Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr hab. Radosław Biskup, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: O ustroju, strukturze i składzie osobowym krzyżackich kapituł katedralnych w średniowiecznych Prusach.

Tytuł całości: Studia z dziejów diecezji pomezańskiej w 775. rocznicę jej utworzenia, materiały z V. Sympozjum Dorotańskiego w Kwidzynie [23 VI 2018] / red. Justyna Liguz.

Adres wydawniczy: Pelplin, Wydawnictwo Bernardinum : 2020

Opis fizyczny: S. 101-116, tab.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/71


Autorzy: Biskup Radosław, Sumowski Marcin.

Tytuł oryginału: The micro-world of a town clergyman : the will of the Rastenburg parish priest Georg Zinke (+ 1517) and the inventory of his parish.

Tytuł całości: Studies on the military orders, Prussia, and urban history, essays in honour of Roman Czaja on the occasion of his sixtieth birthday = Beiträge zur Ritterordens-, Preussen- und Städteforschung : Festschrift für Roman Czaja zum 60. Geburtstag / ed. by Jürgen Sarnowsky [et al.].

Adres wydawniczy: Debrecen, University of Debrecen "Hungary in Medieval Europe" Research Group : 2020

Opis fizyczny: S. 405-424

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


3/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Zakon krzyżacki a biskupstwa i kapituły katedralne w Prusach (XIII-XVI w.).

Tytuł równoległy: The Teutonic Order in the context of bishoprics and cathedral chapters in Prussia (13th-16th century).

Tytuł całości: Sapientia aedificavit sibi domum = Mądrość zbudowała sobie dom... = Wisdom has built her house... / red. nauk. Janusz Trupinda.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2019

Opis fizyczny: S. 220-238

Punktacja MNiSW: 5.000


4/71


Autorzy: Biskup Radosław, Götz Johannes, Radzimiński Andrzej.

Tytuł oryginału: Die Kirche im Mittelalterlichen Livland / hrsg. von Radosław Biskup, Johannes Götz, Andrzej Radzimiński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 276 s.

Seria: (Ecclesia Clerusque Temporibus Medii Aevi ;vol. 5)

Punktacja MNiSW: 20.000


5/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Dämonen, Prälaten und gottlose Menschen : Konflikte und ihre Beilegung im Umfeld der geistlichen Ritterorden / Thomas Krämer. Berlin 2015.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 24

Opis fizyczny: S. 392-396

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/OM

Punktacja MNiSW: 10.000


6/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Monumenta Ecclesie Sambiensis : o zawartości i funkcjach nowożytnego kopiarza średniowiecznych dokumentów biskupów sambijskich i ich kapituły (OF 117).

Tytuł całości: Collegarum et discipulorum gratitudo, studia ofiarowane prof. Andrzejowi Radzimińskiemu z okazji 60. urodzin / pod red. Radosława Biskupa i Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2018

Opis fizyczny: S. 39-72, il., tab.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/71


Autorzy: Biskup Radosław, Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Collegarum et discipulorum gratitudo : studia ofiarowane prof. Andrzejowi Radzimińskiemu z okazji 60. urodzin / pod red. Radosława Biskupa i Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2018

Opis fizyczny: 282 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Kościół i społeczeństwo w Prusach krzyżackich : teksty źródłowe do dziejów chrześcijaństwa w Pomezanii i Pogezanii / Mieczysław Józefczyk. Elbląg 2017.

Czasopismo: Studia Źródłoznawcze

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 56

Opis fizyczny: S. 221-230, tab.

Uwagi: Artykuł recenzyjny

Uwagi: 10.12775/SZ

Punktacja MNiSW: 5.000


9/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Parafia sztumska w średniowiecznych dziejach biskupstwa pomezańskiego w Prusach Krzyżackich (do 1466 r.).

Tytuł całości: 600 lat Sztumu, studia z dziejów miasta i parafii św. Anny / pod red. Radosława Biskupa i Andrzeja Starczewskiego.

Adres wydawniczy: Pelplin, Wydawnictwo Bernardinum : 2017

Opis fizyczny: S. 53-68, il., tab.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Dzieje średniowieczne.

Tytuł całości: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego / pod red. Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Urząd Marszałkowski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2017

Opis fizyczny: S. 192-233, il.

