opis fiz.: S. 11-29
ISBN: 978-83-7826-012-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

28/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Kobieta, mężczyzna i rodzina w Biblii.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia i społeczeństwo : starożytność : publikacja dla szkół ponadgimnazjalnych.
Opis wydawn.: Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2013
Opis fiz.: S. 67-73, il.
ISBN: 978-83-7680-742-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

29/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Kobieta, mężczyzna i rodzina w starożytnej Grecji i Rzymie.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia i społeczeństwo : starożytność : publikacja dla szkół ponadgimnazjalnych.
Opis wydawn.: Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2013
Opis fiz.: S. 74-83, il.
ISBN: 978-83-7680-742-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

30/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: "Wieczyście małoletnie" : czyli kilka słów o pozycji społeczno-prawnej kobiet w XIX stuleciu.
Tytuł wydawn. zbior.: Problematyka kobieca : konteksty / pod red. Marka Jezińskiego i Magdaleny Nowak-Paralusz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: S. 197-222
ISBN: 978-83-231-3040-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

31/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Polityk dwóch epok : Wiktor Kulerski (1865-1935) / Tomasz Krzemiński. Toruń 2008.
Czasopismo: Czasy Nowoż., T. 25
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 231-234
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Czasy Nowożytne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

32/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Zdrowie i higiena w dziewiętnastowiecznym Toruniu : zarys problemu.
Tytuł wydawn. zbior.: Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków / red. nauk. Krzysztof Mikulski, Agnieszka Zielińska, Katarzyna Pękacka-Falkowska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado, 2011
Opis fiz.: S. 24-38
Seria: Między Zachodem a Wschodem ; t. 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

33/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku / Agnieszka Lisak. Warszawa 2009.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 16
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 234-241
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

34/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Na marginesie książki Marii Solarskiej oraz Macieja Bugajewskiego pt. "Współczesna francuska historia kobiet : dokonania, perspektywy, krytyka" z perspektywy historyka.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 19
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 162-165
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

35/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Warszawianka w kąpieli : problemy higieny w warszawskiej prasie kobiecej lat 1860-1918 / Dagmara Fleming-Cejrowska. Warszawa 2008.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 15
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 216-220
Uwaga: Tyt. tomu: Społeczna historia medycyny w dobie Oświecenia.
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

36/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Matka i dziecko w rodzinie polskiej : ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795-1918 / Aneta Bołdyrew. Warszawa 2008.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 15
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 223-226
Uwaga: Tyt. tomu: Społeczna historia medycyny w dobie Oświecenia.
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

37/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Wiedza - oręż równouprawnienia : szkolnictwo żeńskie w zaborze pruskim w latach 1815-1918.
Tytuł wydawn. zbior.: Płeć w życiu publicznym : różnorodność problemów i perspektyw / pod red. Marka Jezińskiego, Marii Wincławskiej i Barbary Brodzińskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009
Opis fiz.: S. 31-41
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

38/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Secondary schools for girls in Western Prussia, 1807-1911.
Czasopismo: Acta Pol. Hist., Vol. 99
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 137-160
Pełny tytuł czasop.: Acta Poloniae Historica
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

39/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Adolf Georg Prowe jako reformator średniego szkolnictwa wyższego.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 36
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 185-200
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

40/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Kobieta i rewolucja obyczajowa : społeczno-kulturowe aspekty seksualności : wiek XIX i XX : zbiór studiów / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Warszawa 2006.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 10
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 176-179
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Język: POL
Punktacja: 4.000

41/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Średnie szkolnictwo żeńskie w Prusach Zachodnich w latach 1807-1911.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 72 z. 2/3
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 89-110, streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Punktacja: 6.000

42/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Drogi do wolności, czyli równouprawnienia kobiet.
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 49 nr 4
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 16-23
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
Język: POL

43/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Średnie szkolnictwo żeńskie w Toruniu w latach 1820-1920.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 31
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 101-135, tab.; streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

44/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Kwestia kobieca na ziemiach polskich w XIX wieku : stan i perspektywy badań.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 3
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 44-64, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

45/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Uwarunkowania szans życiowych polskich kobiet na Górnym Śląsku w latach 1848-1939 / Krażyna Kempa. Katowice 2001.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 3
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 211-213
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

46/46

Autor: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Thorner Nachrichten : Heimatbote der Patenstadt Lüneburg für die ehemaligen Thorner aus Stadt und Land. Lüneburg 1967-2002.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 30
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 237-240
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK