Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Dwie unie. Lublin 1569

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Dwie unie. Lublin 1569, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2019 r. w budynku Collegium Humanisticum UMK (sala C.0.39). Organizatorami są: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Historyczne i Związek Szlachty Polskiej.

PROGRAM KONFERENCJI

17 maja 2019 r.

14.30-15.00 Robert Frost, Unie w nowożytnej Europie
15.00-15.30 Almut Buss, Aus hochdrängender unverbringlicher Noth. Droga Inflant do Unii w roku 1569

Prusy
15.30-15.50 Janusz Małłek, Geneza unii parlamentarnej Prus z Koroną
16.10-16.25 Krzysztof Mikulski, Szlachta pruska wobec unii lubelskiej
15.50-16.10 Przerwa kawowa
16.25-16.45 Jacek Wijaczka, Problemy wyznaniowe w Prusach Królewskich w dobie Unii Lubelskiej
16.45-17.05 Zbigniew Naworski, Odrębności ustrojowe Prus Królewskich przed i po Unii Lubelskiej
17.05-18.30 Dyskusja

 

18 maja 2019 r.

Litwa
9.50-10.10 Lidia Korczak, Od Krewa do Lublina (racje koronne)
10.10-10.25 Przerwa kawowa
10.25-10.45 Marceli Antoniewicz, Rola dziejowa kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego - Mikołaja Czarnego i Mikołaja Rudego Radziwiłłów - w procesie ucierania i ustanawiania Unii polsko-litewskiej w Lublinie AD 1569
10.45-11.05 Andrzej Zakrzewski, Odrębności ustrojowe Wielkiego Księstwa Litewskiego przed i po Unii Lubelskiej
11.05-12.30 Dyskusja

pozostałe wiadomości