Uwagi: Bibliogr. s. 584-587.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/71


Autorzy: Biskup Radosław, Starczewski Andrzej.

Tytuł oryginału: 600 lat Sztumu : studia z dziejów miasta i parafii św. Anny / pod red. Radosława Biskupa i Andrzeja Starczewskiego.

Adres wydawniczy: Pelplin, Wydawnictwo Bernardinum : 2017

Opis fizyczny: 188 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


12/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Bischöfe aus dem Deutschen Orden in Preussen : Bemerkungen über die Mechanismen der Bistumsbesetzung.

Tytuł całości: Priester im Deutschen Orden, Vorträge der Tagung der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Wien 2012 / hrsg. von Udo Arnold.

Adres wydawniczy: Weimar, VDG : 2016

Opis fizyczny: S. 41-60

Seria: (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ;Bd. 77)
Seria: (Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens: Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens ;Bd. 15)

Punktacja MNiSW: 5.000


13/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Dzieje Sztutowa do 1920 r. / John Adolf Muhl / przekład i red. naukowa Radosław Biskup.

Adres wydawniczy: Sztutowo, Muzeum Stutthof : 2016

Opis fizyczny: 240 s., il.

Punktacja MNiSW: 20.000


14/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: "Formularz z Uppsali" - późnośredniowieczna księga formularzowa biskupstw pruskich / komentarz i edycja Radosław Biskup.

Tytuł równoległy: "Formelbuch aus Uppsala" - das spätmittelalterliche Formelbuch der preussischen Bistümer.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2016

Opis fizyczny: XCVI, 394 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. LXXXVII-XCIII.

Punktacja MNiSW: 20.000


15/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Uppsala : historyczna i religijna stolica Szwecji oraz jej związki z Polską.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 59 nr 3

Opis fizyczny: S. 4-8, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


16/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Thies de Königsberg Johannes.

Tytuł całości: Altpreussische Biographie. Bd 5 Lfg. 3 / hrsg. von Klaus Bürger ; zu Ende geführt in Zusammenarbeit mit Joachim Artz von Bernhart Jähnig.

Adres wydawniczy: Marburg/Lahn, N. G. Elwert Verlag : 2015

Opis fizyczny: S. 2265-2266


17/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Francke de Rakwitz Stanislaus.

Tytuł całości: Altpreussische Biographie. Bd 5 Lfg. 3 / hrsg. von Klaus Bürger ; zu Ende geführt in Zusammenarbeit mit Joachim Artz von Bernhart Jähnig.

Adres wydawniczy: Marburg/Lahn, N. G. Elwert Verlag : 2015

Opis fizyczny: S. 2054-2055


18/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Blumenau Nicolaus.

Tytuł całości: Altpreussische Biographie. Bd 5 Lfg. 3 / hrsg. von Klaus Bürger ; zu Ende geführt in Zusammenarbeit mit Joachim Artz von Bernhart Jähnig.

Adres wydawniczy: Marburg/Lahn, N. G. Elwert Verlag : 2015

Opis fizyczny: S. 2010


19/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Streubichen Jakob.

Tytuł całości: Altpreussische Biographie. Bd 5 Lfg. 3 / hrsg. von Klaus Bürger ; zu Ende geführt in Zusammenarbeit mit Joachim Artz von Bernhart Jähnig.

Adres wydawniczy: Marburg/Lahn, N. G. Elwert Verlag : 2015

Opis fizyczny: S. 2255


20/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Schönwald Michael.

Tytuł całości: Altpreussische Biographie. Bd 5 Lfg. 3 / hrsg. von Klaus Bürger ; zu Ende geführt in Zusammenarbeit mit Joachim Artz von Bernhart Jähnig.

Adres wydawniczy: Marburg/Lahn, N. G. Elwert Verlag : 2015

Opis fizyczny: S. 2222


21/71


Autorzy: Glauert Mario, Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Kościoły, klasztory i szpitale między Kwidzynem a Suszem w czasach średniowiecza (do 1525 r.) : przyczynek do topografii sakralnej i prozopografii niższego duchowieństwa w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach / Mario Glauert ; tłum. i [oprac. red.] Radosław Biskup.

