Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Historia pod znakiem rocznic - zaproszenie do udziału w konferencji

obrazek: Warszawa, rok 1916 - 125 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja [fot. Ze zbiorów fotopolska.eu]
Warszawa, rok 1916 - 125 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja fot. Ze zbiorów fotopolska.eu

Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki UMK serdecznie zaprasza do zgłaszania tematów referatów na ogólnopolską konferencję pt. Historia pod znakiem rocznic. Rocznice historyczne na przestrzeni dziejów (różne perspektywy badawcze).

Konferencja odbędzie się w Toruniu, na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dniach 17–18 października 2019 r. Termin zgłaszania referatów wyznaczamy do końca czerwca 2019 r.

Rok 2018 upłynął pod znakiem istotnych w polskim kalendarzu historycznym okrągłych rocznic: 11 listopada świętowaliśmy stulecie odzyskania niepodległości, natomiast 28 listopada stulecie uzyskania przez Polki praw wyborczych. Rocznice te stanowiły inspirację dla badaczy różnych dyscyplin naukowych, aby raz jeszcze przyjrzeć się problemowi polskiej niepodległości oraz partycypacji kobiet w życiu społeczno-politycznym. Stanowiły również okazję do podjęcia refleksji nad znaczeniem i rolą rocznic w życiu publicznym. Naprzeciw temu ostatniemu zagadnieniu wychodzi konferencja pt. Historia pod znakiem rocznic. Rocznice historyczne na przestrzeni dziejów (różne perspektywy badawcze).

W zamierzeniu organizatorów konferencji jest interdyscyplinarna analiza tytułowego zagadnienia z uwzględnieniem różnych epok historycznych łącznie ze współczesnością, a tym samym zaproszenie do wspólnej debaty przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

Proponujemy, żeby przedmiotem naszych obrad były zagadnienia z zakresu:

historii społeczno-politycznej,
socjologii,
etnologii,
historii kultury,
medioznawstwa.

Zagadnienia, które chcielibyśmy omówić podczas konferencji, uwzględniając różne epoki historyczne, to:

rola rocznic w kształtowaniu postaw, budowaniu więzi narodowych, integracji i konsolidacji społeczeństwa,
znaczenie rocznic dla partii politycznych,
instrumentalizacja rocznic – rocznice historyczne w służbie propagandy,
polityka historyczna a rocznice,
udział i rola państwa oraz społeczeństwa w organizacji obchodów rocznic,
społeczny odbiór rocznic.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowanych około 20 referatów. Czas wystąpień – 20 minut. Zgłoszenia wraz z abstraktem wystąpienia (do 1500 znaków ze spacjami) prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do dnia 30 czerwca 2019 r. na adres: rocznice2019@gmail.com. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. Referaty zaprezentowane podczas konferencji zostaną wydane w formie publikacji. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł. Numer konta, na który należy dokonywać wpłat zostanie podany po ustaleniu listy prelegentów. Uczestnicy samodzielnie rezerwują miejsce i regulują koszty noclegów oraz przejazdów.

 

Rada Naukowa konferencji:

prof. dr hab. Magdalena Niedzielska (Instytut Historii i Archiwistyki UMK)

prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski, prof. em.

dr hab. Tomasz Krzemiński (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Ilona Zaleska (Instytut Historii i Archiwistyki UMK)

dr Aneta Niewęgłowska (Instytut Historii i Archiwistyki UMK)

pozostałe wiadomości