Tytuł całości: Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemieckiego od XIII do XVI w. / pod red. Radosława Biskupa i Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 51-101

Seria: (Ecclesia Clerusque Temporibus Medii Aevi ;vol. 4)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 2.000


22/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Tzw. "formularz z Uppsali" jako źródło do dziejów parafii w państwie zakonu niemieckiego w Prusach (XIV-XVI w.).

Tytuł całości: Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemieckiego od XIII do XVI w. / pod red. Radosława Biskupa i Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 27-49, il., tab.

Seria: (Ecclesia Clerusque Temporibus Medii Aevi ;vol. 4)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 2.000


23/71


Autorzy: Biskup Radosław, Radzimiński Andrzej.

Tytuł oryginału: Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemieckiego od XIII do XVI w. / pod red. Radosława Biskupa i Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 370 s., il., tab.

Seria: (Ecclesia Clerusque Temporibus Medii Aevi ;vol. 4)

Punktacja MNiSW: 4.000


24/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Das "Virtuelle Archiv des Deutschen Ordens" : Beiträge einer internationalen Tagung im Staatsarchiv Ludwigsburg am 11. und 12. April 2013 / hrsg. von Maria Magdalena Rückert. Stuttgart 2014.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 20

Opis fizyczny: S. 311-313

Uwagi: RECENZJA.

Punktacja MNiSW: 9.000


25/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Crusading and chronicle writing on the medieval Baltic frontier : a companion to the Chronicle of Henry of Livonia / ed. by Marek Tamm, Linda Kaljundi, Carsten Selch Jensen. Farnham 2011.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 295-298

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/OM

Punktacja MNiSW: 6.000


26/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Crusading and chronicle writing on the medieval Baltic frontier : a companion to the Chronicle of Henry of Livonia / ed. by Marek Tamm, Linda Kaljundi, Carsten Selch Jensen. Farnham 2011.

Czasopismo: Sehepunkte

Rocznik: 2014

Szczegóły: Bd. 14 Nr. 11

Uwagi: RECENZJA.
Uwagi: Toż w j. ang.: Ordines Militares, Vol. 19 2014. S. 295-298.


27/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku. T. 1: Synteza dziejów / Mieczysław Józefczyk. Malbork 2012. T. 2: Źródła do dziejów XVII-wiecznej Pomezanii / Mieczysław Józefczyk. Malbork 2013.

Czasopismo: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands

Rocznik: 2014

Szczegóły: Bd. 58

Opis fizyczny: S. 108-111

Uwagi: RECENZJA


28/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Bistümer im Deutschordensstaat in Preussen (bis 1525).

Tytuł całości: Cura animarum, Seelsorge im Deutschordensland Preussen / hrsg. von Stefan Samerski.

Adres wydawniczy: Köln [etc.], Böhlau Verlag : 2013

Opis fizyczny: S. 58-73, tab.

Seria: (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands ;Bd. 45)

Punktacja MNiSW: 5.000


29/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Elekcje biskupów sambijskich w XV i na początku XVI wieku.

Tytuł całości: Kościół i duchowieństwo w średniowiecznej Polsce i na obszarach sąsiednich / pod red. Radosława Biskupa i Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 9-27

Seria: (Ecclesia Clerusque Temporibus Medii Aevi ;vol. 3)

Punktacja MNiSW: 4.000


30/71


Autorzy: Sztylc Katarzyna Żaneta, Zagórski Dariusz, Radzimiński Andrzej, Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Fundamenty średniowiecznej Europy / pod red. Żanety Sztylc, Dariusza Zagórskiego, Andrzeja Radzimińskiego i Radosława Biskupa.

Adres wydawniczy: Pelplin, Wydawnictwo Bernardinum : 2013

Opis fizyczny: 428 s., il.

Punktacja MNiSW: 4.000


31/71


Autorzy: Biskup Radosław, Radzimiński Andrzej.

Tytuł oryginału: Kościół i duchowieństwo w średniowiecznej Polsce i na obszarach sąsiednich / pod red. Radosława Biskupa i Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 267 s., tab.

Seria: (Ecclesia Clerusque Temporibus Medii Aevi ;vol. 3)

Punktacja MNiSW: 4.000


32/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Kronika wsi Pruszcz w powiecie Gdańskie Wyżyny : zbiór artykułów publikowanych pod tytułem "Z dni minionych" w "Wiadomościach dla Pruszcza, Oruni i okolic", opracowanych na podstawie źródeł urzędowych przez wójta gminy w Pruszczu Wilhelma Hoffmanna / przeł. Marek Kozłow ; red. nauk. Radosław Biskup.

Adres wydawniczy: Pruszcz Gdański, Wydawnictwo Maszoperia Literacka : 2012

Opis fizyczny: 142, [1] s., il., indeksy

Punktacja MNiSW: 20.000


33/71


Autorzy: Biskup Radosław, Czyżak Marta.

Tytuł oryginału: Biskup sambijski Jan Clare z Torunia (1319-1344) i jego księgozbiór.

Czasopismo: Folia Toruniensia

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 15-28, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 5.000


34/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Krzyżacy jako prałaci i kanonicy : i któżby pomyślał, że nie nawracali tylko "ogniem i mieczem" : kilka słów o pomezańskiej kapitule katedralnej w Kwidzynie.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 55 nr 6

Opis fizyczny: S. 42-45, 50, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


35/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Urkundenbuch der ehemals freien Reichsstadt Mühlhausen in Thüringen : [775-1350] / hrsg. vom Magistrate der Stadt Mühlhausen / bearb. von Karl Herquet. 1. Reprintaufl. Bad Langensalza 2009.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 77 z. 1

Opis fizyczny: S. 169-171

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 9.000


36/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Zakład Historii Kościoła : rys historyczny.

Tytuł całości: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1945-2011), dzieje zakładów i główne kierunki badań / red. Jarosław Kłaczkow.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 101-108

Seria: (Homines et Historia ;11)


37/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Sztuka kierowania ludźmi / Notker Wolf, Enrica Rosanna z Leo G. Linderem ; przekł. [z niem.] Radosław Biskup.

Adres wydawniczy: Kraków, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów : 2011

Opis fizyczny: 247 s.


38/71


Autorzy: Biskup Radosław, Glauert Mario.

Tytuł oryginału: Das preussische Formelbuch des. 15 Jahrhunderts aus Uppsala : Vorstellung eines Editionsprojektes.

Tytuł całości: Quellen kirchlicher Provenienz Neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte, Editionswissenschaftliches Kolloquium 2011 / hrsg. von Helmut Flachenecker und Janusz Tandecki, unter Mitarbeit von Krzysztof Kopiński.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2011

Opis fizyczny: S. 369-380, il., tab.

Seria: (Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition ;6)

Punktacja MNiSW: 5.000


39/71


Autorzy: Sawicki Wawrzyniec, Szreniawski Wojciech, Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Dzieje powiatu wejherowskiego i puckiego / Franz Schultz ; tł. z niem. Wawrzyniec Sawicki i Wojciech Szreniawski ; red. nauk. Radosław Biskup.

Adres wydawniczy: Wejherowo [etc.], Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej [etc.] : 2011

Opis fizyczny: 760 s

Uwagi: Bibliogr. s. 756-760.

Punktacja MNiSW: 20.000


40/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych / Paweł A. Jeziorski. Toruń 2009.

Czasopismo: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands

Rocznik: 2011

Szczegóły: Bd. 55

Opis fizyczny: S. 144-147

Uwagi: RECENZJA


41/71


Autorzy: Wolf Notker, Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Z jasnego nieba : pomysły i inspiracje do życia ziemskiego / Notker Wolf ; przekł. Radosław Biskup

Adres wydawniczy: Kraków, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów : 2010

Opis fizyczny: 178 s.


42/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Prozopografia pruskich kapituł katedralnych w średniowieczu (XIII-XVI w.) : stan badań i postulaty.

Tytuł całości: Warmińska Kapituła Katedralna, dzieje i wybitni przedstawiciele : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Kopiczko, Jacka Jezierskiego i Zdzisława Żywicy.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2010

Opis fizyczny: S. 143-153


43/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Magister Andrzej Sandberg z Czarnego (Chojnic) : przykład kariery duchownego krzyżackiego w XV w.

Tytuł całości: Ziemia chojnicka w okresie zmagań Polski z zakonem krzyżackim / pod red. Jacka Knopka.

Adres wydawniczy: Chojnice, na zlec. Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : Przedsiębiorstwo Marketingowe "LOGO" : 2010

Opis fizyczny: S. 23-32

Seria: (Biblioteka Chojnicka ;t. 12)


44/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Inwentarz pośmiertny oficjała i kanonika sambijskiego Andrzeja Brachwagena z 1517 roku

Czasopismo: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 58 nr 2

Opis fizyczny: S. 231-236, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 9.000


45/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Rosja XX wieku w wybranych publikacjach historycznych

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 53 nr 1

Opis fizyczny: S. 43-49


46/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Zakon krzyżacki i jego państwo w Prusach : subiektywny przegląd czasopism historycznych

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 53 nr 3

Opis fizyczny: S. 58-61


47/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Interpretacja źródeł w badaniach prozopograficznych krzyżackich kapituł katedralnych w Prusach (XIII-XVI w.) : wybrane problemy.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 375-391

Punktacja MNiSW: 4.000


48/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Das Domkapitel von Samland in Königsberg (13.-16. Jahrhundert) : Bemerkungen über den Einfluss einer kirchlichen Institution auf das Stadtleben.

Tytuł całości: 750 Jahre Königsberg : Beiträge zur Geschichte einer Residenzstadt auf Zeit / hrsg. von Bernhart Jähnig ; mit Beitr. von Radosław Biskup [et al.].

Adres wydawniczy: Marburg, N. G. Elwert Verlag : 2008

Opis fizyczny: S. 63-88, il.

Punktacja MNiSW: 3.000


49/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Powstanie, ustrój i organizacja diecezji.

Tytuł całości: Dzieje diecezji włocławskiej. T. 1: Średniowiecze / pod red. Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Włocławek, Lega : 2008

Opis fizyczny: S. 9-34, mapy

Uwagi: Bibliogr. s. 29-34

Punktacja MNiSW: 3.000


50/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: "Żydzi w historii prawobrzeżnej Warszawy" : kilka uwag o organizacji historycznego konkursu fotograficznego.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 51 nr 6

Opis fizyczny: S. 29-36, il.


51/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Wybrane wydawnictwa historyczne poświęcone dziejom Żydów w Polsce.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 51 nr 6

Opis fizyczny: S. 46-48


52/71


Autorzy: Biskup Radosław, Krajniak Radosław.

Tytuł oryginału: Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1309 : studium prozopograficzne / Maciej Dorna. Poznań 2004.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 73 z. 2-3

Opis fizyczny: S. 229-236

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


53/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Der Deutsche Orden und die Bistümer in Preussen : Bemerkungen über den Einfluss der Ritterbrüder auf die Diözesenverwaltung im Mittelalter (13.-16. Jh.).

Tytuł całości: Die Ritterorden als Träger der Herrschaft, Territorien, Grundbesitz und Kirche / hrsg. von Roman Czaja und Jürgen Sarnowsky.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 225-235

Seria: (Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica ;14)

Punktacja MNiSW: 6.000


54/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Das Domkapitel von Samland (1285-1525).

Adres wydawniczy: Toruń, Verlag der Nikolaus-Kopernikus-Universität : 2007

Opis fizyczny: 600, [3] s., [1] k. tabl. złoż luz., streszcz. pol.

Seria: (Prussia Sacra ;Vol. 2)

Uwagi: Bibliogr. s. 533-559. Indeks.

Punktacja MNiSW: 20.000


55/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Multimedia w nauczaniu historii : o wybranych wydawnictwach słów kilka.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 50 nr 1

Opis fizyczny: S. 48-52, tab.


56/71


Autorzy: Biskup Radosław, Michalec Aleksandra.

Tytuł oryginału: Żydzi w historii prawobrzeżnej Warszawy.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 50 nr 2

Opis fizyczny: S. 39-46, il.


57/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Wizytacja biskupstwa sambijskiego z 1570 roku / wyd. Jacek Wijaczka. Toruń 2005.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 72 z. 4

Opis fizyczny: S. 169-172

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


58/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Organizacja kościelna w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach ze szczególnym uwzględnieniem biskupstwa sambijskiego.

Czasopismo: Feste Boyen : pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen

Rocznik: 2006

Szczegóły: Z. 9

Opis fizyczny: S. 3-17


59/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Habit i miecz - wydawnictwa poświęcone zakonom rycerskim.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 49 nr 3

Opis fizyczny: S. 61-63


60/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Feminizm wczoraj i dziś, czyli wydawnictwa poświęcone kobiecie.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 49 nr 4

Opis fizyczny: S. 48-52


61/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Kościół wobec państwa - państwo wobec Kościoła (X-XXI w.) : o wybranych opracowaniach historycznych słów kilka.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 49 nr 6

Opis fizyczny: S. 60-64


62/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Pisarze i notariusze biskupów sambijskich w XV w. (do 1525 r.) : uwagi o pochodzeniu, wykształceniu i karierze.

Tytuł całości: Kancelaria wielkich mistrzów i polska kancelaria królewska w XV wieku, materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Malbork 2-3 IX 2004 / pod red. Janusza Trupindy.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2005

Opis fizyczny: S. 13-34, tab.; streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 6.000


63/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Studien über die Verwaltungsorganisation des Bistums Samland im Mittelalter / Heinz Schlegelberger ; hrsg. von Radosław Biskup.

Tytuł całości: Die Domkapitel des Deutschen Ordens in Preussen und Livland / hrsg. von Radosław Biskup und Mario Glauert.

Adres wydawniczy: Münster, Aschendorff : 2004

Opis fizyczny: S. 85-148

Seria: (Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands ;Beiheft 17)

Punktacja MNiSW: 3.000


64/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Preussische und livländische Domkapitel im Mittelalter : Forschungsstand und Perspektiven.

Tytuł całości: Die Domkapitel des Deutschen Ordens in Preussen und Livland / hrsg. von Radosław Biskup und Mario Glauert.

Adres wydawniczy: Münster, Aschendorff : 2004

Opis fizyczny: S. 5-31

Seria: (Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands ;Beiheft 17)

Punktacja MNiSW: 3.000


65/71


Autorzy: Biskup Radosław, Glauert Mario.

Tytuł oryginału: Die Domkapitel des Deutschen Ordens in Preussen und Livland / hrsg. von Radosław Biskup und Mario Glauert.

Adres wydawniczy: Münster, Aschendorff : 2004

Opis fizyczny: [6], 316, [2] s.

Seria: (Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands ;Beiheft 17)

Punktacja MNiSW: 10.000


66/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Wizytacja Biskupstwa Sambijskiego z 1569 roku / wyd. Jacek Wijaczka. Toruń 2001.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 68 z. 2-3

Opis fizyczny: S. 256-258

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


67/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Dzieje klasztoru Norbertanek w Strzelnie do początku XVI wieku / Dariusz Karczewski. Inowrocław 2001.

Czasopismo: Ziemia Kujawska

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 16

Opis fizyczny: S. 231-234

Uwagi: RECENZJA


68/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Arengi w XIV-wiecznych dokumentach biskupów i kapituły sambijskiej.

Tytuł całości: Kancelarie krzyżackie, stan badań i perspektywy badawcze : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Malbork 18-19 X 2001 / pod red. Janusza Trupindy.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2002

Opis fizyczny: S. 9-23, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 2.000


69/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Działalność osadnicza biskupów i kapituły sambijskiej do końca XIV wieku : relacje między zakonem krzyżackim a duchowieństwem sambijskim.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 67 z. 3-4

Opis fizyczny: S. 25-59, il., tab.; streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 6.000


70/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Początki, organizacja i uposażenie sambijskiej kapituły katedralnej w średniowieczu (XIII-XIV w.).

Czasopismo: Studia Elbląskie

Rocznik: 2000

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 21-59

Punktacja MNiSW: 1.000


71/71


Autorzy: Biskup Radosław.

Tytuł oryginału: Kościół Błogosławionej Doroty i Kalwaria Żuławska w Elblągu / Zdzisław Hynca. Gdańsk 2000.

Czasopismo: Studia Elbląskie

Rocznik: 2000

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 415-418

Uwagi: RECENZJA